Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2009  privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 12 noiembrie 2009 privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat potrivit Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 787 din 18 noiembrie 2009
──────────
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 3.156 din 12 noiembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 18 noiembrie 2009.
──────────
    ART. 1
    Autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, virează disponibilităţile reprezentând venituri proprii, inclusiv cele păstrate în depozite, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", la unităţile Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităţi respective, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 2
    Autorităţile şi instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, virează disponibilităţile reprezentând venituri proprii şi subvenţii, la bugetul de stat, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, astfel:
    a) veniturile proprii: în contul 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităţi;
    b) subvenţiile rămase neutilizate: în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.


    ART. 3
    Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 2 au obligaţia de a dispune transformarea în lei a sumelor reprezentând venituri proprii existente în conturi în valută deschise la instituţii de credit şi de a vira sumele rezultate în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.05 "Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice", în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

    ART. 4
    (1) Sumele aferente donaţiilor sau sponsorizărilor primite în lei de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 2, rămase neutilizate în conturi de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului, se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.37.01.01 "Donaţii şi sponsorizări", deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au fost deschise conturile de disponibilităţi şi se utilizează în condiţiile stabilite pentru donaţiile şi sponsorizările primite de instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.
    (2) Donaţiile şi sponsorizările primite în valută, aflate în conturi deschise la instituţii de credit, pot fi reţinute în aceste conturi, urmând a fi utilizate în condiţiile stabilite pentru donaţiile şi sponsorizările în valută primite de instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.661 bis/2003.

    ART. 5
    (1) Disponibilităţile din fonduri externe nerambursabile postaderare rămase neutilizate în conturile autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 şi 2 se virează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.45.01.XX.yy "Venituri ale bugetului de stat - sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări", în care XX reprezintă subcapitolul de venituri ale bugetului de stat, iar yy reprezintă paragraful, stabilite potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005.
    (2) Finanţarea proiectelor derulate de autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă şi altor prevederi legale privind gestionarea de fonduri externe nerambursabile postaderare în vigoare.

    ART. 6
    (1) Sumele indisponibilizate în conturile de disponibilităţi ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 şi 2, în temeiul unor titluri executorii prezentate unităţilor Trezoreriei Statului anterior intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul 50.63.02 "Disponibil al instituţiilor publice de subordonare centrală finanţate integral sau parţial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii", deschis pe numele instituţiilor publice respective, şi se virează în conturile indicate de executorii judecătoreşti în termenele prevăzute de lege.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 329/2009, din conturile de disponibilităţi ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 1 şi 2 nu se mai indisponibilizează sume, obligaţiile de plată stabilite în titlurile executorii urmând a fi indisponibilizate din creditele bugetare deschise şi repartizate acestor instituţii de la bugetul de stat.

    ART. 7
    (1) Fac excepţie de la prevederile art. 1 şi 2 sumele existente la data reorganizării în conturile de disponibilităţi, care provin din următoarele surse:
    1. garanţii primite de la terţi pentru participarea la licitaţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, care nu se cuvin bugetului de stat;
    2. disponibilităţi reprezentând sume de mandat şi în depozit;
    3. sume încasate necuvenit, înregistrate ca operaţiuni în curs de lămurire sau în conturi de creditori;
    4. sume reprezentând fonduri externe nerambursabile preaderare, inclusiv sume aferente cofinanţării de la bugetul de stat a acestora;
    5. alte sume care se regăsesc potrivit legii în conturi ale instituţiilor publice şi care nu reprezintă venituri proprii ale acestora şi/sau subvenţii.

    (2) Disponibilităţile prevăzute la alin. (1) pct. 1 şi 2 se virează de către instituţiile publice în contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat şi în depozit", deschis la Trezoreria Statului, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (3) Disponibilităţile prevăzute la alin. (1) pct. 3, 4 şi 5 se virează de către instituţiile publice în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială ale ministerelor şi instituţiilor publice subordonate", în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (4) Sumele prevăzute la alin. (2) şi (3) se utilizează conform legislaţiei specifice.

    ART. 8
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice, instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 2 pot efectua din conturile de disponibilităţi deschise la Trezoreria Statului numai operaţiuni de regularizare şi transfer prevăzute de prezentele norme metodologice.
    (2) În conturile de disponibilităţi deschise pe numele instituţiilor publice prevăzute la art. 1 şi 2, cu excepţia celor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi (3), nu mai pot fi încasate sume.
    (3) Până la data de 31 decembrie 2009, eventualele sume virate eronat în conturile de disponibilităţi prevăzute la alin. (2) se transferă de către unităţile Trezoreriei Statului în contul de venituri ale bugetului de stat 20.36.01.17 "Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate". După efectuarea operaţiunilor de transfer, unităţile Trezoreriei Statului eliberează instituţiei publice beneficiare un extras al contului 20.36.01.17 "Venituri ale bugetului de stat - Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate".

    ART. 9
    Veniturile realizate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie se gestionează potrivit hotărârilor Guvernului emise în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009.

    ART. 10
    (1) Sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 2 şi care, potrivit legii, se datorează bugetului de stat se încasează în continuare de către instituţiile publice respective sau de către instituţiile publice în structura cărora acestea au fost preluate, în contul de disponibilităţi 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", care se deschide pe numele acestora la unităţile Trezoreriei Statului.
    (2) Sumele prevăzute la alin. (1) care se achită în numerar se depun de către instituţiile publice în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat", în prima zi lucrătoare de la încasare.
    (3) Sumele colectate în contul 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se virează în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat prevăzute în anexă, în funcţie de natura acestora, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.
    (4) Instituţiile publice reorganizate au obligaţia de a comunică clienţilor, contribuabililor şi altor debitori de la care au de încasat sume care se cuvin bugetului de stat codul IBAN aferent contului 50.32 "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat".

    ART. 11
    Conturile de venituri ale bugetului de stat în care se virează sumele care au fost gestionate ca venituri proprii de către instituţiile publice prevăzute la art. 1 şi 2 şi conturile de disponibilităţi ale acestora se codifică cu codul de identificare fiscală al instituţiilor publice respective şi se deschid la unităţile Trezoreriei Statului prin care acestea îşi desfăşoară activitatea în urma reorganizării.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    Conturile de venituri ale bugetului de stat în care
    se virează sumele reprezentând venituri proprii gestionate
    de instituţiile publice reorganizate ca instituţii publice
    finanţate integral de la bugetul de stat

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Simbol cont│Denumire cont │
│crt.│ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Taxe judiciare de │
│1. │20.07.01.03│timbru şi alte taxe
│ │ │de timbru │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Alte impozite şi taxe│
│2. │20.12.01.50│generale pe cifra de │
│ │ │afaceri, vânzări şi │
│ │ │valoare adăugată │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Taxe şi tarife pentru│
│3. │20.16.01.03│eliberarea de licenţe│
│ │ │şi autorizaţii de │
│ │ │funcţionare │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Alte taxe pe │
│ │ │utilizarea bunurilor,│
│4. │20.16.01.50│autorizarea │
│ │ │utilizării bunurilor │
│ │ │sau pe desfăşurarea │
│ │ │de activităţi │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din │
│5. │20.30.01.05│concesiuni şi │
│ │ │închirieri │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│6. │20.31.01.03│Alte venituri din │
│ │ │dobânzi │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│7. │20.33.01.01│Taxe de metrologie │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Taxe şi tarife pentru│
│8. │20.33.01.04│analize şi servicii │
│ │ │efectuate de │
│ │ │laboratoare │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│9. │20.33.01.05│Taxe şi alte venituri│
│ │ │în învăţământ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│10. │20.33.01.08│Venituri din prestări│
│ │ │de servicii │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Taxe şi alte venituri│
│11. │20.33.01.09│din protecţia │
│ │ │mediului │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Contribuţia elevilor │
│12. │20.33.01.14│şi studenţilor pentru│
│ │ │internate, cămine şi │
│ │ │cantine │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din │
│ │ │valorificarea │
│13. │20.33.01.16│produselor obţinute │
│ │ │din activitatea │
│ │ │proprie sau anexă │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din │
│ │ │organizarea de │
│ │ │cursuri de calificare│
│14. │20.33.01.17│şi conversie │
│ │ │profesională, │
│ │ │specializare şi │
│ │ │perfecţionare │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din serbări │
│ │ │şi spectacole │
│15. │20.33.01.19│şcolare, manifestări │
│ │ │culturale, artistice │
│ │ │şi sportive │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│16. │20.33.01.20│Venituri din │
│ │ │cercetare │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Alte venituri din │
│17. │20.33.01.50│prestări de servicii │
│ │ │şi alte activităţi │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din amenzi │
│18. │20.35.01.01│şi alte sancţiuni │
│ │ │aplicate potrivit │
│ │ │dispoziţiilor legale │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Încasări din │
│ │ │valorificarea │
│ │ │bunurilor confiscate,│
│19. │20.35.01.03│abandonate şi alte │
│ │ │sume constatate odată│
│ │ │cu confiscarea │
│ │ │potrivit legii │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Alte amenzi, │
│20. │20.35.01.50│penalităţi şi │
│ │ │confiscări │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Vărsăminte din │
│21. │20.36.01.05│veniturile şi/sau │
│ │ │disponibilităţile │
│ │ │instituţiilor publice│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│22. │20.36.01.50│Alte venituri │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│23. │20.37.01.01│Donaţii şi │
│ │ │sponsorizări │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Venituri din │
│24. │20.39.01.01│valorificarea unor │
│ │ │bunuri ale │
│ │ │instituţiilor publice│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │Alte venituri din │
│25. │20.39.01.50│valorificarea unor │
│ │ │bunuri │
└────┴───────────┴─────────────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016