Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare decembrie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare decembrie 1995

Monitorul Oficial 303 din 30 Decembrie 1995 (M. Of. 303/1995)

HOTARIRE Nr. 1040 din 22 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 1995 la capitolul 53.1 "cultura şi arta", titlul "cheltuieli de capital", cu suma de 126 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, pentru achiziţii de arta monumentala. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1048 din 22 decembrie 1995 privind aprobarea Acordului pentru incheierea decontarilor in ruble transferabile, precum si transformarea si lichidarea soldului in ruble transferabile in favoarea Republicii Federale Germania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba acordul pentru încheierea decontãrilor în ruble transferabile, precum şi transformarea şi lichidarea soldului în ruble transferabile în favoarea republicii federale germania. art. 2 ministerul finanţelor, administratorul acordului menţionat la art. 1, este autorizat sa aducã la îndeplinire prevederile acordului respectiv, de la data încheierii acestuia de cãtre pãrţile romana şi germanã. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 306 din 30 Decembrie 1995 (M. Of. 306/1995)

HOTARIRE Nr. 1060 din 22 decembrie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru obiectivul de investitii "Alimentarea cu apa a localitatii Giurtelecu Hododului din comuna Hodod, judetul Satu Mare" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru realizarea obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţii giurtelecu hododului din comuna hodod, judeţul satu mare" se aloca suma de 150 milioane lei. art. 2 fondurile prevãzute la art. 1 se aloca prin bugetul pe anul 1995 al consiliului judeţean satu mare, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, beneficiar fiind consiliul local al comunei hodod. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din ...

HOTARIRE Nr. 1061 din 22 decembrie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului care efectueaza transporturi aeriene de pasageri si marfuri in trafic international EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) persoanele încadrate în munca şi care efectueazã transporturi aeriene de pasageri şi mãrfuri în trafic internaţional au dreptul la diurna în valuta pe tot timpul cît se deplaseaza în strãinãtate. (2) persoanele juridice la care este încadrat personalul menţionat la alin. (1) negociaza cuantumul diurnei în mod diferenţiat pe categorii de personal, în funcţie de specificul activitãţii pe care o desfãşoarã şi ţinînd seama de posibilitãţile financiare proprii. art. 2 (1) cheltuielile reprezentind diurna, care se au în vedere ...

HOTARIRE Nr. 1074 din 28 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu Vama Bacau, judetul Bacau" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu vama bacau, judeţul bacau", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se asigura din fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unitãţi vamale, în baza listelor de investiţii aprobate conform legii. art. 3 se aproba transmiterea terenului proprietate publica a statului, în suprafata de 6.000 mp, situat în municipiul bacau, ...

Monitorul Oficial 303 din 30 Decembrie 1995 (M. Of. 303/1995)

HOTARIRE Nr. 1075 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" de sub autoritatea Camerei Deputatilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 303 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "monitorul oficial" de sub autoritatea camerei deputaţilor, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre, anexe ce se vor transmite iniţiatorului. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 306 din 30 Decembrie 1995 (M. Of. 306/1995)

HOTARIRE Nr. 1076 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Libaneze privind colaborarea in domeniul turismului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii libaneze privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la bucureşti la 25 august 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 1081 din 28 decembrie 1995 pentru modificarea unor prevederi din Hotarirea Guvernului nr. 293/1992 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 anexa nr. 1 la hotãrîrea guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competentelor şi modului de funcţionare ale comitetului interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activitãţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 2, prima fraza, se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - operaţiunile individuale de finanţare, asigurare şi reasigurare se vor aproba dupã ...

HOTARIRE Nr. 1085 din 28 decembrie 1995 pentru modificarea unor dispozitii din Regulamentul aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, modificat si completat prin Hotarirea Guvernului nr. 152/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic regulamentul pentru aplicarea decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin h.c.m. nr. 772/1966, astfel cum a fost modificat şi completat prin hotãrîrea guvernului nr. 152/1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 54 din 23 martie 1995, se modifica dupã cum urmeazã: - alineatul 2 al articolului 68 va avea urmãtorul cuprins: "În zilele de simbata, duminica, precum şi în celelalte zile nelucrãtoare, de la ...

HOTARIRE Nr. 1091 din 28 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Rampa de depozitare controlata a gunoaielor in municipiul Curtea de Arges, judetul Arges" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "rampa de depozitare controlatã a gunoaielor în municipiul curtea de arges, judeţul arges", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 1092 din 28 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Rampa de gunoi menajer in municipiul Sighisoara, judetul Mures" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 306 din 30 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "rampa de gunoi menajer în municipiul sighisoara, judeţul mures", cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 302 din 29 Decembrie 1995 (M. Of. 302/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 1090 din 28 decembrie 1995 pentru prelungirea efectelor Hotărârii Guvernului nr. 963/1994 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicprevederile hotărârii guvernului nr. 963/1994 se aplică în continuare, în perioada 1 ianuarie 1996 - 31 decembrie 1996. prelungirea acestei perioade se face cu aprobarea guvernului.prim-ministrunicolae vacaroiucontrasemnează:ministrul transporturilor,aurel novacministru de stat, ministrul finanţelor,florin georgescuministrul comerţului,petru crisan------

HOTARIRE Nr. 1063 din 28 decembrie 1995 privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru completarea fondurilor proprii in vederea construirii si refacerii unor lacasuri de cult, precum si a cheltuielilor de functionare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea de la bugetul de stat a sumei de 2.000 milioane lei pentru completarea fondurilor proprii necesare construirii şi refacerii unor lacasuri de cult, precum şi a cheltuielilor de funcţionare potrivit anexei*). art. 2 fondurile prevãzute la art. 1 se aloca prin bugetul secretariatului de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul secretariatului de stat pentru ...

HOTARIRE Nr. 1064 din 28 decembrie 1995 privind acordarea unor ajutoare umanitare de urgenta populatiei din judetele afectate de inundatiile din luna decembrie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se acorda un ajutor umanitar de urgenta populaţiei afectate de inundatiile din luna decembrie 1995, constind în alimente (zahãr, ulei de floarea-soarelui, conserve din carne etc.), obiecte de stricta necesitate (paturi, lenjerie de pat), incaltaminte (bocanci, cizme de cauciuc) şi materiale de construcţie şi de reparat case (caramida, tigla şi coame, ciment, var hidratat, carton bitumat etc.). art. 2 În temeiul art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, se aproba, în prima transa, scoaterea definitiva, cu titlu ...

HOTARIRE Nr. 1065 din 28 decembrie 1995 cu privire la compensarea, pe seama excedentului rezultat din executia definitiva a bugetului trezoreriei statului, pe anul 1994, a imprumuturilor temporare si a dobinzilor aferente acestor imprumuturi acordate din trezoreria statului bugetului Fondului de risc si de accident, precum si a dobinzilor aferente imprumuturilor acordate din trezoreria statului pentru acoperirea temporara a deficitului bugetului de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 10 din ordonanta guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã prin legea nr. 128/1994, astfel cum a fost modificatã şi completatã prin ordonanta guvernului nr. 36/1995, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 113/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba compensarea totalã pe seama excedentului rezultat din execuţia definitiva a bugetului trezoreriei statului, pe anul 1994, a împrumuturilor temporare şi a dobinzilor aferente acestor împrumuturi acordate din trezoreria statului bugetului fondului de risc şi de accident, potrivit anexei nr. 1 la ...

HOTARIRE Nr. 1066 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea modificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul art. 15 alin. 2 din ordonanta guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre. art. 2 indicatorii de mãsurare a creşterii productivitatii muncii, respectiv a eficientei economice, utilizaţi de cãtre regiile autonome de sub autoritatea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei ...

HOTARIRE Nr. 1070 din 28 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului culturii pe anul 1995, la capitolul "cultura şi arta - subvenţii pentru instituţii publice", cu suma de 75 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, destinatã finanţãrii lucrãrilor de reparaţii capitale la sediul teatrului "excelsior". art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1071 din 28 decembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 488/1995 privind unele masuri referitoare la desfasurarea invatamintului scolar (universitar) 1995/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 488 din 3 iulie 1995 privind unele mãsuri referitoare la desfãşurarea învãţãmîntului în anul şcolar (universitar) 1995/1996, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 17 iulie 1995, se completeazã dupã cum urmeazã: - capitolul ix din anexa la hotãrîre se completeazã cu punctul 3, care va avea urmãtorul cuprins: "3. numãrul studenţilor în anul i la facultatea de marina civilã din cadrul academiei navale << mircea cel batrin >> pregatiti pe baza ...

HOTARIRE Nr. 1072 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Loteria Nationala" de sub autoritatea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul prevederilor hotãrîrii guvernului nr. 368/1995, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "loteria nationala" de sub autoritatea ministerului finanţelor, prevãzut în anexele nr. i şi ii la prezenta hotãrîre, anexe ce se vor transmite iniţiatorului. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 1073 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea modificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome "Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" si "Monetaria Statului" de sub autoritatea Bancii Nationale a Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul prevederilor hotãrîrii guvernului nr. 544/1995, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome "imprimeria bãncii naţionale a româniei" şi "monetaria statului" de sub autoritatea bãncii naţionale a româniei, potrivit anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre, anexe ce se vor transmite iniţiatorului. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 1077 din 28 decembrie 1995 cu privire la prelungirea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 976/1994 si in anul 1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic prevederile hotãrîrii guvernului nr. 976/1994 cu privire la importul de gaze naturale efectuat de regia autonomã de electricitate "renel" pentru anul 1994 şi în continuare pentru anul 1995 îşi prelungesc valabilitatea şi în anul 1996. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ...

HOTARIRE Nr. 1082 din 28 decembrie 1995 privind autorizarea efectuarii unor plati in vederea dotarii unor biblioteci publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul art. 25 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza ministerul culturii sa efectueze, în anul 1995, plata în suma de 79.948.030 lei pentru achiziţii de cãrţi în vederea dotãrii bibliotecilor publice din subordinea autoritãţilor locale şi judeţene, refuzatã la viza de control preventiv a curţii de conturi prin decizia nr. 53 din 19 octombrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 1083 din 28 decembrie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome de sub autoritatea Centrului National al Cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

În temeiul art. 45 alin. 2 din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea centrului naţional al cinematografiei, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre. art. 2 cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime. art. 3 nerespectarea prevederilor art. ...

HOTARIRE Nr. 1088 din 28 decembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 520/1994 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 302 din 29 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic (1) numãrul actual de posturi de specialitate la agenţia nationala de control al exporturilor strategice şi al interzicerii armelor chimice se majoreazã cu 5, modificindu-se în mod corespunzãtor numãrul total de posturi de specialitate prevãzut pentru aparatul de lucru al guvernului româniei prin hotãrîrea guvernului nr. 520/1994 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 26 august 1994 şi modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 141/1995, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 51 din 20 martie 1995. (2) modificarea ...

Monitorul Oficial 299 din 28 Decembrie 1995 (M. Of. 299/1995)

HOTARARE nr. 1.031 din 19 decembrie 1995 pentru completarea si modificarea Hotararii Guvernului nr. 217/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 decembrie 1995

În temeiul art. 115 din constituţia româniei, precum şi al prevederilor ordonanţei guvernului nr. 38 din 25 august 1995 privind unele măsuri pentru perfecţionarea coordonării şi sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 200 din 30 august 1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1hotărârea guvernului nr. 217/1995 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru privatizare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 19 aprilie 1995, se completează şi se modifică după cum urmează:1. la articolul 2, după punctul 18 se introduce punctul 18^1, care va avea următorul cuprins:"18^1 răspunde de aducerea la ...

HOTARARE nr. 1.050 din 22 decembrie 1995 privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 3 iulie 1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 2 din legea nr. 57/1991 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţionala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama şi de acordul băncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă modificarea structurii pe categoriile descrise în anexa nr. 1 la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, după cum urmează:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   suma din împrumut alocată % de finanţare categoria (în echivalent dolari s.u.a.) a cheltuielilorexterne──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. bunuri ...

HOTARARE nr. 1.051 din 22 decembrie 1995 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din administrarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" Bucuresti in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, situat în satul ochiuri, comuna gura ocniţei, judeţul dâmboviţa, compus din teren şi clădire, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite, cu titlu gratuit, din administrarea regiei autonome a petrolului "petrom" bucureşti în administrarea ministerului de interne.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face la valoarea rămasă, actualizată, pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3patrimoniul regiei autonome a petrolului "petrom" bucureşti se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1. prim-ministrunicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------   ministru ...

Monitorul Oficial 298 din 28 Decembrie 1995 (M. Of. 298/1995)

HOTARIRE Nr. 1036 din 22 decembrie 1995 referitoare la aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovace privind colaborarea economica si tehnico-stiintifica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii slovace privind colaborarea economicã şi tehnico-ştiinţificã, semnat la bucureşti la 27 iulie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 299 din 28 Decembrie 1995 (M. Of. 299/1995)

HOTARIRE Nr. 1037 din 22 decembrie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 398 milioane lei pentru plata livrarilor de utilaje si echipamente pentru prima linie de fabricatie de tevi sudate de la Fabrica "Protos" din Falesti - Republica Moldova, in anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 398 milioane lei ministerului industriilor, din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova pe anul 1995, pentru plata livrãrilor de utilaje şi echipamente pentru prima linie de fabricaţie a tevilor sudate cu diametre de 30-76 mm şi ajutajul aferent de la fabrica "protos" din falesti - republica moldova, în anul 1995. art. 2 ministerul industriilor va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor legate de realizarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrîre, precum şi pentru controlul ...

HOTARIRE Nr. 1038 din 22 decembrie 1995 privind alocarea unei sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrarilor de executie a tronsonului experimental pentru inlaturarea efectelor calamitatilor si asigurarea stabilitatii terasei Covurlui pe malul Lacului Brates, in zona caii ferate dintre localitatile Galati si Tulucesti, judetul Galati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 600 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru judeţul galaţi, în vederea continuãrii lucrãrilor de execuţie a tronsonului experimental pentru înlãturarea efectelor calamitãţilor naturale şi asigurarea stabilitatii terasei covurlui pe malul lacului brates, în zona caii ferate dintre localitãţile galaţi şi tulucesti, judeţul galaţi. art. 2 utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite al consiliului judeţean galaţi, potrivit dispoziţiilor ...

Monitorul Oficial 298 din 28 Decembrie 1995 (M. Of. 298/1995)

HOTARIRE Nr. 1039 din 22 decembrie 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1995 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 28 decembrie 1995

În temeiul art. 2 din hotãrîrea guvernului nr. 419/1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri de cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome care îşi desfãşoarã activitatea sub autoritatea secretariatului general al guvernului, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" de sub autoritatea secretariatului general al guvernului, prevãzut în anexa. art. 2 anexa face parte integrantã din prezenta hotãrîre şi se transmite secretariatului general al guvernului. ...

Monitorul Oficial 299 din 28 Decembrie 1995 (M. Of. 299/1995)

HOTARIRE Nr. 1041 din 22 decembrie 1995 privind produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere la care se vor acorda subventii de la bugetul de stat in anul 1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare şi nemetalifere, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, livrate de regiile autonome de interes naţional, sînt subvenţionate în anul 1996 de la bugetul de stat. art. 2 ministerul industriilor, ministerul finanţelor şi regiile autonome de interes naţional care realizeazã produse subvenţionate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotãrîri. pentru produsele "plumb în plumb decuprat" şi "bauxita spalata-uscata tip dobresti", obţinute de societãţile comerciale "romplumb" - s.a. baia mare şi, respectiv, "bauxitamin" - s.a. dobresti ...

HOTARIRE Nr. 1042 din 22 decembrie 1995 pentru aprobarea Conventiei privind alocarea unor sume din Fondul special pentru invatamint cantinelor studentesti, in vederea aprovizionarii de iarna cu unele produse alimentare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

În temeiul art. 29 alin. 2 din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se aproba convenţia privind alocarea unor sume ca avans, din bugetul fondului special pentru învãţãmînt, cantinelor studenţeşti, în vederea aprovizionarii de iarna cu unele produse alimentare, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. (2) convenţia se va încheia între ministerul Învãţãmîntului şi instituţia de învãţãmînt superior care are în subordine cantina studenteasca respectiva. art. 2 cu sumele ...

HOTARIRE Nr. 1043 din 22 decembrie 1995 privind unele masuri in domeniul cooperarii cu parteneri straini la explorarea de titei si gaze in Romania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se împuterniceşte agenţia nationala pentru resurse minerale ca, în numele guvernului româniei, sa administreze drepturile statului roman rezultate din contractele de explorare şi împãrţire a producţiei de hidrocarburi cu companiile: amoco romÂnia petroleum company, enterprise oil exploration ltd., canadian oxy (romÂnia) ltd. şi shell romÂnia exploration b.v. (olanda), încheiate de societatea comercialã "rompetrol" - s.a. în baza hotãrîrii guvernului nr. 508/1991 şi aprobate prin hotãrîrea guvernului nr. 570/1992. art. 2 sumele în devize provenite din plata, de cãtre partenerii strãini, a chiriilor ...

HOTARIRE Nr. 1044 din 22 decembrie 1995 privind unele masuri pentru asigurarea accesului in fondul forestier din judetele Covasna, Harghita si Mures, in scopul exploatarii si valorificarii cu prioritate a masei lemnoase afectate de doboriturile si rupturile de vint si zapada produse in perioada 4-6 noiembrie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În scopul asigurãrii accesului în zonele din fondul forestier situate în raza filialelor silvice sfintu gheorghe, miercurea-ciuc şi tirgu mures, afectate de doborîturi şi rupturi masive de vînt şi zapada, se aproba consumarea integrala a rezervei legale, constituitã şi prelevata la nivelul regiei autonome a pãdurilor "romsilva" în conformitate cu prevederile legii nr. 82/1991 , ale ordonanţei guvernului nr. 70/1994 şi ale legii nr. 22/1995 . art. 2 ministerul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului împreunã cu regia autonomã a pãdurilor "romsilva" vor ...

HOTARIRE Nr. 1045 din 22 decembrie 1995 privind perceperea dobinzii la plasamentul financiar acordat Societatii Comerciale "Romfarm" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic pentru plasamentul financiar în suma de 1.225 milioane lei, efectuat din echivalentul în lei al creditelor externe guvernamentale, în favoarea societãţii comerciale "romfarm" - s.a., în vederea finanţãrii stocului de siguranta pentru medicamente şi reactivi, ministerul finanţelor va urmãri perceperea unei dobinzi anuale de 15%, calculatã asupra sumei împrumutate, inclusiv aplicarea de mãsuri asiguratorii pentru recuperarea plasamentului şi a dobinzilor aferente. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1046 din 22 decembrie 1995 privind modificarea Hotaririi Guvernului nr. 252/1995 pentru aprobarea repartizarii bugetului Consiliului pentru Minoritatile Nationale pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

În temeiul art. 16.2 din regulamentul de funcţionare a consiliului pentru minoritãţile naţionale, aprobat prin hotãrîrea guvernului nr. 137/1993 privind organizarea şi funcţionarea consiliului pentru minoritãţile naţionale, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 252/1995 se modifica dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - (1) suma de 2.820.000 mii lei, aprobatã pentru activitatea organizaţiilor cetãţenilor aparţinînd minoritãţilor naţionale, se repartizeazã dupã cum urmeazã: - 2.361.695 mii lei - organizaţiilor cetãţenilor aparţinînd ...

HOTARIRE Nr. 1047 din 22 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului curţii de conturi, pe anul 1995, cu suma de 840.000 mii lei pentru cheltuieli de capital - achiziţii de imobile. art. 2 suma de 840.000 mii lei se acoperã din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul curţii de conturi şi în bugetul de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 1052 din 22 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pasaj denivelat pe DN 6 km 540+800 la Remetea Mare, judetul Timis" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pasaj denivelat pe dn 6 km 540+800 la remetea mare, judeţul timis", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1053 din 22 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa a municipiului Arad, judetul Arad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea sistemului de alimentare cu apa a municipiului arad, judeţul arad", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1057 din 22 decembrie 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hirtiei de ziar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, pînã la 31 ianuarie 1996, în limita unui contingent de 5.000 tone, hirtia de ziar, care se încadreazã la poziţia tarifara 4801.00.10. contingentul se administreazã prin licenţe de import eliberate de ministerul comerţului. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

 HOTĂRÂRE nr. 1049 din 22 decembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier, ţiţei şi gaze naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 299 din 28 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unichotărârea guvernului nr. 765/1994 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare realizării, dezvoltării şi modernizării producţiei în sectorul extractiv minier, ţiţei şi gaze naturale se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 3cotele de cheltuieli necesare realizării şi modernizării producţiei sunt stabilite diferenţiat pe unitatea de produs sau procentual, în cazul substanţelor nemetalifere, sare şi roci utile, şi se recalculează corespunzător la stabilirea unor noi preţuri cu ridicată în cadrul acţiunilor de negociere."2. la articolul 4 se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:"categoriile de lucrări ce se finanţează din fondurile constituite, ...

Monitorul Oficial 297 din 27 Decembrie 1995 (M. Of. 297/1995)

HOTARARE nr. 1.016 din 14 decembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in orasul Targu Lapus, judetul Maramures, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 27 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în oraşul târgu lăpuş, str. liviu rebreanu nr. 77, judeţul maramureş, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "cuart" - s.a. baia mare în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului justiţiei, pentru funcţionarea judecătoriei târgu lăpuş.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "cuart" - s.a. baia mare se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără micşorarea cotei de capital aferentă fondului proprietăţii private i-banat-crişana.art. 3predarea-preluarea imobilului se face prin protocol ...

HOTARARE nr. 1.020 din 14 decembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Presedentiei Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 27 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, compus din construcţii şi terenul aferent, situat în municipiul bucureşti, b-dul 1 mai nr. 2-4, sectorul 1, împreună cu dotările aferente, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea serviciului de protecţie şi pază în administrarea preşedenţiei româniei.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1, împreună cu dotările aferente, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3lista imobilelor, a terenurilor şi a altor bunuri care se predau ...

HOTARARE nr. 1.029 din 19 decembrie 1995 privind alocarea unor sume la bugetul de stat pe anul 1995 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 27 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 1.800 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru realizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse în lunile mai-iulie 1995 în judeţele bacău, braşov, buzău, covasna, neamţ, suceava, timiş şi sectorul agricol ilfov potrivit anexelor ne. 1-8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru fiecare judeţ, iar administrarea acesteia, de către organele teritoriale ale ministerului finanţelor.(2) sumele reprezentând ajutoare financiare pentru ...

HOTARIRE Nr. 1023 din 18 decembrie 1995 privind transmiterea sectorului de drum DN 10 Buzau-Brasov, cuprins intre km 76+085 - 80+226, din administrarea Regiei Autonome a Apelor "Apele Romane" in administrarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a sectorului de drum dn 10 buzau-braşov, cuprins între km 76+085-80+226, în lungime totalã de 4,141 km, din administrarea regiei autonome a apelor "apele romane" în administrarea regiei autonome "administraţia nationala a drumurilor din românia". art. 2 patrimoniul regiei autonome a apelor "apele romane" se diminueazã şi, în mod corespunzãtor, se majoreazã patrimoniul regiei autonome "administraţia nationala a drumurilor din românia" cu valoarea de intrare a sectorului de drum transmis potrivit art. 1. ...

HOTARIRE Nr. 1024 din 18 decembrie 1995 privind transmiterea unui teren in administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 terenul proprietate publica a statului, în suprafata de 3 ha, situat în comuna voluntari, sectorul agricol ilfov, identificat la registrul cadastral prin tarlaua 11 - parcela 217, se transmite din administrarea ministerului Învãţãmîntului în administrarea ministerului agriculturii şi alimentaţiei pentru centrul de perfecţionare a personalului din mecanizarea agriculturii stefanesti. art. 2 predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între transmitator şi dobinditor. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 1032 din 19 decembrie 1995 privind suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judetul Maramures pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul maramures cu suma de 500 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru categoriile de cheltuieli aferente acţiunilor de învãţãmînt şi sãnãtate finanţate din bugetele locale. art. 2 ministerul finanţelor este autorizat sa introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 1033 din 19 decembrie 1995 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Calarasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul neagu ion se elibereazã din funcţia de prefect al judeţului calarasi începînd cu data de 6 decembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 1034 din 19 decembrie 1995 privind suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judetul Iasi pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul iaşi cu suma de 1.370 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru plata ajutorului social conform legii, în judeţul iaşi. art. 2 ministerul finanţelor este autorizat sa introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul şi structura bugetului de stat pe anul 1995. art. 3 ...

HOTARIRE Nr. 1035 din 22 decembrie 1995 de numire a Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national "C.E.T.Zalau - Suprainaltare halda de zgura si cenusa la cota+290,000 m" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 297 din 27 decembrie 1995

În temeiul art. 9 din legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se numeşte comisia pentru efectuarea cercetãrii prealabile în vederea declarãrii utilitãţii publice pentru lucrarea de interes naţional "c.e.t.zalau - suprainaltare halda de zgura şi cenusa la cota+290,000 m" în componenta prevãzutã în anexa la prezenta hotãrîre. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 296 din 22 Decembrie 1995 (M. Of. 296/1995)

HOTARARE nr. 1.019 din 14 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii subventiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobanda aferenta creditelor bancare acordate pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1995, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 698/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 22 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă normele metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare acordate pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1995, în temeiul hotărârii guvernului nr. 698/1995, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------  p. ministrul agriculturii şi alimentaţiei,  alexandru lăpuşan,   secretar de stat ministru de stat, ministrul finanţelor,florin georgescuanexa 1  norme metodologice privind acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor de la bugetul de stat, destinate acoperirii a 60% din dobânda aferentă creditelor bancare pentru constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1995, ...

HOTARIRE Nr. 23 din 20 decembrie 1995 privind aprobarea participarii Romaniei la Forta de Implementare a Pacii in Bosnia-Hertegovina EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În temeiul art. 5 alin. 1 şi 3 din legea apãrãrii naţionale a româniei nr. 45/1994, senatul adopta prezenta hotãrîre. art. 1 (1) se aproba participarea româniei la forta de implementare a pãcii în bosnia-hertegovina (i.f.o.r.), pe o durata de maximum 12 luni, cu un batalion de geniu, specializat în lucrãri de drumuri şi poduri, avînd un efectiv de 200 de militari, şi oferirea de servicii de tranzit, pe aeroportul timişoara şi pe calea feratã, pentru personal, tehnica militarã şi materiale, în vederea sustinerii acţiunilor i.f.o.r. (2) condiţiile ...

HOTARIRE Nr. 1014 din 14 decembrie 1995 privind organizarea si finantarea participarii Romaniei la Tirgul Comercial International pentru Locuire, Tehnologii pentru Constructii si Asezari Umane - Habitat II EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba participarea româniei, printr-un pavilion naţional, la tirgul comercial internaţional pentru locuire, tehnologii pentru construcţii şi aşezãri umane - habitat ii, care se va desfasura în perioada 3-10 iunie 1996 la istanbul - turcia, sub egida conferintei naţiunilor unite pentru aşezãri umane - habitat ii. art. 2 mãsurile organizatorice şi de modernizare interna şi internationala privind participarea româniei la tirgul comercial internaţional pentru locuire, tehnologii pentru construcţii şi aşezãri umane - habitat ii vor fi coordonate de cãtre ministerul lucrãrilor publice şi ...

HOTARIRE Nr. 1015 din 14 decembrie 1995 pentru rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În temeiul art. 15 alin. (2) din ordonanta guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului transporturilor, prevãzute în anexele nr. i.1-i.35 la prezenta hotãrîre. art. 2 indicatorii de mãsurare a creşterii productivitatii muncii, respectiv a eficientei economice, utilizaţi de cãtre unele regii autonome de sub autoritatea ministerului transporturilor, sînt cei prevãzuţi în anexele nr. ii.1-ii.13. ...

HOTARIRE Nr. 1017 din 14 decembrie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile Romaniei cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 550 milioane lei pentru achizitionarea de manuale scolare si literatura didactica si suplimentarea bursei studentilor din Republica Moldova cu ocazia sarbatorilor de iarna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În baza legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economicã şi culturalã între românia şi republica moldova, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza bugetul de venituri şi cheltuieli al ministerului Învãţãmîntului din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile româniei cu republica moldova pe anul 1995 cu suma de 550 milioane lei, defalcata în cuantumul şi cu destinaţia prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. art. 2 ministerul Învãţãmîntului va lua mãsurile corespunzãtoare pentru efectuarea operaţiunilor implicate de realizarea ...

HOTARIRE Nr. 1018 din 14 decembrie 1995 privind alocarea pe anul 1995 a sumei de 66 milioane lei Ministerului Sanatatii din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile Romaniei cu Republica Moldova, in scopul finantarii cheltuielilor de tratament medical efectuate de Spitalul de Recuperare Neuropsihomotorie din Dezna, judetul Arad, pentru copiii si insotitorii acestora din Republica Moldova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea pe anul 1995 a sumei de 66 milioane lei ministerului sãnãtãţii din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile româniei cu republica moldova, în scopul finanţãrii cheltuielilor de tratament medical efectuate de spitalul de recuperare neuropsihomotorie din dezna, judeţul arad, pentru copiii şi insotitorii acestora din republica moldova. art. 2 ministerul sãnãtãţii va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor implicate de aplicarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrîre, precum şi pentru controlul respectãrii destinaţiei fondurilor alocate. art. ...

HOTARIRE Nr. 1021 din 18 decembrie 1995 privind transmiterea in proprietatea publica a statului si in administrarea Consiliului Local al Orasului Toplita a obiectivului de investitii "Casa de Cultura Toplita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu plata, a obiectivului de investiţii "casa de cultura toplita", reprezentind construcţii în suprafata construitã desfasurata de 1.400 mp, situat în oraşul toplita, b-dul nicolae balcescu nr. 6, judeţul harghita, din patrimoniul confederatiei naţionale a sindicatelor libere din românia "fratia" în proprietatea publica a statului şi în administrarea consiliului local al oraşului toplita. art. 2 terenul proprietate publica a statului în suprafata de 1.894 mp, pe care se afla situata casa de cultura toplita, atribuit în folosinta confederatiei naţionale a ...

HOTARIRE Nr. 1025 din 18 decembrie 1995 privind autorizarea efectuarii platii subventiilor pentru acoperirea diferentei de dobinda aferenta creditelor bancare acordate producatorilor agricoli EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 25 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza ministerul agriculturii şi alimentaţiei sa efectueze operaţiunile refuzate la viza de cãtre secţia de control preventiv a curţii de conturi prin decizia nr. 69 din 24 noiembrie 1995 privind plata sumei de 87.914.500 mii lei, reprezentind subvenţii pentru acoperirea diferenţei de dobinda aferentã creditelor bancare acordate producãtorilor agricoli în baza prevederilor hotãrîrii guvernului nr. 139/1994 , hotãrîrii guvernului nr. 267/1994 , hotãrîrii guvernului nr. 426/1995 şi ...

HOTARIRE Nr. 1026 din 18 decembrie 1995 privind autorizarea platii subventiilor pentru acoperirea diferentei de dobinda pe perioada august-decembrie 1994 la creditele acordate producatorilor agricoli pentru executarea lucrarilor agricole in toamna anului 1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 25 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza ministerul agriculturii şi alimentaţiei sa efectueze operaţiunile refuzate la viza de cãtre secţia de control preventiv a curţii de conturi prin decizia nr. 72 din 27 noiembrie 1995 privind achitarea cãtre bãncile comerciale, altele decît banca agricolã - s.a., din bugetul pe anul 1995, a sumei de 3.821.932 mii lei, reprezentind subvenţii pentru acoperirea diferenţei de dobinda pe perioada august-decembrie 1994 la creditele acordate producãtorilor agricoli pentru ...

HOTARIRE Nr. 1027 din 18 decembrie 1995 pentru aprobarea modificarii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

În temeiul art. 15 alin. (2) din ordonanta guvernului nr. 40/1995 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului comunicaţiilor, prevãzute în anexele nr. i.1-i.4 la prezenta hotãrîre. art. 2 indicatorii de mãsurare a creşterii productivitatii muncii, respectiv a eficientei economice, utilizaţi de cãtre regiile autonome de sub autoritatea ministerului comunicaţiilor, sînt cei prevãzuţi în anexele nr. ii.1-ii.4. ...

HOTARIRE Nr. 1028 din 19 decembrie 1995 pentru prelungirea, in anul 1996, a aplicarii Hotaririi Guvernului nr. 414/1993 privind acordarea unor facilitati la calatoria pe calea ferata pentru pensionari EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 296 din 22 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) pentru anul 1996 se acorda pensionarilor 6 cãlãtorii simple cu reducere de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a ii-a. (2) de aceste facilitãţi nu beneficiazã pensionãrii care au dreptul la cãlãtorii gratuite stabilite în baza altor prevederi legale. (3) legitimatiile de cãlãtorie pentru pensionari se vor elibera de cãtre regia autonomã "societatea nationala a cãilor ferate romane" prin staţiile şi agenţiile de voiaj c.f.r., în baza talonului special distribuit beneficiarilor de cãtre ministerul muncii şi protecţiei sociale. ...

Monitorul Oficial 295 din 21 Decembrie 1995 (M. Of. 295/1995)

HOTARIRE Nr. 43 din 19 decembrie 1995 privind aprobarea participarii Romaniei la Forta de Implementare a Pacii in Bosnia-Hertegovina EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 21 decembrie 1995

În temeiul art. 5 alin. 1 şi 3 din legea apãrãrii naţionale a româniei nr. 45/1994, camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. art. 1 (1) se aproba participarea româniei la forta de implementare a pãcii în bosnia-hertegovina (i.f.o.r.), pe o durata de maximum 12 luni, cu un batalion de geniu, specializat în lucrãri de drumuri şi poduri, avînd un efectiv de 200 de militari, şi oferirea de servicii de tranzit, pe aeroportul timişoara şi pe calea feratã, pentru personal, tehnica militarã şi materiale, în vederea sustinerii acţiunilor i.f.o.r. (2) ...

HOTARIRE Nr. 979 din 11 decembrie 1995 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 63/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 295 din 21 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin hotãrîrea guvernului nr. 63/1994 şi republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 173 din 4 august 1995, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. titlul regulamentului se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "regulament privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri şi de servicii" 2. articolul 1.1. se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 1.1. - prevederile prezentului regulament ...

Monitorul Oficial 294 din 20 Decembrie 1995 (M. Of. 294/1995)

HOTARARE nr. 987 din 11 decembrie 1995 privind transmiterea Statiei de apa din satul Zoltan, comuna Ghidfalau, judetul Covasna, in administrarea Consiliului Local al Comunei Valea Crisului, judetul Covasna EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 20 decembrie 1995

Emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 294 din 20 decembrie 1995 guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a staţiei de apă, situată în satul zoltan, comuna ghidfalău, judeţul covasna, identificata potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul regiei autonome a cărbunelui ploieşti în proprietatea publică a statului şi în administrarea consiliului local al comunei valea crişului, judeţul covasna.art. 2transmiterea se face la valoarea de inventar prevăzută în evidenţă contabila la data de 30 iunie 1995, reevaluata conform prevederilor legale.art. 3patrimoniul regiei autonome a cărbunelui ploieşti se modifica ...

HOTARIRE Nr. 991 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea Acordului de reglementare si depozit referitor la stingerea datoriei Romaniei fata de Republica Ghana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 20 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba acordul de reglementare şi depozit referitor la stingerea datoriei româniei fata de republica ghana, încheiat la bucureşti la 16 august 1995, cu firmele rothschild north america inc. Şi irm internaŢional ldt. art. 2 ministerul finanţelor, depozitarul şi administratorul acordului menţionat la art. 1, este autorizat sa aducã la îndeplinire prevederile acordului respectiv. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 1011 din 13 decembrie 1995 privind eliberarea din functie a subprefectului judetului Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 20 decembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul cupsa mircea se elibereazã din funcţia de subprefect al judeţului bistrita-nasaud, începînd cu data de 15 decembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 1012 din 13 decembrie 1995 privind numirea in functie a subprefectului judetului Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 20 decembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul glodea profir se numeşte în funcţia de subprefect al judeţului bistrita-nasaud începînd cu data de 15 septembrie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 1013 din 13 decembrie 1995 privind transmiterea, fara plata, a Hotelului "Caraiman" din Poiana Brasov, judetul Brasov, in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 294 din 20 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a hotelului "caraiman" din poiana braşov, judeţul braşov, împreunã cu terenul aferent, din patrimoniul societãţii comerciale "poiana" - s.a. braşov în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "poiana " - s.a. braşov se diminueazã cu valoarea de inventar a hotelului "caraiman" din poiana braşov, actualizatã conform legii, fãrã modificarea capitalului fondului proprietãţii private iii - transilvania. art. 3 ...

Monitorul Oficial 293 din 19 Decembrie 1995 (M. Of. 293/1995)

HOTARARE nr. 1.006 din 12 decembrie 1995 privind transmiterea, fara plata, a Centralei Electrotermice Tarnaveni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 293 din 19 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a centralei electrotermice târnăveni cu terenul aferent, din patrimoniul regiei autonome de electricitate "renel" în patrimoniul societăţii comerciale "bicapa" - s.a. târnăveni, identificată conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.art. 2predarea-preluarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face prin protocol, pe baza elementelor de activ şi pasiv existente la data încheierii acestuia.art. 3patrimoniul regiei autonome de electricitate "renel" se diminuează şi, în mod corespunzător, patrimoniul societăţii comerciale "bicapa" - s.a. târnăveni se majorează cu activul şi pasivul preluate potrivit art. 1.art. 4societatea comercială "bicapa" - s.a. târnăveni va furniza energie termică ...

HOTARIRE Nr. 990 din 11 decembrie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Albania cu privire la relatiile comerciale si economice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii albania cu privire la relaţiile comerciale şi economice, semnat la tirana la 27 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ---------------- ...

HOTARIRE Nr. 1002 din 12 decembrie 1995 privind acordarea, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 1995, a sumei de 200,0 milioane lei pentru transportul in tarile de origine sau de plecare al cetatenilor straini aflati ilegal pe teritoriul Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului de interne, la capitolul 64.1 "ordine publica", cu suma de 200,0 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului pe anul 1995, pentru transportul cetãţenilor strãini, aflaţi ilegal pe teritoriul româniei, în ţãrile de origine ori de plecare, pentru cazare, masa, asistenta sanitarã, obţinerea de documente şi vize, precum şi pentru orice alte cheltuieli conexe necesare pe timpul pregãtirii acţiunilor de returnare, în baza documentelor justificative prezentate. transportul persoanelor prevãzute la alin. 1 se va efectua în condiţiile ...

HOTARIRE Nr. 1004 din 12 decembrie 1995 privind alocarea, din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a sumei de 300 milioane lei pentru inzestrarea cu carte in limba romana a unor institutii culturale din Republica Moldova, precum si pentru continuarea proiectului de constituire a Muzeului Satului din Chisinau EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995

În baza legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economicã şi culturalã între românia şi republica moldova, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea, din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1995, a sumei de 300 milioane lei ministerului culturii, defalcata în cuantumul şi cu destinaţia prevãzute în anexa are face parte integrantã din prezenta hotãrîre. art. 2 ministerul culturii va lua mãsurile corespunzãtoare pentru efectuarea operaţiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor art. 1, precum şi ...

HOTARIRE Nr. 1008 din 13 decembrie 1995 privind aprobarea modificarii bugetelor de venituri si cheltuieli, pe anul 1995, ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 293 din 19 decembrie 1995

În temeiul art. 15 din ordonanta guvernului nr. 40/1995 şi al art. 2 din hotãrîrea guvernului nr. 564/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba modificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, pe anul 1995, ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului apãrãrii naţionale, prevãzute în anexa nr. i la prezenta hotãrîre. art. 2 anexa nr. i face parte integrantã din prezenta hotãrîre şi se transmite ministerului apãrãrii naţionale. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 291 din 15 Decembrie 1995 (M. Of. 291/1995)

HOTARIRE Nr. 567 din 16 august 1991 *** Republicata privind organizarea si functionarea Aeroclubului Romaniei EMITENT: ‼GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

*) republicatã în temeiul art.ii din hotãrîrea guvernului nr. 913 din 14 noiembrie 1995, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 30 noiembrie 1995. hotãrîrea guvernului nr. 567 din 16 august 1991 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 186 din 17 septembrie 1991 şi a mai fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 314 din 9 iunie 1992, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 155 din 8 iulie 1992. **) anexa se comunica celor interesaţi. art. 1 ...

HOTARIRE Nr. 945 din 24 noiembrie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 671/1994 cu privire la infiintarea Consiliului interministerial pentru stiinta si tehnologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 671/1994 cu privire la înfiinţarea consiliului interministerial pentru ştiinţa şi tehnologie se modifica şi se completeazã astfel: - anexa cuprinzînd componenta consiliului interministerial pentru ştiinţa şi tehnologie se completeazã cu poziţiile 12-14, cu urmãtorul cuprins: "12. membru - ministrul transporturilor 13. membru - ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului 14. membru - ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului." ...

HOTARIRE Nr. 975 din 4 decembrie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, in administrarea Regiei Autonome a Padurilor "Romsilva" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea fãrã plata a imobilului situat în municipiul piatra-neamt, str. v.a. urechia nr. 24, judeţul neamt, identificat potrivit anexei, din patrimoniul regiei autonome a domeniului public piatra-neamt în proprietatea publica a statului şi în administrarea regiei autonome a pãdurilor "romsilva", pentru a fi folosit ca sediu de cãtre filiala silvicã piatra-neamt. art. 2 transmiterea imobilului prevãzut la art. 1 se efectueazã la valoarea înregistratã în contabilitate la data predãrii-preluãrii acestuia. art. 3 patrimoniul regiei autonome ...

HOTARIRE Nr. 980 din 11 decembrie 1995 privind verificarea, certificarea bilantului contabil si prestarea serviciilor in domeniul contabilitatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În aplicarea prevederilor art. 29 din legea contabilitãţii nr. 82/1991 , coroborate cu cele ale ordonanţei guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãţii de expertiza contabila şi a contabililor autorizaţi, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 42/1995, începînd cu anul 1995, bilanţurile contabile ale regiilor autonome, societãţilor comerciale şi ale altor unitãţi economice patrimoniale cu personalitate juridicã sînt supuse verificãrii şi certificãrii de cãtre cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare şi societãţi comerciale de expertiza contabila, în condiţiile stabilite prin prezenta hotãrîre. prin verificarea ...

HOTARIRE Nr. 981 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a comunei Poieni, judetul Cluj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a comunei poieni, judeţul cluj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 982 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Eliminare pasaje de nivel DN 15, km 96-101, la Peris si Petelea cu varianta de drum, judetul Mures" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "eliminare pasaje de nivel dn 15, km 96-101, la peris şi petelea, cu varianta de drum, judeţul mures prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 983 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sporirea capacitatii de circulatie pe DN 1 pentru fluidizarea traficului pe tronsonul Ploiesti-Cimpina km 66+500 - km 88+515, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sporirea capacitãţii de circulaţie pe dn 1 pentru fluidizarea traficului pe tronsonul ploiesti-cimpina km 66+500 - 88+515, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de ...

HOTARIRE Nr. 984 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Vacaresti, Judetul Dimbovita" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna vacaresti, judeţul dimbovita", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------------ *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 985 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a orasului Ticleni, judetul Gorj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a oraşului ticleni, judeţul gorj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 986 din 11 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Canal colector si statie de epurare in orasul Busteni, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "canal colector şi statie de epurare în oraşul busteni, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.--------------------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 988 din 11 decembrie 1995 privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului Arhiepiscopiei Bucurestilor pentru continuarea lucrarilor de constructie la Biserica Eroilor-Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989 din municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 350 milioane lei arhiepiscopiei bucurestilor, ca o contribuţie din partea statului pentru întregirea fondurilor proprii necesare continuãrii construcţiei bisericii eroilor-martiri ai revoluţiei din decembrie 1989 din municipiul bucureşti. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se aloca prin bugetul secretariatului de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 se autorizeaza ministerul finanţelor sa introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetul secretariatului de stat pentru culte şi în bugetul ...

HOTARIRE Nr. 994 din 12 decembrie 1995 privind completarea anexei nr. 5 la Hotarirea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 anexa nr. 5 la hotãrîrea guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãţile bugetare se completeazã dupã cum urmeazã: 1. la capitolul i - salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unitãţile teatrale, muzicale şi de cinematografie - se introduce o nota finala cu urmãtorul cuprins: "nota: a. funcţia de artist instrumentist se utilizeazã în filarmonici, orchestre simfonice, opere, teatre lirice şi operete. b. trecerea persoanelor încadrate în funcţiile de instrumentist, artist liric ...

HOTARIRE Nr. 995 din 12 decembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 586/1994 privind efectuarea recensamintului general agricol EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 586/1994 privind efectuarea recensamintului general agricol, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 284 din 6 octombrie 1994, se modifica dupã cum urmeazã: - articolul 1 va avea urmãtorul cuprins: "art. 1. - În vederea cunoaşterii situaţiei veridice din agricultura sub aspectul structurilor economice şi sociale, al disparitatilor în profil geografic şi administrativ, al dotãrii cu echipament agricol şi al exploatãrii pãmîntului, ca efect al procesului de privatizare, în perioada 3-20 ianuarie 1998 se va ...

HOTARIRE Nr. 996 din 12 decembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Prahova, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a imobilului compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 312,37 mp şi terenul aferent în suprafata de 850,84 mp, situat în oraşul busteni, str. nestor ureche nr. 3, judeţul prahova, din patrimoniul societãţii comerciale "vil tour" - s.a. busteni în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii ca sediu pentru unitãţile teritoriale din subordinea ministerului finanţelor. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "vil tour" - s.a. busteni se diminueazã cu valoarea ...

HOTARIRE Nr. 1000 din 12 decembrie 1995 privind asigurarea si creditarea stocurilor de combustibili pentru iarna 1995-1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

În baza prevederilor legii nr. 91/1993 şi ale ordonanţei guvernului nr. 36/1995, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 113/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se autorizeaza ministerul finanţelor sa emita garanţii pentru credite în valoare de 300 miliarde lei, care se vor acorda societãţii comerciale "rafirom" - s.a. şi regiei autonome de electricitate "renel" de cãtre banca romana de comerţ exterior - s.a., în scopul asigurãrii resurselor energetice pentru iarna 1995-1996, import de ţiţei şi pacura. art. 2 În contractele de credit ...

HOTARIRE Nr. 1003 din 12 decembrie 1995 privind stabilirea ca zile nelucratoare a sarbatorilor Craciunului si Anului Nou EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru sarbatorirea craciunului şi a anului nou, zilele de 25 şi 26 decembrie 1995, precum şi zilele de 1 şi 2 ianuarie 1996 sînt declarate zile nelucrãtoare. art. 2 salariaţii din unitãţile cu foc continuu, precum şi din alte unitãţi a cãror activitate nu poate fi întreruptã, vor beneficia de timp liber corespunzãtor, în funcţie de specificul muncii acestora. art. 3 autoritãţile publice locale vor lua mãsuri pentru ca agenţii economici cu profil de alimentaţie publica şi ...

HOTARIRE Nr. 1007 din 13 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza creditele bugetare aprobate ministerului tineretului şi sportului pe anul 1995, în cadrul capitolului bugetar "activitatea sportiva şi de tineret", cu suma de 250 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea realizãrii unor lucrãri de reparaţii la construcţiile de la complexul "piatra arsa" din platoul bucegi. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. prim-ministru ...

 HOTARARE nr. 989 din 11 decembrie 1995 privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea lucrarilor de constructie la Biserica Eroilor-Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989 din municipiul Timisoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 15 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aproba alocarea sumei de 200 milioane lei, ca o contribuţie din partea statului în vederea intregirii fondurilor proprii necesare continuării construcţiei bisericii eroilor-martiri ai revoluţiei din decembrie 1989 din municipiul timişoara.art. 2suma prevăzută la art. 1 se aloca prin bugetul secretariatului de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia guvernului.art. 3se autorizează ministerul finanţelor sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul secretariatului de stat pentru culte şi în bugetul de stat pe anul 1995.art. 4secretariatul de stat pentru culte şi alte organe abilitate de lege vor controla respectarea destinaţiei fondurilor prevăzute la art. 1.  prim-ministrunicolae ...

Monitorul Oficial 290 din 14 Decembrie 1995 (M. Of. 290/1995)

HOTARIRE Nr. 972 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea Planului national de actiune in favoarea copilului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 290 din 14 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba planul naţional de acţiune în favoarea copilului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. art. 2 comitetul naţional pentru protecţia copilului coordoneazã activitatea de aplicare a planului naţional de acţiune în favoarea copilului. În plan teritorial, comitetul naţional pentru protecţia copilului colaboreazã cu prefecturile şi cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor interesate, în vederea evaluãrii şi aplicãrii programelor care se deruleazã conform planului naţional de acţiune în favoarea copilului şi convenţiei o.n.u. privind drepturile copilului. ...

HOTARIRE Nr. 1005 din 12 decembrie 1995 privind deschiderea unui contingent tarifar valoric, exceptat temporar de la plata taxelor vamale de import EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 290 din 14 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 25 din ordonanta guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al româniei, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se deschide contingentul tarifar valoric de 195.000 dm, exceptat de la plata taxelor vamale de import pînã la 31 decembrie 1995 pentru poziţia tarifara 8702.10.19 - autovehicule pentru transportul a 10 persoane sau mai multe, inclusiv soferul, cu capacitate cilindrica de peste 2.500 cm.p., uzate. art. 2 administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenţe elaborate de ministerul comerţului. ...

Monitorul Oficial 289 din 13 Decembrie 1995 (M. Of. 289/1995)

HOTARIRE Nr. 968 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea retelelor de canalizare menajera din orasul Cehu Silvaniei, judetul Salaj" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea reţelelor de canalizare menajera din oraşul cehu silvaniei, judeţul salaj", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.-------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 969 din 4 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 1995 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in vederea trimiterii la tratament in strainatate a persoanelor care au suferit afectiuni deosebit de grave in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului sãnãtãţii pe anul 1995, la capitolul "cheltuieli pentru sãnãtate", cu suma de 100 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea trimiterii la tratament în strãinãtate a persoanelor care au suferit afecţiuni deosebit de grave în lupta pentru victoria revoluţiei din decembrie 1989. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 970 din 4 decembrie 1995 privind achizitionarea unui teren pentru construirea Ambasadei Romaniei la Vilnius - Lituania EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba achiziţionarea unui teren situat în republica lituania, oraşul vilnius, str. ciurlionio nr. 11, în suprafata de 1.152 mp, pe care se va realiza o construcţie proprie pentru ambasada româniei la vilnius. art. 2 suma necesarã cumpãrãrii acestui teren se va acoperi din bugetul aprobat ministerului afacerilor externe pe anul 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 971 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea Acordului comercial si de cooperare economica, industriala si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Islamice Pakistan EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul comercial şi de cooperare economicã, industriala şi tehnica dintre guvernul româniei şi guvernul republicii islamice pakistan, semnat la islamabad la 10 iulie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ...

HOTARIRE Nr. 973 din 4 decembrie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Franceze privind navigatia pe caile navigabile interioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii franceze privind navigaţia pe cãile navigabile interioare, semnat la bucureşti la 3 decembrie 1992. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ...

HOTARIRE Nr. 974 din 4 decembrie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Tarilor de Jos privind navigatia pe caile navigabile interioare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul regatului Ţãrilor de jos privind navigaţia pe cãile navigabile interioare, semnat la bucureşti la 20 octombrie 1992. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ...

HOTARIRE Nr. 977 din 5 decembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara la unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

În temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic anexa nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiarã la unele regii autonome şi societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din ...

HOTARIRE Nr. 992 din 12 decembrie 1995 pentru autorizarea efectuarii unor operatiuni refuzate la viza de control preventiv al Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 25 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza ministerul finanţelor şi ministerul agriculturii şi alimentaţiei sa efectueze operaţiunile refuzate la viza de secţia de control preventiv a curţii de conturi prin decizia nr. 67 din 22 noiembrie 1995 privind deschiderea de credite nr. 880 din 13 noiembrie 1995, reprezentind cheltuieli de capital - achiziţii de clãdiri şi dotãri - în suma de 379 milioane lei, conform hotãrîrii guvernului nr. 888/1994 . ...

HOTARIRE Nr. 993 din 12 decembrie 1995 privind organizarea "Pomului de Craciun" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 cu ocazia sarbatorilor de craciun şi a anului nou se acorda daruri copiilor orfani, abandonaţi şi handicapati din unitãţile de învãţãmînt, sãnãtate şi asistenta socialã, precum şi asistatilor din cãminele de batrini. art. 2 pentru copiii din unitãţile de învãţãmînt, darurile se acorda de cãtre acestea, iar pentru copiii din unitãţile de sãnãtate şi asistenta socialã, precum şi pentru asistatii din cãminele de batrini, de cãtre prefecturi. art. 3 pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea darurilor se ...

HOTARIRE Nr. 998 din 12 decembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

În vederea aplicãrii dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi ale art. 17 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, precum şi ale art. 3 pct. 1-12 din hotãrîrea guvernului nr. 476/1995 cu privire la funcţionarea secretariatului naţional şi a secretariatelor judeţene pentru urmãrirea aplicãrii legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, în temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza bugetul secretariatului general al guvernului pe anul 1995 cu suma de 805 milioane lei, din ...

HOTARIRE Nr. 999 din 12 decembrie 1995 cu privire la autorizarea Ministerului Finantelor de a garanta credite bancare pentru finantarea constructiei Autostrazii Bucuresti-Constanta, pentru tronsonul de autostrada Bucuresti-Fetesti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 13 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 ministerul finanţelor este autorizat sa garanteze credite bancare în valoare de 150 miliarde lei pe termen mediu, pentru tronsonul de autostrada bucureşti-fetesti, credite ce se vor contracta în anii 1995 şi 1996 de cãtre regia autonomã "administraţia nationala a drumurilor din românia". art. 2 creditele contractate se vor utiliza de cãtre regia autonomã "administraţia nationala a drumurilor din românia" conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. art. 3 rambursarea creditelor contractate, precum şi costurile aferente ...

Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 286/1995)

HOTARARE nr. 955 din 4 decembrie 1995 privind normarea parcului auto si a consumului de carburant pentru activitati specifice desfasurate de Ministerul Comertului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 63/1994, aprobată şi modificată prin legea nr. 13/1995,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă normativul de dotare cu autoturisme şi consumul lunar de carburant pentru activităţi specifice desfăşurate de ministerul comerţului, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  prim-ministrunicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   --------------- ministrul comerţului, petru crişan ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescubucureşti, 4 decembrie 1995.nr. 955.anexĂ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-normativ  ────────────────────────────────nr. activitatea specificĂ numărul de carburantcrt. ...

HOTARARE nr. 957 din 4 decembrie 1995 privind transmiterea unei parti din imobilul situat in municipiul Bucuresti, Calea Rahovei nr. 266-268, sectorul 5, in patrimoniul Societatii Comerciale "Procetel" - S.A. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unei părţi din imobilul situat în municipiul bucureşti, calea rahovei nr. 266-268, sectorul 5, reprezentând construcţii în suprafaţă utilă de 3.680 mp şi terenul aferent, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "electromagnetica" - s.a. bucureşti în patrimoniul societăţii comerciale "procetel" - s.a. bucureşti.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "procetel" - s.a. bucureşti se majorează şi, în mod corespunzător, se diminuează capitalul social al societăţii comerciale "electromagnetica" - s.a. bucureşti cu valoarea părţii din imobilul prevăzut la art. 1, reevaluată potrivit prevederilor legale.art. 3predarea-preluarea părţii din imobilul ...

HOTARIRE Nr. 946 din 24 noiembrie 1995 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 212/1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara la unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul art. 2 din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 anexa nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 212/1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 19 aprilie 1995, completatã prin hotãrîrea guvernului nr. 762/1995, se modifica dupã cum urmeazã: 1. la poziţia 68 se va scrie ...

Monitorul Oficial 287 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 287/1995)

HOTARIRE Nr. 949 din 28 noiembrie 1995 pentru stabilirea numarului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitati specifice desfasurate de Consiliul Local al Municipiului Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 63/1994, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 13/1995, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic pentru activitãţile specifice desfãşurate de aparatul propriu al consiliului local al municipiului bucureşti, se stabileşte un numãr de 18 autoturisme, cu un consum normat prevãzut de reglementãrile legale în vigoare. p. prim-ministru dan mircea popescu, ministru de stat, ministrul ...

Monitorul Oficial 286 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 286/1995)

HOTARIRE Nr. 950 din 28 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba suplimentarea numãrului maxim de posturi în serviciul exterior al ministerului afacerilor externe cu 6 posturi, respectiv de la 1.157 la 1.163 posturi, şi modificarea, în acest sens, a prevederilor art. 7 din hotãrîrea guvernului nr. 479/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 236 din 26 august 1994, modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 532/1995. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 956 din 4 decembrie 1995 privind garantarea unui credit extern in favoarea Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii feroviare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 11 din ordonanta guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţii regiilor autonome, modificatã prin ordonanta guvernului nr. 3/1994, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea, de cãtre ministerul finanţelor, a unui credit extern în valoare de 300 milioane dolari s.u.a., inclusiv plata dobinzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, în favoarea regiei autonome "societatea nationala a cãilor ferate romane", cu respectarea reglementãrilor legale în vigoare, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare realizãrii obiectivelor de investiţii din domeniul infrastructurii feroviare. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 958 din 4 decembrie 1995 cu privire la alocarea unui ajutor din partea statului pentru construirea Catedralei Episcopale a "Invierii" din Oradea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 286 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aloca de la bugetul de stat suma de 400 milioane lei pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii catedralei episcopale a "invierii" din oradea, din cadrul episcopiei ortodoxe romane. art. 2 fondurile prevãzute la art. 1 se aloca prin secretariatul de stat pentru culte, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul secretariatului de stat pentru culte şi în bugetul de stat ...

Monitorul Oficial 287 din 11 Decembrie 1995 (M. Of. 287/1995)

HOTARIRE Nr. 959 din 4 decembrie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Imbunatatirea presiunii in sistemul de distributie de gaze naturale in municipiul Pascani, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii în judeţul iaşi cu suma de 300 milioane lei, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiţii "Îmbunãtãţirea presiunii în sistemul de distribuţie de gaze naturale în municipiul pascani, judeţul iaşi". art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în structura bugetului de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 960 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa comuna Bujoreni, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa comuna bujoreni, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 961 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa comuna Berislavesti, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa comuna berislavesti, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 962 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere alimentare cu apa si canalizare Baile Govora, judetul Vilcea" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extindere alimentare cu apa şi canalizare baile govora, judeţul vilcea", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 963 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa satele Schitu-Golesti si Valea Pechii, comuna Schitu Golesti, judetul Arges" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa satele schitu-golesti şi valea pechii, comuna schitu-golesti, judeţul arges", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 964 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa satul Lazaresti, comuna Schitu-Golesti, judetul Arges" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa satul lazaresti, comuna schitu-golesti, judeţul arges", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 965 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare si extindere retele de gaze naturale in municipiul Botosani, judetul Botosani" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizare şi extindere reţele de gaze naturale în municipiul botosani, judeţul botosani", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 966 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Alimentare cu apa comuna Sasca Montana" si "Canalizare menajera si statie de epurare in comuna Sasca Montana, judetul Caras-Severin" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "alimentare cu apa comuna sasca montanã" şi "canalizare menajera şi statie de epurare în comuna sasca montanã, judeţul caras-severin", prevãzuţi în anexele nr. 1 şi 2*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexele se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 967 din 4 decembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Canalizare si statie de epurare Talmaciu, judetul Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 287 din 11 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "canalizare şi statie de epurare talmaciu, judeţul sibiu", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.------------------------- *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 284 din 08 Decembrie 1995 (M. Of. 284/1995)

HOTARIRE Nr. 11 din 22 noiembrie 1995 pentru modificarea si completarea Regulamentului de functionare a Consiliului Superior al Magistraturii EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 284 din 8 decembrie 1995

În temeiul art. 74 din legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, consiliul superior al magistraturii hotãrãşte: art. 1 regulamentul de funcţionare a consiliului superior al magistraturii, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 335 din 5 decembrie 1994, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 5 se completeazã, dupã alineatul 1, cu un nou alineat, avînd urmãtorul cuprins: "consiliul superior al magistraturii îşi desfãşoarã activitatea în sesiuni deschise, de regula în şedinţe bilunare." 2. articolul 6 ...

Monitorul Oficial 283 din 07 Decembrie 1995 (M. Of. 283/1995)

HOTARARE nr. 953 din 29 noiembrie 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse din import EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 283 din 7 decembrie 1995

În temeiul prevederilor art. 35 din ordonanţa guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al româniei, aprobată şi modificată prin legea nr. 102/1994,În baza art. 12 din legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, modificată prin legea nr. 56/1994, şi a prevederilor art. 3 alin. 2 din hotărârea guvernului nr. 756/1994, cu modificările ulterioare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se exceptează temporar de la plata taxelor vamale produsele care se încadrează la poziţiile tarifare din anexele nr. 1 şi 3.art. 2se exceptează temporar de la plata taxelor vamale, în limita unor contingente valorice, produsele care se încadrează la poziţiile ...

Monitorul Oficial 282 din 05 Decembrie 1995 (M. Of. 282/1995)

HOTARIRE Nr. 954 din 29 noiembrie 1995 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotarirea Guvernului nr. 864/1995 privind instituirea controlului obligatoriu al valorii in vama pentru unele produse provenite din import EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 282 din 5 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic anexa nr. 1 la hotãrîrea guvernului nr. 864/1995 privind instituirea controlului obligatoriu al valorii în vama pentru unele produse provenite din import, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 253 din 7 noiembrie 1995, se completeazã cu produsele prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 281 din 04 Decembrie 1995 (M. Of. 281/1995)

HOTARIRE Nr. 19 din 21 noiembrie 1995 pentru validarea unui mandat de senator EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

În temeiul art. 67 din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului, precum şi al art. 11 şi al art. 156 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic se valideazã mandatul de senator al domnului ioan barbus în circumscripţia electoralã nr. 41 bucureşti, mandat rãmas vacant ca urmare a decesului fostului senator corneliu coposu. preŞedintele senatului ...

HOTARIRE Nr. 20 din 23 noiembrie 1995 privind majorarea numarului maxim de membri la Comisia pentru politica externa EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic numãrul maxim de membri ai comisiei pentru politica externa, stabilit prin hotãrîrea senatului nr. 38/1992 , se majoreazã de la 13 la 15. p. preŞedintele senatului ion solcanu ...

HOTARIRE Nr. 21 din 23 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale senatului se modifica dupã cum urmeazã: 1. la anexa nr. v - comisia pentru politica externa: ------------------------------------------------- - domnul senator valentin-corneliu gabrielescu (p.n.t.c.d.) se înlocuieşte cu domnul senator voicu-valentin glodean (p.n.t.c.d.); 2. la anexa nr. xii - comisia juridicã, de numiri, disciplina, imunitãţi şi validari: ...

HOTARIRE Nr. 22 din 27 noiembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale senatului se modifica dupã cum urmeazã: la anexa nr. xi - comisia pentru administraţia publica şi organizarea teritoriului: - domnul senator ioan barbus (p.n.t.c.d.) se include în componenta comisiei, în locul fostului senator corneliu coposu, decedat. p. preŞedintele senatului ...

HOTARIRE Nr. 921 din 20 noiembrie 1995 privind unele masuri pentru stimularea practicarii apiculturii si asigurarea protectiei familiilor de albine EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) ministerul agriculturii şi alimentaţiei, ministerul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului şi departamentul pentru administraţie publica localã asigura protejarea şi utilizarea optima a resurselor melifere, adoptînd în acest scop mãsurile prevãzute de lege. (2) aplicarea mãsurilor de protejare şi utilizare optima a resurselor melifere revine comisiei centrale şi comisiilor judeţene de baza melifera şi stuparit pastoral, care colaboreazã în acest sens cu asociaţia crescatorilor de albine din românia. art. 2 (1) regiile autonome din agricultura şi silvicultura vor asigura amplasarea, ...

HOTARIRE Nr. 942 din 23 noiembrie 1995 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 281 din 4 decembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, prevãzut în anexa la prezenta hotãrîre. art. 2 conţinutul contractelor de furnizare a gazelor naturale se convine de cãtre pãrţile contractante, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor codului comercial roman. art. 3 prevederile regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale se aplica dupã 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrîri în monitorul oficial al româniei. art. 4 pe aceeaşi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016