Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice august 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice august 2005

Monitorul Oficial 791 din 31 August 2005 (M. Of. 791/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 791 din 31 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 791 din 31 august 2005 art. 1 prezenta norma sanitarã veterinara stabileşte standarde minime pentru protecţia porcilor destinaţi creşterii şi ingrasarii. art. 2 pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare trebuie sa se aplice urmãtoarele definiţii: ...

Monitorul Oficial 792 din 31 August 2005 (M. Of. 792/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind criteriile pentru punctele de oprire si care modifica planul de ruta la care se refera anexa la Directiva 91/628/CEE EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 31 august 2005

*t* *font8* ┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │(1) transportatorul │(2) mijlocul de transport │ │(nume, adresa, │numãrul de înregistrare ...

Monitorul Oficial 788 din 30 August 2005 (M. Of. 788/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind notificarea bolilor animalelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 30 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 privind notificarea bolilor animalelor emitent: autoritatea nationala sanitarĂ? veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 788 din 30 august 2005 art. 1 (1) prezenta norma sanitarã veterinara se referã la: a) notificarea focarelor oricãrei boli menţionate în anexa nr. 1; b) anularea, dupã eradicarea ultimului focar, a restrictiilor privind focarul oricãrei boli menţionate în anexa nr. 1. ...

Monitorul Oficial 784 din 29 August 2005 (M. Of. 784/2005)

NORME METODOLOGICE din 11 august 2005 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 29 august 2005

Art. 1 prezentele norme metodologice stabilesc condiţiile, termenii specifici şi procedurile care privesc constituirea şi gestionarea fondului pentru creditarea investiţiilor în agriculturã, denumit în continuare fond, reglementate conform prevederilor legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agriculturã, denumitã în continuare lege. art. 2 fondul se constituie, potrivit legii, din alocaţiile anuale aprobate prin bugetul de stat cu aceastã destinaţie, pus la dispoziţia ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale. art. 3 la solicitarea ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, ministerul finanţelor publice deschide credite din ...

Monitorul Oficial 776 din 25 August 2005 (M. Of. 776/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind protectia animalelor de ferma EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 privind protecţia animalelor de ferma emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 776 din 25 august 2005 art. 1 (1) prezenta norma sanitarã veterinara stabileşte standardele minime pentru protecţia animalelor crescute sau ţinute în ferma. (2) prezenta norma sanitarã veterinara nu se aplica: a) animalelor care trãiesc în mediul salbatic; ...

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind tranzitul cu animale vii din specia bovine prin Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 25 august 2005

*t* certificat suplimentar (decizia comisiei 2005/177/ce din 7 martie 2005) supplementay certificate (commision decision 2005/177/ce of 7 march 2005) statul membru de destinaţie .................................... member state of destination .................................... nr. de referinta al certificatului oficial ce însoţeşte animalele vii din specia bovina ................................................................ reference no. of the official certificate accompanying the live bovine animals ...

Monitorul Oficial 763 din 22 August 2005 (M. Of. 763/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind inregistrarea exploatatiilor care detin gaini ouatoare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 22 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 privind înregistrarea exploataţiilor care deţin gaini ouatoare emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 763 din 22 august 2005 art. 1 (1) autoritatea sanitarã veterinara centrala a româniei trebuie: a) sa stabileascã un sistem pentru înregistrarea fiecãrui loc de producţie (denumit în continuare unitate), prevãzut în domeniul de aplicare al normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru ...

Monitorul Oficial 759 din 19 August 2005 (M. Of. 759/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 ce stabileste standarde minime pentru protectia viteilor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 19 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 759 din 19 august 2005 art. 1 prezenta norma sanitarã veterinara stabileşte standarde minime pentru protecţia viteilor destinaţi creşterii şi ingrasarii. art. 2 pentru scopurile prezentei norme sanitare veterinare, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificatii: ...

Monitorul Oficial 757 din 19 August 2005 (M. Of. 757/2005)

NORMA din 8 august 2005 privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta normã stabileşte mãsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertã în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor. prevederile prezentei norme se aplicã în domeniul producţiei, depozitãrii, transportului şi comercializãrii alimentelor şi furajelor. (2) sistemul rapid de alertã pentru alimente şi furaje se stabileşte între autoritãţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 22 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (3) prezenta normã ...

NORMA din 13 iulie 2005 privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta normã stabileşte mãsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertã în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor. prevederile prezentei norme se aplicã în domeniul producţiei, depozitãrii, transportului şi comercializãrii alimentelor şi furajelor. (2) sistemul rapid de alertã pentru alimente şi furaje se stabileşte între autoritãţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 22 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (3) prezenta normã ...

NORMA din 9 august 2005 privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta normã stabileşte mãsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertã în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor. prevederile prezentei norme se aplicã în domeniul producţiei, depozitãrii, transportului şi comercializãrii alimentelor şi furajelor. (2) sistemul rapid de alertã pentru alimente şi furaje se stabileşte între autoritãţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 22 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (3) prezenta normã ...

NORMA din 11 august 2005 privind Sistemul rapid de alerta pentru alimente si furaje EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 19 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) prezenta normã stabileşte mãsurile pentru aplicarea la nivel naţional a unui sistem rapid de alertã în domeniul siguranţei alimentelor şi furajelor. prevederile prezentei norme se aplicã în domeniul producţiei, depozitãrii, transportului şi comercializãrii alimentelor şi furajelor. (2) sistemul rapid de alertã pentru alimente şi furaje se stabileşte între autoritãţile competente, aşa cum sunt prezentate la art. 22 din legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. (3) prezenta normã ...

Monitorul Oficial 753 din 18 August 2005 (M. Of. 753/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 15 august 2005 privind cerinte minime pentru inspectia exploatatiilor in care animalele sunt tinute pentru scopuri de ferma EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 18 august 2005

Norma sanitarĂ? veterinara din 15 august 2005 privind cerinţe minime pentru inspecţia exploataţiilor în care animalele sunt ţinute pentru scopuri de ferma emitent: autoritatea nationala sanitarà veterinara Şi pentru siguranta alimentelor publicat În: monitorul oficial nr. 753 din 18 august 2005 art. 1 (1) autoritatea nationala sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor trebuie sa prezinte comisiei europene un raport ce include rezultatele inspectiilor efectuate în domeniul protecţiei animalelor ţinute în scopuri de ferma. ...

Monitorul Oficial 739 din 15 August 2005 (M. Of. 739/2005)

NORME METODOLOGICE din 28 iulie 2005 de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de catre fondurile de garantare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 15 august 2005

1. potrivit art. 1 alin. (1) din legea nr. 218/2005 , se constituie la dispoziţia ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale fondul de garantare a creditelor pentru realizarea proiectelor din cadrul programului sapard, denumit în continuare fond. 2. fondul se constituie anual, din fonduri de la bugetul de stat acordate ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale cu aceastã destinaţie. 3. ministerul finanţelor publice, pe baza cererii ministerului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale, deschide credite din bugetul de stat la capitolul "agricultura şi silvicultura". din creditele bugetare deschise ministerul agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale alimenteazã ...

Monitorul Oficial 736 din 12 August 2005 (M. Of. 736/2005)

NORME METODOLOGICE din 1 august 2005 privind recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii explozivilor de uz civil EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 12 august 2005

A. dispoziţii generale 1. prezentele norme metodologice stabilesc procedura pentru recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie care realizeazã evaluarea conformitãţii explozivilor de uz civil, denumite în continuare organisme, conform prevederilor hotãrârii guvernului nr. 207/2005 . 2. poate fi recunoscutã şi desemnatã ca organism orice persoanã juridicã sau entitate din cadrul unei persoane juridice cu sediul în românia, care dovedeşte cã poate realiza sarcini specifice în legãturã cu evaluarea conformitãţii explozivilor de uz civil şi care respectã criteriile minime aplicabile organismelor recunoscute, prevãzute în anexa nr. ...

Monitorul Oficial 721 din 09 August 2005 (M. Of. 721/2005)

NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 9 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementeazã punerea în aplicare a prevederilor legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberã practicã, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului psihologilor din românia, denumitã în continuare lege. art. 2 prin psiholog cu drept de liberã practicã, denumit în continuare psiholog, se înţelege persoanele prevãzute la art. 2 alin. (1) din lege care au absolvit o instituţie de învãţãmânt superior cu diplomã de licenţã în psihologie sau asimilatã ...

Monitorul Oficial 717 din 09 August 2005 (M. Of. 717/2005)

NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 9 august 2005

Pentru completarea cadrului normativ specific managerilor publici, în aplicarea prevederilor ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 452/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã de urgenţã, au fost emise prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme. cap. i cadrul instituţional art. 1 (1) potrivit art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã, comisia pentru manageri publici, denumitã în continuare comisia, este un organism de interes ...

Monitorul Oficial 716 din 08 August 2005 (M. Of. 716/2005)

Monitorul Oficial 713 din 08 August 2005 (M. Of. 713/2005)

NORME METODOLOGICE din 12 iulie 2005 privind recunoasterea in vederea desemnarii inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din Hotararea Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 8 august 2005

Norme metodologice din 12 iulie 2005 privind recunoaşterea în vederea desemnãrii inspectoratelor utilizatorilor pentru evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune, conform prevederilor art. 17 din hotãrârea guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune emitent: ministerul economiei Şi comerŢului publicat În: monitorul oficial nr. 713 din 8 august 2005 a. dispoziţii generale 1. prezentele norme metodologice stabilesc procedura privind recunoaşterea în vederea desemnãrii inspectoratelor utilizatorilor care realizeazã evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune ...

Monitorul Oficial 716 din 08 August 2005 (M. Of. 716/2005)

NORMA SANITARA VETERINARA din 8 iulie 2005 privind actiunile sanitare veterinare de supraveghere si imunoprofilactice obligatorii ale caror costuri sunt suportate de catre proprietarii animalelor EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 8 august 2005

Cap. i prevederi generale art. 1 acţiunile sanitare veterinare prevãzute de prezenta normã sanitarã veterinarã sunt obligatorii pentru toţi proprietarii de animale, persoane fizice sau juridice. art. 2 (1) acţiunile sanitare veterinare prevãzute de prezenta normã sanitarã veterinarã se efectueazã de cãtre medicii veterinari de liberã practicã pentru animalele proprietate a persoanelor fizice şi pentru animalele proprietate a persoanelor juridice care nu deţin personal veterinar propriu în baza contractului de concesiune. (2) pentru unitãţile de creştere a porcinelor cu circuit închis, proprietate ...

Monitorul Oficial 711 din 05 August 2005 (M. Of. 711/2005)

NORME METODOLOGICE din 14 iulie 2005 privind modul de decontare a cheltuielilor pentru receptionarea, depozitarea si pastrarea graului din recolta anului 2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 5 august 2005

Art. 1 recepţionarea, depozitarea şi pãstrarea grâului din producţia anului 2005 se fac în spaţii specializate pentru depozitarea cerealelor. art. 2 sunt considerate spaţii specializate pentru depozitarea grâului spaţiile proprii sau ale unitãţilor de depozitare care au ca obiect de activitate depozitarea şi pãstrarea cerealelor sau morãritul şi/sau panificaţia şi sunt dotate corespunzãtor pentru preluarea, stocarea şi livrarea cerealelor. art. 3 (1) beneficiazã de acoperirea parţialã a cheltuielilor pentru recepţionarea, depozitarea şi pãstrarea grâului urmãtoarele categorii: a) producãtorii agricoli individuali înregistraţi în ...

Monitorul Oficial 706 din 04 August 2005 (M. Of. 706/2005)

NORME METODOLOGICE din 26 iulie 2005 pentru aplicarea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 4 august 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) potrivit prevederilor art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din românia, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 424/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se introduce tariful de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din românia, denumit în continuare tarif de utilizare. (2) tariful de utilizare se aplicã tuturor utilizatorilor români şi strãini, pentru toate vehiculele înmatriculate temporar sau definitiv, deţinute de aceştia, care circulã pe reţeaua de drumuri naţionale ...

Monitorul Oficial 694 din 02 August 2005 (M. Of. 694/2005)

NORMA din 14 iulie 2005 privind forma si continutul raportarilor financiare, precum si informatiile, documentele si certificarile necesare pentru intocmirea acestor raportari EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 2 august 2005

Art. 1 (1) asigurãtorii autorizaţi sã practice activitatea de asigurãri generale şi/sau activitatea de asigurãri de viaţã şi brokerii de asigurare şi/sau reasigurare au obligaţia de a pune la dispoziţia comisiei de supraveghere a asigurãrilor informaţiile solicitate care sã permitã efectuarea unei analize fundamentate a situaţiei financiare de care dispun la un moment dat şi urmãrirea evoluţiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfãşuratã. (2) raportãrile transmise de cãtre asigurãtori/brokeri de asigurare şi/sau reasigurare, în conformitate cu prevederile legii nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile si completãrile ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016