Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 23 noiembrie 2005  privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 23 noiembrie 2005 privind sistemul anvelopei pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005
CAP. I
Dispoziţii generale

Scop, domeniu, definiţii
ART. 1
(1) În baza <>Legii privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentele norme instituie cerinţele pentru sistemul anvelopei la centralele nuclearoelectrice de tip CANDU.
(2) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesarã pentru autorizarea de cãtre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, numitã în continuare CNCAN, a activitãţilor de construcţie, punere în funcţiune, funcţionare şi întreţinere a centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU.
(3) Pentru centralele al cãror proiect este anterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme, gradul de aplicabilitate al acestora va fi analizat şi agreat cu CNCAN.
ART. 2
Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale cãror definiţii se regãsesc în textul prezentelor norme.

CAP. II
Cerinţe fundamentale

ART. 3
(1) Toate centralele nuclearoelectrice care folosesc apa ca agent de rãcire trebuie prevãzute prin proiect cu o clãdire de beton, numitã anvelopa reactorului, care sã conţinã reactorul nuclear şi toate conductele care fac parte din sistemul primar de transport al cãldurii, precum şi generatorii de abur.
(2) Sistemul anvelopei trebuie considerat sistem special de securitate.
(3) Cu excepţiile menţionate la alin. (4), toate echipamentele necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a sistemului anvelopei sunt considerate parte din sistemul anvelopei şi trebuie sã îndeplineascã prevederile prezentelor norme. Aceste echipamente includ:
a) structura, stratul de etanşare şi extensiile anvelopei;
b) echipamentele necesare pentru izolarea anvelopei şi asigurarea integritãţii şi a capacitãţii de funcţionare a acesteia dupã producerea unui accident;
c) echipamentele necesare pentru reducerea presiunii din anvelopã sau a cantitãţii de substanţe radioactive eliberate în interiorul anvelopei;
d) echipamentele necesare pentru limitarea emisiilor de substanţe radioactive din anvelopã, în urma unui accident;
(4) Echipamentele care asigurã furnizarea aerului comprimat, energiei electrice sau apei de rãcire, necesare pentru funcţionarea sistemului anvelopei, sunt considerate echipamente suport de securitate. Aceste echipamente se supun prevederilor prezentelor norme, cu excepţia celor din secţiunile a 8-a şi a 13-a din capitolul III.
(5) Solicitantul de autorizaţie va transmite spre aprobare la CNCAN documentaţia care face dovada respectãrii prevederilor prezentelor norme. Aprobarea documentaţiei mai sus menţionate condiţioneazã eliberarea autorizaţiei de construcţie dacã se face dovada respectãrii cerinţelor de proiectare cuprinse în capitolul III al prezentelor norme şi respectiv, eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi întreţinere dacã se face dovada respectãrii cerinţelor de funcţionare şi testare cuprinse în capitolele IV şi V ale prezentelor norme.

CAP. III
Cerinţe de proiectare

SECŢIUNEA 1
Anvelopa reactorului

ART. 4
(1) Anvelopa reactorului trebuie sã fie o barierã continuã şi clar definitã în calea eliberãrii de substanţe radioactive în mediul înconjurãtor.
(2) Anvelopa trebuie sã fie capabilã sã limiteze la o valoare acceptabil de micã eliberarea de materiale radioactive din centralã pentru toate evenimentele postulate specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme.
(3) Limitele fizice ale anvelopei trebuie precizate pentru toate condiţiile anticipate în exploatarea şi întreţinerea reactorului, ori ca urmare a producerii unui accident.

SECŢIUNEA a 2-a
Parametrii de proiectare

Raportul de Securitate
ART. 5
În cadrul Raportului de Securitate trebuie definite valorile şi bazele tehnice pentru urmãtorii parametri de proiectare ai sistemului anvelopei:
(a) presiunea de proiectare;
(b) rata maximã admisibilã de scãpãri la presiunea de proiectare.
Cerinţe de performanţã minimã admisibilã
ART. 6
Cerinţele de performanţã minimã admisibilã pentru sistemul anvelopei trebuie definite şi incluse în Raportul de Securitate şi în documentul care stabileşte politicile şi principiile de operare a instalaţiei nucleare. Se vor specifica, de asemenea, cerinţele de performanţã minimã admisibilã pentru toate echipamentele şi subsistemele importante necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a sistemului anvelopei.

SECŢIUNEA a 3-a
Limitele de dozã în condiţii de accident

ART. 7
Sistemul anvelopei trebuie sã fie capabil sã limiteze eliberãrile de radioactivitate astfel încât limitele de dozã permise de normele în vigoare sã nu fie depãşite în condiţii de accident bazã de proiect.

SECŢIUNEA a 4-a
Integritatea structuralã

Presiunea de proiectare
ART. 8
Presiunea de proiectare pentru oricare parte componentã a structurii anvelopei trebuie sã fie mai mare decât presiunea maximã la care poate fi supusã acea componentã ca urmare a oricãruia din evenimentele specificate în anexele 2 şi 3, care ar avea drept consecinţe rãspândirea de materiale radioactive în interiorul anvelopei.
Afectarea integritãţii sistemului anvelopei
ART. 9
Pentru toate evenimentele specificate în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezentele norme, trebuie demonstrat cã nivelul de degradare a integritãţii structurale a sistemului anvelopei nu va afecta funcţionalitatea sistemelor reactorului.
Avarierea structurii anvelopei
ART. 10
Pentru toate evenimentele specificate în anexele nr. 2, 3, 4 ale prezentului act trebuie demonstrat cã structura anvelopei nu va fi avariatã.

SECŢIUNEA a 5-a
Criterii pentru rata de scãpãri

Rata maximã admisibilã de scãpãri
ART. 11
Rata maximã admisibilã de scãpãri din anvelopa reactorului este valoarea utilizatã în analizele de securitate pentru a demonstra cã limitele de dozã permise de normele în vigoare nu sunt depãşite.
Criterii de acceptare pentru rata de scãpãri în condiţii de testare
ART. 12
(1) Criteriile de acceptare pentru rata de scãpãri în condiţii de testare trebuie stabilite înaintea efectuãrii testului de determinare a ratei de scãpãri.
(2) Înainte de efectuarea primului test, solicitantul de autorizaţie trebuie sã supunã aprobãrii CNCAN diferenţa dintre rata maximã admisibilã de scãpãri definitã la art. 11 al prezentelor norme şi valoarea de acceptare a ratei de scãpãri în condiţii de testare.

SECŢIUNEA a 6-a
Cerinţe privind calificarea la condiţii de mediu

Funcţionarea componentelor şi echipamentelor sistemului anvelopei
Art 13
(1) Toate componentele sistemului anvelopei, necesar sã intre în funcţiune sau sã continue sã funcţioneze în eventualitatea apariţiei oricãruia din evenimentele specificate în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezentele norme, trebuie astfel proiectate încât sã îşi îndeplineascã toate funcţiile necesare chiar şi în cele mai severe condiţii de mediu care pot apãrea. Aceste condiţii includ cel puţin efectele aburului, apei, temperaturilor ridicate, radiaţiilor şi diferenţelor de presiune.
(2) Calificarea corespunzãtoare la condiţiile de mediu este necesarã pentru toate echipamentele sistemului anvelopei care trebuie sã intre în funcţiune sau sã continue sã funcţioneze în situaţia expunerii la condiţiile de mediu mai sus menţionate.
(3) Calificarea trebuie demonstratã prin teste care sã arate, în mãsura în care este practic posibil, cã echipamentul respectiv poate funcţiona în condiţii similare celor care ar putea apãrea în timpul, sau ca urmare a evenimentelor specificate în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezentele norme; în cazul în care efectuarea unor astfel de teste nu este practic posibilã, trebuie efectuate analize care sã demonstreze cã sunt îndeplinite cerinţele de calificare.
Efectele dinamice şi forţele de jet
ART. 14
Sistemul anvelopei trebuie proiectat astfel încât sã îşi pãstreze capacitatea de a îndeplini cerinţele din cadrul secţiunilor a 3-a, a 4-a şi a 5-a din capitolul III al prezentelor norme, în situaţia apariţiei efectelor dinamice sau a forţelor de jet produse sau cauzate indirect de oricare din evenimentele specificate în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la prezentele norme.

SECŢIUNEA a 7-a
Cerinţe de disponibilitate

Disponibilitatea
ART. 15
(1) Sistemul anvelopei trebuie astfel proiectat şi realizat încât indisponibilitatea sa sã fie mai micã de 10^-3 ani/an; sistemul este considerat disponibil numai dacã poate fi demonstrat cã îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã definite în conformitate cu prevederile art. 6 al prezentelor norme.
(2) Disponibilitatea sistemelor suport de securitate necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a sistemului anvelopei trebuie sã fie inclusã în disponibilitatea sistemului anvelopei.
(3) Analizele care demonstreazã îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate trebuie sã fie incluse sau referenţiate în Raportul de Securitate.
Fiabilitatea
ART. 16
La proiectarea sistemului anvelopei şi a sistemelor suport de securitate ale acestuia trebuie luate în considerare cerinţele de fiabilitate pe termen lung pentru acele componente care trebuie sã continue sã funcţioneze în situaţii de accident. Eliberarea autorizaţiei de construcţie este condiţionatã de aprobarea de cãtre CNCAN a cerinţelor de fiabilitate pe termen lung pentru aceste componente.
Redundanta
ART. 17
(1) Proiectul trebuie sã asigure o redundantã suficientã, astfel încât pentru orice defecţiune a unei singure componente a sistemului anvelopei, sistemul sã continue sã îndeplineascã cerinţele de performanţã minimã admisibilã în caz de accident.
(2) Cerinţele de la alin. (1) nu se aplicã la componentele pasive şi care nu depind de sistemele suport de securitate pentru a îşi îndeplini funcţia, cu condiţia ca aceste componente sã fie proiectate, fabricate, inspectate şi întreţinute în conformitate cu standardele acceptate de CNCAN.
Independenţa faţã de sursa de alimentare cu energie electricã
ART. 18
Funcţionarea corectã a sistemelor anvelopei dupã un accident trebuie sã fie independentã de alimentarea cu energie electricã din sistemul energetic naţional sau de la grupul turbogenerator.
Marja de securitate nuclearã
ART. 19
Toate echipamentele sistemului anvelopei trebuie sã fie astfel proiectate încât, în mãsura în care este practic posibil, cele mai probabile moduri de defectare ale acestora nu vor conduce la reducerea marjei de securitate nuclearã.
Întreţinerea
ART. 20
Sistemul anvelopei trebuie proiectat astfel încât, în mãsura în care este practic posibil, toate activitãţile de întreţinere şi testele de indisponibilitate necesare, sã poatã fi efectuate:
a) fãrã a afecta integritatea sistemului anvelopei;
b) fãrã reducerea eficienţei sistemului anvelopei sub nivelul impus de cerinţele de performanţã minimã admisibilã.
Starea sigurã la defectare
ART. 21
În mãsura în care este practic posibil, proiectul sistemului anvelopei trebuie astfel realizat încât o componentã defectã sã poatã fi adusã într-o stare care nu afecteazã funcţionarea sigurã a sistemului.
Acţionarea manualã
ART. 22
Echipamentele sistemului anvelopei trebuie proiectate astfel încât toate acţiunile iniţiate de logica de control automat a acestora, ca rãspuns la un accident, sã poatã fi iniţiate şi manual din camera de comandã corespunzãtoare.

SECŢIUNEA a 8-a
Cerinţe de separare şi independenţã

Independenţa fizicã şi funcţionalã
ART. 23
În mãsura în care este practic posibil, sistemul anvelopei trebuie sã fie independent fizic şi funcţional de alte sisteme speciale de securitate.
Independenţa faţã de sistemele de proces
ART. 24
În mãsura în care este practic posibil, sistemul anvelopei trebuie sã fie independent de toate sistemele de proces. Aceasta cerinţã nu se aplicã echipamentelor menţionate în art. 3 alin. (3) literele (c) şi (d), care trebuie sã fie operaţionale când reactorul este în stare de funcţionare.
Separarea canalelor de instrumentaţie redundante
ART. 25
Eliberarea autorizaţiei de construcţie este condiţionatã de aprobarea de cãtre CNCAN a principiilor de proiectare pentru separarea canalelor de instrumentaţie redundante şi pentru serviciile suport ale acestora, aferente sistemului anvelopei.
Justificarea principiilor de separare
ART. 26
Dacã în analizele de securitate subsistemele anvelopei reactorului sunt considerate independente, eliberarea autorizaţiei de construcţie este condiţionatã de definirea de cãtre solicitantul de autorizaţie a principiilor de separare şi independenţã pentru aceste subsisteme şi de aprobarea acestor principii de cãtre CNCAN.

SECŢIUNEA a 9-a
Cerinţe pentru penetraţiile în structura anvelopei

Sistemele de conducte
ART. 27
Sistemele de conducte care penetreazã structura anvelopei trebuie proiectate în conformitate cu cerinţele din anexa nr. 6 la prezentele norme.

SECŢIUNEA a 10-a
Controlul atmosferei în anvelopã

Controlul presiunii interne şi al eliberãrilor de materiale radioactive
ART. 28
În proiectul sistemului anvelopei trebuie sã fie încorporate sisteme pentru facilitarea controlului presiunii interne din anvelopa reactorului şi controlul eliberãrilor de materiale radioactive în mediu dupã producerea unui accident.
Controlul concentraţiei de hidrogen din atmosfera anvelopei
ART. 29
Proiectul sistemului anvelopei trebuie sã includã dispozitive pentru controlul concentraţiei de hidrogen dupã un accident, pentru prevenirea exploziei sau deflagraţiei, sau trebuie demonstrat cã nu existã posibilitatea de explozie sau deflagraţie ca rezultat al oricãruia din evenimentelor specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme.
Izolarea surselor de aer comprimat şi de gaze necondensabile
ART. 30
Proiectul centralei trebuie conceput astfel încât în urma unui accident, în mãsura maxim posibilã, sã poatã fi izolate toate sursele de aer comprimat şi de alte gaze necondensabile care pot ajunge în atmosfera anvelopei, altele decât cele utilizate pentru acţionarea echipamentelor a cãror funcţionare este necesarã.

SECŢIUNEA a 11-a
Cerinţe privind protecţiile biologice

Mijloace de protecţie biologicã
ART. 31
(1) Proiectul sistemului anvelopei şi al echipamentelor asociate trebuie sã includã suficiente mijloace de protecţie biologicã pentru a se asigura cã nivelul de radiaţii în zonele în care este necesarã intervenţia personalului în caz de accident rãmâne în limitele permise.
(2) Echipamentele folosite exclusiv la ecranarea radiaţiilor nu se considerã pãrţi ale sistemului anvelopei.
Eficienţa protecţiilor biologice
ART. 32
Solicitantul de autorizaţie trebuie sã pregãteascã un raport care sã demonstreze eficienţa protecţiilor biologice, în care sã specifice:
(a) accidentul postulat în urma cãruia rezultã cea mai mare eliberare de produse radioactive în anvelopã;
(b) toate zonele în care este necesar accesul dupã un accident, precum şi frecvenţa şi durata accesului;
(c) nivelele maxime de radiaţii estimate în zonele în care poate fi necesar accesul personalului.

SECŢIUNEA a 12-a
Cerinţe de monitorizare a stãrii sistemului anvelopei

Monitorizarea din camera de comandã
ART. 33
Proiectul sistemului anvelopei trebuie astfel conceput încât starea tuturor echipamentelor importante ale acestuia sã poatã fi monitorizatã din camera de comandã corespunzãtoare.

SECŢIUNEA a 13-a
Coduri şi standarde

Exceptãri
ART. 34
(1) În cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie, solicitantul trebuie sã identifice zonele proiectului care nu îndeplinesc cerinţele codurilor şi standardelor din anexa nr. 7 la prezentele norme.
(2) Pentru toate exceptãrile de la standardele din anexa nr. 7 la prezentele norme este necesar avizul CNCAN înainte de implementare.
Lista de coduri şi standarde adiţionale
ART. 35
Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a întocmi şi prezenta spre aprobare la CNCAN, înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie, o listã de coduri şi standarde aplicabile sistemului anvelopei, altele decât cele din anexa nr. 7 la prezentele norme, precum şi detalii privind aplicarea acestora.

SECŢIUNEA a 14-a
Cerinţe de calificare seismicã

Seismul bazã de proiect
ART. 36
Toate componentele sistemului anvelopei a cãror funcţionare în urma unui seism bazã de proiect este consideratã în analizele de securitate trebuie sã rãmânã pe deplin funcţionale în urma unui astfel de eveniment.

CAP. IV
Cerinţe de funcţionare

SECŢIUNEA 1
Cerinţe pentru funcţionarea normalã

Indisponibilizarea sistemului anvelopei
ART. 37
(1) Sistemul anvelopei nu trebuie indisponibilizat intenţionat, cu excepţia cazurilor când sunt îndeplinite concomitent urmãtoarele condiţii:
(a) reactorul se aflã în starea de oprire garantatã aprobatã de CNCAN;
(b) toate sistemele de rãcire ale reactorului sunt la o temperaturã şi presiune suficient de scãzute, în conformitate cu procedurile aprobate de CNCAN;
(c) toate elementele combustibile iradiate aflate în interiorul anvelopei reactorului sunt rãcite în mod adecvat şi au o sursã alternativã de rãcire disponibilã;
(2) Eliberarea autorizaţiei de funcţionare este condiţionatã de întocmirea de cãtre solicitantul de autorizaţie a procedurilor pentru indisponibilizarea intenţionatã a sistemului anvelopei şi de aprobarea acestor proceduri de cãtre CNCAN;
(3) Sistemul anvelopei trebuie considerat disponibil numai dacã îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã definite în conformitate cu prevederile art. 6 al prezentelor norme.
Proceduri pentru acţiuni corective
ART. 38
Înainte de emiterea autorizaţiei de funcţionare trebuie elaborate şi trimise spre aprobare la CNCAN procedurile pentru întreprinderea acţiunilor corective în situaţia în care sistemul anvelopei este indisponibil şi nu sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 37, alin. (1).
Indisponibilitatea unei componente
ART. 39
Dacã se observã cã o componentã a sistemului anvelopei este indisponibilã sau prezintã disfuncţionalitãţi datoritã cãrora nu îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã, componenta şi echipamentele asociate acesteia vor fi imediat aduse într-o stare sigurã, în mãsura în care este practic posibil, cu excepţia cazurilor în care se aplicã acţiuni corective în conformitate cu prevederile art. 38.
Întreţinerea
ART. 40
(1) În mãsura în care este practic posibil, activitãţile de întreţinere pentru componentele sistemului anvelopei trebuie sã fie efectuate numai dupã ce componentele respective şi echipamentele asociate acestora au fost aduse într-o stare care nu reduce disponibilitatea sistemului anvelopei.
(2) În cazul în care componentele redundante necesitã operaţii de întreţinere, fiecare componentã trebuie testatã complet imediat dupã efectuarea lucrãrilor de întreţinere, înainte de a se trece la urmãtoarea componentã.
(3) Când activitãţile de întreţinere pentru o componentã sunt finalizate, componenta trebuie testatã, în mãsura în care este practic posibil, pentru a demonstra cã aceasta, împreunã cu echipamentele asociate, funcţioneazã în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile de proiectare.
(4) Calitatea activitãţilor de întreţinere trebuie stabilitã astfel încât sã asigure fiabilitatea şi eficienţa tuturor echipamentelor în conformitate cu specificaţiile din Raportul de Securitate şi cu alte documente suport pentru autorizaţia de funcţionare.
(5) Cerinţele prevãzute la art. 39 şi art. 40 alin. (1) şi (2) nu se aplicã pe durata intervalelor în care sistemul anvelopei a fost indisponibilizat intenţionat, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (1) al prezentelor norme.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe pentru condiţii de accident

Acţiunile operatorului
ART. 41
În cazul în care este necesarã intervenţia operatorului pentru acţionarea oricãrui echipament al sistemului anvelopei, urmãtoarele cerinţe trebuie sã fie îndeplinite concomitent:
(a) trebuie sã existe instrumentaţie adecvatã care sã furnizeze operatorului indicaţii clare şi sigure asupra necesitãţii intervenţiei;
(b) fiabilitatea instrumentaţiei folosite trebuie luatã în considerare la determinarea disponibilitãţii sistemului anvelopei, conform cerinţelor din secţiunea a 7-a, capitolul III din prezentele norme. Dacã este necesarã indicarea doar a unui singur parametru utilizat de sistemul anvelopei, atunci instrumentaţia care furnizeazã indicaţia pentru parametrul respectiv trebuie sã facã parte din sistemul anvelopei;
(c) trebuie sã fie disponibil un interval de minimum 15 minute între indicaţia clarã şi sigurã furnizatã de instrumentaţie şi intervenţia operatorului;
(d) procedurile de operare, clare şi bine definite, trebuie sã fie la dispoziţia operatorilor, în vederea identificãrii acţiunilor necesar a fi întreprinse de aceştia.

CAP. V
Cerinţe de testare

SECŢIUNEA 1
Teste de punere în funcţiune

Testele de rezistenţã la presiune
ART. 42
(1) Înainte de atingerea primei criticitãti a reactorului nuclear, trebuie efectuat un test de rezistenţã la presiune pentru demonstrarea integritãţii structurale a tuturor pãrţilor şi sistemelor anvelopei.
(2) Testele de rezistenţã la presiune trebuie sã fie efectuate la o presiune de cel puţin 1,15 ori presiunea de proiectare pentru fiecare componentã a sistemului anvelopei.
(3) În eventualitatea în care testele mai sus menţionate nu pot fi efectuate, se poate considera acceptabilã testarea în laborator a echipamentelor reprezentative, dacã aceastã metodã este aprobatã de CNCAN.
Testele de determinare a ratei de scãpãri
ART. 43
(1) Înainte de atingerea primei criticitãti a reactorului nuclear, trebuie efectuat un test de determinare a ratei de scãpãri, pentru a demonstra cã aceasta nu depãşeşte rata de scãpãri în condiţii de testare aprobatã de CNCAN.
(2) Mãsurãtorile vor respecta, concomitent, urmãtoarele condiţii:
(a) trebuie efectuate la diferite valori ale presiunii, pânã la inclusiv presiunea de proiectare pentru fiecare din componentele sistemului anvelopei;
(b) pe durata testelor, componentele sistemului anvelopei trebuie sã fie într-o configuraţie cât mai apropiatã posibil de cea rezultatã în urma unui accident, pentru a se demonstra cã rata de scãpãri aprobatã de CNCAN nu va fi depãşitã în astfel de condiţii.
(3) Testarea penetraţiilor individuale, a dispozitivelor de izolare şi a ecluzelor trebuie efectuatã pentru acele treceri prin anvelopã pentru care este necesarã stabilirea ratei iniţiale de scãpãri, în vederea comparãrii cu ratele de scãpãri ulterioare, determinate în conformitate cu prevederile art. 49 al prezentelor norme.
Testarea echipamentelor anvelopei
ART. 44
(1) Înainte de atingerea primei criticitãti a reactorului nuclear, trebuie efectuate teste ale echipamentelor sistemului anvelopei pentru a se verifica îndeplinirea cerinţelor de proiectare.
(2) Exceptãrile de la alin. (1) de mai sus sunt permise numai cu aprobarea CNCAN, dacã solicitantul de autorizaţie demonstreazã satisfãcãtor cã anumite caracteristici de funcţionare nu se pot verifica decât în condiţii de accident sau cã testele respective pot avea o influenţã negativã asupra securitãţii nucleare a centralei.
Testarea sistemelor de cabluri electrice
ART. 45
Înainte de atingerea primei criticitãti a reactorului nuclear, trebuie testate toate sistemele de cabluri electrice asociate sistemului anvelopei pentru a demonstra cã toate conexiunile sunt în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile de proiectare.

SECŢIUNEA a 2-a
Testele şi inspecţiile în funcţionare

Testele de rezistenţã la presiune
ART. 46
Testele de rezistenţã la presiune prevãzute la art. 42 trebuie repetate dupã orice modificare semnificativã a anvelopei reactorului sau dupã ce sistemul anvelopei a fost supus la presiuni diferenţiale ridicate ca urmare a unui accident sau la orice alte condiţii severe de mediu.
Testele de determinare a ratei de scãpãri
ART. 47
(1) Testele pentru determinarea ratei de scãpãri trebuie efectuate la presiunea de proiectare, pentru a demonstra cã rata de scãpãri mãsuratã nu este mai mare decât rata maximã admisibilã de scãpãri.
Titularul de autorizaţie trebuie sã propunã spre aprobare la CNCAN intervalele de testare pentru determinarea ratei de scãpãri şi sã le justifice corespunzãtor, luând în calcul rezultatele testelor anterioare, inclusiv cel preoperaţional.
(2) Suplimentar faţã de testele de rutinã menţionate la alin. (1), trebuie efectuat un test de determinare a ratei de scãpãri la presiunea de proiectare de fiecare datã când este efectuat un test de rezistentã la presiune în conformitate cu cerinţele din art. 46 al prezentelor norme.
Echipamentele sistemului anvelopei
ART. 48
În mãsura în care este practic posibil, echipamentele sistemului anvelopei trebuie testate cel puţin o datã la şase ani pentru a demonstra cã îndeplinesc cerinţele de performanţã minimã admisibilã.
Testele penetraţiilor şi dispozitivelor de izolare
ART. 49
(1) Solicitantul de autorizaţie trebuie sã elaboreze un program de testare pentru penetraţiile, ecluzele şi dispozitivele de izolare ale anvelopei. Pentru fiecare tip de penetraţie, dispozitiv de izolare şi ecluzã, programul trebuie sã precizeze urmãtoarele:
a) natura testului;
b) frecvenţa testului;
c) criteriile de acceptare pentru scãpãri.
(2) Acest program trebuie transmis spre aprobare la CNCAN, aceasta reprezentând o condiţie prealabilã pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare.
Inspecţiile vizuale
ART. 50
(1) Inspecţiile vizuale ale suprafeţelor exterioare ale anvelopei reactorului, inclusiv ale extensiilor şi penetraţiilor anvelopei, trebuie sã fie efectuate odatã cu fiecare din testele prevãzute în art. 46, 47 şi 49 ale prezentelor norme.
(2) Frecvenţa şi limitele de inspecţie vizualã pentru interiorul anvelopei trebuie supuse aprobãrii CNCAN, aceasta reprezentând o condiţie prealabilã pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare.
Cerinţe de raportare
ART. 51
Rezultatele tuturor testelor şi inspecţiilor în funcţionare ale sistemului anvelopei vor fi incluse în raportul anual de exploatare a centralei, pe care titularul de autorizaţie are obligaţia de a îl întocmi în conformitate cu cerinţele de raportare stabilite de CNCAN.

SECŢIUNEA a 3-a
Testele de disponibilitate

Monitorizarea şi testarea
ART. 52
(1) Toate echipamentele sistemului anvelopei trebuie sã fie monitorizate sau testate cu o frecventã corespunzãtoare pentru a demonstra cã sunt îndeplinite prevederile art. 15 al prezentelor norme.
(2) Raportul anual de exploatare a centralei trebuie sã includã un raport privind disponibilitatea sistemului anvelopei. Acest raport trebuie sã conţinã:
(a) intervalul de timp în care sistemul anvelopei nu a putut fi considerat disponibil în conformitate cu prevederile art. 15 al prezentelor norme. Vor fi excluse din acest interval doar perioadele în care sistemul anvelopei a fost indisponibilizat intenţionat, cu respectarea prevederilor art. 37 al prezentelor norme;
(b) o comparaţie între modurile de defectare şi frecvenţele de defectare observate în exploatarea centralei şi cele utilizate în analizele de disponibilitate prevãzute la art. 15 al prezentelor norme;
(c) analizele de disponibilitate bazate pe datele obţinute din exploatarea centralei, menite sã demonstreze cã cerinţele de disponibilitate din art. 15 al prezentelor norme continuã sã fie îndeplinite.

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 53
Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 fac parte integrantã din prezentele norme.
ART. 54
Aplicarea standardelor şi codurilor menţionate explicit în anexele la prezentele norme este recomandatã de CNCAN. Se considerã aplicabilã ediţia agreatã de CNCAN.

ANEXA 1

Definiţii

Cerinţele de performanţã minimã admisibilã - reprezintã setul de limite de operare sau domeniul condiţiilor stabilite pentru componente sau subsisteme prin care se definesc stãrile minime acceptabile pentru acele componente sau subsisteme, aşa cum sunt considerate în analizele de securitate.
Disponibilitate - fracţiunea de timp dintr-o perioadã specificatã în care un sistem cu funcţie de securitate este capabil sã-şi îndeplineascã funcţia pentru care a fost proiectat.
Eveniment de iniţiere - reprezintã un eveniment singular care conduce la apariţia de eveniment anticipate în exploatare sau la condiţii de accident şi care necesitã iniţierea funcţiilor de securitate nuclearã ale sistemelor centralei nuclearoelectrice. Pentru evenimentele de iniţiere luate în considerare în proiectare se foloseşte termenul "eveniment de iniţiere postulat".
Limita anvelopei - reprezintã structurile şi extensiile sistemului anvelopei care formeazã incinta sub presiune a clãdirii reactorului.
Securitate nuclearã - reprezintã ansamblul de mãsuri tehnice şi organizatorice destinate sã asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţã, sã previnã şi sã limiteze deteriorarea acestora şi sã asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurãtor şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminãrii radioactive.
Seism bazã de proiect - un eveniment seismic, cu o probabilitate suficient de micã de a fi depãşit în intensitate pe timpul de viaţã al centralei, identificat prin proiect ca fiind capabil sã genereze evenimente secundare, evenimente anticipate de operare sau condiţii de accident. Centrala nuclearoelectricã trebuie proiectatã şi construitã pentru a rezista la acest eveniment, fãrã pierderea sistemelor, structurilor şi componentelor necesare pentru asigurarea securitãţii nucleare.
Sistemele de proces - reprezintã sistemele a cãror funcţie principalã este de a asigura sau de a contribui la producerea aburului sau electricitãţii.
Sistemul primar de transport al cãldurii - reprezintã acel ansamblu de componente care permite transferul cãldurii de la combustibilul din reactor cãtre generatorii de abur.
Sistem de rãcire a combustibilului - reprezintã orice sistem de rãcire a cãrui defectare poate conduce la eliberãri de radioactivitate care depãşesc limitele legale. În aceastã categorie sunt incluse sistemul primar de transport al cãldurii, precum şi sistemul de rãcire al maşinii de încãrcare-descãrcare combustibil. Nu este inclus sistemul de rãcire al bazinului de combustibil uzat.
Sistem închis - reprezintã un sistem de conducte care penetreazã anvelopa şi formeazã o buclã închisã sau un volum situat fie în interiorul fie în exteriorul structurii anvelopei. În cazul sistemelor închise din interiorul anvelopei, fluidul din sistem nu comunicã direct nici cu agentul primar de rãcire nici cu atmosfera anvelopei.
Sisteme speciale de securitate - sunt acele sisteme încorporate în proiectul centralei nucleare ce au rolul de a limita şi atenua consecinţele defectãrii unui sistem de proces şi de a asigura menţinerea scãpãrilor radioactive cauzate de aceastã defectare sub limitele permise de normele în vigoare; într-o unitate CANDU aceste sisteme sunt:
(a) Sistemele de oprire rapidã a reactorului;
(b) Sistemul de rãcire al zonei active a reactorului;
(c) Sistemul anvelopei.
Sisteme suport de securitate - reprezintã sistemele care furnizeazã servicii necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a sistemelor speciale de securitate.
Stare de oprire garantatã - acea stare subcriticã a reactorului nuclear prin care se asigurã cã nu este posibilã dezvoltarea reacţiei nucleare de fisiune în lanţ.
Structura anvelopei - reprezintã structura din beton, inclusiv piesele înglobate ale sistemului anvelopei.

ANEXA 2

Evenimente postulate în sistemele de rãcire a combustibilului
1. Defectarea oricãrei conducte sau colector în oricare sistem de rãcire a combustibilului;
2. Defectarea unui tub de presiune şi a tubului calandria asociat acestuia;
3. Defectarea unui fiting terminal;
4. Blocarea curgerii în canalul de combustibil;
5. Defectarea maşinii de încãrcare - descãrcare combustibil astfel încât sã nu poatã înlocui dopul de închidere al canalului;
6. Deschiderea intempestivã a armãturilor de control al presiunii sau de descãrcare ale sistemului primar de transport al cãldurii sau ale sistemelor conectate la acesta;
7. Defectarea tuburilor generatorului de abur;
8. Oricare din evenimentele de la 1 la 7 inclusiv, simultan cu indisponibilitatea sistemului de rãcire la avarie a zonei active.
Prin defectare se înţelege atât defectare parţialã cât şi totalã.

ANEXA 3

Evenimente postulate în sistemele de rãcire a combustibilului coincidente cu indisponibilitatea totalã a sistemului de stropire
Se considerã oricare din evenimentele de la 1 la 7 inclusiv, din anexa nr. 2, simultan cu indisponibilitatea totalã a sistemului de stropire.

ANEXA 4

Evenimente postulate în circuitul secundar
Se considerã defectarea oricãrei conducte din sistemul de apã de alimentare al generatorilor de abur sau din sistemul de abur viu. Prin defectare se înţelege atât defectare parţialã cât şi totalã.

ANEXA 5

Evenimente postulate în circuitul secundar coincidente cu indisponibilitatea totalã a sistemului de stropire
Se considerã defectarea oricãrei conducte din sistemul de apã de alimentare al generatorilor de abur sau din sistemul de abur viu, simultan cu indisponibilitatea totalã a sistemului de stropire. Prin defectare se înţelege atât defectare parţialã cât şi totalã.

ANEXA 6

Cerinţe pentru extensiile metalice ale anvelopei
1. Cerinţe de cod
(1) Sistemele sau porţiunile din sisteme care fac parte din structura sistemului anvelopei se recomandã a fi construite în conformitate cu codul ASME pentru cazane şi recipiente sub presiune (ASME Boiler and Pressure Vessel Code), Secţiunea III, Diviziunea 1, Sub-secţiunea NC (Componente clasa a 2-a) sau Sub-secţiunea NE (Componente clasa MC), cu excepţia:
(a) sistemelor ale cãror cerinţe de proces necesitã Clasa 1 sau 2, în conformitate cu standardul CAN3-N285.0 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele sub presiune ale centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU (General Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants);
(b) sistemelor închise din interiorul structurii anvelopei care sunt proiectate sã reziste la o presiune mai mare 0.5 MPa (r) şi care funcţioneazã continuu la presiuni egale sau mai mari decât presiunea de proiectare a anvelopei şi care pot fi monitorate pentru scãpãri; aceste sisteme pot fi construite în conformitate cu cerinţele pentru sistemele de proces, însã cerinţele de construcţie nu trebuie sã fie sub cele stabilite de codul pentru cazane, recipiente sub presiune şi conducte CSA B51 (Boiler, Pressure Vessel, and Pressure Piping Code).
(2) Sistemele închise din interiorul structurii anvelopei care nu îndeplinesc cerinţele de la punctele a) şi b) pot fi construite în conformitate cu cerinţele de Clasã 3, dacã poate fi dovedit cã, datoritã dimensiunilor mici sau altor factori, proiectul propus furnizeazã o barierã corespunzãtoare împotriva eliberãrii produşilor de fisiune.
2. Izolarea
(1) Sistemele de conducte care penetreazã anvelopa trebuie sã fie prevãzute cu dispozitive de izolare redundante, fiabile şi cu performanţe în concordanţã cu importanţa funcţiei de securitate pe care o îndeplinesc.
(2) În cazurile în care izolarea conductei este realizatã de armãturi, vor fi concepute programe de testare periodicã pentru a verifica operabilitatea acestora şi pentru a verifica dacã rata de scãpãri se încadreazã în limite acceptabile.
(3) Operaţiile de întreţinere ale armãturilor nu trebuie sã conducã la pierderea izolãrii anvelopei.
(4) Pentru ca o armãturã manualã de izolare sã fie consideratã închisã, ea trebuie sã fie blocatã pe poziţia închis sau monitorizatã permanent pentru a fi confirmatã poziţia închis a acesteia.
(5) Diversele tipuri de sisteme de conducte care penetreazã anvelopa trebuie sã fie prevãzute cu dispozitivele de izolare descrise mai jos, cu excepţia cazurilor în care se poate demonstra cã, pentru un anumit tip de conductã, pot fi acceptate şi alte moduri de izolare.
2.1 Sistemele auxiliare circuitului primar, care penetreazã anvelopa
(1) Fiecare conductã care este conectatã la sistemul primar de transport al cãldurii şi penetreazã anvelopa trebuie prevãzutã cu douã armãturi de izolare montate în serie. În mãsura în care este practic posibil, armãturile de izolare trebuie montate cât mai aproape de peretele anvelopei.
(2) În mod normal, armãturile trebuie dispuse una în interiorul, cealaltã în exteriorul anvelopei.
(3) Dacã poate fi demonstrat cã douã armãturi amplasate în interiorul anvelopei sau douã armãturi amplasate în exteriorul anvelopei pot furniza o barierã echivalentã, atunci poate fi acceptatã şi aceastã configuraţie.
(4) O clapetã de reţinere poate fi utilizatã ca una din barierele de izolare, cu condiţia ca aceasta sã fie montatã în interiorul anvelopei.
(5) Douã clapete de reţinere înseriate nu constituie o barierã acceptabilã.
(6) În cazurile în care configuraţia de armãturi de la pct. (1) izoleazã sistemul primar de transport al cãldurii de un alt sistem în timpul funcţionãrii normale a centralei, atunci ambele armãturi trebuie sã fie menţinute pe poziţia închis.
(7) Sistemele conectate în mod direct la sistemul primar de transport al cãldurii şi care pot fi deschise în timpul funcţionãrii normale a centralei, trebuie sã fie prevãzute cu acelaşi tip de izolare ca şi sistemele normal închise, cu excepţia cã nu se vor folosi vane manuale pentru izolare în interiorul anvelopei.
(8) Cel puţin una din cele douã armãturi de izolare trebuie sã aibã fie acţionare automatã, fie acţionare electricã iniţiatã din camera de comandã.
(9) Pentru conductele cu diametrul nominal de maxim 25 mm poate fi utilizatã o singurã armãturã de izolare normal închisã, în interiorul anvelopei, dacã aceastã conductã face legãtura cu un sistem închis din exteriorul anvelopei.
(10) Conducta pânã la inclusiv cea de a doua armãtura de izolare, sau prima armãtura în cazul conductelor cu diametrul nominal de maxim 25 mm, trebuie sã fie realizatã în conformitate cu cerinţele de Clasã 1 ale standardului CAN3-N285.0 - Cerinţe generale pentru sistemele şi componentele sub presiune ale centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU (General Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants)
2.2 Sistemele conectate la atmosfera anvelopei
(1) Fiecare conductã conectatã direct la atmosfera anvelopei, care penetreazã structura anvelopei şi care nu este parte a unui sistem închis, trebuie sã fie prevãzutã cu douã bariere de izolare, dupã cum urmeazã:
(a) douã armãturi automate de izolare înseriate, pentru acele conducte care pot fi deschise la atmosfera anvelopei;
(b) douã armãturi de izolare închise înseriate, pentru acele conducte care în mod normal sunt închise la atmosfera anvelopei;
(c) o armãturã de izolare închisã, pentru conductele cu diametrul nominal de maximum 50 mm, care sunt normal închise la atmosfera anvelopei şi conectate la un sistem închis din exteriorul anvelopei.
(2) În mãsura în care este practic posibil, armãturile de izolare trebuie montate cât mai aproape de peretele anvelopei.
(3) Conducta pânã la inclusiv cea de a doua armãturã de izolare, sau prima armãturã pentru conductele de la pct. (1) (c) trebuie sã fie considerate ca fãcând parte din anvelopã şi construite în conformitate cu cerinţele de cod ASME, Secţiunea III, Clasa a 2-a.
2.3 Sisteme închise
(1) Sistemele închise situate în interiorul sau în exteriorul structurii anvelopei, care fac parte din sistemul anvelopei şi îndeplinesc cerinţele de Clasã 2 şi care pot fi permanent monitorizate pentru scãpãri, nu necesitã izolare suplimentarã.
(2) Toate celelalte sisteme închise vor fi prevãzute cu câte o armãturã de izolare pe fiecare conductã care penetreazã anvelopa. Armãturile de izolare trebuie montate în afara anvelopei, cât mai aproape de peretele acesteia. Armãturile folosite în mod normal în procesul tehnologic pot fi utilizate şi ca armãturi de izolare pentru aceste bucle închise.
2.4 Conducte subţiri
Pentru conductele de diametru mic, fabricate din material ductil, un mijloc de izolare poate fi îndoirea, în locul folosirii unei armãturi. Aceastã metodã este permisã numai dacã activitãţile detaliate de efectuare a acesteia sunt acceptate de CNCAN pentru fiecare caz în parte. Metoda utilizatã pentru îndoirea conductei, locul unde este amplasatã partea de conductã care urmeazã sa fie îndoitã, precum şi metoda de identificare a conductelor defecte trebuie indicate în documentaţia transmisã la CNCAN pentru aprobare.
Conductele de instrumentaţie conectate la sistemul primar de transport al cãldurii trebuie sã îndeplineascã suplimentar urmãtoarele cerinţe:
(a) trebuie sã existe un spaţiu disponibil pentru îndoire, în zona unde conductele penetreazã structura anvelopei;
(b) calitatea conductelor de instrumentaţie trebuie sã fie la fel cu cea pentru sistemul primar de transport al cãldurii;
(c) trebuie demonstrat cã limitele eliberãrilor de radioactivitate nu sunt depãşite în perioada în care are loc operaţia de îndoire, cu reactorul oprit ca urmare a unei defecţiuni;
(d) orice evacuare de fluid printr-o spãrturã trebuie sã poatã fi filtratã înainte de a fi eliberatã în atmosferã, pentru a ţine sub control evacuarea produşilor de fisiune.

ANEXA 7

Documente de referinţã pentru reactorii de tip CANDU
(a) CSA N287: Series on Concrete Containment Structures for CANDU Nuclear Power Plants
CSA N287.1 - General Requirements for Concrete Containment Structures for CANDU
Nuclear Power Plants
CSA N287.2 - Material Requirements
CSA N287.3 - Design Requirements
CSA N287.4 - Construction, Fabrication and Installation Requirements
CSA N287.5 - Testing and Examination Requirements
CSA N287.6 - Pre-operaţional Proof and Leakage Rate Testing Requirements
CSA N287.7 - In-service Examination and Testing Requirements
(b) CAN3-N285.0: General Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants.
----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016