Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2009 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2009

Monitorul Oficial 512 din 27 Iulie 2009 (M. Of. 512/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 21 iulie 2009 privind aprobarea criteriilor de majorare a salariilor pentru personalul din cadrul Autorităţii de Audit, conform prevederilor Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare EMITENT: Curtea de Conturi PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 512 din 27 iulie 2009

Având în vedere:- nota nr. 40.995 din 21 iulie 2009, întocmită de preşedintele autorităţii de audit;– prevederile art. 17 alin. (1) din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, republicată;– dispoziţiile art. 1 şi art. 2 alin. (1^1) din legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, modificată şi completată prin art. i din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal din sectorul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 260/2009;– dispoziţiile art. 35 şi 61-63 din regulamentul de organizare ...

Monitorul Oficial 510 din 24 Iulie 2009 (M. Of. 510/2009)

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (LEGEA nr. 286) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 24 iulie 2009

Partea generalĂ*t*  titlul i - legea penalã şi limitele ei de aplicare art. 1-14capitolul i - principii generale art. 1-2capitolul ii - aplicarea legii penale art. 3-14 secţiunea 1 - aplicarea legii penale în timp ...

Monitorul Oficial 511 din 24 Iulie 2009 (M. Of. 511/2009)

CODUL CIVIL din 17 iulie 2009 ( Legea nr. 287/2009 ) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2009

Parlamentul româniei adoptã prezenta lege.titlul preliminardespre legea civilãcap. i dispoziţii generaleart. 1 obiectul codului civildispoziţiile prezentului cod reglementeazã raporturile patrimoniale şi pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.art. 2 conţinutul codului civilprezentul cod este alcãtuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referã litera sau spiritul dispoziţiilor sale.art. 3 aplicarea generalã a codului civil(1) dispoziţiile prezentului cod se aplicã şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.(2) sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploateazã o întreprindere.(3) constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematicã, ...

Monitorul Oficial 500 din 20 Iulie 2009 (M. Of. 500/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA*) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009

──────────*) republicată în temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea regiei autonome "administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - romatsa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 14 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────hotărârea guvernului nr. 74/1991 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 22 din 29 ianuarie 1991 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:- hotărârea guvernului nr. 731/1992 privind modificarea şi completarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 8 iulie 2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 5A - Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "fluidizare trafic pe dn 1 km 8+100 - km 17+000 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului bucureşti - obiect 5a - reabilitare şi extindere la patru benzi a centurii rutiere a municipiului bucureşti ...

Monitorul Oficial 497 din 17 Iulie 2009 (M. Of. 497/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 786 din 8 iulie 2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 497 din 17 iulie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (4) din legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "fluidizare trafic pe dn 1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului bucureşti - obiect 7 - completarea centurii rutiere a municipiului bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între dn 7 ...

Monitorul Oficial 490 din 15 Iulie 2009 (M. Of. 490/2009)

CODUL DEONTOLOGIC din 15 iunie 2009 al farmacistului EMITENT: COLEGIUL FARMACISTILOR DIN ROMANIA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 15 iulie 2009

Codul deontologic din 15 iunie 2009 al farmacistului emitent: colegiul farmaciŞtilor din romÂnia publicat În: monitorul oficial nr. 490 din 15 iulie 2009 cap. i principii generale art. 1 (1) codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii şi reguli ce reprezintã valorile fundamentale în baza cãrora se exercitã profesia de farmacist pe teritoriul româniei. (2) prezentul cod exprimã ...

Monitorul Oficial 486 din 14 Iulie 2009 (M. Of. 486/2009)

SISTEMUL din 7 iulie 2009 de raportare contabila la 30 iunie 2009 a societatilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 14 iulie 2009

Sistemul din 7 iulie 2009 de raportare contabilã la 30 iunie 2009 a societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi a brokerilor de asigurare emitent: comisia de supraveghere a asigurÃrilor publicat În: monitorul oficial nr. 486 din 14 iulie 2009 a. norme metodologice privind întocmirea şi verificarea raportãrilor contabile ale societãţilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare şi de reasigurare, precum şi ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2009 1. generalitãţi ...

Monitorul Oficial 481 din 13 Iulie 2009 (M. Of. 481/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 7 iunie 2009 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali EMITENT: Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 481 din 13 iulie 2009

În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (2) lit. a) din regulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali,congresul naţional al colegiului naţional al asistenţilor sociali aprobă prezenta hotărâre.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare al colegiului naţional al asistenţilor sociali, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 735 din 30 octombrie 2007, se completează după cum urmează:1. la articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) În subordinea şi sub coordonarea biroului executiv se înfiinţează şi funcţionează institutul naţional de asistenţă socială - i.n.a.s., potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă ...

Monitorul Oficial 480 din 10 Iulie 2009 (M. Of. 480/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 781 din 8 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 480 din 10 iulie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. ii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea şi completarea legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru parlamentul european,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru membrii din românia în parlamentul european din anul 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 155 din 12 martie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:"art. 13^1cheltuielile generate ...

Monitorul Oficial 473 din 09 Iulie 2009 (M. Of. 473/2009)

 ORDONANŢĂ nr. 6 din 8 iulie 2009 pentru modificarea termenului privind sancţionarea contravenţiilor prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 473 din 9 iulie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 1 pct. viii din legea nr. 253/2009 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă.art. unicprin derogare de la dispoziţiile art. 4 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 14 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. ...

Monitorul Oficial 457 din 01 Iulie 2009 (M. Of. 457/2009)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 90 din 30 iunie 2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul administraţiei publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 457 din 1 iulie 2009

Ca urmare a stabilirii prin legea nr. 251/2006 pentru modificarea şi completarea legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici a termenului de 19 iulie 2009 ca dată limită pentru absolvirea unei forme de învăţământ superior de lungă durată în specialitatea juridică sau administraţie publică de către secretarii de comună, sub sancţiunea eliberării din funcţie,având în vedere necesitatea asigurării continuităţii activităţii curente a colectivităţilor locale prin prelungirea până la data de 31 decembrie 2010 a termenului prevăzut pentru absolvirea studiilor universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specialitatea juridică sau ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016