Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice ianuarie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice ianuarie 2005

Monitorul Oficial 94 din 28 Ianuarie 2005 (M. Of. 94/2005)

NORMA SANITARA VETERINARAdin 9 noiembrie 2004 care stabileste conditiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, molustelor, gasteropodelor si batracienilor, destinate comercializarii directe catre consumatorul final sau procesarii in alimente pentru consum uman EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2005

I. controlul sanitar-veterinar al produselor din pescuit art. 1 1. produsele din pescuit, în sensul normelor sanitare veterinare, sunt toate animalele marine sau de apã dulce ori pãrţi ale acestora, inclusiv icrele lor, excluzând mamiferele acvatice, broaştele sau alte animale acvatice prevãzute de alte reglementãri oficiale. 2. formele de prezentare a produselor din pescuit pentru valorificare în scop alimentar sunt produse proaspete, produse preparate, produse transformate şi conservele din peşte. a) formele de comercializare pentru produsele din pescuit proaspete destinate consumului uman sunt: în stare vie, refrigerate (la ...

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 16 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru export din Republica Federala Iugoslavia EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor din 16 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspãta în românia din întreprinderi autorizate pentru export din republica federala iugoslavia emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 28 ianuarie 2005 art. 1 (1) autoritatea nationala sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor autorizeaza întreprinderi din republica federala iugoslavia pentru activitãţi de import de carne proaspãta în românia, în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 98 din 28 Ianuarie 2005 (M. Of. 98/2005)

NORME din 19 ianuarie 2005 privind controlul calitatii activitatii de audit aferent angajamentelor de asigurare EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 controlul calitãţii activitãţii de audit desfãşurate de cãtre auditorii financiari, persoane fizice şi juridice active, membri ai camerei auditorilor financiari din românia, denumitã în continuare camera, se efectueazã asupra: a) angajamentelor de audit financiar; b) angajamentelor de audit intern; c) altor angajamente prevãzute în standardele internaţionale de audit, dupã cum urmeazã: angajamente de revizuire a situaţiilor financiare, angajamente de efectuare a procedurilor agreate privind informaţiile financiare şi angajamente de compilare a informaţiilor financiare. ...

Monitorul Oficial 95 din 28 Ianuarie 2005 (M. Of. 95/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 24 noiembrie 2004 referitoare la cerintele de sanatate si calitate pentru materialul seminal congelat de bovine ce poate fi comercializat in Romania EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 28 ianuarie 2005

*t* Ţara de recoltare: ..................................................... autoritatea sanitarã veterinara competenta: .................................................... autoritatea sanitarã veterinara competenta localã: ........................................................ i. identificarea materialului seminal de bovine: ┌───────────┬───────────────┬─────────────────────────┬──────┬─────────────┐ │ numãr de │ data/datele │ identitatea animalului │ │ data │ │ doze │ recoltarii │ ...

NORMA SANITARA VETERINARA din 16 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspata in Romania din fosta Republica Iugoslava a Macedoniei EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 28 ianuarie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 16 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspãta în românia din fosta republica iugoslava a macedoniei emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 28 ianuarie 2005 art. 1 (1) autoritatea nationala sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor autorizeaza întreprinderi din fosta republica iugoslava a macedoniei pentru activitãţi de import de carne proaspãta în românia, în conformitate cu art. 2. ...

NORMA SANITARA VETERINARA din 14 ianuarie 2005 privind stabilirea criteriilor uniforme pentru acordarea de derogari unor unitati care fabrica produse pe baza de lapte EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 28 ianuarie 2005

Art. 1 (1) criteriile uniforme prevãzute la art. 11 din norma sanitarã veterinarã privind condiţiile de sãnãtate pentru producerea şi comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic şi a produselor pe bazã de lapte, aprobatã prin ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 389/2002 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 860 din 28 noiembrie 2002, pentru acordarea de derogãri de la art. 7 lit. a pct. 2 şi de la art. 14 alin. (2) ale normei sanitare veterinare menţionate mai sus unor unitãţi care fabricã produse pe bazã de lapte, sunt stabilite în ...

Monitorul Oficial 92 din 27 Ianuarie 2005 (M. Of. 92/2005)

NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2004 privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare privind executia bugetara la 31 decembrie 2004 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 27 ianuarie 2005

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, alte autoritãţi publice, instituţiile publice autonome şi instituţiile publice subordonate au obligaţia, potrivit legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sã întocmeascã situaţii financiare trimestriale şi anuale care se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetara şi anexe. situaţiile financiare reprezintã documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unitãţilor administrativ-teritoriale, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor la buget. În baza art. 56 alin. (1) din legea nr. 500/2002 ...

Monitorul Oficial 86 din 26 Ianuarie 2005 (M. Of. 86/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 9 noiembrie 2004 privind conditiile suplimentare pentru transportul, depozitarea, comercializarea si controlul sanitar veterinar al laptelui si produselor lactate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005

Cap. i condiţii suplimentare pentru transportul laptelui şi al produselor lactate art. 1 pentru transportul laptelui trebuie create asemenea condiţii încât salubritatea acestuia sã nu fie influenţatã de temperatura mediului exterior (cãldurã, îngheţ), de praf, insecte, rozãtoare, impuritãţi sau sã nu fie supus deprecierii calitative. În acest scop se vor respecta urmãtoarele mãsuri: a) laptele şi produsele lactate se vor transporta cu respectarea principiilor generale de igienã, cu urmãtoarele specificaţii: - toate produsele lactate se vor transporta numai în ambalaje curate şi astfel condiţionate încât ...

NORME METODOLOGICE din 16 noiembrie 2004 privind finantarea actiunilor de pregatire a economiei nationale si a teritoriului pentru aparare si intocmirea bugetului de stat pentru razboi EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005

Cap. i sistemul de finanţare a acţiunilor de pregãtire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare 1. pregãtirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apãrare cuprinde ansamblul de mãsuri şi acţiuni care se stabilesc şi se realizeazã din timp de pace pentru satisfacerea nevoilor de apãrare şi asigurarea continuitãţii activitãţilor economico-sociale în caz de mobilizare sau de rãzboi. mãsurile de pregãtire a economiei naţionale pentru apãrare se referã la identificarea capacitãţilor pentru apãrare, stabilirea, crearea şi pãstrarea rezervelor de mobilizare, precum şi la alte acţiuni care vor fi apreciate ca ...

Monitorul Oficial 75 din 21 Ianuarie 2005 (M. Of. 75/2005)

NORMA nr. 1 din 19 ianuarie 2005 privind modul unitar de completare a mentiunilor din ordinele de plata in mesajele electronice utilizate in sistemul ReGIS si in casa de compensare automata EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 21 ianuarie 2005

Având în vedere prevederile art. 22 din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 63 şi 64 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul dispoziţiilor art. 48 din legea nr. 312/2004 , banca naţionalã a româniei emite prezentele norme. art. 1 În scopul asigurãrii condiţiilor necesare pentru procesarea automatã (în englezã straight-through-processing sau stp) a plãţilor transmise prin sistemul regis şi prin casa de compensare automatã, prezentele norme stabilesc: a) modul unitar ...

Monitorul Oficial 68 bis din 20 Ianuarie 2005 (M. Of. 68 bis/2005)

NORMA din 8 iunie 2004 privind procedura de autorizare sanitara de functionare a spitalului*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 bis din 20 ianuarie 2005

________ *) aprobat prin ordinul nr. 713 din 8 iunie 2004 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 68 din 20 ianuarie 2005 art. 1 spitalul este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, care desfasoara activitate de asistenta spitaliceasca si sanatoriala. art. 2 indiferent de forma de proprietate, spitalul trebuie sa solicite, obtina si sa detina autorizatie sanitara de functionare. art. 3 autorizarea sanitara de functionare a spitalelor se efectueaza de catre autoritati competente desemnate ...

NORMA din 8 iunie 2004 privind organizarea functionala generala a spitalului*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 bis din 20 ianuarie 2005

________ *) aprobat prin ordinul nr. 713 din 8 iunie 2004 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 68 din 20 ianuarie 2005 art. 1 conform normativelor pentru spitalele generale neclinice, lista principalelor grupe si functiuni (sectoare) si a unitatilor functionale componente (compartimente), este urmatoarea: a. sector spitalizare: a1. sectiile medicale cu paturi compuse din unitati de ingrijire a2. unitate de spitalizare de o zi (dupa caz) a3. serviciu de primire si externare a bolnavilor ...

NORMA din 8 iunie 2004 privind structura functionala a compartimentelor si serviciilor din spital Sectia medicala de spitalizare*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 bis din 20 ianuarie 2005

________ *) aprobat prin ordinul nr. 713 din 8 iunie 2004 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 68 din 20 ianuarie 2005 organizarea sectiilor medicale curente art. 1 sectiile medicale de spitalizare asigura cazarea si ingrijirea curenta a bolnavilor pe perioada internarii in spital. indiferent de profilul medical, sectiile de spitalizare au o structura functionala asemanatoare, cu exceptia celei de pediatrie (compartimentele pentru prematuri, sugari si copii mici) si celei de obstetrica - ginecologie (compartimentul obstetrica fiziologica si nou-nascuti). art. 2 ...

NORMA din 8 iunie 2004 privind asigurarea conditiilor generale de igiena*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 bis din 20 ianuarie 2005

________ *) aprobat prin ordinul nr. 713 din 8 iunie 2004 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 68 din 20 ianuarie 2005 art. 1 incinta spitalului (toate cladirile si anexele care asigura desfasurarea activitatii) trebuie sa fie: ● delimitata de zonele din jur astfel incat accesul in incinta sa fie controlat; ● zonata astfel incat sectoarele in care se desfasoara activitatile medicale sa fie separate de cele tehnice si gospodaresti; ● prevazuta cu cai de acces pietonal si ...

Monitorul Oficial 64 bis din 19 Ianuarie 2005 (M. Of. 64 bis/2005)

NORMA din 22 noiembrie 2004 privind activitatea de acordare de bonificatii de dobanda, in numele si contul statului (NI-CST-02-I/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 19 ianuarie 2005

--------- *) aprobatã de hotãrârea nr. 14692 din 22.11.2004 publicatã in monitorul oficial, partea i nr. 64 din 19/01/2005 in temeiul art. 8, alin. (3) din legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea bancii de export-import a romaniei eximbank - s.a. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au elaborat prezentele norme. cap. i cadrul legal art. 1 actele normative care stau la baza organizarii si derularii activitatii de acordare a bonificatiilor de dobanda ...

NORMA din 6 decembrie 2004 privind derularea, in numele si contul statului, a activitatii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplata la extern (NI-ASR-07-I/0)*) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 19 ianuarie 2005

------- *) aprobatã prin hotãrârea nr. 14726 din 06.12.2004 publicatã in monitorul oficial, partea i nr. 64 din 19/01/2005 partea a prevederi generale cuprins capitolul 1 obiectul, scopul si structura normelor capitolul 2 cadrul juridic capitolul 3 tipuri de riscuri asigurate capitolul 4 definitii ...

Monitorul Oficial 61 bis din 18 Ianuarie 2005 (M. Of. 61 bis/2005)

NORME METODOLOGICE din 12 ianuarie 2005 de organizare, finantare si monitorizare a programelor si subprogramelor de sanatate finantate din bugetul de stat, raportarea si controlul indicatorilor specifici in anul 2005*) EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 61 bis din 18 ianuarie 2005

_______________ *) aprobate prin ordinul nr. 10 din 12 ianuarie 2005 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 61 din 18 ianuarie 2005 i. organizarea, finantarea si monitorizarea programelor si subprogramelor de sanatate 1. ministerul sanatatii proiecteaza, implementeaza, coordoneaza si finanteaza programe, respectiv subprograme de sanatate, in scopul realizarii obiectivelor politicii de sanatate publica. 2. institutele medicale, institutele de sanatate publica si alte unitati ...

Monitorul Oficial 34 bis din 11 Ianuarie 2005 (M. Of. 34 bis/2005)

NORME METODOLOGICE din 6 octombrie 2004 privind exercitarea auditului public intern in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al caselor de asigurari de sanatate*) EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 34 bis din 11 ianuarie 2005

*) aprobata prin decizia nr. 512/06.10.2004 , publicata in monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 11 ianuarie 2005. a. dispozitii generale a) În conformitate cu prevederile art. 77, lit. b din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, preşedintele cnas "organizeazã şi coordoneazã activitatea de audit potrivit atribuţiilor specifice ale casei naţionale de asigurãri de sãnãtate şi ale caselor de asigurãri". b) prezentele norme metodologice, elaborate în temeiul prevederilor art. 4 din ordinul ministrului finanţelor publice nr. ...

Monitorul Oficial 27 din 10 Ianuarie 2005 (M. Of. 27/2005)

NORME din 22 decembrie 2004 privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii prevazute la art. 143 alin. (1) lit. i) si j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2005

Art. 1 (1) potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. i) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a oricãror cetãţeni strãini având statut diplomatic sau consular în românia, în condiţii de reciprocitate. limita plafonului pentru care se aplicã aceastã scutire se stabileşte de ministerul afacerilor externe, pe bazã de reciprocitate acordatã misiunilor diplomatice române şi personalului acestora. (2) În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 30 din 10 Ianuarie 2005 (M. Of. 30/2005)

NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2004 privind recunoasterea, in vederea desemnarii, a organismelor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitatii si efectuarea inspectiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente si pentru efectuarea functiei de supraveghere EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2005

A. dispoziţii generale 1. prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoaşterea, în vederea desemnãrii, a organismelor pentru evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune transportabile noi, pentru reevaluarea conformitãţii şi efectuarea inspecţiilor periodice ale echipamentelor sub presiune transportabile existente şi pentru efectuarea funcţiei de supraveghere. 2. poate fi recunoscut drept organism care realizeazã: - evaluarea conformitãţii echipamentelor sub presiune transportabile noi, conform prevederilor din anexa nr. 2 partea i şi anexa nr. 6 la hotãrârea guvernului nr. 941/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã şi utilizare repetatã a echipamentelor sub presiune ...

Monitorul Oficial 22 din 07 Ianuarie 2005 (M. Of. 22/2005)

NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 7 ianuarie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc modalitãţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitarã a prevederilor legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 În sensul prezentelor norme metodologice, urmãtorii termeni se definesc astfel: a) medic curant - orice medic cu autorizaţie de liberã practicã valabilã, care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractualã cu casele ...

NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 7 ianuarie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc modalitãţile de reglementare a unor proceduri, metode şi mijloace de aplicare unitarã a prevederilor legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncã şi boli profesionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. art. 2 În sensul prezentelor norme metodologice, urmãtorii termeni se definesc astfel: a) medic curant - orice medic cu autorizaţie de liberã practicã valabilã, care îşi desfãşoarã activitatea în unitãţi prestatoare de servicii medicale, aflate în relaţie contractualã cu casele ...

Monitorul Oficial 17 din 06 Ianuarie 2005 (M. Of. 17/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 21 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspata in Romania din intreprinderi autorizate pentru activitati de export din Insulele Falkland EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 6 ianuarie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor din 21 decembrie 2004 referitoare la importul de carne proaspãta în românia din întreprinderi autorizate pentru activitãţi de export din insulele falkland emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 17 din 6 ianuarie 2005 art. 1 (1) autoritatea nationala sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor autorizeaza întreprinderi din insulele falkland pentru activitãţi de import de carne proaspãta în românia, în conformitate cu ...

Monitorul Oficial 8 din 04 Ianuarie 2005 (M. Of. 8/2005)

NORME METODOLOGICE din 15 decembrie 2004 de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc criteriile generale de evaluare a competenţei şi capabilitãţii persoanelor fizice sau juridice de a realiza activitãţile pentru care solicitã avizul prevãzut în art. 3 alin. (2) din legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificãrile ulterioare. art. 2 structura de specialitate care realizeazã politica ministerului sãnãtãţii în domeniul dispozitivelor medicale este direcţia generalã farmaceuticã, inspecţia de farmacie şi aparaturã medicalã din cadrul ministerului sãnãtãţii. cap. ii definirea şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016