Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 7 decembrie 2005  privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la   art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 7 decembrie 2005 privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii finantate din ajutoare sau din imprumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara, inclusiv din donatii ale persoanelor fizice, prevazuta la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.144 din 19 decembrie 2005
ART. 1
Pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii finanţate din ajutoare bãneşti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine sau de organisme internaţionale, scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplicã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotãrâri ale Guvernului ori prevãzute în acorduri, protocoale şi înţelegeri încheiate cu guverne strãine sau cu organisme internaţionale;
b) finanţarea sã fie asiguratã din ajutoare bãneşti ori împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine sau de organisme internaţionale, din fondul de contrapartidã constituit din contravaloarea în lei a ajutoarelor primite de România sub formã de bunuri şi de servicii şi/sau din contribuţia publicã naţionalã prevãzutã la <>art. 1 lit. c) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de cãtre Comunitatea Europeanã, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobatã prin <>Legea nr. 22/2000 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 2
Pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii finanţate din ajutoare bãneşti sau din împrumuturi nerambursabile acordate de organizaţii nonprofit şi de caritate din strãinãtate şi din ţarã, precum şi din donaţii ale persoanelor fizice, scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, se aplicã dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã se realizeze obiectivele sau proiectele nominalizate în hotãrâri ale Guvernului ori prevãzute în acorduri, protocoale şi înţelegeri încheiate cu organizaţii nonprofit şi de caritate din strãinãtate şi din ţarã, cu excepţia celor realizate din donaţii ale persoanelor fizice;
b) obiectivele sau proiectele sã fie destinate unor scopuri cu caracter umanitar, social, filantropic, religios, de apãrare a sãnãtãţii, de apãrare a ţãrii sau a siguranţei naţionale, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, sportiv, de protecţie şi ameliorare a mediului, de protecţie şi conservare a monumentelor istorice şi de arhitecturã;
c) finanţarea sã fie asiguratã din ajutoare bãneşti sau din împrumuturi nerambursabile ale organizaţiilor nonprofit şi de caritate din strãinãtate şi din ţarã şi/sau din donaţii ale persoanelor fizice.
ART. 3
(1) Scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 143 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal, poate fi realizatã prin urmãtoarele modalitãţi:
a) prin restituirea taxei pe valoarea adãugatã, potrivit art. 149 alin. (9) din Codul fiscal, cãtre beneficiarii fondurilor nerambursabile care nu sunt plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, conform procedurii prevãzute la art. 4;
b) prin facturarea fãrã taxa pe valoarea adãugatã de cãtre furnizorii/prestatorii care participã la realizarea obiectivelor sau proiectelor finanţate din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2, denumiţi în continuare contractori, şi de cãtre furnizorii sau prestatorii acestora, denumiţi în continuare subcontractori, a bunurilor livrate şi a serviciilor prestate. Facturarea fãrã taxa pe valoara adãugatã se poate efectua astfel:
1. pe baza unui certificat de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, solicitat de cãtre beneficiarii fondurilor sau, dupã caz, de cãtre agenţia de implementare, conform procedurii stabilite la art. 5, pentru contractorii şi subcontractorii înregistraţi ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în România. Contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în strãinãtate, astfel cum sunt definite la art. 151 alin. (2) din Codul fiscal, pot fi menţionaţi în certificatul de scutire dacã şi-au desemnat un reprezentant fiscal în România, în caz contrar aplicându-se prevederile pct. 2. Facturarea se efectueazã de cãtre subcontractori cãtre contractori şi de cãtre contractori cãtre beneficiarii fondurilor, menţionându-se pe facturã, atunci când este cazul, şi agenţia de implementare prin care se face plata;
2. contractorii/subcontractorii, persoane impozabile stabilite în strãinãtate, care desfãşoarã în exclusivitate operaţiuni scutite cu drept de deducere în România şi nu au optat pentru desemnarea unui reprezentant fiscal în România, potrivit art. 151 alin. (4) din Codul fiscal, vor factura direct fãrã taxa pe valoarea adãugatã livrãrile de bunuri şi/sau prestãrile de servicii efectuate, fãrã a fi înscrişi în certificatul de scutire. În astfel de situaţii, în certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã vor fi înscrişi, dupã caz, numai contractorii/subcontractorii înregistraţi ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã în România;
3. pentru livrãrile de bunuri finanţate atât din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2, cât şi din alte surse de finanţare pentru care nu se aplicã scutirea de taxã pe valoarea adãugatã cu drept de deducere, contractorii/subcontractorii care sunt persoane impozabile stabilite în strãinãtate au obligaţia sã îşi desemneze un reprezentant fiscal în România, aplicându-se prevederile pct. 1;
c) scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, acordatã direct beneficiarilor în urmãtoarele situaţii:
1. pentru serviciile de natura celor prevãzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, prestate de cãtre persoane impozabile stabilite în strãinãtate, indiferent dacã acestea şi-au desemnat sau nu şi-au desemnat un reprezentant fiscal în România, pentru care se aplicã obligatoriu taxare inversã. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxã pe valoarea adãugatã cu factura emisã de cãtre prestator şi cu documente din care sã rezulte cã finanţarea este asiguratã din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2. În situaţia în care persoane impozabile stabilite în strãinãtate realizeazã servicii de natura celor prevãzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, acestea pot sã îşi desemneze un reprezentant fiscal în România, conform art. 151 alin. (4) din Codul fiscal. Pentru prestãri de servicii de natura celor prevãzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finanţate atât din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2, cât şi din alte surse de finanţare pentru care nu se aplicã scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, beneficiarii sunt scutiţi numai pentru partea finanţatã din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2, iar pentru partea finanţatã din alte surse de finanţare se aplicã prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;
2. pentru serviciile pentru care se aplicã taxare inversã întrucât persoana impozabilã stabilitã în strãinãtate nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, conform prevederilor art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Beneficiarii vor justifica scutirea de taxã pe valoarea adãugatã cu factura emisã de cãtre prestator, cu documente din care sã rezulte cã finanţarea este asiguratã din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2 şi cu o declaraţie pe propria rãspundere a persoanei impozabile stabilite în strãinãtate cã nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România. Dacã persoana impozabilã stabilitã în strãinãtate şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România, nu se aplicã taxare inversã pentru operaţiunile prevãzute la art. 151 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv operaţiunile trebuie derulate prin reprezentant fiscal, fiind aplicabile prevederile lit. b) pct. 1 în vederea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã;
3. dacã contractorul/subcontractorul, persoanã impozabilã stabilitã în strãinãtate, nu şi-a desemnat un reprezentant fiscal în România pentru prestãrile de servicii, altele decât cele prevãzute la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, finanţate atât din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2, cât şi din alte surse de finanţare pentru care nu se aplicã scutirea de taxã pe valoarea adãugatã, beneficiarii sunt scutiţi pentru partea finanţatã din fondurile nerambursabile prevãzute la art. 1 şi 2, iar pentru partea finanţatã din alte surse se aplicã prevederile art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.
(2) Nu este obligatoriu ca noţiunile contractor şi subcontractor sã se regãseascã ca atare în contractele încheiate pentru realizarea obiectivelor sau proiectelor finanţate din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2. Agenţiile de implementare definesc pãrţile implicate în aceste operaţiuni, respectiv beneficiari, contractori şi subcontractori, în înţelesul prezentelor norme, în funcţie de cerinţele fiecãrei unitãţi finanţatoare, în documentaţia ce însoţeşte cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã. Dacã contractorii/subcontractorii sunt asocieri în participaţiune, inclusiv cele de tip consortium sau joint venture, se aplicã prevederile pct. 57 din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv:
a) dacã livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asiguratã de o asociere în participaţiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituitã exclusiv din persoane impozabile române, în sensul taxei pe valoarea adãugatã contractor/subcontractor este considerat a fi asociatul activ care va fi înscris în certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã;
b) dacã livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este asiguratã de o asociere în participaţiune, inclusiv de tip consortium sau joint venture, constituitã din persoane impozabile române şi persoane impozabile stabilite în strãinãtate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în strãinãtate, se aplicã urmãtoarele reguli:
1. în situaţia în care prin contractul de asociere se prevede cã asocierea nu este reprezentatã faţã de terţi prin asociatul activ, ci acţioneazã în nume propriu în contul asociaţilor, asocierea fiind înregistratã ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, aceasta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adãugatã şi va fi înscrisã în certificatul de scutire;
2. în situaţia în care prin contractul de asociere se prevede cã asocierea este reprezentatã faţã de terţi prin asociatul activ, acesta este contractor/subcontractor în sensul taxei pe valoarea adãugatã şi, dacã este o persoanã impozabilã stabilitã în România, înregistratã ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã, va fi înscris în certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã. Dacã asociatul activ desemnat prin contract este persoanã impozabilã stabilitã în strãinãtate, acesta este contractor sau subcontractor în sensul taxei pe valoarea adãugatã şi va aplica prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxã pe valoarea adãugatã;
3. în situaţia în care prin contractul de asociere se prevede cã fiecare asociat acţioneazã în nume propriu şi nu în numele asocierii, fiecare membru din asociaţie este considerat contractor sau, dupã caz, subcontractor. În cazul asociaţilor, persoane impozabile stabilite în România, înregistrate ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã. În cazul asociaţilor, persoane impozabile stabilite în strãinãtate, în funcţie de natura operaţiunii şi a fondurilor de finanţare se aplicã prevederile alin. (1) pentru scutirea de taxã pe valoarea adãugatã.
(3) Pentru operaţiunile prevãzute la art. 2, beneficiar al fondurilor, în sensul prezentelor norme, poate fi considerat, dupã caz: entitatea care primeşte fondurile respective şi realizeazã obiectivele/proiectele prevãzute la art. 2 sau unitatea care gestioneazã fondurile respective şi realizeazã finanţarea obiectivelor/proiectelor pentru unul sau mai mulţi beneficiari.
ART. 4
(1) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã, prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. a), se efectueazã de organele fiscale teritoriale la cererea beneficiarilor.
(2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adãugatã se depun la organul fiscal teritorial la care sunt înregistraţi titularii cererii, trimestrial, cel mai târziu pânã la finele lunii urmãtoare încheierii unui trimestru, şi vor fi însoţite numai de documente aferente cumpãrãrilor efectuate în trimestrul pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã. Nedepunerea în termen şi necuprinderea tuturor documentelor justificative atrag pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adãugatã.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazuri temeinic justificate, la solicitarea beneficiarilor, ministrul finanţelor publice poate aproba repunerea în termen a cererii de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, în situaţia în care aceasta şi/sau documentele justificative nu au fost depuse în termenul prevãzut la alin. (2). Cererile de repunere în termen trebuie depuse la organul fiscal teritorial împreunã cu documentele justificative, în termen de cel mult un an de la data expirãrii termenului prevãzut la alin. (2). Organele fiscale teritoriale vor analiza dacã sunt îndeplinite toate condiţiile de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzute de prezentele norme, şi dacã existã motive temeinic justificate pentru solicitarea repunerii în termen. În urma analizei organele fiscale teritoriale vor proceda astfel:
a) dacã sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a scutirii de taxã pe valoarea adãugatã şi considerã justificatã solicitarea, vor întocmi o notã cu propunerea de repunere în termen, care va fi transmisã Direcţiei generale legislaţie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea înaintãrii spre aprobare ministrului finanţelor publice;
b) dacã nu considerã justificatã solicitarea sau nu sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã, vor comunica solicitanţilor motivele respingerii cererii de repunere în termen.
(4) Documentaţia necesarã pentru restituirea taxei pe valoarea adãugatã trebuie sã cuprindã:
a) cererea de restituire a taxei pe valoarea adãugatã, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;
b) copie de pe certificatul de înregistrare fiscalã al solicitantului;
c) facturi fiscale sau alte documente legal aprobate din care sã rezulte cuantumul taxei pe valoarea adãugatã aferente achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã;
d) dovada plãţii pânã la data soluţionãrii cererii pentru bunurile sau serviciile achiziţionate pentru care se solicitã restituirea taxei pe valoarea adãugatã (dispoziţii de platã, dispoziţii de încasare, ordine de platã, cecuri, extrase de cont, chitanţe, bonuri fiscale emise de aparate de marcat electronice fiscale sau alte documente de platã);
e) documente din care sã rezulte modalitatea de finanţare, însoţite de traducerea autorizatã a acestora, dupã caz;
f) adresa din partea agenţiei de implementare prin care sunt definite pãrţile implicate în derularea operaţiunilor, respectiv beneficiari, contractori şi subcontractori, în înţelesul prezentelor norme, dupã caz;
g) copii de pe documentele care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori şi/sau subcontractori.
(5) Restituirea taxei pe valoarea adãugatã se realizeazã conform prevederilor ordinului ministrului finanţelor publice privind aprobarea procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã, prevãzute de Codul fiscal.
ART. 5
(1) Certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, prevãzut la art. 3 alin. (1) lit. b), al cãrui model este prezentat în anexa nr. 2, se elibereazã la cererea beneficiarilor fondurilor, indiferent dacã sunt sau nu înregistraţi ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, de cãtre direcţia generalã a finanţelor publice judeţeanã sau a municipiului Bucureşti, la care sunt înregistraţi ca plãtitori de impozite şi taxe, sau, dupã caz, de cãtre Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili. În situaţia în care existã un contract şi, respectiv, un contractor pentru mai mulţi beneficiari, certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã se poate elibera agenţiei de implementare, care este obligatã sã înştiinţeze în scris organele fiscale teritoriale la care sunt înregistraţi ca plãtitori de impozite şi taxe beneficiarii fondurilor asupra faptului cã pentru contractul în cauzã certificatul de scutire nu va fi solicitat de beneficiarii fondurilor.
(2) Beneficiarii fondurilor prevãzute la art. 1 şi 2 sau, dupã caz, agenţiile de implementare trebuie sã prezinte urmãtoarea documentaţie în vederea eliberãrii certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã:
a) cererea de eliberare a certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã;
b) copii de pe documentele care atestã calitatea de plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a furnizorilor de bunuri sau a prestatorilor de servicii, contractori ori subcontractori, dupã caz;
c) documente din care sã rezulte modalitatea de finanţare, conform art. 1 şi 2, însoţite de traducerea autorizatã a acestora, dupã caz;
d) copie de pe contractele încheiate cu contractorii, însoţite de traducerea autorizatã, dupã caz, sau cel puţin traducerea acordului de contract şi a ofertei financiare, care poate fi numitã şi buget detaliat, lista de cantitãţi, lista de preţuri sau programul plãţilor;
e) copii de pe contractele încheiate de contractori cu subcontractorii;
f) atunci când existã o agenţie de implementare, aceasta trebuie sã elibereze o adresã prin care sunt definite pãrţile implicate în derularea operaţiunilor, respectiv beneficiari, contractori şi subcontractori, în înţelesul prezentelor norme, şi în care se menţioneazã persoana care solicitã certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, respectiv beneficiarul fondurilor sau agenţia de implementare.
(3) Certificatul de scutire de taxã pe valoarea adãugatã eliberat este valabil pentru livrãrile de bunuri şi prestãrile de servicii efectuate de la data eliberãrii pe toatã durata de realizare a obiectivului/proiectului şi, dupã caz, pentru facturi emise dupã finalizarea obiectivelor/proiectelor, dacã se face dovada existenţei sursei de finanţare din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2. În situaţia în care, ulterior eliberãrii certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, se schimbã contractorii sau subcontractorii ori se suplimenteazã fondurile iniţiale sau se încheie contracte noi cu contractori şi subcontractori pentru realizarea obiectivului sau proiectului, certificatul iniţial poate fi modificat sau suplimentat, cu respectarea condiţiilor prevãzute de prezentele norme, menţionându-se data de la care modificarea/suplimentarea este valabilã.
(4) Furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, contractori sau subcontractori, au obligaţia sã menţioneze pe facturã numãrul şi data certificatului în baza cãruia factureazã în regim de scutire.
ART. 6
(1) Pentru operaţiunile efectuate înainte de eliberarea certificatului de scutire de taxã pe valoarea adãugatã se aplicã prevederile art. 3 alin. (1) lit. a) în cazul beneficiarilor care nu sunt plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã şi prevederile alin. (2) în cazul beneficiarilor înregistraţi ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã.
(2) Beneficiarii înregistraţi ca plãtitori de taxã pe valoarea adãugatã, care nu au solicitat certificate de scutire de taxã pe valoarea adãugatã pentru contractori şi subcontractori, au dreptul sã deducã taxa pe valoarea adãugatã aferentã achiziţiilor destinate realizãrii obiectivelor şi proiectelor finanţate din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2.
ART. 7
Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili au obligaţia sã ţinã evidenţa certificatelor de scutire de taxã pe valoarea adãugatã, eliberate conform prezentelor norme, într-un registru de evidenţã numerotat şi parafat, sã întocmeascã lunar lista cuprinzând contractorii şi subcontractorii înscrişi în certificatele de scutire de taxã pe valoarea adãugatã eliberate în cursul lunii expirate şi sã o transmitã, pânã la data de 5 a lunii urmãtoare, organelor fiscale teritoriale la care aceştia sunt înregistraţi ca plãtitori de impozite şi taxe.
ART. 8
Cazurile în care aplicarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã pentru bunurile şi serviciile finanţate din fondurile prevãzute la art. 1 şi 2 nu se poate realiza în condiţiile prevãzute de prezentele norme vor fi soluţionate de cãtre Comisia fiscalã centralã.
ART. 9
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA 1
-------
la norme
--------

CERERE de restituire a taxei pe valoarea adaugata────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. Denumirea solicitantului

────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Sediul/Adresa:
localitatea ................ str. ................ nr. ......,
sectorul ........ codul poştal ....... codul fiscal .........,
judetul ................................

────────────────────────────────────────────────────────────────────
În conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile
ulterioare, prin prezenta cerere solicitãm restituirea taxei pe
valoarea adãugata,in suma de ......... plãtitã pentru bunurile şi
serviciile achiziţionate, cu finanţare asiguratã din ajutoare sau
împrumuturi nerambursabile acordate de guverne strãine, de organisme
internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate, inclusiv
din donaţii ale persoanelor fizice, dupã caz.
Anexãm urmãtoarele documente (se marcheazã cu x):
- facturã fiscalã []
- alte documente legal aprobate []
- documente de platã []
Restituirea este aferentã obiectivului/proiectului .........
Solicitãm restituirea în contul nr. ...., deschis la .......
Finanţarea este asiguratã din ..............................


Conducãtorul unitãţii,

Semnãtura .............

ANEXA 2
-------
la norme
--------
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Direcţia generalã a finanţelor publice
a judeţului ......../municipiului Bucureşti
(Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili)


CERTIFICAT
de scutire de taxa pe valoarea adãugatã
nr. ......../data .............

În conformitate cu <>art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se
acordã scutire de taxa pe valoarea adãugatã .............................
(denumirea beneficiarului sau agenţiei de implementare)
pentru bunurile livrate şi serviciile prestate de urmãtorii contractori
şi/sau subcontractori:
1. Contractor ......... contract nr. ....... valoare .......
1.1. Subcontractor ...... contract nr. ....... valoare .......
1.2. Subcontractor ...... contract nr. ....... valoare .......
2. Contractor ......... contract nr. ....... valoare .......
2.1. Subcontractor ...... contract nr. ....... valoare .......
2.2. Subcontractor ...... contract nr. ....... valoare .......
privind obiectivul/proiectul ...................................
finanţat de ....................................................
pentru beneficiarii*):


*) se va completa numai în cazul eliberãrii certificatului agenţiei
de implementare.
1. ..........................
2. ..........................
3. ..........................
Contractorii şi/sau subcontractorii vor factura fãrã taxa pe
valoarea adãugatã bunurile livrate şi serviciile prestate, beneficiind
de exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adãugatã
aferente cumpãrãrilor de bunuri şi servicii destinate realizãrii
contractelor.
Pe facturã se vor înscrie numãrul şi data prezentului certificat,
denumirea beneficiarului obiectivului/proiectului şi dupã caz, a
agenţiei de implementare.


Director executiv
.................
-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016