Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare noiembrie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare noiembrie 1995

Monitorul Oficial 280 din 30 Noiembrie 1995 (M. Of. 280/1995)

HOTARIRE Nr. 913 din 14 noiembrie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea se functionarea Aeroclubului Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea aeroclubului româniei se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 se modifica şi se completeazã, avînd urmãtorul cuprins: "art. 1. - aeroclubul central roman din subordinea ministerului transporturilor se reorganizeazã sub denumirea aeroclubul româniei şi are emblema prevãzutã în anexa nr. 1. aeroclubul româniei are sediul în bucureşti, bd. ana ipatescu nr. 54, sectorul 1." 2. articolul 2 se modifica şi se completeazã, avînd urmãtorul ...

HOTARIRE Nr. 922 din 20 noiembrie 1995 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul imbunatatirilor funciare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 constituie contravenţii la normele privind proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia amenajãrilor de îmbunãtãţiri funciare, urmãtoarele fapte, dacã nu sînt sãvîrşite în astfel de condiţii, încît, potrivit legii penale, sa fie considerate infracţiuni: a) nerespectarea prevederilor din regulamentele şi normativele tehnice în vigoare privind proiectarea, executarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi protecţia lucrãrilor de îmbunãtãţiri funciare; b) executarea de lucrãri agricole pe terenurile amenajate antierozional, fãrã respectarea tehnologiilor agricole şi a sistemei de maşini prevãzute în documentaţiile tehnico-economice aprobate, pe baza cãrora s-au ...

HOTARIRE Nr. 923 din 20 noiembrie 1995 privind reorganizarea Agentiei Spatiale Romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 agenţia spatiala romana se reorganizeazã ca unitate extrabugetara cu personalitate juridicã, în subordinea ministerului cercetãrii şi tehnologiei. art. 2 agenţia spatiala romana are sediul în bucureşti, str. mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. art. 3 agenţia spatiala romana are urmãtoarele atribuţii principale: a) promoveazã condiţiile favorabile desfãşurãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare în domeniul spatial; b) iniţiazã şi coordoneazã cercetãri de baza şi aplicative în domeniul spatial şi aplicatiile în activitãţi economice din telecomunicaţii, ...

HOTARIRE Nr. 941 din 23 noiembrie 1995 privind autorizarea Agentiei Nationale pentru Privatizare sa incheie un acord cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei pentru organizarea si functionarea birourilor de asistenta pentru constituirea societatilor comerciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

În baza art. 4 din ordonanta guvernului nr. 25/1993 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 83/1994, şi a ordonanţei guvernului nr. 38/1995 privind unele mãsuri pentru perfecţionarea coordonãrii şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic agenţia nationala pentru privatizare este autorizata sa încheie un acord cu camera de comerţ şi industrie a româniei prin care se stabilesc obligaţiile reciproce ale pãrţilor pentru organizarea şi funcţionarea birourilor de asistenta pentru constituirea societãţilor comerciale, în condiţiile prevãzute de lege. ...

HOTARIRE Nr. 943 din 23 noiembrie 1995 privind transmiterea unui teren proprietate publica a statului, situat in judetul Satu Mare, in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea terenului, proprietate publica a statului, în suprafata de 3.393 mp, situat în municipiul satu mare, piata romana, judeţul satu mare, din administrarea consiliului local al municipiului satu mare în administrarea ministerului apãrãrii naţionale. art. 2 predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 944 din 23 noiembrie 1995 privind aprobarea Acordului in domeniul turismului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statului Israel EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul în domeniul turismului dintre guvernul româniei şi guvernul statului israel, încheiat la bucureşti la 29 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ---------------- ministrul turismului, ...

HOTARARE nr. 924 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobanda aferenta creditelor bancare acordate producatorilor agricoli in temeiul Hotararii Guvernului nr 699/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 30 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare acordate producătorilor agricoli în temeiul hotărârii guvernului nr. 699/1995, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:  -------------------- p. ministrul agriculturii şi alimentaţiei, alexandru lapuşan secretar de stat   ministru de stat, ministrul finanţelor,  florin georgescubucureşti, 20 noiembrie 1995nr. 924.anexĂ   norme metodologiceprivind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor   de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda   aferentă creditelor bancare acordate producătorilor agricoli  în temeiul hotărârii guvernului nr.699/19951. potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) din legea ...

HOTARARE nr. 936 din 21 noiembrie 1995 privind suplimentarea bugetelor locale pe anul 1995 din suma ramasa de repartizat pentru plata ajutorului social potrivit legii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 30 noiembrie 1995

În baza prevederilor art. 25 alin. (1) lit. b) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă repartizarea pe judeţe, municipiul bucureşti şi sectorul agricol ilfov a sumei de 39 miliarde lei pentru plata ajutorului social, potrivit anexei.repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe salarii şi a cheltuielilor pentru asistenţă socială, în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ, municipiul bucureşti şi sectorul agricol ilfov, potrivit anexei la prezenta hotărâre, se va face de către consiliile locale şi judeţene împreună cu organele teritoriale ale ministerului finanţelor, în conformitate cu prevederile art. 27 ...

Monitorul Oficial 279 din 29 Noiembrie 1995 (M. Of. 279/1995)

HOTARIRE Nr. 909 din 10 noiembrie 1995 privind aprobarea concesionarii activitatii de pilotaj al navelor maritime pe Dunarea Maritima, de la Bara Sulina la Braila, si in porturile situate pe Dunarea Maritima si a caietului de sarcini al concesionarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 29 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba concesionarea activitãţii de pilotaj al navelor maritime pe dunarea maritima, de la bara sulina la brãila, şi în porturile situate pe dunarea maritima şi caietul de sarcini al concesionarii. art. 2 durata concesionarii este de 5 (cinci) ani şi are ca scop asigurarea pilotajului navelor maritime în condiţii de siguranta şi cu respectarea regulilor de navigaţie pe acest sector unde pilotajul este obligatoriu. concesionarul va fi autorizat de ministerul transporturilor pentru desfãşurarea activitãţii de pilotaj. ...

HOTARIRE Nr. 952 din 28 noiembrie 1995 privind stabilirea - ca zi nelucratoare - a zilei de 1 decembrie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 29 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru sarbatorirea zilei naţionale a româniei, ziua de 1 decembrie 1995 este declarata zi nelucrãtoare. În aceasta zi instituţiile publice vor arbora drapelul româniei. art. 2 nu beneficiazã de prevederile art. 1 salariaţii din unitãţile cu foc continuu, precum şi din alte unitãţi a cãror activitate nu poate fi întreruptã. art. 3 autoritãţile publice locale vor stabili un program adecvat de lucru pentru unitãţile de alimentaţie publica şi unitãţile sanitare, în scopul aprovizionarii populaţiei ...

HOTARARE nr. 948 din 28 noiembrie 1995 privind acordarea, din Fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului, de facilitati personalului disponibilizat si de credite fara dobanda unor agenti economici consumatori de energie electrica si gaze naturale, potrivit art. 18 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 29 noiembrie 1995

În temeiul art. 18 lit. a) şi b) din ordonanţa guvernului nr. 13/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se alocă suma de 8.000.000 mii lei ministerului industriilor şi 17.000.000 mii lei ministerului transporturilor pentru acordarea de credite fără dobînda regiilor autonome de sub autoritatea acestora, în scopul achitării contravalorii energiei electrice, potrivit anexei nr. 1.se alocă suma de 83.000.000 mii lei fondului proprietăţii de stat pentru acordarea de credite fără dobânda societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, în scopul achitării contravalorii energiei electrice şi gazelor naturale, potrivit anexei nr. 2.art. 2se alocă suma de 17.000.000 mii lei, din fondul de redresare ...

Monitorul Oficial 278 din 28 Noiembrie 1995 (M. Of. 278/1995)

HOTARIRE Nr. 918 din 15 noiembrie 1995 pentru aprobarea Programului de restructurare si redresare financiara al Regiei Autonome de Electricitate "Renel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba programul de restructurare şi redresare financiarã al regiei autonome de electricitate "renel". art. 2 consiliul de administraţie al regiei autonome de electricitate "renel" va aduce la îndeplinire mãsurile cuprinse în program, conform termenelor prevãzute în acesta. art. 3 ministerul industriilor va urmãri realizarea mãsurilor stabilite prin programul de restructurare şi redresare financiarã aprobat. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 926 din 20 noiembrie 1995 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului, situat in judetul Hunedoara, in administrarea Consiliului Local al Orasului Aninoasa, judetul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 572 mp şi terenul aferent în suprafata de 8.995 mp, situat în oraşul aninoasa, satul iscroni, judeţul hunedoara, din administrarea regiei autonome a huilei petrosani în administrarea consiliului local al oraşului aninoasa, judeţul hunedoara. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrîri. art. 3 ...

HOTARIRE Nr. 930 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Optimizare retea de apa si canalizare in orasul Calimanesti, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "optimizare reţea de apa şi canalizare în oraşul calimanesti, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru nicolae ...

HOTARIRE Nr. 931 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Imbunatatire si extindere alimentare cu apa si canalizare Babeni, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "imbunatatire şi extindere alimentare cu apa şi canalizare babeni, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 932 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Alunu, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna alunu, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 933 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Berbesti, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna berbesti, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 934 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Provita de Sus, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna provita de sus, judeţul prahova",prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.---------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 885 din 1 noiembrie 1995 privind unele masuri de organizare unitara a evidentei actionarilor si actiunilor societatilor comerciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 noiembrie 1995

În temeiul art. 71 din legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi în conformitate cu legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1pentru asigurarea evidenţei şi a publicităţii anuale a situaţiei acţiunilor emise de societăţile comerciale, potrivit art. 71 din legea nr. 31/1990, acestea, prin grija consiliului de administraţie sau, după caz, a managerului, sunt obligate să deschidă şi să ţină la zi registrele prevăzute la art. 64 şi la art. 127 lit. a) din legea nr. 31/1990, după cum urmează:- registrul acţionarilor, cu conţinutul prevăzut în anexa nr. 1;- registrul de acţiuni, cu conţinutul prevăzut în ...

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 17 noiembrie 1995 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 297/1995 privind stimularea agenţilor economici în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanţate din fonduri publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 28 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unichotărârea guvernului nr. 297/1995 privind stimularea agenţilor economici în procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării-dezvoltării finanţate din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 17 mai 1995, se completează după cum urmează:după articolul 5 se introduc articolele 6 şi 7, care vor avea următorul cuprins:"art. 6(1) În cadrul acţiunii de transfer tehnologic, agentul economic beneficiar al rezultatelor cercetării şi al aplicării unor invenţii brevetate acţionează pentru materializarea acestora, prin modernizarea tehnologiei existente, dezvoltarea unei tehnologii noi, asimilarea de produse noi sau modernizate, staţii-pilot, servicii.(2) se considera cheltuieli aferente transferului tehnologic acele cheltuieli ...

 HOTĂRÂRE nr. 939 din 22 noiembrie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli rectificative pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Industriilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 278 din 28 noiembrie 1995

În temeiul art. 15 alin. 2 din ordonanţa guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului industriilor, potrivit anexelor nr. i (1-15).indicatorii de evaluare a creşterii productivităţii muncii şi, respectiv, a eficienţei economice sunt cei prevăzuţi în anexele nr. ii.subvenţia unitară, pe fiecare regie autonomă şi produs, este cea prevăzută în anexele nr. iii.nivelul transferurilor pentru fiecare regie autonomă beneficiară este cel stabilit în anexele nr. iv, acordarea acestora de la bugetul de stat urmând să ...

Monitorul Oficial 277 din 27 Noiembrie 1995 (M. Of. 277/1995)

HOTARIRE Nr. 905 din 8 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de organizare a licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii, a continutului-cadru al studiului de oportunitate, al caietului de sarcini si al contractului de concesiune pentru construirea si exploatarea de tronsoane de cai de comunicatie terestre - autostrazi si cai ferate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 27 noiembrie 1995

În temeiul art. 11, 13, 27, 33 şi 49 din ordonanta guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatãrii unor tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrazi şi cai ferate, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea concesionarii construirii şi exploatãrii de tronsoane de cai de comunicaţie terestre - autostrazi şi cai ferate, prevãzut în anexa nr. 1. art. 2 se aproba conţinutul-cadru al studiului de oportunitate, al caietului ...

Monitorul Oficial 276 din 27 Noiembrie 1995 (M. Of. 276/1995)

HOTARIRE nr. 1 din 23 octombrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 27 noiembrie 1995

Avînd în vedere:- prevederile art. 30 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 65/1994, aprobată prin legea nr. 42/1995, privind atribuţiile conferinţei naţionale a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi în legătura cu aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia şi a codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi;- avizele favorabile primite din partea ministerului finanţelor (nr. 13.661/1995 şi nr. 14.443/1995) şi al ministerului justiţiei (nr. ii s/22.731/1995),conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi hotărăşte:art. 1se aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor ...

Monitorul Oficial 275 din 24 Noiembrie 1995 (M. Of. 275/1995)

HOTARIRE Nr. 18 din 22 noiembrie 1995 pentru aprobarea unor masuri rezultate din dezbaterea Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinte pentru parlamentari, membri ai Guvernului si pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului si Presedentiei in perioada 1990-1994 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 24 noiembrie 1995

Camera deputaţilor şi senatul, întrunite în şedinţa comuna în zilele de 27 septembrie şi 26 octombrie 1995, au dezbãtut raportul comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai guvernului şi pentru persoane din aparatul parlamentului, guvernului şi presedentiei în perioada 1990-1994, instituitã prin hotãrîrea parlamentului româniei nr. 6 din 4 mai 1994. avînd în vedere rezultatele anchetei efectuate asupra modului în care au fost respectate normele legale privitoare la atribuirea şi la închirierea de locuinţe din fondul locativ de stat pentru deputaţi, senatori, membri ai guvernului şi pentru personalul din serviciile celor doua ...

Monitorul Oficial 274 din 24 Noiembrie 1995 (M. Of. 274/1995)

HOTARIRE Nr. 42 din 20 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 24 noiembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea guvernului nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru cultura, arta, mijloace de informare în masa (anexa nr. 10) cu domnul deputat mircea daniel diaconescu, grupul parlamentar al partidului naţional taranesc crestin democrat şi al partidului ecologist roman. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ion ratiu ...

Monitorul Oficial 275 din 24 Noiembrie 1995 (M. Of. 275/1995)

HOTARIRE Nr. 940 din 23 noiembrie 1995 privind aplicarea prevederilor Rezolutiei nr. 1022, adoptate de Consiliul de Securitate al O.N.U. la 22 noiembrie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 275 din 24 noiembrie 1995

Avînd în vedere prevederile rezoluţiei nr. 1022, adoptate de consiliul de securitate al o.n.u. la 22 noiembrie 1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suspenda imediat, pe termen nelimitat, în conformitate cu rezoluţia nr. 1022 (1995) a consiliului de securitate al o.n.u., hotãrîrile şi mãsurile adoptate de guvern pentru aplicarea rezolutiilor consiliului de securitate al o.n.u. cu privire la instituirea sancţiunilor impotriva r.f. iugoslavia (serbia şi muntenegru). art. 2 ca urmare, hotãrîrile guvernului, precum şi ordinele şi instrucţiunile emise de ministere şi alte organe ...

Monitorul Oficial 273 din 23 Noiembrie 1995 (M. Of. 273/1995)

HOTARIRE Nr. 927 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea instalatiei de centralizare electrodinamica si bloc de linie automat din Statia de cale ferata Ploiesti-Sud, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 23 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea instalaţiei de centralizare electrodinamica şi bloc de linie automat din statia de cale feratã ploiesti-sud, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 928 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa sat Vinjulet, comuna Vinjulet, judetul Mehedinti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 23 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa sat vinjulet, comuna vinjulet, judeţul mehedinti", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 929 din 20 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa comuna Ciugud, judetul Alba" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 273 din 23 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa comuna ciugud, judeţul alba", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 272 din 23 Noiembrie 1995 (M. Of. 272/1995)

HOTARIRE Nr. 935 din 21 noiembrie 1995 privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 269/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 23 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic punctul 2 din anexa nr.1 la hotãrîrea guvernului nr. 269 din 14 iunie 1994 privind modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor pentru bunurile introduse sau scoase din ţara de cãtre persoane fizice se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "2. bunurile de la pct. 1 lit. a)-t) se admit cu plata taxelor vamale numai cîte o bucata, set sau garnitura, dupã caz, din fiecare. bunurile de la pct. 1 lit. u) se permit la intrarea în ţara numai în valoare totalã ...

Monitorul Oficial 271 din 22 Noiembrie 1995 (M. Of. 271/1995)

HOTARIRE Nr. 880 din 1 noiembrie 1995 privind organizarea si functionarea Centrului Roman de Comert Exterior EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995

În baza art. 116 alin. (2) din constituţia româniei, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se înfiinţeazã centrul roman de comerţ exterior ca instituţie publica cu personalitate juridicã în subordinea ministerului comerţului, prin preluarea patrimoniului şi a activitãţii institutului naţional de cercetãri comerciale "virgil madgearu" care îşi înceteazã activitatea, precum şi a patrimoniului societãţii comerciale "sicomex" - s.a. care se desfiinţeazã. (2) sediul centrului roman de comerţ exterior este în bucureşti, str. apolodor nr. 17, sectorul 5, etaj 6, tronsoanele 5, 6 şi 9. ...

HOTARIRE Nr. 911 din 14 noiembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului reprezentind "gradinita de copii nr. 252", situat în municipiul bucureşti, aleea alexandru nr. 34, sectorul 1, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 2.190 mp şi terenul aferent în suprafata de 4.500 mp, precum şi a mijloacelor fixe din dotare, din patrimoniul societãţii comerciale "f.e.a." - s.a. bucureşti în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului Învãţãmîntului - inspectoratul Şcolar al municipiului bucureşti. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face ...

HOTARIRE Nr. 912 din 14 noiembrie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind utilizarea fortei de munca EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii libaneze privind utilizarea forţei de munca, semnat la beirut la 28 iunie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 915 din 14 noiembrie 1995 privind transmiterea unor imobile, proprietate publica a statului, situate in judetul Caras-Severin, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 184 mp şi terenul aferent în suprafata de 874 mp, situat în oraşul anina, str. oltului nr. 8, judeţul caras-severin, din administrarea consiliului local al oraşului anina, judeţul caras-severin, în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii ca sediu pentru direcţia generalã a finanţelor publice şi controlului financiar de stat caras-severin. art. 2 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 168 mp ...

HOTARIRE Nr. 919 din 15 noiembrie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995, pentru finalizarea lucrarilor la un obiectiv de investitii in orasul Marasesti, judetul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea transferurilor din bugetul de stat, la judeţul vrancea, cu suma de 400 milioane lei, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru finalizarea obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale, etapa i, oraşul marasesti, judeţul vrancea". art. 2 se autorizeaza ministerul finanţelor sa introducã modificãrile corespunzãtoare prevederilor art. 1 în structura bugetului de stat pe anul 1995. ...

HOTARARE nr. 914 din 14 noiembrie 1995 privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare referitor la Proiectul privind forta de munca si protectia sociala, semnat la Washington la data de 23 august 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 22 noiembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 3 al ordonanţei guvernului nr. 35/1995 privind ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare referitor la proiectul privind forţa de muncă şi protecţia socială, semnat la washington la data de 23 august 1995, ţinând seama şi de acordul băncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă amendamentul privind modificarea anexei nr. 1 la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, în valoare de 55,4 milioane dolari s.u.a., destinat finanţării proiectului privind forţa de muncă şi protecţia socială.anexa nr. 1 la acordul de împrumut ...

Monitorul Oficial 270 din 21 Noiembrie 1995 (M. Of. 270/1995)

HOTARIRE Nr. 41 din 15 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 270 din 21 noiembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru politica economicã, reforma şi privatizare (anexa nr. 1) cu domnul deputat daniel george costache, grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia. preŞedintele camerei deputaŢilor adrian nastase ...

Monitorul Oficial 268 din 20 Noiembrie 1995 (M. Of. 268/1995)

HOTARARE nr. 448 din 29 iulie 1994 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 20 noiembrie 1995

-------*) republicată în temeiul art. ii din hotărârea guvernului nr. 816 din 17 octombrie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 247 din 31 octombrie 1995.hotărârea guvernului nr. 448 din 29 iulie 1994 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 16 august 1994 şi a mai fost modificată prin hotărârea guvernului nr. 285 din 2 mai 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 88 din 10 mai 1995, hotărârea guvernului nr. 542 din 21 iulie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 166 din 31 ...

Monitorul Oficial 267 din 17 Noiembrie 1995 (M. Of. 267/1995)

HOTARIRE Nr. 898 din 8 noiembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 17 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului reprezentind "gradinita cu program sãptãmînal", situat în municipiul bucureşti, sos. vergului nr. 14, sectorul 2, compus din construcţii în suprafata de 2.334 mp şi terenul aferent în suprafata de 2.718 mp, precum şi mijloacele fixe din dotare, din patrimoniul societãţii comerciale "filan" - s.a. în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului Învãţãmîntului - inspectoratul Şcolar al municipiului bucureşti. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat ...

HOTARIRE Nr. 907 din 10 noiembrie 1995 pentru aprobarea Acordului de cooperare in domeniul sanatatii si stiintelor medicale dintre Ministerul Sanatatii al Romaniei si Ministerul Sanatatii al Republicii Populare Chineze EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 267 din 17 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul de cooperare în domeniul sãnãtãţii şi stiintelor medicale dintre ministerul sãnãtãţii al româniei şi ministerul sãnãtãţii al republicii populare chineze, semnat la beijing la 4 iulie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 266 din 15 Noiembrie 1995 (M. Of. 266/1995)

HOTARIRE Nr. 899 din 8 noiembrie 1995 privind autorizarea Institutului pentru Controlul de Stat al Medicamentului si Cercetari Farmaceutice Bucuresti de a efectua plata unei contributii in strainatate la un organism international EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995

În aplicarea prevederilor art. 10 din legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor şi pentru executarea unor obligaţii ce rezulta din convenţia pentru recunoaşterea reciprocã a inspectiilor privind fabricarea produselor farmaceutice, la care românia a aderat prin decretul nr. 343/1981 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autoriza institutul pentru controlul de stat al medicamentului şi cercetãri farmaceutice bucureşti, unitate cu personalitatea juridicã în subordinea ministerului sãnãtãţii, sa efectueze anual plata, din veniturile proprii realizate, a contribuţiei pentru finanţarea serviciilor de secretariat ce asigura aplicarea convenţiei pentru recunoaşterea reciprocã ...

HOTARIRE Nr. 901 din 8 noiembrie 1995 privind reorganizarea unei unitati sanitare din judetul Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) pe data prezentei hotãrîri se înfiinţeazã spitalul orasenesc beclean, unitate sanitarã cu personalitate juridicã în subordinea direcţiei sanitare a judeţului bistrita-nasaud, prin reorganizarea spitalului de bolnavi psihici-cronici de adulti, din oraşul beclean, judeţul bistrita-nasaud, care, pe aceeaşi data, se desfiinţeazã, devenind secţie de psihiatrie în cadrul noului spital. (2) spitalul orasenesc beclean va funcţiona în imobilul situat în oraşul beclean, str. 1 decembrie 1918 nr. 32, judeţul bistrita-nasaud, precum şi în spaţiul disponibilizat prin desfiinţarea spitalului de bolnavi psihici-cronici de adulti. art. ...

HOTARIRE Nr. 902 din 8 noiembrie 1995 pentru modificarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 280/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic articolul 28 alineatul 2 din normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin hotãrîrea guvernului nr. 28/1994, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 30 iunie 1994, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "ministrul tineretului şi sportului, respectiv preşedintele comitetului olimpic roman, pot aproba, pentru cistigarea titlului mondial şi european, respectiv a titlului olimpic, suplimentarea cu pînã la 100% a premiului prevãzut în prezentele norme." ...

HOTARIRE Nr. 903 din 8 noiembrie 1995 privind comasarea Societatii Comerciale "Fabrica de timbre" - S.A. Bucuresti cu Regia Autonoma "Posta Romana" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba comasarea, prin absorbţie, a societãţii comerciale "fabrica de timbre" - s.a. bucureşti cu regia autonomã "posta romana" de sub autoritatea ministerului comunicaţiilor. regia autonomã "posta romana" dobîndeşte drepturile şi este ţinuta de obligaţiile societãţii comerciale "fabrica de timbre" - s.a. bucureşti, care îşi înceteazã activitatea. art. 2 patrimoniul societãţii comerciale "fabrica de timbre" - s.a. bucureşti, care se desfiinţeazã, se transmite regiei autonome "posta romana", pe baza de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile ...

HOTARIRE Nr. 910 din 10 noiembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Curtii Constitutionale pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza bugetul curţii constituţionale pe anul 1995 cu suma de 350 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea acoperirii unor cheltuieli de capital. art. 2 ministerul finanţelor este autorizat sa introducã modificãrile ce decurg din aplicarea art. 1 în structura bugetului de stat pe anul 1995. art. 3 sumele rãmase necheltuite pînã la data de 15 decembrie ...

Monitorul Oficial 265 din 15 Noiembrie 1995 (M. Of. 265/1995)

HOTARARE nr. 820 din 17 octombrie 1995 privind transmiterea unor imobile in administrarea unor consilii locale din sectorul agricol Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 15 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilelor reprezentând construcţii şi terenurile aferente, situate în sectorul agricol ilfov, proprietate a statului, din administrarea consiliului local al municipiului bucureşti în administrarea consiliilor locale ale unor comune şi al oraşului buftea, din sectorul agricol ilfov, potrivit tabelelor-anexă nr. 1-29 la prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între consiliul local al municipiului bucureşti şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află aceste imobile, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: --------------- secretar de stat,   şeful departamentului pentru   administraţie publică locală, octav ...

Monitorul Oficial 266 din 15 Noiembrie 1995 (M. Of. 266/1995)

HOTARARE nr. 857 din 25 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 15 noiembrie 1995

În temeiul art. 7 din ordonanţa guvernului nr. 41/1995 pentru ratificarea acordului de garanţie dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la washington la 29 august 1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă normele metodologice, elaborate de ministerul finanţelor şi banca naţională a româniei, privind aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 din ordonanţa guvernului nr. 41/1995 pentru ratificarea acordului de garanţie dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, semnat la washington la 29 august 1995.art. 2prezentele norme metodologice intra în vigoare la data publicării lor în monitorul oficial al româniei.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:---------------   ministru de stat, ministrul finanţelor,  florin georgescubucureşti, 25 ...

 HOTĂRÂRE nr. 900 din 8 noiembrie 1995 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 869/1994 privind transmiterea unui imobil situat în oraşul Făget, judeţul Timiş, din administrarea Ministerului Învăţămîntului în administrarea Ministerului Justiţiei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 266 din 15 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unichotărârea guvernului nr. 869/1994 privind transmiterea unui imobil situat în oraşul faget, judeţul timiş, din administrarea ministerului Învăţământului în administrarea ministerului justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 361 din 27 decembrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) imobilul, proprietate publică a statului, compus din construcţii în suprafaţa de 1.547 mp şi terenul aferent în suprafaţa de 1.447 mp, situat în oraşul faget, str. 23 august nr. 3, judeţul timiş, se transmite din administrarea ministerului Învăţământului în administrarea ministerului justiţiei, pentru amenajarea sediului ...

Monitorul Oficial 262 din 14 Noiembrie 1995 (M. Of. 262/1995)

HOTARIRE Nr. 871 din 30 octombrie 1995 privind numirea in functia de subprefect al judetului Mures EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 14 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 domnul sbarcea tiberiu-sergius se numeşte în funcţia de subprefect al judeţului mures începînd cu data de 22 octombrie 1995. art. 2 la aceeaşi data prevãzutã la art. 1 se abroga hotãrîrea guvernului nr. 833/1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 872 din 31 octombrie 1995 privind eliberarea din functie a subprefectului judetului Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 14 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul balaj traian se elibereazã din funcţia de subprefect al judeţului prahova începînd cu data de 1 noiembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 873 din 31 octombrie 1995 privind numirea in functia de prefect al judetului Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 14 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul balaj traian se numeşte în funcţia de prefect al judeţului prahova începînd cu data de 1 noiembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 874 din 31 octombrie 1995 privind eliberarea din functie a subprefectului judetului Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 14 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul chirobocea petre se elibereazã din funcţia de subprefect al judeţului constanta începînd cu data de 2 noiembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 875 din 31 octombrie 1995 privind numirea in functia de prefect al judetului Constanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 262 din 14 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul chirobocea petre se numeşte în funcţia de prefect al judeţului constanta începînd cu data de 2 noiembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 263 din 14 Noiembrie 1995 (M. Of. 263/1995)

HOTARIRE Nr. 889 din 8 noiembrie 1995 privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare de toamna-iarna a localitatilor izolate din Delta Dunarii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru constituirea stocurilor de aprovizionare de toamna-iarna a localitãţilor izolate din delta dunãrii se acorda credite cu dobinda bonificata, în limita sumei de 1.500 milioane lei, pentru produsele prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre. art. 2 creditele pentru aceste produse se acorda, de cãtre unitãţile bãncilor comerciale, agenţilor economici specializaţi care aprovizioneaza localitãţile din delta dunãrii pentru perioada noiembrie 1995-martie 1996. art. 3 (1) pentru creditele care se acorda agenţilor economici prevãzuţi la art. ...

HOTARIRE Nr. 891 din 8 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a satelor Malovat, Valea Boiereasca si Colibasi, comuna Malovat, judetul Mehedinti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a satelor malovat, valea boiereasca şi colibasi, comuna malovat, judeţul mehedinti" prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 892 din 8 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in orasul Novaci, cu cartierele Sitesti, Hirisesti, Bercesti si Pociovalistea, judetul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în oraşul novaci, cu cartierele sitesti, hirisesti, bercesti şi pociovalistea, judeţul gorj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 893 din 8 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Bengesti-Ciocadia, cu satele Bengesti, Ciocadia, Bircii si Balcesti, judetul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna bengesti-ciocadia, cu satele bengesti, ciocadia, bircii şi balcesti, judeţul gorj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 894 din 8 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa si canalizare in comuna Ghelari, judetul Hunedoara" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa şi canalizare în comuna ghelari, judeţul hunedoara", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 895 din 8 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Drum Sulina - C.A. Rosetti, judetul Tulcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "drum sulina - c.a. rosetti, judeţul tulcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 896 din 8 noiembrie 1995 privind finantarea lucrarilor de conservare si restaurare la monumentul istoric "Ansamblul " din cadrul Mitropoliei Moldovei si Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza bugetul ministerului culturii pe anul 1995 la capitolul 53.1 "cultura şi arta", titlul "cheltuieli materiale", cu suma de 500 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului pentru începerea lucrãrilor de conservare şi restaurare la monumentul istoric "ansamblul <<manastirea agapia>>" din cadrul mitropoliei moldovei şi bucovinei. Începînd cu anul 1996, sumele necesare vor fi cuprinse în bugetul ministerului culturii. art. 2 se autorizeaza ministerul finanţelor sa introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat şi în bugetul ...

HOTARIRE Nr. 897 din 8 noiembrie 1995 privind acordarea unui ajutor financiar din partea statului pentru Manastirea Rimet, judetul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aloca de la bugetul de stat suma de 400 milioane lei, cu titlu de contribuţie din partea statului, pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii unui nou lacas de cult în cadrul manastirii rimet, judeţul alba. art. 2 fondurile prevãzute la art. 1 se aloca din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prin secretariatul de stat pentru culte, beneficiara fiind manastirea rimet, judeţul alba. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din ...

HOTARARE nr. 886 din 1 noiembrie 1995 pentru completarea si modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 459/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicanexa nr. 1, referitoare la structura organizatorică a ministerului cercetării şi tehnologiei, la hotărârea guvernului nr. 459/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului cercetării şi tehnologiei, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, se completează şi se modifică conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru nicolae vacaroiucontrasemnează:---------------   ministrul cercetării şi tehnologiei,doru dumitru palade ministru de stat,   ministrul finanţelor,  florin georgescu ministru de stat,  ministrul muncii şi protecţiei sociale,   dan mircea popescubucureşti, 1 noiembrie 1995.nr. 886.anexĂnumărul maxim de posturi: 138(exclusiv demnitarii)ministerul cercetĂrii Şi tehnologiei*font 7*┌──────────────────────┐│ ministru ...

Monitorul Oficial 264 din 14 Noiembrie 1995 (M. Of. 264/1995)

HOTARARE nr. 887 din 1 noiembrie 1995 cu privire la Normele metodologice privind vanzarea, contra numerar, a actiunilor societatilor comerciale cu capital de stat care se privatizeaza potrivit Legii nr. 55/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 14 noiembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1În aplicarea prevederilor art. 7 din legea nr. 55/1995 şi în baza prevederilor art. 17 din aceeaşi lege, acţiunile societăţilor comerciale aferente cotei de capital social care nu este destinată transferului cu titlu gratuit, în limita capitalului social prevăzută în lista societăţilor comerciale care se privatizează, aprobată prin hotărârea guvernului nr. 626/1995, asa cum a fost modificată prin hotărârea guvernului nr. 732/1995, pot fi vândute de fondul proprietăţii de stat către persoane fizice si/sau juridice, cu capital privat, române ori străine, prin:a) oferte publice de ...

Monitorul Oficial 263 din 14 Noiembrie 1995 (M. Of. 263/1995)

HOTARARE nr. 890 din 8 noiembrie 1995 privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru executarea lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale care au avut loc in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, in perioada mai - iunie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 263 din 14 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 200 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru oraşul băile olăneşti, judeţul vâlcea, în vederea executării lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale care au avut loc în perioada mai - iunie 1995.art. 2utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către autoritatea executivă a consiliului local al oraşului băile olăneşti - în calitatea sa de ordonator principal de credite - potrivit dispoziţiilor legale, pentru executarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, iar ...

Monitorul Oficial 261 din 13 Noiembrie 1995 (M. Of. 261/1995)

HOTARIRE Nr. 39 din 6 noiembrie 1995 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 13 noiembrie 1995

În temeiul art. 67 alin. (1) din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, şi avînd în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic se valideazã mandatul de deputat al domnului daniel mircea diaconescu, ales în circumscripţia electoralã nr. 39 vilcea, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului radu livezeanu. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

Monitorul Oficial 258 din 09 Noiembrie 1995 (M. Of. 258/1995)

HOTARIRE Nr. 866 din 27 octombrie 1995 privind transmiterea unui imobil proprietate publica a statului, situat in judetul Giurgiu, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 86,10 mp şi terenul aferent în suprafata de 95,90 mp, situat în municipiul giurgiu, drumul podului nr. 2, judeţul giurgiu, din administrarea regiei autonome "eltrans" giurgiu în administrarea ministerului de interne, în vederea amenajãrii sediului pentru poliţia cai de acces în zona "vama giurgiu". art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate, în termen de 30 de zile de ...

HOTARIRE Nr. 879 din 1 noiembrie 1995 privind participarea Regiei Autonome a Plumbului si Zincului Baia Mare la constituirea unei societati mixte, cu scopul recuperarii metalelor pretioase din depozitele de steril de la Baia Mare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba participarea regiei autonome a plumbului şi zincului baia mare, în condiţiile legii, la constituirea, în cooperare cu o firma strãinã, a unei societãţi mixte, cu scopul retratarii sterilelor de flotatie din depozitele sasar şi flotatia centrala, în vederea obţinerii concentratelor de metale preţioase. prelucrarea sterilelor se va face pe teritoriul româniei, iar produsele rezultate se vor valorifica exclusiv în ţara, prin banca nationala a româniei, în condiţiile legii. art. 2 aportul în natura al regiei autonome a ...

HOTARIRE Nr. 881 din 1 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele distribuţie gaze naturale în comuna floresti-stoenesti, judeţul giurgiu", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 882 din 1 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in satele Tatarani, Barcanesti, Romanesti si Puscasi, comuna Barcanesti, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în satele tatarani, barcanesti, româneşti şi puscasi, comuna barcanesti, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 883 din 1 noiembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Butimanu, judetul Dimbovita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 9 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna butimanu, judeţul dimbovita", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

Monitorul Oficial 259 din 09 Noiembrie 1995 (M. Of. 259/1995)

HOTARARE nr. 507 din 23 septembrie 1993 *** Republicata privind asigurarea pazei si apararii cu efective militare la unele obiective feroviare, rutiere si de navigatie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 259 din 9 noiembrie 1995

Republicată în temeiul art. 2 din hotărîrea guvernului nr. 854 din 23 octombrie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 249 din 1 noiembrie 1995.hotărîrea guvernului nr. 507 din 23 septembrie 1993 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 13 octombrie 1993.art. 1paza şi apărarea obiectivelor feroviare, rutiere şi de navigaţie, din coordonarea ministerului transporturilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, se executa cu plata de către efective ale ministerului de interne.art. 2ministerul transporturilor şi ministerul de interne vor stabili, prin convenţie, condiţiile în care se asigura paza, apărarea şi intervenţia ...

Monitorul Oficial 257 din 08 Noiembrie 1995 (M. Of. 257/1995)

HOTARIRE Nr. 876 din 31 octombrie 1995 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 1995 pentru organizarea Seminarului Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa privind turismul, la Bucuresti, Palatul Parlamentului, in perioada 6-8 noiembrie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 8 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul de rezerva la dispoziţia guvernului pe anul 1995 a sumei de 89.845 mii lei pentru ministerul turismului, la cap. 69.1 "cheltuieli pentru organele autoritãţii executive" - cheltuieli materiale -, în vederea organizãrii seminarului organizaţiei pentru securitate şi cooperare în europa privind turismul, la bucureşti, palatul parlamentului, în perioada 6-8 noiembrie 1995. art. 2 ministerul afacerilor externe şi ministerul turismului vor lua mãsurile necesare pentru realizarea acţiunii prevãzute la art. 1 din prezenta hotãrîre, precum şi pentru ...

HOTARIRE Nr. 884 din 1 noiembrie 1995 privind unele masuri pentru achizitionarea si vinzarea gazelor naturale importate din Federatia Rusa in cadrul Conventiei interguvernamentale "Orenburg" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 257 din 8 noiembrie 1995

În vederea completãrii resurselor interne de gaze naturale şi facilitãrii exportului de mãrfuri româneşti în contrapartida cu gaze naturale importate din federaţia rusa în cadrul convenţiei interguvernamentale "orenburg", guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 gazele naturale achiziţionate din import de cãtre regia autonomã a gazelor naturale "romgaz" medias, în cadrul convenţiei interguvernamentale "orenburg", se vor livra consumatorilor finali din ţara la preţul aprobat pentru gazele naturale din producţia interna. acest preţ de livrare se aproba pentru perioada 1 noiembrie 1995 - 31 martie 1996, în limita unei cantitãţi de ...

Monitorul Oficial 253 din 07 Noiembrie 1995 (M. Of. 253/1995)

HOTARIRE Nr. 17 din 30 octombrie 1995 privind majorarea numarului maxim de membri ai Comisiei pentru sanatate, ecologie si sport EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic numãrul maxim de membri ai comisiei pentru sãnãtate, ecologie şi sport, stabilit prin hotãrîrea senatului nr. 38/1992 , se majoreazã de la 11 la 13. p. preŞedintele senatului constantin-dan vasiliu ----------------

HOTARIRE Nr. 18 din 30 octombrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale senatului se modifica dupã cum urmeazã: - la anexa nr. xiv - comisia pentru sãnãtate, ecologie şi sport - se includ în componenta comisiei domnii senatori emil negrutiu (p.a.c.) şi dumitru pustai (p.u.n.r.). p. preŞedintele senatului constantin-dan ...

HOTARIRE Nr. 36 din 31 octombrie 1995 privind demisia unui deputat EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995

În temeiul art. 67 alin. (2) din constituţia româniei şi al art. 186 din regulamentul camerei deputaţilor, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic camera deputaţilor ia act de cererea de demisie, de la data de 1 noiembrie 1995, prezentatã de domnul radu livezeanu, deputat ales în circumscripţia electoralã nr. 39 vilcea, aparţinînd grupului parlamentar al partidului naţional taranesc crestin democrat şi al partidului ecologist roman, şi declara vacant locul de deputat deţinut de acesta. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

Monitorul Oficial 254 din 07 Noiembrie 1995 (M. Of. 254/1995)

HOTARIRE Nr. 37 din 2 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 7 noiembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: a. - domnul deputat octavian bot, fãrã apartenenţa la un grup parlamentar, trece de la comisia pentru administraţie publica, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (anexa nr. 6) la comisia pentru politica externa (anexa nr. 13). - domnul deputat tiberiu ovidiu musetescu, grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia, trece de la comisia pentru industrii şi servicii (anexa nr. ...

HOTARIRE Nr. 38 din 2 noiembrie 1995 privind prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei speciale pentru avizarea unei propuneri legislative, instituita prin Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 6/1994 EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 7 noiembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic termenul de depunere a raportului comisiei speciale pentru avizarea propunerii legislative privind minoritãţile naţionale şi comunitatile autonome, astfel cum a fost stabilit la art. 2 din hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 6/1994 , cu modificãrile ulterioare, se prelungeşte pînã la 15 decembrie 1995. preŞedintele camerei deputaŢilor adrian nastase ...

Monitorul Oficial 253 din 07 Noiembrie 1995 (M. Of. 253/1995)

HOTARIRE Nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinind institutiilor publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995

În temeiul art. iii din ordonanta guvernului nr. 19/1995 privind unele mãsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinînd instituţiilor publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 transmiterea, fãrã plata, de la instituţia publica deţinãtoare la o alta instituţie publica a bunurilor care nu mai sînt necesare instituţiei care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare, se realizeazã cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor prevãzute în anexa nr. 1. art. 2 ...

Monitorul Oficial 254 din 07 Noiembrie 1995 (M. Of. 254/1995)

HOTARIRE Nr. 853 din 23 octombrie 1995 privind compunerea si atributiile Comisiei de Coordonare a Productiei de Aparare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 254 din 7 noiembrie 1995

În temeiul art. 8 din legea nr. 78 din 6 iulie 1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apãrare, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 comisia de coordonare a producţiei de apãrare, constituitã în conformitate cu prevederile art. 8 din legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apãrare, va avea componenta prevãzutã în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. nominalizarea membrilor comisiei, corespunzãtor anexei nr. 1, se va face de cãtre conducãtorul fiecãrei ...

Monitorul Oficial 253 din 07 Noiembrie 1995 (M. Of. 253/1995)

HOTARARE nr. 864 din 27 octombrie 1995 privind instituirea controlului obligatoriu al valorii in vama pentru unele produse provenite din import EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 7 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1taxele vamale şi celelalte drepturi cuvenite bugetului de stat pentru produsele de import se calculează în funcţie de valoarea în vamă, determinată potrivit regulilor prevăzute în acordul pentru aplicarea art. vii din acordul general pentru tarife şi comerţ şi, în principal, pe baza valorii de tranzacţie.importatorii sunt obligaţi să declare la autorităţile vamale valoarea reală a tranzacţiilor comerciale, dovedite cu acte justificative.art. 2pentru produsele cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se instituie controlul obligatoriu al valorii declarate. in aceste cazuri, organele vamale vor proceda astfel:a) taxele vamale şi celelalte drepturi cuvenite bugetului de stat, calculate ...

Monitorul Oficial 251 din 01 Noiembrie 1995 (M. Of. 251/1995)

HOTARIRE Nr. 778 din 2 octombrie 1995 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 1 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 regulamentul pentru aplicarea decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin hotãrîrea consiliului de miniştri nr. 772/1966, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. capitolul v va avea urmãtorul cuprins: "capitolul v Înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor secţiunea i Înmatricularea autovehiculelor şi remorcilor art. 94 autovehiculele şi remorcile se înmatriculeazã ...

Monitorul Oficial 249 din 01 Noiembrie 1995 (M. Of. 249/1995)

HOTARIRE Nr. 854 din 23 octombrie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 507/1993 privind asigurarea pazei si apararii cu efective militare la unele obiective feroviare, rutiere si de navigatie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 1 noiembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 507 din 23 septembrie 1993 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 244 din 13 octombrie 1993, se modifica şi se completeazã, astfel: 1. articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1.- paza şi apãrarea obiectivelor feroviare, rutiere şi de navigaţie, din coordonarea ministerului transporturilor, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, se executa cu plata de cãtre efective ale ministerului de interne." 2. articolul 2 va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. ...

Monitorul Oficial 251 din 01 Noiembrie 1995 (M. Of. 251/1995)

HOTARIRE Nr. 855 din 23 octombrie 1995 pentru aplicarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 55/1995 cu privire la privatizarea societatilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura de tip "Agromec", "Servagromec" si "Agroservice" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 1 noiembrie 1995

În vederea aplicãrii în mod unitar a prevederilor art. 22 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în temeiul art. 17 din aceeaşi lege, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba normele metodologice cu privire la funcţionarea comisiilor sau, dupã caz, a subcomisiilor de evaluare şi la întocmirea rapoartelor de evaluare în vederea privatizãrii societãţilor comerciale prestatoare de servicii pentru agricultura, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre. art. 2 (1) În termenul prevãzut la art. 4 alin. ...

Monitorul Oficial 250 din 01 Noiembrie 1995 (M. Of. 250/1995)

HOTARIRE Nr. 859 din 25 octombrie 1995 privind acordarea de burse si alte facilitati financiare si materiale pentru copii, elevii, studentii si cursantii din invatamintul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 250 din 1 noiembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 7, art. 15 alin. (5), art. 18, art. 170 şi art. 175 din legea învãţãmîntului nr. 84/1995 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) bursele care se acorda elevilor şi studenţilor de la bugetul de stat reprezintã o suma fixa, diferenţiatã pe forme de învãţãmînt şi pe categorii de beneficiari, precum şi dreptul unor cetãţeni strãini de a studia în românia fãrã suportarea taxelor de şcolarizare. (2) bursele de merit şi de studiu se stabilesc în funcţie de rezultatele la învãţãtura şi se acorda ...

HOTARARE nr. 840 din 23 octombrie 1995 privind aprobarea alocarii fondurilor pentru cofinantarea proiectelor de valorificare si transfer tehnologic al unor rezultate obtinute din activitatea de cercetare stiintifica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 1 noiembrie 1995

În baza prevederilor art. 18 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 5.640,333 milioane lei, din bugetul ministerului cercetării şi tehnologiei, agenţilor economici prevăzuţi în anexă, pentru cofinanţarea proiectelor de transfer tehnologic al unor rezultate obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică, selectate de către ministerul cercetării şi tehnologiei pe baza criteriilor aprobate prin hotărârea guvernului nr. 297/1995.art. 2ministerul cercetării şi tehnologiei va lua măsuri pentru încheierea contractelor de cofinanţare cu respectarea prevederilor legale privind efectuarea cheltuielilor din fondurile publice şi va aloca fondurile de la buget în completare, ...

Monitorul Oficial 249 din 01 Noiembrie 1995 (M. Of. 249/1995)

HOTARARE nr. 837 din 19 octombrie 1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 1 noiembrie 1995

În baza prevederilor art. 35 din legea nr. 40/1991, republicată,guvernul româniei hotărăşte:cap. idispoziţii generaleart. 1personalul trimis în misiune permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la alte reprezentante ale româniei în străinătate de către ministerul afacerilor externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimiţătoare, beneficiază, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, de:a) salariu lunar în valută;b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat de afaceri ad-interim sau a unor atribuţii, altele decât cele ale funcţiei pe care este încadrat;c) o indemnizaţie ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016