Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din ordonanta-de-urgenta aprilie 2003 Twitter Facebook

Acte ordonanta-de-urgenta aprilie 2003

Monitorul Oficial 289 din 25 Aprilie 2003 (M. Of. 289/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 18 aprilie 2003 privind vanzarea unor pachete de actiuni ale Bancii Comerciale Romane - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 25 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) prin derogare de la prevederile legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societãţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritatea pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului, denumita în continuare apaps, este mandatata sa vândã, prin negociere directa, fãrã selecţie de oferte, pachete de acţiuni ale bãncii comerciale romane - s.a., denumita în continuare banca, cãtre banca europeanã pentru reconstrucţie şi dezvoltare, denumita în continuare berd, şi corporatia financiarã ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 24 aprilie 2003 pentru prorogarea unor termene prevazute la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, in anul 2003, a unui ajutor in ingrasaminte chimice producatorilor agricoli care au in proprietate teren arabil in extravilan, in suprafata totala de pana la 2,5 ha EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 25 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic termenele de 30 aprilie 2003 şi 30 iunie 2003, prevãzute la art. 2 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 158/2002 privind acordarea gratuita, în anul 2003, a unui ajutor în îngrãşãminte chimice producãtorilor agricoli care au în proprietate teren arabil în extravilan, în suprafata totalã de pana la 2,5 ha, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 843 din 22 noiembrie 2002, aprobatã prin legea nr. 133/2003 , se ...

Monitorul Oficial 291 din 25 Aprilie 2003 (M. Of. 291/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 27 din 18 aprilie 2003 privind procedura aprobarii tacite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 25 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã procedura aprobãrii tacite ca modalitate alternativa de emitere sau reinnoire a autorizaţiilor de cãtre autoritãţile administraţiei publice, având la baza urmãtoarele obiective: a) înlãturarea barierelor administrative din mediul de afaceri; b) responsabilizarea autoritãţilor administraţiei publice în vederea respectãrii termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor; c) impulsionarea dezvoltãrii economice prin oferirea unor condiţii cat mai favorabile întreprinzãtorilor, implicând costuri ...

Monitorul Oficial 294 din 25 Aprilie 2003 (M. Of. 294/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 24 aprilie 2003 pentru instituirea unor masuri speciale privind productia, importul si comercializarea uleiurilor minerale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 25 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) uleiurile minerale supuse accizelor, care se produc, se proceseaza sau se importa pe teritoriul româniei, sunt depozitate în spaţii speciale, denumite în continuare depozite speciale. (2) de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenta fac excepţie gazele petroliere lichefiate şi uleiurile pentru motoare auto. art. 2 depozitele speciale se organizeazã la agenţii economici producãtori, procesatori şi importatori de uleiuri minerale, pana la data de 15 ...

Monitorul Oficial 283 din 23 Aprilie 2003 (M. Of. 283/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea Acordului anual de finantare 2002 dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultura si dezvoltare rurala, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 1 aprilie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 23 aprilie 2003

Ordonanta de urgenta nr. 26 din 18 aprilie 2003 pentru ratificarea acordului anual de finanţare 2002 dintre guvernul româniei şi comisia comunitãţilor europene cu privire la programul special de aderare pentru agricultura şi dezvoltare ruralã, semnat la bucureşti şi la bruxelles la 1 aprilie 2003 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 283 din 23 aprilie 2003 articol unic se ratifica acordul anual de finanţare 2002 dintre guvernul româniei şi comisia comunitãţilor europene cu privire la ...

Monitorul Oficial 281 din 22 Aprilie 2003 (M. Of. 281/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 25 din 18 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea art. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 22 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 articolul 20 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 276 din 24 iulie 1998, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins: "(3) pentru fiecare copil încredinţat sau dat în plasament la asistentul maternal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii cheltuielilor ...

Monitorul Oficial 266 din 16 Aprilie 2003 (M. Of. 266/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 10 aprilie 2003 privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru echipamente din import destinate inzestrarii Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Telecomunicatii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prin derogare de la prevederile art. 29 lit. d.b) din legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suspenda plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru: a) importurile de echipamente efectuate în anul 2003 de compania nationala "romtehnica" - s.a., destinate inzestrarii serviciului de informaţii externe; b) importurile de echipamente efectuate de serviciul de telecomunicaţii speciale, destinate sistemului naţional ...

Monitorul Oficial 259 din 14 Aprilie 2003 (M. Of. 259/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 23 din 10 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea art. II si III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 14 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. alineatul (7) al articolului 21 se abroga. 2. alineatul (4) al articolului 98 va avea urmãtorul cuprins: "(4) beneficiazã de drepturile prevãzute ...

Monitorul Oficial 252 din 11 Aprilie 2003 (M. Of. 252/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 ordonanta de urgenta a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 5 martie 2003, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - salariaţii disponibilizaţi prin concedieri colective din ...

Monitorul Oficial 249 din 10 Aprilie 2003 (M. Of. 249/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 20 din 2 aprilie 2003 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de combustibil pentru Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prin derogare de la prevederile art. 5 alin. 2 din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se aproba scoaterea din rezervele de stat, cu titlu de împrumut, pe termen de 180 de zile, a cantitãţii de 277.000 tone cãrbune energetic, care este acordatã regiei autonome pentru activitãţi nucleare - sucursala "romag-termo". art. 2 (1) În cazul nerestituirii împrumutului la termenul ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 2 aprilie 2003 pentru completarea Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 10 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, se completeazã dupã cum urmeazã: - dupã articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, ...

Monitorul Oficial 232 din 05 Aprilie 2003 (M. Of. 232/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 5 aprilie 2003

Ordonanta de urgenta nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 232 din 5 aprilie 2003 În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, în concordanta cu prevederile directivei consiliului 93/7/cee din 15 martie 1993 privind restituirea bunurilor culturale care au pãrãsit ilegal teritoriul unui stat membru, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta ...

Monitorul Oficial 224 din 03 Aprilie 2003 (M. Of. 224/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 17 din 2 aprilie 2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de catre Ministerul de Interne a unui avans in valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, incheiat cu Societatea Comerciala "ARO" - S.A. Campulung EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de cãtre ministerul de interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu societatea comercialã "aro" - s.a. campulung, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 859 din 28 noiembrie 2002, aprobatã prin legea nr. 63/2003 , se proroga pana la data de ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 18 din 2 aprilie 2003 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 3 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic articolul 8 din legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlãturarea unor mãsuri şi sancţiuni, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 726 din 4 octombrie 2002, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 8. - dispoziţiile prezentei legi privesc pedepsele, mãsurile şi sancţiunile aplicate pentru fapte sãvârşite pana la data publicãrii ei în monitorul oficial al româniei, partea i." ...

Monitorul Oficial 226 din 03 Aprilie 2003 (M. Of. 226/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 2 aprilie 2003 privind organizarea si functionarea Corpului consilierilor de integrare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 3 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) În cadrul ministerului integrãrii europene se organizeazã corpul consilierilor de integrare, în coordonarea directa a ministrului integrãrii europene, cu atribuţii în domeniul realizãrii programelor şi reformelor necesare în procesul pregãtirii aderãrii româniei la uniunea europeanã. (2) corpul consilierilor de integrare prevãzut la alin. (1) se organizeazã în limita unui numãr total de 500 de posturi. art. 2 (1) În corpul consilierilor de integrare pot ...

Monitorul Oficial 219 din 02 Aprilie 2003 (M. Of. 219/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 13 martie 2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 142/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei SAPARD pentru implementarea tehnica si financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura si dezvoltare rurala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 aprilie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 alineatul 4 al articolului 3 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei sapard pentru implementarea tehnica şi financiarã a instrumentului special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare ruralã, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 471 din 28 septembrie 2000, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 309/2001 , cu modificãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: "(4) numãrul maxim de posturi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016