Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ nr. 18 din 28 octombrie 2009  privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ nr. 18 din 28 octombrie 2009 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile fondului de pensii facultative

EMITENT: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 760 din 9 noiembrie 2009
──────────
    Aprobată prin Hotărârea nr. 26 din 28 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760 din 9 noiembrie 2009.
──────────
    Având în vedere prevederile art. 79 alin. (4) şi ale art. 108 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege,
    în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22 şi ale art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005,
    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta normă stabileşte metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului de pensii facultative, astfel:
    a) operaţiunile privind viramentele contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii facultative;
    b) operaţiunile privind decontarea tranzacţiilor cu instrumente financiare;
    c) operaţiunile privind transferul activelor participanţilor între fondurile de pensii facultative;
    d) operaţiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege.
    e) operaţiunile privind stingerea obligaţiilor fondului de pensii facultative.


    ART. 2
    Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităţi:
    a) fonduri de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii;
    b) administratori de fonduri de pensii facultative, denumiţi în continuare administratori;
    c) depozitari ai fondurilor de pensii facultative, denumiţi în continuare depozitari.


    ART. 3
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Lege.
    (2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) contul colector - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru efectuarea încasărilor contravalorii contribuţiilor individuale brute ale participanţilor;
    b) contul operaţional - unul sau mai multe conturi ale fondului de pensii, deschis/deschise la instituţii de credit, utilizat/utilizate pentru efectuarea de investiţii şi pentru stingerea obligaţiilor fondului de pensii;
    c) contul de transfer - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru operaţiuni de virament al contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor;
    d) contul pentru plata contravalorii activelor personale ale participanţilor fondului de pensii în caz de deces, invaliditate şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, denumit în continuare contul DIP - contul bancar al fondului de pensii deschis la banca depozitar pentru plata contravalorii activului personal net al participantului la fond în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege.


    CAP. II
    Metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin contul colector al fondului de pensii
    ART. 4
    (1) Operaţiunile privind viramentele contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii se efectuează prin intermediul contului colector, deschis la depozitar.
    (2) În contul colector al fondului de pensii se înregistrează contribuţiile individuale brute ale participanţilor.

    ART. 5
    (1) Prin contul colector se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) încasarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii, conform extrasului de cont;
    b) plata comisionului de administrare din contribuţii brute, conform ordinului de plată;
    c) plata sumelor care se regăsesc în contul colector al fondului, virate eronat şi necuvenite acestuia, conform ordinului de plată;
    d) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul colector la un moment dat, conform extrasului de cont;
    e) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul colector la un moment dat din contul colector în contul operaţional, conform ordinului de plată.

    (2) Evidenţierea contului colector în contabilitatea fondului de pensii se realizează prin intermediul contului analitic 51211 "Contul colector".
    (3) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul colector al fondului de pensii, acesta are obligaţia de a notifica imediat Comisia şi administratorul.

    ART. 6
    Organizarea şi evidenţierea viramentelor de contribuţii se efectuează conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 7
    (1) După identificarea participantului şi după operaţiunea de comisionare a contribuţiei brute, se efectuează procesul de convertire a contribuţiei nete în unităţi de fond.
    (2) Simultan, activul personal net al participantului identificat se virează în contul operaţional al fondului de pensii, în baza ordinului de plată.
    (3) Sumele din contul colector nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului de pensii.

    ART. 8
    (1) Administratorul care încasează venituri de natura comisioanelor de administrare prevăzute la art. 92 alin. (2) lit. a) din Lege, lunar, emite o factură însoţită de situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din contribuţii brute, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, pentru luna curentă.
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrării comisionului de administrare din contribuţii brute în contabilitate sunt factura şi situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din contribuţii brute.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este documentul justificativ, întocmit în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, care însoţeşte factura emisă de administratorul fondului de pensii şi care cuprinde următoarele elemente obligatorii:
    a) codul atribuit administratorului şi înregistrat în registrul Comisiei;
    b) valoarea contribuţiilor brute încasate în contul colector pentru fiecare participant;
    c) valoarea comisionului de administrare din contribuţii brute reţinut pentru fiecare participant;
    d) data încasării contribuţiei brute în contul colector;
    e) numărul de participanţi pentru care s-au încasat contribuţii brute;
    f) numele şi prenumele persoanei care a avizat situaţia centralizatoare.

    (4) Situaţia prevăzută la alin. (3) se întocmeşte şi se arhivează electronic, păstrându-se pentru o perioadă de 10 ani de la constituire.

    ART. 9
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului colector sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii.
    (2) Comisioanele bancare aferente operaţiunilor care se desfăşoară prin contul colector sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Veniturile din dobânzi aferente contului colector sunt venituri ale fondului de pensii.

    CAP. III
    Metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin contul operaţional al fondului de pensii
    ART. 10
    (1) Prin contul operaţional al fondului de pensii se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) operaţiuni privind încasarea sumelor aferente activelor nete ale participanţilor din contul colector al fondului, conform ordinului de plată;
    b) operaţiuni privind investirea în active financiare pe termen lung şi pe termen scurt, conform ordinului de plată;
    c) operaţiuni privind stingerea obligaţiilor, precum plata taxei de audit şi a comisioanelor de administrare, din activul net al fondului de pensii facultative, conform ordinului de plată;
    d) operaţiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor în contul de transfer, conform ordinului de plată;
    e) operaţiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor din contul de transfer, conform ordinului de plată;
    f) operaţiuni privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii facultative în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, în contul DIP al fondului de pensii, conform extrasului de cont;
    g) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul operaţional la un moment dat, conform extrasului de cont;
    h) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul colector la un moment dat în contul operaţional din contul colector, conform ordinului de plată;
    i) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul de transfer la un moment dat în contul operaţional din contul de transfer, conform ordinului de plată;
    j) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul DIP la un moment dat în contul operaţional din contul DIP, conform ordinului de plată.

    (2) Evidenţierea contului operaţional în contabilitatea fondului de pensii se realizează prin intermediul contului analitic 51212 "Contul operaţional".
    (3) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul operaţional al fondului de pensii, acesta are obligaţia de a notifica imediat Comisia şi administratorul.
    (4) Sumele din contul operaţional constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.

    ART. 11
    (1) Comisionul de administrare prevăzut la art. 92 alin. (2) lit. b) din Lege se virează în contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii şi a situaţiei centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii.
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a comisionului de administrare din activul net al fondului sunt factura emisă şi situaţia centralizatoare a componenţei comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este documentul justificativ, întocmit în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, care însoţeşte factura emisă de administratorul fondului de pensii şi cuprinde următoarele elemente obligatorii:
    a) codul atribuit administratorului şi înregistrat în registrul Comisiei;
    b) valoarea activului net al fondului de pensii;
    c) data de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;
    d) valoarea comisionului de administrare din activul net al fondului de pensii;
    e) numele şi prenumele persoanei care a avizat situaţia centralizatoare.

    (4) Situaţia prevăzută la alin. (3) se întocmeşte şi se arhivează electronic, păstrându-se pe o perioadă de 10 ani de la constituire.
    (5) Elementele prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege se pot regăsi fie pe o singură factură, fie pe facturi separate, cu respectarea prevederilor prezentei norme.

    ART. 12
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului operaţional sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii.
    (2) Comisioanele bancare aferente operaţiunilor care se desfăşoară prin contul operaţional sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Veniturile din dobânzi aferente contului operaţional sunt venituri ale fondului de pensii.

    CAP. IV
    Metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii
    ART. 13
    (1) Prin contul de transfer al fondului de pensii deschis la banca depozitar se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) operaţiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor din contul operaţional, conform ordinului de plată;
    b) operaţiuni privind viramentul contravalorii activelor personale transferate ale participanţilor în contul operaţional, conform ordinului de plată;
    c) operaţiuni privind plata penalităţilor, în caz de transfer al participantului mai devreme de 2 ani de la data aderării sale, conform prevederilor prospectului schemei de pensii şi normelor în vigoare, din contul de transfer al fondului de pensii în contul bancar al administratorului, conform ordinului de plată;
    d) operaţiuni privind încasarea provizionului tehnic din contul bancar al administratorului fondului de pensii de la care se transferă, conform prevederilor prospectului schemei de pensii şi normelor în vigoare, în contul de transfer al noului fond de pensii, în numele participantului transferat, în aceeaşi zi în care se efectuează transferul contravalorii activului personal al respectivului participant, conform ordinului de plată;
    e) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul de transfer la un moment dat, conform extrasului de cont;
    f) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul de transfer la un moment dat din contul de transfer în contul operaţional, conform ordinului de plată.

    (2) Evidenţierea contului de transfer în contabilitatea fondului de pensii se realizează prin intermediul contului analitic 51213 "Contul de transfer".
    (3) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul de transfer al fondului de pensii, acesta are obligaţia de a notifica imediat Comisia şi administratorul.
    (4) Sumele din contul de transfer nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului de pensii.

    ART. 14
    (1) Penalitatea de transfer prevăzută la art. 92 alin. (3) din Lege se virează în contul bancar al administratorului, concomitent cu emiterea facturii şi a situaţiei de calcul aferentă.
    (2) Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a penalităţii de transfer suportate de participant în cazul prevăzut la art. 92 alin. (3) din Lege sunt factura emisă şi situaţia de calcul aferentă.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este documentul justificativ, întocmit în format electronic, semnat cu semnătură electronică extinsă, care însoţeşte factura emisă de administratorul fondului de pensii.
    (4) Situaţia prevăzută la alin. (3) se întocmeşte şi se arhivează electronic, păstrându-se pe o perioadă de 10 ani de la constituire.

    ART. 15
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului de transfer sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii.
    (2) Comisioanele bancare pentru viramentul contravalorii activului net din contul de transfer în contul noului fond de pensii la care participantul a aderat sunt suportate de către participant, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (3) Veniturile din dobânzi aferente contului de transfer sunt venituri ale fondului de pensii.

    CAP. V
    Metodologia operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate prin contul DIP al fondului de pensii
    ART. 16
    (1) Prin contul DIP al fondului de pensii deschis la banca depozitar se desfăşoară următoarele categorii de operaţiuni:
    a) operaţiuni privind viramentul contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, din contul de operaţiuni în contul DIP al fondului de pensii, conform ordinului de plată şi extrasului de cont;
    b) operaţiuni privind plata activului personal net al participantului la un fond de pensii în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, conform ordinului de plată şi extrasului de cont;
    c) operaţiuni privind plata comisioanelor aferente operaţiunilor prevăzute la lit. b), conform ordinului de plată şi extrasului de cont;
    d) bonificarea dobânzilor aferente disponibilităţilor existente în contul DIP la un moment dat, conform extrasului de cont;
    e) transferul dobânzilor bonificate asupra disponibilităţilor existente în contul DIP la un moment dat din contul DIP în contul operaţional, conform extrasului de cont.

    (2) Evidenţierea contului prin care se efectuează operaţiunile privind plata contravalorii activului personal net al participantului la un fond de pensii în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, în contabilitatea fondului de pensii, se realizează prin intermediul contului analitic 51214 "Contul DIP".
    (3) În situaţiile în care depozitarul constată că sunt încălcate prevederile referitoare la operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin contul DIP al fondului de pensii, acesta are obligaţia de a notifica imediat Comisia şi administratorul.
    (4) Sumele din contul DIP nu constituie element de calcul al valorii unitare a activului net al fondului.

    ART. 17
    (1) Comisioanele bancare de administrare aferente contului DIP sunt cheltuieli suportate de fondul de pensii.
    (2) Comisioanele bancare aferente viramentului contravalorii activului net, în caz de invaliditate, în caz de deces şi în cazul prevăzut la art. 93 alin. (2) lit. a) din Lege, din contul DIP al fondului de pensii în contul bancar al participantului/ beneficiarului, precum şi comisioanele asimilate acestuia, respectiv taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, sunt suportate de către participant.
    (3) Comisionul de retragere a numerarului din contul DIP al fondului de pensii, în cazul în care plata se face prin mandat poştal, este suportat de către participant, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (4) Veniturile din dobânzi aferente contului DIP sunt venituri ale fondului de pensii.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 18
    Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

    ART. 19
    Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse în prezenta normă se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. b) şi k) şi alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) şi (10) din Lege.

    ART. 20
    (1) Prezenta normă intră în vigoare la 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operaţiunile menţionate la art. 5 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 16 alin. (2), care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2010.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016