Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 384 din 24 Aprilie 2024 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 384 din 24 Aprilie 2024

Monitorul Oficial 384 din 24 Aprilie 2024 (M. Of. 384/2024)

1. HOTĂRÂRE nr. 5 din 19 aprilie 2024 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 18 aprilie 2024 EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (2) şi ale art. 37 alin. (1) lit. c) şi d) din regulamentul de organizare şi funcţionare al camerei consultanţilor fiscali, aprobat prin hotărârea consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare,conferinţa ordinară anuală a camerei consultanţilor fiscali, întrunită în şedinţa din 18 aprilie 2024, hotărăşte:art. 1se aprobă raportul anual de activitate al consiliului superior al camerei consultanţilor fiscali pe anul 2023, situaţiile financiare anuale ale camerei consultanţilor fiscali pe anul 2023 şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli a camerei consultanţilor fiscali pe anul 2023.art. 2se aprobă bugetul de venituri şi ...

2. ORDIN nr. 76 din 12 aprilie 2024 privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar-veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010 EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Văzând referatul de aprobare nr. 359 din 15.02.2024 întocmit de direcţia siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul direcţiei generale siguranţa alimentelor, în temeiul regulamentului (ce) nr. 178/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a autorităţii europene pentru siguranţa alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,luând în considerare prevederile regulamentului (ue) 2017/625 al parlamentului european şi al consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind ...

3. DECIZIE nr. 142 din 24 aprilie 2024 privind eliberarea, la cerere, şi numirea unui reprezentant al societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului interimar nr. 416/2020 privind numirea reprezentanţilor societăţii civile în cadrul Consiliului Economic şi Social EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere propunerea formulată de fundaţia ashoka, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.045/m.a./2024 şi adresa consiliului economic şi social nr. 2.392/2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.015/2024,având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. c) şi ale art. 17 alin. (1) lit. c) din legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea consiliului economic şi social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 29 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie. art. 1la data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna corina murafa - fundaţia ...

4. DECIZIE nr. 141 din 24 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan-Paul Dobrin a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere propunerea agenţiei naţionale pentru achiziţii publice formulată prin adresa nr. 2.619 din 28.03.2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.223/m.a. din 28.03.2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 13.452/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 26 aprilie 2024, domnul bogdan-paul dobrin, şef serviciu, gradul ii, ...

5. DECIZIE nr. 140 din 24 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere propunerea formulată de ministrul educaţiei prin adresa nr. 9.665 din 2 aprilie 2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/11.738/m.a. din 2 aprilie 2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 14.209/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 26 aprilie 2024, domnul sorin Ştefan decă, director ...

6. DECIZIE nr. 139 din 24 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Alexandru Avram a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere propunerea ministrului mediului, apelor şi pădurilor formulată prin adresa nr. dgrusrp/102.069 din 12.04.2024, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.615 din 15.04.2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 16.673/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. f), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 25 aprilie 2024, domnul alexandru avram, director al direcţiei investiţii c1 şi c3, exercită, ...

7. DECIZIE nr. 138 din 24 aprilie 2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere propunerea ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse formulată prin adresa nr. 4.117 din 11.04.2024, înregistrată la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.154/m.a. din 22.04.2024, precum şi adresa agenţiei naţionale a funcţionarilor publici nr. 16.893/2024,în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397, art. 502 alin. (1) lit. b) şi f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3), art. 510 alin. (1) şi al art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data de 29 aprilie 2024, domnul ...

8. DECIZIE nr. 137 din 24 aprilie 2024 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Cojanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Reţinându-se faptul că cererea domnului gheorghe cojanu, având ca obiect continuarea activităţii în funcţia deţinută, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/1.563 din 5 aprilie 2024, nu a fost soluţionată favorabil, ţinând cont de circumstanţele personale ale solicitantului privind îndeplinirea condiţiilor de pensionare anterior datei de 1 ianuarie 2024, având în vedere prevederile art. 46 alin. (2) din legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii şi ale art. 19 alin. (2) lit. b) din normele de aplicare a legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 181/2024,în temeiul art. 29, art. 397, art. 516 lit. a), art. ...

9. DECIZIE nr. 136 din 24 aprilie 2024 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Daniel Picu, secretar general al Consiliului Concurenţei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere prevederile hotărârii parlamentului româniei nr. 11/2024 pentru numirea unui vicepreşedinte şi a unor consilieri de concurenţă, membri ai plenului consiliului concurenţei, precum şi prevederile art. 23 alin. (1) din legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 29, art. 397, art. 512 alin. (1), art. 513 alin. (1) lit. a), art. 524 alin. (1) şi al art. 531 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unic(1) se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului daniel picu, secretar general al ...

10. DECIZIE nr. 135 din 24 aprilie 2024 privind eliberarea domnului Ion Popa, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere cererea domnului ion popa, înregistrată la ministerul transporturilor şi infrastructurii cu nr. 19.957 din data de 23 aprilie 2024 şi la secretariatul general al guvernului cu nr. 20/14.427/m.a. din data de 24 aprilie 2024,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicla data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul ion popa se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul transporturilor şi infrastructurii.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:p. secretarul general al guvernului,mihnea-claudiu drumeabucureşti, 24 aprilie 2024.nr. 135.-----

11. DECIZIE nr. 134 din 24 aprilie 2024 privind eliberarea domnului George Bogdan Ilea, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei EMITENT: Prim-Ministrul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 384 din 24 aprilie 2024

Având în vedere cererea domnului george bogdan ilea, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.730 din 17.04.2024,în temeiul art. 29 şi al art. 31 lit. d) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.articol unicÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul george bogdan ilea se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la ministerul justiţiei.prim-ministruion-marcel ciolacucontrasemnează:secretarul general al guvernului,mircea abrudeanbucureşti, 24 aprilie 2024.nr. 134.-----

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016