Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial - hotarare 2010 Twitter Facebook

Monitorul Oficial
Hotarare 2010

Selectati luna pentru care doriti sa afisam hotarare din 2010‹‹ Pagina 1 din 154

Monitorul Oficial 898 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 898/2010)

HOTARARE nr. 1.341 din 23 decembrie 2010 privind trecerea unei constructii aflate in administrarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã şi regimul juridic al acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcãtuiesc domeniul public al statului şi al unitãţilor administrativ-teritoriale, aprobatã prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1se aprobã trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea ministerului muncii, familiei şi protecţiei sociale, situatã în municipiul brãila, ...

Monitorul Oficial 897 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 897/2010)

HOTARARE nr. 1.397 din 28 decembrie 2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 296^19 alin. (6) din legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã modelul şi conţinutul "declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate", precum şi anexele nr. 1.1 "anexa angajator" şi nr. 1.2 "anexa asigurat" la aceasta, prevãzute în anexa nr. 1.(2) anexa nr. 1.1 "anexa angajator" şi anexa nr. 1.2 "anexa asigurat" fac parte integrantã din formularul prevãzut la alin. (1).(3) se aprobã nomenclatoarele prevãzute în anexele nr. 2-6.art. ...

Monitorul Oficial 896 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 896/2010)

HOTARARE nr. 1.395 din 28 decembrie 2010 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, al art. 9 alin. (1) şi (3) din legea-cadru a descentralizãrii nr. 195/2006 şi având în vedere prevederile legii învãţãmântului nr. 84/1995 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) finanţarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru unitãţile de învãţãmânt preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost pe elev/preşcolar.(2) standardele de cost pe elev/preşcolar se determinã, pentru fiecare nivel de învãţãmânt, filierã, profil, specializare/domeniu, în funcţie de numãrul de elevi, de limba de predare, de alţi indicatori specifici de învãţãmânt ...

Monitorul Oficial 890 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 890/2010)

HOTARARE nr. 35 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona euro COM (2010) 524 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital nr. xxii/1.314 din 21 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind aplicarea eficientã a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul ...

HOTARARE nr. 34 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro COM (2010) 525 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrie şi servicii nr. xx/448 din 17 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul privind prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul statelor membre, iar proiectul ...

HOTARARE nr. 33 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona euro COM (2010) 526 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancarã şi piaţã de capital nr. xxii/1.313 din 23 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul de aplicare eficientã a supravegherii bugetare în zona euro nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul ...

HOTARARE nr. 32 din 17 decembrie 2010 cu privire la propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice COM (2010) 527 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 30 decembrie 2010

Având în vedere raportul comisiei economice, industrie şi servicii nr. xx/449 din 17 noiembrie 2010,în temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicatã, şi ale protocolului (nr. 2) anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeanã şi a tratatului de instituire a comunitãţii europene, ratificat prin legea nr. 13/2008,senatul adoptã prezenta hotãrâre.art. 1senatul constatã cã propunerea de regulament respectã principiile subsidiaritãţii şi proporţionalitãţii, considerând cã obiectivul de prevenire şi corectare a dezechilibrelor macroeconomice nu poate fi atins de o manierã corespunzãtoare la nivelul statelor membre, iar proiectul de regulament propus ...

Monitorul Oficial 894 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 894/2010)

HOTARARE nr. 1.352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor - ISCO 08 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 894 din 30 decembrie 2010

Având în vedere regulamentul (ce) nr. 1.022/2009 al comisiei din 29 octombrie 2009 de modificare a regulamentelor (ce) nr. 1.738/2005 , (ce) nr. 698/2006 şi (ce) nr. 377/2008 în ceea ce priveşte clasificarea internaţionalã standard a ocupaţiilor (isco),în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1 se aprobã structura clasificãrii ocupaţiilor din românia - nivel grupã de bazã, conform clasificãrii internaţionale standard a ocupaţiilor - isco 08, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.art. 2 clasificarea ocupaţiilor din românia la nivel de ocupaţie, 6 caractere, se ...

Monitorul Oficial 896 din 31 Decembrie 2010 (M. Of. 896/2010)

HOTARARE nr. 1.355 din 23 decembrie 2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 31 decembrie 2010

Având în vedere obligaţia transpunerii în legislaţia naţionalã a directivei 2010/66/ue a consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a directivei 2008/9/ce de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adãugatã, prevãzutã în directiva 2006/112/ce, cãtre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicatã în jurnalul oficial al uniunii europene l 275 din 20 octombrie 2010,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. ititlul vi "taxa pe valoarea adãugatã" din normele metodologice de aplicare a legii nr. 571/2003 privind codul fiscal, aprobate prin hotãrârea guvernului nr. 44/2004, publicatã în ...

Monitorul Oficial 893 din 30 Decembrie 2010 (M. Of. 893/2010)

HOTARARE nr. 1.388 din 28 decembrie 2010 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 decembrie 2010

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicatã, şi al art. 48 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,guvernul româniei adoptã prezenta hotãrâre.art. 1(1) se aprobã programele naţionale de sãnãtate pentru anii 2011 şi 2012, precum şi structura şi obiectivele acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.(2) programele naţionale de sãnãtate reprezintã, potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, un ansamblu de acţiuni multianuale, organizate în scopul evaluãrii, prevenirii, tratamentului şi controlului bolilor cu impact major asupra stãrii de ...

‹‹ Pagina 1 din 154
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016