Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare iunie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare iunie 1995

Monitorul Oficial 132 din 30 Iunie 1995 (M. Of. 132/1995)

HOTARIRE Nr. 412 din 13 iunie 1995 privind acordarea unor ajutoare umanitare populatiei afectate de inundatiile din judetele Olt si Teleorman EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995

Art. 1 se acorda un ajutor umanitar gratuit populaţiei afectate de inundatiile olt şi teleorman, constind în alimente, produse, bunuri şi materiale de construcţii şi de reparat case, în valoare de circa 350 milioane lei. art. 2 În temeiul art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, se aproba scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantitãţilor de produse prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, destinate populaţiei sinistrate din judeţele olt şi teleorman. art. 3 administraţia nationala a ...

HOTARIRE Nr. 413 din 13 iunie 1995 privind acordarea unui ajutor umanitar populatiei sinistrate din orasul Bailesti, judetul Dolj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995

Art. 1 se acorda un ajutor umanitar gratuit populaţiei sinistrate din oraşul bailesti, judeţul dolj, afectatã de caderile de grindina din luna iunie 1995, în valoare de circa 200 milioane lei, constind în 351.000 bucãţi tigle şi coame, 40 tone tabla zincata, 1.300 m.p. geam tras, inclusiv transportul pe calea feratã. art. 2 În temeiul art. 8 alin. 4 din legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, se aproba scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantitãţilor de 344.000 bucãţi tigle, 7.000 bucãţi coame, 40 tone tabla zincata ...

HOTARIRE Nr. 453 din 26 iunie 1995 privind stabilirea valorii unice de schimb a cuponului nominativ de privatizare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995

Articol unic valoarea unica de schimb a cuponului nominativ de privatizare este de 975.000 lei. p. prim - ministru dan mircea popescu, ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale contrasemneazã: --------------- ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescu ministru de stat, preşedintele consiliului pentru ...

HOTARIRE Nr. 459 din 27 iunie 1995 privind stabilirea pretului minim, garantat, de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat pentru laptele de vaca - materie prima EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995

Art. 1 preţul minim, garantat, de achiziţie, precum şi primele acordate producãtorilor agricoli de la bugetul de stat pentru laptele de vacã cu 3,5% grasime, livrat la fondul de consum, preluat în condiţiile stas 2418-61, se stabilesc dupã cum urmeazã: În perioada 1 iulie - 31 octombrie 1995: preţul minim, garantat, de achiziţie (inclusiv prima) ...

HOTARIRE Nr. 461 din 27 iunie 1995 privind nivelul maxim al pretului la energia termica livrata populatiei EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 132 din 30 iunie 1995

Art. 1 livrarea energiei termice la populaţie se face la preţuri stabilite potrivit reglementãrilor legale, în limita nivelului maxim de 13.800 lei/gcal., care cuprinde preţul cu ridicatã al produsului şi tariful pentru distribuţie. agenţii economici, precum şi serviciile publice de specialitate ale consiliilor locale organizate în temeiul ordonanţei guvernului nr. 69/1994, aprobatã prin legea nr. 135/1994, care prin cumularea preţului cu ridicatã al producãtorilor cu tariful pentru distribuţie depãşesc nivelul maxim de 13.800 lei/gcal., vor regulariza diferenţele cu bugetele locale, prin distribuitorii de energie termica. pentru energia termica livrata de regia ...

HOTARARE nr. 460 din 27 iunie 1995 privind stabilirea preturilor minime, garantate, de achizitie si a primelor ce se acorda de la bugetul de stat la porcine si pasari vii livrate pentru industrializare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 30 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1preţurile minime, garantate, de achiziţie, precum şi primele acordate de la bugetul de stat producătorilor agricoli pentru porcine şi păsări vii livrate la fondul de consum pentru industrializare - declarate produse agricole de importanta naţionala - sunt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.art. 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile hotărârii guvernului nr. 139/1994 referitoare la subvenţionarea dobânzilor aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli se aplică numai în cazul efectivelor de păsări pentru ouă.art. 3sumele aferente primelor cuvenite producătorilor agricoli, potrivit prezentei hotărâri, se vor aloca din bugetul ministerului agriculturii şi alimentaţiei, aprobat ...

HOTARARE nr. 24 din 27 iunie 1995 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 30 iunie 1995

În temeiul art. 67 alin. (1) din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi având în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic se valideazã mandatul de deputat al domnului daniel george costache, ales în circumscripţia electoralã nr. 41 bucureşti, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei doamnei deputat florica ionea. ...

Monitorul Oficial 131 din 29 Iunie 1995 (M. Of. 131/1995)

HOTARIRE Nr. 399 din 9 iunie 1995 pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea reglementarilor tehnice in constructii pentru componentele sistemului calitatii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995

Articol unic se aproba regulamentul privind elaborarea reglementãrilor tehnice în construcţii pentru componentele sistemului calitãţii, anexa la prezenta hotãrîre. prim - ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ministrul lucrãrilor publice şi amenajãrii teritoriului, marin cristea ministru de stat, ministrul finanţelor, ...

HOTARIRE Nr. 400 din 9 iunie 1995 privind incasarea tarifelor de transport in traficul international de calatori pe caile ferate EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995

Art. 1 Încasarea de la persoane rezidente şi nerezidente de cãtre regia autonomã "societatea nationala a cãilor ferate romane" a tarifelor de transport în traficul internaţional de cãlãtori pe cãile ferate, se poate efectua, la opţiunea acestora, în lei sau în valuta, la cursul de referinta comunicat de banca nationala a româniei şi valabil în ziua emiterii legitimatiei de cãlãtorie, indiferent de scopul cãlãtoriei. art. 2 În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrîri în monitorul oficial al româniei, regia autonomã "societatea nationala a cãilor ferate romane" va ...

HOTARIRE Nr. 401 din 9 iunie 1995 privind calitatea hirtiei si a cernelurilor utilizate la elaborarea actelor, documentelor si imprimatelor destinate depozitului legal si pastrarii permanente in depozitele arhivelor statului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995

Art. 1 actele, documentele şi imprimatele, indiferent de forma de elaborare - manuscrise, dactilografiate, imprimate - elaborate de autoritãţile şi instituţiile publice care au, potrivit legii, regim de documente cu termen de pãstrare permanenta, precum şi exemplarele din publicaţiile de orice fel destinate depozitului legal, vor fi realizate prin utilizarea de hirtii şi cerneluri speciale, caracterizate prin durabilitate şi stabilitate fizico-chimica, necesare pãstrãrii şi conservãrii pentru o perioada îndelungatã. art. 2 prin hirtii şi cerneluri speciale, în sensul prezentei hotãrîri, se înţelege hirtiile neacide şi cu un conţinut cît mai ...

HOTARIRE Nr. 402 din 9 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Imbunatatirea conditiilor de functionare a prizei de apa pentru irigatii S.P.A. Pietrisu, km 523 + 540 pe Dunare", judetul Giurgiu EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Îmbunãtãţirea condiţiilor de funcţionare a prizei de apa pentru irigaţii s.p.a. pietrisu, km 523 + 540 pe dunare", judeţul giurgiu, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 462 din 27 iunie 1995 privind restructurarea prin divizare a Regiei Autonome "Romcereal" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 131 din 29 iunie 1995

Art. 1 pe data de 1 iulie 1995, regia autonomã "romcereal" se restructureaza prin divizare, ca entitate şi patrimoniu, astfel: a) agenţia nationala a produselor agricole - r.a.; b) societãţi comerciale pe acţiuni cu capital de stat, organizate pe structura actualelor filiale ale regiei autonome "romcereal"; c) predarea, cu acordul fondului proprietãţii de stat şi al fondurilor proprietãţii private, a unor pãrţi din patrimoniu cãtre societãţile comerciale pe acţiuni cu capital majoritar de stat de morarit-panificatie, de industrializare a produselor agricole şi cãtre alte societãţi comerciale cu profil ...

HOTARARE nr. 427 din 20 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in municipiul Alba Iulia, judetul Alba, in administrarea Prefecturii Judetului Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 29 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul alba iulia, str. tribunalului nr. 1, judeţul alba, identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "unirea" - s.a. alba iulia în proprietatea publică a statului şi în administrarea prefecturii judeţului alba.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "unirea" - s.a. alba iulia se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără diminuarea capitalului fondului proprietăţii private i - banat-crişana, prin compensarea cotei aferente de către fondul proprietăţii de stat.art. 3predarea-preluarea imobilului se face prin protocol încheiat ...

Monitorul Oficial 129 din 28 Iunie 1995 (M. Of. 129/1995)

HOTARIRE Nr. 422 din 15 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Alimentare cu apa comuna Berzovia, judetul Caras-Severin" si "Canalizare menajera comuna Berzovia, judetul Caras-Severin" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 28 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "alimentare cu apa comuna berzovia, judeţul caras-severin" şi "canalizare menajera comuna berzovia, judeţul caras-severin" prevãzuţi în anexele *) nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexele se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim - ...

HOTARIRE Nr. 423 din 15 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Reconstructia si continuarea lucrarilor miniere subterane din zonele calamitate in cadrul Exploatarii Miniere Lupeni si Exploatarii Miniere Vulcan, judetul Hunedoara" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 129 din 28 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "reconstructia şi continuarea lucrãrilor miniere subterane din zonele calamitate în cadrul exploatãrii miniere lupeni şi exploatãrii miniere vulcan, judeţul hunedoara", prevãzuţi în anexele *) nr. 1 şi 2 la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexele se comunica numai beneficiarului ...

HOTARARE nr. 424 din 16 iunie 1995 privind eliberarea din functia de prefect al judetului Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 iunie 1995

În temeiul art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul gheorghe pop se elibereazã din funcţia de prefect al judeţului bistriţa-nãsãud începând cu data de 19 iunie 1995. prim-ministru nicolae vĂcĂroiu ...

HOTARARE nr. 425 din 16 iunie 1995 privind numirea in functia de prefect al judetului Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 28 iunie 1995

În temeiul art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul creţu ovidiu teodor se numeşte în funcţia de prefect al judeţului bistriţa-nãsãud începând cu data de 19 iunie 1995. prim-ministru nicolae vĂcĂroiu ...

Monitorul Oficial 126 din 22 Iunie 1995 (M. Of. 126/1995)

HOTARIRE Nr. 373 din 5 iunie 1995 privind modificarea si numirea unor comisii de receptie la unele obiective de investitii din programul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 22 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 373 din 5 iunie 1995privind modificarea şi numirea unor comisii de recepţie la unele obiective de investiţii din programul regiei autonome de electricitate "renel" emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 126 din 22 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 comisia de recepţie pentru obiectivul de investiţii "statia de conexiuni de 400 kv cernavoda, etapa i, şi racorduri 400 kv", numita prin h.c.m. nr. 140/1987, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi va avea componenta ...

HOTARIRE Nr. 403 din 9 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Iasi, in administrarea Ministerului Invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 22 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 403 din 9 iunie 1995privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul iaşi, în administrarea ministerului Învãţãmîntului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 126 din 22 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a imobilului compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 233,80 mp şi terenul aferent în suprafata de 171,60 mp, situat în municipiul iaşi, str. gheorghe asachi nr. 16, judeţul iaşi, din proprietatea publica a statului ...

HOTARIRE Nr. 405 din 9 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Iasi, in administrarea Consiliului Judetean Iasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 22 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 405 din 9 iunie 1995privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul iaşi, în administrarea consiliului judeţean iaşi emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 126 din 22 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a imobilului compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 330 mp şi terenul aferent în suprafata de 1.518 mp, situat în municipiul iaşi, bd. copou nr. 21, judeţul iaşi, din proprietatea publica a statului şi ...

HOTARIRE Nr. 439 din 20 iunie 1995 privind suplimentarea din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 22 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 439 din 20 iunie 1995privind suplimentarea din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului a bugetului secretariatului general al guvernului pe anul 1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 126 din 22 iunie 1995 În conformitate cu prevederile art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice şi ale anexei nr. 1 la ordonanta guvernului nr. 63/1994, aprobatã şi modificatã prin legea nr. 13/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În vederea desfãşurãrii ...

HOTARARE nr. 406 din 9 iunie 1995 privind transmiterea unor imobile, situate in judetul Cluj, in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 22 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu plată, a imobilelor compuse din construcţii în suprafaţa construită desfăşurata de 3.322 mp şi terenurile aferente în suprafaţa de 2.055,74 mp, situate în municipiul cluj-napoca, judeţul cluj, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale de construcţii "transilvania" - s.a. cluj-napoca în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale.art. 2transmiterea imobilelor prevăzute la art. 1 se efectuează la valoarea înregistrată, rezultată din contabilitate, de 688.821.260 lei, reevaluată potrivit prevederilor hotărârii guvernului nr. 500/1994.plata se face de către ministerul apărării naţionale din fondurile alocate pe anul 1995 de la ...

HOTARARE nr. 407 din 9 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Ialomita, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 22 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, situat în comuna dridu nr. 20 judeţul ialomiţa, compus din construcţie şi terenul aferent, identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea consiliului local al comunei dridu din judeţul ialomiţa în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii ca sediu pentru organele sale teritoriale.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi, la valoarea de inventar rezultată din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  prim-ministrunicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   ---------------   ministru de stat, ministrul ...

HOTARARE nr. 404 din 9 iunie 1995 privind transmiterea unei cote-parti din imobilul situat in municipiul Braila, str. Industriei nr. 17, judetul Braila, in patrimoniul Societatii Comerciale "Ceprorex" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 22 iunie 1995

În temeiul prevederilor ordonanţei guvernului nr. 64/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unei cote-părţi din imobilul situat în municipiul brăila, str. industriei nr. 17, judeţul brăila, compus din construcţie şi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărîre, din patrimoniul societăţii comerciale "promex" - s.a. în patrimoniul societăţii comerciale "ceprorex" - s.a.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "ceprorex" - s.a. se majorează si, în mod corespunzător, se diminuează capitalul social al societăţii comerciale "promex" - s.a. cu valoarea cotei-părţi din imobilul prevăzut la art. 1.art. 3predarea-preluarea cotei-părţi din imobilul prevăzut la art. ...

Monitorul Oficial 124 din 21 Iunie 1995 (M. Of. 124/1995)

HOTARIRE Nr. 398 din 9 iunie 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Unifarm", regie de interes national de sub autoritatea Ministerului Sanatatii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 21 iunie 1995

Art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "unifarm", regie de interes naţional de sub autoritatea ministerului sãnãtãţii, prevãzut în anexa nr. i. indicatorul de mãsurare a creşterii productivitatii muncii este cel prevãzut în anexa nr. ii. defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome "unifarm" se aproba de cãtre ministerul sãnãtãţii, cu respectarea prevederilor anuale. art. 2 cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei ...

HOTARIRE Nr. 419 din 15 iunie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 124 din 21 iunie 1995

Prim - ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- secretarul general al guvernului, viorel hrebenciuc ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, dan mircea popescu ministru de stat, ...

Monitorul Oficial 122 din 19 Iunie 1995 (M. Of. 122/1995)

HOTARIRE Nr. 394 din 8 iunie 1995 privind obligatiile ce revin agentilor economici - persoane fizice sau juridice - in comercializarea produselor de folosinta indelungata, destinate consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 122 din 19 iunie 1995

Anexa 1 ------- lista produselor de folosinta îndelungatã destinate populaţiei, a cãror comercializare se va face cu acordarea obligatorie a unui termen de garanţie 1. autovehicule (tractoare şi alte maşini agricole, autoturisme, motociclete, motorete, scutere, barci cu motor, fotolii rulante şi biciclete cu motor etc.). 2. vehicule fãrã motor (rulote, remorci, vehicule hipo, biciclete, triciclete, fotolii rulante, ...

Monitorul Oficial 121 din 16 Iunie 1995 (M. Of. 121/1995)

HOTARIRE Nr. 382 din 6 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Blocuri de locuinte de serviciu pentru cadrele militare din municipiul Botosani, judetul Botosani" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "blocuri de locuinţe de serviciu pentru cadrele militare din municipiul botosani, judeţul botosani", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate în baza legii şi potrivit prevederilor hotãrîrii guvernului nr. 521/1992. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 383 din 6 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Blocuri de locuinte de serviciu pentru cadrele militare din orasul Dorohoi, judetul Botosani" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "blocuri de locuinţe de serviciu pentru cadrele militare din oraşul dorohoi, judeţul botosani", prevãzuţi în anexele nr. 1 - 4 *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate în baza legii şi potrivit prevederilor hotãrîrii guvernului nr. 521/1992. *) anexele se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 387 din 6 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Casa de copii din comuna Cozmesti, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "casa de copii din comuna cozmesti, judeţul iaşi", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 392 din 8 iunie 1995 privind aprobarea clasarii accesului pe coronamentul digului intre Braila si Galati, ca drum judetean sub denumirea DJ 221 A EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Articol unic se aproba clasarea accesului pe coronamentul digului între brãila şi galaţi, ca drum judeţean sub denumirea dj 221 a, în lungime de 14,917 km. prim - ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 393 din 8 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Art. 1 se aproba transmiterea imobilului compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 738 m.p. şi terenul aferent în suprafata de 414 m.p., situat în municipiul bucureşti, str. gabriel pery nr. 3, sectorul 1, din patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în proprietatea publica a statului şi în administrarea curţii de conturi, în vederea folosirii acestuia ca sediu pentru direcţia de control financiar a municipiului bucureşti. art. 2 patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" se diminueazã cu valoarea din contabilitate a imobilului transmis potrivit art. 1, ...

HOTARIRE Nr. 395 din 9 iunie 1995 privind reglementarea operatiunii de mentinere a valorii cotei din capitalul subscris de Romania la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (B.I.R.D.), varsata in lei si existenta in contul B.I.R.D. la Banca Nationala a Romaniei la data de 30 iunie 1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Art. 1 ca urmare a modificãrii cursului de schimb al monedei naţionale fata de dolarul s.u.a., se aproba menţinerea valorii cotei de participare a româniei la capitalul bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare, vãrsatã în lei şi existenta în contul b.i.r.d. la banca nationala a româniei la data de 30 iunie 1994, care se reintregeste cu suma de 25.927.879.028 lei. art. 2 operaţiunea menţionatã la art. 1 se va efectua prin emiterea unui bilet la ordin semnat de ministrul finanţelor. art. 3 ministerul finanţelor va ...

HOTARIRE Nr. 396 din 9 iunie 1995 privind autorizarea efectuarii unei plati refuzate la viza de controlul preventiv al Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Articol unic. se autorizeaza efectuarea de cãtre ministerul finanţelor a plãţii sumei de 54.467.305,32 lei cãtre banca nationala a româniei, reprezentind contravaloarea regularizãrii de dobinda plãtitã la extern de banca nationala a româniei, în numele româniei, în cadrul acordului de împrumut dintre românia şi republica austria, încheiat la viena la 1 aprilie 1992 şi ratificat de parlamentul româniei prin legea nr. 51/1992 , refuzatã la viza de controlul preventiv al curţii de conturi prin decizia nr. 63 din 15 noiembrie 1994. ...

HOTARIRE Nr. 397 din 9 iunie 1995 privind stabilirea cuantumului alocatiei de stat pentru copii la 8.000 lei pe luna EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 121 din 16 iunie 1995

Articol unic Începînd cu data de 1 iunie 1995, alocaţia de stat pentru copii se acorda în cuantum de 8.000 lei pe luna. prim - ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARARE nr. 386 din 6 iunie 1995 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea lucrarilor de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale care au avut loc in judetul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 16 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 600 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului pe anul 1995, pentru judeţul hunedoara, în vederea continuării lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale care au avut loc în judeţul hunedoara.art. 2utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de remediere a unor poduri şi punţi pietonale, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, iar administrarea acesteia se face de către organele teritoriale ale ministerului finanţelor.art. 3sumelor neutilizate până la data de 31 decembrie 1995, alocate ...

HOTARARE nr. 388 din 6 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Suceava, judetul Suceava, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 16 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în municipiul suceava, str. petru rareş nr. 70, judeţul suceava, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite, fără plată, din administrarea regiei autonome de utilităţi comunale şi locative suceava, aflată sub autoritatea consiliului local al municipiului suceava, în administrarea ministerului de interne, pentru inspectoratul de poliţie judeţean suceava.art. 2patrimoniul regiei autonome de utilităţi comunale şi locative suceava se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului la data de 31 decembrie 1994.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face ...

Monitorul Oficial 120 din 15 Iunie 1995 (M. Of. 120/1995)

HOTARIRE Nr. 374 din 5 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului de cooperare tehnica, stiintifica si tehnologica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Columbia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 120 din 15 iunie 1995

Acord de cooperare tehnica, ŞtiinŢificĂ Şi tehnologicĂ între guvernul româniei şi guvernul republicii columbia guvernul româniei şi guvernul republicii columbia, denumite în continuare pãrţi, în vederea îndeplinirii acordului general de prietenie şi cooperare dintre românia şi republica columbia, semnat între cele doua guverne la santafe de bogota la 5 august 1993, animate de dorinta de a întãri relaţiile de prietenie şi cooperare şi convinse de multiplele avantaje care ar rezulta dintr-o colaborare reciprocã, recunoscind importanta pe care cooperarea tehnica, ...

HOTARARE nr. 409 din 9 iunie 1995 privind acordarea din fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului de facilitati personalului disponibilizat potrivit art. 22 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995, precum si de credite fara dobanda unor regii autonome si societati comerciale consumatoare de energie electrica si gaze naturale potrivit art. 18 lit. b) din aceeasi ordonanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 iunie 1995

În temeiul art. 18 şi al art. 22 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se alocă suma de 2.722.452 mii lei ministerului transporturilor pentru acordarea de facilităţi personalului disponibilizat de la regia autonomă "societatea naţională a căilor ferate române", de sub autoritatea acestuia, căreia i s-a instituit regimul special de supraveghere economico-financiară, potrivit anexei nr. 1.se alocă suma de 12.000.000 mii lei ministerului industriilor ...

HOTARARE nr. 381 din 6 iunie 1995 privind formarea unor stocuri de medicamente de catre Ministerul Sanatatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 15 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1din contingentul de medicamente achiziţionate în cadrul acordului de împrumut 3409 ro încheiat cu banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, ministerul sănătăţii poate constitui stocuri de medicamente în vederea rezolvării situaţiilor urgente de epidemii, calamitaţi naturale şi a altor situaţii deosebite, în limita fondurilor bugetare aprobate anual cu această destinaţie.art. 2nomenclatorul medicamentelor ce fac obiectul stocurilor constituite pentru rezolvarea situaţiilor prevăzute la art. 1 este prezentat în anexa nr. 1.art. 3achiziţionarea, depozitarea, stocarea şi conservarea medicamentelor se asigură de către regia autonomă "unifarm" şi societăţile comerciale farmaceutice, menţionate în anexa nr. 2, unităţi care sunt abilitate pentru ...

Monitorul Oficial 119 din 14 Iunie 1995 (M. Of. 119/1995)

HOTARIRE Nr. 378 din 6 iunie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 378 din 6 iunie 1995pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului comunicaţiilor emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de ...

HOTARIRE Nr. 379 din 6 iunie 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Multiproduct" de sub autoritatea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 379 din 6 iunie 1995pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "multiproduct" de sub autoritatea ministerului justiţiei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "multiproduct" de sub ...

HOTARIRE Nr. 380 din 6 iunie 1995 privind aprobarea decontarii la intern a operatiunilor aferente creditului comercial acordat Romaniei de catre Guvernul Republicii Populare Chineze in baza acordului semnat la 8 iulie 1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 380 din 6 iunie 1995privind aprobarea decontãrii la intern a operaţiunilor aferente creditului comercial acordat româniei de cãtre guvernul republicii populare chineze în baza acordului semnat la 8 iulie 1991 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În temeiul prevederilor ordonanţei guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleazã prin conturile de cliring, barter şi cooperare economicã internationala ...

HOTARIRE Nr. 384 din 6 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Drumul Roman - Gherla", judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 384 din 6 iunie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "drumul roman - gherla", judeţul cluj emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "drumul roman -gherla", judeţul cluj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului ...

HOTARIRE Nr. 385 din 6 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Brebu, judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 385 din 6 iunie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna brebu, judeţul prahova emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna brebu, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului ...

HOTARIRE Nr. 389 din 6 iunie 1995 cu privire la alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pentru Biserica Episcopala Husi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 14 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 389 din 6 iunie 1995cu privire la alocarea unor fonduri de la bugetul de stat pentru biserica episcopala husi emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 119 din 14 iunie 1995 În baza prevederilor art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 250 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, cu titlu de contribuţie din partea statului ...

HOTARARE nr. 390 din 6 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Iasi, judetul Iasi, in administrarea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilului - proprietate publică a statului - împreună cu mijloacele fixe din dotare, situat în municipiul iaşi, str. agatha barsescu nr. 9, judeţul iaşi, din administrarea consiliului judeţean iaşi, în administrarea mitropoliei moldovei şi bucovinei, necesar funcţionării facultăţii de teologie ortodoxă iaşi.art. 2identificarea imobilului, care se transmite cu titlu gratuit, este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele două părţi.prim-ministru   nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------  ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescu  secretar de stat, şeful departamentuluipentru administraţie publică locală, octav cozmâncăbucureşti, 6 iunie 1995.nr. 390.anexĂ datele de identificare   a ...

HOTARARE nr. 22 din 12 iunie 1995 privind demisia unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 14 iunie 1995

În temeiul art. 67 alin. (2) din constituţia româniei şi al art. 186 din regulamentul camerei deputaţilor, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic camera deputaţilor ia act de cererea de demisie, de la data de 12 iunie 1995, prezentatã de doamna florica ionea, deputat ales în circumscripţia electoralã nr. 41 bucureşti, aparţinând grupului parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia, şi declarã vacant locul de deputat deţinut de aceasta. ...

 HOTĂRÂRE nr. 410 din 9 iunie 1995 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 234/1995 cuprinzând indicatorii specifici de măsurare a creşterii productivităţii muncii, respectiv a eficienţei economice, ce pot fi luaţi în calcul pentru justificarea creşterii salariului mediu în cursul anului 1995 faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 14 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicprevederile din anexa la hotărârea guvernului nr. 234/1995 cuprinzând indicatorii specifici de măsurare a creşterii productivităţii muncii, respectiv a eficienţei economice, ce pot fi luaţi în calcul pentru justificarea creşterii salariului mediu în cursul anului 1995 faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 74 din 25 aprilie 1995, se completează, pentru societăţile comerciale cu capital majoritar de stat din petrochimie, cu un indicator specific, după cum urmează:"7. reducerea ponderii cheltuielilor de personal în total costuri.În cazul reducerii ratei rentabilităţii, calculată ca raport între profitul realizat şi costurile totale, faţă de ...

Monitorul Oficial 118 din 13 Iunie 1995 (M. Of. 118/1995)

HOTARIRE Nr. 250 din 8 mai 1992 *** Republicata privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 iunie 1995

*) republicatã în temeiul art. iii din hotãrîrea guvernului nr. 314 din 9 mai 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 93 din 17 mai 1995. hotãrîrea guvernului nr. 250 din 8 mai 1992 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 108 din 17 mai 1992 şi a mai fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 578 din 22 septembrie 1992 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 254 din 12 octombrie 1992. cap. 1 concediul de odihna ...

HOTARIRE Nr. 344 din 26 mai 1995 privind unele masuri de sporire a sigurantei in exploatare a metroului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 13 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 344 din 26 mai 1995privind unele mãsuri de sporire a siguranţei în exploatare a metroului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 118 din 13 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) În scopul asigurãrii condiţiilor de siguranta a circulaţiei, de securitate a cãlãtorilor, a personalului ce deserveste metroul şi a persoanelor implicate în acţiuni de apãrare civilã, pentru menţinerea cerinţelor esenţiale de rezistenta şi stabilitate, siguranta în exploatare, siguranta la foc, igiena, sãnãtate a ...

HOTARIRE Nr. 376 din 5 iunie 1995 privind aprobarea Conventiei-cadru de cooperare tehnica si stiintifica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite Mexicane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 118 din 13 iunie 1995

Guvernul româniei şi guvernul statelor unite mexicane, denumite în continuare pãrţi, animate de dorinta de a întãri şi a dezvolta legãturile traditionale de prietenie existente între cele doua popoare, constiente de interesul lor comun de a promova şi a întãri progresul tehnic şi ştiinţific şi avantajele reciproce care pot rezulta din cooperarea în domenii de interes reciproc, convinse de importanta edificarii unor mecanisme care sa contribuie la dezvoltarea acestui proces şi de necesitatea de a executa programe de cooperare tehnica şi ştiinţificã care au un impact efectiv asupra progresului economic şi ...

HOTARARE nr. 371 din 5 iunie 1995 privind transmiterea unor imobile in administrarea Regiei Autonome "Loteria Nationala" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 13 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, compuse din construcţii şi terenurile aferente acestora, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din administrarea regiilor autonome aflate sub autoritatea consiliilor locale, menţionate în aceeaşi anexă, în administrarea regiei autonome "loteria naţională", în vederea folosirii în continuare a acestora ca sedii pentru unităţile proprii.art. 2predarea-primirea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3transmiterea imobilelor se face la valoarea de inventar existentă la data predării-preluării acestora.prim-ministru   nicolae vacaroiucontrasemnează:   ─────────────────ministru de ...

Monitorul Oficial 115 din 08 Iunie 1995 (M. Of. 115/1995)

HOTARIRE Nr. 20 din 5 iunie 1995 privind prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei speciale pentru avizarea unei propuneri legislative, instituita prin Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 6/1994 EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 8 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 20 din 5 iunie 1995privind prelungirea termenului de depunere a raportului comisiei speciale pentru avizarea unei propuneri legislative, instituitã prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 6/1994 emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 115 din 8 iunie 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic termenul de depunere a raportului comisiei speciale pentru avizarea propunerii legislative privind minoritãţile naţionale şi comunitatile autonome, astfel cum a fost stabilit la art. 2 din hotãrîrea ...

HOTARIRE Nr. 21 din 6 iunie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 8 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 21 din 6 iunie 1995pentru modificarea hotãrîrii camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 115 din 8 iunie 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: a. domnul deputat valeriu tabara, grupul parlamentar ...

HOTARIRE Nr. 355 din 30 mai 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 115 din 8 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 355 din 30 mai 1995pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului transporturilor emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 115 din 8 iunie 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de sub autoritatea ministerului ...

HOTARARE nr. 364 din 30 mai 1995 privind organizarea Festivalului si Concursului International "George Enescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 8 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1Începând cu ediţia a xiv-a, festivalul internaţional "george enescu" se va organiza din trei în trei ani, iar concursurile din structura acestuia, după cum urmează:- în primul an, concurs pentru pian;- în al doilea an, concurs pentru vioară;- în al treilea an, festivalul propriu-zis şi concursul de creaţie.art. 2festivalul internaţional "george enescu", ediţia a xiii-a, se va desfăşura în bucureşti, în perioada 10-24 septembrie 1995, cu deschiderea oficială pe data de 7 septembrie 1995.art. 3ministerul culturii va lua măsurile corespunzătoare organizatorice, impresariale, de mediatizare internă şi internaţională şi va sprijini financiar, în completarea veniturilor realizate din organizarea ...

Monitorul Oficial 114 bis din 06 Iunie 1995 (M. Of. 114 bis/1995)

HOTARIRE Nr. 8 din 6 iunie 1995 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995

Articol unic domnul bulai costica se numeşte în funcţia de judecãtor la curtea constituţionalã, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetãrii mandatului domnului judecãtor miklos fazakas, prin expirarea termenului pentru care a fost numit. aceasta hotãrîre a fost adoptatã de senat în şedinţa din 6 iunie 1995, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (4) din legea nr. 47/1992. preŞedintele senatului ...

Monitorul Oficial 114 din 06 Iunie 1995 (M. Of. 114/1995)

HOTARIRE Nr. 356 din 30 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reducerea poluarii la extractia zincului si plumbului din concentrate indigene - etapa I", la Societatea Comerciala "Sometra" - S.A. Copsa Mica, judetul Sibiu EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reducerea poluarii la extractia zincului şi plumbului din concentrate indigene - etapa i", la societatea comercialã "sometra" - s.a. copsa mica, judeţul sibiu, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului ...

HOTARIRE Nr. 357 din 30 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sporirea capacitatii de circulatie a podului peste riul Cibin, in municipiul Sibiu, in zona PECO", judetul Sibiu EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sporirea capacitãţii de circulaţie a podului peste riul cibin, în municipiul sibiu, în zona peco", judeţul sibiu, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 358 din 30 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Finta, judetul Dimbovita" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna finta, judeţul dimbovita", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 359 din 30 mai 1995 privind aprobarea propunerii de concesionare si a caietului de sarcini al concesiunii, pentru un teren aflat situat in municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Articol unic se aproba propunerea de concesionare şi caietul de sarcini al concesiunii avînd ca obiect un teren în suprafata de 1 ha, situat în municipiul bucureşti, sos, bucureşti-otopeni nr. 107, conform planului de situaţie, aflat în administrarea institutului naţional de gerontologie şi geriatrie "ana aslan". durata concesiunii este de 20 de ani şi are ca obiect construirea unor laboratoare şi secţii de cercetare-producţie în domeniul produselor cosmetice, dermatologice şi farmaceutice. ...

HOTARIRE Nr. 361 din 30 mai 1995 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli de protocol de catre Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba suportarea, de cãtre ministerul afacerilor externe, a cheltuielilor de protocol ocazionate de invitarea în ţara a unui numãr de 35 de personalitãţi strãine, cu prilejul desfãşurãrii "cursurilor de vara titulescu" - iulie 1995, prin derogare de la prevederile cap. ii pct. 2 din normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestãri cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de cãtre instituţiile publice, aprobate prin hotãrîrea guvernului nr. 552/1991. art. 2 cheltuielile pentru desfãşurarea acţiunii prevãzute la ...

HOTARIRE Nr. 362 din 30 mai 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome a Imprimeriilor de sub autoritatea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome a imprimeriilor, de sub autoritatea ministerului culturii, prevãzut în anexa nr. 1 la prezenta hotãrîre. se aproba indicatorul specific de eficienta ce se va utiliza pentru justificarea creşterii salariului mediu, în cursul anului 1995 fata de cel aferent lunii noiembrie 1994, prezentat în anexa nr. ii. defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome a imprimeriilor se aproba de cãtre ministerul de resort, cu respectarea prevederilor anuale. ...

HOTARIRE Nr. 366 din 30 mai 1995 privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 din 6 iunie 1995

Art. 1 efectivele ministerului de interne, la pace, se suplimenteaza cu 156 posturi, din care 11 ofiţeri şi 145 maiştri militari şi subofiteri pentru comandamentul trupelor de pompieri, în vederea infiintarii subunitatii speciale de prevenire şi stingere a incendiilor la palatul parlamentului. art. 2 cheltuielile determinate de suplimentarea efectivelor prevãzute la art. 1, în suma de 574.812 mii lei, din care pentru: personal 301.035 mii lei, materiale 240.177 mii lei, capital 33.600 mii lei, se vor suporta din rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. se autorizeaza ministerul finanţelor sa ...

Monitorul Oficial 114 bis din 06 Iunie 1995 (M. Of. 114 bis/1995)

HOTARIRE Nr. 368 din 30 mai 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national "Loteria Nationala" si "Imprimeria Nationala" de sub autoritatea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome "loteria nationala" şi "imprimeria nationala" de sub autoritatea ministerului finanţelor, prevãzute în anexele nr. i.1 şi i.2 la prezenta hotãrîre. indicatorii de mãsurare a creşterii productivitatii muncii, respectiv a eficientei economice utilizaţi de cãtre regiile autonome de sub autoritatea ministerului finanţelor sunt prevãzuţi în anexele nr. ii.1 şi ii.2. defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome "loteria nationala" şi "imprimeria nationala" se aproba de cãtre ministerul finanţelor, cu ...

HOTARIRE Nr. 369 din 30 mai 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, prevãzute în anexele nr. i.1 şi i.2 la prezenta hotãrîre. indicatorii de mãsurare a creşterii productivitatii muncii sunt cei prevãzuţi în anexele nr. ii.1 şi ii.2. defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome de interes naţional se aproba de cãtre ministerul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, cu respectarea prevederilor anuale. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 372 din 5 iunie 1995 privind constituirea fondului de redresare financiara la dispozitia Guvernului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995

Art. 1 se aproba constituirea fondului de redresare financiarã la dispoziţia guvernului pe anul 1995, în suma de 100,0 miliarde lei, potrivit prevederilor ordonanţei guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se aloca din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 fondul de redresare financiarã la dispoziţia ...

HOTARIRE Nr. 375 din 5 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei din Romania si Departamentul de Stiinta si Tehnologie din Filipine privind cooperarea stiintifica si tehnologica EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 114 BIS din 6 iunie 1995

Articol unic se aproba acordul dintre ministerul cercetãrii şi tehnologiei din românia şi departamentul de Ştiinţa şi tehnologie din filipine privind cooperarea ştiinţificã şi tehnologicã, semnat la manilla la 22 august 1994. prim - ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 114 din 06 Iunie 1995 (M. Of. 114/1995)

HOTARARE nr. 345 din 26 mai 1995 privind aprobarea scoaterii din functiune si a valorificarii, de catre Regia Autonoma "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane", a materialului rulant excedentar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1În scopul adaptării capacităţilor de transport la cerinţele prezente, se aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, de către regia autonomă "societatea naţională a căilor ferate române", a materialului rulant excedentar amortizat şi neamortizat integral, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în condiţiile menţinerii traficului feroviar la nivelul solicitărilor.art. 2se va constitui o comisie tehnică centrală, condusă de secretarul de stat din cadrul ministerului transporturilor care coordonează activitatea regiei autonome "societatea naţională a căilor ferate române", cu sarcina de a urmări şi coordona întreaga activitate de scoatere din funcţiune şi de valorificare a materialului rulant excedentar.componenţa comisiei ...

HOTARARE nr. 360 din 30 mai 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 iunie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al celorlalte prevederi legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publica a statului, compus din construcţie şi teren, situat în bucureşti, str. d.i. mendeleev nr. 21 - 25, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea ministerului cercetării şi tehnologiei.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele doua părţi.art. 3(1) ministrul cercetării şi tehnologiei va utiliza spaţiul la care are dreptul potrivit reglementărilor în ...

HOTARARE nr. 363 din 30 mai 1995 privind transmiterea unui imobil situat in orasul Vatra Dornei, judetul Suceava, in administrarea Ministerului Public EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 6 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului "vila cerbul", format din construcţie şi terenul aferent, situat în oraşul vatra dornei, judeţul suceava, având datele de identificare prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "dorna turism" - s.a. în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului public.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "dorna turism" - s.a. se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără diminuarea capitalului fondului proprietăţii private iii - transilvania.art. 3bunurile mobile şi dotările aferente imobilului prevăzut la art. 1 se preiau cu ...

Monitorul Oficial 114 bis din 06 Iunie 1995 (M. Of. 114 bis/1995)

HOTARARE nr. 347 din 26 mai 1995 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 664/1990 si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 548/1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 114 bis din 6 iunie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice,guvernul româniei hotărăşte:art. 1hotărârea guvernului nr. 664/1990 privind stabilirea structurii organizatorice şi a numărului de personal pentru fundaţia culturală română, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 86 din 7 mai 1992, modificată şi completată prin hotărârea guvernului nr. 91/1992, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 52 din 30 martie 1992, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1 - se aprobă structura organizatorică a fundaţiei culturale române în limita a 166 posturi, potrivit anexei."2. anexa la hotărâre se modifică şi ...

Monitorul Oficial 113 din 05 Iunie 1995 (M. Of. 113/1995)

HOTARIRE Nr. 7 din 31 mai 1995 privind stabilirea unor norme de procedura in legatura cu numirea unui judecator la Curtea Constitutionala, din partea Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 5 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 7 din 31 mai 1995privind stabilirea unor norme de procedura în legatura cu numirea unui judecãtor la curtea constituţionalã, din partea senatului emitent: senatul publicat În: monitorul oficial nr. 113 din 5 iunie 1995 avînd în vedere ca în legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale şi în regulamentul senatului nu sînt prevãzute reglementãri complete privind procedura de numire a unui judecãtor la curtea constituţionalã şi ţinînd seama de precedentele rezolvari în situaţii similare, precum şi de prevederile art. ...

HOTARIRE Nr. 342 din 26 mai 1995 referitoare la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru vinzarea masei lemnoase destinate agentilor economici EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 5 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 342 din 26 mai 1995referitoare la aprobarea regulamentului privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor pentru vînzarea masei lemnoase destinate agenţilor economici emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 113 din 5 iunie 1995 În temeiul art. 5 alin. 5 din legea nr. 15/1995, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba regulamentul privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiilor pentru vînzarea masei lemnoase destinate agenţilor economici, prevãzut în anexa la prezenta hotãrîre. ...

HOTARIRE Nr. 348 din 26 mai 1995 privind garantarea unui credit extern pentru achizitionarea de aparatura medicala necesara Spitalului Elias si Centrului Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Bucuresti din subordinea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 113 din 5 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 348 din 26 mai 1995privind garantarea unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatura medicalã necesarã spitalului elias şi centrului medical de diagnostic şi tratament ambulatoriu bucureşti din subordinea ministerului apãrãrii naţionale emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 113 din 5 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea, de cãtre ministerul finanţelor, a unui credit extern în valoare de 12,5 milioane mãrci germane, inclusiv dobinzile şi comisioanele aferente, în vederea asigurãrii resurselor ...

HOTARARE nr. 354 din 30 mai 1995 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 5 iunie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse modifică anexa nr. 2 "unităţile care funcţionează în subordinea ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului" la hotărârea guvernului nr. 456/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 223 din 18 august 1994, potrivit anexei la prezenta hotărâre.   prim-ministru  nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:   ---------------- ministrul lucrărilor publice  şi amenajării teritoriului,  marin cristea  ministrul cercetării şi tehnologiei,  doru dumitru paladebucureşti, 30 mai 1995.nr. 354.anexĂ  unitĂŢilecare funcţionează în subordinea ministerului lucrărilor publice   şi amenajării teritoriului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. denumirea ...

Monitorul Oficial 111 din 02 Iunie 1995 (M. Of. 111/1995)

HOTARIRE Nr. 18 din 30 mai 1995 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 2 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 18 din 30 mai 1995privind modificarea şi completarea regulamentului camerei deputaţilor emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 111 din 2 iunie 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. art. 1 regulamentul camerei deputaţilor, aprobat prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 8 din 24 februarie 1994 , se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 7 va avea urmãtorul cuprins: "art. 7 - comisia de validare poate propune ...

HOTARIRE Nr. 341 din 26 mai 1995 privind modul de repartizare si de utilizare a unor fonduri alocate Secretariatului General al Guvernului potrivit art. 42 alin. (4) si (5) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 111 din 2 iunie 1995

Anexa 1 ------- destinaŢia fondurilor aprobate prin art. 42 alin. (4) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, în vederea promovãrii imaginii şi a intereselor româniei peste hotare de cãtre departamentul informaţiilor publice-------------------------------------------------------------------------------- ...

HOTARARE nr. 352 din 26 mai 1995 privind subventionarea, in proportie de 70%, a dobanzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli in temeiul art. 7 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 83/1993 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 2 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1Ân vederea achiziţionării de tractoare, combine, maşini şi utilaje agricole din producţia internă, producătorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobânda anuală subvenţionată în proporţie de 70%.beneficiarii de credite sunt producătorii agricoli individuali şi cei cu personalitate juridică, inclusiv arendaşii, stabiliţi potrivit art. 2 alin. (2) din legea nr. 83/1993.art. 2creditele se acordă cu dobânda pieţei, cu respectarea următoarelor condiţii:a) să reprezinte cel mult 85% din preţul tractoarelor, combinelor, maşinilor şi utilajelor agricole cumpărate, diferenţa de 15% urmând a fi achitată din fonduri proprii de către beneficiari;b) rambursarea creditului se va eşalona pe o perioadă de ...

Monitorul Oficial 110 din 01 Iunie 1995 (M. Of. 110/1995)

HOTARIRE Nr. 350 din 26 mai 1995 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Institutului de Cercetari, Studii si Proiectari pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului "Urbanproiect" Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 1 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 350 din 26 mai 1995privind transmiterea unei pãrţi dintr-un imobil, situat în municipiul bucureşti, în administrarea institutului de cercetãri, studii şi proiectari pentru urbanism şi amenajarea teritoriului "urbanproiect" bucureşti emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 110 din 1 iunie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a unei pãrţi din imobilul situat în municipiul bucureşti, str. nicolae filipescu nr. 53-55, sectorul 2, reprezentind construcţii cu o suprafata utila de ...

HOTARIRE Nr. 351 din 26 mai 1995 privind aprobarea parcului auto pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Industriilor si unitatile din subordine sa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 1 iunie 1995

HotĂrÎre nr. 351 din 26 mai 1995privind aprobarea parcului auto pentru activitãţile specifice desfãşurate de ministerul industriilor şi unitãţile din subordine sa emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 110 din 1 iunie 1995 În temeiul prevederilor anexei nr. 2 la ordonanta guvernului nr. 63/1994 , aprobatã prin legea nr. 13/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba deţinerea şi utilizarea de cãtre ministerul industriilor a unui parc auto format din 61 autovehicule, ...

HOTARARE nr. 349 din 26 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, in administrarea Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 1 iunie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu plată a imobilului situat în municipiul sfântu gheorghe, str. 1 decembrie 1918 nr. 13 - parter -, judeţul covasna, identificat potrivit anexei care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "comalta" - s.a. sfântu gheorghe în proprietatea publică a statului şi în administrarea curţii de conturi, pentru a fi folosit ca sediu de către camera de conturi covasna.art. 2transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se efectuează la valoarea actualizată, evidenţiată în contabilitate, din fondurile alocate în bugetul de stat curţii de conturi.art. 3predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016