Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2009  privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 21 aprilie 2009 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

EMITENT: Senatul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 277 din 28 aprilie 2009
    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările şi completările ulterioare,
    Biroul permanent al Senatului adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adoptat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a preşedintelui se pot organiza servicii, birouri, comisii cu activitate temporară, precum şi alte structuri funcţionale necesare îndeplinirii atribuţiilor legale."

    2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Vicepreşedintele Autorităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează şi răspunde de activitatea Serviciului înregistrare operatori;
    b) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual;
    c) aprobă actele elaborate în cadrul activităţilor coordonate;
    d) prezintă preşedintelui Autorităţii, periodic, informări şi raportări statistice cu privire la activitatea desfăşurată;
    e) aprobă necesarul de fonduri transmis de serviciul pe care îl coordonează, pentru a fi inclus în proiectul de buget al Autorităţii;
    f) îndeplineşte atribuţiile preşedintelui Autorităţii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Autorităţii."

    3. La articolul 10, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) coordonează şi răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigură buna funcţionare a activităţii acestora;"

    4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Activitatea de audit este organizată şi se desfăşoară în directa subordonare a preşedintelui Autorităţii, potrivit legii.
    (2) Auditul public intern îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme metodologice specifice, obţinând avizarea lor de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
    b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Autorităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de preşedintele Autorităţii, precum şi despre consecinţele acestora;
    e) raportează periodic preşedintelui Autorităţii constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern aprobat de preşedintele Autorităţii;
    g) raportează imediat preşedintelui Autorităţii identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii;
    h) exercită orice alte atribuţii stabilite prin lege, regulament sau norme interne."

    5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Serviciul înregistrare operatori exercită atribuţii privind supravegherea operatorilor, autorizarea prelucrărilor de date privind starea de sănătate, transmiterea/transferul datelor cu caracter personal în alte state, precum şi atribuţii privind comunicaţiile electronice şi gestionarea infrastructurii IT a Autorităţii.
    (2) În activitatea de supraveghere a prelucrărilor de date cu caracter personal şi a transmiterilor/transferurilor de date în alte state, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    b) stabileşte formatul registrelor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c)-e) din prezentul regulament;
    c) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea/ transmiterea/transferul datelor cu caracter personal;
    d) elaborează şi propune spre aprobare procedura de primire, analizare şi înregistrare a notificărilor;
    e) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;
    f) elaborează şi propune spre aprobare procedura de emitere a autorizaţiilor prevăzute la lit. e);
    g) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate, în cazurile prevăzute la lit. e);
    h) elaborează şi propune spre aprobare procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în state terţe;
    i) propune emiterea autorizaţiilor de transfer al datelor cu caracter personal în state terţe;
    j) ţine evidenţa autorizaţiilor emise de Autoritate;
    k) propune efectuarea controalelor prealabile şi a investigaţiilor, în urma analizării notificărilor;
    l) soluţionează punctele de vedere referitoare la chestiuni privind activitatea operatorilor de date cu caracter personal;
    m) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;
    n) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;
    o) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.
    (3) În activitatea de gestionare a infrastructurii IT a Autorităţii şi comunicaţii electronice, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură realizarea şi administrarea bazei de date în format electronic privind evidenţa operatorilor şi a prelucrărilor de date cu caracter personal;
    b) gestionează aplicaţia electronică de management al documentelor;
    c) gestionează aplicaţia electronică de înregistrare on-line a notificărilor;
    d) asigură organizarea şi funcţionarea sistemului informatic necesar desfăşurării activităţii Autorităţii;
    e) administrează şi gestionează, în condiţii de siguranţă şi protecţie, infrastructura de comunicaţii de date a Autorităţii;
    f) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informaţional la nivelul Autorităţii;
    g) participă la soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor adresate Autorităţii în domeniul comunicaţiilor electronice;
    h) gestionează website-ul Autorităţii şi efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare activităţii desfăşurate;
    i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;
    j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

    6. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Direcţia control exercită atribuţii privind controlul prealabil, investigaţiile şi soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor."

    7. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 13^1 şi 13^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    În activitatea de efectuare a controalelor prealabile şi a investigaţiilor, Serviciul control operatori exercită următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare procedura de efectuare a investigaţiilor şi a controalelor prealabile;
    b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    c) propune şi efectuează controale prealabile şi investigaţii la operatorii de date cu caracter personal, în condiţiile legii;
    d) elaborează documentaţia de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării controalelor prealabile şi a investigaţiilor, şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;
    e) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;
    f) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;
    g) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;
    h) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii.
    ART. 13^2
    În activitatea de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor, Serviciul plângeri exercită următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi propune spre aprobare procedura de soluţionare a plângerilor, sesizărilor şi cererilor;
    b) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    c) examinează plângerile, sesizările şi cererile adresate Autorităţii şi propune modalitatea de soluţionare a acestora conform procedurii aprobate;
    d) participă la efectuarea investigaţiilor propuse pentru soluţionarea plângerilor, sesizărilor şi cererilor;
    e) propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigaţiilor şi urmăreşte ducerea la îndeplinire a acestora;
    f) ţine evidenţa sancţiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;
    g) efectuează propuneri pentru îmbunătăţirea informaţiilor din secţiunile corespunzătoare ale website-ului Autorităţii;
    h) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite;
    i) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

    8. Articolul 14 se abrogă.
    9. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    În activitatea de relaţii internaţionale, Serviciul relaţii internaţionale exercită următoarele atribuţii:
    a) primeşte şi asigură soluţionarea lucrărilor repartizate;
    b) organizează activitatea de relaţii externe şi asigură cooperarea Autorităţii cu cele similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;
    c) participă la grupurile şi subgrupurile de lucru de pe lângă Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, la care autorităţile de protecţia datelor personale au statut de membru sau observator, în colaborare cu compartimentele de specialitate, după caz;
    d) participă la reuniunile autorităţilor comune de control, precum şi la acţiunile întreprinse de acestea, după caz;
    e) participă la conferinţe internaţionale şi alte reuniuni ale specialiştilor în domeniul protecţiei datelor;
    f) transmite compartimentelor de specialitate opiniile Grupului de lucru art. 29 şi urmăreşte publicarea acestora pe website-ul Autorităţii;
    g) pregăteşte vizitele delegaţiilor externe la sediul Autorităţii;
    h) examinează materialele primite de la Grupul de lucru art. 29 şi transmite electronic punctul de vedere al Autorităţii în cadrul procedurii scrise de vot;
    i) ţine evidenţa corespondenţei repartizate şi a celei întocmite în cadrul serviciului;
    j) exercită orice alte atribuţii stabilite de preşedinte, potrivit legii."

    10. Articolul 16 litera l), precum şi articolele 33, 34, 35, 36 şi 38 se abrogă.
    11. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, str. Olari nr. 32, sectorul 2."

    12. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

    Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în şedinţa din 21 aprilie 2009.


                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    MIRCEA-DAN GEOANĂ

    Bucureşti, 21 aprilie 2009.
    Nr. 2.
    ANEXA 1

    (Anexă la regulament)
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
    Prelucrării Datelor cu Caracter Personal


        Numărul maxim de posturi = 50
        (exclusiv demnitarii)

                                  ┌──────────────┐
                                  │ PREŞEDINTE │
                                  └──────┬───────┘
                                         │
                                         │
                                         │
    ┌───────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐
    │ VICEPREŞEDINTE ├<───────────┤ ┌───────>┤ AUDIT PUBLIC INTERN │
    └─────┬─────────────────┘ │ │ └───────────────────────┘
          │ ├───┘
          │ │
          │ v

          ├--------------------┬────────────┬─────────┬───────────────┐
          │ ┌──────┴───┐ │ │ ┌────────────┴──────┐
          │ │DIRECŢIA │ │ │ │DIRECŢIA ECONOMICĂ │
          │ │CONTROL │ │ │ │ ŞI RESURSE UMANE │
          │ └────┬─────┘ │ │ └──────────────┬────┘
          │ │ │ │ │
          │ ┌──────┴───┐ │ │ ┌─────┴────┐
          │ │ │ │ │ │ │
     ┌────┴────┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌─────┴───┐┌────┴─────┐ ┌──┴──────┐┌──┴────┐
     │SERVICIUL││SERVICIUL││SERVICIUL││SERVICIUL││BIROUL │ │SERVICIUL││BIROUL │
     │INREGIS- ││CONTROL ││PLÂNGERI ││RELAŢII ││JURIDIC │ │ BUGET- ││RESURSE│
     │TRARE ││OPERATORI││ ││INTERNA- ││ ŞI │ │FINANŢE ││UMANE │
     │OPERATORI││ ││ ││ŢIONALE ││COMUNICARE│ │ ŞI ││ │
     │ ││ ││ ││ ││ │ │CONTABI- ││ │
     │ ││ ││ ││ ││ │ │LITATE ││ │
     └─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└──────────┘ └─────────┘└───────┘


    -----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016