Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA SANITARA VETERINARAdin 9 noiembrie 2004  care stabileste conditiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, molustelor, gasteropodelor si batracienilor, destinate comercializarii directe catre consumatorul final sau procesarii in alimente pentru consum uman    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA SANITARA VETERINARAdin 9 noiembrie 2004 care stabileste conditiile suplimentare privind controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit, crustaceelor, molustelor, gasteropodelor si batracienilor, destinate comercializarii directe catre consumatorul final sau procesarii in alimente pentru consum uman

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 28 ianuarie 2005
I. Controlul sanitar-veterinar al produselor din pescuit

ART. 1
1. Produsele din pescuit, în sensul normelor sanitare veterinare, sunt toate animalele marine sau de apã dulce ori pãrţi ale acestora, inclusiv icrele lor, excluzând mamiferele acvatice, broaştele sau alte animale acvatice prevãzute de alte reglementãri oficiale.
2. Formele de prezentare a produselor din pescuit pentru valorificare în scop alimentar sunt produse proaspete, produse preparate, produse transformate şi conservele din peşte.
a) Formele de comercializare pentru produsele din pescuit proaspete destinate consumului uman sunt: în stare vie, refrigerate (la temperatura 0°C pânã la +4°C) sau congelate (la temperatura -18°C; pe timpul transportului se acceptã o fluctuaţie ascendentã de scurtã duratã de pânã la 3°C).
b) Formele de comercializare pentru produsele din pescuit preparate, destinate consumului uman, sunt: desolzite, decapitate, eviscerate, jupuite, porţionate, filetate. Produsele din pescuit preparate în stare refrigeratã se depoziteazã la o temperaturã de la 0°C pânã la +4°C, iar cele în stare congelatã, la temperatura de -18°C, cu o eventualã fluctuaţie ascendentã de scurtã duratã pe timpul transportului de pânã la 3°C.
c) Formele de comercializare pentru produsele din pescuit transformate, destinate consumului uman, sunt: sãrate, afumate, fierte, prãjite, deshidratate, blanşate, marinate, în recipiente ermetic închise, precum şi refrigerate sau congelate în amestec cu alte ingrediente alimentare (sosuri, oţet, condimente etc.). Produsele a cãror conservabilitate este garantatã un timp limitat, dupã aplicarea unui tratament ca: sãrarea, marinarea, deshidratarea, afumarea, trebuie sã poarte pe ambalaj o inscripţie clarã şi vizibilã care sã arate condiţiile de depozitare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind etichetarea produselor alimentare şi reclama alimentelor.
ART. 2
Controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit urmãreşte: provenienţa, condiţiile de prelucrare, transport, depozitare, valorificare şi salubritatea produselor din pescuit.
a) (1) La controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit proaspete se au în vedere urmãtoarele:
1. Produsele din pescuit proaspete în stare vie trebuie sã prezinte mişcãri caracteristice de vitalitate, atât în bazinele şi containerele de expunere pentru desfacere şi cisternele de transport, cât mai ales dupã scoaterea din apã. Acestea se vor pãstra în bazine special construite, cu apã limpede, la temperatura de +10°C...+ 15°C, fãrã mirosuri strãine şi care nu conţine alte substanţe care pot pune în pericol sãnãtatea consumatorului. Volumul de apã din bazine trebuie sã fie corelat avându-se în vedere cantitatea şi speciile de peşti din bazin. Pentru menţinerea concentraţiei de oxigen, apa din bazin se va reînnoi periodic cu apã proaspãtã ori va fi împrospãtatã cu aer sau oxigen prin dispozitive speciale. Bazinele trebuie curãţate şi dezinfectate dupã fiecare folosire.
2. Produsele din pescuit proaspete în stare refrigeratã trebuie pãstrate în ambalaje corespunzãtoare sub protecţia gheţii alimentare mãrunţite de maximum 4 cm. Produsele din pescuit proaspete în stare refrigeratã se conservã cu gheaţã mãrunţitã, sub formã de straturi succesive (un strat de peşte, un strat de gheaţã). Iniţial proporţia de gheaţã trebuie sã fie de cel puţin 3:1 (trei pãrţi gheaţã şi o parte peşte). În aceastã formã timpul scurs din momentul pescuitului şi pânã la comercializarea efectivã va fi de maximum 48 de ore (în sezonul rãcoros se poate prelungi la 72 de ore). În momentul vânzãrii cantitatea de gheaţã nu trebuie sã scadã sub 25% din masa totalã.
3.1. Produsele din pescuit congelate, cele cu greutate de peste 3 kg se conservã individual, cele mai mici de 3 kg, sub formã de brichete glazurate, se introduc în ambalaje corespunzãtoare, care trebuie sã poarte o etichetã în care se specificã sortimentul, specia, data congelãrii. Produsele proaspete în stare congelatã se pãstreazã în camere frigorifice la -18°C timp de 6 luni, iar la o temperaturã de -12°C se pot pãstra o perioadã de 10-15 zile.
3.2. În cazul în care produsele din pescuit dupã congelare se comercializeazã direct pe piaţã la o temperaturã care nu îi asigurã conservabilitatea, pe ambalaj se va menţiona clar şi vizibil cã produsul a fost decongelat, cu respectarea prevederilor oficiale referitoare la etichetarea şi reclama alimentelor.
(2) 1. Gradul de prospeţime la produsele din pescuit se apreciazã pe loturi, deschizându-se la întâmplare maximum 10% din ambalajele lotului, dar nu mai puţin de 3 ambalaje. Atunci când existã suspiciuni privind gradul de prospeţime, se examineazã întregul lot.
2. Aprecierea gradului de prospeţime se bazeazã în primul rând pe examenul organoleptic şi ori de câte ori este necesar se va completa cu examenul fizico-chimic, bacteriologic. Produsele din pescuit congelate trebuie sã întruneascã aceiaşi parametri de prospeţime ca şi produsele din pescuit în stare vie sau refrigeratã.
3. În cazul în care la controlul organoleptic se constatã cã produsele din pescuit sunt improprii pentru consumul uman, ele se retrag de pe piaţã şi se denatureazã astfel încât sã nu mai poatã fi reutilizate pentru consumul uman. (3) Nu se admit comercializarea directã pentru consumul uman şi nici procesarea urmãtoarelor produse din pescuit proaspete:
- produsele care iniţial au fost vii şi ulterior au murit în apã;
- produsele introduse în ambalaje murdare, deteriorate, care pot deteriora caracteristicile organoleptice ale acestora sau care pot transmite substanţe nocive pentru sãnãtatea omului;
- produsele la care glazura de gheaţã nu este prezentã şi continuã, are un aspect murdar şi este netransparentã;
- produsele la care se observã aglomerarea de gheaţã sub formã de strat gros, compact, în partea declivã şi nuanţa roşiaticã a acesteia;
- produsele care au fost decongelate şi recongelate;
- produsele care au o consistenţã scãzutã, cu suprafaţa murdarã, cu aspect şi culoare modificate, cu zone de deshidratare sau de îngãlbenire (de oxidare);
- produsele la care, pe secţiune, musculatura este de consistenţã moale, alteratã, flascã şi pãstoasã, se desprinde foarte uşor, iar culoarea şi mirosul sunt modificate;
- produsele la care se constatã prezenţa de mucegai la suprafaţã, sub formã de colonii circumscrise sau difuze;
- produsele la care, în urma controlului vizual, au fost evidenţiate forme parazitare, în viscere sau la nivelul musculaturii; peştele întreg sau pãrţile parazitate din acesta nu se comercializeazã pentru consum uman;
- produsele care prezintã leziuni traumatice produse în timpul transportului sau pescuitului (se vor retrage din consum porţiunile modificate sau în întregime);
- produsele care prezintã modificãri anatomopatologice specifice bolilor infecţioase ale peştilor (septicemia hemoragicã viralã, viremia de primãvarã a crapului, necroza hematopoieticã infecţioasã, furunculoza, boala bacterianã a rinichiului, yersinioza, necroza pancreaticã infecţioasã, mixosomiaza etc.); în funcţie de gravitatea şi rãspândirea leziunilor, precum şi de rezultatul examenului fizico-chimic şi bacteriologic, peştele sau produsele din pescuit respective pot fi acceptate în consum ori retrase integral sau parţial din consumul uman;
- produsele care prezintã modificãri anatomopatologice produse de tulburãri distrofice (periostite, scoliozã, cifozã, atrofia maxilarelor sau tumori de diferite origini). În acest caz se vor retrage din consum porţiunile modificate sau în întregime;
- produsele care nu se încadreazã în parametrii de salubritate impuşi de legislaţia în vigoare;
b) Produsele din pescuit preparate se obţin în unitãţi autorizate de autoritatea veterinarã competentã din produse din pescuit proaspete care îndeplinesc condiţiile menţionate la lit. a).
Controlul sanitar veterinar al produselor din pescuit preparate va avea în vedere aceleaşi precizãri menţionate la alin. (2) şi (3).
Suplimentar nu se acceptã pentru comercializare icrele neprelucrate care:
- sunt congelate, iar brichetele au aspect neuniform, cu suprafeţele şi muchiile neregulate, acoperite cu glazurã groasã sau discontinuã de gheaţã, cu zone netransparente, murdare, cu zone de deshidratare, "arsuri de congelare", sau zone de oxidare;
- nu prezintã boabele întregi, elastice, cu aspect translucid strãlucitor, de culoare şi miros normale, specifice produsului proaspãt;
- dupã decongelare boabele nu sunt întregi, sunt murdare, cu consistenţã flascã sau rigidã, cu resturi de alte viscere sau impuritãţi;
- prezintã formaţiuni de naturã parazitarã în masa boabelor de icre sau mirosuri şi gusturi strãine de rânced, gust de acru, putrefacţie, fermentaţie, prezenţa de mucegai.
c) 1. Produsele din pescuit transformate se obţin în unitãţi autorizate de autoritatea veterinarã competentã din produse din pescuit proaspete sau preparate care îndeplinesc condiţiile menţionate la lit. a) şi b).
2. Produsele din pescuit transformate prin sãrare trebuie sã fie retrase din consumul uman dacã în urma controlului sanitar veterinar se constatã cã:
- nu sunt curate, nu au culoarea caracteristicã speciei, sunt îngãlbenite. Abdomenul acestora nu este de consistenţã tare şi elasticã, branhiile nu sunt curate, iar la apãsarea pe operculi sã exprime lichid sangvinolent, ochii sunt deterioraţi; la peştele întreg se admit leziuni sau rupturi la 5% din exemplare dintr-un ambalaj; la peştele marin de dimensiuni reduse se admite pânã la 20% din exemplare cu rupturi sau jupuituri ale pielii;
- musculatura nu este de consistenţã fermã sau nu este bine fixatã de oase, prezenţa de sânge netransformat în jurul coloanei vertebrale, grãsimea cu semne de oxidare (râncezire). În situaţii de excepţie, la peştele marin de dimensiuni reduse, cu conţinut mare de grãsime, se poate accepta o uşoarã îngãlbenire a grãsimii subcutanate, cu condiţia ca grãsimea muscularã sã nu prezinte modificãri;
- pe secţiune, musculatura prezintã formaţiuni parazitare, insecte în orice stadiu de dezvoltare;
- la peştele marin de dimensiuni reduse, sãrat, exemplarele sunt în proporţie de peste 20% rupte, prezintã jupuituri ale pielii, cu suprafaţa murdarã şi culoarea modificatã. La peştele mic de apã dulce conservat prin sãrare uscatã, proporţia exemplarelor cu deteriorarea integritãţii nu va depãşi 5%;
- la care se constatã miros şi gust de rânced, gust de acru, putrefacţie, fermentaţie, prezenţã de mucegai;
- saramura nu este curatã, prezintã flocoane în suspensie, cu depunere de sediment abundent, cu spumã sau aspect filant şi nu prezintã mirosul şi gustul caracteristice, plãcute, specifice produsului;
- înroşirea pronunţatã a musculaturii, asemãnãtoare cu fuxina, produsã de bacterii specifice;
- îngãlbenirea musculaturii sau a grãsimii, consecinţã a oxidãrii;
- la peştele întreg sãrat viscerele nu sunt întregi şi nu sunt bine individualizate sau sunt transformate în masã informã cu aspect de magmã;
- icrele sãrate sunt murdare, ambalate necorespunzãtor în ambalaje deteriorate, care prezintã scurgeri de conţinut, care nu au înscrisã data fabricaţiei şi/sau termenul de valabilitate şi care sunt pãstrate necorespunzãtor la altã temperaturã decât cea cuprinsã între 0°C pânã la +4°C;
- icrele prezintã boabe sparte, neindividualizate, de mãrime neuniformã, cu aspect mat, cu aspectul de masã neuniformã, casante, neelastice, cu separare de lichid, cu resturi de membrane ovariene, solzi, oase, resturi de viscere sau alte impuritãţi;
- icrele care prezintã formaţiuni de naturã parazitarã sau mirosuri strãine de rânced, gust de acru, putrefacţie, fermentaţie, prezenţã de mucegai;
- nu se încadreazã în parametrii de salubritate impuşi de legislaţia în vigoare;
- prezintã ambalaje necorespunzãtoare, neetichetate sau etichetate necorespunzãtor cu etichete care prezintã ştersãturi, modificãri sau completãri ale informaţiilor înscrise sau care nu prezintã toate informaţiile conform reglementãrilor în vigoare.
3. Produsele din pescuit transformate prin afumare trebuie sã fie retrase din consumul uman dacã în urma controlului sanitar veterinar se constatã cã:
- nu sunt curate, zvântate, prezintã rupturi sau cristale de sare exsudatã în cantitate mare. Se admite ca 5% din produse sã prezinte mici rupturi ale pielii, peretelui abdominal sau musculaturii;
- sunt transformate prin afumare şi au fost obţinute din produse eviscerate care prezintã resturi de viscere sau urme de sânge;
- nu prezintã suprafaţa cutanatã şi cea muscularã de culoare galbenã aurie specificã de afumare uniformã. Pentru produsele din pescuit transformate prin afumare la cald, musculatura va fi suculentã şi fragedã, desprinzându-se uşor de pe oase. Pentru produsele din pescuit transformate prin afumare la rece, musculatura este fermã şi se desprinde relativ greu de pe oase;
- nu prezintã mirosul şi gustul caracteristice de peşte afumat şi prezintã miros sau gust particular (rânced, acru, de putrefacţie sau de fermentaţie acidã, de mucegai, amar etc.);
- nu se încadreazã în parametrii de salubritate impuşi de legislaţia în vigoare;
- este prezentã îngãlbenirea musculaturii sau a grãsimii, consecinţã a oxidãrii;
- prezintã ambalaje necorespunzãtoare, neetichetate sau etichetate necorespunzãtor cu etichete care prezintã ştersãturi, modificãri sau completãri ale informaţiilor înscrise sau care nu prezintã toate informaţiile conform reglementãrilor în vigoare.
d) Produsele din pescuit introduse în recipiente ermetic închise trebuie sã fie retrase din consumul uman dacã în urma controlului sanitar veterinar se constatã cã:
- recipientele nu sunt închise etanş, prezintã deformarea capacelor, cu semne de bombaj sau cu scurgere de conţinut, lovituri sau înfundãri ale tablei în special în zona falţului, pete de ruginã, sunt incorect şi vizibil ştanţate, litografiate sau etichetate;
- în conţinutul lor sunt aripioare, solzi, resturi de viscere sau cheaguri de sânge;
- la interior, lacul este discontinuu, neaderent la tablã, prezintã zone de exfoliere sau de corodare a tablei, urme de exudare a masei de etanşare din falţ;
- nu se încadreazã în parametrii de salubritate impuşi de legislaţia în vigoare.
e) Controlul produselor din pescuit transformate, care au fost obţinute prin fierbere, prãjire, deshidratare sau prin alte procedee, precum şi al produselor refrigerate ori congelate, asociate sau nu cu alte ingrediente alimentare, va urmãri depistarea modificãrilor în conformitate cu prevederile prezentului articol şi ale art. 3, având în vedere tehnologia de fabricaţie a acestora.
f) Este interzisã comercializarea directã cãtre consumatorul final a cãrnii de peşte recuperate mecanic.
ART. 3
Comercializarea directã cãtre consumatorul final a produselor din pescuit se face numai în unitãţi şi spaţii supuse autorizãrii şi controlului de cãtre autoritatea sanitarã veterinarã competentã.
1. Unitãţile şi spaţiile autorizate pentru desfacerea produselor din pescuit trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
a) sã fie acoperite şi sã aibã pereţii uşor de curãţat, pardoseala sã fie construitã din material rezistent, impermeabil şi uşor lavabil, prevãzutã cu un sistem care sã permitã scurgerea cu uşurinţã a apei şi sã dispunã de un dispozitiv pentru evacuarea igienicã a apelor reziduale;
b) sã fie dotate cu instalaţii sanitare, cu un numãr suficient de spãlãtoare de mâini dotate corespunzãtor şi toalete cu apã curentã;
c) sã fie dotate cu sisteme de iluminat corespunzãtoare, care sã faciliteze controlul produselor;
d) sã aibã în dotare dulapuri frigorifice, congelatoare şi vitrine frigorifice, pentru pãstrare şi expunere spre comercializare a peştelui la o temperaturã de pânã la +4°C;
e) sã fie dotate cu bazine pentru pãstrarea peştelui viu şi a celui refrigerat (cu gheaţã), confecţionate din materiale corespunzãtoare, care vor fi prevãzute cu facilitãţi pentru evacuarea apei;
f) sã dispunã de recipiente speciale, închise etanş, confecţionate din materiale rezistente la coroziune, destinate colectãrii produselor din pescuit improprii consumului uman.
2. Prin aceste unitãţi se pot comercializa şi gasteropode, crustacee şi pui de baltã.
ART. 4
Expunerea şi comercializarea produselor din pescuit în unitãţile sau spaţiile supuse controlului şi supravegherii sanitare veterinare se vor realiza în urmãtoarele condiţii:
a) produsele din pescuit proaspete în stare vie se expun şi se comercializeazã în bazine cu apã curentã, special amenajate în acest scop, numai în unitãţi autorizate supuse controlului sanitar veterinar;
b) produsele din pescuit în stare refrigeratã sau congelatã se vor expune în cantitãţi mici pe suprafeţe igienizabile special destinate acestui scop, numai în vitrinã frigorificã.
Este interzisã expunerea produselor din pescuit, congelate sub formã de blocuri, brichete etc., pe mese, pe vitrine sau în vitrine în exteriorul unitãţii, în tãvi, ligheane sau alte vase, la o temperaturã necorespunzãtoare. De asemenea, este interzisã expunerea produselor din pescuit în stare refrigeratã în lãzi sau bazine fãrã gheaţã, chiar când aceastã expunere este de scurtã duratã;
c) produsele din pescuit transformate, sãrate sau afumate la rece, trebuie expuse pe platouri în vitrinele frigorifice;
d) produsele din pescuit transformate, afumate la cald sau marinate, ambalate corespunzãtor, trebuie expuse spre vânzare numai în vitrine frigorifice, la o temperaturã de la 0°C pânã la 8°C;
e) conservele de peşte se vor expune pentru comercializare în rafturi la temperatura camerei şi vor fi ferite de umezealã.
ART. 5
Sunt interzise urmãtoarele operaţiuni:
- comercializarea produselor din pescuit în afara spaţiului clãdit (în faţa magazinului, pe cãrucioare, platforme etc.) al unitãţilor supuse controlului şi supravegherii sanitare veterinare;
- comercializarea altor produse de origine animalã sau vegetalã, indiferent de felul ambalajului, în unitãţile sau spaţiile special amenajate pentru comercializarea produselor din pescuit;
- folosirea alternativã a personalului de la unitãţile sau spaţiile specializate pentru comercializarea produselor din pescuit la unitãţile sau spaţiile pentru comercializarea altor produse alimentare;
- folosirea gheţii produse din apa nepotabilã pentru pãstrarea produselor din pescuit în stare refrigeratã în unitãţile de desfacere;
- recondiţionarea produselor din pescuit cu modificãri organoleptice;
- dirijarea produselor din pescuit cu modificãri organoleptice la unitãţile de fabricaţie sau la alte unitãţi pentru recondiţionare, prelucrare sau valorificare.
ART. 6
Personalul responsabil din unitãţile în care se comercializeazã produse din pescuit are urmãtoarele obligaţii:
a) sã asigure depozitarea şi expunerea pentru comercializare a produselor din pescuit în condiţiile prevãzute de prezenta normã sanitarã veterinarã;
b) sã opreascã de la comercializare produsele din pescuit cu modificãri organoleptice. În acest caz, va anunţa de urgenţã medicul veterinar oficial, care va dispune mãsuri privind destinaţia produsului;
c) sã opreascã de la comercializare produsele din pescuit cu termenul de valabilitate depãşit;
d) sã asigure în permanenţã evacuarea ambalajelor din unitate, pe mãsurã ce acestea sunt golite, şi depozitarea lor în afara spaţiului de comercializare şi de pãstrare a produselor din pescuit;
e) sã menţinã în permanenţã în unitate o stare de igienã corespunzãtoare prin curãţenie mecanicã, spãlare zilnicã şi dezinfecţie periodicã a spaţiului şi a echipamentelor utilizate.
II. Controlul sanitar veterinar al crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor
ART. 7
Crustaceele, moluştele, gasteropodele şi batracienii admişi pentru consum uman se pot valorifica prin unitãţile specializate pentru comercializarea produselor din pescuit sau în spaţiile amenajate, numai dupã ce au fost supuse controlului sanitar veterinar.
Controlul sanitar veterinar al crustaceelor, moluştelor, gasteropodelor şi batracienilor urmãreşte: provenienţa, condiţiile de prelucrare, transport, depozitare, valorificare şi salubritatea acestora.
ART. 8
1. Crustaceele (raci, homari, languste etc.) se prelucreazã sau se comercializeazã în stare vie, iar homarul şi langusta se pot comercializa şi în stare congelatã.
2. În cazul prelucrãrii sub formã de cozi, prin congelare sau saramurare, acestea trebuie sã fie întregi, cu aspect curbat, dovadã cã exemplarele au fost introduse la fiert în stare vie. De asemenea, fiecare bucatã trebuie sã prezinte urma inciziei dorsale prin care s-a scos intestinul. Suprafaţa trebuie sã fie curatã, de culoare roşiaticã, mai pronunţatã în regiunea dorsalã.
3. Consistenţa musculaturii trebuie sã fie fermã şi elasticã, compactã, iar pe secţiune, de culoare albã.
4. Mirosul şi gustul trebuie sã fie plãcute, specifice produsului proaspãt şi tipului de conservare (congelat sau în saramurã). În cazul conservãrii în saramurã, faza lichidã trebuie sã fie curatã, limpede sau uşor opalescentã, fãrã spumã, flocoane în suspensie sau cu depunere de sediment abundent, fãrã aspect filant sau modificãri de miros şi de gust.
5. În cazul în care homarul sau langusta este conservatã prin congelare, dupã decongelare musculatura cozii scoasã din carapace trebuie sã fie fermã şi elasticã, suculentã, de culoare albã cu nuanţã cenuşiu-albãstruie, iar mirosul normal, fãrã modificãri.
a) Racii vii se vor pãstra şi expune la comercializare numai în interiorul unitãţilor. Este interzisã comercializarea racilor morţi şi a celor cu mişcãri slabe, agonice.
b) Racii se pot valorifica şi sub formã de cozi de raci congelate, cozi de raci în saramurã sau în suc propriu ori cleşti de raci în saramurã - pãstraţi şi expuşi la comercializare sub protecţia frigului.
Racii, homarii şi langustele se pot valorifica şi sub formã de conserve sau preparate speciale, fabricate dupã un procedeu autorizat.
c) În unitãţile de alimentaţie publicã racii vor fi valorificaţi numai fierţi.
d) Racii, indiferent de forma de prezentare, sunt admişi pentru consum dacã sunt salubri şi nu prezintã modificãri organoleptice.
e) Controlul sanitar veterinar efectuat în unitãţile de valorificare şi consum se face în funcţie de modul de prezentare pentru valorificare.
La racii vii se urmãreşte viabilitatea lor, observându-se mişcãrile cozii şi ale membrelor.
La racii fierţi întregi se controleazã aspectul şi culoarea carapacei, aspectul, culoarea, consistenţa, mirosul şi gustul musculaturii, care trebuie sã fie caracteristice crustaceelor.
La cozile de raci congelate sau în saramurã se controleazã dacã aspectul este curbat, semn caracteristic al fierberii racilor în stare vie; suprafaţa lor este de culoare roşiaticã, mai pronunţatã pe partea dorsalã; pe secţiune musculatura este suculentã, de culoare albã sau slab nuanţatã roşu.
Conservele din cozi de raci, langustã şi homari trebuie sã fie ermetic închise, fãrã bombaje, turtiri, înfundãri sau pete de ruginã, sã aibã imprimatã pe capac ştanţa cu sortimentul şi data fabricaţiei; la interior, cutia nu trebuie sã aibã pete negre sau de corodare.
f) Nu se admit în consum:
- racii morţi şi racii în stare agonicã;
- racii fierţi care au modificãri organoleptice şi semne de alterare;
- cozile de raci, homari şi languste, congelate sau în saramurã, cu modificãri organoleptice de alterare;
- conservele de cozi de raci, homari şi languste, care au defecte de ermeticitate, pete de ruginã, bombaje, semne de alterare etc;
- crustaceele care nu se încadreazã în parametrii de salubritate prevãzuţi de legislaţia în vigoare.
ART. 9
Moluştele şi gasteropodele (scoici, midii, stridii, melci) comestibile se proceseazã sau se comercializeazã ca atare, numai în stare vie.
1. Melcii care prezintã deschiderea cochiliei la bazã fãrã mucus şi cu miros de putrefacţie se scot din consum.
2. Nu se admite în consum carnea de melc care prezintã impuritãţi, mirosuri strãine de rânced, acru, fermentat, porţiuni de cochilie sau hepatopancreasul neîndepãrtat în totalitate.
3. Scoicile, midiile şi stridiile ale cãror valve sunt deschise şi nu se închid repede sau rãmân deschise la atingere se scot din consum, fiind considerate în agonie sau moarte.
4. Carnea moluştelor se poate valorifica şi congelatã sub formã de brichete.
5. La controlul sanitar veterinar al moluştelor şi cãrnii obţinute de la acestea se vor observa:
- modul de închidere a cochiliilor şi valvelor, eliminându-se din consum cele care sunt moarte, în stare de agonie sau care prezintã mirosuri strãine ori din care este eliminat un lichid negricios, tulbure, cu miros respingãtor;
- sã aibã culoare brun-roşcat-închis, cu miros specific;
- se eliminã din consum moluştele şi gasteropodele care nu se încadreazã în parametrii fizico-chimici stabiliţi la art. 2 alin. (2).
ART. 10
De la batracieni se valorificã numai membrele posterioare, secţionate la nivelul centurii pelviene şi articulaţiei tarsiene, dupã jupuirea prealabilã de piele. Speciile de batracieni admise în consum sunt: Rana esculenta şi Rana ridibunda. Valorificarea acestor produse se face sub formã de brichete congelate.
a) Prin controlul sanitar veterinar se urmãreşte verificarea salubritãţii produsului prin apreciere organolepticã, completatã atunci când este cazul cu examen fizico-chimic, microbiologic sau pentru depistarea reziduurilor.
Brichetele de pulpe de broascã trebuie sã fie cu conturul regulat, glazura uniformã şi continuã, fãrã arsuri de congelare sau zone de deshidratare.
Pulpele, dupã decongelare, trebuie sã aibã suprafaţa curatã, umedã, nelipicioasã şi fãrã înnegrirea suprafeţelor osoase articulare. Musculatura trebuie sã fie fermã şi elasticã, suculentã, fãrã însã a exprima lichid la presare moderatã, de culoare alb-gãlbuie sau alb-rozã, uneori cu slabã nuanţã cenuşie.
b) La valorificarea batracienilor sunt interzise:
- obţinerea pulpelor de la broaştele moarte;
- punerea în consum a pulpelor de broascã la care se constatã modificãri de consistenţã, culoare pronunţatã cenuşie, înnegrirea oaselor sau suprafeţelor articulare, miros de putrefacţie sau mucegai ori care prezintã formaţiuni parazitare în musculaturã.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016