Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice septembrie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice septembrie 2005

Monitorul Oficial 866 din 26 Septembrie 2005 (M. Of. 866/2005)

NORME din 21 septembrie 2005 privind drepturile, obligatiile si competentele administratorului special EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 26 septembrie 2005

Art. 1 În conformitate cu dispoziţiile art. 16 din legea nr. 503/2004 privind redresarea financiarã şi falimentul societãţilor de asigurare, în situaţia aplicãrii modalitãţii de redresare financiarã prin administrare specialã, prevãzutã la art. 8 alin. (1) lit. b) din aceeaşi lege, comisia de supraveghere a asigurãrilor desemneazã, prin decizie, o persoanã fizicã sau juridicã, în calitate de administrator special. art. 2 (1) Începând cu data desemnãrii administratorului special se suspendã: a) atribuţiile acţionarilor semnificativi şi ale persoanelor semnificative ale societãţii de asigurare; aceste atribuţii se transferã administratorului ...

Monitorul Oficial 859 din 23 Septembrie 2005 (M. Of. 859/2005)

NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2005 de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenti cu domiciliul in mediul rural EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 23 septembrie 2005

Art. 1 (1) bursele de studii prevãzute în hotãrârea guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural se pot acorda studenţilor de la cursurile de zi, din instituţiile de învãţãmânt superior de stat şi particulare acreditate, care îndeplinesc urmãtoarele condiţii: a) au domiciliul în mediul rural; b) nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursã de studiu şi nu repetã nici un an universitar; c) se obligã prin contract, întocmit conform modelului prevãzut în anexã, ca ...

Monitorul Oficial 854 din 22 Septembrie 2005 (M. Of. 854/2005)

NORME TEHNICE din 1 septembrie 2005 de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 septembrie 2005

Art. 1 (1) prezentele norme tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, denumite în continuare norme, se aplicã apelor extrase de pe teritoriul româniei, care sunt recunoscute de autoritatea competentã conform legii ca ape minerale naturale şi care respectã prevederile cap. i din anexa nr. 1. (2) prezentele norme stabilesc lista constituenţilor din apele minerale naturale, care pot sã prezinte un potenţial risc pentru sãnãtatea publicã, valorile limitã admise ale acestora, termenul limitã pentru introducerea acestor valori şi cerinţele de etichetare pentru anumiţi constituenţi. aceşti constituenţi trebuie sã fie în mod natural ...

Monitorul Oficial 849 din 20 Septembrie 2005 (M. Of. 849/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 30 august 2005 privind interzicerea utilizarii in cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune hormonala sau tireostatica si a celor betaagoniste EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 20 septembrie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 30 august 2005 privind interzicerea utilizãrii în creşterea animalelor de ferma a unor substanţe cu acţiune hormonala sau tireostatica şi a celor betgoniste emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 849 din 20 septembrie 2005 art. 1 (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare se aplica definiţiile carnii şi produselor din carne prevãzute în norma sanitarã veterinara privind condiţiile de sãnãtate pentru producerea şi comercializarea ...

Monitorul Oficial 839 din 16 Septembrie 2005 (M. Of. 839/2005)

NORME PROPRII din 6 septembrie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

Monitorul Oficial 840 din 16 Septembrie 2005 (M. Of. 840/2005)

NORMA nr. 12 din 13 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea Normelor Bancii Nationale a Romaniei nr. 12/2003 privind supravegherea solvabilitatii si expunerilor mari ale institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 septembrie 2005

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 56 alin. 1, art. 62 lit. c), art. 71, art. 92 alin. 1 şi ale art. 155 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, ale art. 19 alin. 1 din legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. 2, art. 164 alin. 1, art. 171 alin. 2 şi ale art. 284 alin. 2 din ordonanţa de urgenţã a ...

NORMA nr. 11 din 8 septembrie 2005 privind limitarea gradului de concentrare a expunerilor din credite in valuta EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 16 septembrie 2005

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (2) lit. a) din legea nr. 312/2004 privind statutul bãncii naţionale a româniei, ale art. 56 alin. 1 şi 2, ale art. 62, 92 şi 95 din legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, ale art. 3 alin. 2, art. 171 alin. 2 şi ale art. 284 alin. 2 din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 97/2000 privind organizaţiile cooperatiste de credit, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 200/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi prevederile art. 4 alin. (2) din legea nr. 541/2002 privind ...

Monitorul Oficial 839 din 16 Septembrie 2005 (M. Of. 839/2005)

NORME PROPRII din 23 mai 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 2 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 28 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 10 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 16 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 20 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

NORME PROPRII din 22 iunie 2005 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2005, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si farmaceutice care apartin acestei retele EMITENT: SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anul 2005, aprobat prin hotãrârea guvernului nr. 52/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizãrii asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apãrãrii, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autoritãţii judecãtoreşti. (2) prevederile prezentelor norme, în mãsura în care nu dispun altfel, se completeazã cu dispoziţiile normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile ...

Monitorul Oficial 833 din 15 Septembrie 2005 (M. Of. 833/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 8 septembrie 2005 privind standarde suplimentare de protectie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii in calatorii ce depasesc opt ore EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 15 septembrie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 8 septembrie 2005 privind standarde suplimentare de protecţie a animalelor, aplicabile vehiculelor rutiere utilizate pentru transportul animalelor vii în cãlãtorii ce depãşesc opt ore emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 833 din 15 septembrie 2005 art. 1 atunci când perioada de cãlãtorie de opt ore, stabilitã în cap. vii alin. (2) din anexa la directiva consiliului nr. 91/628/cee , este depãşitã, vehiculele rutiere ...

Monitorul Oficial 829 din 14 Septembrie 2005 (M. Of. 829/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 30 august 2005 care stabileste constituirea unui comitet consultativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 14 septembrie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 30 august 2005 care stabileşte constituirea unui comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 829 din 14 septembrie 2005 art. 1 se constituie pe lângã comisia europeanã un comitet consultativ privind protecţia animalelor utilizate în scopuri experimentale şi în alte scopuri ştiinţifice, denumit în continuare comitetul. ...

Monitorul Oficial 831 din 14 Septembrie 2005 (M. Of. 831/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 31 august 2005 privind computerizarea procedurilor de import veterinare (Proiectul Shift) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 14 septembrie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 31 august 2005 privind computerizarea procedurilor de import veterinare (proiectul shift) emitent: autoritatea nationala sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 831 din 14 septembrie 2005 art. 1 (1) computerizarea procedurilor de import cuprinde: a) o procedura pentru transmiterea informaţiilor relevante în cazul în care un medic veterinar oficial la un post de inspecţie la frontiera redirectioneaza un transport; ...

Monitorul Oficial 825 bis din 13 Septembrie 2005 (M. Of. 825 bis/2005)

NORME METODOLOGICE din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii*) EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 825 bis din 13 septembrie 2005

-------- *) aprobate prin ordinul nr. 1.430/2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 825 din 13 septembrie 2005. preambul 1. prezentele norme metodologice sunt elaborate în temeiul prevederilor art. ii alin. (2) din legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de construcţii şi unele mãsuri pentru realizarea construcţiilor, publicatata în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 431 din 1 august 2001 şi sunt modificate în temeiul prevederilor art. ii alin. (2) din legea nr. 401/2003 pentru ...

Monitorul Oficial 821 din 12 Septembrie 2005 (M. Of. 821/2005)

NORMA METODOLOGICA din 23 august 2005 de implementare a Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor de sanatate a animalelor, ce reglementeaza comertul Romaniei cu statele membre al Uniunii Europene si importul din tarile terte de animale, material seminal, ovule si embrioni de la specii ce nu sunt prevazute de legislatia specifica (norma Balai pentru animale), privind conditiile in care se poate realiza importul de pisici, caini si dihori domestici pentru organizatii, institutii sau centre autorizate EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 12 septembrie 2005

Norma metodologicĂ? din 23 august 2005 de implementare a normei sanitare veterinare privind stabilirea condiţiilor de sãnãtate a animalelor, ce reglementeazã comerţul româniei cu statele membre al uniunii europene şi importul din ţãrile terţe de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la specii ce nu sunt prevãzute de legislaţia specifica (norma balai pentru animale), privind condiţiile în care se poate realiza importul de pisici, caini şi dihori domestici pentru organizaţii, instituţii sau centre autorizate emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. ...

Monitorul Oficial 818 din 09 Septembrie 2005 (M. Of. 818/2005)

NORME din 30 august 2005 privind limitarea subscrierii de riscuri de credite EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 9 septembrie 2005

Art. 1 prezentele norme stabilesc condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã asigurãtorii autorizaţi sã desfãşoare activitãţi în baza prevederilor legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru a putea subscrie riscuri de credite acordate de instituţiile de credit persoanelor fizice, riscuri încadrate în clasa de asigurãri de credite, prevãzutã în anexa nr. 1 la legea nr. 32/2000 . art. 2 asigurãtorii autorizaţi de comisia de supraveghere a asigurãrilor sã desfãşoare activitãţi în baza prevederilor legii nr. 32/2000 , cu modificãrile şi ...

Monitorul Oficial 809 din 06 Septembrie 2005 (M. Of. 809/2005)

NORME METODOLOGICE din 1 septembrie 2005 de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul sanitar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 septembrie 2005

1. În sensul prezentelor norme metodologice, prin obligaţii de platã ale caselor de asigurãri de sãnãtate se înţelege contravaloarea medicamentelor acordate asiguraţilor pentru tratamentul ambulatoriu şi în spital, concretizatã în arierate cãtre furnizorii de medicamente. 2. la unitãţile sanitare publice cu paturi sunt recunoscute de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate drept obligaţii de platã, în limita indicatorilor realizaţi peste valoarea de contract a anului 2004, sumele datorate furnizorilor pentru medicamentele care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice, evidenţiate în contabilitate pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept, şi ...

Monitorul Oficial 800 din 02 Septembrie 2005 (M. Of. 800/2005)

NORME SPECIALE din 11 august 2005 privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 800 din 2 septembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 În jurul lucrãrilor de captare, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentãrii cu apã potabilã, surselor de apã potabilã destinate îmbutelierii, surselor de ape minerale utilizate pentru cura internã sau pentru îmbuteliere, lacurilor şi nãmolurilor terapeutice, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din legea apelor nr. 107/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se instituie zone de protecţie sanitarã şi perimetre de protecţie hidrogeologicã, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calitãţii surselor de apã şi, respectiv, a lacurilor şi a nãmolurilor terapeutice. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016