Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA din 13 iunie 2005  privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA din 13 iunie 2005 privind Registrul special de evidenta a activelor care acopera rezervele tehnice

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 22 iunie 2005
ART. 1
(1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) lit. f), precum şi ale anexei nr. 2 la <>Legea nr. 32/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, societãţile de asigurare trebuie sã ţinã la sediul central registre ale activelor admise sã acopere rezervele tehnice, distinct pentru fiecare categorie de asigurãri practicate, pe suport electronic, iar pe suport de hârtie sã le transmitã la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, în conformitate cu perioada de raportare.
(2) Registrul special de evidenţã a activelor care acoperã rezervele tehnice, denumit în continuare Registru, se va organiza pe secţiuni, în funcţie de tipul activelor admise sã acopere rezervele tehnice.
ART. 2
(1) Valoarea activelor înscrise în Registru va fi determinatã în baza prevederilor normelor cu privire la evaluarea fiecãrui activ admis sã acopere rezervele tehnice constituite pentru asigurãrile generale şi asigurãrile de viaţã.
(2) Evaluarea fiecãrui activ va fi analizatã de cãtre conducerea societãţii de asigurare din punct de vedere prudenţial, în aşa fel încât valoarea totalã a activelor admise sã nu scadã sub nivelul rezervelor tehnice constituite.
(3) Informaţiile aferente activelor care acoperã rezervele tehnice din Registru vor fi completate cu soldurile iniţiale ale exerciţiului financiar 2005.
(4) Terenurile şi construcţiile se vor evidenţia pe fiecare teren sau imobil, valorile înregistrate în Registru vor trebui sã corespundã cu valorile fiecãrui activ înregistrat în evidenţele societãţii de asigurare privind activele corporale.
(5) Titlurile de stat, obligaţiunile municipale şi depozitele bancare se vor evidenţia pe fiecare activ.
(6) Disponibilitãţile bãneşti existente în conturile curente şi în casierie, în lei şi în valutã, se vor evidenţia la valoarea soldului final existent la data raportãrii, care se va justifica cu datele înscrise în balanţa disponibilitãţilor în conturi curente pe bãnci şi casierie, pe valute, pe baza extraselor de cont şi a registrelor de casã.
(7) Valorile mobiliare tranzacţionate se vor evidenţia pe fiecare componentã a portofoliului, la valoarea de piaţã de la data raportãrii.
(8) Creanţele aferente primelor brute subscrise se vor înregistra prin evidenţierea soldului final al perioadei de raportare, care va trebui justificat cu fişa analiticã a conturilor 401 "Decontãri privind primele de asigurare" şi 405 "Decontãri privind operaţiunile de coasigurare", sau prin alte evidenţe operative privind primele brute subscrise şi neîncasate.
ART. 3
(1) Conform anexei nr. 1 la prezentele norme, în Registru vor fi menţionate elemente referitoare la: data şi poziţia fiecãrui activ înscris, denumirea activului, valoarea înregistratã în evidenţele contabile şi valoarea stabilitã în conformitate cu prevederile legale privind evaluarea activelor admise, veniturile obţinute din fructificarea activelor înregistrate începând cu luna ianuarie 2005 (venituri din închirieri, dobânzi sau alte venituri) şi explicaţii cu privire la activele grevate de sarcini.
(2) În Registrul special al asigurãrilor de viaţã, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme, se vor evidenţia distinct activele deţinute în ţarã şi cele din strãinãtate, atât pentru asigurãrile de viaţã tradiţionale, cât şi pentru cele de viaţã şi anuitãţi legate de fonduri de investiţii (unit-linked).
ART. 4
Societãţile de asigurare au obligaţia de a notifica Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor crearea de sarcini asupra unui activ înscris în Registru, precum şi obligaţia de a urmãri ca activele existente sã acopere rezervele tehnice nete constituite. Notificarea va fi însoţitã de documente justificative (extras de carte funciarã, raport de evaluare, contract de garanţie etc.)


ANEXA 1
-------
la norme
---------

Registrul special de evidenţã a activelor care acoperã
rezervele tehnice constituite pentru asigurãrile generale

───┬─────────┬────────────────────────┬──────────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ Data │ │ │ │ │
│ │Valoarea activului la │ inregistrarii│ │ │ │ │
│ │ 31.12.2004 │operatiunii in│ │ │ │ Obs. │
│ │ │evidentele │ │ │ │ cu │
│ │ │contabile │ │Valoa- │ │ privire │
│ ├─────────┬──────────────┼───────┬──────┤Valoarea│rea de │Veniturile│la activul│
Nr.│Denumirea│Valoarea │Valoarea de │Intrari│Iesiri│contabila piata │ totale │grevat de │
crt│activului│contabila│piata conform │ │ │ neta la│la data│ obtinute │ sarcini │
│ │ neta │ normelor │ │ │ data │rapor- │ din │ │
│ │ │ Comisiei de │ │ │raporta-│tarii │fructifi- │ │
│ │ │ Supraveghere │ │ │ rii │ │ carea │ │
│ │ │a Asigurarilor│ │ │ │ │activelor │ │
│ ├─────────┼──────────────┤ │ ├────────┼───────┼──────────┤ │
│ │-mii lei-│- mii lei - │ │ │-mii lei│- mii │- mii lei-│ │
│ │ │ │ │ │ │ lei │ │ │
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┼─────────┼─────────┼──────────────┼───────┼──────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┤
───┴─────────┴─────────┴──────────────┴───────┴──────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┘
ANEXA 2
la normeRegistrul special de evidenţã a activelor care acoperã
rezervele tehnice constituite pentru asigurãrile de viaţã

─┬─────┬───────────────┬──────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┐
│ │ │ Data │ Valoarea contabila │ Valoarea de piata │ │ │
│ │ Valoarea │inregis- │ neta la data │ la data raportarii │ │ │
│ │ activului │trarii │ raportarii │ │Veni- │ Obs. │
│ │ la │operatiu- │ │ │turile│ cu │
│ │ 31.12.2004 │nii in │ │ │obti- │pri- │
│ │ │evidentele│ │ │nute │vire │
│ │ │contabile │ │ │ din │la ac-│
│ ├─────┬─────────┼─────┬────┼─────────────┬─────────────┼─────────────┬─────────────┤fruc- │tivul │
N│Denu-│Va- │Valoarea │In- │Ie- │ in tara │ in strai- │ in tara │ in strai- │tifi- │grevat│
r│mirea│loa- │de piata │trari│siri│ │ natate, cu │ │ natate, cu │carea │ de │
│acti-│con- │conform │ │ │ │ specificarea│ │ specificarea│acti- │sar- │
c│vului│tabi-│normelor │ │ │ │ tarii │ │ tarii │vului │cini │
r│ │ la │Comisiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
t│ │neta │de Supra-│ │ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ │ │
│ │ │veghere │ │ │asigu-│asigu-│asigu-│asigu-│asigu-│asigu-│asigu-│asigu-│ │ │
│ │ │a Asigu- │ │ │rari │rari │rari │rari │rari │rari │rari │rari │ │ │
│ │ │rarilor │ │ │tradi-│unit- │tradi-│unit- │tradi-│unit- │tradi-│unit- │ │ │
│ │ │ │ │ │tio- │linked│tio- │linked│tio- │linked│tio- │linked│ │ │
│ │ │ │ │ │nale │ │nale │ │nale │ │nale │ │ │ │
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│ │-mii │-mii lei-│ │ │-mii │ -mii │ -mii │ -mii │ -mii │ -mii │ -mii │ -mii │-mii │ │
│ │lei- │ │ │ │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │ lei- │lei- │ │
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┼─────┼─────┼─────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
─┴─────┴─────┴─────────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘


-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016