Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2009 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2009

Monitorul Oficial 281 din 29 Aprilie 2009 (M. Of. 281/2009)

PROIECT DE LEGE nr. 352 din 15 aprilie 2009 privind finantarea sanatatii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 281 din 29 aprilie 2009

IniŢiative legislative ale cetĂŢenilor potrivit legii nr. 189/1999 expunere de motive la proiectul de lege privind finanţarea sãnãtãţii sãnãtatea a fost declaratã prioritate naţionalã de cãtre toţi guvernanţii postdecembrişti. cu toate acestea, finanţarea acestui sector a avut permanent de suferit, procentul alocat sãnãtãţii din produsul intern brut fiind mult sub nivelul alocat ...

Monitorul Oficial 282 bis din 29 Aprilie 2009 (M. Of. 282 bis/2009)

 REGISTRU din 15 ianuarie 2009 consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală*) EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 bis din 29 aprilie 2009

──────────*) aprobat prin hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2009 publicată în monitorul oficial nr. 282 din 29 aprilie 2009────────────────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului. registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală din 2009 nu mai este valabil, ulterior publicându-se un alt registru, actualizat.──────────------

Monitorul Oficial 282 din 29 Aprilie 2009 (M. Of. 282/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 ianuarie 2009 privind aprobarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 282 din 29 aprilie 2009

Având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) din ordonanţa guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,consiliul superior al camerei consultanţilor fiscali, întrunit în şedinţa din 14 ianuarie 2009, hotărăşte:art. unicse aprobă registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) anexa se publică ulterior în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 282 bis din 29 aprilie 2009, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome "monitorul oficial", ...

Monitorul Oficial 276 din 28 Aprilie 2009 (M. Of. 276/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice - I.N.E.C. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 276 din 28 aprilie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 368/1998 privind înfiinţarea institutului naţional de expertize criminalistice - i.n.e.c., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 248 din 3 iulie 1998, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2institutul are sediul în municipiul bucureşti, bd. regina elisabeta nr. 53, sectorul 5."2. articolul 3 va avea următorul cuprins:"art. 3(1) institutul are ca obiect de activitate efectuarea expertizelor criminalistice.(2) expertiza criminalistică reprezintă actul procesual prin care se efectuează o cercetare ştiinţifică a probelor materiale destinată identificării persoanelor, obiectelor, substanţelor, fenomenelor sau evenimentelor, stabilirii ...

Monitorul Oficial 277 din 28 Aprilie 2009 (M. Of. 277/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 aprilie 2009

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (3) din legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, cu modificările şi completările ulterioare,biroul permanent al senatului adoptă prezenta hotărâre.art. unicregulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, adoptat prin hotărârea biroului permanent al senatului nr. 16/2005 , publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cadrul structurii organizatorice ...

Monitorul Oficial 272 din 27 Aprilie 2009 (M. Of. 272/2009)

REGISTRUL din 27 aprilie 2009 National al Asistentilor Sociali EMITENT: COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 27 aprilie 2009

Partea i*t*┌─────┬────────────────────┬───────────────────────────┬───────┬───────────────┐│nr. │ │ │ nr. │ treaptã ││crt. │ numele │ prenumele │ rnas │de competenţã ...

Monitorul Oficial 254 din 16 Aprilie 2009 (M. Of. 254/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 4 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului*) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 16 aprilie 2009

*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea guvernului nr. 1.669/2008 privind modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 731/2007, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 858 din 19 decembrie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.hotărârea guvernului nr. 731/2007 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 532 din 7 august 2007.art. unicse aprobă normele metodologice de aplicare a ordonanţei guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor ...

Monitorul Oficial 255 din 16 Aprilie 2009 (M. Of. 255/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 20 din 15 aprilie 2009 pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei Societăţii Comerciale "Nicolina" - S.A. şi a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008 EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 255 din 16 aprilie 2009

În temeiul art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, şi al art. 75 din regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotărârea camerei deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,camera deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 10 alineatul (2) din hotărârea camerei deputaţilor nr. 5/2009 privind înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situaţiei societăţii comerciale "nicolina" - s.a. şi a modului în care autoritatea pentru valorificarea activelor statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 129 din 2 martie 2009, se modifică şi va avea următorul cuprins:" raportul final va fi ...

Monitorul Oficial 254 din 16 Aprilie 2009 (M. Of. 254/2009)

 NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007 (*republicată*) de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 254 din 16 aprilie 2009

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 731 din 4 iulie 2007, republicată în monitorul oficial, partea i, nr. 254 din 16 aprilie 2009.──────────cap. icategoriile de bunuri ce se valorifică în condiţiile ordonanţei guvernului nr. 14/2007, declararea şi preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statuluiart. 1În condiţiile ordonanţei guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, denumită în continuare ordonanţă, se valorifică următoarele bunuri, dacă prin legi speciale nu se dispune altfel:a) bunurile confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului în temeiul legii, al hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile ...

Monitorul Oficial 251 din 15 Aprilie 2009 (M. Of. 251/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 401 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării regimului juridic al frontierei de stat româno-ucrainene, precum şi a locţiitorilor acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 15 aprilie 2009

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 16 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a româniei, aprobată cu modificări prin legea 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 alin. 1 şi 2 din tratatul dintre românia şi ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea şi asistenţa mutuală în problemele de frontieră, semnat la cernăuţi la 17 iunie 2003, ratificat de românia prin legea nr. 93/2004,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.221/2004 privind desemnarea împuternicitului de frontieră principal, responsabil cu asigurarea respectării ...

 HOTĂRÂRE nr. 402 din 1 aprilie 2009 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 251 din 15 aprilie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 556/2008 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2008-2010, precum şi a normelor de aplicare a acestuia, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 416 din 3 iunie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la punctul 1 subpunctul 1.1 litera a), liniuţa a patra se modifică şi va avea următorul cuprins:" să deţină şi să completeze carnetul de stupină, document elaborat de forma asociativă şi aprobat de autoritatea naţională sanitară veterinară şi pentru siguranţa ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016