Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 23 noiembrie 2005  privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORME din 23 noiembrie 2005 privind sistemele de oprire rapida pentru centralele nuclearoelectrice de tip CANDU

EMITENT: COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.084 din 2 decembrie 2005
CAP. I
Dispoziţii Generale

Scop, domeniu, definiţii
ART. 1
(1) În baza <>Legii privind desfãşurarea în siguranţã a activitãţilor nucleare, nr. 111/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prezentele norme instituie cerinţele pentru sistemele de oprire rapidã la centralele nuclearoelectrice de tip CANDU.
(2) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme constituie o condiţie necesarã pentru autorizarea de cãtre Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, numitã în continuare CNCAN, a activitãţilor de construcţie, punere în funcţiune, funcţionare şi întreţinere a centralelor nuclearoelectrice de tip CANDU.
(3) Pentru centralele al cãror proiect este anterior intrãrii în vigoare a prezentelor norme, gradul de aplicabilitate al acestora va fi analizat şi agreat cu CNCAN.
ART. 2
Termenii utilizaţi în prezentele norme sunt definiţi în anexa nr. 1, cu excepţia acelora ale cãror definiţii se regãsesc în textul prezentelor norme.

CAP. II
Cerinţe fundamentale

ART. 3
(1) Toţi reactorii de putere de tip CANDU trebuie sã fie prevãzuţi cu douã sisteme de oprire rapidã diferite şi independente; fiecare sistem de oprire rapidã trebuie sã îndeplineascã cerinţele prezentelor norme.
(2) În cazul evenimentelor postulate de iniţiere care necesitã intervenţia unui sistem de oprire rapidã, trebuie ca cel puţin unul dintre cele douã sisteme de oprire rapidã sã funcţioneze, îndeplinind cerinţele de performanţã minimã admisibilã definite în conformitate cu prevederile capitolului III, secţiunea 1, din prezentele norme.
(3) Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie considerat sistem special de securitate.
(4) Solicitantul de autorizaţie va transmite spre aprobare la Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, numitã în continuare CNCAN, documentaţia care face dovada respectãrii prevederilor prezentelor norme. Aprobarea documentaţiei mai sus menţionate condiţioneazã eliberarea autorizaţiei de construcţie dacã se face dovada respectãrii cerinţelor de proiectare cuprinse în capitolul III al prezentelor norme şi respectiv, eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi întreţinere dacã se face dovada respectãrii cerinţelor de funcţionare şi testare cuprinse în capitolele IV şi V ale prezentelor norme.

CAP. III
Cerinţe de proiectare

SECŢIUNEA 1
Cerinţe de performanţã minimã admisibilã

Definirea cerinţelor de performantã minimã admisibilã
ART. 4
Cerinţele de performanţã minimã admisibilã pentru fiecare sistem de oprire rapidã trebuie definite şi incluse în Raportul de Securitate şi în documentul care stabileşte politicile şi principiile de operare a instalaţiei nucleare. Se vor specifica, de asemenea, cerinţele de performanţã minimã admisibilã pentru toate echipamentele şi subsistemele importante necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a fiecãrui sistem de oprire rapidã.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe funcţionale

Asigurarea funcţiilor de securitate
ART. 5
(1) Cerinţele funcţionale pentru fiecare din sistemele de oprire rapidã se referã numai la rolul respectivului sistem de a opri reacţia de fisiune în lanţ.
(2) Solicitantul autorizaţiei de funcţionare trebuie sã demonstreze cã limitele de dozã permise de normele în vigoare nu sunt depãşite în cazul apariţiei unei avarii serioase de proces care impune oprirea imediatã a reactorului de cãtre unul din cele douã sisteme de oprire rapidã, în urmãtoarele situaţii:
a) sistemul de rãcire la avarie a zonei active şi sistemul anvelopei funcţioneazã corespunzãtor;
b) sistemul de rãcire la avarie a zonei active funcţioneazã corespunzãtor iar sistemul anvelopei prezintã disfunctionalitãti;
c) sistemul anvelopei funcţioneazã corespunzãtor iar sistemul de rãcire la avarie a zonei active este indisponibil.
(3) Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie proiectat astfel încât, acţionând singur, în cazul apariţiei oricãruia din evenimentele care necesitã oprirea imediatã a reactorului, specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme, sã asigure cã:
a) reactorul este adus în stare subcriticã şi menţinut în aceastã stare pentru o perioadã nedefinitã de timp;
b) limitele de dozã permise de normele în vigoare nu sunt depãşite;
c) pierderea integritãţii sistemului primar de transport al cãldurii nu se produce ca urmare a defectãrii elementelor combustibile.
(4) În cazul în care evenimentul de iniţiere este localizat la nivelul unui singur canal de combustibil sau al extensiilor acestuia, cerinţele de la art. 5, (3) c) si respectiv art. 6 nu se aplicã respectivului canal sau combustibilului pe care îl conţine.
Menţinerea integritãţii elementelor combustibile
ART. 6
Pentru evenimentele de la 1 la 14 inclusiv, din anexa nr. 2, fiecare sistem de oprire rapidã trebuie sã asigure cã elementele combustibile intacte din reactor nu se vor defecta ca urmare a producerii evenimentului respectiv.

SECŢIUNEA a 3-a
Cerinţe privind calificarea la condiţii de mediu

ART. 7
(1) Pentru fiecare sistem de oprire rapidã, toate componentele a cãror funcţionare este necesarã ca rãspuns la oricare din evenimentele specificate în anexa nr. 2 trebuie sã fie proiectate astfel încât sã îşi îndeplineascã funcţiile chiar şi atunci când sunt supuse celor mai severe condiţii de mediu care pot apãrea înainte sau în timpul în care funcţionarea lor este cerutã. Aceste condiţii includ cel puţin efectele aburului, apei, temperaturilor ridicate şi radiaţiilor.
(2) Calificarea corespunzãtoare la condiţiile de mediu este necesarã pentru toate echipamentele sistemelor de oprire rapidã care trebuie sã intre în funcţiune sau sã funcţioneze în situaţia expunerii la condiţiile de mediu mai sus menţionate.
(3) Calificarea trebuie demonstratã prin teste care sã arate, în mãsura în care este practic posibil, cã echipamentul respectiv poate funcţiona în condiţii similare celor care ar putea apãrea în timpul, sau ca urmare a evenimentelor specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme; în cazul în care efectuarea unor astfel de teste nu este practic posibilã, trebuie efectuate analize care sã demonstreze cã sunt îndeplinite cerinţele de calificare.
Efectele dinamice şi forţele de jet
ART. 8
Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie proiectat astfel încât sã îşi pãstreze capacitatea de a îndeplini cerinţele din secţiunea a 2-a din capitolul III al prezentelor norme, în situaţia apariţiei efectelor dinamice sau a forţelor de jet produse sau cauzate indirect de oricare din evenimentele specificate în anexa nr. 2 la prezentele norme.

SECŢIUNEA a 4-a
Cerinţe de disponibilitate

Disponibilitatea
ART. 9
(1) Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie astfel proiectat şi realizat încât indisponibilitatea sa sã fie mai micã de 10^-3 ani/an; sistemul este considerat disponibil numai dacã poate fi demonstrat cã îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã definite în conformitate cu prevederile art. 4 al prezentelor norme.
(2) Indisponibilitatea fiecãrui sistem de oprire rapidã va fi determinatã combinând indisponibilitatea maximã a oricãrui parametru de declanşare cerut în conformitate cu prevederile din secţiunea a 6-a, capitolul III, cu indisponibilitatea restului sistemului.
(3) Disponibilitatea sistemelor suport de securitate necesare pentru acţionarea unui sistem de oprire rapidã trebuie sã fie inclusã în disponibilitatea respectivului sistem de oprire rapidã.
(4) Analizele care demonstreazã îndeplinirea cerinţelor de disponibilitate trebuie sã fie incluse sau referentiate în Raportul de Securitate.
Redundanta
ART. 10
(1) Proiectul trebuie sã asigure o redundantã suficientã, astfel încât pentru orice defecţiune a unei singure componente a unui sistem de oprire rapidã, sistemul sã continue sã îndeplineascã cerinţele de performanţã minimã admisibilã în caz de accident.
(2) Cerinţele de la alin. (1) nu se aplicã la componentele pasive şi care nu depind de sistemele suport de securitate pentru a-şi îndeplini funcţia, cu condiţia ca aceste componente sã fie proiectate, fabricate, inspectate şi întreţinute în conformitate cu standardele acceptate de CNCAN.
Independenţa faţã de sursa de alimentare cu energie electricã
ART. 11
Acţionarea sistemelor de oprire rapidã trebuie sã fie independentã de orice sursã de alimentare cu energie electricã, cu excepţia cazurilor în care sursa de alimentare cu energie electricã este proiectatã sã fie disponibilã permanent în timpul operãrii normale şi a regimurilor tranzitorii anticipate.
Marja de securitate nuclearã
ART. 12
Toate echipamentele sistemelor de oprire rapidã trebuie sã fie astfel proiectate încât, în mãsura în care este practic posibil, cele mai probabile moduri de defectare ale lor nu vor conduce la reducerea marjei de securitate nuclearã.
Întreţinerea
ART. 13
În mãsura în care este practic posibil, proiectul fiecãrui sistem de oprire rapidã trebuie sã permitã ca toate activitãţile de întreţinere şi testele de disponibilitate necesar a fi efectuate sã poatã fi desfãşurate fãrã reducerea eficienţei sistemului de oprire rapidã sub nivelul impus de cerinţele de performanţã minimã admisibilã.
Starea sigurã la defectare
ART. 14
În mãsura în care este practic posibil, proiectul fiecãrui sistem de oprire rapidã trebuie astfel realizat încât o componentã defectã sã poatã fi adusã într-o stare care nu afecteazã funcţionarea sigurã a sistemului.
Declanşarea manualã
ART. 15
(1) Sistemele de oprire rapidã trebuie sã fie astfel proiectate încât sã poatã fi declanşate manual din camera de comandã principalã.
(2) De asemenea, trebuie sã fie posibilã declanşarea manualã a sistemelor de oprire rapidã şi din camera de comandã secundarã.
Inhibarea declanşãrii
ART. 16
Sistemele de oprire rapidã trebuie sã fie astfel proiectate încât sã nu fie posibilã inhibarea declanşãrii de cãtre operator atunci când condiţiile de declanşare sunt îndeplinite.

SECŢIUNEA a 5-a
Cerinţe de separare şi independenţã

Independenţa fizicã şi funcţionalã
ART. 17
În mãsura în care este practic posibil, sistemele de oprire rapidã trebuie sã aibã principii de proiectare diferite, sã fie independente fizic şi funcţional între ele, faţã de sistemele de proces şi faţã de celelalte sisteme speciale de securitate.
Prevenirea defectãrii
ART. 18
Eliberarea autorizaţiei de construcţie este condiţionatã de stabilirea de cãtre solicitantul de autorizaţie a principiilor şi mãsurilor pentru prevenirea apariţiei defectelor la mai mult de un sistem de oprire rapidã, ca rezultat al folosirii în comun de echipamente, proceduri sau personal, în proiectare, construcţie, punere în funcţiune sau funcţionare şi aprobarea acestor principii şi mãsuri de cãtre CNCAN.
Separarea canalelor de instrumentaţie redundante
ART. 19
Eliberarea autorizaţiei de construcţie este condiţionatã de aprobarea de cãtre CNCAN a principiilor de proiectare pentru separarea canalelor de instrumentaţie redundante şi pentru serviciile suport ale acestora, aferente sistemelor de oprire rapidã.
Eficienţa opririi reactorului
ART. 20
Eficienţa opririi reactorului prin oricare din sistemele de oprire rapidã, conform secţiunii a 2-a, capitolul III din prezentele norme, nu trebuie sã depindã de funcţionarea corectã a sistemelor de proces sau a celorlalte sisteme speciale de securitate.
ART. 21
Proiectul centralei trebuie astfel conceput încât funcţionarea normalã a sistemelor de proces sã nu reducã eficienţa vreunui sistem de oprire rapidã pânã la un nivel care nu corespunde cerinţelor din secţiunea a 2-a, capitolul III din prezentele norme.

SECŢIUNEA a 6-a
Cerinţe privind instrumentaţia aferentã sistemelor de oprire rapidã

Parametrii de declanşare
ART. 22
(1) Pentru fiecare din evenimentele specificate în anexa nr. 2, pentru care este necesarã oprirea rapidã a reactorului, trebuie sã existe cel puţin doi parametri de declanşare diferiţi pentru fiecare sistem de oprire rapidã; fiecare parametru este desemnat pentru detectarea condiţiilor de declanşare şi pentru iniţierea declanşãrii automate, astfel încât sã fie îndeplinite toate cerinţele privind eficienţa opririi rapide a reactorului.
(2) Excepţiile de la aceastã prevedere sunt permise numai cu aprobarea CNCAN, dacã se demonstreazã cã introducerea unui al doilea parametru pentru protecţia la un eveniment, este practic imposibilã sau în detrimentul securitãţii nucleare.
Declanşarea manualã
ART. 23
Declanşarea manualã a sistemelor de oprire rapidã poate fi consideratã acceptabilã în locul unuia din parametrii de iniţiere ai declanşãrii automate, numai cu aprobarea CNCAN, dacã se demonstreazã cã sunt îndeplinite concomitent urmãtoarele cerinţe:
a) trebuie sã existe instrumentaţie special proiectatã care sã furnizeze operatorului indicaţii clare şi sigure, pentru a-i permite acestuia luarea deciziei de declanşare manualã a opririi;
b) disponibilitatea instrumentaţiei menţionate la alin. a) trebuie inclusã în disponibilitatea sistemelor de oprire rapidã, conform prevederilor din secţiunea a 4-a, capitolul III din prezentele norme. Dacã este necesarã indicarea doar a unui singur parametru, atunci instrumentaţia care furnizeazã indicaţia pentru acel parametru trebuie sã facã parte din respectivul sistem de oprire rapidã;
c) trebuie sã fie disponibil un interval de minimum 15 minute între indicaţia clarã şi sigurã furnizatã de instrumentaţie şi intervenţia operatorului;
d) procedurile de operare, clare şi bine definite, trebuie sã fie la dispoziţia operatorilor, în vederea identificãrii acţiunilor necesar a fi întreprinse de aceştia.

SECŢIUNEA a 7-a
Cerinţe de monitorizare a stãrii sistemelor de oprire rapidã

Monitorizarea din camera de comandã
ART. 24
Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie astfel proiectat încât starea tuturor echipamentelor importante necesare pentru declanşarea sistemului sã poatã fi monitorizatã sau dedusã din camera de comandã principalã.
Semnalizarea în camera de comandã
ART. 25
În mãsura în care este practic posibil, toate defecţiunile componentelor sistemelor de oprire rapidã care pot afecta funcţionarea corespunzãtoare a acestor sisteme trebuie sã fie semnalizate în camera de comandã principalã.

SECŢIUNEA a 8-a
Coduri şi standarde

Exceptãri
ART. 26
(1) În cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie, solicitantul trebuie sã identifice zonele proiectului care nu îndeplinesc cerinţele codurilor şi standardelor din anexa nr. 3 la prezentele norme.
(2) Pentru toate exceptãrile de la standardele din anexa nr. 3 la prezentele norme este necesar avizul CNCAN înainte de implementare.
Lista de coduri şi standarde adiţionale
ART. 27
Solicitantul de autorizaţie are obligaţia de a întocmi şi prezenta spre aprobare la CNCAN, înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie, o listã suplimentarã de coduri şi standarde aplicabile sistemelor de oprire rapidã, precum şi detalii privind aplicarea acestora.

SECŢIUNEA a 9-a
Cerinţe de calificare seismicã

Seismul bazã de proiect
ART. 28
(1) Fiecare sistem de oprire rapidã trebuie proiectat astfel încât sã îşi poatã îndeplini funcţiile în conformitate cu cerinţele din secţiunea a 2-a, capitolul III din prezentele norme, în timpul şi dupã producerea unui seism bazã de proiect.
(2) Proiectul centralei trebuie sã fie conceput astfel încât, dupã producerea unui seism de bazã de proiect, sã fie posibilã declanşarea manualã a oricãrui sistem de oprire rapidã, dintr-o camerã de comandã calificatã seismic.

CAP. IV
Cerinţe de funcţionare

SECŢIUNEA 1
Cerinţe pentru funcţionarea normalã

Proceduri de oprire garantatã
ART. 29
Eliberarea autorizaţiei de funcţionare este condiţionatã de întocmirea de cãtre solicitantul de autorizaţie a procedurilor pentru aducerea reactorului nuclear în starea de oprire garantatã şi de aprobarea acestor proceduri de cãtre CNCAN. Aceste proceduri trebuie sã specifice cel puţin douã mijloace independente pentru menţinerea reactorului în stare subcriticã, cu moderatorul supraotrãvit.
Indisponibilizarea sistemelor de oprire rapidã
ART. 30
(1) Un sistem de oprire rapidã nu trebuie indisponibilizat în mod intenţionat atunci când existã combustibil în reactor, cu excepţia cazului în care reactorul se aflã în starea de oprire garantatã aprobatã de CNCAN.
(2) Un sistem de oprire este considerat disponibil doar atunci când îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã definite în conformitate cu prevederile art. 4 al prezentelor norme.
Disponibilitatea sistemelor de oprire rapidã în starea de oprire garantatã
ART. 31
Când reactorul se aflã în starea de oprire garantatã aprobatã de CNCAN, trebuie sã fie disponibil în permanenţã cel puţin un sistem de oprire rapidã.
ART. 32
(1) Prevederile art. 30 şi art. 31 ale prezentelor norme nu se aplicã pentru perioada de timp imediat urmãtoare declanşãrii unui sistem de oprire rapidã.
(2) Dupã declanşarea unui sistem de oprire rapidã, acesta trebuie restabilit în stare armatã cât mai curând posibil, fãrã ca aceasta sã determine atingerea criticitãtii reactorului, sau reactorul trebuie adus în starea de oprire garantatã aprobatã de CNCAN.
Proceduri pentru acţiuni corective
ART. 33
Înainte de emiterea autorizaţiei de funcţionare trebuie elaborate şi trimise spre aprobare la CNCAN procedurile pentru întreprinderea acţiunilor corective în situaţia în care se descoperã cã unul din sistemele de oprire rapidã este indisponibil atunci când reactorul nu este în stare de oprire garantatã aprobatã.
Indisponibilitatea unei componente
ART. 34
Dacã se observã cã o componentã a unui sistem de oprire rapidã este indisponibilã sau prezintã disfunctionalitãti datoritã cãrora nu îndeplineşte cerinţele de performanţã minimã admisibilã, componenta şi echipamentele asociate acesteia vor fi aduse într-o stare sigurã, cu excepţia cazurilor în care se aplicã acţiuni corective în conformitate cu prevederile art. 33.
Întreţinerea
ART. 35
În mãsura în care este practic posibil, activitãţile de întreţinere pentru oricare din componentele unui sistem de oprire rapidã trebuie sã fie efectuate numai dupã ce componenta respectivã şi echipamentele asociate acesteia au fost aduse într-o stare care nu reduce disponibilitatea sistemului de oprire rapidã.
ART. 36
(1) Activitãţile de întreţinere ale componentelor sistemelor de oprire rapidã trebuie efectuate numai pentru un singur canal de instrumentaţie odatã, cu canalul respectiv adus într-o stare sigurã.
(2) Prevederile art. 34, 35 şi 36 alin. (1) se aplicã numai atunci când este necesar ca sistemul de oprire rapidã sã fie disponibil în conformitate cu cerinţele de la art. 30 şi 31 ale prezentelor norme.
ART. 37
Când activitãţile de întreţinere pentru un canal sunt finalizate, canalul trebuie testat complet pentru a demonstra, în mãsura în care este practic posibil, cã echipamentul asociat acelui canal funcţioneazã în conformitate cu cerinţele de proiectare. Aceste teste trebuie efectuate înainte de readucerea canalului respectiv în stare armatã.
Întreţinerea instrumentaţiei
ART. 38
Activitãţile de întreţinere pentru instrumentaţia asociatã dispozitivelor de mãsurare a puterii neutronice trebuie sã fie efectuate, în mãsura în care este practic posibil, când reactorul este la un nivel de putere la care instrumentaţia este în domeniul de mãsurã.
Calitatea activitãţilor de întreţinere
ART. 39
Calitatea activitãţilor de întreţinere trebuie stabilitã astfel încât sã asigure fiabilitatea si eficienţa tuturor echipamentelor conform specificaţiilor din Raportul de Securitate sau din alte documente suport pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare.

SECŢIUNEA a 2-a
Cerinţe pentru condiţii de accident

Acţiunile operatorului
ART. 40
În condiţii de accident trebuie sã nu fie necesarã intervenţia operatorului pentru oprirea reactorului, cu excepţia cazurilor aprobate conform prevederilor din secţiunea a 6-a, capitolul III din prezentele norme.

CAP. V
Cerinţe de testare

SECŢIUNEA 1
Teste de punere în funcţiune

Testele de performanţã
ART. 41
(1) Testele de punere în funcţiune trebuie sã demonstreze, în mãsura în care este practic posibil, cã toate cerinţele de proiectare pentru fiecare sistem de oprire rapidã au fost îndeplinite.
(2) Acele teste care pot fi efectuate când reactorul este subcritic, trebuie sã fie efectuate înainte de prima criticitate, cu reactorul aflat în starea de oprire garantatã aprobatã.
(3) Solicitantul de autorizaţie trebuie sã întocmeascã procedurile pentru efectuarea testelor de punere în funcţiune cu reactorul critic şi sã le transmitã spre aprobare la CNCAN.
Testarea sistemelor de cabluri electrice
ART. 42
Înainte de atingerea primei criticitãţi a reactorului nuclear, trebuie testate toate sistemele de cabluri electrice asociate sistemelor de oprire rapidã, pentru a demonstra cã toate conexiunile sunt în conformitate cu cerinţele şi specificaţiile de proiectare.

SECŢIUNEA a 2-a
Testele în funcţionare

Demonstrarea eficientei sistemelor de oprire rapidã
ART. 43
Testele operaţionale complete necesare pentru demonstrarea eficienţei fiecãrui sistem de oprire rapidã trebuie efectuate cel puţin o datã la doi ani.

SECŢIUNEA a 3-a
Testele de disponibilitate

Monitorizarea şi testarea
ART. 44
Toate echipamentele sistemelor de oprire rapidã trebuie monitorizate sau testate cu o frecvenţã corespunzãtoare, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de disponibilitate în conformitate cu prevederile art. 9 al prezentelor norme.
Rapoarte de disponibilitate
ART. 45
În raportul anual de exploatare a centralei trebuie inclus un raport asupra disponibilitãţii sistemelor de oprire. Acest raport trebuie sã cuprindã:
a) intervalul de timp pentru care un sistem de oprire rapidã nu a putut fi considerat disponibil în conformitate cu prevederile art. 9 al prezentelor norme. La calcularea acestui interval vor fi excluse doar perioadele de timp în care respectivul sistem de oprire rapidã a fost indisponibilizat intenţionat în conformitate cu prevederile secţiunii 1, capitolul IV din prezentele norme sau a fost în curs de restabilire în stare armatã dupã o declanşare;
b) o comparaţie între modurile de defectare şi frecvenţele de defectare observate în exploatarea centralei şi cele utilizate în analizele de disponibilitate prevãzute la art. 9 al prezentelor norme;
c) analizele de disponibilitate bazate pe datele obţinute din exploatarea centralei, menite sã demonstreze cã cerinţele de disponibilitate din art. 9 al prezentelor norme continuã sã fie îndeplinite.

CAP. VI
Dispoziţii tranzitorii si finale

ART. 46
(1) Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantã din prezentele norme.
ART. 47
Aplicarea standardelor şi codurilor menţionate explicit în anexele la prezentele norme este recomandatã de CNCAN. Se considerã aplicabilã ediţia agreatã de CNCAN.

ANEXA 1

Definiţii

Cerinţele de performanţã minimã admisibilã - reprezintã setul de limite de operare sau domeniul condiţiilor stabilite pentru componente sau subsisteme prin care se definesc stãrile minime acceptabile pentru acele componente sau subsisteme, aşa cum sunt considerate în analizele de securitate.
Defect de combustibil - reprezintã orice deteriorare a tecii elementelor de combustibil care poate conduce la eliberarea produşilor de fisiune.
Disponibilitate - fracţiunea de timp dintr-o perioadã specificatã în care un sistem cu funcţie de securitate este capabil sã-şi îndeplineascã funcţia pentru care a fost proiectat.
Eveniment de iniţiere - reprezintã un eveniment singular care conduce la apariţia de eveniment anticipate în exploatare sau la condiţii de accident şi care necesitã iniţierea funcţiilor de securitate nuclearã ale sistemelor centralei nuclearoelectrice. Pentru evenimentele de iniţiere luate în considerare în proiectare se foloseşte termenul "eveniment de iniţiere postulat".
Securitate nuclearã - reprezintã ansamblul de mãsuri tehnice şi organizatorice destinate sã asigure funcţionarea instalaţiilor nucleare în condiţii de siguranţã, sã previnã şi sã limiteze deteriorarea acestora şi sã asigure protecţia personalului ocupat profesional, a populaţiei, mediului înconjurãtor şi bunurilor materiale împotriva iradierii sau contaminãrii radioactive.
Seism bazã de proiect - un eveniment seismic, cu o probabilitate suficient de micã de a fi depãşit în intensitate pe timpul de viaţã al centralei, identificat prin proiect ca fiind capabil sã genereze evenimente secundare, evenimente anticipate de operare sau condiţii de accident. Centrala nuclearoelectricã trebuie proiectatã şi construitã pentru a rezista la acest eveniment, fãrã pierderea sistemelor, structurilor şi componentelor necesare pentru asigurarea securitãţii nucleare.
Sistemele de proces - reprezintã sistemele a cãror funcţie principalã este de a asigura sau de a contribui la producerea aburului sau electricitãţii.
Sistemul primar de transport al cãldurii - reprezintã acel ansamblu de componente care permite transferul cãldurii de la combustibilul din reactor cãtre generatorii de abur.
Sistem de rãcire a combustibilului - reprezintã orice sistem de rãcire a cãrui defectare poate conduce la eliberãri de radioactivitate care depãşesc limitele legale. În aceastã categorie sunt incluse sistemul primar de transport al cãldurii, precum şi sistemul de rãcire al maşinii de încãrcare-descãrcare combustibil. Nu este inclus sistemul de rãcire al bazinului de combustibil uzat.
Sisteme speciale de securitate - sunt acele sisteme încorporate în proiectul centralei nucleare ce au rolul de a limita şi atenua consecinţele defectãrii unui sistem de proces şi de a asigura menţinerea scãpãrilor radioactive cauzate de aceastã defectare sub limitele permise de normele în vigoare; într-o unitate CANDU aceste sisteme sunt:
(a) Sistemele de oprire rapidã a reactorului;
(b) Sistemul de rãcire al zonei active a reactorului;
(c) Sistemul anvelopei.
Sisteme suport de securitate - reprezintã sistemele care furnizeazã servicii necesare pentru funcţionarea corespunzãtoare a sistemelor speciale de securitate.
Stare de oprire garantatã - acea stare subcriticã a reactorului nuclear prin care se asigurã cã nu este posibilã dezvoltarea reacţiei nucleare de fisiune în lanţ.

ANEXA 2

Evenimente de iniţiere postulate care necesitã intervenţia unui sistem de oprire rapidã

1. Defectarea sistemelor de control ale reactorului;
2. Pierderea alimentãrii normale cu energie electricã;
3. Blocarea unei pompe principale din sistemul primar de transport al cãldurii;
4. Defectarea oricãrui feeder din sistemul primar de transport al cãldurii;
5. Defectarea unui fiting terminal;
6. Defectarea unui tub de presiune şi a tubului calandria asociat acestuia;
7. Blocarea curgerii în canalul de combustibil;
8. Defectarea maşinii de încãrcare - descãrcare combustibil astfel încât sã nu poatã înlocui dopul de închidere al canalului;
9. Deschiderea intempestivã a armãturilor de control al presiunii sau de descãrcare ale sistemului primar de transport al cãldurii sau ale sistemelor conectate la acesta;
10. Defectarea tuburilor generatorului de abur;
11. Defectarea sistemului de apã de alimentare a generatorilor de abur sau a sistemului de abur viu;
12. Defectarea sistemului moderatorului;
13. Defectarea sistemelor de apã tehnicã (apã brutã şi apã recirculatã);
14. Defectarea oricãrui alt echipament din sistemele reactorului care, în lipsa acţiunii de oprire a reactorului, ar conduce la defectarea combustibilului din reactor.
15. Defectarea oricãrei conducte sau colector în orice sistem de rãcire a combustibilului.
În prezenta anexã, prin defectare se înţelege atât defectarea parţialã cât şi defectarea totalã a respectivelor sisteme sau componente.
În cazul sistemelor de rãcire, defectarea include:
(a) defectarea conductelor sistemului;
(b) pierderea debitului;
(c) pierderea capacitãţii de rãcire.

ANEXA 3

Documente de referinţã pentru reactorii de tip CANDU
a) CSA N290.1 Requirements for the Shutdown Systems of CANDU Nuclear Power Plants
b) CAN3-N285.0 General Requirements for Pressure-Retaining Systems and Components in CANDU Nuclear Power Plants.
-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016