Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din ordonanta-de-urgenta octombrie 2003 Twitter Facebook

Acte ordonanta-de-urgenta octombrie 2003

Monitorul Oficial 755 din 28 Octombrie 2003 (M. Of. 755/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 118 din 24 octombrie 2003 privind masuri pentru reglementarea unor obligatii bugetare ale Societatii Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 28 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 creanţele bugetare reprezentând taxa pe valoarea adãugatã, accize, contribuţia la fondul special al drumurilor publice, precum şi majorãrile de întârziere, dobânzile, penalitãţile şi penalitãţile de întârziere, datorate şi neachitate de cãtre societatea comercialã "rompetrol rafinare" - s.a. constanta la data de 30 septembrie 2003, urmeazã regimul juridic prevãzut de prezenta ordonanta de urgenta. art. 2 (1) În termen de cel mult 40 de zile de la data intrãrii ...

Monitorul Oficial 750 din 27 Octombrie 2003 (M. Of. 750/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 27 octombrie 2003

În temeiul art. 144 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã mãsuri de protecţie socialã pentru: a) salariate gravide şi mame, lauze sau care alapteaza, de cetãţenie romana ori a unui stat membru al uniunii europene şi din spaţiul economic european, care au raporturi de munca sau raporturi de serviciu cu un angajator; b) cetãţeni ai altor state şi apatrizi, care au, conform legii, domiciliul sau resedinta în românia, dacã fac parte din categoriile ...

Monitorul Oficial 752 din 27 Octombrie 2003 (M. Of. 752/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 24 octombrie 2003 privind preluarea activitatii jurisdictionale si a personalului instantelor Curtii de Conturi de catre instantele judecatoresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 27 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 pana la constituirea instanţelor judecãtoreşti specializate, litigiile rezultate din activitatea curţii de conturi se soluţioneazã de instanţele judecãtoreşti ordinare. art. 2 (1) cauzele aflate în curs de judecata la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta la instanţele curţii de conturi se preiau de instanţele judecãtoreşti astfel: a) dosarele aflate pe rolul colegiilor jurisdicţionale de pe lângã camerele de conturi se preiau de ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 747/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 41 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic articolul 41 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 212/2002 , cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu un nou alineat, alineatul (6), cu urmãtorul cuprins: "(6) sunt exceptate de la prevederile alin. (2) achiziţiile de mãrfuri fungibile ale cãror preţuri sunt stabilite pe ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 101 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personalã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. alineatul (2) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins: "(2) atribuirea terenului se face în folosinta gratuita pe durata existenţei locuinţei proprietate personalã, în limita suprafeţelor disponibile, prin hotãrâre a ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 107 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale reprezintã o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurãri sociale, ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 108 din 24 octombrie 2003 pentru desfiintarea inchisorii contraventionale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i ordonanta guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 180/2002 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: 1. litera c) a alineatului (2) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins: "c) prestarea unei activitãţi în folosul comunitãţii." 2. litera d) ...

Monitorul Oficial 748 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 748/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 24 octombrie 2003 pentru completarea art. 166 din Legea invatamantului nr. 84/1995 , republicata EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i articolul 166 din legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se completeazã cu doua noi alineate, (3^1) şi (3^2), cu urmãtorul cuprins: "(3^1) justa despãgubire prevãzutã la alin. (3) se acorda, pentru fiecare caz, prin hotãrâre a guvernului, la propunerea ministerului educaţiei, cercetãrii şi tineretului şi a ministerului finanţelor publice, în termen de 60 ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 747/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic legea nr. 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 733 din 8 octombrie 2002, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 6 va avea urmãtorul cuprins: "art. 6. - nivelul minim al capitalului social al caselor de economii pentru domeniul locativ este stabilit de banca nationala a româniei prin reglementãri." ...

Monitorul Oficial 748 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 748/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 111 din 24 octombrie 2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 veniturile încasate de cãtre toate instituţiile implicate în procesul de privatizare din vânzarea acţiunilor deţinute la unele societãţi comerciale cu capital de stat şi din dividende, rãmase dupã deducerea cheltuielilor prevãzute în bugetele acestor instituţii şi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se utilizeazã pe destinatiile prevãzute prin hotãrâre a guvernului. art. 2 veniturile încasate de autoritatea pentru valorificarea activelor bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 112 din 24 octombrie 2003 pentru reglementarea unor masuri financiare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta se desfiinţeazã fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova. art. 2 cu sumele neangajate pana la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenta, precum şi cu cele nealocate în anul 2003 din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova se suplimenteaza bugetul secretariatului general al guvernului, destinat departamentului pentru ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 747/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 100 din 14 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila in Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic legea nr. 15/1998 cu privire la asigurãrile facultative de bunuri, persoane şi rãspundere civilã în ministerul apãrãrii naţionale, ministerul de interne, serviciul roman de informaţii, serviciul de informaţii externe, serviciul de protecţie şi paza, serviciul de telecomunicaţii speciale şi ministerul justiţiei - direcţia generalã a penitenciarelor, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifica dupã cum urmeazã: 1. articolul 3 va ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 102 din 24 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i ordonanta de urgenta a guvernului nr. 43/2002 privind parchetul naţional anticoruptie, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 503/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: 1. alineatul (1) al articolului 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) prin prezenta ordonanta de urgenta se înfiinţeazã, la ...

Monitorul Oficial 748 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 748/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 113 din 24 octombrie 2003 privind protectia sociala a salariatilor disponibilizati prin concedieri colective din sectorul sanitar, in cadrul procesului de restructurare si reorganizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective, pe baza unor programe de restructurare sau reorganizare, din cadrul unitãţilor sanitare finanţate integral din venituri proprii prin sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate, aflate în subordinea direcţiilor de sãnãtate publica judeţene şi a municipiului bucureşti sau, dupã caz, a ministerului sãnãtãţii, beneficiazã de mãsurile de protecţie socialã prevãzute de prezenta ordonanta de urgenta. (2) lista unitãţilor care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (1) se ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 747/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 103 din 24 octombrie 2003 privind reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la Societatea Comerciala "Antibiotice" - S.A. Iasi, in scopul retehnologizarii acesteia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic se aproba reinvestirea dividendelor aferente anului 2002 la societatea comercialã "antibiotice" - s.a. iaşi, în valoare de 29.088.891 mii lei, în scopul sustinerii şi derulãrii programului investitional de retehnologizare necesar pentru îndeplinirea standardelor naţionale şi internaţionale de calitate şi buna practica de fabricaţie. prim-ministru ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 104 din 24 octombrie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub forma de imprumut, a unor cantitati de combustibil pentru Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" si centralele termice si electrice de termoficare aflate in administrarea consiliilor judetene si locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aproba scoaterea din rezerva de stat, cu titlu de împrumut, în condiţiile art. 1562 din codul civil, pe termen de 180 de zile, a cantitãţilor de 2.332.780,92 tone cãrbune energetic şi 179.336,4 tone pacura, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta, care vor fi ...

Monitorul Oficial 748 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 748/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 24 octombrie 2003 privind modificarea Codului de procedura penala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i codul de procedura penalã, republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: 1. litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea urmãtorul cuprins: "a) infracţiunile prevãzute de codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, art. 197 alin. 3, art. 209 alin. 3 şi 4, art. ...

Monitorul Oficial 747 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 747/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i alocaţia familialã complementara art. 1 beneficiazã de alocaţia familialã complementara, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenta, familiile formate din soţ, sotie şi copiii în varsta de pana la 18 ani aflaţi în întreţinerea acestora, care locuiesc împreunã. art. 2 alocaţia familialã complementara se acorda lunar familiei prevãzute la art. 1, dacã aceasta realizeazã venituri nete lunare pe membru de familie de pana ...

Monitorul Oficial 748 din 26 Octombrie 2003 (M. Of. 748/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "ARO" - S.A. Campulung Muscel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) societatea comercialã "aro" - s.a. campulung muscel, denumita în continuare societate, beneficiazã de urmãtoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni: a) scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare restante, datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de stat, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizeazã transferul dreptului de proprietate, în situaţia în care transferul are ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 115 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Roman" - S.A. Brasov si constituirea parcului industrial pe platforma Societatii Comerciale "Roman" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale art. 1 prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã privatizarea societãţii comerciale "roman" - s.a. braşov, modalitatea de constituire şi funcţionare a parcului industrial pe platforma societãţii comerciale "roman" - s.a. braşov, precum şi protecţia socialã a personalului angajat la societatea comercialã "roman" - s.a. braşov şi la filialele "roman" - s.a. art. 2 În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenta, termenii şi ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 116 din 24 octombrie 2003 privind privatizarea Societatii Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 748 din 26 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) societatea comercialã "siderurgica" - s.a. hunedoara, denumita în continuare societate, beneficiazã de urmãtoarele înlesniri la plata ce vor fi cuprinse în contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni: a) scutirea de la plata a obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor deţinute de autoritatea pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului, denumita în continuare apaps, inclusiv a obligaţiilor bugetare din luna în care se realizeazã transferul dreptului ...

Monitorul Oficial 744 din 23 Octombrie 2003 (M. Of. 744/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 98 din 14 octombrie 2003 privind unele masuri de intarire a pazei padurilor proprietatea persoanelor fizice si pentru modificarea art. 31 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 23 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i prin derogare de la prevederile art. 70 din legea nr. 26/1996 - codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza i şi ale art. 15 din ordonanta guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicatã, regia nationala a pãdurilor asigura paza pãdurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea pãstrãrii integritãţii, prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradãrii vegetatiei forestiere, ...

Monitorul Oficial 736 din 21 Octombrie 2003 (M. Of. 736/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 97 din 14 octombrie 2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comerciala "TEPRO" - S.A. Iasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 21 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 În vederea finalizarii procesului de privatizare a societãţii comerciale "tepro" - s.a. iaşi, se adopta urmãtoarele mãsuri speciale: 1. se aproba stingerea prin conversie în acţiuni a urmãtoarelor creanţe bugetare, cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare emise la solicitarea autoritãţii pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului, denumita în continuare apaps: a) creanţele bugetare reprezentând contribuţia la fondul de asigurãri sociale de sãnãtate, datorate şi neachitate la data transferului ...

Monitorul Oficial 727 din 17 Octombrie 2003 (M. Of. 727/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 14 octombrie 2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creante bugetare in vederea incasarii si virarii lor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 17 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta urmãtoarea ordonanta de urgenta: art. 1 prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã cesiunea creanţelor bugetare restante, existente în evidentele contabile ale casei naţionale de asigurãri de sãnãtate (cnas) la data de 30 iunie 2003, pentru care creditorul deţine titluri de creanta sau titluri executorii legal constituite, cãtre autoritatea pentru valorificarea activelor bancare (avab), în vederea recuperãrii acestora în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, republicatã. art. 2 ...

Monitorul Oficial 719 din 15 Octombrie 2003 (M. Of. 719/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea anexei nr. 3 la Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si european EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 719 din 15 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic anexa nr. 3 la legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 361 din 27 mai 2003, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta. ...

Monitorul Oficial 716 din 14 Octombrie 2003 (M. Of. 716/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 93 din 9 octombrie 2003 pentru exprimarea votului prin mijloace electronice la referendumul national privind revizuirea Constitutiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 14 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale art. 1 prevederile prezentei ordonanţe de urgenta privesc instituirea unui sistem de vot prin mijloace electronice la referendumul naţional privind revizuirea constituţiei, în scopul facilitãrii procedurii de votare pentru personalul militar şi poliţiştii care se afla, în perioada de desfãşurare a referendumului, în misiuni oficiale în afganistan, bosnia-hertegovina, irak şi kosovo. art. 2 prezenta ordonanta de urgenta, în mãsura în ...

Monitorul Oficial 712 din 13 Octombrie 2003 (M. Of. 712/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garantiilor de 10% retinute societatilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului si constructiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) se aproba stingerea prin compensare a sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanţiilor de 10% reţinute societãţilor comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate pentru combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la krivoi-rog - ucraina, denumite în continuare societãţi comerciale furnizoare, al cãror termen de garanţie a expirat, cu obligaţiile datorate de aceste societãţi cãtre bugetul de stat la data de 31 august ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 2 octombrie 2003 privind organizarea Garzii Financiare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) garda financiarã se organizeazã ca instituţie publica de control, cu personalitate juridicã, în subordinea autoritãţii naţionale de control, finanţatã de la bugetul de stat. (2) autoritatea nationala de control preia, în condiţiile legii, de la ministerul finanţelor publice atribuţiile specifice activitãţii privind garda financiarã, cu excepţia celor privind stabilirea, urmãrirea şi încasarea veniturilor bugetare şi soluţionarea contestaţiilor. ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi a art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 712 din 13 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ilegea nr. 141/1997 privind codul vamal al româniei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4(1) activitatea vamală se exercită prin autoritatea naţionala a vamilor, care se organizează şi funcţionează în subordinea autorităţii naţionale de control.(2) autoritatea naţionala a vamilor are o sigla ale carei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a guvernului, potrivit art. 5 alin. (1)."2. articolul 5 va avea următorul cuprins:"art. 5(1) autoritatea naţionala ...

Monitorul Oficial 710 din 10 Octombrie 2003 (M. Of. 710/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea referendumului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 10 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i legea nr. 375/2003 pentru organizarea şi desfãşurarea referendumului naţional privind revizuirea constituţiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 669 din 22 septembrie 2003, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) cetãţenii româniei sunt chemaţi sa îşi exprime vointa prin vot în cadrul referendumului naţional cu privire la revizuirea constituţiei, în zilele de ...

Monitorul Oficial 708 din 10 Octombrie 2003 (M. Of. 708/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i ordonanta de urgenta a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: 1. alineatul (1) al articolului 2 va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - (1) ...

Monitorul Oficial 694 din 03 Octombrie 2003 (M. Of. 694/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 84 din 18 septembrie 2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) se înfiinţeazã compania nationala de autostrazi şi drumuri naţionale din românia - s.a., denumita în continuare c.n.a.d.n.r., societate comercialã pe acţiuni, cu sediul în municipiul bucureşti, bd. dinicu golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea regiei autonome "administraţia nationala a drumurilor din românia", care se desfiinţeazã. (2) c.n.a.d.n.r. este persoana juridicã romana de interes strategic naţional, care se organizeazã şi funcţioneazã sub autoritatea ministerului transporturilor, construcţiilor şi turismului, pe baza ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 86 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i legea nr. 73/2000 privind fondul pentru mediu, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 889 din 9 decembrie 2002, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) se înfiinţeazã fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizãrii proiectelor prioritare pentru protecţia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016