Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare martie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare martie 1995

Monitorul Oficial 60 din 31 Martie 1995 (M. Of. 60/1995)

HOTARIRE Nr. 179 din 27 martie 1995 privind cresterea pensiilor suplimentare din sistemul asigurarilor sociale de stat EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995

HotĂrÎre nr. 179 din 27 martie 1995privind creşterea pensiilor suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale de stat emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 60 din 31 martie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pensiilor suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale de stat existente în plata la data de 1 martie 1995 li se aplica o creştere de 25%. art. 2 prevederile art. 1 se aplica şi pensiilor suplimentare ce se vor stabili ...

HOTARIRE Nr. 184 din 31 martie 1995 cu privire la nivelul salariului de baza minim brut pe tara EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 31 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic (1) Începînd cu data de 1 aprilie 1995, salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 75.000 lei lunar pentru un program complet de 170 de ore în medie pe luna, ceea ce reprezintã 441,20 lei/ora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor majorã numai salariile de baza individuale de pînã la 75.000 lei lunar brut. (3) pentru persoanele beneficiare de alocatie de sprijin sau ajutor de integrare profesionalã, aflate în plata la data de 31 ...

Monitorul Oficial 59 din 31 Martie 1995 (M. Of. 59/1995)

HOTARARE nr. 173 din 27 martie 1995 privind scutirea totala de la calculul amortizarii a unor active corporale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 31 martie 1995

În temeiul art. 16 lit. b) din legea nr. 15/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale aflate în prezent în conservare, având o valoare de inventar de 27,1 miliarde lei, din patrimoniul societăţilor comerciale "utilaj greu" - s.a. basarabi, "contransar" - s.a. 30 decembrie şi "construcţii hidrotehnice" - s.a. constanţa, conform anexelor nr. 1-3.activele corporale prevăzute la alin. 1 fac parte din cadrul unor obiective economice de interes naţional.art. 2În cazul în care societăţile comerciale menţionate la art. 1 vor utiliza, vor închiria sau vor da în locaţie de gestiune, pentru o ...

Monitorul Oficial 60 din 31 Martie 1995 (M. Of. 60/1995)

HOTARARE nr. 182 din 31 martie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar si din regiile autonome cu specific deosebit si la stabilirea valorii indexarii medii pe salariat, pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat in trimestrul II/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 31 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1Începând cu data de 1 aprilie 1995, ca urmare a creşterii preţurilor de consum, salariile de bază, celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 8%.salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine de la aceeaşi dată 133.400 lei.art. 2prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale guvernului.art. 3nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise ...

HOTARARE nr. 183 din 31 martie 1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, I.O.V.R., ale agricultorilor si a altor venituri ale populatiei, incepand cu luna aprilie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 31 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1ca urmare a creşterii preţurilor de consum, se indexează cu 10% următoarele venituri ale populaţiei:a) pensiile de asigurări sociale de stat, i.o.v.r. şi cele stabilite potrivit legii nr. 42/1990, republicată;b) pensiile agricultorilor;c) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat;d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul i de invaliditate;e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii;f) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit legii nr. 42/1990, republicată;g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin legea nr. 55/1992 şi prin legea nr. ...

Monitorul Oficial 58 din 29 Martie 1995 (M. Of. 58/1995)

HOTARIRE Nr. 4 din 21 martie 1995 pentru modificarea Hotaririi Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale senatului se modifica dupã cum urmeazã: 1. la anexa nr. i - comisia economicã: - domnul senator mihail iurcu (grupul parlamentar p.d.) se include în componenta comisiei în locul domnului senator Ştefan traian mocuta (grupul parlamentar p.d.). 2. la anexa nr. ii - comisia pentru privatizare: ...

HOTARIRE Nr. 160 din 17 martie 1995 privind transmiterea unor parti dintr-un imobil, situat in municipiul Bucuresti, in patrimoniul unor societati comerciale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a unor pãrţi din imobilul situat în municipiul bucureşti, b-dul carol i nr. 109, sectorul 2, reprezentind construcţii în suprafata construitã de 1.148,40 mp şi terenul aferent, prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, din patrimoniul societãţii comerciale "compania de construcţii" - s.a. bucureşti în patrimoniul societãţilor comerciale menţionate în aceeaşi anexa. art. 2 predarea-primirea construcţiilor transmise potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între pãrţile interesate. art. 3 ...

HOTARIRE Nr. 161 din 17 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltarea alimentarii cu apa a municipiului Fagaras si a localitatilor limitrofe din sursa Sebes", judetul Brasov EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea alimentarii cu apa a municipiului fagaras şi a localitãţilor limitrofe din sursa sebes", judeţul braşov, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 162 din 17 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea retelelor de apa, etapa a II-a, din municipiul Zalau", judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea reţelelor de apa, etapa a ii-a, din municipiul zalau", judeţul salaj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 163 din 17 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a localitatii Sarmasag" judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţii sarmasag", judeţul salaj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 164 din 17 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Statie de epurare si canal colector in comuna Sarmasag", judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "statie de epurare şi canal colector în comuna sarmasag", judeţul salaj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 165 din 17 martie 1995 privind utilizarea unor sume din creditul SAL acordat de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 400 milioane dolari S.U.A., din creditul acordat de Banca de Export-Import a Japoniei, in valoare de 100 milioane dolari S.U.A., si din ajutorul nerambursabil olandez, in valoare de 15 milioane guldeni EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 sumele în valuta trase de cãtre ministerul finanţelor din transa a ii-a a creditului sal, în valoare totalã de 400 milioane dolari s.u.a., acordat de banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, şi din transa a ii-a a creditului acordat de banca de export-import a japoniei, în valoare totalã de 100 milioane dolari s.u.a., se vireazã la rezerva valutarã a statului, administratã de banca nationala a româniei în conformitate cu reglementãrile legale în vigoare. se vireazã la rezerva valutarã şi sumele în valuta trase şi ...

HOTARIRE Nr. 168 din 23 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in orasul Anina", judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în oraşul anina", judeţul caras-severin, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 169 din 23 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltarea si modernizarea transportului in comun in municipiul Iasi", etapa I, judetul Iasi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea şi modernizarea transportului în comun în municipiul iaşi", etapa i, judeţul iaşi, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 170 din 23 martie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 58 din 29 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societãţile comerciale cu capital de stat, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 259 din 20 decembrie 1991, se completeazã dupã cum urmeazã: - la articolul 5 se introduce un al doilea alineat, avînd urmãtorul cuprins: "pentru societãţile comerciale din domeniul financiar-bancar şi al asigurãrilor, înfiinţate potrivit legii nr. 15/1990, atribuţiile privind determinarea terenurilor şi eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra ...

Monitorul Oficial 57 din 28 Martie 1995 (M. Of. 57/1995)

HOTARIRE Nr. 159 din 17 martie 1995 privind stabilirea pretului minim garantat de achizitie la griu pentru panificatie din recolta anului 1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 57 din 28 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic preţul minim garantat de achiziţie la grîu pentru panificatie din recolta anului 1995 - inclusiv prima de 40 lei/kg de grîu - este de 240 lei/kg. condiţiile de calitate de baza sînt cele prevãzute în anexa la hotãrîrea guvernului nr. 191/1991. preţul minim garantat de achiziţie se majoreazã cu cîte 1% pentru fiecare kilogram greutate hectolitrica în plus şi fiecare procent de umiditate şi corpuri strãine în minus şi se micşoreazã cu cîte 1% pentru fiecare kilogram greutate hectolitrica ...

HOTARARE nr. 157 din 17 martie 1995 privind participarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei la Salonul International de Inventii de la Geneva EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 28 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte: art. 1se aprobă participarea ministerului cercetării şi tehnologiei la salonul internaţional de invenţii de la geneva, care va avea loc în perioada 31 martie - 9 aprilie 1995, şi organizarea, sub egida acestui minister, a unui stand de invenţii, în vederea promovării şi valorificării celor mai semnificative invenţii româneşti, asigurându-se protecţia acestora în condiţiile legii. art. 2cheltuielile necesare participării la salonul internaţional de invenţii de la geneva, precum şi organizării şi funcţionarii standului pe perioada salonului, pentru amenajarea şi dezafectarea acestuia, neacoperite de către sponsori sau agenţii economici participanţi, în limita sumei de 52.000 mii lei, se ...

HOTARARE nr. 158 din 17 martie 1995 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 72/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 28 martie 1995

În temeiul art. 8 din legea nr. 83/1993,guvernul româniei hotărăşte:articol unichotărârea guvernului nr. 72/1994 privind declararea produselor agricole de importanţă naţională, stabilirea primelor ce se acordă producătorilor agricoli, a organismelor de stat mandatate să le acorde, precum şi a normelor de acordare, utilizare şi control al acestora, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 19 octombrie 1994, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. poziţiile 3 şi 4 din anexa nr. i la hotărăre vor avea următorul cuprins:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   prima de la nr. produsul ...

Monitorul Oficial 56 din 24 Martie 1995 (M. Of. 56/1995)

HOTARIRE Nr. 11 din 23 martie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 56 din 24 martie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: a. se completeazã componenta comisiei pentru apãrare, ordine publica şi siguranta nationala (anexa nr. 12) cu domnul deputat mihai tanjala, grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia. b. se completeazã componenta comisiei pentru buget, finanţe şi bãnci (anexa nr. 2) cu domnul deputat popa aron ioan, grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia. ...

HOTARARE nr. 10 din 21 martie 1995 privind structura serviciilor Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 martie 1995

În temeiul art. 64 din constituţia româniei, al art. 29 lit. j) şi k), al art. 77 şi 212 din hotărîrea camerei deputaţilor nr. 8/1994 pentru aprobarea regulamentului camerei deputaţilor,camera deputaţilor adopta prezenta hotărîre.art. 1În structura serviciilor camerei deputaţilor funcţionează departamente, direcţii generale, direcţii, servicii, birouri, oficii, secţii şi ateliere.structura organizatorică a serviciilor camerei deputaţilor este prevăzută în anexele nr. 1, 1 a)─k). in cadrul direcţiilor prevăzute în anexele nr. 1 a)-k), prin hotărîre a biroului permanent, se pot organiza servicii, birouri, oficii, secţii, ateliere, după caz.secretariatul pentru grupurile parlamentare şi secretariatul membrilor biroului permanent sînt integrate în direcţia secretariatului ...

Monitorul Oficial 54 din 23 Martie 1995 (M. Of. 54/1995)

HOTARIRE Nr. 145 din 14 martie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 340/1992 si stabilirea unor exceptii de la prevederile acestei hotariri EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 340/1992 privind regimul de import al deşeurilor şi reziduurilor de orice natura, precum şi al altor mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populaţiei şi pentru mediul înconjurãtor, modificatã şi completatã prin hotãrîrea guvernului nr. 437/1992 şi republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 201 din 18 august 1992, se completeazã dupã cum urmeazã: - la nota din anexa nr. 1 la hotãrîre, dupã litera c) se introduce litera d), cu urmãtorul cuprins: "d) deşeurile din hirtii ...

HOTARIRE Nr. 146 din 14 martie 1995 privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 56/1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 56/1995 pentru stabilirea cantitãţilor de îngrãşãminte chimice ce se acorda pe hectar, sub forma de alocatie, producãtorilor agricoli în anul 1995 şi pentru pregãtirea recoltei anului 1996, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 2 literele g) şi h) vor avea urmãtorul cuprins: "g) în pentru fibra şi în fibra pentru saminta - 80% h) cinepa pentru fibra şi cinepa ...

HOTARIRE Nr. 148 din 16 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de alimentare cu apa Botosani din sursa Bucecea", judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea sistemului de alimentare cu apa botosani din sursa bucecea", judeţul botosani, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 149 din 16 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Obreja", judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna obreja", judeţul caras-severin, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 150 din 16 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in orasul Jibou", judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în oraşul jibou", judeţul salaj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 55 din 23 Martie 1995 (M. Of. 55/1995)

HOTARIRE Nr. 156 din 17 martie 1995 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unei parti din imobilul situat in municipiul Bucuresti, str. Profesor Ion Bogdan nr. 10, sectorul 1, in patrimoniul Societatii Comerciale "Bioing" - S.A. EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 55 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a unei pãrţi reprezentind 399,34 mp, suprafata construitã desfasurata, împreunã cu terenul aferent în suprafata de 643,34 mp, din imobilul situat în municipiul bucureşti, str. profesor ion bogdan nr. 10, sectorul 1, din patrimoniul societãţii comerciale "petrodesign" - s.a. în patrimoniul societãţii comerciale "bioing" - s.a. art. 2 predarea-primirea partii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele doua pãrţi, împreunã cu activul şi pasivul, reevaluate potrivit prevederilor ...

HOTARARE nr. 147 din 16 martie 1995 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile situate in judetul Constanta, in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte: art. 1 se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilelor în suprafaţa construită de 1.025 mp şi a terenurilor aferente în suprafaţa de 7.645 mp, situate în judeţul constanţa, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "carmen silva" - s.a. eforie sud, în proprietatea publică a statului şi administrarea ministerului apărării naţionale. art. 2 mijloacele fixe şi obiectele de inventar existente în imobilele prevăzute la art. 1 se vor transmite, cu plata, sumele transferându-se din fondurile alocate ministerului apărării naţionale în bugetul de stat. art. 3 predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face ...

Monitorul Oficial 54 din 23 Martie 1995 (M. Of. 54/1995)

HOTARARE nr. 152 din 16 martie 1995 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor in acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1regulamentul pentru aplicarea decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, aprobat prin h.c.m. nr. 772/1966, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 56 litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa circule pe autostrăzi şi pe drumurile naţionale "e" (deschise traficului internaţional), precum şi pe celelalte drumuri naţionale în cazul când în afară partii carosabile exista spaţiu pentru circulaţia acestora sau drumuri laterale;"2. articolul 62 litera j) va avea următorul cuprins:"j) sa circule pe autostrăzi şi pe drumurile naţionale "e" (deschise traficului internaţional), ...

HOTARARE nr. 151 din 16 martie 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a importului unor echipamente si materiale de telecomunicatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

În temeiul art. 35 din ordonanţa guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al româniei, guvernul româniei hotărăşte: art. 1se exceptează de la plata taxelor vamale, până la data de 31 decembrie 1995, importul unor echipamente şi materiale necesare reţelei naţionale de telecomunicaţii, prevăzute în anexă, în limita unui contingent tarifar de 27,6 milioane dolari s.u.a. administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de ministerul comerţului. art. 2anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:  ----------------ministrul comunicaţiilor,  adrian turicu   ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescu   ministrul comerţului, cristian ionescubucureşti, 16 martie 1995.nr. 151.anexĂ lista produselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. ...

Monitorul Oficial 55 din 23 Martie 1995 (M. Of. 55/1995)

HOTARARE nr. 9 din 20 martie 1995 privind validarea unor mandate de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 23 martie 1995

În temeiul art. 67 alin. (1) din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi având în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic se valideazã mandatul de deputat al domnului aron ioan popa, ales în circumscripţia electoralã nr. 4 bacãu, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului constantin enache, precum şi mandatul de deputat al domnului mihai tânjalã, ales în circumscripţia electoralã nr. 26 mehedinţi, mandat devenit ...

Monitorul Oficial 54 din 23 Martie 1995 (M. Of. 54/1995)

HOTARARE nr. 125 din 8 martie 1995 privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Centrului National al Cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

Ţinând seama de prevederile art. 7 din decretul-lege nr. 80/1990 , având în vedere faptul cã domnul marin alexandru, vicepreşedinte al centrului naţional al cinematografiei, are 64 de ani şi a cerut pensionarea, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul marin alexandru se elibereazã din funcţia de vicepreşedinte al centrului naţional al cinematografiei, având vârsta de pensionare. ...

HOTARARE nr. 126 din 8 martie 1995 privind numirea in functia de vicepresedinte al Centrului National al Cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

Ţinând seama de hotãrârea centrului naţional al cinematografiei luatã în şedinţa din 30 ianuarie 1995, având în vedere prevederile art. 7 alin. 2 din decretul-lege nr. 80/1990 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul decebal mitulescu se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al centrului naţional al cinematografiei. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 127 din 8 martie 1995 privind eliberarea din functie a secretarului Centrului National al Cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

Ţinând seama de prevederile art. 7 alin. 2 din decretul-lege nr. 80/1990 , având în vedere hotãrârile centrului naţional al cinematografiei din 16 şi 30 ianuarie 1995, precum şi vârsta de pensionare (67 de ani) a secretarului centrului naţional al cinematografiei, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic Începând cu data prezentei hotãrâri, domnul grigore florescu se elibereazã din funcţia de secretar al centrului naţional al cinematografiei, urmând a se pensiona. ...

HOTARARE nr. 128 din 8 martie 1995 privind numirea in functia de secretar al Centrului National al Cinematografiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 martie 1995

Ţinând seama de prevederile art. 7 alin. 2 din decretul-lege nr. 80/1990 , având în vedere hotãrârile centrului naţional al cinematografiei din 16 şi 30 ianuarie 1995 privind propunerea de numire în funcţia de secretar al centrului naţional al cinematografiei, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic Începând cu data prezentei hotãrâri, doamna cristina morariu se numeşte în funcţia de secretar al centrului naţional al cinematografiei. ...

Monitorul Oficial 51 din 20 Martie 1995 (M. Of. 51/1995)

HOTARIRE Nr. 1 din 13 martie 1995 privind aprobarea participarii Romaniei la operatiunile de mentinere a pacii UNAVEM III din Angola EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 20 martie 1995

În baza prevederilor art. 5 din legea apãrãrii naţionale a româniei nr. 45/1994 şi avînd în vedere cererea preşedintelui româniei, exprimatã prin scrisoarea adresatã parlamentului româniei la data de 27 februarie 1995, privind participarea româniei la operaţiunile de menţinere a pãcii unavem iii din angola, operaţiuni organizate ca urmare a rezoluţiei nr. 976 a consiliului de securitate al o.n.u., parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. art. 1 se aproba participarea româniei la constituirea, sub egida o.n.u., a forţei de menţinere a pãcii în angola pentru desfãşurarea operaţiunii unavem iii, cu ...

HOTARIRE Nr. 140 din 9 martie 1995 privind constituirea si functionarea Comitetului Interministerial pentru Integrare Europeana EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 20 martie 1995

HotĂrÎre nr. 140 din 9 martie 1995privind constituirea şi funcţionarea comitetului interministerial pentru integrare europeanã emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 51 din 20 martie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se constituie comitetul interministerial pentru integrare europeanã, din care fac parte reprezentanţi, la nivelul conducerilor, din cadrul ministerelor şi al altor organe prevãzute în anexa. (2) la reuniunile comitetului interministerial pentru integrare europeanã pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ...

HOTARIRE Nr. 141 din 9 martie 1995 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Integrare Europeana EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 20 martie 1995

HotĂrÎre nr. 141 din 9 martie 1995privind organizarea şi funcţionarea departamentului pentru integrare europeanã emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 51 din 20 martie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 departamentul pentru integrare europeanã este organismul de specialitate al guvernului, subordonat direct primului-ministru, care are ca obiect de activitate fundamentarea şi coordonarea politicii de integrare europeanã a româniei. art. 2 departamentul pentru integrare europeanã are urmãtoarele atribuţiispecifice: ...

HOTARIRE Nr. 144 din 14 martie 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a importului unor mijloace de transport EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 51 din 20 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale importul de mijloace de transport în limita unui contingent tarifar de 392.000 dolari s.u.a., conform anexei la prezenta hotãrîre. administrarea contingentului tarifar se efectueazã prin licenţe eliberate de ministerul comerţului. art. 2 prevederile prezentei hotãrîri se aplica pînã la data de 31 martie 1995. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 52 din 20 Martie 1995 (M. Of. 52/1995)

HOTARIRE Nr. 153 din 17 martie 1995 cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru realizarea productiei agricole vegetale in anul 1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 52 din 20 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 finanţarea cheltuielilor aferente lucrãrilor agricole din toamna anului 1994 şi din anul 1995, inclusiv a lucrãrilor de întreţinere şi recoltare a culturilor agricole, a reparaţiilor la tractoare şi maşini agricole, se asigura din fondurile proprii ale producãtorilor agricoli şi, în completare, din credite acordate de bãncile comerciale. resursele de creditare se vor asigura din disponibilitãţile bãneşti aflate în contul general al trezoreriei statului, prin banca nationala a româniei, potrivit prevederilor art. 5 din ordonanta guvernului nr. 66/1994, precum şi din alte resurse atrase de ...

HOTARARE nr. 154 din 17 martie 1995 referitoare la acordarea de alocatii de la bugetul de stat producatorilor agricoli, in vederea procurarii de efective matca, reproducatori si pentru mentinerea in exploatare de efective matca de vaci si bivolite, precum si cu privire la aprobarea normelor de acordare, utilizare si control al utilizarii alocatiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 20 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1În baza prevederilor art. 5 alin. (1), (2) şi (3) din legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli, se acordă producătorilor agricoli, pentru anul 1995, alocaţii destinate procurării de efective matcă şi reproducători pentru următoarele specii şi categorii de animale:a) vaci cu maximum două lactaţii încheiate;b) juninci gestante;c) tăuraşi de reproducţie, în vârstă de peste 18 luni;d) berbecuţi folosiţi la însămânţări artificiale, în vârstă de maximum 8 luni;e) vieruşi de prasilă testati, folosiţi la însămânţări artificiale, în vârstă de maximum 8 luni.nivelul alocaţiilor acordate producătorilor agricoli pentru procurarea de efective matcă şi reproducători este ...

Monitorul Oficial 51 din 20 Martie 1995 (M. Of. 51/1995)

HOTARARE nr. 136 din 8 martie 1995 privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 15 iunie 1992 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 martie 1995

În baza prevederilor art. 2 din legea nr. 89/1992 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, încheiat la washington la 15 iunie 1992, astfel cum a fost modificată şi completată prin ordonanţa guvernului nr. 17/1994, ţinând seama şi de acordul băncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă amendamentul la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţionala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, încheiat la washington la 15 iunie 1992, convenit între guvernul româniei, prin ministerul finanţelor, şi banca internaţionala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, după cum urmează:punctul 1 din anexa nr. 1 ...

HOTARARE nr. 8 din 14 martie 1995 privind demisia unor deputati EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 20 martie 1995

În temeiul art. 67 alin. (2) din constituţia româniei şi al art. 189 din regulamentul camerei deputaţilor, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic camera deputaţilor ia act de cererile de demisie, de la data de 15 martie 1995, prezentate de domnii constantin enache, deputat ales în circumscripţia electoralã nr. 4 bacãu, şi nicolae Şerdin, deputat ales în circumscripţia electoralã nr. 26 mehedinţi, ambii aparţinând grupului parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia, şi declarã vacante locurile de deputat deţinute de aceştia. ...

Monitorul Oficial 50 din 17 Martie 1995 (M. Of. 50/1995)

HOTARIRE Nr. 7 din 13 martie 1995 privind avizarea unei propuneri legislative EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 50 din 17 martie 1995

În temeiul art. 61 alin. (4) din constituţia româniei şi al art. 69 din regulamentul camerei deputaţilor, camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic comisia specialã instituitã prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 6/1994 va aviza şi propunerea legislativã privind minoritãţile naţionale. aceasta hotãrîre a fost adoptatã de camera deputaţilor în şedinţa din 13 martie 1995. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

HOTARIRE Nr. 134 din 8 martie 1995 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului in lupta impotriva delicventei organizate si a traficului ilicit de substante stupefiante si psihotrope EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 50 din 17 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul de cooperare dintre guvernul româniei şi guvernul republicii orientale a uruguayului în lupta impotriva delicventei organizate şi a traficului ilicit de substanţe stupefiante şi psihotrope, semnat la bucureşti la 17 noiembrie 1994. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 48 din 14 Martie 1995 (M. Of. 48/1995)

HOTARIRE Nr. 120 din 4 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Izvoru", judetul Arges EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna izvoru", judeţul arges, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 131 din 8 martie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in orasul Hirlau, judetul Iasi, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu plata, a imobilului compus din construcţii în suprafata construitã de 272,20 mp şi terenul aferent în suprafata de 500 mp, situat în oraşul hirlau, str. gheorghe doja nr. 1, judeţul iaşi, din patrimoniul societãţii comerciale "consumcoop" hirlau, în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului justiţiei, în vederea folosirii ca sediu pentru judecãtoria hirlau. art. 2 plata sumei de 157 milioane lei, reprezentind contravaloarea imobilului transmis potrivit art. 1, la care se adauga taxa pe valoarea ...

HOTARIRE Nr. 132 din 8 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Merisani", judetul Arges EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna merisani", judeţul arges, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 135 din 8 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltarea canalizarii municipiului Slobozia - Statia de epurare, etapa a II-a", judetul Ialomita EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "dezvoltarea canalizarii municipiului slobozia - statia de epurare, etapa a ii-a", judeţul ialomita, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 137 din 8 martie 1995 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifica a Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba deţinerea şi utilizarea de cãtre ministerul public a unui numãr total de 365 autoturisme pentru desfãşurarea activitãţilor specifice. numãrul de autoturisme prevãzut la alin. 1 se repartizeazã pentru parchetul general de pe lîngã curtea suprema de justiţie şi celelalte unitãţi subordonate, prin ordin al procurorului general al româniei. cheltuielile necesare pentru procurarea autoturismelor pînã la nivelul maxim de 365 se asigura de la capitolul "cheltuieli de capital", poziţia "dotãri", iar cheltuielile de întreţinere şi funcţionare, de la ...

HOTARIRE Nr. 138 din 8 martie 1995 pentru prelungirea aplicarii Hotaririi Guvernului nr. 368/1994 privind transmiterea unor imobile din orasul Borsa, judetul Maramures, in administrarea Ministerului Sanatatii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic (1) prevederile art. 4 alin. (1) din hotãrîrea guvernului nr. 368/1994 , potrivit cãrora finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura din bugetul ministerului sãnãtãţii, se aplica şi în anul 1995. (2) În mod corespunzãtor, prevederile art. 4 alin. (2) se vor aplica începînd cu anul 1996. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARARE nr. 130 din 8 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Autostrada Bucuresti - Giurgiu, tronsonul Adunatii-Copaceni - Giurgiu", precum si unele masuri de realizare a acestuia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 14 martie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada bucureşti - giurgiu, tronsonul adunaţii-copăceni - giurgiu", prevăzuţi în anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.------------*) anexa nr. 1 se comunica numai beneficiarului de investiţie.art. 2În vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, se aprobă scoaterea definitiva din circuitul agricol şi silvic a terenurilor în suprafaţa totală de 181,10 ha, situate în judeţul giurgiu, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu  contrasemnează:-------------------  ministrul transporturilor,  aurel novac  ministru de stat,ministrul finanţelor,  florin georgescu  ministrul agriculturii şi alimentaţiei,   valeriu tabără   ministrul apelor, pădurilor şi  protecţiei mediului,  aurel constantin iliebucureşti, 8 martie 1995.nr. 130.anexa 2   terenurile situate în judeţul giurgiu, ...

Monitorul Oficial 46 din 10 Martie 1995 (M. Of. 46/1995)

HOTARIRE Nr. 100 din 13 februarie 1995 privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din orasul Kobe - Japonia EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 46 din 10 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se acorda un ajutor umanitar gratuit populaţiei sinistrate din oraşul kobe - japonia în valoare de circa 70 milioane lei, constind în 4.000 buc. paturi. art. 2 În temeiul art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, se aproba scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantitãţii de 4.000 buc. paturi. art. 3 administraţia nationala a rezervelor materiale va scãdea din gestiune, prin contul de finanţare, cantitãţile ...

HOTARIRE Nr. 121 din 4 martie 1995 privind eliberarea domnului Anghel Constantinescu din functia de prefect al judetului Constanta EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 46 din 10 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul anghel constantinescu se elibereazã, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului constanta, începînd cu data de 15 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ---------------- ...

Monitorul Oficial 45 din 09 Martie 1995 (M. Of. 45/1995)

HOTARIRE Nr. 5 din 6 martie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: a. se completeazã componenta comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minoritãţilor naţionale (anexa nr. 5) cu domnul deputat florea danciu, grupul parlamentar al partidului românia mare. b. se completeazã componenta comisiei pentru administraţie publica, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (anexa nr. 6) cu domnul deputat georgica alexandrache, grupul parlamentar al partidului democrat. ...

HOTARIRE Nr. 6 din 6 martie 1995 privind prelungirea termenului de depunere a lucrarilor Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la decoratiile si titlurile de onoare nationale romane, instituita prin Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 5/1993 EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic termenul stabilit pentru depunerea lucrãrilor comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la decoratiile şi titlurile de onoare naţionale romane, instituitã prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 5/1993 , se prelungeşte pînã la 1 mai 1995. p. preŞedintele camerei deputaŢilor vasile lupu ...

HOTARIRE Nr. 122 din 4 martie 1995 privind eliberarea din functie a subprefectului judetului Dolj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul raducanoiu constantin se elibereazã din funcţia de subprefect al judeţului dolj începînd cu data de 4 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 123 din 4 martie 1995 privind numirea in functia de prefect al judetului Dolj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul raducanoiu constantin se numeşte în funcţia de prefect al judeţului dolj începînd cu data de 4 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 124 din 4 martie 1995 privind numirea in functia de subprefect al judetului Dolj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 45 din 9 martie 1995

În temeiul art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul nicoli marin se numeşte în funcţia de subprefect al judeţului dolj începînd cu data de 4 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 44 din 08 Martie 1995 (M. Of. 44/1995)

HOTARIRE Nr. 108 din 27 februarie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 370/1994 privind introducerea experimentala a unui nou sistem de acordare a asistentei medicale si de alocare a resurselor in acest domeniu, republicata EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 8 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 370/1994 privind introducerea experimentala a unui nou sistem de acordare a asistenţei medicale şi de alocare a resurselor în acest domeniu, republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 361 din 27 decembrie 1994, se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 4 se completeazã cu 4 alineate noi, care vor avea urmãtorul cuprins: "(3) medicii care acorda asistenta medicalã primara din judeţele cuprinse în experimentare au obligaţia sa-şi organizeze activitatea în asa fel încît ...

Monitorul Oficial 43 din 07 Martie 1995 (M. Of. 43/1995)

HOTARARE nr. 119 din 28 februarie 1995 privind exceptarea si reducerea temporara a taxelor vamale la unele produse din import EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 7 martie 1995

În temeiul prevederilor art. 35 din ordonanţa guvernului nr. 26/1993, aprobată prin legea nr. 102/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se exceptează temporar de la plata taxelor vamale produsele care se încadrează la poziţiile tarifare din anexa nr. 1.art. 2se exceptează temporar de la plata taxelor vamale, în limita unor contingente valorice, produsele care se încadrează la poziţiile tarifare din anexa nr. 2.art. 3taxele vamale reduse temporar pentru produsele care se încadrează la unele poziţii tarifare sunt prezentate în anexa nr. 3.art. 4administrarea contingentelor tarifare se efectuează prin licenţe eliberate de ministerul comerţului, cu avizul ministerului industriilor.art. 5prevederile prezentei hotărâri se aplica până ...

Monitorul Oficial 42 din 06 Martie 1995 (M. Of. 42/1995)

HOTARIRE Nr. 104 din 23 februarie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Modernizarea Statiei de tratare a apei din municipiul Turda", judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "modernizarea statiei de tratare a apei din municipiul turda", judeţul cluj, cuprinşi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate conform legii. ...

HOTARIRE Nr. 111 din 27 februarie 1995 privind constituirea si functionarea Comisiei de elaborare a Strategiei nationale de pregatire a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se constituie comisia de elaborare a strategiei naţionale de pregãtire a aderãrii româniei la uniunea europeanã. art. 2 (1) din comisie fac parte personalitãţi ale vieţii publice, ale ştiinţei şi cercetãrii, specialişti din economie şi din alte domenii ale societãţii, instituţii şi persoane care doresc sa participe cu contribuţii proprii la lucrãrile acesteia, inclusiv din rindul organizaţiilor patronale, sindicatelor şi organismelor neguvernamentale. (2) din comisie mai fac parte experţi desemnaţi de partidele politice parlamentare. ...

HOTARIRE Nr. 113 din 27 februarie 1995 pentru organizarea asezarii montane Poiana Brasov ca statiune turistica si climaterica de interes national EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic aşezarea montanã poiana braşov, din componenta municipiului braşov, judeţul braşov, se organizeazã ca staţiune turistica şi climaterica de interes naţional. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 114 din 27 februarie 1995 privind clasificarea pe stele si categorii a structurilor de primire turistice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În scopul creşterii calitãţii serviciilor din turism şi protecţiei turistilor, structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate şi de organizare, se clasifica pe stele sau categorii, în funcţie de caracteristicile constructive, calitatea dotãrilor şi a serviciilor prestate. prin structuri de primire turistice, în sensul prezentei hotãrîri, se înţelege orice construcţii şi amenajãri destinate prin proiectare şi execuţie cazarii sau servirii mesei pentru turişti, împreunã cu serviciile specifice aferente. structurile de primire turistice includ hoteluri, moteluri, vile, cabane, campinguri, ...

HOTARIRE Nr. 115 din 27 februarie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu gaze naturale a comunei Mosoaia", judetul Arges EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu gaze naturale a comunei mosoaia", judeţul arges, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 116 din 27 februarie 1995 privind abilitarea inspectorilor din cadrul Oficiului pentru Protectia Consumatorilor sa constate contraventiile si sa aplice sanctiunile prevazute in Legea nr. 98/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 42 din 6 martie 1995

În temeiul art. 35 din legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igiena şi sãnãtate publica, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic inspectorii din cadrul oficiului pentru protecţia consumatorilor sînt abilitaţi sa constate contravenţiile şi sa aplice sancţiunile prevãzute în capitolul v "contravenţii la normele de igiena referitoare la unitãţile în care se desfãşoarã activitãţi social-culturale, la colectivitatile temporare de munca sau recreere şi la unitãţile de prestãri de servicii pentru populaţie" şi în capitolul viii "contravenţii la normele de igiena privind alimentele ...

HOTARIRE Nr. 117 din 27 februarie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 767/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic anexa la hotãrîrea guvernului nr. 767/1994 privind nivelul şi destinaţia creditelor cu dobinda bonificata pentru executarea lucrãrilor agricole din toamna anului 1994, preluarea produselor agricole de baza şi constituirea stocurilor de produse agroalimentare acordate în baza ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 1/1994, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 320 din 17 noiembrie 1994, se completeazã dupã cum urmeazã: - dupã poziţia a 9-a de la punctul ii se introduc poziţiile 10, 11, 12, 13 şi 14, cu urmãtorul ...

HOTARIRE Nr. 118 din 27 februarie 1995 referitoare la modul de aplicare si in anul 1995 a Hotaririi Guvernului nr. 404/1994 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 6 martie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic pînã la aprobarea proiectului legii bugetului de stat pe anul 1995, aplicarea prevederilor guvernului nr. 404/1994 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, se poate face, în baza contractelor încheiate, în limita maxima a fondurilor publice aprobate pe anul 1994. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016