Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 19 decembrie 2005  privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 19 decembrie 2005 privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.165 din 22 decembrie 2005
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme reglementeazã prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism, prin intermediul pieţei asigurãrilor.
ART. 2
Intrã sub incidenţa prezentelor norme societãţile de asigurare şi/sau reasigurare, precum şi sucursalele din România ale societãţilor de asigurare şi/sau reasigurare strãine, denumite în continuare asigurãtori.
ART. 3
În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) spãlarea banilor - noţiune definitã conform <>art. 2 lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a finanţãrii actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) tranzacţie suspectã - noţiunea definitã conform prevederilor <>art. 2 lit. c) din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) finanţarea actelor de terorism - infracţiunea pevãzutã la <>art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
d) transferuri externe în şi din conturi - operaţiunile de plãţi şi încasãri efectuate între persoane aflate pe teritoriul României şi persoane aflate în strãinãtate, în conformitate cu prevederile <>art. 2 lit. d) din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) asigurãtor - noţiunea definitã conform <>art. 2 lit. A pct. 5 din Legea nr. 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) client - asiguratul sau potenţialul asigurat, persoana fizicã ori juridicã sau beneficiarul contractului de asigurare;
g) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor;
h) Oficiul - Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor, organ de specialitate cu personalitate juridicã în subordinea Guvernului, ce are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor, scop în care primeşte, analizeazã, prelucreazã informaţii şi sesizeazã, în condiţiile <>art. 6 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
ART. 4
(1) C.S.A. supravegheazã şi controleazã respectarea legislaţiei din domeniul asigurãrilor în scopul apãrãrii drepturilor asiguraţilor şi al promovãrii stabilitãţii activitãţii de asigurare în România.
(2) C.S.A. este în drept sã monitorizeze operaţiunile cu instrumente financiare efectuate de asigurãtori, în scopul de a identifica tranzacţiile suspecte.
(3) C.S.A. va informa de îndatã Oficiul atunci când din datele obţinute rezultã suspiciuni de spãlare a banilor, finanţare a actelor de terorism sau încãlcãri ale dispoziţiilor <>Legii nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(4) C.S.A. poate verifica eficacitatea procedurilor aplicate de asigurãtori, în scopul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
(5) În procesul de monitorizare, C.S.A. poate solicita asigurãtorilor orice informaţii sau documente relevante.

CAP. II
Obligaţiile asigurãtorului

ART. 5
(1) Asigurãtorul este obligat sã identifice, sã verifice, sã înregistreze şi sã actualizeze identitatea clienţilor înainte de a iniţia orice relaţie de afaceri sau de a efectua tranzacţii în numele clientului.
(2) Asigurãtorul este obligat sã aplice de îndatã procedura de identificare şi atunci când apar suspiciuni cu privire la identitatea clientului în cursul desfãşurãrii operaţiunilor.
(3) Asigurãtorul are obligaţia de a revizui informaţiile referitoare la identificarea clientului în momentul în care apar suspiciuni asupra clientului în cursul desfãşurãrii operaţiunilor.
(4) În cazul în care existã îndoieli cu privire la faptul cã un client acţioneazã în nume propriu sau în cazul în care existã certitudine cu privire la faptul cã acel client acţioneazã în numele altei persoane, asigurãtorul este obligat sã ia mãsurile adecvate pentru a obţine informaţii cu privire la adevãrata identitate a persoanei în interesul ori în numele cãreia acţioneazã clientul.
(5) Asigurãtorul are obligaţia de a se asigura cã toate criteriile referitoare la identificarea clientului sunt aplicate şi în sediile sale secundare, inclusiv în cele localizate în strãinãtate.
ART. 6
(1) Datele privind identificarea clientului se verificã şi se actualizeazã sau se completeazã, dupã caz, dacã este necesar, pentru orice tranzacţie care implicã o sumã reprezentând echivalentul în lei a minimum 10.000 euro, indiferent dacã tranzacţia este efectuatã într-o singurã operaţiune sau mai multe operaţiuni legate între ele.
(2) În conformitate cu prevederile <>art. 9 alin. (3) din Legea nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, de îndatã ce existã o informaţie cã printr-o operaţiune se urmãreşte spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea şi raportarea clienţilor, chiar dacã valoarea operaţiunii este mai micã decât 10.000 euro.
(3) Asigurãtorul va verifica dacã atât persoanele care încheie poliţe de asigurare, cât şi beneficiarii acestor poliţe figureazã pe lista persoanelor suspecte, prevãzutã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 784/2004 pentru aprobarea Listei persoanelor fizice şi persoanelor juridice suspecte de sãvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism şi prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice şi juridice suspecte de sãvârşirea sau finanţarea actelor de terorism.
ART. 7
(1) Nu vor fi impuse societãţilor de asigurare şi/sau reasigurare cerinţele de identificare a clienţilor în legãturã cu poliţele de asigurare generalã dacã prima de asigurare este mai micã sau egalã cu echivalentul în lei al sumei de 2.500 euro.
(2) Nu vor fi impuse societãţilor de asigurare şi/sau reasigurare cerinţele de identificare a clienţilor în legãturã cu poliţele de asigurare de viaţã, dacã prima de asigurare sau ratele de platã anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unicã de asigurare plãtitã este, în echivalent lei, pânã la 2.500 euro.
(3) Dacã ratele de primã periodice sau sumele de platã anuale sunt ori urmeazã sã fie mãrite în aşa fel încât sã depãşeascã limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clienţilor.
(4) Cerinţele de identificare a clienţilor nu se impun dacã s-a stabilit cã plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o altã instituţie de credit sau financiarã din România, dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un stat terţ care are cerinţe similare de identificare a clienţilor cu cele din legislaţia românã.
ART. 8
Asigurãtorul va acorda o atenţie specialã, luând drept indicii de anomalie pentru activitatea de asigurare, unul sau mai multe dintre urmãtoarele cazuri:
a) cumpãrarea de poliţe de asigurare de viaţã care necesitã plata unor prime mari şi care par a fi contradictorii cu profilul economic al clientului sau cu capacitatea sa de a obţine venituri;
b) plata frecventã a unor prime în numerar sau în valutã pentru sume mari care par a fi contradictorii cu capacitãţile financiare ale clientului sau cu activitatea sa;
c) plãţi frecvente de prime în numerar efectuate prin sume fracţionate, care prin cumul ar depãşi valorile minime prevãzute la art. 6;
d) numirea unor beneficiari pentru poliţele de asigurare de viaţã, astfel încât sumele prevãzute a fi plãtite fiecãruia dintre ei şi stabilite în baza contractului de asigurare, ca fracţiuni din suma totalã, sã depãşeascã prin cumul valorile minime prevãzute la art. 6, în cazul în care relaţia dintre asigurat şi beneficiar nu justificã acest lucru;
e) semnarea unor poliţe de asigurare cu plata primelor folosind cecuri emise de terţe pãrţi, în special, unde nu existã vreo legãturã aparentã între terţa parte şi client;
f) semnarea de cãtre acelaşi contractant a unor poliţe de asigurare de viaţã de acelaşi tip, care au beneficiari diferiţi;
g) schimbarea numelui unui asigurat şi/sau al beneficiarului poliţelor de asigurare în favoarea unor terţe pãrţi care nu aparţin familiei asiguratului sau care nu au nici o legãturã cu acesta într-o manierã justificatã;
h) clientul refuzã sau este reţinut în furnizarea de informaţii necesare pentru încheierea contractului de asigurare sau dã informaţii nereale;
i) clientul - persoanã juridicã prezintã declaraţii financiare care nu sunt realizate de cãtre un contabil;
j) clientul prezintã documente de proprietate a bunului ce urmeazã a fi asigurat, care nu sunt conforme cu realitatea sau care prezintã urme de fals;
k) clientul refuzã sã-i permitã asigurãtorului sã se convingã cã bunul care face obiectul contractului de asigurare existã;
l) clientul evitã contactele directe cu angajaţii sau colaboratorii asigurãtorului, prin emiterea frecventã de mandate sau împuterniciri într-o manierã nejustificatã;
m) clientul evitã în mod repetat contactele directe cu asigurãtorul, comunicãrile având loc prin fax sau prin alte mijloace;
n) deschiderea de cãtre client a unui numãr mare de conturi la mai multe sucursale ale bãncii şi efectuarea de transferuri repetate ale unor sume semnificative de bani cu care urmeazã a fi achitate primele de asigurare;
o) achitarea primelor de asigurare folosind conturile unei societãţi comerciale, care indicã o activitate redusã şi care nu ar justifica încheierea unor contracte de asigurare pentru sume semnificative.
ART. 9
Transmiterea cu bunã-credinţã de cãtre asigurãtor şi/sau de cãtre persoanele desemnate, prevãzute la art. 18 alin. (1), de informaţii cãtre Oficiu şi C.S.A. nu poate atrage rãspunderea disciplinarã, civilã sau penalã a acestora.
ART. 10
(1) Asigurãtorul va prelua în evidenţe, dupã caz, urmãtoarele informaţii legate de orice client persoanã fizicã, care are obligaţia sã le furnizeze sub semnãturã:
a) numele şi prenumele complete ale clientului şi orice alte nume folosite;
b) locul şi data naşterii;
c) codul numeric personal sau echivalentul acestuia pentru persoanele strãine;
d) numãrul şi seria documentului de identitate;
e) data eliberãrii documentului de identitate şi entitatea care l-a emis;
f) domiciliul stabil/reşedinţa (adresa completã - stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţarã);
g) cetãţenia;
h) telefonul/faxul;
i) categoria de asigurare şi clasa aferentã acesteia, încheiatã cu asigurãtorul;
j) declaraţia pe propria rãspundere a clientului - persoanã fizicã, dupã caz, în legãturã cu sursa fondurilor în lei sau în valutã, pentru situaţiile în care suma este mai mare de 10.000 euro.
(2) Asigurãtorul va pãstra, dupã caz, o copie a documentului de identitate al clientului. Clientul - persoanã fizicã va prezenta documente de identitate cu fotografie, emise în condiţiile legii de organele abilitate legal.
(3) Asigurãtorul are obligaţia de a verifica informaţiile primite de la client, pe baza documentelor primare obţinute de la acesta.
ART. 11
(1) Asigurãtorul va prelua în evidenţe, dupã caz, urmãtoarele informaţii legate de client, persoanã juridicã sau persoanã fizicã autorizatã în condiţiile legii, care are obligaţia sã le furnizeze:
a) codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele strãine şi persoanele fizice autorizate în condiţiile legii;
b) forma şi structura juridicã;
c) denumirea;
d) adresa completã a sediului social/central sau, dupã caz, a sucursalei;
e) telefonul, faxul şi, dupã caz, e-mail-ul, adresa paginii de Internet;
f) categoria de asigurare şi clasa aferentã acesteia, încheiatã cu asigurãtorul;
g) declaraţie pe propria rãspundere a clientului - persoanã juridicã, dupã caz, în legãturã cu sursa fondurilor în lei sau în valutã, pentru situaţiile în care suma este mai mare de 10.000 euro.
(2) Asigurãtorul va identifica persoanele fizice care intenţioneazã sã acţioneze în numele clientului - persoanã juridicã, potrivit regulilor referitoare la identificarea persoanelor fizice, şi va analiza documentele în baza cãrora persoanele sunt mandatate sã acţioneze în numele persoanei juridice.
(3) Documentele prezentate de clientul - persoanã juridicã vor include traducerea legalizatã în limba românã în cazul în care documentele originale sunt întocmite în altã limbã.
ART. 12
(1) Asigurãtorul va întreprinde mãsurile care se impun în cazul operaţiunilor care favorizeazã anonimatul sau care permit interacţiunea în absenţã cu clientul, pentru a împiedica utilizarea lor în operaţiuni de spãlare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
(2) Asigurãtorul nu va iniţia operaţiuni sau realiza tranzacţii şi va înceta orice operaţiune în cazul în care este în incapacitate sã realizeze identificarea clientului conform prevederilor prezentelor norme.
(3) Asigurãtorul poate refuza derularea de operaţiuni în cazul în care are suspiciuni cã acel client poate fi implicat în operaţiuni de spãlare a banilor sau în finanţarea actelor de terorism.
ART. 13
În condiţiile prezentelor norme:
a) asigurãtorul are obligaţia pãstrãrii tuturor informaţiilor privind identitatea clientului pentru o perioadã de cel puţin 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul;
b) asigurãtorul are obligaţia sã pãstreze evidenţele secundare sau operative şi înregistrãrile tuturor operaţiunilor financiare efectuate de client, pentru o perioadã de 5 ani de la efectuarea fiecãrei operaţiuni, într-o formã corespunzãtoare, pentru a putea fi folosite ca probã în justiţie, indiferent dacã contractul de asigurare a încetat prin ajungere la termen sau prin producerea evenimentului asigurat ori a fost denunţat, reziliat sau anulat.
ART. 14
Asigurãtorul va acorda o atenţie sporitã în momentul în care analizeazã tranzacţii cu persoane din jurisdicţii care nu beneficiazã de sisteme adecvate de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
ART. 15
(1) Asigurãtorul trebuie sã identifice tranzacţiile sau tipurile de tranzacţii suspecte efectuate în numele clienţilor sãi.
(2) În cazul în care un asigurãtor are suspiciuni cã o operaţiune care urmeazã a fi efectuatã are ca scop spãlarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, aceasta va sesiza în 24 de ore Oficiul şi C.S.A., sub forma unei raportãri de tranzacţie suspectã.
(3) Se interzice asigurãtorului sã avertizeze clienţii implicaţi sau sã facã cunoscut, în orice alt mod, faptul cã o raportare privind o tranzacţie suspectã sau informaţii aferente acesteia au fost/vor fi înaintate cãtre Oficiu şi C.S.A.
ART. 16
(1) Asigurãtorii trebuie sã raporteze în cel mult 24 de ore cãtre Oficiu şi C.S.A. tranzacţiile efectuate în numerar, în lei sau în valutã, a cãror limitã minimã o reprezintã echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacã tranzacţia se realizeazã prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele.
(2) Prevederile alin. (1) se aplicã atât tranzacţiilor interne, cât şi celor internaţionale.
ART. 17
Contractele de confidenţialitate, legislaţia sau prevederile privind secretul profesional nu pot fi invocate pentru a restricţiona capacitatea entitãţilor reglementate de a raporta tranzacţiile suspecte.
ART. 18
(1) Asigurãtorul are obligaţia sã stabileascã şi sã aplice proceduri şi mecanisme de control intern şi sã desemneze cel puţin douã persoane dintre angajaţii sãi care sã aibã responsabilitãţi în aplicarea şi respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
(2) Persoanele menţionate la alin. (1) vor efectua rapoarte direct consiliului de administraţie al societãţii pentru a preveni implicarea societãţii în acţiuni de spãlare de bani şi de finanţare a actelor de terorism.
(3) Numele, împreunã cu funcţia ocupatã şi cu responsabilitãţile stabilite ale persoanelor menţionate la alin. (1), vor fi comunicate Oficiului şi C.S.A., în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme.
(4) Asigurãtorul va notifica Oficiului şi C.S.A. cu privire la schimbarea sau înlocuirea angajaţilor menţionaţi la alin. (1), în termen de 15 zile de la data respectivei modificãri.
(5) Persoanele desemnate conform alin. (1) rãspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentelor norme şi a <>Legii nr. 656/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 19
(1) Asigurãtorul trebuie sã asigure instruirea angajaţilor proprii cu privire la prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.
(2) Programele de instruire trebuie sã asigure faptul cã angajaţii:
a) sunt la curent cu legile, regulamentele şi procedurile privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism;
b) au competenţa necesarã pentru a analiza adecvat tranzacţiile în scopul identificãrii activitãţilor de spãlare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism;
c) cunosc în întregime cerinţele de raportare.
(3) Asigurãtorul va comunica tuturor angajaţilor procedura de prevenire şi combatere a spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism.

CAP. III
Sancţiuni

ART. 20
Încãlcarea dispoziţiilor prezentelor norme se sancţioneazã în conformitate cu prevederile <>art. 39 din Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 21
Prezentele norme se completeazã de drept cu celelalte prevederi legale incidente.
__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016