Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din ordonanta-de-urgenta iunie 2003 Twitter Facebook

Acte ordonanta-de-urgenta iunie 2003

Monitorul Oficial 465 din 30 Iunie 2003 (M. Of. 465/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 65 din 28 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic alineatul (4) al articolului 10 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "(4) autoritatea pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului ...

Monitorul Oficial 463 din 29 Iunie 2003 (M. Of. 463/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 62 din 25 iunie 2003 pentru ratificarea acordurilor dintre Ministerul Sanatatii si Familiei si Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei privind acordarea a doua credite nerambursabile pentru combaterea HIV/SIDA si tuberculozei, semnate la Geneva la 6 iunie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 29 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 se ratifica acordul încheiat la geneva la 6 iunie 2003 între ministerul sãnãtãţii şi familiei şi fondul global de combatere a sida, tuberculozei şi malariei privind acordarea unui credit nerambursabil pentru programul "combaterea hiv/sida: un rãspuns cuprinzator, coordonat, multisectorial în românia", în valoare de 21,801 milioane usd. art. 2 se ratifica acordul încheiat la geneva la 6 iunie 2003 între ministerul sãnãtãţii şi familiei şi fondul global de ...

Monitorul Oficial 461 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 461/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 25 iunie 2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, precum si a unor alte acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i ordonanta de urgenta a guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 767 din 30 noiembrie 2001, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 523/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica dupã cum urmeazã: 1. alineatul (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins: "(3) pentru berea produsã de micii producãtori independenţi care deţin instalaţii de fabricaţie cu o ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 25 iunie 2003 pentru prelungirea termenului prevazut la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de catre Ministerul de Interne a unui avans in valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, incheiat cu Societatea Comerciala "ARO" - S.A. Campulung EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic termenul prevãzut la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 162/2002 privind acordarea de cãtre ministerul de interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr. 110/2002, încheiat cu societatea comercialã "aro" - s.a. campulung, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 859 din 28 noiembrie 2002, aprobatã prin legea nr. 63/2003 , astfel cum a fost prorogat prin ...

Monitorul Oficial 462 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 462/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 63 din 28 iunie 2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) ministerul administraţiei şi internelor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã şi sediul în municipiul bucureşti. (2) ministerul administraţiei şi internelor exercita, conform constituţiei şi legilor tarii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apãrarea drepturilor şi libertãţilor fundamentale ale omului, a proprietãţii publice şi private; realizarea programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul administraţiei ...

Monitorul Oficial 461 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 461/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 60 din 25 iunie 2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de transport al acesteia pana in portul Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 În vederea dotãrii inspectoratului general al poliţiei de frontiera, prin derogare de la prevederile ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 212/2002 , se abiliteaza ministerul administraţiei şi internelor sa achizitioneze, prin inspectoratul general al poliţiei de frontiera, o nava maritima de patrulare de tipul p-157 de la ministerul federal de interne din republica federala germania, la preţul de 130.000 de euro, ...

Monitorul Oficial 460 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 460/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 25 iunie 2003 privind modificarea si completarea Codului de procedura civila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. i codul de procedura civilã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. literele a) şi b) ale punctului 1 al articolului 2 vor avea urmãtorul cuprins: "a) procesele şi cererile în materie comercialã al cãror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, precum şi procesele şi cererile în aceasta materie al cãror obiect este neevaluabil în bani; ...

Monitorul Oficial 461 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 461/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 61 din 25 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic alineatul (2) al articolului 7 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 7 februarie 2002, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "(2) se interzice pana la data de 31 decembrie 2005 achiziţionarea de la persoane fizice a metalelor neferoase, a aliajelor acestora şi a deşeurilor neferoase reciclabile, cu excepţia metalelor preţioase, ...

Monitorul Oficial 457 din 27 Iunie 2003 (M. Of. 457/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 20 iunie 2003 privind interzicerea realizarii de cladiri pe suprafetele din fondul forestier national afectate de incendii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) se interzice realizarea de clãdiri pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii. (2) suprafeţele prevãzute la alin. (1) vor fi în mod obligatoriu reimpadurite. art. 2 (1) realizarea de clãdiri de cãtre persoanele fizice sau juridice pe suprafeţele din fondul forestier naţional afectate de incendii constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenda de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei sau închisoare contravenţionalã. ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 25 iunie 2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate in executarea pedepselor privative de libertate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 27 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale interzicerea supunerii la tortura, tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente art. 1 (1) se interzice supunerea oricãrei persoane aflate în executarea unei pedepse privative de libertate la tortura, la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. (2) Încãlcarea prevederilor alin. (1) se pedepseşte potrivit legii penale. interzicerea discriminarii art. ...

Monitorul Oficial 452 din 25 Iunie 2003 (M. Of. 452/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 52 din 12 iunie 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Informatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea serviciului roman de informaţii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 33 din 3 martie 1992, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la articolul 25, dupã alineatul 2 se introduce un nou alineat cu urmãtorul cuprins: "unitãţile serviciului roman de informaţii, ai cãror comandanti au calitatea de ordonatori terţiari de credite, ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 53 din 12 iunie 2003 privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru constructia de locuinte prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) persoanele fizice cu cetãţenie romana, domiciliate în românia, pot beneficia de subvenţionarea dobânzii la creditele ipotecare acordate de cãtre bãnci şi sucursalele bãncilor strãine autorizate sa funcţioneze în românia, denumite în continuare bãnci, pentru prima locuinta construitã prin intermediul programelor promovate şi derulate de agenţia nationala pentru locuinţe. (2) creditele ipotecare se acorda solicitanţilor aflaţi în evidenta agenţiei naţionale pentru locuinţe, cu respectarea normelor interne de creditare ale bãncilor, în ...

Monitorul Oficial 447 din 24 Iunie 2003 (M. Of. 447/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 12 iunie 2003 privind reglementarea situatiei juridice a unor bunuri imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 (1) se aproba transmiterea fãrã plata din patrimoniul bãncii naţionale a româniei în proprietatea publica a statului şi administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" a imobilelor identificate conform anexei nr. 1. (2) se aproba trecerea imobilului "clãdire administrativã", situat în municipiul ramnicu valcea, str. regina maria nr. 6, judeţul valcea, având datele de identificare prevãzute în anexa nr. 1 poziţia nr. 2, din proprietatea publica a statului şi administrarea ...

Monitorul Oficial 441 din 23 Iunie 2003 (M. Of. 441/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003 privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru echipamente de import destinate inzestrarii Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prin derogare de la prevederile art. 29 lit. d.b) din legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suspenda plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru importurile de echipamente efectuate în trimestrul ii al anului 2003, de cãtre ministerul afacerilor externe, destinate misiunilor diplomatice ale româniei în exterior, precum şi centralei ministerului. art. 2 suspendarea prevãzutã la art. 1 ...

Monitorul Oficial 440 din 20 Iunie 2003 (M. Of. 440/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 12 iunie 2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 14 mai 2003 si la Paris la 22 mai 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 20 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 se ratifica acordul-cadru de împrumut dintre românia şi banca de dezvoltare a consiliului europei, în valoare de 2,5 milioane eur, destinat finanţãrii proiectului privind reabilitarea, consolidarea, restaurarea şi modernizarea sãlii mari de concerte a ateneului roman şi a cupolei care acoperã scena, inclusiv a acoperişului acesteia, şi protecţia tavanului curb, semnat la bucureşti la 14 mai 2003 şi la paris la 22 mai 2003. art. 2 (1) aplicarea ...

Monitorul Oficial 431 din 19 Iunie 2003 (M. Of. 431/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003 privind finantele publice locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 19 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. cap. i dispoziţii generale obiectul ordonanţei de urgenta art. 1 (1) prezenta ordonanta de urgenta stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice locale, precum şi responsabilitãţile autoritãţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor publice implicate în domeniul finanţelor publice locale. (2) dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenta se aplica în domeniul elaborãrii, aprobãrii, executãrii şi raportarii: ...

Monitorul Oficial 433 din 19 Iunie 2003 (M. Of. 433/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 47 din 5 iunie 2003 pentru suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru echipamente din import destinate inzestrarii Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prin derogare de la prevederile art. 29 lit. d.b) din legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adãugatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se suspenda plata taxei pe valoarea adãugatã la organele vamale pentru importurile de echipamente efectuate în anul 2003 de rami-dacia comicex, destinate inzestrarii ministerului de interne. art. 2 suspendarea prevãzutã la art. 1 se acorda pe termen de 270 de zile de la data ...

Monitorul Oficial 420 din 16 Iunie 2003 (M. Of. 420/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 5 iunie 2003 pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare si privatizare a unor societati nationale, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic alineatul (4) al articolului 10 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societãţi naţionale, companii naţionale şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 144 din 5 martie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "(4) autoritatea pentru privatizare şi administrarea participatiilor statului ...

Monitorul Oficial 405 din 10 Iunie 2003 (M. Of. 405/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 44 din 5 iunie 2003 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitatii de 3 milioane tone de carbune energetic de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat in anul 2001 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 10 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic termenul prevãzut la art. 4 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantitãţii de 3 milioane tone de cãrbune energetic de cãtre administraţia nationala a rezervelor de stat în anul 2001, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 350 din 29 iunie 2001, aprobatã prin legea nr. 732/2001 , cu modificãrile ulterioare, se proroga cu 90 de zile pentru împrumutul acordat în iarna 2002-2003. ...

Monitorul Oficial 399 din 09 Iunie 2003 (M. Of. 399/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 29 mai 2003 pentru aprobarea suplimentarii cu suma de 600 miliarde lei a despagubirilor acordate producatorilor agricoli in caz de calamitati naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic (1) se aproba suplimentarea cu suma de 600 miliarde lei a despãgubirilor acordate producãtorilor agricoli în caz de calamitati naturale, prin diminuarea cu aceeaşi suma a programelor pentru sprijinirea producãtorilor agricoli, în cadrul bugetului aprobat ministerului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor pe anul 2003. (2) ministerul finanţelor publice va efectua modificãrile corespunzãtoare în anexa nr. 3/22 la legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 . ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creantei statului provenite din executarea garantiei emise pentru imprumutul extern acordat Societatii Nationale "Imbunatatiri Funciare" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 prezenta ordonanta de urgenta reglementeazã preluarea în vederea valorificãrii de cãtre autoritatea pentru valorificarea activelor bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise de ministerul finanţelor publice pentru împrumutul extern acordat de cãtre citibank n.a. - s.u.a. pentru achiziţionarea unor pachete agricole, tehnologii şi servicii de cãtre societatea nationala "Îmbunãtãţiri funciare" - s.a., în cadrul programului rom ag 98. art. 2 (1) autoritatea pentru valorificarea activelor bancare ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 legea cetateniei romane nr. 21/1991 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. alineatul 3 al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins: "copilul gãsit pe teritoriul statului roman este considerat cetãţean roman, dacã nici unul dintre pãrinţi nu este cunoscut, pana la proba contrarie." ...

Monitorul Oficial 396 din 09 Iunie 2003 (M. Of. 396/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 38 din 29 mai 2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea partii romane din 17 octombrie 2001 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar International din 31 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice si financiare si a Memorandumului tehnic de intelegere suplimentar, convenite la Bucuresti si Washington prin Scrisoarea partii romane din 9 aprilie 2003 si Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar international din 25 aprilie 2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 9 iunie 2003

In temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţa de urgenta.art. 1(1) se ratifica amendamentele la aranjamentul stand-by dintre românia şi fondul monetar internaţional, convenit prin scrisoarea partii romane din 17 octombrie 2001 şi decizia consiliului directorilor executivi al fondului monetar internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi memorandumul suplimentar de politici economice şi financiare şi memorandumul tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la bucureşti şi washington prin scrisoarea partii romanesi din 9 aprilie 2003 şi decizia consiliului directorilor executivi al fondului monetar internaţional din 25 aprilie 2003.(2) scrisoarea partii romane din ...

Monitorul Oficial 376 din 02 Iunie 2003 (M. Of. 376/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta hotãrâre. art. 1 (1) membrii personalului diplomatic şi consular din ministerul afacerilor externe beneficiazã de pensie de serviciu, dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii cumulative de pensionare: a) au varsta şi stagiul complet de cotizare, prevãzute în legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale; b) au o vechime în diplomatie de cel puţin 20 de ani bãrbaţii şi 15 ani femeile, din stagiul complet de cotizare. (2) ...

Monitorul Oficial 378 din 02 Iunie 2003 (M. Of. 378/2003)

ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. art. 1 legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 279 din 21 aprilie 2003, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. dupã articolul 100 se introduce un nou articol, articolul 100^1, cu urmãtorul cuprins: "art. 100^1. - În mod excepţional, ...

ORDONANTA DE URGENTA nr. 39 din 29 mai 2003 pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol si scutirea de plata a taxelor datorate pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unor terenuri in vederea realizarii obiectivului de investitii "Deponeu ecologic zonal, judetul Timis" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 2 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie, guvernul româniei adopta prezenta ordonanta de urgenta. articol unic se aproba scoaterea definitiva din circuitul agricol şi scutirea de plata a taxelor datorate pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a unor terenuri în suprafata totalã de 63,9951 ha, identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta ordonanta de urgenta, în vederea realizãrii obiectivului de investiţii "deponeu ecologic zonal, judeţul timis". ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016