Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - hotarare 2011 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Hotarare 2011

Selectati luna pentru care doriti sa afisam hotarare din 2011‹‹ Pagina 1 din 145

Monitorul Oficial 940 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 940/2011)

HOTARARE nr. 1.290 din 27 decembrie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011 al Companiei Nationale "Romtehnica" - S.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 30 decembrie 2011

În conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 79/2008 privind mãsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 203/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 (1) se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al companiei naţionale "romtehnica" - s.a., aflatã în coordonarea ...

Monitorul Oficial 939 din 30 Decembrie 2011 (M. Of. 939/2011)

HOTARARE nr. 1.296 din 27 decembrie 2011 privind aprobarea activitatii aferente anului 2009 pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activitati EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 24 alin. (1) din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi având în vedere sentinţa civilã nr. 180/f din 10 noiembrie 2010 a curţii de apel braşov - secţia contencios administrativ şi fiscal,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã activitatea aferentã anului 2009 pentru care se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal, cuantumul sprijinului şi suma totalã alocatã acestei activitãţi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2beneficiazã de sprijin financiar producãtorii agricoli care au depus cereri şi documentaţii la ...

HOTARARE nr. 1.294 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

Având în vedere prevederile regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului din 27 iulie 2006 privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce) nr. 498/2007 al comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a regulamentului (ce) nr. 1.198/2006 al consiliului privind fondul european pentru pescuit, ale regulamentului (ce, euratom) nr. 1.605/2002 al consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al comunitãţii europene, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale ordonanţei de urgenţã a guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare ...

HOTARARE nr. 1.272 din 21 decembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Cladire spatii de invatamant" pentru Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative - municipiul Bucuresti, sectorul 1, Bd. Expozitiei nr. 30A EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 939 din 30 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "clãdire spaţii de învãţãmânt" pentru Şcoala naţionalã de studii politice şi administrative - municipiul bucureşti, sectorul 1, bd. expoziţiei nr. 30a, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã ...

Monitorul Oficial 936 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 936/2011)

HOTARARE nr. 1.185 din 30 noiembrie 2011 privind transmiterea cu plata a unor bunuri, investitii nefinalizate, din patrimoniul Societatii Comerciale "Metrom" - S.A. Brasov, filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 8 alin. (3) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicatã, cu modificãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã transmiterea cu platã a unor bunuri, investiţii nefinalizate, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, în valoare de 99.600 lei, din patrimoniul societãţii comerciale "metrom" - s.a. braşov, filialã a companiei naţionale "romarm" - s.a., aflatã sub autoritatea ministerului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, în domeniul ...

HOTARARE nr. 1.285 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic hotãrârea guvernului nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producãtorilor de lapte de vacã din zonele defavorizate, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 543 din 3 august 2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:1. la articolul 1, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:"(3) perioada de depunere a cererilor este 1 iulie - 15 august a anului pentru care se face solicitarea ajutorului specific."2. la articolul 3, litera c) va avea urmãtorul cuprins:"c) efectivul de vaci de lapte pentru care ...

Monitorul Oficial 935 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 935/2011)

HOTARARE nr. 1.261 din 21 decembrie 2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 19 alin. (1) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncã şi detaşarea strãinilor pe teritoriul româniei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin legea nr. 134/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 5 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţã a guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în românia, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) prezenta hotãrâre stabileşte un numãr total de 5.500 de autorizaţii de muncã ce vor fi eliberate în anul 2012 strãinilor care doresc sã ...

HOTARARE nr. 1.206 din 6 decembrie 2011 privind aprobarea caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Bursa de Peste" Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 42 din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "bursa de peşte" tulcea, prevãzuţi în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii menţionat la art. 1 se face din fonduri nerambursabile alocate de comisia europeanã prin fondul european pentru pescuit, prin programul operaţional pentru pescuit 2007-2013, şi de la bugetul de stat, prin bugetul agenţiei naţionale pentru pescuit şi acvaculturã, în limita sumelor prevãzute anual ...

Monitorul Oficial 933 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 933/2011)

HOTARARE nr. 1.278 din 27 decembrie 2011 pentru denuntarea Conventiei dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste privind tranzitul prin teritoriul Republicii Socialiste Romania al gazelor naturale din URSS catre Turcia, Grecia si alte tari, incheiata la Moscova la 29 decembrie 1986, si a Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Federatiei Ruse privind extinderea capacitatilor conductelor de tranzit gaze pe teritoriul Romaniei pentru cresterea livrarilor de gaze naturale din Federatia Rusa in terte tari si in Romania, semnata la Moscova la 25 octombrie 1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 29 decembrie 2011

Având în vedere art. 351 alin. 2 din tratatul privind funcţionarea uniunii europene,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 34 din legea nr. 590/2003 privind tratatele,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã denunţarea convenţiei dintre guvernul republicii socialiste românia şi guvernul uniunii republicilor sovietice socialiste privind tranzitul prin teritoriul republicii socialiste românia al gazelor naturale din urss cãtre turcia, grecia şi alte ţãri, încheiatã la moscova la 29 decembrie 1986, aprobatã prin hotãrârea consiliului de miniştri nr. 25 din 24 februarie 1987.art. 2se aprobã denunţarea convenţiei dintre guvernul româniei şi guvernul federaţiei ruse privind extinderea capacitãţilor ...

Monitorul Oficial 932 din 29 Decembrie 2011 (M. Of. 932/2011)

HOTARARE nr. 1.280 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 29 decembrie 2011

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ihotãrârea guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncã în condiţii deosebite, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 169 din 9 martie 2007, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:1. articolul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:"art. 1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2012, avizele de încadrare a locurilor de muncã în condiţii deosebite acordate, valabile pânã la data de 31 decembrie 2011 inclusiv, pot fi reînnoite ...

‹‹ Pagina 1 din 145
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016