Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2005  de aplicare a   Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME METODOLOGICE din 29 noiembrie 2005 de aplicare a Legii nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import si de export pentru produse agricole

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.174 din 27 decembrie 2005

ART. 1
(1) Derularea unei operatiuni comerciale pentru care este necesar certificat de import sau certificat de export se poate face numai dupa obtinerea de catre operatorii economici a certificatului aferent operatiunii.
(2) Certificatul de import si certificatul de export, denumite in continuare certificat, se elibereaza de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu sediul in municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.
(3) Modelul formularelor-tip pentru operatiunile de import este prevazut in anexa nr. 1, pentru operatiunile de export in anexa nr. 2, iar instructiunile de completare a acestora sunt prevazute in anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Formularele-tip prevazute la art. 17 din lege sunt constituite din seturi care contin:
a) exemplarul nr. 1 al certificatului, denumit exemplarul titularului, pentru operatorul economic solicitant;
b) exemplarul nr. 2 al certificatului, denumit exemplarul autoritatii competente, pentru Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;
c) cererea pentru eliberarea certificatului.
(2) Formularele-tip se procura de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de la sucursalele judetene ale acesteia, contra cost.
(3) Formularele-tip si paginile suplimentare sunt documente cu regim special, iar tiparirea se atribuie potrivit prevederilor <>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobata cu modificari si completari prin <>Legea nr. 212/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul in care numarul operatiunilor de import sau de export in cadrul unui certificat depaseste 7 inregistrari, se utilizeaza pagini suplimentare ale formularului de certificat, identice cu versoul exemplarului nr. 1 al certificatului.
(5) In cazul mentionat la alin. (4), paginilor suplimentare li se acorda acelasi numar de serie ca si certificatului si vor fi semnate si stampilate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
(6) Formularele-tip, inclusiv paginile suplimentare ale acestora, se imprima pe hartie alba, avand o greutate de cel putin 40 g/mp.
(7) Hartia are dimensiuni de 210 x 297 mm, abaterea maxima permisa in ceea ce priveste lungimea fiind de 5 mm in minus si 8 mm in plus. Punerea in pagina a formularelor trebuie sa coincida cu cea din anexele nr. 1 si 2.
(8) Pe ambele fete ale exemplarului nr. 1 si pe fata paginilor suplimentare trebuie sa fie imprimata o ghilosa, ca element de siguranta al formularului, care sa impiedice falsificarea acestuia prin mijloace mecanice sau chimice. Aceasta ghilosa are culoarea verde pentru certificatele de import si sepia maro pentru certificatele de export.
(9) La suprapunerea exemplarului nr. 1 al certificatului cu exemplarul nr. 2 este necesar sa se suprapuna liniatura imprimata pe fata acestora.
(10) Modelul fiecaruia dintre cele doua categorii de formulare pentru certificate se pastreaza la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care transmite specimene ale acestora la Autoritatea Nationala a Vamilor.
(11) Pe fiecare set de formulare-tip se imprima numele si adresa tipografiei sau marca, astfel incat tipografia sa poata fi identificata, precum si, cu exceptia paginilor suplimentare, un numar serial de identificare a certificatelor, care este acelasi pentru exemplarul nr. 1, exemplarul nr. 2 si cererea pentru eliberarea certificatului. Numarul este precedat de literele "RO".
(12) Solicitantii certificatelor primesc la prima cerere pentru eliberarea certificatului un cod care le va fi acordat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura simultan cu eliberarea certificatului si care se mentioneaza in Registrul operatiunilor de import si export al acesteia.
(13) Eliberarea certificatului de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura se face in maximum 3 zile lucratoare de la data depunerii, conform prevederilor alin. (3), (4) si (5) ale art. 3.
(14) Numarul certificatului, data eliberarii si termenul de valabilitate al acestuia se mentioneaza in mod obligatoriu de catre operatorul economic in borderoul documentelor anexate declaratiei vamale in detaliu.
ART. 3
(1) Cererea pentru eliberarea certificatului, completata, se depune la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura impreuna cu exemplarele nr. 1 si 2 ale certificatului, precum si, dupa caz, copia scrisorii de garantie bancara aferenta acestuia. Cererile pentru eliberarea certificatului se inregistreaza, mentionandu-se data si ora primirii.
(2) Cererile sunt acceptate numai in cazul in care se face dovada constituirii garantiei in favoarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, in conditiile prevazute de <>Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garantii pentru importul si exportul produselor agricole.
(3) Ziua de depunere a cererii pentru eliberarea certificatului este ziua in care cererea a fost primita la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, daca cererea este depusa inainte de ora 14,00.
(4) Cererile pentru eliberarea certificatului primite de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura dupa ora 14,00 se considera depuse in prima zi lucratoare ce urmeaza zilei in care au fost primite.
(5) In cazul in care pentru depunerea cererilor pentru eliberarea certificatului este prevazut un termen si acesta se implineste intr-o zi de sambata, duminica sau sarbatoare legala, se considera ca ultima zi a termenului respectiv este prima zi lucratoare care urmeaza, pana la ora 14,00.
(6) La optiunea solicitantului, cererea pentru eliberarea certificatului, insotita de exemplarele nr. 1 si 2 ale acestuia, precum si, dupa caz, de dovada constituirii garantiei pot fi transmise la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si prin posta, cu confirmare de primire, cu conditia pastrarii formatului A4. Data si ora confirmarii de primire reprezinta data si ora depunerii cererii pentru eliberarea certificatului.
(7) Cererile operatorilor economici pentru eliberarea certificatului nu trebuie sa contina stersaturi si modificari sau adaugari la alta masina de scris, in cazul cand acestea au fost completate prin dactilografiere.
(8) O cerere pentru certificat se intocmeste in mod obligatoriu numai pe un set de formulare-tip care au acelasi numar de serie.
(9) Formularele cererilor pentru eliberarea certificatului nu sunt transmisibile si pot fi folosite numai de operatorul economic care le-a procurat de la sediul central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de la sucursalele judetene ale acesteia.
(10) Exemplarul nr. 1 al certificatului eliberat sau, dupa caz, raspunsul de respingere a cererii pentru eliberarea certificatului se ridica de la Registratura Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, de catre operatorii economici sau delegatii acestora, pe baza de imputernicire.
(11) In cazul cererilor pentru certificate, care nu au fost aprobate, motivul refuzului se mentioneaza pe versoul cererii care se returneaza operatorului economic.
(12) Operatorul economic isi poate retrage cererea pentru eliberarea certificatului numai pe baza comunicarii scrise, respectiv scrisoare sau fax, transmisa de solicitant pana cel mai tarziu la ora 14,00 a zilei in care s-a depus cererea pentru eliberarea certificatului, cu exceptia cazurilor de forta majora.
ART. 4
(1) Extrasul se emite cu scopul de a transfera total sau partial drepturile si obligatiile aferente certificatului, care exista la data emiterii extrasului.
(2) Extrasul se elibereaza pe formulare-tip de certificat, dupa caz, iar in rubrica nr. 3 se inscrie numarul certificatului original din care acesta a fost extras.
ART. 5
(1) In sensul alin. (1) si (2) ale <>art. 23 din Legea nr. 300/2005 , denumita in continuare lege, corectarea unui certificat sau extras se efectueaza numai de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pe baza cererii scrise a titularului certificatului sau extrasului ori in urma returnarii de catre biroul vamal.
(2) Din solicitare trebuie sa rezulte clar motivul modificarii, elementele din certificat sau extras a caror modificare se solicita, precum si elementele care le vor inlocui pe acestea.
ART. 6
Returnarea certificatului sau a extrasului, la care se face referire in alin. (2) al art. 23 si in alin. (1) al art. 24 din lege, trebuie efectuata in cadrul termenului de valabilitate al certificatului sau extrasului.
ART. 7
Potrivit alin. (3) al art. 23 din lege, anularea unui certificat si a extraselor emise in baza acestuia se poate face numai de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin bararea cu o linie continua, in diagonala, care uneste coltul din stanga jos cu cel din dreapta sus al certificatului, pe ambele formulare ale acestuia, si inscrierea deasupra liniei, cu majuscule, a urmatorului text: "ANULAT LA DATA DE ............".
ART. 8
Mentiunea "verificat la data de ..." si stampila, la care se face referire in alin. (4) al art. 23 din lege, se aplica pe versoul certificatului sau, dupa caz, al extrasului.
ART. 9
Documentul de atestare a retinerii certificatului sau extrasului, mentionat la alin. (2) al art. 24 din lege, se emite de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in termen de cel mult 5 zile lucratoare.
ART. 10
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va transmite Autoritatii Nationale a Vamilor, in vederea difuzarii catre birourile vamale teritoriale, specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa elibereze certificate, precum si amprentele de stampila.
ART. 11
(1) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va elibera certificatul sau extrasul inlocuitor al certificatului ori extrasului care a fost pierdut, deteriorat sau furat, numai dupa prezentarea scrisorii de solicitare a beneficiarului.
(2) Scrisoarea de solicitare va cuprinde in anexa cererea pentru eliberarea certificatului sau extrasului inlocuitor, o copie de pe anuntul de pierdere, deteriorare sau furt, predat spre publicare intr-un ziar de larga circulatie, precum si chitanta prin care se dovedeste plata taxei de publicare a acestui anunt sau, dupa caz, confirmarea institutiilor abilitate ale statului care cerceteaza furtul. Scrisoarea trebuie sa contina, de asemenea, si datele privind utilizarea certificatului sau extrasului, pana la data solicitarii duplicatului.
(3) In sensul alin. (2) al art. 26 din lege, prin distrugerea certificatului se intelege neintrunirea conditiilor de calitate, lizibilitate si integritate care fac utilizabil certificatul.
(4) Pe certificatul sau extrasul inlocuitor se va mentiona cu majuscule "DUPLICAT ELIBERAT LA DATA DE ...............", mentionandu-se seria si data eliberarii certificatului sau extrasului initial.
ART. 12
(1) Exemplarul nr. 1 al certificatului se prezinta de catre titular, cesionar sau reprezentantul legal la biroul vamal competent, care, dupa inscrierea mentiunilor prevazute la art. 22 din lege, retine o copie fata-verso a certificatului pe care o anexeaza declaratiei vamale.
(2) Biroul vamal competent verifica concordanta datelor inscrise in certificat cu datele inscrise in declaratia vamala de import sau de export si cu documentele anexate care insotesc transportul in cauza.
(3) Biroul vamal competent certifica, sub semnatura si stampila oficiala, urmatoarele date inscrise pe certificat:
a) cantitatea neta de marfa importata sau exportata, inscrisa in declaratia vamala de import sau de export si in documentele anexate;
b) cantitatea neta de marfa ramasa de importat sau de exportat conform datelor inscrise in certificat;
c) numarul si data declaratiei vamale de import sau de export.
ART. 13
Dupa inscrierea in duplicat a mentiunilor prevazute la alin. (3) al art. 27 din lege, birourile vamale competente retin o copie fata-verso a duplicatului, pe care o anexeaza la declaratiile vamale indosariate, impreuna cu copia certificatului original.
ART. 14
Termenul de valabilitate al certificatului de import este de 60 de zile de la data emiterii, iar al certificatului de export de 90 de zile de la data emiterii, in ambele cazuri nu mai tarziu de ultima zi dinaintea datei aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
ART. 15
Intreaga raspundere privind operatiunea de comert exterior, eficienta acesteia, conditiile de realizare, corectitudinea pretului, respectarea reglementarilor nationale, a celor din tarile partenere si de tranzit, inclusiv a celor referitoare la standarde, reguli fitosanitare si sanitar-veterinare, si a altor reglementari in domeniu revine solicitantului de certificat.
ART. 16
Solicitantul se angajeaza sa pastreze pe o perioada de 5 ani de la inregistrarea operatiunilor de vamuire toate documentele care au stat la baza operatiunii de import sau de export si sa le puna la dispozitie autoritatilor competente in realizarea controalelor aferente ulterioare.
ART. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.


ANEXA 1
la normele metodologice


ROMANIA - CERTIFICAT DE IMPORT
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──┬─────────────┐
│ 1 │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│2. Timbrul sec si marca perforata a │RO│Nr. │
├───────────┤ │ Agentiei emitente1) └──┴─────────────┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌───────────────────────────────────────┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │3. │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ │4. Titular (numele, adresa completa si Statul membru)│5. Agentia emitenta a extrasului (nume si adresa) │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │6. Drepturi transferate la: │7. Tara de provenienta Obligatoriu │
│Exemplarul │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│Titularului│ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │8. Tara de origine Obligatoriu │
│ │ cu efect de la │__│__│__│ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ Stampila autoritatii competente: │10. Data depunerii cererii certificatului original │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
├───────────┤ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 ├─────────────────────────────────────────────────────┤12. ULTIMA ZI DE VALABILITATE │
│ │13. PRODUSUL DE IMPORTAT │ │ │ │ │
└───────────┼─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴───────────────────────┬───────────────┤
│17. Cantitatea*2) in cifre │18. Cantitatea*2) in litere │19. Toleranta %│
│ │ │ in plus│
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24. Conditii speciale │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25. Eliberat la │26. Perioada de valabilitate prelungita pana la │__│__│__│ inclusiv│
│ │ │
│in data de │__│__│__│ cu numarul │Pentru*2) │
│ │La ___________________________________, la data de │__│__│__│ │
│Semnatura si stampila Agentiei │ │
│emitente: │Semnatura si stampila Agentiei emitente a certificatului: │
└───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*1) Se completeaza daca nu apar semnatura si stampila la coloana 25.
*2) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.


ROMANIA - CERTIFICAT DE IMPORT

┌───────────┬────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┬──┬────────────-┐
│ │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│ │ │ │
│ │ │ └──┴────────────-┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌──────────────────────────────────────-┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────-┴──────────────────────────────────────-┤
│ │4. Solicitant (numele, adresa completa si │ │
│ │ Statul membru) │ │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │ │7. Tara de provenienta Obligatoriu │
│ CERERE │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │8. Tara de origine Obligatoriu │
│ │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┤ │
│ │13. PRODUSUL DE IMPORTAT │ │
└───────────┼────────────────────────────────────────────────────-┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴───────────────────────┬───────────────┤
│17. Cantitatea1) in cifre │18. Cantitatea1) in litere │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
MENTIUNI
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul si data: │
│ │
│Semnatura solicitantului: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────┘


*1) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.


ROMANIA - CERTIFICAT DE IMPORT
┌──────────-┬────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┬──┬────────────-┐
│ 2 │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│2. Timbrul sec si marca perforata a │RO│Nr. │
├──────────-┤ │ Agentiei emitente1) └──┴────────────-┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌──────────────────────────────────────-┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │3. │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────-┴──────────────────────────────────────-┤
│ │4. Titular (numele, adresa completa si Statul membru)│5. Agentia emitenta a extrasului (nume si adresa) │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┤
│Exemplarul │6. Drepturi transferate la: │7. Tara de provenienta Obligatoriu │
│Autoritatii│ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│Competente │ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │8. Tara de origine Obligatoriu │
│ │ cu efect de la │__│__│__│ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────────────────────────────-┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ Stampila autoritatii competente: │10. Data depunerii cererii certificatului original │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
├──────────-┤ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ 2 ├────────────────────────────────────────────────────-┤12. ULTIMA ZI DE VALABILITATE │
│ │13. PRODUSUL DE IMPORTAT │ │ │ │ │
└──────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────-┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴──────────────────────-┬──────────────-┤
│17. Cantitatea*2) in cifre │18. Cantitatea*2) in litere │19. Toleranta %│
│ │ │ in plus│
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────-┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│24. Conditii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│25. Eliberat la │26. Perioada de valabilitate prelungita pana la │__│__│__│ inclusiv│
│ │ │
│in data de │__│__│__│ cu numarul │Pentru*2) │
│ │La ___________________________________, la data de │__│__│__│ │
│Semnatura si stampila Agentiei │ │
│emitente: │Semnatura si stampila Agentiei emitente a certificatului: │
└──────────────────────────────────────-┴──────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


*1) Se completeaza daca nu apar semnatura si stampila la coloana 25.
*2) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
│27. ATRIBUIRI │
│Indicati cantitatea disponibila in partea 1 a coloanei 29, iar cantitatea atribuita in partea 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────-┤
│28. Cantitatea neta (masa neta sau alta unitate de masura, │31. Document vamal │32. Numele, Statul membru, │
│ cu specificarea unitatii folosite) │ (formulare si nr.)│ stampila si semnatura │
├──────────────────┬────────────────────────────────────────-┤ sau extras nr. si │ autoritatii de atribuire │
│29. In cifre │30. In litere pentru cantitatea atribuita│ data atribuirii │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────-┴──────────────────────┴──────────────────────────────────-┘


33. Se pot anexa pagini suplimentare


ANEXA 2
la normele metodologice

ROMANIA - CERTIFICAT DE EXPORT

┌──────────-┬────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┬──┬────────────-┐
│ 1 │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│2. Timbrul sec si marca perforata a │RO│Nr. │
├──────────-┤ │ Agentiei emitente*1) └──┴────────────-┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌──────────────────────────────────────-┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │3. │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────-┴──────────────────────────────────────-┤
│ │4. Titular (numele, adresa completa si Statul membru)│5. Agentia emitenta a extrasului (nume si adresa) │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │6. Drepturi transferate la: │7. Tara de destinatie Obligatoriu │
│Exemplarul │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│Titularului│ ├──────────────────────────┬────┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │8. S-a solicitat │9. S-a solicitat │
│ │ │ fixare in avans │ procedura de licitatie │
│ │ cu efect de la │__│__│__│ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┤
│ │ Stampila autoritatii competente: │10. Data depunerii cererii certificatului original │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
├──────────-┤ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ 1 ├────────────────────────────────────────────────────-┤12. ULTIMA ZI DE VALABILITATE │
│ │13. PRODUSUL DE EXPORTAT │ │ │ │ │
└──────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────-┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴──────────────────────-┬──────────────-┤
│17. Cantitatea*2) in cifre │18. Cantitatea*2) in litere │19. Toleranta %│
│ │ │ in plus│
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────-┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│21. RESTITUTIE VALABILA LA │__│__│__│ FIXATA IN AVANS │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│22. Conditii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│23. Eliberat la │24. Perioada de valabilitate prelungita pana la │__│__│__│ inclusiv│
│ │ │
│in data de │__│__│__│ cu numarul │Pentru*2) │
│ │La ___________________________________, la data de │__│__│__│ │
│Semnatura si stampila Agentiei │ │
│emitente: │Semnatura si stampila Agentiei emitente a certificatului: │
└──────────────────────────────────────-┴──────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


*1) Se completeaza daca nu apar semnatura si stampila la coloana 25.
*2) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.ROMANIA - CERTIFICAT DE EXPORT
┌──────────-┬────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┬──┬────────────-┐
│ │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│ │ │ │
│ │ │ └──┴────────────-┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌──────────────────────────────────────-┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────-┴──────────────────────────────────────-┤
│ │4. Solicitant (numele, adresa completa si │ │
│ │ Statul membru) │ │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │ │7. Tara de destinatie Obligatoriu │
│ CERERE │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────────────────────────┬────┴────┴────┴────┴──────┤
│ │ │8. S-a solicitat │9. S-a solicitat │
│ │ │ fixare in avans │ procedura de licitatie │
│ │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┤ │
│ │13. PRODUSUL DE EXPORTAT │ │
└──────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────-┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────-┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴──────────────────────-┬──────────────-┤
│17. Cantitatea*1) in cifre │18. Cantitatea*1) in litere │ │
│ │ │ │
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────-┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘
MENTIUNI
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│Locul si data: │
│ │
│Semnatura solicitantului: │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────┘


*1) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.ROMANIA - CERTIFICAT DE EXPORT
┌──────────-┬────────────────────────────────────────────────────-┬────────────────────────────────────┬──┬────────────-┐
│ 2 │1. Agentia emitenta a certificatului (nume si adresa)│2. Timbrul sec si marca perforata a │RO│Nr. │
├──────────-┤ │ Agentiei emitente*1) └──┴────────────-┤
│ │ AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU │ │
│ │ AGRICULTURA │ ┌──────────────────────────────────────-┤
│ │ B-dul CAROL I, nr. 24, sector 3, BUCURESTI │ │3. │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────-┴──────────────────────────────────────-┤
│ │4. Titular (numele, adresa completa si Statul membru)│5. Agentia emitenta a extrasului (nume si adresa) │
│ │ │__│ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┤
│ │6. Drepturi transferate la: │7. Tara de destinatie Obligatoriu │
│Exemplarul │ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│Autoritatii│ ├──────────────────────────┬────┴────┴────┴────┴──────┤
│Competente │ │8. S-a solicitat │9. S-a solicitat │
│ │ │ fixare in avans │ procedura de licitatie │
│ │ cu efect de la │__│__│__│ │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │ ┌────┐ DA ┌────┐ NU │
│ │ ├──────┴────┴────┴────┴────┴──────┴────┴────┴────┴────┤
│ │ Stampila autoritatii competente: │10. Data depunerii cererii certificatului original │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│ │ │11. Cuantumul total al garantiei │
│ │ │ │
├──────────-┤ ├────────────────────────────────────────────────────-┤
│ 2 ├────────────────────────────────────────────────────-┤12. ULTIMA ZI DE VALABILITATE │
│ │13. PRODUSUL DE EXPORTAT │ │ │ │ │
└──────────-┼────────────────────────────────────────────────────-┴────────────────────────────────────┴────┴────┴──────┤
│14. Denumirea comerciala │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────-┤
│15. Descrierea in conformitate cu nomenclatura combinata (NC) │16. Cod(uri) NC │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┴──────────────────────-┬──────────────-┤
│17. Cantitatea*2) in cifre │18. Cantitatea*2) in litere │19. Toleranta %│
│ │ │ in plus│
├────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────-┤
│20. Informatii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│21. RESTITUTIE VALABILA LA │__│__│__│ FIXATA IN AVANS │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│22. Conditii speciale │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
│23. Eliberat la │24. Perioada de valabilitate prelungita pana la │__│__│__│ inclusiv│
│ │ │
│in data de │__│__│__│ cu numarul │Pentru*2) │
│ │La ___________________________________, la data de │__│__│__│ │
│Semnatura si stampila Agentiei │ │
│emitente: │Semnatura si stampila Agentiei emitente a certificatului: │
└──────────────────────────────────────-+──────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


*1) Se completeaza daca nu apar semnatura si stampila la coloana 25.
*2) Masa neta sau alta unitate de masura, cu specificarea unitatii folosite.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
│27. ATRIBUIRI │
│Indicati cantitatea disponibila in partea 1 a coloanei 29, iar cantitatea atribuita in partea 2 │
├────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────-┤
│28. Cantitatea neta (masa neta sau alta unitate de masura, │31. Document vamal │32. Numele, Statul membru, │
│ cu specificarea unitatii folosite) │ (formulare si nr.)│ semnatura si stampila │
├──────────────────┬────────────────────────────────────────-┤ sau extras nr. si │ autoritatii de atribuire │
│29. In cifre │30. In litere pentru cantitatea atribuita│ data atribuirii │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
├──────────────────┼────────────────────────────────────────-┼──────────────────────┼──────────────────────────────────-┤
│1 │ │ │ │
├──────────────────┤ │ │ │
│2 │ │ │ │
└──────────────────┴────────────────────────────────────────-┴──────────────────────┴──────────────────────────────────-┘


33. Se pot anexa pagini suplimentare


ANEXA 3

Instructiuni privind completarea formularelor tip
de import si de export

I. Notiuni generale
1. Exemplarul nr. 1 si exemplarul nr. 2 al certificatului se completeaza de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin dactilografiere lizibila, sau prin mijloace computerizate, in limba romana, fara prescurtarea cuvintelor folosite.
2. Verso-ul exemplarului nr. 1 al certificatului se completeaza de autoritatile vamale, cu exceptia datelor referitoare la extrasele aferente certificatului, care se completeaza de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
3. Cererea pentru eliberarea certificatului se completeaza de solicitant, prin dactilografiere lizibila, in limba romana.
4. Cererile pentru eliberarea certificatului se intocmesc pentru fiecare tara de destinatie sau de origine, pentru fiecare partener extern si pentru fiecare cod tarifar al marfii, la nivel de 8 cifre.
5. Modalitatea de codificare a tarilor, a valutelor, precum si a unitatilor de masura se face in conformitate cu Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin <>Decizia directorului general al Autoritatii Nationale a Vamilor nr. 175 din 3 februarie 2003 , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 111 bis, respectiv nr. 111 din 21 februarie 2003.
6. Autenticitatea cererilor pentru eliberarea certificatului este conferita de semnatura obligatorie a reprezentantului legal al operatorului economic, ale carui nume si prenume trebuie mentionate in clar si de stampila operatorului economic.

II. Completarea certificatului de import si a cererii pentru eliberarea certificatului de import
Pentru import, rubricile din certificat si cererea pentru eliberarea certificatului, se completeaza dupa cum urmeaza:
Rubrica 1: Cuprinde numele complet si adresa sediului central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care este singura in drept de a elibera certificate de import sau de export in conditiile <>Legii nr. 300/2005 .
Rubrica 2: Se inscrie numarul certificatului, obtinut prin perforare si un timbru sec (sau stampila) Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 3: Se completeaza numai in cazul emiterii unui extras din certificatul original, cu mentiunea "Extras din" urmat de literele RO si numarul certificatului original din care a fost extras.
Rubrica 4: Se inscrie numele si adresa completa a titularului certificatului. Sintagma "Statul membru" se bareaza cu o linie, cu cerneala rosie. La a doua cerere de certificat, solicitantul va inscrie in cerere, in aceasta rubrica si codul dat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care i s-a acordat o data cu eliberarea primului certificat.
Rubrica 5: Se inscrie numele si adresa completa a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Aceste informatii se completeaza cu majuscule.
Rubrica 6: Se inscrie numele si adresa completa a cesionarului, certificatului, data de la care se face transferul de drepturi de la titular la cesionar, precum si semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 7: Se inscrie numele tarii de provenienta a marfii, in caz de clauza obligatorie. In acest caz casuta "DA" trebuie bifata.
Rubrica 8: Se inscrie numele tarii de origine in caz de clauza obligatorie. In acest caz casuta "DA" trebuie bifata.
In cazul marfurilor de bursa, tara de origine poate ramane nenominalizata, daca la momentul solicitarii certificatului nu se cunoaste originea marfii. In acest caz, in aceasta casuta se va face mentiunea "marfa de bursa".
Rubrica 9: Lipseste din structura certificatului de import, ca urmare a modificarii in timp, a legislatiei comunitare.
Rubrica 10: Se inscrie data depunerii cererii pentru certificatul original si se completeaza in cifre, in ordinea: zi, luna, an.
Rubrica 11: Se inscrie in cifre valoarea totala a garantiei, exprimata in lei (RON). In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica si valoarea corespunzatoare a garantiei.
Rubrica 12: Se inscrie ultima zi de valabilitate a certificatului, in ordinea: zi, luna, an.
Rubrica 13: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 14: Se inscrie denumirea comerciala a produsului, dar care nu poate fi o "marca".
Rubrica 15: Se inscrie denumirea produsului conform Nomenclaturii Combinate in vigoare.
Rubrica 16: Se inscrie codul tarifar al produsului la 8 cifre, conform Nomenclaturii Combinate in vigoare. Un singur cod trebuie indicat, cu exceptia produselor pentru care exista dispozitii speciale.
Rubrica 17: Se inscrie cantitatea, exprimata in cifre si unitatea de masura. Se indica greutatea neta a marfii. In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica pe certificat, in cifre, cantitatea pentru care certificatul a fost emis.
Rubrica 18: Se inscrie cantitatea, exprimata in litere, si unitatea de masura. Se indica greutatea neta a marfii. In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica pe certificat, in litere, cantitatea pentru care certificatul a fost emis.
Rubrica 19: Se inscrie in cifre, diferenta de cantitate neta, care se incadreaza in limita tolerantei in plus, admise potrivit <>art. 9 din Legea nr. 300/2005 , exprimata in puncte procentuale, rezultata in urma controlului integral al documentelor aferente operatiunii in cauza, efectuat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 20: Se inscrie: "Certificat valabil doar pentru Romania pana la aderarea la Uniunea Europeana".
Rubricile 21, 22, 23 lipsesc din structura certificatului de import, ca urmare a modificarii in timp, a legislatiei comunitare.
Rubrica 24: Se inscriu conditiile speciale de derulare a operatiunii comerciale, in cazul in care acestea exista.
Rubrica 25: Se inscrie locul eliberarii certificatului, data eliberarii in cifre, in ordinea: zi, luna, an, numarul de serie al certificatului, semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 26: Se inscrie durata de valabilitate a certificatului, in cazul in care aceasta a fost prelungita in caz de forta majora, locul eliberarii certificatului, precum si semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 27: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 28: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 29: Se inscrie in cifre: la numarul 1, cantitatea neta disponibila inscrisa in certificat, pentru prima operatiune de import, iar pentru urmatoarele soldul disponibil. La numarul 2: cantitatea pentru care s-a efectuat importul.
Rubrica 30: Se inscrie in litere cantitatea neta a marfii importate inscrisa in declaratia vamala pentru care s-a acordat liberul de vama, si unitatea de masura.
Rubrica 31: Se inscrie numarul declaratiei vamale de import si data acceptarii acesteia, sau in cazul extrasului, numarul de serie al acestuia.
Rubrica 32: Se inscrie: Romania. Se aplica semnatura si stampila personalului vamal care acorda liberul de vama. Sintagma "Statul membru" se bareaza cu o linie, cu cerneala rosie.

III. Completarea certificatului de export si a cererii pentru eliberarea certificatului de export
Rubrica 1: Cuprinde numele complet si adresa sediului central al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, care este singura in drept de a elibera certificate de import sau de export in conditiile <>Legii nr. 300/2005 .
Rubrica 2: Se inscrie numarul certificatului, obtinut prin perforare si un timbru sec (sau stampila) Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 3: Se completeaza numai in cazul emiterii unui extras din certificatul original, cu mentiunea "Extras din" urmat de literele RO si numarul certificatului original din care a fost extras.
Rubrica 4: Se inscrie numele si adresa completa a titularului certificatului. Sintagma "Statul membru" se bareaza cu o linie, cu cerneala rosie. La a doua cerere de certificat, solicitantul va inscrie in cerere, in aceasta rubrica si codul dat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, care i s-a acordat o data cu eliberarea primului certificat.
Rubrica 5: Se inscrie numele si adresa completa a Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Aceste informatii se completeaza cu majuscule.
Rubrica 6: Se inscrie numele si adresa completa a cesionarului, certificatului, data de la care se face transferul de drepturi de la titular la cesionar, precum si semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 7: Se inscrie obligatoriu numele tarii de destinatie a marfii, si casuta "DA" trebuie bifata.
Rubrica 8: Nu se completeaza, deoarece nu exista legislatie nationala in acest sens.
Rubrica 9: Nu se completeaza, deoarece nu exista legislatie nationala in acest sens.
Rubrica 10: Se inscrie data depunerii cererii pentru certificatul original si se completeaza in cifre, in ordinea: zi, luna, an.
Rubrica 11: Se inscrie in cifre valoarea totala a garantiei, exprimata in lei (RON). In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica si valoarea corespunzatoare a garantiei.
Rubrica 12: Se inscrie ultima zi de valabilitate a certificatului, in ordinea: zi, luna, an.
Rubrica 13: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 14: Se inscrie denumirea comerciala a produsului, dar care nu poate fi o "marca".
Rubrica 15: Se inscrie denumirea produsului conform Nomenclaturii Combinate in vigoare.
Rubrica 16: Se inscrie codul tarifar al produsului la 8 cifre, conform Nomenclaturii Combinate in vigoare. Un singur cod trebuie indicat, cu exceptia produselor pentru care exista dispozitii speciale.
Rubrica 17: Se inscrie cantitatea, exprimata in cifre, si unitatea de masura. Se indica greutatea neta a marfii. In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica si valoarea corespunzatoare a garantiei.
Rubrica 18: Se inscrie cantitatea, exprimata in litere, si unitatea de masura. Se indica greutatea neta a marfii. In cazul in care certificatul este emis pentru o cantitate mai mica decat cea solicitata, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura va indica si valoarea corespunzatoare a garantiei.
Rubrica 19: Se inscrie in cifre, diferenta de cantitate neta, care se incadreaza in limita tolerantei in plus admise potrivit <>art. 9 al Legii nr. 300/2005 , exprimata in puncte procentuale, rezultata in urma controlului integral al documentelor aferente operatiunii in cauza, efectuat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 20: Se inscrie: "Certificat valabil doar pentru Romania pana la aderarea la Uniunea Europeana".
Rubrica 21: Se inscrie in cifre, in ordinea: zi, luna, an, data pana la care se poate efectua exportul cu prima de export in conditiile legislatiei in vigoare.
Rubrica 22: Se inscriu conditiile speciale de derulare a exportului, in cazul in care acestea exista.
Rubrica 23: Se inscriu locul eliberarii certificatului de export, data eliberarii in cifre, in ordinea: zi, luna, an, numarul de serie al certificatului, semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 24: Se inscrie durata de valabilitate a certificatului, in cazul in care aceasta a fost prelungita in caz de forta majora, locul eliberarii certificatului, precum si semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 25: Lipseste din structura certificatului de export, ca urmare a modificarii in timp, a legislatiei comunitare.
Rubrica 26: Se inscrie durata de valabilitate a certificatului, in cazul in care aceasta a fost prelungita in caz de forta majora, locul eliberarii certificatului, precum si semnatura si stampila Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura.
Rubrica 27: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 28: Nu se completeaza, reprezinta un titlu.
Rubrica 29: Se inscrie in cifre: la numarul 1, cantitatea neta disponibila inscrisa in certificat, pentru prima operatiune de export, iar pentru urmatoarele soldul disponibil. La numarul 2: cantitatea pentru care s-a efectuat exportul.
Rubrica 30: Se inscrie in litere cantitatea neta a marfii exportate inscrisa in declaratia vamala pentru care s-a acordat liberul de vama, si unitatea de masura.
Rubrica 31: Se inscrie numarul declaratiei vamale de export si data acceptarii acesteia, sau in cazul extrasului, numarul de serie al acestuia.
Rubrica 32: Se inscrie: Romania. Se aplica semnatura si stampila personalului vamal care acorda liberul de vama. Sintagma "Statul membru" se bareaza cu o linie, cu cerneala rosie.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016