Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice martie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice martie 2005

Monitorul Oficial 265 din 31 Martie 2005 (M. Of. 265/2005)

NORMA din 14 martie 2005 pentru modificarea si completarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de catre EXIMBANK, in numele si contul statului, in scopul stimularii realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-II/1) EMITENT: COMITETUL INTERMINISTERIAL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 31 martie 2005

Art. i normele privind operaţiunile de emitere a garanţiilor de export de cãtre eximbank, în numele şi contul statului, în scopul stimulãrii realizãrii de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului (ni-gar-02-ii/0), reconfirmate prin hotãrârea consiliului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior nr. 14.700/2004, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 64 şi nr. 64 bis din 19 ianuarie 2005, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: - litera c) a alineatului (1) al articolului 18 va avea urmãtorul conţinut: "c) ...

Monitorul Oficial 254 din 28 Martie 2005 (M. Of. 254/2005)

NORME METODOLOGICE din 17 martie 2005 privind vanzarea de catre Ministerul Apararii Nationale a locuintelor de serviciu pe care le are in administrare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 28 martie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 locuinţele de serviciu aflate în administrarea ministerului apãrãrii naţionale se pot vinde în condiţiile legii, personalului propriu, personalului militar trecut în rezervã sau în retragere, personalului civil pensionat sau disponibilizat, precum şi moştenitorilor acestora, soţi ori copii. art. 2 prin contract de închiriere valabil încheiat, în sensul art. 2 alin. (1) din legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi securitate naţionalã de a vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe ...

Monitorul Oficial 241 din 23 Martie 2005 (M. Of. 241/2005)

NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2005 de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) inspectoratul general al poliţiei române, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central şi local, autorizeazã, în condiţiile prevãzute de legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, denumitã în continuare lege, persoanele fizice şi juridice care solicitã sã procure, sã deţinã şi, dupã caz, sã poarte şi sã foloseascã armele letale şi muniţia aferentã ori sã efectueze operaţiuni cu acestea şi elibereazã permise de armã sau, dupã caz, autorizaţii, verificã şi autorizeazã circulaţia armelor, funcţionarea poligoanelor, autorizeazã desfãşurarea cursurilor ...

Monitorul Oficial 233 din 21 Martie 2005 (M. Of. 233/2005)

NORME METODOLOGICE din 8 martie 2005 privind stabilirea zonelor de reprezentare si a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare din cadrul teritoriului organizatiilor de imbunatatiri funciare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005

Cap. i dispozitii generale art. 1 (1) prezentele norme metodologice stabilesc modul de participare printr-un sistem de reprezentare la adunarea constitutiva si la adunarile generale ale organizatiilor de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii. (2) in cadrul sistemului de reprezentare, normele metodologice reglementeaza principiile si modul de stabilire a zonelor de reprezentare, a criteriilor de desemnare a numarului reprezentantilor pe fiecare zona de reprezentare, a procedurii de lucru in adunarea fiecarei zone de reprezentare si a celei de desemnare si de inlocuire a reprezentantilor. art. ...

Monitorul Oficial 233 bis din 21 Martie 2005 (M. Of. 233 bis/2005)

NORME din 23 decembrie 2004 DE IGIENA, EPIDEMIOLOGIE SI EDUCATIE SANITARA EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005

1. dezinfectia in unitatea de dializa pentru pastrarea curateniei si efectuarea dezinfectiei unitatii de dializa se vor lua urmatoarele masuri: a. dezinfectarea patului si schimbarea lenjeriei dupa fiecare hemodializa; b. dezinfectarea salilor de dializa (paviment, pereti), in fiecare zi, prin stergerea (sau pulverizarea) cu o solutie corespunzatoare, cu efect bactericid, fungicid si virucid; c. dezinfectia generala a sectiei, saptamanal, cu una din solutiile cu efect bactericid, fungicid si virucid; d. dezinfectia tubulaturii interioare a aparatului conform indicatiilor fabricantului (dezinfectie chimica dupa fiecare sedinta si, cel ...

NORME din 23 decembrie 2004 DE CALITATE A TRATAMENTULUI PRIN DIALIZA EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 233 bis din 21 martie 2005

A) durata tratamentului si doza de dializa 1. hemodializa a. cel putin 4 ore x 3 sedinte dializa/saptamana (5 ore x 3 la anurici); b. fara reutilizare a dializoarelor; c. < 25% din bolnavi cu episoade repetate de hipotensiune intradializa; d. evaluare lunara, documentata, a dozei de dializa (vezi ghidul de buna practica a dializei*1).----------- *1) pana in momentul elaborarii si aprobarii unui ghid de buna practica a dializei, se va utiliza ghidul european de buna practica a dializei elaborat de asociatia ...

Monitorul Oficial 230 bis din 18 Martie 2005 (M. Of. 230 bis/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 24 ianuarie 2005 ce stabileste regulile pentru prelevare de probe de produse de origine animala pentru examenul de laborator*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 bis din 18 martie 2005

____________ *) aprobata prin ordinul nr. 13 din 24 ianuarie 2005 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 230 din 18 martie 2005 cap. i dispozitii generale art. 1 prezenta norma sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor stabileste modul de prelevare a probelor din produsele de origine animala, produse care contin materii prime de origine animala, ingrediente care intra in compozitia produselor de origine animala sau materiale care vin in contact cu acestea, in vederea efectuarii examenului de laborator. cap. ...

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 2 februarie 2005 ce stabileste proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspectie si controale veterinare de frontiera ale Romaniei, pentru produse importate din tari terte*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 bis din 18 martie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor din 2 februarie 2005 ce stabileşte proceduri pentru efectuarea controalelor sanitare veterinare la posturile de inspecţie şi controale veterinare de frontiera ale româniei, pentru produse importate din tari terţe*) emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 230 bis din 18 martie 2005 __________ *) aprobatã prin ordinul nr. 21 din 2 februarie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 230 din 18 martie 2005 ...

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 2 februarie 2005 ce introduce un document privind declararea si controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tari terte si care intra pe teritoriul Romaniei*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 bis din 18 martie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor din 2 februarie 2005 ce introduce un document privind declararea şi controalele veterinare efectuate asupra animalelor vii provenind din tari terţe şi care intra pe teritoriul româniei*) emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 230 bis din 18 martie 2005 ____________ *) aprobatã prin ordinul nr. 25 din 2 februarie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 230 din 18 martie 2005 ...

NORMA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR din 3 februarie 2005 privind masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale*) EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 230 bis din 18 martie 2005

____________ *) aprobata prin ordinul nr. 26 din 3 februarie 2005 , publicat in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 230 din 18 martie 2005 cap. i dispozitii generale art. 1 (1) masurile generale pentru prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale sunt obligatorii pentru: a) toti detinatorii de animale personalul tehnic si de ingrijire din exploatatiile de animale, precum si din unitatile militare, detinatoare de animale; b) proprietarii si personalul unitatilor care achizitioneaza, transporta sau ...

Monitorul Oficial 220 din 16 Martie 2005 (M. Of. 220/2005)

NORME SI PROCEDURI din 3 martie 2005 privind autorizarea contractarii sau garantarii de imprumuturi de catre autoritatile administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin legea nr. 108/2004 , cu modificarile ulterioare, consiliile locale, consiliile judetene si consiliul general al municipiului bucuresti, dupa caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne ori externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investitii publice de interes local, precum si pentru refinantarea datoriei publice locale. În temeiul prevederilor art. 3 alin. (4) din legea datoriei publice nr. 313/2004 , autoritatile administratiei publice locale pot contracta sau garanta împrumuturi ...

NORME METODOLOGICE din 27 aprilie 2004 de semnalizare a monumentelor istorice EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 16 martie 2005

Marcarea monumentelor istorice 1. Însemnul distinctiv care atesta regimul juridic de monument istoric al unui bun imobil, în vederea protejarii sale în timp de pace sau de conflict armat, este înscrisul în limba româna si în doua limbi de circulatie internationala al textului "monument istoric", prevazut în anexa nr. 2 la ordin. 2. sigla monumentelor istorice este simbolul grafic aprobat de comisia nationala a monumentelor istorice, protejat în conditiile legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, si prevazut în anexa nr. 3 la ordin. 3. Însemnul distinctiv care atesta ...

Monitorul Oficial 206 din 10 Martie 2005 (M. Of. 206/2005)

NORME METODOLOGICE din 4 martie 2005 privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 10 martie 2005

Art. 1 ordinul de platã pentru trezoreria statului (opt) este un instrument de platã pentru efectuarea de plãţi cãtre şi de la trezoreria statului, care se supune prevederilor regulamentului bãncii naţionale a româniei nr. 2/2005 privind ordinul de platã utilizat în operaţiuni de transfer credit şi prezentelor norme metodologice. art. 2 ordinele de platã pentru trezoreria statului (opt) se utilizeazã de cãtre plãtitori astfel: a) persoane juridice şi persoane fizice (agenţi economici şi alţi plãtitori), pentru: - achitarea impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii, ...

Monitorul Oficial 190 din 07 Martie 2005 (M. Of. 190/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 22 februarie 2005 care stabileste un model pentru listele unitatilor din Romania autorizate in conformitate cu prevederile legislatiei veterinare nationale transpuse si regulile ce se aplica transmiterii acestora Comisiei EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 7 martie 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 22 februarie 2005 care stabileşte un model pentru listele unitãţilor din românia autorizate în conformitate cu prevederile legislaţiei veterinare naţionale transpuse şi regulile ce se aplica transmiterii acestora comisiei emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 190 din 7 martie 2005 art. 1 (1) listele unitãţilor înscrise în anexa nr. 1 la prezenta norma sanitarã veterinara trebuie elaborate şi transmise comisiei în formatul word 97 ...

Monitorul Oficial 180 din 02 Martie 2005 (M. Of. 180/2005)

NORME METODOLOGICE din 28 februarie 2005 privind acordarea, verificarea si plata sprijinului financiar pentru achizitionarea de motorina in vederea efectuarii lucrarilor agricole mecanizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 2 martie 2005

Art. 1 (1) pentru obţinerea sprijinului financiar aferent motorinei necesare efectuãrii lucrãrilor agricole mecanizate, solicitanţii întocmesc, etapizat, cereri conform modelului prevãzut în anexa nr. 1 şi le depun la primãria în a cãrei razã teritorialã se aflã terenul agricol în exploatare sau ferma zootehnicã în care se executã lucrãri mecanizate, conform tehnologiilor specifice. (2) cererile se verificã de şeful centrului agricol comunal sau de şeful serviciului comunitar pentru cadastru şi agriculturã ori de agentul agricol şi se aprobã de primar. (3) beneficiarii depun la direcţiile pentru agriculturã şi dezvoltare ruralã judeţene, ...

Monitorul Oficial 177 din 01 Martie 2005 (M. Of. 177/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 22 februarie 2005 privind implementarea de catre autoritatile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontiera a masurilor ce trebuie aplicate in cazul activitatilor de import si tranzit de marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gasite necorespunzatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 1 martie 2005

Art. 1 autoritãţile naţionale implicate în controlul activitãţilor specifice de import şi tranzit trebuie sã se asigure cã toate mijloacele de transport sunt introduse pe teritoriul româniei numai printr-un post de inspecţie la frontierã stabilit prin ordinul preşedintelui autoritãţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodãririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004. art. 2 (1) atunci când controalele sanitare veterinare efectuate asupra tipurilor de mãrfuri ce trebuie supuse acestui tip ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016