Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005  privind incheierea executiei bugetare a anului 2005    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 16 decembrie 2005 privind incheierea executiei bugetare a anului 2005

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.164 din 22 decembrie 2005

În scopul încheierii în bune condiţii a execuţiei bugetare a anului 2005, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, au obligaţia sa efectueze operaţiunile care privesc veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, bugetelor locale şi bugetelor proprii ale instituţiilor publice pe anul 2005, în conformitate cu prezentele norme metodologice şi programul prevãzut în Anexa nr.1.

I. Încasarea veniturilor bugetare

1.1. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat, cu termene de plata scadente pana la finele anului 2005, se achitã prin ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) prezentate de cãtre persoanele juridice şi fizice, potrivit programului stabilit de instituţiile de credit sau unitãţile trezoreriei statului, dupã caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective sa fie încasate în contul curent general al, trezoreriei statului pana la data de 30 decembrie 2005.
Instituţiile de credit vor lua mãsuri pentru asigurarea decontãrii tuturor ordinelor de plata pentru trezoreria statului (OPT) reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, prezentate de cãtre clienţii acestora, potrivit programului stabilit de Banca Nationala a României şi de prezentele norme metodologice, astfel încât pana la data de 30 decembrie 2005, sumele respective sa fie încasate în contul curent general al trezoreriei statului.
1.2. Impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de cãtre contribuabili, cu termene scadente pana la finele anului 2005, pot fi achitate în numerar pana la data de 29 decembrie 2005, la casieriile unitãţilor trezoreriei statului sau ale instituţiilor publice beneficiare, dupã caz.
1.3. (1) Sumele încasate în numerar de cãtre instituţiile publice sau de cãtre agenţii fiscali, reprezentând venituri bugetare sau venituri proprii ale bugetelor instituţiilor publice vor fi depuse în conturile de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupã caz, cãrora acestea se cuvin pana la data de 29 decembrie 2005, inclusiv.
(2) Eventualele venituri proprii încasate în numerar de cãtre instituţiile publice în data de 30 decembrie 2005 se depun în conturile corespunzãtoare de disponibilitati deschise la unitãţile trezoreriei statului în data de 3 ianuarie 2006 şi se înregistreazã ca venituri ale anului 2005.
1.4. Instituţiile publice care încaseazã în conturi de disponibilitati venituri pentru bugetul de stat sau bugetele locale, dupã caz, au obligaţia sa vireze veniturile respective la capitolele şi subcapitolele de venituri ale bugetelor cãrora acestea se cuvin, pana la data de 29 decembrie 2005.
1.5. Eventualele sume în numerar încasate în data de 30 decembrie 2005 de unitãţile trezoreriei statului care nu funcţioneazã cu casierii-tezaur se depun la finele zilei la instituţia de credit la care acestea îşi au deschis contul de disponibil, în genti de numerar, sau la cea mai apropiatã unitate a trezoreriei statului cu tezaur din judeţ, dupã caz, şi se înregistreazã în contul 13 "Casa tranzitorie".
1.6. Casa de Economii şi Consemnaţiuni va stabili în cursul lunii decembrie 2005 programul unitãţilor din subordine astfel încât, persoanele fizice sa aibã posibilitatea sa-şi achite obligaţiile cãtre bugetul de stat, bugetele locale sau cãtre alte bugete, potrivit Convenţiilor încheiate în acest scop cu unitãţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice, cu autoritãţile administraţiei publice locale sau cu alte instituţii publice, dupã caz.
1.7. Începând cu 1 ianuarie 2006, persoanele juridice şi fizice achitã impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat în noile conturi de venituri bugetare deschise la unitãţile trezoreriei statului, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 .
Codurile IBAN aferente conturilor de venituri bugetare în care se achitã, începând cu 1 ianuarie 2006, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finanţelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/Portal ANAF/Asistenta contribuabililor.
1.8. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de cãtre unitãţile vamale în perioada 30 decembrie 2005 - 2 ianuarie 2006 se depun la unitãţile trezoreriei statului pe data de 3 ianuarie 2006, pe baza de chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii întocmite distinct pentru perioada 30-31 decembrie 2005 şi respectiv pentru perioada 1-2 ianuarie 2006.
(2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 30-31 decembrie 2005 se înregistreazã ca venituri bugetare ale anului 2005, cu data de 30 decembrie 2005, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2006 se înregistreazã ca venituri bugetare ale anului 2006, cu data de 3 ianuarie 2006.
(3) În data de 3 ianuarie 2006, unitãţile vamale prezintã unitãţilor trezoreriei statului foi de varsamant în baza cãrora se întocmesc chitanţe pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii astfel:
- pentru sumele încasate în perioada 30-31 decembrie 2005 şi care reprezintã venituri bugetare ale anului 2005, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1394/1995 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- pentru sumele încasate în perioada 1-2 ianuarie 2006 şi care reprezintã venituri bugetare ale anului 2006, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 .

II. Încheierea execuţiei bugetare la instituţiile publice

2.1. Ordonatorii de credite bugetare şi conducãtorii compartimentelor financiar-contabile ale instituţiilor publice rãspund pentru asigurarea încheierii tuturor operaţiunilor financiare privind încasãrile şi plãţile aferente exerciţiului bugetar al anului 2005, la termenele şi în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare şi de prevederile prezentelor norme metodologice şi vor lua mãsuri pentru:
a) utilizarea creditelor bugetare aprobate, pana la finele anului 2005, în limita prevederilor şi destinaţiilor din bugetele de venituri şi cheltuieli şi a creditelor bugetare deschise şi repartizate, numai pentru cheltuieli angajate, lichidate şi ordonanţate la plata în condiţiile legii;
b) repartizarea şi retragerea creditelor bugetare la termenele stabilite în prezentele norme metodologice;
c)acordarea sumelor reprezentând plati în avans precum şi recuperarea sau justificarea acestora în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 264/2003 , republicatã, privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
d) luarea mãsurilor necesare pentru lichidarea, pana la finele anului, a imobilizarilor de fonduri în debitori, clienţi şi alte creanţe şi reconstituirea cu sumele recuperate a plãţilor de casa efectuate. Eventualele sume care nu pot fi recuperate pana la finele anului se vireazã în anul 2006 ca venituri la bugetele din care instituţiile publice sunt finanţate, la subcapitolul "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti";
e) verificarea zilnica a operaţiunilor privind deschiderea, repartizarea sau retragerea de credite bugetare, precum şi a încasãrilor şi plãţilor înregistrate în extrasele de cont emise de unitãţile trezoreriei statului şi luarea mãsurilor ce se impun pentru comunicarea şi corectarea în urmãtoarea zi lucrãtoare a eventualelor sume înregistrate eronat, în vederea asigurãrii concordanţei datelor din contabilitatea proprie cu cele din contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului.
2.2. (1) Ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale vor deschide, repartiza şi în cazuri justificate retrage credite bugetare instituţiilor din subordine, pana cel mai târziu la data de 23 decembrie 2005, inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuãrii cheltuielilor pana la finele anului.
Dupã data de 23 decembrie 2005 pot fi deschise credite bugetare numai pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice sau pentru alte acţiuni urgente finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia Guvernului sau din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe baza de hotãrâri de Guvern aprobate ulterior acestei date.
(2) Creditele bugetare neutilizate pana la data de 30 decembrie 2005 sunt anulate de drept conform prevederilor <>art. 61 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi <>art. 56 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.3. (1) Instituţiile publice care înregistreazã economii în anul 2005 la titlul "Cheltuieli de personal" vor plati în perioada 16-29 decembrie 2005, integral sau sub forma unor avansuri drepturile salariale aferente lunii decembrie 2005, în limita economiilor înregistrate, prin derogare de la prevederile <>art. 53 din Legea nr. 500/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, potrivit prevederilor <>art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2005 privind reglementarea unor probleme financiare în anul 2005. Prin derogare de la prevederile <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plãţii salariilor la instituţiile publice, eşalonarea pe instituţii publice a achitãrii, în perioada 16-29 decembrie 2005, a drepturilor salariale aferente lunii decembrie 2005 din economiile înregistrate la titlul "Cheltuieli de personal", se va efectua de unitãţile trezoreriei statului în baza solicitãrilor ordonatorilor de credite.
(2) Drepturile salariale aferente lunii decembrie 2005 care nu au fost achitate potrivit prevederilor alin. (1) se achitã de cãtre instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare din fondurile prevãzute cu aceasta destinaţie în bugetele aprobate pentru anul 2006, eşalonat, potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetului asigurãrilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate care au aprobat bugetele proprii de venituri şi cheltuieli şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi, pot prezenta Ministerului Finanţelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2006, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 , începând cu data de 27 decembrie 2005. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare, vor fi însoţite de adrese prin care ordonatorii principali de credite confirma ca bugetele proprii de venituri şi cheltuieli şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi au fost aprobate.
(2) Pana la definitivarea repartizãrii pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor prevãzute la alin. (1), ordonatorii principali de credite pot deschide credite bugetare, pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate la nivel de an.
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor prevãzute la atin. (1) care nu au aprobat pana la finele anului 2005 bugetele proprii de venituri şi cheltuieli precum şi bugetele ordonatorilor de credite subordonaţi pot deschide şi repartiza credite bugetare aferente lunii ianuarie 2006 numai pentru cheltuieli de natura drepturilor salariale, drepturi cu caracter social, hrana, rambursãri de credite, plati de dobânzi şi comisioane la credite, contribuţii şi cotizatii la organisme internaţionale, cofinantarea programelor finanţate din fonduri externe care impun aceasta, precum şi cheltuieli pentru plata facturilor la energia termica, energia electrica şi gaze naturale.
2.5. (1) Avansurile acordate de cãtre instituţiile publice pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 264/2003 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, nejustificate prin bunuri livrate, lucrãri executate şi servicii prestate, în condiţiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate pana la data de 29 decembrie 2005 de cãtre instituţiile publice respective, în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupã caz, din care acestea au fost acordate, în scopul reconstituirii plãţilor de casa.
(2) În cazul în care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze în anul 2006, potrivit dispoziţiilor legale, beneficiarul contractual va prezenta, pana la finele anului 2005, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinaţiilor legale a avansului acordat. De asemenea, pentru avansurile primite în cadrul unor contracte multianuale, beneficiarul contractual va prezenta, pana la finele anului 2005, un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea integrala şi potrivit destinaţiilor legale a avansului acordat.
(3) Pentru realizarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare şi în programele-nucleu de cercetare, recuperarea sumelor reprezentând plati în avans se face în conformitate cu prevederile <>art. 65 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã prin <>Legea nr. 324/2003 şi respectiv ale <>art. 16 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 137/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare.
(4) Avansurile acordate pentru realizarea programelor, proiectelor şi acţiunilor finanţate din împrumuturi externe contractate, potrivit legii, de la organisme financiare internaţionale sau din fonduri externe nerambursabile, se justifica potrivit prevederilor din acordurile de împrumut convenite de pãrţile contractante sau din memorandumurile de finanţare, dupã caz.
Recuperarea avansurilor acordate din împrumuturi externe şi din fonduri de cofinantare de la bugetul de stat sau din bugetul local, dupã caz, se efectueazã potrivit prevederilor din contractele încheiate, în condiţiile acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
2.6. Sumele de mandat primite de instituţiile publice de la alte instituţii publice sau de la agenţi economici vor fi lichidate pana cel mai târziu la data de 29 decembrie 2005, inclusiv, iar sumele rãmase neutilizate vor fi restituite unitãţilor de la care au fost primite. În contul "Sume de mandat şi sume în depozit" pot fi menţinute sume la finele anului 2005 numai pentru cazurile prevãzute în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Menţinerea sumelor în contul 50.05 "Sume de mandat şi sume în depozit" pentru cazurile prevãzute în Anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, nu este obligatorie.
2.7. Sumele încasate în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", 50.33 Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale" şi 50.34 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurãrilor sociale de stat" pana la data de 28 decembrie 2005, inclusiv, vor fi virate în conturile corespunzãtoare de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, pe data de 29 decembrie 2005. Eventualele sume încasate în aceste conturi în data de 30 decembrie 2005, se vireazã în conturile corespunzãtoare de venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 , pe data de 3 ianuarie 2006 şi reprezintã venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat, dupã caz, pe anul 2006.
2.8. (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi instituţiile subordonate acestora au obligaţia de a analiza componenta sumelor aflate în soldul conturilor 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale instituţiilor publice de subordonare localã" deschise la unitãţile trezoreriei statului, având în vedere ca în aceste conturi pot rãmâne la finele anului numai sume aferente fondurilor de stimulare a personalului, constituite în condiţiile legii, precum şi sume pentru care reportarea în anul urmãtor este prevãzutã de legislaţia în vigoare. Pana la data de 28 decembrie 2005, instituţiile publice vor prezenta unitãţilor trezoreriei statului la care au deschise conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale instituţiilor publice de subordonare localã", dupã caz, componenta sumelor aflate în sold şi temeiul legal în baza cãruia acestea se pot reporta în anul urmãtor.
(2) În situaţia în care în conturile prevãzute la alin. (1) au fost încasate sume de la bugetul de stat, bugetele locale sau de la alte bugete, care au rãmas neutilizate, acestea se restituie pana la data de 27 decembrie 2005 în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupã caz, din care au fost încasate, dacã legea nu prevede altfel.
(3) Eventualele sume încasate în conturile 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate" şi 50.02 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale instituţiilor publice de subordonare localã" în baza unor acte normative în vigoare, pentru care nu se prevede reportarea, precum şi cele care nu se reporteazã din oficiu, rãmase dupã efectuarea operaţiunilor de restituire prevãzute la alin. (2) vor fi virate de cãtre instituţiile publice respective, dupã caz, ca venituri la bugetele din care acestea sunt încasate, la subcapitolul "Încasãri din alte surse", pana la data de 29 decembrie 2005.
2.9. Se reporteazã din oficiu disponibilitãţile instituţiilor publice provenite din contravaloarea în lei a ajutoarelor externe, fondurile nerambursabile externe pentru finanţarea unor obiective, precum şi disponibilitãţile din fondurile publice destinate cofinanţãrii contribuţiei financiare a Comunitãţii Europene rãmase la finele exerciţiului bugetar al anului 2005, în conturile structurilor de implementare.
Sumele rãmase la finele exerciţiului bugetar al anului 2005 în conturile structurilor de implementare şi reportate În anul urmãtor se utilizeazã de acestea în anul 2006 în conformitate cu acordurile încheiate cu partenerii externi şi cu prevederile bugetului anului în care au fost aprobate şi din care au fost alocate sumele respective.
Donaţiile şi sponsorizarile rãmase neutilizate la finele anului se reporteazã în anul urmãtor conform prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 .
2.10. Soldurile conturilor 50.72 "Disponibil din fondul naţional pentru dezvoltare regionala" şi 50.73 "Disponibil din fondul pentru dezvoltare regionala" rãmase la finele anului 2005 se reporteazã în anul urmãtor.
2.11. Instituţiile publice fãrã personalitate juridicã, au obligaţia de a vira pana la data de 28 decembrie 2005 în conturile instituţiilor publice cu personalitate juridicã ierarhic superioare, sumele aflate în soldul conturilor 50.14 "Disponibil pentru finanţarea unitãţilor Ministerului Apãrãrii Naţionale", 50.15 "Disponibil al instituţiilor publice fãrã personalitate juridicã de subordonare centrala sau localã", 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii", 50.09 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul de stat" şi 50.10 "Disponibil al instituţiilor publice subvenţionate din bugetul local", 50.46 "Disponibil pentru finanţarea activitãţii de baza a instituţiilor de învãţãmânt superior", dupã caz.
2.12. (1) Instituţiile publice vor lua mãsurile necesare pentru restituirea pana la data de 27 decembrie 2005, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru procurari de bunuri, rãmase neutilizate pana la finele anului 2005. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plãţile de casa, la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.
(2) Acreditivele în valuta, deschise de cãtre instituţiile publice pentru decontarea importurilor în curs de derulare şi comisioanele în valuta aferente acestora, se menţin în continuare pana la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valuta rãmase nefolosite dupã terminarea contractelor, se schimba în lei prin instituţiile de credit de la care aceastea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea importurilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, la subcapitolul "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti".
2.13. (1) Valuta achizitionata de cãtre instituţiile publice finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale şi bugetele locale pentru efectuarea de cheltuieli, rãmasã neutilizata, se schimba în lei pana la data de 27 decembrie 2005 prin instituţiile de credit prin care aceasta a fost achizitionata, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plãţile de casa, la subdiviziunile corespunzãtoare de cheltuieli.
Pana la acelaşi termen, instituţiile publice menţionate mai sus vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valuta, prin instituţiile de credit prin care acestea au fost încasate, sumele respective urmând a fi virate în conturile bugetelor cãrora se cuvin, deschise la unitãţile trezoreriei statului.
(2) Instituţiile publice prevãzute la alin. (1) pot pãstra la finele anului 2005, în conturile deschise la instituţii de credit numai valuta procurata în scopul rambursarii la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale şi plãţii dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente pana la data de 13 ianuarie 2006, sumele aferente acreditivelor deschise pentru importuri în curs de derulare prevãzute la pct.2.12 alin. (2) precum şi donaţiile sau sponsorizarile primite în valuta din care se efectueazã plati în valuta, conform prevederilor <>Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 .
2.14. Instituţiile publice şi activitãţile finanţate integral din venituri proprii pot pãstra la finele anului în conturi deschise la instituţii de credit, valuta încasatã din donaţii şi sponsorizãri, din contravaloarea bunurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrãrilor executate, potrivit prevederilor pct.9.5.4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 201/2003 , aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1235/2003 precum şi valuta cumpãratã pentru achitarea obligaţiilor de plata în valuta cu termene scadente pana la data de 13 ianuarie 2006.
2.15. Garanţiile în valuta depuse la unitãţile vamale, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, se reporteazã în anul urmãtor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.
2.16. (1) Disponibilitãţile în valuta procurate din credite bugetare rãmase la finele anului 2005 în conturile reprezentantelor diplomatice şi comerciale ale României din strãinãtate se reporteazã în anul urmãtor şi se regularizeazã cu bugetul de stat, de cãtre Ministerul Afacerilor Externe şi de cãtre celelalte ministere care finanţeazã cheltuieli de aceasta natura, astfel:
- în termen de 45 de zile, pentru reprezentantele din Europa;
- în termen de 60 de zile, pentru reprezentantele din celelalte continente.
Contravaloarea în lei a sumelor în valuta existente la data de 31 decembrie 2005, calculatã la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României pentru data efectuãrii operaţiunii de regularizare, se vireazã de cãtre Ministerul Afacerilor Externe şi de cãtre celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2006, în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
(2) Taxele consulare încasate în valuta pentru serviciile prestate în strãinãtate rãmase la finele anului 2005 în conturile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se vireazã pana la data de 13 ianuarie 2006 în contul de valuta deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituţia de credit. În termen de 5 zile lucrãtoare de la încasare, Ministerul Afacerilor Externe vireazã echivalentul în lei al taxelor consulare la bugetul de stat, în contul 20.33.01.02 "Taxe consulare".
(3) Reprezentantele diplomatice şi comerciale ale României din strãinãtate, aplica prevederile prezentelor norme metodologice cu privire la plata salariilor, încasarea sumelor de la debitori, plata obligaţiilor pentru achiziţii de bunuri şi servicii.
2.17. (1) Disponibilitãţile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, precum şi disponibilitãţile rezultate din execuţia bugetelor activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, rãmase la finele anului 2005 în soldul conturilor 50.25 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale finanţate integral din venituri proprii", 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din veniturii proprii", 50.03 "Disponibil din venituri proprii ale ministerelor şi instituţiilor de subordonare centrala" şi 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor de subordonare localã", dupã caz, se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
(2) Consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupã caz, pot hotãrî în condiţiile art. 66 alin. (3) şi ale <>art. 67 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.36.02.05 "Vãrsãminte din veniturile şi/sau disponibilitãţile instituţiilor publice", a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice subordonate, finanţate integral din venituri proprii, existente la finele anului 2005 în soldul contului 50.28 "Disponibil al instituţiilor publice ale administraţiei publice locale finanţate integral din venituri proprii" precum şi a excedentelor rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activitãţilor finanţate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale instituţiilor de subordonare localã" deschise pe seama instituţiilor publice şi serviciilor publice subordonate.
2.18. (1) Excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale, dupã caz, rãmase dupã rezervarea în conturile prevãzute în <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 a donatiilor şi sponsorizarilor neutilizate la finele anului 2005, se regularizeazã la finele anului 2005 cu bugetele respective, în limita sumelor primite de la aceste bugete, dupã cum urmeazã:
- subvenţiile care au fost acordate direct de cãtre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, se restituie pana la data de 28 decembrie 2005 în conturile acestora, din care sumele respective au fost primite, deschise la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
- subvenţiile care au fost acordate de cãtre ordonatorii secundari de credite, se restituie în conturile acestora deschise la unitãţile trezoreriei statului, pana la data de 29 decembrie 2005.
(2) În termenele prevãzute la alin. (1) se regularizeazã şi excedentele rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetele locale.
(3) Disponibilitãţile rãmase în contul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale dupã efectuarea operaţiunilor de regularizare în limita subvenţiilor primite, se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
2.19. Sumele rãmase neutilizate în contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã" determinate ca diferenţa între sumele primite cu destinaţie specialã de la bugetul de stat şi bugetele locale, de cãtre instituţiile sanitare publice, şi plãţile de casa efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost alocate, se regularizeazã cu bugetele din care au fost primite pana la data de 28 decembrie 2005.
Dupã efectuarea operaţiunilor de regularizare cu bugetele din care au fost încasate sumele primite cu destinaţie specialã, contul 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã" deschis pe seama instituţiilor sanitare publice nu va prezenta sold.
2.20. Disponibilitãţile aflate în soldul contului 50.41 "Disponibil din venituri proprii din activitatea sanitarã conform <>Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 " se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.
2.21. Instituţiile de învãţãmânt superior de stat aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii finanţate în condiţiile <>Legii nr. 84/1995 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reporteazã în anul urmãtor disponibilitãţile rãmase în conturile 50.46 "Disponibil pentru finanţarea activitãţii de baza a instituţiilor de învãţãmânt superior" şi respectiv 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã" reprezentând sume alocate de la bugetul de stat pentru burse, alte forme de protecţie socialã şi pentru realizarea unor obiective de investiţii.
Celelalte alocaţii de la bugetul de stat rãmase neutilizate la finele anului 2005 în soldul contului 50.47 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specialã" se restituie de fiecare instituţie de învãţãmânt superior, pana cel mai târziu la 13 ianuarie 2006, la bugetul de stat pe anul 2006, în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
Instituţiile de învãţãmânt superior publica, potrivit legii, indicatorii sintetici ai execuţiei bugetare anuale potrivit modelului prevãzut în Anexa nr. 4.
2.22. Instituţiile publice de cultura restituie, pana la data de 28 decembrie 2005, alocaţiile primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, aferente obligaţiilor ori programelor minimale stabilite prin contracte şi nerealizate, potrivit prevederilor <>art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1996 , aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 86/1996 .
Cu sumele restituite, ordonatorii principali şi secundari de credite, dupã caz, vor reconstitui plãţile de casa pe anul 2005 în conturile din care au fost acordate alocaţiile respective.
2.23. Structurile sportive fãrã scop patrimonial şi Comitetul Olimpic Roman au obligaţia sa restituie sumele rãmase neutilizate din transferurile primite de la bugetul de stat, prin virarea acestor sume în contul Agenţiei Naţionale pentru Sport, deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti din care sumele respective au fost încasate. Aceasta operaţiune se efectueazã pana la data de 28 decembrie 2005.
Sumele de restituit se stabilesc ca diferenţe între transferurile primite şi totalul plãţilor de casa efectuate pentru finanţarea programelor sportive, potrivit contractelor privind finanţarea programelor sportive aprobate pe anul 2005, încheiate în conformitate cu prevederile <>art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului, nr. 69/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
2.24 Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizãrii în Industrie şi celelalte instituţii implicate în procesul de privatizare care încaseazã venituri din vânzarea acţiunilor emise de societãţile comerciale şi din dividende, precum şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului întocmesc şi anexeazã contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor efectuate ca anexa la situaţiile financiare întocmite la finele anului 2005.

III. Regularizari financiare cu bugetul de stat şi bugetele locale de cãtre regiile autonome, societãţile sau companiile naţionale şi societãţile comerciale

3.1. (1) Regiile autonome, societãţile sau companiile naţionale şi societãţile comerciale care au beneficiat în anul 2005 de subvenţii sau transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, au obligaţia de a verifica, pe baza deconturilor definitive, dacã alocaţiile bugetare primite sunt justificate şi în cazul în care se constata ca s-au primit sume în plus acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2006, dupã caz, în conturile 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" pentru bugetul de stat şi respectiv 21.30.02.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" pentru bugetele locale, pana la data de 31 ianuarie 2006, dacã legea nu prevede altfel.
(2) Regiile autonome, societãţile comerciale, serviciile publice de interes local şi agenţii economici care au beneficiat de subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif pentru energia termica livrata populaţiei, acordate în avans în temeiul <>art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 162/1999 aprobatã prin <>Legea nr. 328/2002 , restituie la bugetul local eventualele sume încasate în plus, determinate pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie 2005, pana la data de 16 ianuarie 2006, în condiţiile legii. Sumele încasate în plus se restituie în contul de venituri al bugetului local 21.30.02.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti".
În termen de 3 zile lucrãtoare de la încasarea sumelor în contul 21.30.02.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor restitui sumele respective la bugetul de stat în contul 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", dacã sumele din care s-au acordat avansurile au fost alocate de la bugetul de stat.
(3) Ordonatorii principali de credite din bugetele cãrora s-au acordat în anul 2005 alocaţii de la bugetul de stat sau bugetele locale, dupã caz, precum şi organele de control abilitate de lege au obligaţia sa verifice pana la data de 31 ianuarie 2006, pe baza deconturilor anuale definitive dacã subvenţiile sau transferurile acordate regiilor autonome, societãţilor sau companiilor naţionale şi societãţilor comerciale sunt justificate, şi sa dispunã acestora restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conturile de venituri bugetare prevãzute la alin. (1), în termen de 2 zile lucrãtoare de la constatare.
3.2. (1) În aplicarea prevederilor <>art. 145 alin. (13) din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr. 571/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, agenţii economici înregistraţi la organele fiscale ca plãtitori de taxa pe valoarea adãugatã, care au primit în anul 2005 alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, destinate realizãrii obiectivelor proprii de investiţii îşi exercita dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor şi serviciilor achiziţionate, în condiţiile legii.
Sumele deduse în anul 2005 cu care au fost reintregite disponibilitãţile de investiţii se înregistreazã ca reconstituiri de plati în conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupã caz, deschise la unitãţile trezoreriei statului şi se utilizeazã numai pentru plãţile aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii, pana la finele anului 2005.
(2) Sumele deduse şi neutilizate pentru plati aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii, reprezentând taxa pe valoarea adãugatã aferentã bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cursul anului 2005, inclusiv în luna decembrie 2005, pentru investiţii proprii finanţate din sume de la bugetul de stat sau bugetele locale se vireazã de cãtre agenţii economici respectivi la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupã caz, în conturile 20.30.01.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti" şi, respectiv, 21.30.02.03 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti", pana la data de 25 ianuarie a anului 2006.
3.3. Regiile autonome şi societãţile comerciale sau companiile naţionale cãrora li s-au preluat credite neperformante pentru investiţii în baza <>Legii nr. 7/1992 au obligaţia sa ramburseze creditele respective, din resursele financiare destinate finanţãrii investiţiilor rãmase disponibile la finele anului 2005.
Rambursarea sumelor cuvenite statului se efectueazã în contul 50.18 "Disponibil din sumele încasate din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor rezultate din aplicarea <>Legii nr. 7/1992 ", deschis la unitãţile trezoreriei statului ale municipiilor resedinta de judeţ, pe seama Ministerului Finanţelor Publice.
Instituţiile de credit în a cãror evidenta sunt înregistrate credite neperformante, precum şi organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice vor verifica la fiecare agent economic, în termen de 20 zile de la data încheierii şi depunerii bilanţului contabil pe anul 2005, posibilitãţile de reactivare a debitelor prin identificarea şi preluarea unor noi surse disponibile în contul creditelor neperformante.

IV. Încheierea execuţiei bugetelor locale

4.1. (1) Primãriile sectoarelor municipiului Bucureşti vor lua mãsuri pentru virarea soldului contului 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei", pana la data de 30 decembrie 2005, în conturile corespunzãtoare de venituri ale bugetului Consiliului General al municipiului Bucureşti deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei" în data de 30 decembrie 2005, se vireazã de primãriile sectoarelor municipiului Bucureşti cu ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) în contul bugetului Consiliului General al municipiului Bucureşti 21 "Veniturile bugetului local" (pe subdiviziunile Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 ) deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, pe data de 3 ianuarie 2006 şi reprezintã venituri ale anului 2006.
4.2. Instituţiile publice care au încasat în anul 2005 sume din bugetul propriu al judeţului sau al municipiului Bucureşti, dupã caz, în contul 50.26 "Disponibil din bugetul consiliului judeţean/Consiliului General al municipiului Bucureşti" vor restitui cu ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT) sumele rãmase disponibile la finele anului în conturile din care acestea au fost primite, pana la data de 29 decembrie 2005.
4.3 Eventualele sume rãmase neutilizate la finele anului 2005 în contul 50.02.10 "Disponibil provenit din fondul de rulment al instituţiilor, serviciilor publice de subordonare localã, pentru efectuarea de investiţii" se restituie de cãtre titularii contului, pana la data de 29 decembrie 2005. în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitãţii administrativ-teritoriale".
4.4. (1) Donaţiile şi sponsorizarile primite de unitãţile administrativ-teritoriale rãmase neutilizate la finele anului 2005 se transfera pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul corespunzãtor de cheltuieli bugetare în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizãri rãmase neutilizate la finele anului", pana la data de 29 decembrie 2005.
Cuantumul donatiilor şi sponsorizarilor rãmase neutilizate se determina ca diferenţa între sumele încasate din donaţii şi sponsorizãri în contul de venituri al bugetului local 21.40.02.01 "Donaţii şi sponsorizãri" şi plãţile efectuate în limita acestora de la capitolele de cheltuieli corespunzãtoare, potrivit clauzelor din actele de donaţie/sponsorizare.
(2) La ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care se face transferul donatiilor/sponsorizarilor în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizãri rãmase neutilizate la finele anului", deschis la Trezoreria Statului, unitãţile administrativ - teritoriale vor anexa Contul de execuţie a donatiilor/sponsorizarilor primite şi utilizate în anul 2005, întocmite pe modelul prevãzut în Anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor bãneşti primite sub forma donatiilor şi sponsorizarilor de cãtre instituţiile publice, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1661 bis/2003 .
Soldul donatiilor şi/sau sponsorizarilor rãmase neutilizate la finele anului 2005, înscris în Contul de execuţie a donatiilor/sponsorizarilor primite şi utilizate în anul 2005, trebuie sa coincida cu suma care se transfera pana la data de 29 decembrie 2005 în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizãri rãmase neutilizate la finele anului".
(3) Utilizarea în anul 2006 a donatiilor/sponsorizarilor rãmase neutilizate la finele anului 2005 se efectueazã din contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizãri rãmase neutilizate la finele anului", pe destinatiile stabilite de transmitator şi la subdiviziunile de cheltuieli bugetare corespunzãtoare.
(4) Donaţiile şi/sau sponsorizarile, rãmase neutilizate la finele anului bugetar în conturile în valuta deschise la instituţii de credit pe numele unitãţilor administrativ-teritoriale, se utilizeazã în anul urmãtor din acelaşi cont, pe destinatiile stabilite de transmitator.
(5) Donaţiile şi/sau sponsorizarile primite în cursul lunii decembrie 2005, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor administrativ-teritoriale şi în consecinta nu mai pot fi utilizate în cursul anului 2005, vor fi încasate de cãtre acestea în contul 50.06 "Sume de mandat şi în depozit ale instituţiilor publice de subordonare localã" deschis la unitãţile trezoreriei statului sau în contul de valuta deschis la instituţia de credit, dupã caz, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzãtor (potrivit Clasificatiei indicatorilor privind finanţele publice aprobatã prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 ) şi majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuãrii de cheltuieli, sa se realizeze în primele 10 zile ale anului 2006.
Donaţiile şi sponsorizarile primite de unitãţile administrativ-teritoriale rãmase neutilizate la finele anului 2005 se transfera pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT) din contul corespunzãtor de cheltuieli bugetare în contul 50.07 "Disponibil din donaţii şi sponsorizãri rãmase neutilizate la finele anului".
4.5. Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2005 subvenţii de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor pentru şomaj sau alte bugete restituie pana la data de 28 decembrie 2005 sumele rãmase neutilizate la finele anului, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.
Sumele care se restituie se determina ca diferenţa între subvenţiile primite, înregistrate la subcapitole de venituri: 37.02.02 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare", 37.02.03 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe", 37.02.08 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţi rurale şi urbane", 37.02.09 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap", 37.02.11 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru finanţarea elaborãrii şi/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism", 37.02.12 "Subvenţii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local", 37.02.13 "Subvenţii primite din Fondul de intervenţie", 37.02.14 "Subvenţii primite pentru finanţarea programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentare cu apa a satelor", 37.02.15 "Subvenţii primite pentru finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinta", 37.02.16 "Subvenţii primite pentru lucrãri de cadastru imobiliar", 39.02.02 "Subvenţii primite de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporarã a forţei de munca" şi 39.02.06 "Sume primite pentru refacerea locuinţelor din zonele calamitate" şi plãţile de casa efectuate în limita acestora.
În acest scop, unitãţile administrativ-teritoriale prezintã unitãţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, ordine de plata pentru trezoreria statulut(OPT) întocmite distinct pentru restituirea cãtre bugetele respective a fiecãrui tip de subventie primitã, la care se anexeazã contul de execuţie a cheltuielilor efectuate din subvenţiile primite în anul 2005, pe baza cãruia are loc operaţiunea de regularizare.
4.6. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea energiei termice livrata populaţiei încasate în bugetele locale, în anul 2005, peste nivelul plãţilor de casa efectuate, potrivit legii, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13,01.05 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea energiei termice livrata populaţiei", pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT), pana la data de 28 decembrie 2005.
Eventualele economii înregistrate la sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, ca urmare a aplicãrii prevederilor <>art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor mãsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se utilizeazã pentru retehnologizarea instalaţiilor pentru producerea şi/sau distribuţia energiei termice.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã destinate finanţãrii cheltuielilor instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar de stat, inclusiv pentru drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I - IV din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, creselor şi centrelor judeţene şi locale de consultanţa agricolã, precum şi cele destinate sustinerii sistemului de protecţie a copilului încasate în bugetele locale în anul 2005 peste nivelul plãţilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13.01.04" Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru instituţiile de învãţãmânt preuniversitar de stat, crese, centre judeţene şi locale de consultanţa agricolã, precum şi pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului" din care aceste sume au fost încasate, pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT), pana la data de 28 decembrie 2005. La ordinele de plata pentru trezoreria statului(OPT) prin care se efectueazã regularizarea, autoritãţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2005.
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale alocate pentru: pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultura şi culte încasate de bugetele locale în anul 2005 peste nivelul plãţilor de casa efectuate, potrivit legii, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13.01.10 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultura, culte şi echilibrarea bugetelor locale" sau 20.13.01.11 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru ajutor social şi ajutor pentru încãlzirea locuinţei cu lemne, cãrbuni şi combustibili petrolieri", dupã caz, pe baza de ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT), pana la data de 28 decembrie 2005.
La ordinele de plata pentru trezoreria statului(OPT), autoritãţile administraţiei publice locale anexeazã contul de execuţie al cheltuielilor efectuate potrivit legii din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru bugetele locale pe anul 2005.
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã, destinate finanţãrii cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, încasate în bugetele locale în anul 2005 peste nivelul plãţilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13.01.08 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru drumurile judeţene şi comunale" din care aceste sume au fost încasate, pe baza de ordine de plata pentru trezoreria statului(OPT), pana la data de 28 decembrie 2005. La ordinele de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care se efectueazã regularizarea, autoritãţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2005.
(5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, încasate în bugetele locale în anul 2005 peste nivelul plãţilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13.01.09 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice" din care aceste sume au fost încasate, pe baza de ordine de plata pentru trezoreria statului(OPT), pana la data de 28 decembrie 2005. La ordinele de plata pentru trezoreria statului(OPT) prin care se efectueazã regularizarea, autoritãţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2005.
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor încasate în bugetele locale în anul 2005 peste nivelul plãţilor de casa efectuate potrivit legii din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.13.01.12 "Sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finanţarea serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor" din care aceste sume au fost încasate, pe baza de ordine de plata pentru trezoreria statului(OPT), pana la data de 28 decembrie 2005. La ordinele de plata pentru trezoreria statului(OPT) prin care se efectueazã regularizarea, autoritãţile administraţiei publice locale vor anexa conturile de execuţie ale cheltuielilor suportate potrivit legii din sumele defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pe anul 2005.
4.7. În cazul în care operaţiunile de regularizare prevãzute la pct. 4.5-4.6 determina gol temporar de casa al bugetului local, unitãţile trezoreriei statului, pe baza ordinelor de plata pentru trezoreria statului (OPT) întocmite de cãtre unitãţile administrati-teritoriale, vor transfera suma corespunzãtoare golului de casa astfel creat, din contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitãţii administrativ -teritoriale" în contul de venituri al bugetului local 21.46.02 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa".
4.8. (1) Eventualele cote defalcate din impozitul pe venit care nu au fost alocate la bugetele locale ca urmare a neachitarii obligaţiilor cãtre furnizorii de energie termica livrata populaţiei, în conformitate cu prevederile <>art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor mãsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se rezerva de cãtre unitãţile trezoreriei statului la finele anului, în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinaţie specialã din cote defalcate din impozitul pe venit care urmeazã a fi alocate bugetelor locale".
Operaţiunea de rezervare se efectueazã pe baza de nota contabila, potrivit urmãtoarei operaţiuni contabile:20.07.01.01 "Cote defalcate din impozitul = 50.02.07"Disponibil cu
pe venit" destinaţie specialã din
cote defalcate din impozitul
pe venit care urmeazã a fi
alocate bugetelor locale"(2) Virarea în contul de venituri al bugetelor locale 21.31.02.01 "Cote defalcate din impozitul pe venit", a cotelor defalcate din impozitul pe venit rezervate în contul 50.02.07 "Disponibil cu destinaţie specialã din cote defalcate din impozitul pe venit care urmeazã a fi alocate bugetelor locale" se efectueazã numai cu condiţia prezentãrii de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale a ordinelor de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care acestea îşi achitã obligaţiile de plata cãtre furnizorii de energie termica.
4.9. Pana la data de 29 decembrie 2005, consiliile judeţene vor repartiza sumele rãmase neutilizate în soldul contului 30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", pe baza criteriilor aprobate prin lege, pentru bugetele locale sau pentru bugetul propriu, dupã caz.
La finele anului 2005, în soldul contului 30.24 "Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale", pot rãmâne numai eventualele cote defalcate din impozitul pe venit care, dupã intrarea în vigoare a prevederilor din <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementãri privind acordarea de ajutoare pentru încãlzirea locuinţei şi asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie, precum şi unele mãsuri pentru întãrirea disciplinei financiare, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 525/2003 , nu au fost alocate bugetelor locale ca urmare a neachitarii de cãtre acestea a obligaţiilor cãtre furnizorii de energie termica livrata populaţiei, în condiţiile legii.
4.10. Dupã efectuarea operaţiunilor de regularizare prevãzute la pct. 4.2-4.9, autoritãţile administraţiei publice locale împreunã cu unitãţile trezoreriei statului, vor stabili rezultatul execuţiei bugetelor locale la finele anului, potrivit urmatorului mecanism:
4.10.1. Stabilirea rezultatului execuţiei bugetului local
4.10.1.1. În situaţia în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile bugetului local:
a) Reîntregirea fondului de rulment al unitãţilor administrativ-teritoriale cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2005. Operaţiunea se efectueazã de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT), prin care se vireazã suma corespunzãtoare din contul de venituri al bugetului local 21.46.02 "Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale".
b) Închiderea de cãtre unitãţile trezoreriei statului a conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului local, prin contul de excedent:21 "Veniturile = 82.98.02.01 "Excedent"
bugetelor locale"
(analitice pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare)

82.98.02.01 "Excedent" = 24 "Cheltuielile
bugetelor locale" (analitice pe
subdiviziunile clasificatiei
bugetare)c) Utilizarea cu prioritate a excedentului din exerciţiul curent al bugetului local pentru rambursarea eventualelor împrumuturi restante, plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor şi a altor costuri aferente acestora.
Operaţiunea se efectueazã de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe baza de ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) pana la data de 28 decembrie 2005, în limita soldului creditor al contului 82.98.02.01 "Excedent", şi se evidenţiazã de cãtre unitãţile trezoreriei statului astfel:82.98.02.01 "Excedent" = 61.01 "Cont corespondent al trezoreriei
statului-decontãri interbancare de mica
valoare"
sau
61.02 "Cont corespondent al trezoreriei
statului - decontãri interbancare de mare
valoare"d) Excedentul din exerciţiul curent al bugetului local rãmas dupã efectuarea operaţiunii de la pct. c) se utilizeazã pentru constituirea fondului de rulment, în care scop ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor vira suma respectiva din contul 82.98.02.01 "Excedent" în contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale".
4.10.1.2. În situaţia în care veniturile sunt mai mici decât cheltuielile bugetului local:
a) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului local, prin contul de deficit:21 "Veniturile = 82.99.02.01 "Deficit"
bugetelor locale"
(analitice pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare)

82.99.02.01 "Deficit" = 24 "Cheltuielile
bugetelor locale" (analitice pe
subdiviziunile clasificatiei bugetare)


b) Acoperirea definitiva a deficitului rezultat din execuţia curenta a bugetului local, din fondul de rulment propriu al unitãţilor administrativ-teritoriale, astfel:
b.1) Pana la data de 6 ianuarie 2006 consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti, dupã caz, au obligaţia de a aproba acoperirea definitiva din fondul de rulment a deficitului bugetului propriu pe anul 2005.
b.2) Pe baza hotãrârii Consiliilor locale, judeţene şi Consiliului General al municipiului Bucureşti, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale respective întocmesc ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) pentru acoperirea definitiva a deficitului bugetului local din fondul de rulment. Suma corespunzãtoare deficitului intregistrat se vireazã din contul 50.39 "Disponibil din fondul de rulment constituit la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale" în contul 82.99.02.01 "Deficit".
4.11. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetelor locale prevãzute la pct. 4.10 se efectueazã în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii ianuarie 2006, cu data de 30 decembrie 2005.

V. Încheierea execuţiei bugetului asigurãrilor sociale de stat

Unitãţile pe seama cãrora a fost deschis contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" la nivelul unitãţilor trezoreriei statului din cadrul administraţiilor finanţelor publice ale oraşelor şi municipiilor (altele decât cele resedinta de judeţ), transfera pana la data de 27 decembrie 2005 plãţile de casa înregistrate în acest cont, cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT), în contul 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschis pe seama Casei Judeţene de Pensii. La ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) se anexeazã contul de execuţie bugetarã pe subdiviziunile clasificatiei bugetului asigurãrilor sociale de stat pe baza cãruia se vor inregistra plãţile de casa în contabilitatea Casei Judeţene de Pensii.

V.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale

5.1.1. La data de 30 decembrie 2005, unitãţile trezoreriei statului inchid conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale.
Conturile de venituri şi cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale se inchid prin debitul/creditul contului 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale", dupã caz, şi se codifica astfel: simbol cont 81.01; cod capitol 98.04.04 pentru excedent, şi respectiv 99.04.04 pentru deficit.
Operaţiunile contabile ce se efectueazã în contabilitate unitãţilor trezoreriei statului sunt urmãtoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale:% = 81.01 "Excedent/deficit al
22.11.04.01 "Contribuţii de asigurare pentru sistemului de asigurare
accidente de munca şi boli profesionale pentru accidente de munca
datorate de angajatori" şi boli profesionale"

22.11.04.02"Contribuţii de asigurare pentru
accidente de munca şi boii profesionale
datorate de alte persoane fizice care
încheie asigurare"

22.11.04.03 "Contribuţii de asigurare pentru
accidente de munca şi boli profesionale pentru
someri pe durata practicii profesionale"

22.22.04.10 "Alte venituri pentru asigurãrile
de accidente de munca şi boli profesionale"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli:81.01 "Excedent/deficit al = %
sistemului de asigurare 25.61.04 "Indemnizaţii, ajutoare şi
pentru accidente de munca alte prestaţii pentru accidente de
şi boli profesionale" munca şi boli profesionale"

25.74.04 "Cheltuieli de funcţionare a
sistemului de asigurare pentru
accidente de munca şi boli
profesionale"Nota:
- Operaţiunile de mai sus se efectueazã pe baza de nota contabila;
- Contul 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale", se deschide la nivelul unitãţilor operative ale trezoreriei statului.
La Trezoreria statului sector 3, contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale", se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a municipiului Bucureşti şi ale Institutului Naţional de Expertiza Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Munca, astfel:
- 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale al Casei de Pensii a municipiului Bucureşti", cod capitol bugetar, cod fiscal,
- 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale al Institutului Naţional de Expertiza Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Munca", cod capitol bugetar, cod fiscal.
5.1.2. Pentru operaţiunile efectuate la pct. 5.1.1. în contul 81.01 "Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale", unitãţile trezoreriei statului elibereazã titularilor extrase de cont împreunã cu documentele justificative.

V.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale de stat

5.2.1. La data de 30 decembrie 2005, unitãţile operative ale trezoreriei statului, inclusiv Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului asigurãrilor sociale de stat reflectatã în conturile 22 "Veniturile bugetului asigurãrilor sociale de stat" şi 25 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor sociale de stat" care nu au fãcut obiectul operaţiunilor de închidere prevãzute la pct. 5.1.1.
Conturile de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale de stat se inchid prin debitul/creditul contului 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat", dupã caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele caselor de pensii şi se codifica astfel: simbol cont 81.02; cod capitol 98.04.03 pentru excedent, şi respectiv 99.04.03 pentru deficit.
La Trezoreria statului sector 3, contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" se deschide pe codurile fiscale ale Casei de Pensii a municipiului Bucureşti şi ale Institutului Naţional de Expertiza Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Munca, astfel:
- 81.02 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat al Casei de Pensii a municipiului Bucureşti", cod capitol bugetar, cod fiscal,
- 81.02 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat al Institutului Naţional de Expertiza Medicalã şi Recuperare a Capacitãţii de Munca", cod capitol bugetar, cod fiscal.
5.2.2. Operaţiunile contabile ce se efectueazã în contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale de stat care nu au fãcut obiectul operaţiunilor de închidere prevãzute la pct. 5.1.1. sunt urmãtoarele:
- pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurãrilor sociale de stat:22 "Veniturile bugetului = 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului
asigurãrilor sociale de stat" asigurãrilor sociale de stat"- pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale de stat:81.02 "Excedent/Deficit al bugetului = 25" Cheltuielile bugetului
asigurãrilor sociale de stat" asigurãrilor sociale de stat"5.2.3. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" unitãţile trezoreriei statului elibereazã titularilor, extrase de cont împreunã cu documentele justificative.

V.3. Dispoziţii comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale şi bugetul asigurãrilor sociale de stat

5.3.1. În zilele de 3-4 ianuarie 2006. unitãţile operative ale trezoreriei statului vireazã/încaseazã soldul conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" în/din contul 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" deschise la trezoreria municipiului resedinta de judeţ pe numele casei judeţene de pensii. Aceasta operaţiune se efectueazã cu data de 30 decembrie 2005, iar la ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care se vireazã/transfera excedentul sau deficitul, dupã caz, se anexeazã în copie extrasele contului 81.01.98.04.04 sau 81.01.99.04.04 şi respectiv, 81.02.98.04.03 sau 81.02.99.04.03, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor judeţene de pensii.
5.3.2. Transferarea rezultatului execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005 în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale
5.3.2.1. Pana la data de 6 ianuarie 2006, Casa de Pensii a municipiului Bucureşti îşi transfera rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005 în contul propriu deschis la Trezoreria statului sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat", pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti.
5.3.2.2. Pana la data 10 ianuarie 2006, casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a municipiului Bucureşti transfera rezultatul execuţiei sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale şi bugetului asigurãrilor sociale de stat înregistrate la finele anului 2005 în contul 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale pe anul 2005" şi respectiv 81.02.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005" deschis pe numele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale la Activitatea de trezorerie şi contabiliate publica a municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" se vireazã în contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT);
- soldul debitor al contului 81.01 "Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat" se transfera cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale.
5.3.2.3. La data de 13 ianuarie 2006, Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale transfera soldul contului 81.01.0000 "Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale pe anul 2005" şi respectiv 81.02.0000 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 2005" în/din contul propriu 81.01.98.04.04 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02.99.04.03 "Deficit al bugetului asigurãrilor sociale de stat".
La aceeaşi data, disponibilitãţile din anii precedenti existente în soldul contului 30.01 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boli profesionale" deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti se vireazã de cãtre Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale, cu ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT) în contul propriu 81.01.98.04.04 "Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de munca şi boii profesionale".
5.4. Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale centralizeazã în perioada 3-6 ianuarie 2006, soldul execuţiei de casa a bugetului asigurãrilor sociale de stat, înregistrat la unitãţile trezoreriei statului, iar în cazul în care se înregistreazã excedent, acesta se regularizeazã cu bugetul de stat în limita subvenţiilor primite în anul 2005 de la bugetul de stat. Operaţiunea se efectueazã de cãtre Casa Nationala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT), la data de 9 ianuarie 2006, ca operaţiune a anului 2005, prin virarea sumei corespunzãtoare din contul 81.02.98.04.03 "Excedent al bugetului asigurãrilor sociale de stat" în contul 23.85.01.04 "Transferuri din bugetul de stat cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat" deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.

VI. Încheierea execuţiei fondurilor speciale

6.1. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj se efectueazã astfel:
6.1.1. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj
(1) Unitãţile operative ale trezoreriei statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului asigurãrilor pentru şomaj la data de 30 decembrie 2005 prin închiderea conturilor 28 "Veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor pentru şomaj", prin debitul/creditul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj", care se deschide pe numele agentiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de munca, centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, dupã caz, şi se codifica astfel: simbol cont sintetic 86; cod capitol 98.06 pentru excedent, şi respectiv 99.06 pentru deficit; codul fiscal al agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de munca, centrului regional de formare profesionalã a adulţilor sau Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, dupã caz.
Nota: La nivelul unitãţilor trezoreriei statului în care au deschise conturi de cheltuieli atât agenţia teritorialã pentru ocuparea forţei de munca cat şi centrele regionale de formare profesionalã a adulţilor, conturile 28 "Veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj" se inchid prin creditul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" deschis pe numele agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de munca. De asemenea, la nivelul unitãţilor operative ale trezoreriei statului în care nu sunt deschise conturi de cheltuieli ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj, închiderea conturilor 28 "Veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj" se efectueazã prin creditul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" deschis pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene.
(2) În zilele de 3-4 ianuarie 2006, unitãţile operative ale trezoreriei statului vireazã/încaseazã soldul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" (inclusiv cele deschise pe numele centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor) în/din contul 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" deschis la trezoreria municipiului resedinta de judeţ pe numele agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene. Aceasta operaţiune se efectueazã cu data de 30 decembrie 2005, iar la ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care se vireazã/transfera excedentul sau deficitul, dupã caz, se anexeazã în copie extrasele contului 86.98.06 sau 86.99.06, dupã caz, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj în contabilitatea proprie a agentiilor pentru ocuparea forţei de munca judeţene.
6.1.2. (1) Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti şi trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului asigurãrilor pentru şomaj la data de 30 decembrie 2005 reflectatã în conturile 28 "Veniturile bugetului asigurãrilor pentru şomaj" şi 29 "Cheltuielile bugetului asigurãrilor pentru şomaj", prin debitul/creditul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj", care se deschide pe numele Agenţiei pentru ocuparea forţei de munca a municipiului Bucureşti.
(2) Conturile de cheltuieli ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj deschise pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca se inchid prin debitul contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" deschis pe numele acesteia.
6.1.3. Pana la data de 6 ianuarie 2006, Agenţia pentru ocuparea forţei de munca a municipiului Bucureşti îşi transfera rezultatul execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2005 în contul propriu deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti.
6.1.4. Închiderea în contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului a conturilor de venituri ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj:28 "Veniturile bugetului = 86 "Excedent/Deficit al bugetului
asigurãrilor pentru şomaj" asigurãrilor pentru şomaj"6.1.5. Închiderea în contabilitatea unitãţilor trezoreriei statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj86 "Excedent/Deficit al bugetului = 29" Cheltuielile bugetului
asigurãrilor pentru şomaj" asigurãrilor pentru şomaj"6.1.6. Pentru operaţiunile înregistrate în contul 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" unitãţile trezoreriei statului elibereazã agentiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de munca, centrelor regionale de formare profesionalã a adulţilor şi Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, extrase de cont împreunã cu documentele justificative.
Nota: Conturile de venituri ale bugetului asigurãrilor pentru şomaj deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi respectiv al Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti se inchid prin contul 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" deschis pe numele Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Munca a municipiului Bucureşti.
6.1.7. Transferarea rezultatului execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2005 în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca
6.1.7.1. Pana la data 10 ianuarie 2006, agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de munca transfera rezultatul execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj înregistrat la finele anului 2005, în contul 86.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2005" deschis pe numele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" se vireazã în contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, cu ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT);
- soldul debitor al contului 86 "Excedent/Deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" se transfera cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca.
6.1.7.2. Pe data de 13 ianuarie 2006, Agenţia Nationala pentru Ocuparea Forţei de Munca vireazã sumele colectate de la unitãţile din subordine, din contul 86.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului asigurãrilor pentru şomaj pe anul 2005" în contul propriu 86.98.06 "Excedent al bugetului asigurãrilor pentru şomaj".
6.2. Operaţiunile de încheiere a execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate se efectueazã astfel:
6.2.1. Subvenţiile primite de bugetul Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate de la bugetul de stat rãmase neutilizate, se restituie pana la data de 29 decembrie 2005 în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.
Sumele care se restituie se determina ca diferenţa între subvenţiile primite în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 26.37.16.10 "Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" şi plãţile efectuate pe destinatiile pentru care acestea au fost aprobate.
6.2.1. (1) În zilele de 3-4 ianuarie 2006, unitãţile teritoriale ale trezoreriei statului la care sunt deschise conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate întocmesc "Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate colectate de Ministerul Finanţelor Publice, încasate în anul 2005", la nivel de subcapitole bugetare, potrivit modelului prevãzut în Anexa nr. 3.1. pe care o transmit în aceeaşi zi activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica judeteana.
(2) Activitãţile de trezorerie şi contabilitate publica judeţene, centralizeazã situaţiile prevãzute la alin. (1) pe formularul prevãzut în Anexa nr. 3.2, care se transmite caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene, la data de 4 ianuarie 2006.
(3) În zilele de 3-4 ianuarie 2006, trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti transmit "Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate colectate de Ministerul Finanţelor Publice, încasate în anul 2005", întocmitã pe modelul prevãzut în Artexa nr. 3.1, Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
(4) La nivelul Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti situaţiile întocmite pe modelul prevãzut în Anexa nr. 3.1 primite de la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucureşti, se centralizeazã cu datele din aceeaşi situaţie întocmitã pentru contribuţiile achitate de marii contribuabili, din evidenta proprie, pe formularul prevãzut în Anexa nr. 3.2, care se transmite Casei de asigurãri sociale de sãnãtate a municipiului Bucureşti, la data de 4 ianuarie 2006.
(5) La data de 5 ianuarie 2006, casele de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, dupã caz, pe baza datelor din Anexa nr.3.2 întocmesc ordine de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care vireazã cota de 1% destinatã fondului de rezerva, din conturile de venituri bugetare prevãzute în coloanele 1-6, urmate de codul fiscal al casei de asigurãri sociale de sãnãtate, deschise la trezoreriile municipiilor resedinta de judeţ sau la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, dupã caz, în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva" care se deschide pe numele acestora la aceleaşi unitãţi ale trezoreriei statului.
(6) Pana la data de 5 ianuarie 2006, casele de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti au obligaţia de a vira în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva" care se deschide pe numele acestora la trezoreriile municipiilor resedinta de judeţ sau la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, dupã caz, şi cota de 1% aplicatã asupra veniturilor colectate de cãtre acestea, prevãzute în Anexa nr. 4 pct. III din Normele metodologice aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1644/2003 , cu excepţia celor încasate în conturile 26.37.16.10 "Subvenţii primite de bugetul fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate". 26.40.16.01 "Donaţii şi sponsorizãri" şi 26.22.16.05 "Restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti".
Nota: Operaţiunile prevãzute la alin. (5) şi (6) se efectueazã cu data de 30 decembrie 2005.
(7) Pana la data de 13 ianuarie 2006, casele de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti au obligaţia de a vira sumele încasate în contul propriu 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva", potrivit prevederilor alin. (6) şi (7), în contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti.
6.2.2. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate
6.2.2.1. Dupã efectuarea operaţiunilor de la pct. 6.2.1. alin. (5) şi (6), unitãţile operative ale trezoreriei statului încheie în contabilitatea proprie execuţia bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate la data de 30 decembrie 2005, prin închiderea conturilor 26 "Veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" şi 27 "Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" prin debitul/creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate", dupã caz, care se deschide pe numele caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, dupã caz.
Contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" se codifica astfel: simbol cont sintetic 87; cod capitol 98.16 pentru excedent, şi respectiv, 99.16 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene sau a municipiului Bucureşti, Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, dupã caz.
6.2.2.2. La data de 6 ianuarie 2006, unitãţile operative ale trezoreriei statului vireazã/încaseazã soldul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" în/din contul 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" deschis la trezoreria municipiului resedinta de judeţ pe numele casei de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene. Aceasta operaţiune se efectueazã cu data de 30 decembrie 2005, iar la ordinul de plata pentru trezoreria statului (OPT) prin care se vireazã/transfera excedentul sau deficitul, dupã caz, se anexeazã în copie extrasele contului 87.98.16 sau 87.99.16, dupã caz, deschise la nivelul unitãţilor operative ale trezoreriei statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate în contabilitatea proprie a caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţe.
6.2.2.3. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate deschise la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti şi respectiv al Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, pentru marii contribuabili se inchid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" deschis pe numele Casei de asigurãri sociale de sãnãtate a municipiului Bucureşti. Fac excepţie de la aceste prevederi, veniturile bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate colectate de cãtre Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti, care se inchid prin creditul contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" deschis pe numele acestora.
(2) Pana la data de 6 ianuarie 2006, Casa de asigurãri sociale de sãnãtate a municipiului Bucureşti îşi transfera rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005 în contul propriu deschis la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" pe care le are deschise la sectoarele municipiului Bucureşti.
6.2.2.4. Închiderea în contabilitatea trezoreriei statutul a conturilor de venituri ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate26 "Veniturile bugetului = 87 "Excedent/Deficit al bugetului
Fondului naţional unic Fondului naţional unic
de asigurãri sociale de de asigurãri sociale de
sãnãtate" sãnãtate"6.2.2.5. Închiderea în contabilitatea trezoreriei statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate87 "Excedent/Deficit al bugetului = 27 "Cheltuielile bugetului
Fondului naţional unic Fondului naţional unic
de asigurãri sociale de asigurãri sociale
de sãnãtate" de sãnãtate"6.2.3. Transferarea rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005 în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate
6.2.3.1. Pana la data 10 ianuarie 2006, casele de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti transfera rezultatul execuţiei bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, înregistrat la finele anului 2005, în contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005" deschis pe numele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate la Activitatea de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti, astfel:
- soldul creditor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" se vireazã în contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu ordin de plata pentru trezoreria statului(OPT);
- soldul debitor al contului 87 "Excedent/Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" se transfera cu ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) din contul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate.
6.2.3.2. Pe data de 13 ianuarie 2006, Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate procedeazã la acoperirea deficitului curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005, astfel:
- soldul debitor al contului 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005" în care au fost colectate, de cãtre Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate, sumele de la unitãţile din subordine, se acoperã din disponibilitãţile înregistrate de bugetul acestui fond în anii anteriori. În acest scop, în limita deficitului înregistrat pe anul 2005, Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate întocmeşte ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) pentru virarea sumei corespunzãtoare din contul 87.98.16 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" în contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005";
- în cazul în care sumele existente în soldul contului 87.98.16 "Excedent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate" nu asigura acoperirea integrala a deficitului curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005, diferenţa se acoperã din contul 50.49 "Disponibil din fondul de rezerva", în limita disponibilitãţilor colectate în acest cont în anii precedenti (inclusiv a fondului de rezerva constituit pentru anul 2004), scop în care, Casa Nationala de Asigurãri de Sãnãtate întocmeşte ordin de plata pentru trezoreria statului (OPT) pentru virarea sumei respective.
6.2.3.3. Dupã efectuarea operaţiunilor de la pct. 6.2.3.2, contul 87.0000 "Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate pe anul 2005" nu mai prezintã sold.
6.3. Unitãţile teritoriale ale trezoreriei statului nu calculeazã dobanda la excedentele aferente bugetului asigurãrilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate, precum şi la disponibilitãţile înregistrate în contul 50.49 "Disponibil din Fondul de rezerva", aferente anului 2005 st existente în conturile deschise la unitãţile trezoreriei statului în primele zile ale anului 2006.

VII. Dispoziţii finale

7.1. Unitãţile trezoreriei statului vor elibera instituţiilor publice cu conturi deschise la acestea, extrase de cont cu operaţiunile efectuate pana la data de 30 decembrie 2005, inclusiv, şi vor solicita acestora confirmarea scrisã a concordanţei soldurilor conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilitati cu cele din evidenta proprie, pana la data de 6 ianuarie 2006. În cazul în care nu se respecta acest termen, unitãţile trezoreriei statului nu vor efectua plati din conturile instituţiilor respective.
Unitãţile trezoreriei statului la care instituţiile publice au deschise conturile vor verifica şi viza, pentru exactitate, soldurile conturilor de disponibilitati, precum şi cele privind plãţile de casa raportate în situaţiile financiare încheiate la data de 30 decembrie 2005.
7.2. Instituţiile publice au obligaţia ca în primele 4 zile lucrãtoare ale lunii ianuarie a anului 2006 sa confirme unitãţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, soldurile conturilor de credite bugetare deschise şi repartizate, de cheltuieli bugetare şi de disponibilitati. Eventualele diferenţe între soldurile conturilor din contabilitatea instituţiilor publice şi cea a unitãţilor trezoreriei statului vor fi clarificate operativ, fiind interzisã încheierea execuţiei bugetare la finele anului 2005 cu diferenţe.
7.3. Instituţiile publice au obligaţia de a prezenta unitãţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise, bilanţurile contabile încheiate la data de 31 decembrie 2005 şi conturile de execuţie bugetarã pe anul 2005, pentru obţinerea vizei privind exactitatea plãţilor de casa efectuate din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale sau bugetele locale precum şi a soldurilor conturilor de disponibilitati, dupã caz, care trebuie sa coincida cu cele din conturile corespunzãtoare deschise la unitãţile trezoreriei statului.
Ordonatorii principali şi secundari de credite vor centraliza datele din bilanţurile contabile anuale şi conturile de execuţie bugetarã pe anul 2005 primite de la instituţiile publice din subordine, numai dacã acestea sunt vizate de unitãţile trezoreriei statului. În cazul în care din centralizarea datelor se constata existenta unor obligaţii neachitate la scadenta (plati restante) pentru bunuri şi servicii achiziţionate, ordonatorii principali de credite vor dispune, prin compartimentele de audit, controlul asupra modului de respectare a dispoziţiilor legale în vigoare la încheierea contractelor respective, având obligaţia de a prezenta în raportul la bilanţul contabil mãsurile luate.
7.4. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu au caracter de infracţiune, se sancţioneazã cu amenda contravenţionalã, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care se aplica de organele abilitate în acest scop.

ANEXA 1
-------
la normele metodologice
-----------------------

Program calendaristic
pentru derularea prin unitãţile trezoreriei statului a
principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2005


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea operaţiunilor │Data limita pentru│
│crt.│ │ efectuarea │
│ │ │ operaţiunilor │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │I. Operaţiuni în numerar │ │
│ 1 │ │ │
│ │Ridicarea sumelor în numerar din conturile │ pana la 29 │
│ │instituţiilor publice deschise la unitãţile │ decembrie 2005 │
│ │trezoreriei statului pentru achitarea drepturilor │ │
│ │salariale │ │
│ │ │ │
│ 2 │Ridicarea de sume în numerar din conturile │ eşalonat pana la│
│ │instituţiilor publice pentru plati de volum │ 29 decembrie │
│ │redus şi urgente necesare bunei funcţionari a acestora│ 2005 │
│ │ │ │
│ 3 │Depunerea încasãrilor în numerar ale unitãţilor │ 3 ianuarie 2006 │
│ │vamale: │ │
│ │- din perioada 31 decembrie 2005 - 2 ianuarie 2006 │ │
│ │ │ │
│ │II. Operaţiuni de încasãri şi plati prin virament │ │
│ │ │ │
│ 1 │Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin│ 29 decembrie 2005│
│ │care instituţiile publice dispun plati cãtre │ ora 10,00 │
│ │beneficiari cu conturi deschise la unitãţi ale │ │
│ │trezoreriei statului din alte judeţe, inclusiv pentru │ │
│ │plati între trezorerii ale municipiului Bucureşti │ │
│ │ │ │
│ 2 │Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin│ 29 decembrie 2005│
│ │care agenţii economici dispun plati cãtre beneficiari │ ora 10,00 │
│ │cu conturi deschise la unitãţi ale trezoreriei │ │
│ │statului din alte judeţe sau la trezorerii diferite │ │
│ │ale municipiului Bucureşti │ │
│ │ │ │
│ 3 │Prezentarea la trezoreria statului a documentelor prin│ 30 decembrie 2005│
│ │care instituţiile publice sau agenţii economici dispun│ ora 10,00 │
│ │plati cãtre beneficiari cu conturi deschise la aceiaşi│ │
│ │unitate a trezoreriei statului sau la unitãţi ale │ │
│ │trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ │ │
│ │ │ │
│ 4 │Prezentarea de cãtre instituţiile publice sau agenţii │ 30 decembrie 2005│
│ │economici a documentelor de virare a veniturilor │ ora 12,00 │
│ │bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi │ │
│ │alte venituri, care se achitã la unitatea trezoreriei │ │
│ │statului la care îşi au contul deschis sau la unitãţi │ │
│ │ale trezoreriei statului din cadrul aceluiaşi judeţ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Prezentarea de cãtre agenţii economici la unitãţile │ - pana la 29 │
│ │trezoreriei statului a documentelor de transferare a │ decembrie 2005, │
│ │disponibilitãţilor în conturi deschise la │ ora 14,00 │
│ │instituţii de credit │ (pentru plati de │
│ │ │ mare valoare) │
│ │ │ - pana la 29 │
│ │ │ decembrie 2005, │
│ │ │ ora 10,00 (pentru│
│ │ │ plati de mica │
│ │ │ valoare) │
│ │ │ │
│ │III. Deschiderea, repartizarea şi retragerea │ │
│ │creditelor bugetare │ │
│ │ │ │
│ 1 │- ordonatorii principali │ 23 decembrie 2005│
│ 2 │- ordonatorii secundari │ 27 decembrie 2005│
│ 3 │- retragerile de credite bugetare │ 23 decembrie 2005│
│ │ │ │
│ 4 │Virarea în conturile instituţiilor ierarhic superioare│ 28 decembrie 2005│
│ │a disponibilitãţilor rãmase în conturile instituţiilor│ │
│ │publice fãrã personalitate juridicã │ │
│ │ │ │
│ 5 │Lichidarea şi decontarea operaţiunilor de mandat │ 29 decembrie 2005│
│ │ │ │
│ 6 │Recuperarea echivalentului în lei a sumelor în valuta │ 27 decembrie 2005│
│ │achiziţionate din credite bugetare │ │
│ │ │ │
│ 7 │Virarea în conturile bugetelor cãrora se cuvin a │ 27 decembrie 2005│
│ │echivalentului în lei a sumelor în valuta încasate de │ │
│ │instituţiile publice, reprezentând venituri bugetare │ │
│ │ │ │
│ 8 │Restituirea de cãtre instituţiile publice a │ 28-29 decembrie│
│ │subvenţiilor şi transferurilor primite de la bugetul │ 2005 │
│ │de stat │ │
│ │ │ │
│ │IV. Încheierea execuţiei bugetelor locale │ │
│ │ │ │
│ 1 │Regularizarea subvenţiilor primite de bugetele locale │ │
│ │de la bugetul de stat şi de la alte bugete │ 28 decembrie 2005│
│ │ │ │
│ 2 │Stabilirea şi repartizarea excedentelor bugetelor │ în primele 5 zile│
│ │locale şi acoperirea eventualelor deficite ale │ lucrãtoare din │
│ │acestora │ anul 2006 │
│ │ │ │
│ 3 │Defalcarea sumelor existente în contul 30.24 │ 29 decembrie 2005│
│ │"Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit │ │
│ │pentru echilibrarea bugetelor locale" la bugetele │ │
│ │locale sau bugetul propriu, dupã caz │ │
│ │ │ │
│ │V. Încheierea execuţiei bugetului asigurãrilor sociale│ │
│ │de stat şi sistemului de asigurare pentru accidente │ │
│ │de munca şi boli profesionale │ │
│ │ │ │
│ 1 │Virarea/încasarea de cãtre unitãţile operative ale │ 3-4 ianuarie 2006│
│ │trezoreriei statului a soldului contului 81.01 │ (ca operaţiune a │
│ │Excedent/deficit al sistemului de accidente de munca │ anului 2005) │
│ │şi boli profesionale şi 81.02 "Excedent/deficit al │ │
│ │bugetului asigurãrilor sociale de stat" în/din contul │ │
│ │81.01 "Excedent/deficit al sistemului de accidente de │ │
│ │munca şi boli profesionale" şi respectiv 81.02 │ │
│ │"Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor sociale │ │
│ │de stat" deschis pe numele caselor judeţene de pensii │ │
│ │ │ │
│ 2 │Regularizarea de cãtre Casa Nationala de Pensii şi │ 9 ianuarie 2006 │
│ │Alte Drepturi de Asigurãri Sociale a transferurilor │ (ca operaţiune a │
│ │primite de la bugetul de stat │ anului 2005) │
│ │ │ │
│ 3 │Virarea/încasarea de cãtre casele teritoriale de │ 10 ianuarie 2006 │
│ │pensii a rezultatului execuţiei bugetului asigurãrilor│ (ca operaţiune a │
│ │sociale de stat şi sistemului de accidente de munca şi│ anului 2005) │
│ │boli profesionale în contul Casei Naţionale de Pensii │ │
│ │şi Alte Drepturi de Asigurãri Sociale │ │
│ │ │ │
│ │IV. Încheierea execuţiei fondurilor speciale │ │
│ │ │ │
│ 1 │Virarea/încasarea de cãtre unitãţile operative ale │ 3-4 ianuarie 2006│
│ │trezoreriei statului a soldului contului 86 "Excedent/│ (ca operaţiune a │
│ │deficit al bugetului asigurãrilor pentru şomaj" în/din│ anului 2005) │
│ │contul 86 "Excedent/deficit al bugetului asigurãrilor │ │
│ │pentru şomaj" deschis pe numele agentiilor pentru │ │
│ │ocuparea forţei de munca judeţene │ │
│ │ │ │
│ 2 │Virarea/încasarea de cãtre agenţiile teritoriale │10 ianuarie 2006 │
│ │pentru ocuparea forţei de munca a rezultatului │ (ca operaţiune a │
│ │execuţiei bugetului asigurãrilor pentru şomaj în │ anului 2005) │
│ │contul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de │ │
│ │Munca │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Virarea/încasarea de cãtre unitãţile operative ale │ 6 ianuarie 2006 │
│ │trezoreriei statului a soldului contului 87 │ (ca operaţiune a │
│ │"Excedent/deficit al bugetului Fondului naţional unic │ anului 2005) │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate" în/din contul 87 │ │
│ │"Excedent/deficit al bugetului Fondului naţional unic │ │
│ │de asigurãri sociale de sãnãtate" deschis pe numele │ │
│ │caselor de asigurãri sociale de sãnãtate judeţene │ │
│ │ │ │
│ 4 │Virarea/încasarea de cãtre casele de asigurãri sociale│ 10 ianuarie 2006 │
│ │de sãnãtate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa│ (ca operaţiune a │
│ │Asigurãrilor de Sãnãtate a Ministerului │ anului 2005) │
│ │Transporturilor Construcţiilor şi Turismului şi Casa │ │
│ │Asigurãrilor de Sãnãtate a Apãrãrii, Ordinii Publice, │ │
│ │Siguranţei Naţionale şi Autoritãţii Judecãtoreşti a │ │
│ │rezultatului execuţiei bugetului Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurãri sociale de sãnãtate în contul Casei │ │
│ │Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘ANEXA 2
-------
la normele metodologice
-----------------------

LISTA
cuprinzând operaţiunile pentru care unele instituţii
publice pot pãstra sume la finele anului 2005 în contul
50.05 "Sume de mandat şi sume în depozit" deschis la
trezoreria statului┌────┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Nr. │ Denumirea operaţiunilor │Instituţiile care │
│crt.│ │ efectueazã │
│ │ │ operaţiunile │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │Garanţiile vamale, inclusiv drepturile vamale achitate│ │
│ │în avans, precum şi sumele consemnate de │- unitãţile vamale│
│ │persoanele fizice la unitãţile vamale │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 2 │Cotizatii pentru sport reţinute de la personalul │- unitãţile din │
│ │militar şi civil, contribuţii ale cadrelor pentru │ sistemul de │
│ │hrana şi acţiuni social-culturale │apãrare nationala,│
│ │ │ordine publica şi │
│ │ │ siguranta │
│ │ │ nationala │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 3 │Drepturi bãneşti ale persoanelor lipsite de libertate │ - penitenciare │
│ │pãstrate de penitenciare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 4 │Drepturi de personal, burse şi pensii,alcocatii pentru│ - instituţii │
│ │copii, alocaţii pentru şomaj, ordonanţate dar │ publice │
│ │neridicate în cursul anului de cãtre persoanele │ │
│ │beneficiare │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 5 │Sume depuse în numerar de angajaţi, reprezentând │ - ordonatorii │
│ │contribuţia la bugetul asigurãrilor sociale de stat şi│ principali de │
│ │bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pentru personalul │ credite │
│ │aflat în misiune permanenta în strãinãtate │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 6 │Garanţii depuse de agenţii economici la instituţiile │ - instituţii │
│ │publice pentru participarea la licitaţii, inclusiv │ publice │
│ │taxa de participare şi contravaloarea caietelor de │ │
│ │sarcini │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 7 │Operaţiuni de mandat efectuate din sumele puse la │ - instituţii │
│ │dispoziţie de cãtre agenţii economici care nu pot fi │ publice │
│ │restituite pana la finele anului │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 8 │Donaţii şi sponsorizãri primite de instituţiile │ - instituţii │
│ │publice în luna decembrie 2005 cu care nu s-au mai │ publice │
│ │putut majorã bugetele de venituri şi chelluieli şi nu │ │
│ │au mai putut fi utilizate în anul 2005 │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 9 │Taxe pentru Monitorul Oficial şi taxa judiciarã de │ Oficiul Naţional │
│ │timbru │ Registrului │
│ │ │ Comerţului │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 10 │Sumele de la personal, reprezentând cotizatii pentru │ - instituţii │
│ │sindicat │ publice │
│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ 11 │Suma egala cu amenda achitatã de cei cãrora li s-a │ - Autoritatea │
│ │aplicat sancţiunea contravenţionalã în condiţiile │ Rutiera Romana │
│ │art. 61 din OUG 109/2005 │ │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘NOTA: Pãstrarea, de cãtre instituţiile publice prevãzute în Anexa nr. 2, de sume în contul 50.05 "Sume de mandat şi în depozit", la finele anului, nu este obligatorie

ANEXA 3.1
---------
la normele metodologice
-----------------------

Denumirea unitãţii trezoreriei statului
.......................................


Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional
unic de asigurãri sociale de sãnãtate, colectate
de Ministerul Finanţelor publice, încasate în anul 2005


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Suma(lei) │
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤
│Cont │Cont │Cont │Cont │Cont │Cont │
│26.12.16.01 │26.12.16.02 │26.12.16.04 │26.35.16.01 │26.35.16.02 │26.36.16.01 │
│"Contribuţii│"Contribuţia│"Contribuţii│"Persoane │"Persoane │"Persoane │
│de la │datoratã de │pentru │care │care │care se afla │
│persoane │persoanele │asigurãri │satisfac │executa o │în concediu │
│juridice sau│asigurate │sociale de │stagiul │pedeapsa │medical, │
│fizice care │care au │sãnãtate │militar │privativã de│concediu │
│angajeazã │calitatea de│datorate de │în termen" │libertate │medical │
│personal │angajat" │persoanele │ │sau arest │pentru │
│salariat" │ │aflate în │ │preventiv" │sarcina şi │
│ │ │şomaj" │ │ │lauzie sau în│
│ │ │ │ │ │concediu │
│ │ │ │ │ │medical │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │îngrijirea │
│ │ │ │ │ │copilului │
│ │ │ │ │ │bolnav în │
│ │ │ │ │ │varsta de │
│ │ │ │ │ │pana la 7 ani│
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘Nota: 1. În coloanele 1-6 se înscrie totalul veniturilor încasate (rulaj creditor), în lei, în perioada 01.01-31.12.2005
2. În cazul Activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica a municipiului Bucureşti anexa se semneazã de Trezorierul Şef

Şef administraţie/
Şef administraţie adjunct


ANEXA 3.2
---------
la normele metodologice
-----------------------

Denumirea activitãţii de trezorerie şi contabilitate publica
.................................


Situaţia veniturilor bugetului Fondului naţional unic
de asigurãri sociale de sãnãtate colectate de Ministerul
Finanţelor Publice, încasate în anul 2005┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Suma(lei) │
│Denumire├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┤
│unitate │Cont │Cont │Cont │Cont │Cont │Cont │
│operati-│26.12.16.01 │26.12.16.02 │26.12.16.04 │26.35.16.01 │26.35.16.02 │26.36.16.01 │
│va │"Contribuţii│"Contribuţia│"Contribuţii│"Persoane │"Persoane │"Persoane │
│a │de la │datoratã de │pentru │care │care │care se afla │
│trezore-│persoane │persoanele │asigurãri │satisfac │executa o │în concediu │
│riei │juridice sau│asigurate │sociale de │stagiul │pedeapsa │medical, │
│statului│fizice care │care au │sãnãtate │militar │privativã de│concediu │
│ │angajeazã │calitatea de│datorate de │în termen" │libertate │medical │
│ │personal │angajat" │persoanele │ │sau arest │pentru │
│ │salariat" │ │aflate în │ │preventiv" │sarcina şi │
│ │ │ │şomaj" │ │ │lauzie sau în│
│ │ │ │ │ │ │concediu │
│ │ │ │ │ │ │medical │
│ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │îngrijirea │
│ │ │ │ │ │ │copilului │
│ │ │ │ │ │ │bolnav în │
│ │ │ │ │ │ │varsta de │
│ │ │ │ │ │ │pana la 7 ani│
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘Nota: În coloanele 1-6 se înscrie totalul veniturilor încasate, pe fiecare unitate operativã a trezoreriei statului, în lei, în perioada 01.01 -31.12.2005


Director executiv, Trezorier Şef,ANEXA 4
--------
la normele metodologice
-----------------------

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ...............


INDICATORI SINTETICI AI EXECUŢIEI BUGETULUI DE
VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2005
................................................1. Venituri totale mii lei
din care:

- venituri încasate pe baza de contract institutional şi contract
complementar încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii
mii lei

2. Cheltuieli totale mii lei
din care:

a) cheltuieli curente mii lei
din care:
- cheltuieli de personal mii lei
b) cheltuieli de capital mii lei

3. Ponderea sumelor încasate din contractele încheiate
cu Ministerul Educaţiei şi Cercetãrii în venituri totale

4. Grad de acoperire a cheltuielilor din alte surse decât
cele provenite pe baza de contract încheiate cu Ministerul
Educaţiei şi Cercetãrii %

5. Cost mediu pe student echivalent = cheltuieli pentru lei/student
activitatea de baza/numãrul de studenţi echivalenti echivalent

...........................................................................--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016