Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 86 din 16 octombrie 2013  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile care reglementeaza prepararea, introducerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 86 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste conditiile care reglementeaza prepararea, introducerea pe piata si utilizarea furajelor medicamentate

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 28 octombrie 2013

    Văzând Referatul de aprobare nr. 5.285 din 8 octombrie 2013, întocmit de Direcţia generală sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar şi Colegiul Medicilor Veterinari din România duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 197/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, punerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate în Comunitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006.
    ART. 4
    Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 90/167/CEE din 26 martie 1990 de stabilire a condiţiilor de reglementare a preparării, introducerii pe piaţă şi utilizării furajelor cu adaos de medicamente în Comunitate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 92 din 7 aprilie 1990.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                      Preşedintele
        Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
            şi pentru Siguranţa Alimentelor,
            Vladimir Alexandru Mănăstireanu


    Bucureşti, 16 octombrie 2013.
    Nr. 86.

    ANEXĂ

                      NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
      ce stabileşte condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe
                  piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate

    ART. 1
    Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile, altele decât cele de sănătate a animalelor, care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate.
    ART. 2
    În sensul prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile prevăzute la art. 1 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune, în legislaţia naţională, Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare, definiţiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a directivelor 82/471/CEE , 83/228/CEE , 93/74/CEE , 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, precum şi următoarele definiţii:
    a) premix pentru furaje medicamentate - orice produs medicinal veterinar preparat pentru fabricarea ulterioară a furajelor medicamentate, astfel cum este definit la art. 1 alin. (3) din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost autorizat, în conformitate cu art. 5 din aceeaşi normă sanitară veterinară;
    b) distribuitor autorizat - distribuitor care deţine autorizaţie de distribuţie a produselor medicinale veterinare, emisă de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă;
    c) farmacie veterinară - unitatea sanitară veterinară care deţine şi comercializează produse medicinale veterinare, produse de igienă şi cosmetice de uz veterinar, instrumentar, produse din plante medicinale, furaje combinate, furaje medicamentate, furaje complementare şi alte produse destinate animalelor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    d) introducerea pe piaţă - deţinerea, pe teritoriul Comunităţii, în vederea vânzării sau cedării sub orice altă formă către un terţ, fie că este destinată evaluării, vânzării efective ori cedării.
    ART. 3
    (1) La fabricarea furajelor medicamentate trebuie utilizate numai premixuri pentru furaje medicamentate, care sunt autorizate în conformitate cu prevederile art. 5 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi în condiţiile stabilite de art. 10 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, medicul veterinar poate să dispună producerea de furaje medicamentate din mai multe premixuri pentru furaje medicamentate, autorizate, sub responsabilitatea şi prescripţia sa, cu condiţia să nu existe niciun produs medicinal veterinar autorizat, sub formă de premix, pentru tratamentul bolii sau pentru specia respectivă.
    (3) Premixurile pentru furaje medicamentate, prevăzute la alin. (1) şi (2), trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 44-63 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Utilizarea şi administrarea în amestec cu furajele a produselor medicinale veterinare care nu sunt autorizate ca premixuri pentru furaje medicamentate este interzisă.
    (5) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar întocmeşte şi actualizează permanent lista premixurilor autorizate pentru furaje medicamentate şi publică această listă pe pagina de internet a institutului.
    ART. 4
    (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorizează producerea de furaje medicamentate numai în următoarele condiţii specifice:
    a) producătorul deţine spaţii, echipament tehnic, facilităţi de depozitare şi de inspecţie adecvate;
    b) unitatea de producere a furajelor medicamentate are încadrat personal cu cunoştinţe şi calificări în domeniul tehnologiei amestecului;
    c) producătorul se asigură că sunt utilizate numai furaje sau combinaţii ale acestora, care sunt conforme cu prevederile legislative ale Uniunii Europene privind furajele;
    d) la fabricarea furajului medicamentat se utilizează doar furaje care, în combinaţie cu premixul autorizat pentru furaje medicamentate, produc un amestec omogen şi stabil;
    e) doza zilnică a produsului medicinal veterinar este conţinută într-o cantitate de furaj echivalentă cu cel puţin jumătate din raţia zilnică de hrană pentru animalele tratate sau, în cazul rumegătoarelor, corespunde cu cel puţin jumătate din necesarul zilnic de suplimente nonminerale din raţie;
    f) producătorul furajului medicamentat se asigură că:
    1. premixul medicamentat autorizat este utilizat în timpul procesului de producţie, în conformitate cu condiţiile stabilite în momentul acordării autorizaţiei de comercializare;
    2. nu există posibilitatea interacţiunii nedorite între produsele medicinale veterinare, aditivi furajeri şi furaje;
    3. furajele medicamentate se păstrează pe perioada prevăzută, conform termenului de valabilitate;
    4. furajele care urmează să fie utilizate pentru producerea furajelor medicamentate nu conţin acelaşi antibiotic sau acelaşi coccidiostatic/histomonostatic cu cele utilizate ca substanţă activă în premixul medicamentat;
    g) spaţiile, personalul şi echipamentele, utilizate pe întregul proces de producţie, sunt conforme cu prevederile legislative privind siguranţa şi igiena furajelor, iar procesul de producţie este conform cu regulile de bună practică de fabricaţie;
    h) furajele medicamentate produse sunt supuse unor controale periodice, incluzând teste de laborator corespunzătoare pentru omogenitate în unităţile de producere, sub supravegherea şi controlul periodic al autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, pentru a se asigura că furajele medicamentate sunt conforme cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare, în special cu privire la omogenitate, stabilitate şi perioada de depozitare;
    i) producătorii de furaje medicamentate au obligaţia să păstreze înregistrările zilnice ale tipurilor şi cantităţilor de premixuri pentru furaje medicamentate, ale furajelor utilizate, precum şi ale furajelor medicamentate produse, deţinute şi/sau livrate, împreună cu numele şi adresele crescătorilor ori deţinătorilor de animale, iar în cazurile prevăzute la art. 10 alin. (2), numele şi adresa distribuitorului autorizat şi, după caz, numele şi adresa medicului veterinar care a făcut prescripţia; registrele în care se fac înregistrările trebuie păstrate minimum 3 ani de la data ultimei înregistrări şi trebuie să fie disponibile la orice solicitare a autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în cazul controlului;
    j) premixurile şi furajele medicamentate sunt depozitate în spaţii corespunzătoare, separate şi securizate, sau în containere închise ermetic care sunt special destinate pentru depozitarea de astfel de produse, în condiţiile specificate de producător.
    (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pot autoriza producerea de furaje medicamentate şi în ferme, cu obligaţia respectării condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc şi actualizează lista unităţilor care produc furaje medicamentate, precum şi a fermelor autorizate să producă furaje medicamentate.
    ART. 5
    (1) Furajele medicamentate pot fi introduse pe piaţă numai în ambalaje sau în containere închise şi sigilate, astfel încât, la deschiderea acestora, modul de închidere şi sigiliul să se deterioreze şi să nu poată fi refolosite.
    (2) În cazul în care se utilizează autocisterne sau containere similare, pentru a introduce pe piaţă furaje medicamentate, acestea trebuie să fie curăţate, spălate şi dezinfectate înainte de orice reutilizare, pentru a preveni orice interacţiune ori contaminare ulterioară nedorită.
    ART. 6
    (1) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că furajele medicamentate sunt puse în circulaţie numai dacă etichetarea este conformă prevederilor în vigoare ale Uniunii Europene.
    (2) Ambalajele sau containerele prevăzute la art. 5 alin. (1) trebuie marcate în mod clar cu textul "FURAJE MEDICAMENTATE".
    (3) Atunci când sunt utilizate autocisterne sau containere similare pentru a introduce pe piaţă furaje medicamentate, este suficient ca informaţiile prevăzute la alin. (1) să fie menţionate într-un document care însoţeşte transportul de furaje medicamentate, emis de persoana responsabilă cu etichetarea sau de producător.
    ART. 7
    (1) Furajele medicamentate pot fi produse, deţinute, introduse pe piaţă sau utilizate numai dacă respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute la art. 6 din Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la testele care trebuie efectuate pentru produsele medicinale veterinare, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor permite derogări de la prezenta normă sanitară veterinară în scopuri ştiinţifice, dar cu asigurarea unui control oficial adecvat.
    ART. 8
    (1) Furajele medicamentate care se administrează animalelor destinate producţiei de alimente trebuie prescrise numai după examinarea clinică a animalelor de către medicul veterinar de liberă practică organizat conform prevederilor Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Medicii veterinari de liberă practică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor farmaceutice veterinare, nu pot prescrie reţete pentru furajele medicamentate.
    (3) Furajele medicamentate sunt furnizate crescătorilor sau deţinătorilor de animale numai pe bază de reţetă, în următoarele condiţii:
    a) reţeta este întocmită pe un formular care conţine menţiunile din modelul prevăzut în anexa nr. 1;
    b) reţetele se întocmesc în 3 exemplare: exemplarul original rămâne la unitatea de la care s-a procurat furajul medicamentat, al doilea exemplar rămâne la crescătorul sau deţinătorul de animale, iar al treilea exemplar rămâne la medicul veterinar de liberă practică care a prescris reţeta; originalul şi copiile trebuie să fie păstrate timp de 3 ani de la data eliberării;
    c) furajele medicamentate nu pot fi utilizate decât pentru un singur tratament complet, în baza aceleiaşi reţete; reţeta poate fi utilizată în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii;
    d) reţeta prescrisă de către medicul veterinar de liberă practică poate fi utilizată numai pentru animalele consultate de acesta şi pentru care a fost prescrisă reţeta; în vederea emiterii reţetei, medicul veterinar de liberă practică se asigură că:
    1. utilizarea acestei medicaţii este justificată, sub aspect medical veterinar, pentru speciile în cauză, şi că administrarea produsului medicinal veterinar nu este incompatibilă cu un tratament sau o utilizare anterioară;
    2. nu există contraindicaţii sau interacţiuni în cazul utilizării mai multor premixuri pentru furaje medicamentate;
    e) medicul veterinar de liberă practică este obligat:
    1. să prescrie reţeta pentru furaje medicamentate numai pentru cantităţile care sunt necesare scopului tratamentului şi doar în limitele maxime prevăzute în autorizaţia de comercializare a premixurilor pentru furaje medicamentate, eliberată în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. să se asigure că furajele medicamentate şi furajele utilizate, în mod curent, pentru a hrăni animalele, nu conţin acelaşi antibiotic sau acelaşi coccidiostatic/histomonostatic ca şi substanţă farmacologic activă;
    3. să specifice, în reţetă, timpul de aşteptare ce trebuie respectat până la obţinerea produselor alimentare de la animalele supuse tratamentului, în conformitate cu prospectul produsului medicinal veterinar/produselor medicinale veterinare din care este format premixul autorizat pentru furaje medicamentate utilizat la fabricarea furajului medicamentat prescris.
    (4) Dacă furajele medicamentate sunt administrate animalelor ale căror produse, carne sau organe obţinute de la acestea sunt destinate pentru consum uman, crescătorii ori deţinătorii animalelor în cauză se asigură că animalele tratate nu sunt tăiate pentru a fi date în consum înainte de sfârşitul perioadei de aşteptare şi că produsele obţinute de la animalul tratat, înainte de sfârşitul acestei perioade de aşteptare, nu sunt destinate consumului uman.
    ART. 9
    (1) Întreaga responsabilitate pentru organizarea tipăririi, înserierii, numerotării, distribuirii şi controlul utilizării reţetelor pentru eliberarea furajelor medicamentate revine Colegiului Medicilor Veterinari.
    (2) Reţetele se tipăresc pe hârtie autocopiativă în 3 culori: alb, vernil şi roz; exemplarul alb, originalul, rămâne la unitatea comercială de la care s-a procurat furajul medicamentat-fabricant/distribuitor autorizat/farmacia veterinară, al doilea exemplar, vernil, rămâne la crescătorul sau deţinătorul de animale, iar al treilea exemplar, roz, rămâne la medicul veterinar care a prescris şi eliberat reţeta.
    ART. 10
    (1) Autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă ia toate măsurile pentru a se asigura că furajele medicamentate sunt furnizate direct crescătorului ori deţinătorului de animale numai prin producătorul sau distribuitorul autorizat de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă ori prin farmacia veterinară.
    (2) Furajele medicamentate pentru tratamentul animalelor ale căror produse, carne sau organe sunt destinate consumului uman sunt furnizate crescătorului ori deţinătorului de animale, doar în cantităţile prescrise de către medicul veterinar de liberă practică, pentru tratamentul respectiv şi nu trebuie să fie eliberate în cantităţi mai mari decât necesarul pentru o lună.
    (3) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), distribuitorii autorizaţi/farmaciile veterinare eliberează furaje medicamentate în cantităţi mici, preambalate, gata pentru utilizare şi preparate în conformitate cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare, pe bază de reţetă.
    (4) Distribuitorul autorizat/Farmacia veterinară care distribuie/comercializează furajele medicamentate trebuie să respecte următoarele cerinţe:
    a) să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi producătorul, în ceea ce priveşte păstrarea registrelor şi depozitarea, transportul şi eliberarea produselor în cauză;
    b) să se supună verificărilor speciale în acest scop, sub supravegherea autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente;
    c) să livreze numai furaje medicamentate ambalate sau preambalate, gata pentru a fi utilizate de către crescătorii ori deţinătorii de animale, care au înscrise, pe ambalaj sau pe container, instrucţiuni pentru utilizarea furajului medicamentat, precum şi timpul de aşteptare.
    ART. 11
    (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigură că, fără a se prejudicia regulile de sănătate a animalelor, nu există interdicţii, limitări sau bariere în ceea ce priveşte comerţul în interiorul Uniunii Europene cu:
    a) furaje medicamentate care au fost produse în conformitate cu cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi, în special, cu cele prevăzute la art. 4, cu premixuri pentru furaje medicamentate care sunt autorizate şi care au aceleaşi substanţe active ca şi premixurile pentru furaje medicamentate autorizate de statul membru de destinaţie, în conformitate cu criteriile Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi o compoziţie cantitativă şi calitativă similară acestora;
    b) cu animalele cărora le-au fost administrate furaje medicamentate sau cu carne, organe ori produse care provin de la astfel de animale, cu condiţia respectării prevederilor specifice ale Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile de supraveghere şi control al unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 95/2007 şi ale Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Atunci când aplicarea alin. (1) generează motive de litigiu, în special în ceea ce priveşte recunoaşterea naturii similare a premixului pentru furaje medicamentate, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ori Comisia Europeană poate trimite diferendul pentru evaluare unui expert care figurează pe lista de experţi comunitari, întocmită de Comisia Europeană, la propunerea statelor membre ale Uniunii Europene; în cazul în care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi statul membru de destinaţie au convenit anterior, părţile vor respecta avizul expertului, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene.
    (3) Statul membru de destinaţie poate solicita ca fiecare transport de furaje medicamentate să fie însoţit de un certificat emis de autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă, care corespunde modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 12
    Măsurile de protecţie şi regulile privind controlul veterinar, prevăzute în Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, cu completările ulterioare, se aplică şi comerţului cu premixuri pentru furaje medicamentate, care sunt autorizate sau cu furaje medicamentate.
    ART. 13
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică prin controale cu prelevare de probe:
    a) respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare privind condiţiile care reglementează prepararea, introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor medicamentate, în toate stadiile de producţie şi comercializare a furajelor medicamentate;
    b) în ferme şi abatoare, dacă furajele medicamentate sunt utilizate în conformitate cu condiţiile de utilizare şi dacă timpul de aşteptare a fost respectat.
    ART. 14
    Până la punerea în aplicare a măsurilor UE privind importul de furaje medicamentate din ţări terţe, în cazul acestor importuri se aplică măsuri cel puţin echivalente cu cele din prezenta normă sanitară veterinară.
    ART. 15
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.


    ANEXA 1
    la norma sanitar-veterinară

                          Seria ..................
                          Nr. .....................
                          (Se păstrează timp de 3 ani de la data emiterii.)

    Denumirea şi adresa cabinetului medical veterinar: ..................
    Nr. din Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare: ..........
    Nr. din Registrul de consultaţii şi tratamente ....... Data emiterii: ......


                        REŢETĂ PENTRU FURAJE MEDICAMENTATE

                          ┌───────────────────────────────────────┐
                          │Prezenta reţetă nu poate fi refolosită.│
                          └───────────────────────────────────────┘


    Numele şi adresa crescătorului sau deţinătorului animalelor ...............
    ...........................................................................
    Cod exploataţie ...........................................................
    Identificarea şi numărul animalelor .......................................
    ...........................................................................
    Boala care trebuie tratată*) ..............................................
    Denumirea şi compoziţia premixului pentru furajul medicamentat ............
    ...........................................................................
    Cantitatea de furaj medicamentat ..................................... (Kg)
    Instrucţiuni speciale pentru crescătorul de animale/deţinătorul de animale
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Procentul de furaj medicamentat în raţia zilnică, frecvenţa şi durata tratamentului
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Perioada de aşteptare înainte de tăiere sau de introducerea pe piaţă a produselor obţinute de la animalele tratate .......................................................................
    ...........................................................................

                         .......................................
                         Semnătura şi parafa medicului veterinar

    Se completează de către producător/distribuitor autorizat/farmacia veterinară:
    Numele şi adresa producătorului de furaje medicamentate/distribuitorului autorizat/farmaciei veterinare
    ............................................................................
    Data eliberării furajului medicamentat .....................................
    Se foloseşte de preferinţă înainte de ......................................

                         .......................................
                               Semnătura şi ştampila
                        (producător/furnizor/farmacia veterinară)

____________
    *) Se înscrie numai pe exemplarul medicului veterinar.


    NOTĂ:
    Exemplarul alb este pentru fabricant/distribuitorul autorizat/farmacia veterinară, exemplarul vernil pentru crescătorul/deţinătorul de animale, exemplarul roz pentru medicul veterinar emitent.


    ANEXA 2
    la norma sanitar-veterinară

    Certificat de însoţire a furajelor medicamentate pentru animale, destinate comerţului

    Accompanying certificate in respect of medicated feedingstuffs for animals intended for trade

    Numele şi adresa producătorului sau a distribuitorului autorizat:
    Name and address of the manufacturer or approved distributor:
    ......................................................................
    ......................................................................
    Denumirea furajului medicamentat:
    Name of the medicated feedingstuff:
    ......................................................................
    ......................................................................
    - Specia şi categoria animalului căruia îi este destinat furajul medicamentat:
    - Species and category of animal for which the medicated feedingstuff is intended:
    ......................................................................
    ......................................................................
    - Denumirea şi compoziţia premixului pentru furajul medicamentat:
    - Name and composition of the authorized medicated premix:
    ......................................................................
    ......................................................................
    - Dozarea premixului pentru furajul medicamentat în furajul medicamentat:
    - Dosage of the medicated pre-mix authorized in the medicated feedingstuff:
    ......................................................................
    ......................................................................
    Cantitatea de furaj medicamentat (kg):
    Quantity of medicated feedingstuff (kg):
    ......................................................................
    ......................................................................
    Numele şi adresa destinatarului:
    Name and address of the recipient:
    ......................................................................
    ......................................................................
    Se certifică prin prezentul certificat că furajul medicamentat menţionat anterior a fost produs de o unitate autorizată, în conformitate cu dispoziţiile prezentei norme sanitare veterinare ce transpune Directiva 90/167/CEE .
    It is hereby certified that the medicated feedingstuff as described above has been manufactured by an authorized person in accordance with the provisions of NSVFSA president Order no. ..../....., transposing Directive 90/167/EEC .

              .........................
              Locul şi data
              Place and date


      ( )

    Ştampila autorităţii sanitare veterinare ........................
    sau a altei autorităţii competente (semnătura)
    Stamp of the veterinary authority or other Numele şi funcţia
    competent authority (signature)
                                                       Name and position


                ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016