Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE SI METODOLOGICE din 16 iunie 2005  pentru aplicarea   Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME TEHNICE SI METODOLOGICE din 16 iunie 2005 pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 iunie 2005

ART. 1
Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplicã activitãţii electronice notariale şi stabilesc condiţiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale în formã electronicã, precum şi normele de performanţã şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice şi pãstrarea acestora în arhive.
ART. 2
În sensul prezentelor norme tehnice şi metodologice, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) autoritate - autoritatea de reglementare şi supraveghere specialã în domeniu, conform <>art. 25 şi 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnãtura electronicã;
b) registru - Registrul notarilor publici autorizaţi sã efectueze acte notariale în formã electronicã, care este constituit şi actualizat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializatã în domeniu şi care cuprinde datele de identificare şi alte informaţii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectueazã acte notariale în formã electronicã.
ART. 3
În cadrul activitãţii electronice notariale se utilizeazã certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care funcţioneazã în baza <>Legii nr. 455/2001 , acreditaţi de autoritate, precum şi servicii de marcare temporalã, furnizate conform <>Legii nr. 451/2004 privind marca temporalã.
ART. 4
Certificatul calificat utilizat de notarul public în activitatea electronicã notarialã va conţine menţiunea cã acesta a fost eliberat în scopul prestãrii activitãţii notariale.
ART. 5
Certificatul calificat emis notarului public va conţine informaţiile privind biroul notarial, care se referã la:
a) denumirea biroului notarial în cadrul cãruia notarul public îşi desfãşoarã activitatea;
b) sediul biroului notarial, aşa cum sunt ele precizate în certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia notarul public îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 6
Înscrierea, de cãtre furnizorii de servicii de certificare, a informaţiilor prevãzute la art. 4 şi 5 se face în conformitate cu prevederile <>art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 , în baza certificatului eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia notarul public îşi desfãşoarã activitatea.
ART. 7
(1) Autorizaţia privind activitatea electronicã notarialã se emite pentru o perioadã de 3 ani, cu revizuirea anualã a condiţiilor tehnice stabilite la <>art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) şi j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitãţilor electronice notariale, precum şi a celor prevãzute la art. 12 din prezentele norme tehnice şi metodologice.
(2) Verificãrile se fac de cãtre:
a) auditori certificaţi de sisteme informatice, iar rezultatul verificãrilor este prezentat autoritãţii sub formã de opinie de audit;
b) agenţii de omologare agreate de autoritate.
ART. 8
Autorizaţia emisã va avea forma prevãzutã în anexa nr. 1 şi va fi expusã într-un loc vizibil în incinta biroului notarial.
ART. 9
Documentaţia ce însoţeşte cererea de autorizare prevãzutã în anexa nr. 2 cuprinde:
a) certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia notarul public îşi desfãşoarã activitatea;
b) scrisoare de bonitate de la bancã prin care notarul public îşi desfãşoarã operaţiunile curente şi contract de asigurare profesionalã pentru activitatea desfãşuratã;
c) descrierea tehnicã a sistemului utilizat; lista dotãrilor;
d) certificat de omologare a sistemului informatic;
e) politica de securitate privind activitatea electronicã notarialã;
f) codul de practici şi proceduri dupã care se desfãşoarã activitatea electronicã notarialã;
g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora;
h) cererea de înregistrare în registru; modelul acestei cereri este prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 10
(1) Dupã emiterea autorizaţiei, autoritatea include datele notarului public în registru şi genereazã pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii şi datei de începere a activitãţii şi a numãrului de ordine al notarului public.
(2) Datele necesare care însoţesc cererea de înregistrare în registru sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(3) Conţinutul informaţional şi structura registrului sunt prevãzute în anexa nr. 5.
ART. 11
În termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei în condiţiile art. 7, dar înainte de începerea activitãţii electronice notariale, notarul public va prezenta autoritãţii cheia publicã aferentã certificatului ce va fi utilizat în aceastã activitate.
ART. 12
Pentru desfãşurarea activitãţii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie sã îndeplineascã cerinţele privind:
a) asigurarea securitãţii fizice;
b) protecţia antivirus;
c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor;
d) asigurarea confidenţialitãţii şi integritãţii comunicaţiilor, a datelor recepţionate, transmise şi stocate;
e) menţinerea unei arhive electronice locale;
f) menţinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea şi administrarea sistemului informatic; aceste informaţii vor fi pãstrate pentru o perioadã de cel puţin 10 ani şi în arhiva de siguranţã;
g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronicã de siguranţã, unde va fi pãstratã o copie a fiecãrui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevãzut la <>art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004 , precum şi o copie a registrului automatizat de audit menţionat la lit. f).
ART. 13
(1) Serviciile calificate de arhivare electronicã utilizate de notarii publici trebuie sã respecte legislaţia referitoare la arhivarea documentelor notariale şi accesul la acestea, precum şi standardele recunoscute în domeniul managementului securitãţii informaţiei şi al managementului înregistrãrilor electronice.
(2) Pentru pãstrarea sub formã criptatã a documentelor în arhive, notarul public va depune cheia şi aplicaţia de decriptare la Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici din România.
(3) Cheia şi aplicaţia de decriptare vor fi pãstrate pe toatã durata legalã de pãstrare a arhivelor. Cheia de decriptare se pãstreazã în condiţii de securitate corespunzãtoare şi sub control dual al accesului.
ART. 14
Standardele de referinţã pentru aprecierea securitãţii unui sistem informatic şi a sistemului de management al securitãţii informaţiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (pãrţile 1, 2 şi 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le înlocuiesc.
ART. 15
Pentru verificarea semnatarilor care solicitã încheierea actelor notariale în formã electronicã, notarul public trebuie sã verifice cel puţin urmãtoarele:
a) semnãtura electronicã extinsã a solicitantului se bazeazã pe un certificat calificat valabil, nerevocat şi nesuspendat de cãtre furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat;
b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim;
c) data şi ora semnãrii documentului de cãtre solicitant sunt afişate corect şi sunt credibile.
ART. 16
Încheierea actelor notariale în formã electronicã va fi precedatã de un avertisment al sistemului informatic asupra operaţiunii ce urmeazã a fi efectuatã şi se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresã a notarului public.
ART. 17
Încãlcarea prevederilor prezentelor norme tehnice şi metodologice atrage retragerea autorizaţiei.
ART. 18
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice şi metodologice.

ANEXA 1


────────
la normele tehnice şi metodologice
──────────────────────────────────

MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI

Având în vedere:
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, dupã caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 233/2001 , cu modificãrile ulterioare,
- <>Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitãţii electronice notariale,
având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 221 din 16 iunie 2005,

ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei elibereazã prezenta

AUTORIZAŢIE
........., notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial ...../ (adresa completã, inclusiv telefon şi fax)....... având Certificatul nr. ............ eliberat de ..........., este autorizat sã desfãşoare activitate electronicã notarialã, astfel cum este prevãzut în <>Legea nr. 589/2004 .
Prezenta autorizaţie este valabilã pânã la .................... .

Ministrul comunicaţiilor ☺i tehnologiei informaţiei,
................................

Nr. .................................
Data ................................

ANEXA 2
────────
la normele tehnice şi metodologice
──────────────────────────────────

FORMULAR
de solicitare cãtre autoritatea de reglementare şi supraveghere
specializatã în domeniu a autorizaţiei pentru desfãşurarea
activitãţii electronice notariale

──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────
Notar public │
──────────────────────────┼───────┬────────┬──────────┬───────────────┬────────
Adresa biroului notarial │ţarã │oraş │sector │stradã │nr.
├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────
│ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────
│bloc │etaj │apartament│cod poştal │
├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────
│ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────
│telefon│fax │e-mail │web │
──────────────────────────┴────────────────┼──────────┴───────────────┴────────
Certificat nr. │eliberat de
───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
Banca │ nr. cont bancar
───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
Data începerii activitãţii │
───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────
Proceduri de securitate utilizate │
(se vor detalia) │
───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────ÎNŞTIINŢARE - ANGAJAMENT
Subsemnatul ......... înştiinţez autoritatea de reglementare şi supraveghere specializatã în domeniu (ARS) referitor la desfãşurarea activitãţii electronice notariale menţionate în prezentul document, cu începere de la data de ...../(se va completa în mod obligatoriu data)...............
Mã angajez sã îmi desfãşor activitatea în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitãţii electronice notariale, pe care mã oblig sã o respect întocmai atât în litera, cât şi în spiritul ei.
Mã oblig totodatã sã respect Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea <>Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitãţii electronice notariale, precum şi standardele europene şi internaţionale în domeniu.
Mã angajez ca în termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei, dar înainte de începerea activitãţii electronice notariale, sã prezint autoritãţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu cheia publicã aferentã certificatului ce va fi utilizat în aceastã activitate.
Anexez la prezenta urmãtoarea documentaţie:
1. certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia notarul public îşi desfãşoarã activitatea;
2. scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfãşoarã operaţiunile curente;
3. copia contractului de asigurare profesionalã pentru activitatea desfãşuratã;
4. descrierea tehnicã a sistemului utilizat; lista dotãrilor;
5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat în desfãşurarea activitãţii electronice notariale;
6. politica de securitate privind activitatea electronicã notarialã;
7. codul de practici şi proceduri dupã care se desfãşoarã activitatea electronicã notarialã;
8. lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora;
9. cererea de înscriere în Registrul notarilor publici autorizaţi sã efectueze acte notariale în formã electronicã.

Notar public, Din partea ARS. Am primit documentaţia menţionatã,
.............. ..................................................
Data şi ora .........................

ANEXA 3


──────────
la normele tehnice şi metodologice
───────────────────────────────────

Antetul biroului notarial în cadrul cãruia îşi desfãşoarã
activitatea notarul public
Data ........................

CERERE DE ÎNREGISTRARE
Subsemnatul ......, notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial ....../(adresa completã, inclusiv telefon şi fax) ........, având Certificatul nr. ............., eliberat de .........., solicit înregistrarea în Registrul notarilor publici autorizaţi sã efectueze acte notariale în formã electronicã şi acordarea codului de identificare.
Anexez la prezenta cerere documentaţia necesarã înregistrãrii.
.................................
(semnãtura notarului public)

ANEXA 4
────────
la normele tehnice şi metodologice
──────────────────────────────────

DOCUMENTAŢIA
necesarã înregistrãrii în Registrul notarilor publici autorizaţi sã efectueze acte notariale în formã electronicã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Numele şi prenumele notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Denumirea biroului notarial în care îşi desfãşoarã activitatea
notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Adresa (ţarã, oraş, judeţ/sector, stradã, numãr, bloc, scarã, etaj,
apartament, cod poştal)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia
notarul public îşi desfãşoarã activitatea sau de Uniunea Naţionalã
a Notarilor Publici din România
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronicã
notarialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfãşurarea activitãţii
electronice notariale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Codul de practici şi proceduri dupã care se desfãşoarã activitatea
electronicã notarialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Banca prin care notarul public îşi desfãşoarã operaţiunile curente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Numãrul contului bancar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public
îşi desfãşoarã operaţiunile curente: numãrul actului, data, eliberat
de ..................................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Atributele contractului de asigurare profesionalã pentru activitatea
desfãşuratã: numãrul actului, data, eliberat de ....................
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numãrul actului,
data
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Atributele actului de proprietate al sediului: numãrul actului,
data
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Dovada privind achitarea obligaţiilor cãtre stat, eliberatã de
organul fiscal competent, sau declaraţie pe propria rãspundere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale
care pot fi eliberate în formã electronicã, procedurile de securitate
utilizate)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Certificatul de omologare a sistemului informatic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Agenţia de omologare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Modalitatea de arhivare electronicã (proprie sau prin contract)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


La punctul 8 notarul public trebuie sã se refere la:
a) descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigurã securitatea şi integritatea datelor şi accesul autorizat, permanent, la acestea;
b) descrierea modalitãţii de arhivare electronicã;
c) politicile de personal;
d) structura personalului;
e) orele de program;
f) lista dotãrilor;
g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi în administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi a competenţei acestora.

ANEXA 5


────────
la normele tehnice şi metodologice
──────────────────────────────────

CONŢINUTUL
informaţional şi structura Registrului notarilor publici autorizaţi sã
efectueze acte notariale în formã electronicã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Numãrul de ordine al înregistrãrii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Numele şi prenumele notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Codul de identificare a notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Denumirea biroului notarial în care îşi desfãşoarã activitatea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Adresa (ţarã, oraş, judeţ/sector, stradã, numãr, bloc, scarã, etaj,
apartament, cod poştal)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia cãreia notarul
public îşi desfãşoarã activitatea sau de Uniunea Naţionalã a Notarilor
Publici din România
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Data la care a început activitatea de instrumentare a actelor notariale
în formã electronicã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Cheia publicã a notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Indicaţii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care
a emis certificatul notarului public
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronicã
notarialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfãşurarea activitãţii
electonice notariale
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Codul de practici şi proceduri dupã care se desfãşoarã activitatea
electronicã notarialã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Banca prin care notarul public îşi desfãşoarã operaţiunile curente
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Numãrul contului bancar
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public
îşi desfãşoarã operaţiunile curente: numãrul actului, data, eliberat
de ............
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Atributele contractului de asigurare profesionalã pentru activitatea
desfãşuratã: numãrul actului, data, eliberat de ....
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Atributele contractului de închiriere a sediului: numãrul actului,
data
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Atributele actului de proprietate al sediului: numãrul actului, data
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Dovada privind achitarea obligaţiilor cãtre stat, eliberatã de organul
fiscal competent, sau declaraţia pe propria rãspundere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale
care pot fi eliberate în formã electronicã, procedurile de securitate
utilizate)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Certificatul de omologare a sistemului informatic
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Agenţia de omologare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Modalitatea de arhivare electronicã (proprie sau prin contract)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Situaţii critice: câmp ce poate conţine referiri la ultima situaţie
criticã (de exemplu, întreruperea temporarã a activitãţii din cauza unor
probleme tehnice, modificarea procedurilor, sancţiuni etc.)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Data şi ora ultimei actualizãri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Data şi ora ultimei verificãri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Situaţia notarului public (operaţional, suspendat, activitatea încetatã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Motivul suspendãrii/încetãrii activitãţii (dacã este cazul)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Declaraţia care confirmã exactitatea informaţiilor de mai sus, semnatã
electronic de notarul public sau/şi de autoritatea de reglementare şi
supraveghere specializatã în domeniu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31. Identitatea operatorului din partea autoritãţii de reglementare şi
supraveghere specializate în domeniu, care a introdus/modificat/şters
înregistrarea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32. Un document înglobând toate datele anterioare, semnat electronic de
operatorul din partea autoritãţii de reglementare şi supraveghere
specializate în domeniu, care a introdus înregistrarea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La punctul 13 notarul public trebuie sã se refere la:
a) descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigurã securitatea şi integritatea datelor şi accesul autorizat, permanent, la acestea;
b) descrierea modalitãţii de arhivare electronicã;
c) politicile de personal;
d) structura personalului;
e) orele de program;
f) lista dotãrilor;
g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi în administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora.

_____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016