Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Acte Monitorul Oficial emise de autoritatea-nationala-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-animalelor Twitter Facebook

Acte Monitorul Oficial emise de
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Siguranta Animalelor


Monitorul Oficial 824 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 824/2013)

ORDIN nr. 112 din 20 decembrie 2013 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul de specialitate in unitatile care produc alimente de origine animala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 23 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 3.124 din 6 decembrie 2013, întocmit de direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei generale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 882/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor,ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări ...

Monitorul Oficial 822 din 23 Decembrie 2013 (M. Of. 822/2013)

ORDIN nr. 109 din 16 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial in unitatile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare si comercializare a produselor si subproduselor alimentare de origine nonanimala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 23 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 1.233 din 4 noiembrie 2013 al direcţiei generale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5) şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile regulamentului (ce) nr. 882/2004 al parlamentului european şi al consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura ...

Monitorul Oficial 820 din 21 Decembrie 2013 (M. Of. 820/2013)

ORDIN nr. 111 din 16 decembrie 2013 pentru modificarea anexei la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 92/2006 privind aprobarea Tarifelor de plata pentru actiunile de prelevare de probe efectuate in vederea controlului oficial al alimentelor de origine nonanimala EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 21 decembrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 617 din 12 decembrie 2013 al direcţiei generale afaceri interne şi administraţie din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 2 şi 24 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,ţinând cont de prevederile art. 6^3 lit. b), i) şi j), ale art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ...

Monitorul Oficial 677 din 04 Noiembrie 2013 (M. Of. 677/2013)

ORDIN nr. 90 din 28 octombrie 2013 privind modificarea si completarea Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 387/251/2002 EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 4 noiembrie 2013

Văzând referatul de aprobare al direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. e.n. 8.907 din 10 septembrie 2013, din cadrul ministerului sănătăţii,în temeiul art. 18 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, al art. 7 alin. (4) din hotărârea guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea ministerului sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al hotărârii guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea ...

Monitorul Oficial 660 din 28 Octombrie 2013 (M. Of. 660/2013)

ORDIN nr. 86 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile care reglementeaza prepararea, introducerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 28 octombrie 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 5.285 din 8 octombrie 2013, întocmit de direcţia generală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ...

NORMA SANITARA VETERINARA din 16 octombrie 2013 ce stabileste conditiile care reglementeaza prepararea, introducerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 28 octombrie 2013

Art. 1 prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile, altele decât cele de sănătate a animalelor, care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate.art. 2 În sensul prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile prevăzute la art. 1 din norma sanitară veterinară privind codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune, în legislaţia naţională, directiva 2001/82/ce a parlamentului european şi a consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, definiţiile prevăzute ...

Monitorul Oficial 517 din 19 August 2013 (M. Of. 517/2013)

ORDIN nr. 73 din 2 august 2013 privind aprobarea Procedurii de organizare si de desfasurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat in realizarea operatiunilor de ucidere si a operatiunilor aferente, precum si pentru responsabilii cu bunastarea animalelor din abatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 6.296 din 12 decembrie 2012, întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu ...

PROCEDURA din 2 august 2013 de organizare si de desfasurare a cursurilor de formare pentru personalul implicat in realizarea operatiunilor de ucidere si a operatiunilor aferente, precum si a celor destinate responsabililor cu bunastarea animalelor din abatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 19 august 2013

Art. 1 (1) certificatul de competenţă pentru personalul implicat în realizarea operaţiunilor de ucidere şi a operaţiunilor aferente, precum şi pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abatoare, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul protecţiei animalelor în momentul operaţiunilor de ucidere.(2) tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile regulamentului (ce) nr. 1.099/2009 al consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii şi este furnizată de către direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar, din cadrul ...

Monitorul Oficial 516 din 14 August 2013 (M. Of. 516/2013)

ORDIN nr. 72 din 2 august 2013 privind aprobarea Procedurii de organizare si de desfasurare a cursurilor de instruire privind cresterea si protectia puilor de carne EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 august 2013

Văzând referatul de aprobare nr. 6.297 din 12 decembrie 2012 întocmit de direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu ...

PROCEDURA din 2 august 2013 de organizare si de desfasurare a cursurilor de instruire privind cresterea si protectia puilor de carne EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 14 august 2013

Art. 1 (1) certificatul de competenţă privind creşterea şi protecţia puilor de carne, denumit în continuare certificatul de competenţă profesională, se eliberează celor care absolvă cursuri de formare profesională în domeniul normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne.(2) tematica pentru cursurile de formare profesională prevăzute la alin. (1) are la bază prevederile ordinului preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, cu modificările ulterioare, care transpune prevederile directivei 2007/43/ce a consiliului din 28 iunie 2007 ...

‹‹ Pagina 1 din 83
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016