Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din norme-metodologice decembrie 2005 Twitter Facebook

Acte norme-metodologice decembrie 2005

Monitorul Oficial 1178 din 27 Decembrie 2005 (M. Of. 1178/2005)

NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2005 de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.178 din 27 decembrie 2005

Cap. i organizarea oficiului naţional de rentã viagerã agricolã şi a birourilor judeţene art. 1 sediul oficiului naţional de rentã viagerã agricolã, denumit în cele ce urmeazã oficiul naţional, este în bucureşti, str. Ştirbei vodã nr. 43, sectorul 1. art. 2 la nivelul fiecãrui judeţ se organizeazã şi funcţioneazã birouri ale oficiului naţional ca reprezentanţe teritoriale în structura aparatului propriu al agenţiei domeniilor statului, fãrã personalitate juridicã, denumite în cele ce urmeazã birouri judeţene. art. 3 fondurile necesare pentru ...

Monitorul Oficial 1174 din 27 Decembrie 2005 (M. Of. 1174/2005)

NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2005 de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 27 decembrie 2005

Art. 1 (1) derularea unei operatiuni comerciale pentru care este necesar certificat de import sau certificat de export se poate face numai dupa obtinerea de catre operatorii economici a certificatului aferent operatiunii. (2) certificatul de import si certificatul de export, denumite in continuare certificat, se elibereaza de agentia de plati si interventie pentru agricultura, cu sediul in municipiul bucuresti, bd. carol i nr. 24, sectorul 3. (3) modelul formularelor-tip pentru operatiunile de import este prevazut in anexa nr. 1, pentru operatiunile de export in anexa nr. 2, iar instructiunile de completare ...

Monitorul Oficial 1178 din 27 Decembrie 2005 (M. Of. 1178/2005)

NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2005 de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.178 din 27 decembrie 2005

Cap. i organizarea oficiului naţional de rentã viagerã agricolã şi a birourilor judeţene art. 1 sediul oficiului naţional de rentã viagerã agricolã, denumit în cele ce urmeazã oficiul naţional, este în bucureşti, str. Ştirbei vodã nr. 43, sectorul 1. art. 2 la nivelul fiecãrui judeţ se organizeazã şi funcţioneazã birouri ale oficiului naţional ca reprezentanţe teritoriale în structura aparatului propriu al agenţiei domeniilor statului, fãrã personalitate juridicã, denumite în cele ce urmeazã birouri judeţene. art. 3 fondurile necesare pentru ...

Monitorul Oficial 1165 din 22 Decembrie 2005 (M. Of. 1165/2005)

NORMA din 19 decembrie 2005 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.165 din 22 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 prezentele norme reglementeazã prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism, prin intermediul pieţei asigurãrilor. art. 2 intrã sub incidenţa prezentelor norme societãţile de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi sucursalele din românia ale societãţilor de asigurare şi/sau reasigurare strãine, denumite în continuare asigurãtori. art. 3 În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii: a) spãlarea banilor - noţiune definitã conform art. 2 ...

Monitorul Oficial 1164 din 22 Decembrie 2005 (M. Of. 1164/2005)

NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005 privind incheierea executiei bugetare a anului 2005 EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.164 din 22 decembrie 2005

În scopul încheierii în bune condiţii a execuţiei bugetare a anului 2005, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia sa efectueze operaţiunile care privesc veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale şi bugetelor proprii ale instituţiilor publice pe anul 2005, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi programul prevãzut în anexa nr.1. i. Încasarea veniturilor bugetare 1.1. impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2005, se achitã prin ...

Monitorul Oficial 1165 din 22 Decembrie 2005 (M. Of. 1165/2005)

NORME din 10 noiembrie 2005 privind redefinirea structurii activelor lichide ale asiguratorilor si a calculului coeficientului de lichiditate EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.165 din 22 decembrie 2005

Art. i normele privind categoriile de active admise sã acopere rezervele tehnice ale asigurãtorului care practicã asigurãri generale, reguli de dispersie a plasamentelor, precum şi coeficientul de lichiditate, puse în aplicare prin ordinul preşedintelui comisiei de supraveghere a asigurãrilor nr. 3.110/2003 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 3 noiembrie 2003, se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 3 alineatul 2, dupã litera c) se introduc douã noi litere, literele d) şi e), cu urmãtorul cuprins: "d) valorile mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate, ...

Monitorul Oficial 1158 din 21 Decembrie 2005 (M. Of. 1158/2005)

NORME METODOLOGICE din 8 noiembrie 2005 privind stabilirea, varsarea si gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural national EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.158 din 21 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) fondul cultural naţional este gestionat de administraţia fondului cultural naţional, instituţie publicã, cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului culturii şi cultelor, finanţatã din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, înfiinţatã prin dispoziţiile art. 13 din secţiunea a 6-a a cap. i din ordonanţa guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor mãsuri financiare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 146/2005 , cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã. (2) veniturile proprii ale fondului cultural naţional provin ...

Monitorul Oficial 1144 din 19 Decembrie 2005 (M. Of. 1144/2005)

NORME din 7 decembrie 2005 privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.144 din 19 decembrie 2005

Art. 1 pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii finanţate din ajutoare bãneşti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine sau de organisme internaţionale, scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. l) din codul fiscal, se aplicã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii: a) sã se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotãrâri ale guvernului ori prevãzute în acorduri, protocoale şi înţelegeri încheiate cu guverne strãine sau cu organisme internaţionale; b) finanţarea sã fie asiguratã din ajutoare bãneşti ori împrumuturi nerambursabile acordate de ...

Monitorul Oficial 1115 bis din 09 Decembrie 2005 (M. Of. 1115 bis/2005)

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 023-05 "Standuri cu role pentru verificarea sistemului de franare al vehiculelor rutiere"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 315 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice standurilor cu role pentru verificarea sistemului de franare al urmatoarelor vehicule rutiere: a) vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata pana la 3,5 tone inclusiv, cu exceptia mopedelor, motocicletelor si remorcilor acestora (clasa a ii-a de inspectie tehnica); b) ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 062-05 "Instalatii pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive" EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 316 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice instalatiilor pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive. 1.2. pentru a putea fi introduse pe piata puse in functiune sau utilizate in masurarile de interes public, instalatiile pentru determinarea sarcinii pe roti la locomotive prevazute la punctul 1.1 trebuie sa indeplineasca atat ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 039-05 "Electroencefalografe"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 317 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniul de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca electroencefalografele utilizate in stabilirea diagnosticului medical, pentru a fi admise la verificarea metrologica periodica sau dupa reparare, in scopul utilizarii in domeniile de interes public. 1.2. prezenta norma de metrologie legala se refera atat la "electroencefalografe", aparate de diagnostic medical avand cel putin ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 077-05 "Higrometre"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 319 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca, higrometrele cu punct de roua, higrometrele electronice si psihrometrele cu aspiratie, precum si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice acestor mijloace de masurare in domeniul de masurare a umiditati relative (5,0 ... 95,0)%, respectiv, (-60,0 ... 80,0)°c punct de roua. 1.2. prezenta norma ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 060-05 "Masini/aparate pentru incercarea materialelor la solicitari mecanice si masurarea cuplului mecanic. Partea I. Masini/aparate pentru incercarea materialelor la solicitari mecanice"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 320 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice sistemelor de masurare a fortei ale masinilor/aparatelor pentru incercarea materialelor la solicitari mecanice, utilizate in masurarile efectuate in domenii de interes public. 1.2. prezenta norma de metrologie legala nu se refera la aparatele si dispozitivele auxiliare asociate pentru efectuarea incercarii materialelor la solicitari mecanice ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 050-05 "Sisteme/echipamente de masurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 321 din 29 noiembrie 2005 publicat in monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare prezenta norma de metrologie legala se aplica sistemelor/echipamentelor de masurare si taxare a duratei convorbirilor telefonice si comunicatiilor telex din centralele telefonice si telex. 2. terminologie 2.1. mers zilnic: diferenta dintre eroarea ceasornicului la un moment dat si eroarea pe care a avut-o cu 24 ore in urma. 2.2. palier orar: interval de timp, ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 043-05 "Butirometre"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 323 din 29 noiembrie 2005 publicat În monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele esentiale metrologice si tehnice, aplicabile pentru toate tipurile de butirometre pentru lapte integral, zer si zara, lapte smantanit, lapte praf, smantana si branza. 1.2. butirometrele sunt mijloace de masurare din sticla care se folosesc la determinarea continutului de grasime din lapte si produse lactate prin metoda acid butirometrica. 1.3. ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 019-05 "Viscozimetrie"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 325 din 29 noiembrie 2005 publicat În monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice mijloacelor de masurare a viscozitatii cinematice si dinamice a lichidelor newtoniene cu ajutorul viscozimetrelor din sticla cu tub capilar, a viscozimetrelor cu bila cazatoare in tub inclinat (hoppler) si viscozimetrelor cu corp rotitor. pentru a putea fi introduse pe piata, puse in ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA din 29 noiembrie 2005 NML 016-05 "Planimetre"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005

_________ *) aprobatã de ordinul nr. 326 din 29 noiembrie 2005 publicat În monitorul oficial, partea i nr. 1115 din 9 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice planimetrelor utilizate pentru masurarea cantitatilor de fluide in cadrul unor tranzactii comerciale, prin determinarea ariilor unor suprafete delimitate de curbele inregistrate pe diagramele de variatie ale unor parametri de curgere a fluidelor. 1.2. pentru a putea fi puse in functiune sau utilizate ...

Monitorul Oficial 1109 din 08 Decembrie 2005 (M. Of. 1109/2005)

NORME METODOLOGICE din 24 noiembrie 2005 de aplicare a Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005

Art. 1 indemnizaţia pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumitã în continuare indemnizaţie, se acordã cu respectarea prevederilor legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din românia, denumitã în continuare lege. art. 2 beneficiarii indemnizaţiei sunt artiştii interpreţi sau executanţi, care se încadreazã în categoriile prevãzute la art. 4 din lege, a cãror calitate de beneficiar a fost atestatã de comisia pentru atestarea calitãţii de beneficiar al indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi, denumitã în ...

NORMA din 21 noiembrie 2005 privind sursele orfane si controlul surselor inchise de mare activitate EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.109 din 8 decembrie 2005

Cap. i scop Şi domeniu de aplicabilitate art. 1 scopul prezentelor norme este de a preveni expunerea lucrãtorilor şi a populaţiei la radiaţiile provenind de la sursele orfane şi de la un control inadecvat al surselor închise de mare activitate şi sã armonizeze controlul existent cu cel din statele membre ale uniunii europene, prin definirea unor cerinţe specifice care sã asigure cã fiecare sursã închisã de mare activitate este ţinutã sub control. art. 2 (1) prezentele norme se aplicã surselor închise de mare activitate aşa ...

Monitorul Oficial 1102 bis din 07 Decembrie 2005 (M. Of. 1102 bis/2005)

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 073-05 din 23 noiembrie 2005 "Lentile de testare oftalmologica"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

----------- *) aprobata de ordinul nr. 292 din 23 noiembrie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii dupa introducerea pe piata si punerea in functiune a lentilelor de testare oftalmologica, utilizate in scopuri de stabilire a diagnosticului. 1.2. norma nu se refera la lentile de contact, interoculare si lentile cu indice de refractie variabil. 1.3. pentru ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 030-05 din 23 noiembrie 2005 "Audiometre"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobata de ordinul nr. 293 din 23 noiembrie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca atat audiometrele tonale cat si audiometrele tonale si vocale utilizate in stabilirea diagnosticului medical, pentru a fi admise la verificarea metrologica periodica. 1.2. prezenta norma se aplica tuturor blocurilor de masurare care indeplinesc functii de audiometru, indiferent de tipul de aparat ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 045-05 din 23 noiembrie 2005 "Masuri de volum pentru lapte"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

-------------- *) aprobata de ordinul nr. 294 din 23 noiembrie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala se refera la masurile de volum cu plutitor pentru lapte denumite in continuare masuri de volum - destinate masurarii volumului de lapte in cadrul unor tranzactii comerciale. 2. terminologie in sensul prezentei norme de metrologie legala termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii: 2.1. masura de volum: ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 046-05 din 23 noiembrie 2005 "Butoaie (altele decat cele pentru bere) si budane"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

----------- *) aprobata de ordinul nr. 296 din 23 noiembrie 2005 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005. 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii aplicabile butoaielor (altele decat cele pentru bere) si budanelor, denumite in continuare, pe scurt, "butoaie". 1.2. butoaiele pot fi utilizate ca mijloace de masurare ale volumului lichidelor numai daca pot fi complet umplute. ele sunt masuri cu valoare unica, utilizarea lor ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 005-05 din 23 noiembrie 2005 "Contoare de energie electrica activa" EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

------- *) aprobatã prin ordinul nr. 288 din 23.11.2005 a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta normã de metrologie legalã se referã la contoarele monofazate şi trifazate de energie electricã activã statice şi de inducţie de clasã de exactitate a, b şi c, utilizate în reţelele de curent alternativ ca mijloace de mãsurare de lucru destinate mãsurãrilor în tranzacţii comerciale cu energie electricã activã. 1.2. pentru a putea fi introduse pe piaţã, ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 044-05 din 23 noiembrie 2005 "Masuri de volum pentru cereale"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

---------- *) aprobatã prin ordinul nr. 289 din 23.11.2005 , care a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005 1. domeniu de aplicare prezenta norma de metrologie legala se refera la masurile de volum destinate masurarii in tranzactiile comerciale a unor cantitati de seminte de cereale, cum sunt: porumbul, graul, ovazul, secara, meiul, canepa, rapita, etc. 2. terminologie in sensul prezentei norme de metrologie legala termenii specifici utilizati au urmatoarele semnificatii: 2.1. masura ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 066-05 din 23 noiembrie 2005 "Ansambluri de masurare a puterii calorifice a combustibililor"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

---------- *) aprobatã prin ordinul nr. 290 din 23.11.2005 , care a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii specifice ansamblurilor si sistemelor calorimetrice de masurare a puterii calorifice a gazelor combustibile, ansamblurilor, sistemelor si bombelor calorimetrice de masurare a puterii calorifice a combustibililor solizi-lichizi, precum si instalatiilor radiometrice pentru masurarea in flux, pe banda, a puterii calorifice a combustibililor solizi. ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 059-05 din 23 noiembrie 2005 "Instalatii portabile pentru determinarea sarcinii pe axa la vehicule rutiere"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

---------- *) aprobatã prin ordinul nr. 291 din 23.11.2005 , care a fost publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.102 din 7 decembrie 2005 1. domeniul de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice instalatiilor portabile pentru determinarea sarcinii pe axa la vehicule rutiere, care sunt utilizate in domenii de interes public. in continuare se va utiliza denumirea de "instalatii". aceste instalatii sunt folosite in special pentru constatarea respectarii reglementarilor privind sarcinile ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 080-04 din 23 noiembrie 2005 "Analizoare electrochimice pentru lichide"*) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobatã prin ordinul nr. 297 din 23.11.2005 din monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1102 din 07.12.2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, pe care trebuie sa le indeplineasca ph-metrele, px-metrele, redoxmetrele si oxigenometrele care sunt supuse controlului metrologic legal; 1.2. pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune sau utilizate in masurarile de interes public, ph-metrele, px-metrele, redoxmetrele si oxigenometrele trebuie sa indeplineasca atat cerintele metrologice ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 076-05 din 23 noiembrie 2005 "Conductometre pentru determinarea conductivitatii electrolitice a solutiilor apoase" *) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobatã prin ordinul nr. 298 din 23.11.2005 din monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1102 din 07.12.2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice si modalitatile de atestare a legalitatii, specifice conductometrelor utilizate la determinarea conductivitatii electrolitice a solutiilor apoase in domeniul de masurare (20 ... 200.000) æs/cm in scopul asigurarii corectitudinii masurarilor in laboratoarele de analiza a calitatii apelor poluate, laboratoarele de biologie etc. pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune sau utilizate in masurarile ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 079-05 din 23 noiembrie 2005 "Umidimetre" *) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobatã prin ordinul nr. 299 din 23.11.2005 din monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1102 din 07.12.2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de masurare utilizate pentru masurarea umiditatii esantioanelor de graunte de cereale si seminte oleaginoase de diferite specii, de lemn de diferite specii si dimensiuni si de tutun de diferite soiuri, denumite in continuare "umidimetre". 1.2. pentru a putea fi introduse pe piata, puse in functiune ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 064-05 din 23 noiembrie 2005 "Termometre medicale" *) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobatã prin ordinul nr. 300 din 23.11.2005 din monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1102 din 07.12.2005 1. domeniul de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca, dupa introducerea pe piata si punerea in functiune, termometrele electronice medicale utilizate la masurarea temperaturii corpului uman. 1.2. pentru a putea fi utilizate in masurarile de interes public, termometrele medicale prevazute la punctul 1.1. trebuie sa indeplineasca cerintele metrologice si tehnice prevazute in prezenta norma. ...

NORMA DE METROLOGIE LEGALA NML 021-05 din 23 noiembrie 2005 "Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)" *) EMITENT: BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.102 bis din 7 decembrie 2005

--------- *) aprobatã prin ordinul nr. 301 din 23.11.2005 din monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1102 din 07.12.2005 1. domeniu de aplicare 1.1. prezenta norma de metrologie legala stabileste cerintele metrologice si tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca cinemometrele utilizate de politia rutiera la masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor pe drumurile publice. prezenta norma de metrologie legala se refera atat la cinemometrele care functioneaza numai in regim stationar, cat si la cinemometrele care functioneaza atat in regim stationar, cat si in regim de ...

Monitorul Oficial 1097 din 06 Decembrie 2005 (M. Of. 1097/2005)

NORME din 23 noiembrie 2005 privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale scop, domeniu, definiţii art. 1 (1) În baza legii privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentele norme instituie cerinţele pentru sistemul anvelopei la centralele nuclearoelectrice de tip candu. (2) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesarã pentru autorizarea de cãtre comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare, numitã în continuare cncan, a activitãţilor de construcţie, punere în funcţiune, funcţionare şi întreţinere a centralelor nuclearoelectrice de tip candu. (3) ...

Monitorul Oficial 1084 din 02 Decembrie 2005 (M. Of. 1084/2005)

NORME din 23 noiembrie 2005 privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.084 din 2 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale scop, domeniu, definiţii art. 1 (1) În baza legii privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentele norme instituie cerinţele pentru sistemele de oprire rapidã la centralele nuclearoelectrice de tip candu. (2) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesarã pentru autorizarea de cãtre comisia naţionalã pentru controlul activitãţilor nucleare, numitã în continuare cncan, a activitãţilor de construcţie, punere în funcţiune, funcţionare şi întreţinere a centralelor nuclearoelectrice de tip candu. ...

Monitorul Oficial 1089 din 02 Decembrie 2005 (M. Of. 1089/2005)

NORME METODOLOGICE din 10 noiembrie 2005 pentru aplicarea prevederilor cap. I sectiunea a 6-a din Ordonanta Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 146/2005 EMITENT: MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.089 din 2 decembrie 2005

Cap. i dispoziţii generale art. 1 finanţarea nerambursabilã a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, definite potrivit art. 12 alin. (2) din cap. i secţiunea a 6-a din ordonanţa guvernului nr. 10/2005 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 146/2005 , inclusiv a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale privind editarea de cãrţi, reviste şi alte publicaţii, se acordã din fondul cultural naţional, denumit în continuare fond. art. 2 operatorii culturali ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016