Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2009 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2009

Monitorul Oficial 819 din 27 Noiembrie 2009 (M. Of. 819/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.455 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 819 din 27 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 526/2009 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea secretariatului general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 305 din 8 mai 2009, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:secretarul general al guvernului,daniela nicoleta andreescup. ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,interimar,mihai constantin Şeitan,secretar de statministrul finanţelor publice,gheorghe pogeabucureşti, 25 noiembrie 2009.nr. 1.455.anexa 1 regia ...

Monitorul Oficial 810 din 26 Noiembrie 2009 (M. Of. 810/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.349 din 11 noiembrie 2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 810 din 26 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa la hotărârea guvernului nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 529 din 14 iulie 2008, se modifică după cum urmează:1. la articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 6(1) pentru alinierea la standardele comunitare prevăzute în directiva ce/2001/80 , românia trebuie să realizeze investiţii semnificative pentru reducerea emisiilor de gaze provenite de la instalaţiile mari de ardere."2. la articolul 13, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. nu se încadrează, din ...

Monitorul Oficial 805 bis din 25 Noiembrie 2009 (M. Of. 805 bis/2009)

 ANEXE din 2 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008 EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 805 bis din 25 noiembrie 2009

──────────conţinute de ordinul nr. 204 din 2 septembrie 2009, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 805 din 25 noiembrie 2009. ──────────anexa 1 (anexa nr. 5 la normativ)  timpul alocat reviziilor lunare, periodicitatea andocĂrilor, tipul  reparaŢiilor Şi periodicitatea acestora, durata normalĂ de utilizare  Şi numĂrul maxim de motoare care pot fi alocate┌────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────────┬──────────┐│ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 802 din 25 Noiembrie 2009 (M. Of. 802/2009)

Monitorul Oficial 798 din 23 Noiembrie 2009 (M. Of. 798/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.363 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 798 din 23 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. ii alin. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea legii cetăţeniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 70/2008,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor care au obţinut cetăţenia statului de domiciliu, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanei care a obţinut promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, prevăzută în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti,cătălin marian predoiuministrul afacerilor ...

Monitorul Oficial 794 din 20 Noiembrie 2009 (M. Of. 794/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.323 din 4 noiembrie 2009 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 794 din 20 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 557 din 15 august 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 2, literele l) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"l) lipsa de la bordul navei a registrelor ori a documentelor privind evidenţa activităţilor ce se desfăşoară la bord, cu excepţia celor prevăzute la lit. bb), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;.............................................................................p) nerespectarea de către comandant sau de către conducător ...

Monitorul Oficial 787 din 18 Noiembrie 2009 (M. Of. 787/2009)

 NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2009 privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 787 din 18 noiembrie 2009

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 3.156 din 12 noiembrie 2009, publicat în monitorul oficial nr. 787 din 18 noiembrie 2009.──────────art. 1autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, virează disponibilităţile reprezentând venituri proprii, inclusiv cele păstrate în depozite, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", la unităţile trezoreriei statului la care au fost deschise conturile de disponibilităţi respective, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.art. 2autorităţile şi instituţiile publice finanţate ...

Monitorul Oficial 770 din 11 Noiembrie 2009 (M. Of. 770/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.295 din 28 octombrie 2009 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Codului internaţional de management al siguranţei - Codul I.S.M. amendat, a Normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei în conformitate cu cerinţele Codului I.S.M. amendat şi a Normelor metodologice pentru mandatarea auditorilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 11 noiembrie 2009

Având în vedere prevederile liniilor directoare privind asigurarea unor garanţii financiare în caz de abandon a navigatorilor, adoptate de către adunarea organizaţiei maritime internaţionale şi de consiliul de administraţie al biroului internaţional al muncii prin rezoluţia a.930(22) din 29 noiembrie 2001 şi intrate în vigoare la 1 ianuarie 2002,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 476/2003 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor codului internaţional de management al siguranţei - codul i.s.m. amendat, a normelor metodologice privind procedura de eliberare a certificatelor de management al siguranţei ...

Monitorul Oficial 770 bis din 11 Noiembrie 2009 (M. Of. 770 bis/2009)

ARANJAMENT AL SERVICIILOR POSTALE DE PLATA din 12 august 2009 adoptat la Congresul de la Geneva al Uniunii Postale Universale la 12 august 2008 EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 bis din 11 noiembrie 2009

------------ *) ratificat de legea nr. 328 din 27 octombrie 2009 , publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 770 din 11 noiembrie 2009. uniunea poştalã universalã conţinut partea i principii comune aplicabile la serviciile poştale de platã capitolul i dispoziţii generale articole 1 obiectul contractului 2 definiţii 3 desemnarea operatorului 4 funcţii ale ţãrilor membre 5 funcţii operaţionale ...

Monitorul Oficial 770 din 11 Noiembrie 2009 (M. Of. 770/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.313 din 4 noiembrie 2009 privind modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 11 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 125 din 20 februarie 2007, la nr. crt. 1 şi 2, coloana "valoarea de inventar - lei -" se modifică şi va avea următorul cuprins:1. "400.000 lei";2. "2.250.000 lei".art. iiÎn anexa la hotărârea guvernului nr. 29/2008 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului culturii şi cultelor în domeniul public al unor unităţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.318 din 4 noiembrie 2009 pentru modificarea unor acte normative privind implementarea măsurilor necesare intervenţiei în pandemia de gripă A/H1N1 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 770 din 11 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al ordonanţei guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 756/2009 privind suplimentarea bugetului ministerului sănătăţii din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, pentru finanţarea unor măsuri de implementare a planului naţional de intervenţie în pandemia de gripă, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 ...

Monitorul Oficial 766 din 10 Noiembrie 2009 (M. Of. 766/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.296 din 28 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2009 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 766 din 10 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 110/2009 privind acordarea unor ajutoare de stat operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat către populaţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 1.218/2009 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 688 ...

Monitorul Oficial 760 din 09 Noiembrie 2009 (M. Of. 760/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 26 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normei nr. 18/2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative EMITENT: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 9 noiembrie 2009

În baza notei de fundamentare nr. 665 din 22 octombrie 2009 a direcţiei reglementare, prezentată în cadrul şedinţei din data de 28 octombrie 2009,în baza hotărârii parlamentului româniei nr. 24/2006 privind numirea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a celorlalţi membri ai consiliului comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private,având în vedere prevederile art. 79 alin. (4) şi ale art. 108 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22 şi ale art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a ...

 NORMĂ nr. 18 din 28 octombrie 2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative EMITENT: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 760 din 9 noiembrie 2009

──────────aprobată prin hotărârea nr. 26 din 28 octombrie 2009, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 760 din 9 noiembrie 2009.──────────având în vedere prevederile art. 79 alin. (4) şi ale art. 108 din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22 şi ale art. 23 lit. f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a sistemului de pensii private, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 313/2005,comisia de supraveghere a sistemului de pensii private, denumită în continuare comisie, emite prezenta normă.cap. ...

Monitorul Oficial 758 din 06 Noiembrie 2009 (M. Of. 758/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.308 din 4 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 758 din 6 noiembrie 2009

În vederea sprijinirii activităţii birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului bucureşti,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 10 din hotărârea guvernului nr. 1.045/2009 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru preşedintele româniei din anul 2009, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 639 din 28 septembrie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) prin grija prefecţilor şi cu sprijinul primarilor se asigură instalarea, la intrarea în secţiile de votare speciale, de camere web sau alte ...

Monitorul Oficial 752 din 04 Noiembrie 2009 (M. Of. 752/2009)

 HOTĂRÂRE nr. 1.287 din 28 octombrie 2009 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 4 noiembrie 2009

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (1) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 202/2008 privind instituirea premiilor naţionale pentru arte, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 165 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) premiile naţionale pentru arte se acordă de către primul-ministru, în cadrul unei festivităţi anuale, organizată la o dată stabilită prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional."prim-ministruemil boccontrasemnează:ministrul culturii,cultelor şi patrimoniului naţional,theodor paleologup. ministrul finanţelor publice,bogdan alexandru drăgoi,secretar de statbucureşti, 28 octombrie 2009.nr. 1.287.------

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016