Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 22 noiembrie 2004  privind activitatea de acordare de bonificatii de dobanda, in numele si contul statului (NI-CST-02-I/0)*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 22 noiembrie 2004 privind activitatea de acordare de bonificatii de dobanda, in numele si contul statului (NI-CST-02-I/0)*)

EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 64 bis din 19 ianuarie 2005
---------
*) Aprobatã de <>Hotãrârea nr. 14692 din 22.11.2004 publicatã in Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 19/01/2005In temeiul <>art. 8, alin. (3) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au elaborat prezentele Norme.

CAP. I
CADRUL LEGAL

ART. 1
Actele normative care stau la baza organizarii si derularii activitatii de acordare a bonificatiilor de dobanda sunt:
a) <>Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea bugetului de stat;
c) <>Legea nr. 237/02.06.2003 privind aprobarea <>Ordonantei Guvernului nr. 34/2003 privind masuri in domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. II
DISPOZITII GENERALE

ART. 2
Prezentele Norme reglementeaza activitatea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK, de acordare a bonificatiilor de dobanda, in numele si contul statului.
ART. 3
Prezentele Norme au ca scop stabilirea unei abordari uniforme in derularea activitatii de acordare a bonificatiilor de dobanda (inregistrarea, continutul documentatiei, analiza, etc.), pentru exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, precum si pentru realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului.
ART. 4
Aplicabilitatea prezentelor Norme are caracter general, atat pentru acordarea bonificatiilor de dobanda la creditele in lei utilizate in activitatea de productie pentru exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, cat si pentru acordarea bonificatiilor de dobanda la creditele in lei utilizate pentru realizarea de obiective complexe si a produselor cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului.

CAP. III
ACORDAREA DE BONIFICATIE DE DOBANDA PENTRU EXPORTUL DE PRODUSE CU CICLU SCURT SI MEDIU DE FABRICATIE

ART. 5
Stimularea exportului de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie prin acordarea bonificatiilor de dobanda, in scopul stabilizarii ratei dobanzii la credite in lei, se realizeaza prin efectuarea de cheltuieli din surse alocate anual prin Legea Bugetului de Stat, cu hotararea de acordare, caz cu caz, a Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, denumit in continuare CIGCCE, la propunerea EXIMBANK, cu respectarea prezentelor Norme.
ART. 6
In categoria produselor cu ciclu scurt si mediu de fabricatie se includ produsele, altele decat cele prevazute la <>art. 111 din Legea nr. 96/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1. NIVELUL BONIFICATIEI DE DOBANDA

ART. 7
Ca stimulent acordat productiei de export si exportului de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, bonificatia de dobanda se determina functie de nivelul dobanzii calculate si se acorda pentru dobanda platita, considerand plata prioritara a componentei "dobanzi aferente activitatii de export".
ART. 8
Bonificatia de dobanda pentru produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie reprezinta 50% din dobanda platita pentru creditele in lei acordate de EXIMBANK si de bancile comerciale si care au fost utilizate pentru realizarea productiei de export de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, dobanda stabilita proportional cu ponderea exporturilor efectuate in perioada pentru care se solicita bonificatia de dobanda, in total productie vanduta.

III.2. SOLICITANTI ELIGIBILI

ART. 9
Sunt eligibili pentru bonificarea dobanzilor platite la creditele in lei utilizate pentru realizarea de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie destinate exportului, agenti economici, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
1. Desfasoara activitate de productie de marfuri pentru export, produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, pe care le livreaza in nume propriu sau pe baza de comision;
Producatorii in lohn pot beneficia de bonificatie de dobanda pentru creditele in lei angajate de societate in vederea finantarii componentei locale a costurilor de productie (cheltuieli cu manopera, materiale, alte cheltuieli).
2. Importurile de completare efectuate in mod direct sau prin intermediari, incluse in marfurile exportate sunt de maxim 50% din valoarea totala a exporturilor (conform Anexei nr. 2, lit. c) - F02/0-NI-CST-02 si Anexei nr. 3, lit. c) - F03/0-NI-CST-02).
Pentru comparabilitate, atat valoarea importurilor, cat si valoarea exporturilor se exprima in aceeasi valuta determinata la ziua valutei in care s-au desfasurat operatiunile de import si respectiv de export. Determinarea reprezinta ponderea globala a importurilor totale de completare realizate direct si/sau prin intermediari si incorporate in exporturile aferente Anexei nr. 2 (F02/0-NI-CST-02), respectiv Anexei nr. 3 (F03/0-NI-CST-02).
3. Exporturile efectuate in perioada analizata sunt eficiente, respectiv: "Contravaloarea in lei a exporturilor livrate in aceasta perioada, determinata pe baza declaratiilor vamale, calculata la cursul de schimb B.N.R. din data declaratiilor vamale, acopera in intregime costurile de exploatare aferente acestora, declarate de agentii economici pe propria raspundere (nu se includ costurile cu dobanzile pentru creditele utilizate in activitatea de productie pentru export)".
4. Produsele pentru care se solicita bonificatie de dobanda nu fac parte din lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilita anual prin Hotarare de Guvern.
5. Contravaloarea in valuta a exporturilor realizate pentru care se solicita bonificatie de dobanda a fost incasata si repatriata.
6. In cazul in care contravaloarea exportului a fost incasata in avans, iar perioada dintre data incasarii in avans si data exportului conform Declaratiei Vamale de Export depaseste durata de fabricatie, conform normelor tehnologice, a produsului respectiv exportat, aceste exporturi nu vor fi luate in calculul bonificatiei de dobanda.

III.3. DOCUMENTATIA CARE STA LA BAZA ANALIZEI SOLICITARILOR DE BONIFICATII DE DOBANDA

ART. 10
Solicitantii eligibili, potrivit criteriilor enuntate, vor depune dosarul complet cuprinzand:
1. Anexa nr. 1 (F01/0-NI-CST-02) - Cerere de solicitare a bonificatiei de dobanda;
2. Statutul societatii sau Actul constitutiv, certificatul de inmatriculare (la prima cerere) si mentiunile inscrise pe parcurs;
3. Contractul de societate sau Actul constitutiv, dupa caz (la prima cerere);
4. Raportarile financiare anuale si semestriale cu anexele corespunzatoare, avand numar de inregistrare care atesta depunerea acestora la administratia financiara. In cazul solicitarilor de bonificatie de dobanda pentru trimestrele I, III si cumulat 9 luni, raportarile financiare vor fi vizate de comisia de cenzori a societatii respective; in situatia in care societatea nu este obligata sa aiba comisie de cenzori (conform <>Legii nr. 31/1991 ), conducatorul societatii va semna raportarile financiare pe propria raspundere si va da o declaratie in acest sens (anexata la dosarul complet).
5. Anexa nr. 2 (F02/0-NI-CST-02) - Situatia exporturilor incasate si repatriate, realizate in perioada ________ conform Declaratiilor Vamale, in care se inscriu numai exporturile realizate intr-o anumita perioada de timp (trimestru, semestru, 9 luni, an) care au fost incasate si repatriate pana la data depunerii solicitarii de acordare de bonificatie de dobanda. Pentru DV-urile aferente exporturilor indirecte, efectuate prin comisionari, data incasarii este data la care a incasat si reflectat in evidenta contabila contravaloarea exporturilor incasate si repatriate efectuate prin comisionari, realizate in perioada pentru care se solicita bonificatie de dobanda.
si/sau
Anexa nr. 3 (F03/0-NI-CST-02) - Situatia exporturilor incasate si repatriate realizate in perioada ______, conform facturilor externe si Declaratiilor Vamale corespunzatoare (DV) (in situatia bunurilor care necesita prelucrari succesive realizate de unitati diferite din tara, precum si incorporarea altor bunuri, inclusiv ambalaje, iar produsul finit este exportat de o singura unitate, beneficiind de scutire de TVA fiecare unitate care a participat la realizarea produsului finit, precum si unitatea care realizeaza exportul produsului finit (Cod Fiscal, <>Legea nr. 571/2003 , capitol IX, art. 143, pct. 1, lit. a); exista un contract incheiat intre unitatea producatoare/prelucratoare si partenerul extern din care rezulta cantitatile de bunuri si prelucrarile contractate si unitatile din tara la care se face predarea acestora) in care se inscriu numai exporturile realizate intr-o anumita perioada de timp (trimestru, semestru, 9 luni, an) pentru care facturile externe aferente au fost incasate si repatriate pana la data depunerii solicitarii de acordare de bonificatie de dobanda.
Valoarea facturii externe, in valuta si in lei, se regaseste in exportul efectuat in perioada pentru care se solicita bonificatie de dobanda aferent unuia sau mai multor DV-uri. Valoarea unei facturi externe, in valuta, respectiv in lei, este mai mica decat valoarea corespunzatoare DV-ului sau mai multor DV-uri in baza carora s-a intocmit acea factura externa. Fac exceptie cazurile in care unitatea care exporta produsul finit mentioneaza la valoarea DVE-ului doar valoarea aferenta prelucrarii proprii, valoarea prelucrarilor celorlalti participanti fiind inclusa doar in valoarea statistica a DVE-urilor. In acest sens solicitantul va prezenta confirmarea scrisa a unitatii care a realizat exportul.
6. Anexa nr. 4 (F04/0-NI-CST-02) - Situatia dobanzilor platite bancii comerciale _________________ la creditele in lei.
Bonificatia de dobanda se acorda pentru dobanda calculata la nivelul ratei de baza a dobanzii plus marja de risc si platita conform clauzelor contractului de credit.
In aceasta anexa nu vor fi incluse si nu se va acorda bonificatie de dobanda pentru dobanzile penalizatoare, dobanzile aferente creditelor de investitii si dobanzile pentru creditele in valuta.
Indiferent de momentul depunerii documentatiei, aceasta anexa se completeaza pentru toate lunile, de la inceputul anului.
In coloana "Dobanzi platite" se vor inscrie dobanzile platite, aferente perioadei pentru care se solicita bonificatia de dobanda.
Aceasta anexa se completeaza separat pentru fiecare banca creditoare si va fi avizata de banca care a acordat creditul.
Pentru eventualele situatii de neconcordanta intre dobanda calculata si cea contabilizata in raportarile financiare, explicatiile in scris se vor depune la dosarul complet.
7. Anexa nr. 5 (F05/0-NI-CST-02) - Declaratie care atesta indeplinirea criteriului de eficienta a exportului pentru care se solicita bonificatia de dobanda, reprezentand declaratia pe proprie raspundere a agentului economic privind nivelul costurilor de exploatare (in care nu sunt incluse dobanzile la creditele in lei utilizate) aferente exporturilor incasate si repatriate din Anexa nr. 2 - F02/0-NI-CST-02 si/sau Anexa nr. 3 - F03/0-NI-CST-02.
8. Anexa nr. 6 (F06/0-NI-CST-02) - Declaratie de repatriere a valutei pentru exporturile directe (confirmata de bancile derulatoare) si Anexa nr. 7 (F07/0-NI-CST-02) - Declaratie de repatriere a valutei pentru exporturile indirecte (prin comisionari).
Declaratia de repatriere a valutei se refera la valuta aferenta exportului incasat si repatriat, realizat in perioada pentru care se solicita bonificatie de dobanda.
Anexa nr. 7 (F07/0-NI-CST-02) este o declaratie pe proprie raspundere a agentului economic, prin care se confirma ca si-a incasat si reflectat in evidenta contabila contravaloarea exporturilor incasate si repatriate efectuate prin comisionari, realizate in perioada pentru care se solicita bonificatie de dobanda.
Sumele in valuta, respectiv in lei inscrise in Anexa nr. 6 (F06/0-NI-CST-02) se refera la exporturile directe incasate si repatriate [contravaloare in valuta, respectiv lei, a DV-urilor reprezentand exporturi directe, incasate si repatriate incluse in Anexa nr. 2 (F02/0-NI-CST-02) si/sau a facturilor externe incasate si repatriate din Anexa nr. 3 (F03/0-NI-CST-02)], iar cele din Anexa nr. 7 (F07/0-NI-CST-02) numai la exporturile indirecte, prin comisionari, incasate si repatriate (contravaloarea in valuta, respectiv lei, a DV-urilor reprezentand export indirect, prin comisionari, din Anexa nr. 2 (F02/0-NI-CST-02).
Sumele totale in valuta, respectiv in lei rezultate din cumularea valorilor din Anexa nr. 6 (F06/0-NI-CST-02) si Anexa nr. 7 (F07/0-NI-CST-02), trebuie sa fie egale cu totalul in valuta si in lei din Anexa nr. 2 (F02/0-NI-CST-02) si/sau Anexa nr. 3 (F03/0-NI-CST-02).
9. Fotocopie dupa ordinul de plata privind comisionul de angajare a cererii de acordare de bonificatie de dobanda, cu stampila si semnatura bancii prin care se face plata, conform Caietului de Comisioane al EXIMBANK, la cursul de schimb lei/USD comunicat de B.N.R., valabil in una din cele doua zile bancare anterioare datei ordinului de plata intocmit de agentul economic.
10. Anexa nr. 8 (F08/0-NI-CST-02) - Conventia pentru acordarea bonificatiei de dobanda, prezentata in 2 exemplare, cu semnaturile autorizate ale solicitantului.
ART. 11
Refinantarea de catre EXIMBANK in contul bonificatiei de dobanda, pana la primirea alocatiilor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice, se poate face numai in cazul formularii acestei solicitari, care va fi depusa in dosarul complet pentru acordarea bonificatiei de dobanda.

III.4. FORMULAREA SOLICITARII DE BONIFICATII DE DOBANDA

ART. 12
Documentatia solicitata prin prezentele Norme se depune in termen de 30 de zile de la data limita stabilita de Ministerul Finantelor Publice pentru inregistrarea si depunerea raportarilor financiare la administratia financiara (pentru solicitarile aferente trimestrelor I sau III termenul limita este de 60 zile de la finele trimestrului).
ART. 13
Agentii economici care solicita bonificatii de dobanda au obligatia deschiderii unui cont curent la EXIMBANK.
ART. 14
Solicitarile pentru bonificatii de dobanda se pot face:
- trimestrial, semestrial, pe cumulat 9 luni sau anual, pentru agentii economici care indeplinesc criteriul de eficienta pe aceste perioade sau pe cumulat;
- agentii economici care nu indeplinesc criteriul de eficienta pe trimestru/semestru/9 luni, pentru care solicita bonificatie, vor putea beneficia de acest stimulent daca pe cumulat semestru/9 luni/an, respecta cerinta formulata prin criteriul de eficienta.
ART. 15
(1) Pentru exporturile efectuate intr-o anumita perioada de timp pentru care agentii economici nu au putut beneficia de bonificatie de dobanda deoarece la data solicitarii acesteia exporturile respective nu erau incasate si repatriate, se va putea acorda bonificatie de dobanda prin recalcularea anuala a bonificatiei de dobanda. Aceasta recalculare se va efectua dupa depunerea bilantului anual aferent anului precedent pentru care se face recalcularea bonificatiei de dobanda.
(2) Din alocatiile prevazute prin Legea Bugetului de Stat pe anul curent se vor putea suporta si bonificatiile de dobanda aferente cererilor inregistrate in cursul aceluiasi an si numai daca exporturile s-au efectuat intr-o perioada anterioara de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la EXIMBANK; data efectuarii exportului se considera data Declaratiei Vamale de Export.

III.5. MODALITATEA DE DETERMINARE A VALORII BONIFICATIEI DE DOBANDA PENTRU EXPORTUL DE PRODUSE CU CICLU SCURT SI MEDIU DE FABRICATIE

ART. 16
(1) Pentru determinarea valorii bonificatiei de dobanda la creditele in lei utilizate pentru realizarea exportului de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie, se procedeaza astfel:
a) Se va respecta criteriul de eficienta al exporturilor incasate si repatriate efectuate pe baza de DV, conform Declaratiei model din Anexa nr. 5 (F05/0-NI-CST-02). Nerespectarea acestei conditii duce la excluderea agentului economic de la acordarea bonificatiei.
b) Elementele necesare la stabilirea dobanzii aferente exporturilor incasate si repatriate efectuate pe baza de DV se preiau din situatiile financiare (contul de profit si pierderi) si din anexele prezentate de agentul economic.
(2) Valoarea bonificatiei de dobanda se determina in conformitate cu algoritmul de calcul din Anexa nr. 9, pe baza urmatorilor indicatori aferenti perioadei pentru care se solicita bonificatie de dobanda:
- ponderea productiei vandute in total venituri din exploatare diminuate cu valoarea veniturilor din vanzari de marfuri (PPV);
- ponderea productiei exportate, incasate si repatriate, in total productie vanduta (PEV);
- dobanda aferenta exporturilor incasate si repatriate prin DV (DADV):
DADV = dobanda calculata x PEV x PPV
- Dobanda de bonificat (DB) este minimul dintre dobanda aferenta exporturilor incasate si repatriate, dobanda calculata si dobanda platita:
DB = min (DADV, DCL, DPL)
- Bonificatia de dobanda (BD) = 50% x dobanda de bonificat (DB).

CAP. IV
ACORDAREA DE BONIFICATII DE DOBANDA PENTRU STIMULAREA REALIZARII DE OBIECTIVE COMPLEXE SI PRODUSE CU CICLU LUNG DE FABRICATIE DESTINATE EXPORTULUI

ART. 17
Stimularea realizarii de obiective complexe (exporturi complexe) si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului se realizeaza si prin acordarea de bonificatii de pana la 60% din dobanda platita pentru creditele de export, in fazele de pre si postlivrare, acordate in lei de EXIMBANK si de bancile comerciale pentru activitatea de export.
ART. 18
Stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, in scopul stabilizarii ratei dobanzii la creditele in lei, se realizeaza prin efectuarea de cheltuieli din surse alocate anual prin Legea Bugetului de Stat si in conformitate cu nivelul de acordare a bonificatiilor de dobanda stabilit de CIGCCE in baza prevederilor <>Legii nr. 96/2000 cu modificarile si completarile ulterioare si a politicii Guvernului de promovare si sustinere a exporturilor, cu aprobarea, caz cu caz, a CIGCCE.

IV.1. DEFINITII

ART. 19
(1) Prin exporturi complexe (obiective complexe) se intelege exportul de echipamente, instalatii sau parti de instalatii, separat ori impreuna cu tehnologii, licente, know-how, asistenta tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere in functiune si receptie, precum si piesele de schimb si materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalatii si conducte de transport, de depozitare si de distribuire a produselor petroliere si a gazelor naturale, precum si realizarea de nave complete, de obiective in domeniile transporturilor, agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere, centrale energetice si termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile si automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte si obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri si poduri, amenajari portuare si produse de tehnica militara si altele asemenea. Dupa caz, la propunerea CIGCCE, prin hotarare a Guvernului, se poate aproba includerea in categoria exporturilor complexe si a unor proiecte care ii sunt supuse analizei si aprobarii, apartinand si altor domenii de activitate.
(2) In categoria produselor cu ciclu lung de fabricatie se includ grupele:
a) utilaje tehnologice de toate tipurile si parti ale acestora;
b) corpuri de nave si aeronave, tractoare, masini agricole si forestiere, material rulant, mijloace de transport, echipamente rutiere si feroviare, utilaj de ridicat, manipulat si transportat, utilaje de salubrizare si stingere a incendiilor, armaturi industriale, pompe si compresoare;
c) sisteme flexibile, linii automate de prelucrare si masini unelte;
d) motoare, generatoare, transformatoare electrice si reductoare;
e) centrale telefonice si parti ale acestora.
Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie si valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual si ori de cate ori este necesar, prin hotarare a Guvernului.
Incadrarea in categoria obiectivelor complexe sau produselor cu ciclu lung de fabricatie va fi avizata de Ministerului Economiei si Comertului, respectiv de directia de specialitate ce va fi desemnata in acest sens.

IV.2. NIVELUL BONIFICATIEI DE DOBANDA

ART. 20
Bonificatia de dobanda va reprezenta 60% din dobanda platita pentru creditele de export acordate in lei de EXIMBANK si de bancile comerciale, in fazele de pre si postlivrare, cu destinatia expresa de realizare de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului.

IV.3. SOLICITANTI ELIGIBILI

ART. 21
Exporturile complexe se realizeaza pe baza de contracte externe, de catre un contractant general, agent economic roman sau strain, care poate colabora, pe baza de contracte comerciale, cu subcontractanti - agenti economici romani sau straini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe baza de contracte externe incheiate de catre un contractant general sau de producator, direct ori prin comisionar.
ART. 22
(1) Agentii economici, solicitanti eligibili de bonificatii de dobanda sunt:
● contractantul general - agent economic roman sau strain care realizeaza obiective complexe destinate exportului,
● contractantul general sau producatorul care realizeaza produse cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, si care utilizeaza credite si platesc dobanzi conform contractului de credit avand ca destinatie realizarea contractelor de export al caror obiect il reprezinta realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, asa cum sunt definite in <>Legea nr. 96/2000 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Astfel, pot beneficia de bonificatii de dobanda:
a) contractantul general - pentru creditele de export in lei, in fazele de pre si postlivrare, contractate de acesta de la EXIMBANK sau de la bancile comerciale, credite care au destinatia expresa de realizare de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, pe baza de contracte externe incheiate de contractantul general, direct - in cazul exportului de obiective complexe si direct sau prin comisionar - in cazul exportului de produse cu ciclu lung de fabricatie.
b) producatorul - pentru creditele de export in lei, in fazele de pre si postlivrare, contractate de acesta de la de la EXIMBANK sau de la bancile comerciale, credite care au destinatia expresa de realizare de produse cu ciclu lung de fabricatie ce se vor exporta de producator, pe baza de contracte externe incheiate de producator, direct sau prin comisionar.
ART. 23
Agentii economici care au angajat credite bancare pentru productia de export vor beneficia de bonificatia de dobanda acordata de stat prin intermediul EXIMBANK, numai pentru exporturile a caror contravaloare a fost incasata si repatriata. Fac exceptie exporturile de obiective complexe si de produse cu ciclu lung de fabricatie, pentru care se poate acorda bonificatie de dobanda, semestrial, pe perioada de executie, respectiv inainte de livrarea la export si de incasarea si repatrierea valutei aferente. In situatia in care valuta nu este repatriata in termen de 60 de zile de la data platii exportului, conform termenului stipulat prin contractul extern, bonificatia de dobanda acordata la care se adauga dobanzile si penalitatile de orice fel vor fi recuperate si varsate la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea creantelor bugetare.

IV.4. DOCUMENTATIA CARE STA LA BAZA ANALIZEI SOLICITARILOR DE BONIFICATIE DE DOBANDA

ART. 24
Solicitantii eligibili vor depune la EXIMBANK urmatoarele:
a) Cerere de solicitare de bonificatie de dobanda (Anexa nr. 10 - F09/0-NI-CST-02);
b) Statutul societatii comerciale (la prima solicitare), modificarile intervenite pe parcurs;
c) Contractul societatii comerciale (la prima solicitare);
d) Ultima Raportare financiara (inclusiv anexe) depusa la Administratia Financiara teritoriala, avizata de aceasta si ultima balanta de verificare intocmita de solicitant conform legislatiei in vigoare, semnata de conducerea societatii;
e) Situatia dobanzilor platite bancii comerciale ____________ pentru creditul de export in fazele de pre si postlivrare destinat realizarii contractului/contractelor de export al caror obiect il reprezinta realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului - conform modelului din Anexa nr. 11 (F10/0-NI-CST-02). Situatia se va intocmi separat pentru fiecare credit cu dobanzile corespunzatoare. In coloana "Dobanzi platite" se vor inscrie dobanzile platite pana la depunerea documentatiei pentru bonificarea dobanzilor, aferente perioadei analizate;
f) Pentru solicitarile care se refera la exporturi de obiective complexe si cu ciclu lung de fabricatie livrate conform Declaratiilor Vamale de Export, se va completa declaratia de incasare si repatriere a valutei aferente exportului de obiective complexe si cu ciclu lung de fabricatie, conform modelelor din Anexa nr. 12 (F11/0-NI-CST-02) (pentru exporturile directe, confirmate de bancile derulatoare) si Anexa nr. 13 (F12/0-NI-CST-02) (pentru exporturile indirecte, prin comisionar);
Pentru solicitarile care se refera la obiective complexe sau produse cu ciclu lung de fabricatie aflate in perioada de executie (mentionate la alin. 2, <>art. 4 din Legea nr. 237/02.06.2003 ) se va depune declaratia model Anexa nr. 12 (F11/0-NI-CST-02), Anexa nr. 13 (F12/0-NI-CST-02) si Anexa nr. 14 (F13/0-NI-CST-02);
g) Copie dupa Declaratia Vamala de Export pentru solicitarile care se refera la exporturi de obiective complexe si de produse cu ciclu lung de fabricatie livrate la extern;
h) Copie dupa ordinul de plata a comisionului de angajare a cererii, conform Caietului de Comisioane al EXIMBANK, la cursul lei/USD - publicat de B.N.R., valabil in una din cele doua zile bancare anterioare datei ordinului de plata intocmit de agentul economic;
i) Conventia pentru acordarea bonificatiei de dobanda, prezentata in 2 exemplare, cu semnaturile autorizate ale solicitantului (Anexa nr. 15 - F14/0-NI-CST-02).
ART. 25
Refinantarea de catre EXIMBANK in contul bonificatiei de dobanda, pana la primirea alocatiilor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice, se poate face numai cu formularea acestei solicitari depusa in dosarul complet pentru acordarea bonificatiei de dobanda.

IV.5. INREGISTRAREA SOLICITARILOR

ART. 26
Cererile de solicitare de bonificatie de dobanda se depun la EXIMBANK:
- dupa livrare la extern, in baza Declaratiei Vamale de Export, dupa incasarea si repatrierea valutei aferente, confirmata prin Anexa nr. 12 (F11/0-NI-CST-02) si prin Anexa nr. 13 - F12/0-NI-CST-02, cand dobanda se achita la termene corelate cu termenele de incasare a exportului;
- semestrial, pe perioada de executie a obiectivelor complexe si a produselor cu ciclu lung de fabricatie, in cazul in care dobanda la creditele in lei se calculeaza si se plateste lunar.
ART. 27
Din alocatiile prevazute prin Legea Bugetului de Stat pe anul curent se vor suporta si bonificatiile de dobanda aferente cererilor inregistrate in cursul aceluiasi an si numai daca exporturile s-au efectuat intr-o perioada anterioara de cel mult 18 luni de la data depunerii documentelor la EXIMBANK: data efectuarii exportului se considera data Declaratiei vamale de export.

IV.6. ANALIZA DE CATRE EXIMBANK A DOCUMENTATIEI PREZENTATE DE AGENTUL ECONOMIC

ART. 28
Se vor calcula si acorda bonificatii de 60% din dobanzile platite, in limita nivelului dobanzilor calculate in perioada analizata, numai la creditele de export in lei acordate de EXIMBANK si de bancile comerciale pe perioada de pre si postlivrare a obiectivului complex si produsului cu ciclu lung de fabricatie destinat exportului, confirmate de banca comerciala care a acordat creditul in Anexa nr. 11 (F10/0-NI-CST-02).

CAP. V
DISPOZITII FINALE

ART. 29
Acordarea bonificatiilor de dobanda, in scopul stabilizarii ratei dobanzii la creditele in lei, se face pe baza aprobarii date, caz cu caz, de C.I.G.C.C.E., cu respectarea prevederilor prezentei Norme.
ART. 30
(1) Daca din analiza solicitarilor de acordare de bonificatii de dobanda vor aparea situatii neclarificate in prezentele Norme, acestea vor fi supuse aprobarii C.I.G.C.C.E., caz cu caz.
(2) Bonificatiile de dobanda aprobate de C.I.G.C.C.E. se platesc in cursul unui exercitiu financiar din resursele financiare constituite conform prevederilor <>Legii nr. 96/2000 , cu modificarile si completarile aprobate ulterior.
ART. 31
(1) Prezentele Norme intra in vigoare la data aprobarii de catre Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior.
(2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentelor Norme, se abroga Norma privind mecanismul de acordare a bonificatiilor de dobanda, conform Legii bugetului de stat, aprobata prin Hotararea C.I.G.C.C.E. nr. 12187/25.09.2002 , cu modificarile si completarile aprobate ulterior, precum si Procedurile de lucru privind acordarea de bonificatii de dobanda la creditele utilizate pentru productia de exporturi complexe si produse cu ciclu lung de fabricatie, conform O.G. nr. 14/1995 si Normelor Tehnice nr. 101.325/1998 , aprobata prin Hotararea C.I.G.C.C.E. nr. 7056/22.04.1999 , cu modificarile si completarile aprobate ulterior.
ART. 32
Anexele nr. 1-15 fac parte integranta din prezentele Norme.


ANEXA 1

F01/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA _______________
Cod fiscal __________________________
Adresa ______________________________
Telefon _____________________________

CERERE
privind solicitarea de bonificatie de dobanda pentru
exportul de produse cu ciclu scurt si mediu de fabricatie

Societatea Comerciala ___________________________________, avand ca obiect de activitate _____________________, reprezentata prin _______________, in calitate de director general si prin _________________, in calitate de director economic, solicita bonificarea dobanzilor la creditele in lei utilizate de societate pentru finantarea activitatii de productie pentru export a unor produse de origine romana, pe trimestrul (semestrul) ______, anul _________.
Anexam documentatia necesara solicitata de Norma C.I.G.C.C.E., precum si fotocopia dupa ordinul de plata nr. _________ din data de ____________ in contul Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. - Sucursala _________________ nr. ______________, reprezentand comisionul de angajare a cererii de acordare de bonificatie de dobanda. De asemenea, suntem de acord cu plata comisioanelor de analiza si avizare a documentatiei dupa finalizarea analizei si aprobarea bonificatiei de dobanda.
Declaram pe propria raspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea si ca actele privind constituirea societatii nu au suferit modificari ulterioare solicitarii anterioare de bonificatie de dobanda. In caz contrar, anexam aceste modificari.
Declaram ca suntem de acord sa varsam la Bugetul de Stat, conform regimului de urmarire a sumelor datorate acestuia, bonificatia de dobanda primita in mod nejustificat.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda) (semnatura)


Nota: In situatia unor necorelari, potrivit textului documentelor prezentate la dosarul care sta la baza solicitarii de bonificatie de dobanda, agentii economici vor da lamuriri in scris cu privire la aceste necorelari.


ANEXA 2

F02/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA _______________
Antet _______________________________


SITUATIA EXPORTURILOR INCASATE SI REPATRIATE REALIZATE IN
PERIOADA ________, CONFORM DECLARATIILOR VAMALE*)


┌─────┬────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Numar si│ Valoare │ din care: DV incasat si repatriat │ Produse │
│Crt. │ data │ DV │ ────────────────────────────────- │exportate │
│ │ DV │in valuta│ In valuta In mii lei la curs │ │
│ │ │ │ din data D.V. │ │
├────-┼────────┼────────-┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 4 │ 5 │
├─────┼────────┼────────-┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────┼────────-┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
├─────┼────────┼────────-┼──────────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL│ │ │ │ │
└─────┴────────┴─────────┴──────────────────────────────────────────┴──────────┘


---------
*) Fiecare DV, cu numar si data, se va inscrie o singura data, in ordinea crescatoare a numarului.

Declaram pe propria raspundere:
a) contravaloarea in valuta a exporturilor realizate in perioada pentru care se solicita bonificatie de dobanda la creditele utilizate pentru realizarea productiei de export si a exportului, conform DV-urilor inscrise in coloana nr. 3 din tabelul de mai sus, a fost incasata si repatriata;
b) pentru produsele exportate si prezentate in aceasta situatie, nu s-a mai solicitat/incasat bonificatie;
c) produsele exportate pentru care se solicita bonificatie de dobanda sunt din productie proprie, incluzand importuri de completare efectuate in mod direct, cu o pondere globala mai mica de 50% din valoarea totala a exporturilor. Valoarea exporturilor si a importurilor se exprima in aceeasi valuta;
d) produsele exportate nu sunt cuprinse in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilita anual prin Hotarare de Guvern;
e) pentru exportul produselor realizate in lohn, valoarea DV-urilor cuprinde doar componenta romaneasca a cheltuielilor (manopera, unele materiale, alte cheltuieli);
f) perioada dintre data incasarii in avans si data exportului conform Declaratiei Vamale de Export aferente produselor exportate mentionate in tabelul de mai sus, nu depaseste durata de fabricatie, conform normelor tehnologice a produselor exportate.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda) (semnatura)


ANEXA 3

F03/0-NI-CST-02

Pentru produse exportate dupa procesare ulterioara

SOCIETATEA COMERCIALA _____________
Antet _____________________________


SITUATIA EXPORTURILOR INCASATE SI REPATRIATE REALIZATE IN
PERIOADA ________ CONFORM FACTURILOR EXTERNE SI DECLARATIILOR
VAMALE CORESPUNZATOARE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
Valoare fact. externa Valoare DV
Nr. Numar si data ────────────────────- DV ────────────────────- Produse
Crt. FACTURA EXTERNA*) in in mii lei la corespunzator in in mii lei la exportate
valuta curs din data numar si data valuta curs din data
fact. externe fact. externe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-
0 1 2 3 4 5 6 7
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


...............................................................................................
Total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-


--------
*) Fiecare factura externa, cu numar si data se va scrie o singura data, in ordinea crescatoare a numarului.

Declaram pe proprie raspundere:
a) Valoarea facturilor externe inscrise in tabelul de mai sus, a fost incasata si repatriata si corespunde livrarilor pentru procesare ulterioara la exportator, conform contractului cu partenerul extern, pentru care exista DV intocmit de exportator in perioada pentru care se solicita bonificatie;
b) Pentru produsele exportate si prezentate in aceasta situatie nu s-a mai solicitat/incasat bonificatie;
c) Produsele livrate pentru procesare sunt din productie proprie, incluzand importuri de completare efectuate in mod direct, cu o pondere globala mai mica de 50% din valoarea totala a exporturilor. Valoarea exporturilor si a importurilor se exprima in aceeasi valuta;
d) produsele exportate nu sunt cuprinse in lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilita anual prin Hotarare de Guvern;
e) Pentru exportul produselor realizate in lohn valoarea DV-urilor si/sau facturii externe cuprinde doar componenta romaneasca a cheltuielilor (manopera, unele materiale, alte cheltuieli);
f) Bunurile supuse procesarii ulterioare la exportator, beneficiaza de scutire TVA, conform Cod Fiscal, (<>Legea nr. 571/2003 ), Capitol IX, art. 143, pct. (1), lit. a.;
g) Perioada dintre data incasarii in avans si data exportului conform Declaratiei Vamale de Export aferente produselor exportate anterior mentionate nu depaseste durata de fabricatie conform normelor tehnologice a produselor exportate.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila)


ANEXA 4

F04/0-NI-CST-02

Societatea Comerciala ____________
Antet ____________________________


SITUATIA DOBANZILOR PLATITE BANCII COMERCIALE ________
in anul _________, LA CREDITELE IN LEI

nu sunt incluse: - dobanzile penalizatoare**);
- dobanzile la creditele pentru investitii;
- dobanzile la creditele in valuta.- mii lei -
┌─────────────────┬──────────────-┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Perioada │Rata dobanzii*)│ Dobanda │ Dobanda │Observatii***)│
│ (luna) │ (% pe an) │ calculata │ platita │ │
├─────────────────┼──────────────-┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Februarie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Martie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Mai │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Iunie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Iulie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│August │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Septembrie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└────────────────-┴──────────────-┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘Nota: Anexa va fi completata pentru toate lunile de la inceputul anului pana
la finele perioadei analizate.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda)

AVIZAT,
Banca Comerciala
(numele si prenumele)
(semnatura si stampila)

-------
*) Rata dobanzii este dobanda negociata inscrisa in contractul de credit (rata de baza + marja de risc).
**) Dobanda penalizatoare este rezultata din aplicarea marjelor penalizatoare peste dobanda negociata in contract.
***) In cazul in care dobanda platita se refera la dobanda datorata pentru alte perioade, se vor face precizarile necesare.


ANEXA 5

F05/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA _____________
ANTET _____________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca, potrivit evidentelor proprii, nivelul costurilor de exploatare aferente exporturilor incasate si repatriate realizate in perioada __________________, in valoare de _____________ mii lei (conform D.V.), sunt de ______________ mii lei, costuri ce nu includ dobanzile pentru creditele utilizate in activitatea de productie pentru export.
Am luat la cunostinta de faptul ca, daca in urma unor verificari prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
De asemenea, bonificatia de dobanda primita nejustificat va fi recuperata de buget dupa regimul de urmarire a sumelor datorate bugetului de stat.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda) (semnatura)


ANEXA 6

F06/0-NI-CST-02

Denumirea societatii comerciale sau a
companiei nationale (fara prescurtari) _________________
Localitatea ________________________
codul fiscal _______________________
Nr. ________________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca, potrivit evidentelor contabile proprii, pana la data prezentei solicitari de bonificatii de dobanda aferente trim. _____ si/sau sem. ______, anul __________, societatea comerciala (companie nationala, societate nationala) "______________" a incasat si repatriat valuta __________ (valuta), respectiv ___________ mii lei (la curs din data DV) aferenta exportului realizat in perioada pentru care solicita bonificatie de dobanda la creditele utilizate pentru realizarea productiei de export si a exportului.
Am luat cunostinta de faptul ca, daca in urma verificarilor efectuate de catre organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata si varsata la Bugetul de Stat dupa regimul de urmarire a sumelor datorate acestuia.
Declaram ca derularea incasarii exporturilor pana la data prezentei solicitari de bonificatie de dobanda s-a facut numai prin urmatoarele banci comerciale:

a) _________________________________________________
(denumirea completa a bancii comerciale)
b) _________________________________________________
c) _________________________________________________
care certifica sub semnatura si stampila cele declarate mai sus.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda)

Confirmam:
a). Banca comerciala __________________ data __________________
b). Banca comerciala __________________ data __________________
c). Banca comerciala __________________ data __________________


ANEXA 7

F07/0-NI-CST-02

Denumirea societatii comerciale sau a
companiei nationale (fara prescurtari) _________________
Localitatea ________________________
codul fiscal _______________________
Nr. ________________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca, potrivit evidentelor contabile proprii, pana la data prezentei solicitari de bonificatii de dobanda aferente trim. ______ si/sau sem. ______, anul _________, societatea comerciala (companie nationala, societate nationala) "______________" a incasat si repatriat valuta in valoare de ________ (valuta), respectiv _______ mii lei (la curs din data DV), aferenta exportului realizat in perioada pentru care solicita bonificatie de dobanda la creditele utilizate pentru realizarea productiei de export si a exportului.
Am luat cunostinta de faptul ca, daca in urma verificarilor efectuate de catre organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata si varsata la Bugetul de Stat dupa regimul de urmarire a sumelor datorate acestuia.
Declaram ca derularea incasarii exporturilor pana la data prezentei solicitari de bonificatie de dobanda s-a facut numai prin:

- export direct prin: - Banca comerciala ______________________
-
-
- export indirect prin comisionari:
-
-
-

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda)


ANEXA 8

F08/0-NI-CST-02

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK - S.A.
DIRECTIA __________________
Nr. ____/__________________

CONVENTIE
pentru acordarea de bonificatie de dobanda in conformitate cu
Hotararea Comitetului Interministerial
de Garantii si Credite de Comert Exterior
Nr. _______/____________

Pentru scopurile prezentei Conventii, termenii folositi vor avea urmatorul inteles:
- BANCA inseamna "Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.", care achita bonificatia in numele si contul statului;
- BENEFICIARUL este agentul economic producator-exportator care are calitatea de imprumutat intr-un contract de credit in lei, incheiat cu o banca comerciala din Romania si care beneficiaza de bonificatie de dobanda, potrivit actelor normative in vigoare.
- BONIFICATIA DE DOBANDA reprezinta stimulentul acordat agentului economic, la cererea acestuia potrivit dosarului inregistrat in Registrul unic de bonificatii al C.I.G.C.C.E. cu nr. ______/___________, pe baza dispozitiilor legale in vigoare, din sumele prevazute in bugetul de stat cu aceasta destinatie si se realizeaza prin restituirea pana la 50% din dobanda platita de agent bancilor comerciale in baza contractelor de credit incheiate cu acestea.
Avand in vedere cele de mai sus, BANCA cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 15, sector 5 reprezentata prin:
DIRECTOR ______________________, DIRECTOR ADJUNCT ________________________ si BENEFICIARUL, Societatea Comerciala _____________ cu sediul in _________________ strada ________________ nr. _____, reprezentata prin: DIRECTOR ________________, DIRECTOR ECONOMIC _____________________ au convenit urmatoarele:
1. Bonificatia de dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu si scurt in perioada _________________ a fost aprobata de C.I.G.C.C.E. cu Hotararea nr. _______/_________ si este in suma de __________ lei.
2. BANCA va plati BENEFICIARULUI in contul sau*) ____________________________ deschis la Sucursala EXIMBANK __________________________ suma ce va rezulta dupa efectuarea retinerilor obligatiilor asumate prin angajamentele BENEFICIARULUI catre BANCA, din prevederile unor conventii, contracte, etc. incheiate intre BANCA si BENEFICIAR.

--------
*) Deschiderea contului la EXIMBANK pentru sume cuvenite sub 25 milioane lei este optionala.

Plata se va efectua in functie de primirea alocatiilor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice.
3. BENEFICIARUL se obliga sa plateasca BANCII taxele si comisioanele prevazute de caietul de tarife si comisioane ale acesteia.
4. BENEFICIARUL declara ca isi insuseste reglementarile in vigoare privind acordarea bonificatiei de dobanda.
5. BENEFICIARUL se angajeaza sa notifice BANCII, in termen de 5 zile, orice modificare a clauzelor contractului, care ar avea efecte asupra prezentei Conventii.
6. BANCA participa la prezentul contract actionand in numele si contul statului, in calitate de agent al acestuia, in temeiul <>H.G. nr. 293/1992 .
7. Prezenta Conventie va fi guvernata si interpretata in conformitate cu legislatia romana si intra in vigoare la data semnarii ei.
8. Orice litigii in legatura cu executarea acestei Conventii vor fi solutionate de instantele judecatoresti.
Incheiata la Bucuresti, azi _____________, in 2 (doua) exemplare.

BANCA DE EXPORT-IMPORT SOCIETATEA COMERCIALA
A ROMANIEI - EXIMBANK S.A. _____________________
DIRECTIA ________________
DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ADJUNCT, DIRECTOR ECONOMIC,


ANEXA 9

NI-CST-02-I/0

I. Elementele necesare algoritmului de calcul a bonificatiei de dobanda
1. Din contul de profit si pierderi/rezultate de la sfarsitul perioadei analizate
P1 -> vanzari de marfuri (rand 01)
P2 -> productia vanduta (rand 02)
P3 -> venituri din exploatare (rand 11)
P4 -> cheltuieli pentru exploatare (rand 25)
P5 -> cheltuieli privind marfurile (rand 12)
P6 -> cheltuieli privind dobanzile (rand 38)
P7 -> luna la care se refera rezultatele
2. Din contul de profit si pierderi/rezultate financiare de la inceputul perioadei analizate
R1 -> vanzari de marfuri (rand 01)
R2 -> productia vanduta (rand 02)
R3 -> venituri din exploatare (rand 11)
R4 -> cheltuieli pentru exploatare (rand 25)
R5 -> cheltuieli privind marfurile (rand 12)
R6 -> cheltuieli privind dobanzile (rand 38)
R7 -> luna la care se refera rezultatele
3. Din Anexa nr. 2 (F02/0-NI-CST-02) - Sit. privind exp., conf. decl. vamale
DV -> total valoare (col. 4)
4. Din Anexa nr. 3 (F03/0-NI-CST-02) Sit. privind exp., conf. fact. externa si deci, vamala
Factura externa -> Total valoare col. 3
5. Din Anexa nr. 4 (F04/0-NI-CST-02) - Situatia dobanzilor platite bancii comerciale
DCi -> dobanda calculata pentru luna i
DPi -> dobanda platita pentru luna i
RDi -> rata dobanda pentru luna i
DCL -> total dobanda calculata (DC1 + DC2 + ...)
DPL -> total dobanda platita (DP1 - DP2 + ....)
6. Din perioada pentru care se solicita bonificatie
NL -> numarul de luni luate in calcul
II. Algoritmul de calcul
PPV -> pondere productie vanduta
PPV = (P2 - R2)/[(P3 - P1) - (R3 - R1)]
CLP -> cost lunar de productie
CLP = [(P4 - P5) - (R4 - R5)]/(P7 - R7) * PPV
CP -> cost de productie
CP = CLP * NL
PEV -> pondere exporturi incasate si repatriate in total productie vanduta
PEV = DV/[(P2 - R2)/(P7 - R7) * NL]
CE -> costuri aferente exportului
CE = PEV * CP
DADV -> dobanda aferenta exportului incasat si repatriat prin DV
DADV = PEV * DCL * PPV
DB -> dobanda de bonificat
DB = MIN (DADV, DCL, DPL)


ANEXA 10

F09/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA _______________
Cod Fiscal __________________________
Adresa ______________________________
Telefon _____________________________

CERERE
privind solicitarea de acordare de bonificatie de dobanda
potrivit prevederilor <>Legii nr. 96/2000 , cu modificarile
si completarile ulterioare

Societatea Comerciala reprezentata prin _________________________ in calitate de Director general si prin __________________ in calitate de Director economic, solicita bonificarea dobanzilor in suma de _________________ mii lei, platite in perioada _______________ la bancile comerciale _________________________________
Creditele in lei au fost utilizate, potrivit destinatiei, pentru realizarea contractelor de export al caror obiect il reprezinta realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului asa cum sunt definite in <>Legea nr. 96/2000 , cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru realizarea _________________________ (se va inscrie denumirea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie) care in prezent este:
- livrat la extern, in baza Declaratiei Vamale de Export nr. _______ din data de ____________ (copie dupa DVE anexata la dosar);
- in curs de executie
si/sau pentru perioada de postlivrare.
Societatea Comerciala __________________________ are calitatea de contractant general/producator, in cadrul contractului de export nr. ______________ din data de _____________, incheiat cu __________________________.
Declaram ca perioada de fabricatie a produsului cu ciclu lung de fabricatie pentru care se solicita bonificatie de dobanda este de ____________________, iar valoarea contractului de export a acestui produs este de ________________ (se va completa numai in cazul solicitarilor de bonificatie de dobanda pentru exportul de produse cu ciclu lung de fabricatie).
Anexam, in continuare, documentatia solicitata prin Norma CIGCCE.
Suntem de acord cu plata comisionului de analiza ce va rezulta dupa finalizarea dosarului.
Declaram pe propria raspundere ca datele prezentate sunt conforme cu realitatea, precum si faptul ca nu s-a mai solicitat/incasat bonificatie pentru dobanzile evidentiate in Anexa nr. 11 (F10/0-NI-CST-02) depusa la prezenta documentatie.
Declaram ca suntem de acord sa varsam la Bugetul de Stat, conform regimului de urmarire a sumelor datorate acestuia, bonificatia de dobanda primita in mod nejustificat.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(nume si prenume) (nume si prenume)
(semnatura si stampila)
CONTRACTANT GENERAL,
DIRECTOR GENERAL,
(nume si prenume)
(semnatura si stampila)

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI
AVIZAT,

Exportul __________________ (se va mentiona denumirea completa a obiectivului complex/produs cu ciclu lung de fabricatie) reprezinta obiectiv complex/produs cu ciclu lung de fabricatie (se va mentiona una din cele doua categorii).

DIRECTOR GENERAL desemnat de MEC
(nume si prenume, directia din cadrul MEC, semnatura si stampila)


ANEXA 11

F10/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA ____________________

SITUATIA DOBANZILOR PLATITE BANCII COMERCIALE


___________________________________________________________________________
pentru creditul acordat in baza contractului de credit nr. ___/________, pentru realizarea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie _________ (se va inscrie denumirea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie) destinat exportului, conform contractului de export nr. ____________
Creditul in valoare de _________________ mii lei a fost acordat pentru perioada ___________________, iar calculul dobanzii se efectueaza si se plateste lunar sau la livrarea si incasarea _____________________ (denumirea obiectivului complex/produs cu ciclu lung de fabricatie).


┌──────────────────┬────────────────────┬────────────-┬────────-┬──────────────┐
│ Perioada**) │ Rata dobanzii │ Dobanda │ Dobanda │ Observatii │
│ (luna) │ (% pe an) │ calculata │Platita*)│ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Februarie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Martie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Mai │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Iunie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Iulie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│August │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Septembrie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────-┼────────-┼──────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴────────────────────┴────────────-┴────────-┴──────────────┘


DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila)

Avizat,
Banca Comerciala
(nume si prenume)
(semnatura si stampila)

---------
*) Nu sunt incluse dobanzile penalizatoare.
**) Anexa va fi completata pentru toate lunile analizate si anterioare analizei.


ANEXA 12

F11/0-NI-CST-02

Denumirea societatii comerciale sau a
companiei nationale (fara prescurtari) _________________________
Localitatea ________________________________
codul fiscal _______________________________
Nr. ________________________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca, potrivit evidentelor contabile proprii, pana la data prezentei solicitari de bonificatii de dobanda aferente trim. ______ si/sau sem. ______, anul _________, societatea comerciala (companie nationala, societate nationala) "______________" a incasat si repatriat valuta aferenta exportului ___________________ (denumirea obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie), in valoare de ____ (valuta), in baza contractului extern nr. ________ din data de ________________, beneficiar extern ________________________.
Am luat cunostinta de faptul ca, daca in urma verificarilor efectuate de catre organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata si varsata la Bugetul de Stat dupa regimul de urmarire a sumelor datorate acestuia.
Declaram ca derularea incasarii exporturilor pana la data prezentei solicitari de bonificatie de dobanda s-a facut numai prin urmatoarele banci comerciale:
a) ___________________________________________________
(denumirea completa a bancii comerciale)
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________
care certifica sub semnatura si stampila cele declarate mai sus.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda) (semnatura)

Confirmam:
a). Banca comerciala ___________________ data _____________________
b). Banca comerciala ___________________ data _____________________
c). Banca comerciala ___________________ data _____________________


ANEXA 13

F12/0-NI-CST-02

Denumirea societatii comerciale sau a
companiei nationale (fara prescurtari) ___________________________
Localitatea __________________________________
codul fiscal _________________________________
Nr. __________________________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca, potrivit evidentelor contabile proprii, pana la data prezentei solicitari de bonificatii de dobanda aferente trim. _________ si/sau sem. ______, anul ______, societatea comerciala (companie nationala, societate nationala) "______________" a incasat si repatriat valuta aferenta exportului ______________________________ (denumirea obiectivului complex sau produs cu ciclu lung de fabricatie), in valoare de ___________ (valuta), in baza contractului extern nr. _______________ din data _____________, beneficiar extern _____________.
Am luat cunostinta de faptul ca, daca in urma verificarilor efectuate de catre organele abilitate, prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.
De asemenea, bonificatia primita nejustificat va fi recuperata si varsata la Bugetul de Stat dupa regimul de urmarire a sumelor datorate acestuia.
Declaram ca derularea incasarii exporturilor pana la data prezentei solicitari de bonificatie de dobanda s-a facut numai prin:
- export direct prin: - Banca comerciala ____________________________
-
-
- export indirect prin comisionari:
-
-
-

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda (semnatura)


ANEXA 14

F13/0-NI-CST-02

SOCIETATEA COMERCIALA ________________
ANTET ________________________________
DATA _________________________________

DECLARATIE

Declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea legilor din Romania ca in maximum 60 de zile de la data platii obiectivului complex/produsului cu ciclu lung de fabricatie (conform <>Legii nr. 96/2000 cu modificarile si completarile ulterioare) ____________, dosar inregistrat in Registrul Unic cu nr. ___________ din data de ___________ vom transmite la EXIMBANK Anexa nr. 12 (F11/O-NI-CST-02) si Anexa nr. 13 (F12/0-NI-CST-02), prin care se va confirma de catre bancile comerciale, respectiv prin declaratie proprie, incasarea si repatrierea valutei aferente exportului mai sus mentionat.
In situatia in care valuta nu este repatriata in termen de 60 de zile de la data platii exportului, bonificatia de dobanda acordata la care se adauga dobanzile si penalitatile de orice fel vor fi recuperate si varsate la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile legale referitoare la colectarea creantelor bugetare.
Am luat la cunostinta de faptul ca, daca in urma unor verificari prezenta declaratie nu corespunde cu realitatea, aceasta atrage, in conditiile legii, raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz, a celor vinovati.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,
(numele si prenumele) (numele si prenumele)
(semnatura si stampila rotunda)


ANEXA 15

F14/0-NI-CST-02

BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK - S.A.
DIRECTIA _____________________________
Nr. ________/_________________________

CONVENTIE
pentru acordarea de bonificatie de dobanda in conformitate
cu Hotararea Comitetului Interministerial de Garantii si
Credite de Comert Exterior Nr. ______/____________

Prin prezenta Conventie, termenii folositi vor avea urmatorul inteles:
● BANCA inseamna "Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A.", care achita bonificatia de dobanda in numele si in contul statului;
● BENEFICIARUL este un agent economic exportator care are calitatea de imprumutat intr-un contract de credit in lei, incheiat cu o banca comerciala din Romania si care beneficiaza de bonificatie de dobanda, potrivit actelor normative in vigoare;
● BONIFICATIA DE DOBANDA reprezinta stimulentul acordat agentului economic, potrivit <>Legii nr. 96/2000 , art. 11, alin. (2), lit. "c", pentru realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, potrivit dosarului inregistrat in Registrul Unic cu nr. ____/______.
Avand in vedere cele de mai sus, BANCA, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, reprezentata prin:
Director _________________________,
Director Adjunct _________________,
si
BENEFICIARUL, Societatea Comerciala
"___________________", cu sediul in ______________________ reprezentata prin:
Director general _____________________
Director economic ____________________
au convenit urmatoarele:
1. Bonificatia de dobanda aferenta creditelor bancare pe termen mediu si scurt a fost aprobata de C.I.G.C.C.E. cu Hotararea nr. _______/__________ si este in suma de __________________ lei.
2. Bonificatia de dobanda de mai sus este aferenta perioadei _______________.
3. BANCA va plati BENEFICIARULUI in contul sau*) deschis la Sucursala EXIMBANK _____________________, suma ce va rezulta dupa efectuarea retinerilor care rezulta din obligatiile asumate prin angajamentele BENEFICIARULUI fata de BANCA, din prevederile unor conventii sau contracte, etc., incheiate intre BANCA si BENEFICIAR.

---------
*) Deschiderea contului la EXIMBANK pentru sume cuvenite sub 25 milioane, este optionala.

Plata se va efectua in functie de primirea alocatiilor bugetare de la Ministerul Finantelor Publice.
4. BENEFICIARUL se obliga sa plateasca BANCII taxele si comisioanele prevazute in Caietul de Tarife si Comisioane ale acesteia.
BENEFICIARUL declara ca isi insuseste reglementarile in vigoare privind acordarea bonificatiei de dobanda.
5. BENEFICIARUL se angajeaza sa notifice BANCII, in termen de 5 zile, orice modificare a clauzelor contractuale care ar avea efecte asupra prezentei Conventii.
6. BANCA participa la prezentul contract actionand in numele si contul statului, in calitate de agent al acestuia, in temeiul <>Hotararii Guvernului nr. 293/1992 .
7. Prezenta Conventie va fi guvernata si interpretata in conformitate cu legislatia romana si intra in vigoare la data semnarii ei.
8. Orice litigii in legatura cu executarea acestei Conventii vor fi solutionate de instantele judecatoresti.
Incheiata la Bucuresti, azi _______________, in 2 (doua) exemplare.

BANCA DE EXPORT-IMPORT SOCIETATEA COMERCIALA
A ROMANIEI - S.A. _______________________
DIRECTIA _____________
DIRECTOR, DIRECTOR GENERAL,
DIRECTOR ADJUNCT, DIRECTOR ECONOMIC,

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016