Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991  privind înfiinţarea Regiei autonome Twitter Facebook
Cautare document

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 26 ianuarie 1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA*)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 500 din 20 iulie 2009
──────────
*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 741/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unui accident de aviaţie civilă, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 14 iulie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.──────────
    Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 29 ianuarie 1991 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 şi Hotărârii Guvernului nr. 125/1992, referitoare la organizarea regiilor autonome din domeniul aviaţiei civile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 27 noiembrie 1992;
    – Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 27 august 1993, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 75/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 3 februarie 2005;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2006 pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 30 august 2006;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 19 octombrie 2007.

    ART. 1
    (1) Pe data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA (Romanian Air Trafic Services Administration), cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Bucureşti-Ploieşti, km 16,5, ca persoană juridică, funcţionând pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, putând beneficia de subvenţii de la bugetul de stat.
    (2) Administraţia română a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA se constituie prin preluarea subunităţilor, formaţiilor şi obiectivelor prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu baza materială şi personalul aferent acestora.
    (3) În cadrul structurii Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se înfiinţează şi funcţionează Centrul de coordonare a operaţiunilor de căutare şi salvare a aeronavelor aflate în pericol şi a supravieţuitorilor unui accident de aviaţie produs în regiunea de informare a zborurilor FIR - Bucureşti, ca subunitate fără personalitate juridică. Finanţarea activităţii centrului se asigură din tariful de rută ce se aplică României, conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 2
    (1) Regia autonomă "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA are ca obiect principal de activitate furnizarea de servicii de navigaţie aeriană, incluzând servicii de trafic aerian, servicii de comunicaţii aeronautice, navigaţie şi supraveghere în domeniul aeronautic, servicii meteorologice aeronautice, servicii de informare aeronautică, precum şi servicii de căutare şi salvare, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    (2) Obiectul de activitate al Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA cuprinde şi activităţi de consultanţă şi prestări de servicii în domeniul său de activitate, activităţi de cercetare-dezvoltare, inclusiv faza de realizare şi comercializare de produse specifice domeniului managementului traficului aerian, prin forţe proprii sau în parteneriat cu operatori economici interni sau externi, precum şi activităţi de transport în cont propriu, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 3
    Administraţia română a serviciilor de trafic aerian este împuternicită să elaboreze programul de perfecţionare a pregătirii de specialitate a întregului personal de trafic aerian, meteorologic, de protecţie a navigaţiei aeriene şi telecomunicaţii aeronautice.

    ART. 4
    Patrimoniul Administraţiei române a serviciilor de trafic aerian - ROMATSA este de 1.004.229 mii ROL, conform datelor din bilanţul contabil încheiat la data de 30 iunie 1990, constituit prin preluarea patrimoniilor subunităţilor prevăzute în anexa nr. 1 şi va fi definitivat pe baza reevaluării acestuia, în condiţiile prevăzute de lege, până la data de 1 martie 1991**).
    -------------

──────────
**) A se vedea şi art. IV din Hotărârea Guvernului nr. 731/1992 şi art. 5 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993, cu modificările ulterioare.──────────

    ART. 5
    Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate coopera în domeniul său de activitate cu organele similare din statele cu care se întreţin relaţii aviatice civile şi cu organizaţiile internaţionale specializate în acest domeniu.

    ART. 6
    Pentru realizarea activităţii proprii, Administraţia română a serviciilor de trafic aerian poate încheia contracte de import-export şi de asigurare de asistenţă tehnică sau servicii cu parteneri din ţară sau străinătate.

    ART. 7
    (1) Tarifele în lei şi valută, pentru serviciile asigurate operatorilor aerieni români sau străini, se stabilesc de Consiliul de administraţie al ROMATSA, cu respectarea prevederilor legale şi înţelegerilor internaţionale încheiate în acest domeniu.
    (2) În vederea dezvoltării şi modernizării rapide impuse de standardele internaţionale, ROMATSA poate utiliza fondurile valutare realizate din încasări, conform legii.

    ART. 8
    Organizarea şi funcţionarea Regiei autonome "Administraţia română a serviciilor de trafic aerian" - ROMATSA se fac în conformitate cu regulamentul prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 9
    Personalul care trece la Administraţia română a serviciilor de trafic aerian ca urmare a aplicării prevederilor din prezenta hotărâre se consideră transferat în interesul serviciului, iar în cazul în care este încadrat în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici, are dreptul la diferenţă până la salariul tarifar avut şi la sporul de vechime, după caz, timp de trei luni.

    ART. 10
    Salarizarea personalului din aparatul central al ROMATSA se face potrivit prevederilor anexei VI lit. A din Legea nr. 57/1974, iar a personalului din unităţile componente conform dispoziţiilor din anexele IV, V şi VII din aceeaşi lege, până la apariţia noilor reglementări din acest domeniu de activitate***).
    -----------

──────────
***) Legea nr. 57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii a fost abrogată prin Legea salarizării nr. 14/1991, abrogată prin Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.──────────

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 12
    Pe data prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    ANEXA 1

    Subunităţile, formaţiile, obiectivele din compunerea
    Regiei autonome "Administraţia serviciilor
    de trafic aerian" - ROMATSA

┌───────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │ │Unităţile │
│ │Denumirea │economice din│
│ │subunităţilor │care se │
│Nr. crt. │componente ale │preiau părţi │
│ │regiei ROMATSA │din │
│ │ │patrimoniu şi│
│ │ │personal │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Formaţia NOTAM │Departamentul│
│1. │(NOTICE TO AIRMAN)│aviaţiei │
│ │*) │civile │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Centrul regional │Internaţional│
│2. │de dirijare │Henri Coandă │
│ │Bucureşti │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Centrul naţional │Aeroportul │
│ │de protecţie │Internaţional│
│3. │meteorologică a │Henri Coandă │
│ │navigaţiei aeriene│- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│4. │Floreşti │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│5. │Strejnic │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│6. │Urziceni │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│7. │Mizil │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│8. │Ţăndărei │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Aeroportul │
│ │Radiofar de rută │Internaţional│
│9. │Curtea de Argeş │Henri Coandă │
│ │ │- Bucureşti -│
│ │ │SA │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│10. │Centrul regional │Aeroportul │
│ │de dirijare Cluj │Cluj │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│11. │Centrul regional │Aeroportul │
│ │de dirijare Arad │Arad │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│12. │Centrul regional │Aeroportul │
│ │de dirijare Bacău │Bacău │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│13. │Radiofar de rută │Aeroportul │
│ │Galaţi │Bacău │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Centrul de │Aeroportul │
│14. │dirijare Constanţa│Constanţa - │
│ │- M. Kogălniceanu │M. │
│ │ │Kogălniceanu │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│15. │Radiofar de rută │Aeroportul │
│ │Braşov │Sibiu │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│16. │Radiofar de rută │Aeroportul │
│ │Deva │Sibiu │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│17. │Radiofar de rută │Aeroportul │
│ │Târgu Jiu │Craiova │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │Baza de │
│ │Centrul naţional │deservire │
│18. │de telecomunicaţii│tehnică şi │
│ │aeronautice │reparaţii │
│ │ │aeroportuare │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │Centrul de │ │
│ │coordonare a │ │
│ │operaţiu- nilor de│ │
│ │căutare şi salvare│ │
│ │a aeronavelor │ │
│ │aflate în pericol │ │
│19. │şi a │ │
│ │supravieţuitorilor│ │
│ │unui accident de │ │
│ │aviaţie produs în │ │
│ │regiunea de │ │
│ │informare a │ │
│ │zborurilor FIR - │ │
│ │Bucureşti │ │
├───────────┼──────────────────┼─────────────┤
│-----------│ │ │
└───────────┴──────────────────┴─────────────┘


    -----------
──────────
*) A se vedea art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, care prevede abrogarea pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, referitoare la formaţia NOTAM.──────────


    ANEXA 2

    REGULAMENT

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice