Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare aprilie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare aprilie 1995

Monitorul Oficial 78 din 28 Aprilie 1995 (M. Of. 78/1995)

HOTARARE nr. 246 din 17 aprilie 1995 privind stabilirea cantitatilor contingentate la exportul de produse lemnoase si a normelor privind conditiile de eliberare a licentelor de export pentru anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 28 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă lista produselor lemnoase şi a cantităţilor contingentate la export pe anul 1995, precum şi normele privind condiţiile de eliberare a licenţelor de export pentru produsele lemnoase contingentate în anul 1995, prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2Încasarea contravalorii exportului de cherestea de rasinoase şi cherestea de fag se va face fie anticipat, fie pe baza de acreditive documentare irevocabile, domiciliate în românia, cu plata la vedere, în contul agentului economic producător.art. 3comisia de analizare a cererilor de licenţa şi atribuire a contingentelor de export de masa ...

Monitorul Oficial 77 din 27 Aprilie 1995 (M. Of. 77/1995)

HOTARIRE Nr. 14 din 26 aprilie 1995 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 27 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 14 din 26 aprilie 1995privind validarea unui mandat de deputat emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 77 din 27 aprilie 1995 În temeiul art. 67 alin. (1) din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi avînd în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic se valideazã mandatul de deputat ...

Monitorul Oficial 76 din 27 Aprilie 1995 (M. Of. 76/1995)

HOTARIRE Nr. 251 din 25 aprilie 1995 privind stabilirea zilei de 1 mai ca zi nelucratoare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 76 din 27 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 251 din 25 aprilie 1995privind stabilirea zilei de 1 mai ca zi nelucrãtoare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 76 din 27 aprilie 1995 În vederea sarbatoririi zilei internaţionale a muncii, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) ziua de 1 mai 1995 se stabileşte ca zi nelucrãtoare. (2) agenţii economici cu profil de alimentaţie publica şi de desfacere a produselor petroliere vor avea program de lucru de ...

Monitorul Oficial 77 din 27 Aprilie 1995 (M. Of. 77/1995)

HOTARARE nr. 235 din 10 aprilie 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale, in limita unui contingent tarifar, a importului de lapte praf destinat copiilor in varsta de 0-1 an EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 27 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul de lapte praf destinat copiilor în vârsta de 0-1 an, în limita unui contingent tarifar de 43.400.000 dolari, conform anexei.administrarea contingentului tarifar se efectuează prin licenţe eliberate de ministerul comerţului, avizate de ministerul sănătăţii.art. 2prevederile prezentei hotărâri se aplică până la 31 decembrie 1995.prim-ministru  nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:---------------   ministrul sănătăţii,   iulian mincu  ministru de stat, ministrul finanţelor,florin georgescuministrul comerţului,  cristian ionescup. ministrul agriculturii şi alimentaţiei, alexandru lapusan, secretar de statbucureşti, 10 aprilie 1995.nr. 235.anexĂ listaproduselor exceptate temporar de la plata taxelor vamale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   poziţia ...

Monitorul Oficial 76 din 27 Aprilie 1995 (M. Of. 76/1995)

HOTARARE nr. 449 din 29 iulie 1994 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 76 din 27 aprilie 1995

---------*) republicată în temeiul art. 2 din hotărârea guvernului nr. 210 din 7 aprilie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 69 din 14 aprilie 1995.hotărârea guvernului nr. 449 din 29 iulie 1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 16 august 1994.În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al celorlalte reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1ministerul finanţelor se organizează şi funcţionează ca organ al administraţiei publice centrale de specialitate care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice.art. 2ministerul finanţelor exercită administrarea ...

Monitorul Oficial 77 din 27 Aprilie 1995 (M. Of. 77/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 266 din 25 aprilie 1995 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 111/1995 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 77 din 27 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicarticolul 5 din hotărârea guvernului nr. 111/1995 privind constituirea şi funcţionarea comisiei de elaborare a strategiei naţionale de pregătire a aderării româniei la uniunea europeană, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 42 din 6 martie 1995, se modifică şi se completează, având următorul cuprins:"art. 5(1) comisia prevăzută la art. 1 este condusă de un preşedinte, cu rang de ministru de stat, subordonat direct primului-ministru.(2) În funcţia de preşedinte al comisiei se numeşte domnul academician tudorel postolache."prim-ministrunicolae vacaroiucontrasemnează:ministru de stat,preşedintele consiliuluipentru coordonare, strategieşi reforma economică,mircea coseap. ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,adrian neacsu,secretar de statministru de ...

Monitorul Oficial 74 din 25 Aprilie 1995 (M. Of. 74/1995)

HOTARIRE Nr. 13 din 20 aprilie 1995 privind modificarea componentei nominale a Comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea si functionarea partidelor politice, instituita prin Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 17/1994 EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 13 din 20 aprilie 1995privind modificarea componentei nominale a comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice, instituitã prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 17/1994 emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 74 din 25 aprilie 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic componenta nominalã a comisiei speciale pentru elaborarea unei propuneri legislative cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor politice, prevãzutã în anexa la hotãrîrea ...

HOTARIRE Nr. 232 din 10 aprilie 1995 privind aprobarea garantarii de catre stat a unui import efectuat de Ministerul Sanatatii pentru dotarea centrelor de cardiologie EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 232 din 10 aprilie 1995privind aprobarea garantarii de cãtre stat a unui import efectuat de ministerul sãnãtãţii pentru dotarea centrelor de cardiologie emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 74 din 25 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea de cãtre stat a unui import efectuat de ministerul sãnãtãţii pentru echipamente medicale specifice cardiologiei, cardiologiei interventionale şi chirurgiei cardiace, în vederea dotãrii centrelor de cardiologie din bucureşti, cluj, iaşi, timişoara, tirgu mures, ...

HOTARIRE Nr. 245 din 17 aprilie 1995 privind prelungirea valabilitatii Hotaririi Guvernului nr. 729/1994 cu privire la negocierea preturilor cu amanuntul la unele produse de baza in consumul populatiei, din productie interna, si stabilirea de prime la carnea de porcine si de pasare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 74 din 25 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 245 din 17 aprilie 1995privind prelungirea valabilitãţii hotãrîrii guvernului nr. 729/1994 cu privire la negocierea preţurilor cu amãnuntul la unele produse de baza în consumul populaţiei, din producţie interna, şi stabilirea de prime la carnea de porcine şi de pasare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 74 din 25 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se prelungeşte valabilitatea hotãrîrii guvernului nr. 729/1994 cu privire la negocierea preţurilor cu amãnuntul la ...

Monitorul Oficial 73 din 21 Aprilie 1995 (M. Of. 73/1995)

HOTARIRE Nr. 227 din 10 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Biblioteca judeteana Octavian Goga" din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 21 aprilie 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "biblioteca judeteana octavian goga" din municipiul cluj-napoca, judeţul cluj, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. prim - ministru ...

HOTARIRE Nr. 228 din 10 aprilie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Vilcea, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 21 aprilie 1995

Art. 1 se aproba transmiterea, fãrã plata, a imobilului compus din construcţii în suprafata de 965 m.p. şi terenul aferent, situat în oraşul brezoi, strada principala nr. 1, judeţul vilcea, din patrimoniul regiei autonome de gospodãrie comunalã şi locativã brezoi-voineasa, judeţul vilcea, în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului de interne. art. 2 predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol, încheiat între cele doua pãrţi, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrîri. art. ...

HOTARIRE Nr. 230 din 10 aprilie 1995 privind transmiterea unui teren, situat in judetul Valcea, in administrarea Consiliului Local al Orasului Baile Olanesti, judetul Valcea EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 73 din 21 aprilie 1995

Articol unic se aproba transmiterea terenului în suprafata de 2.400 m.p., situat în oraşul baile olanesti, judeţul valcea, identificat potrivit planului de situaţie, din administrarea ministerului apãrãrii naţionale în administrarea consiliului local al oraşului baile olanesti, judeţul valcea, în scopul construirii statiei de reglare-mãsurare şi a punctului de lucru pentru alimentarea cu gaze naturale a localitãţii baile olanesti. prim - ministru ...

HOTARARE nr. 229 din 10 aprilie 1995 privind alocarea unor fonduri din rezerva bugetara la dispozitia Guvernului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 21 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1În vederea organizării unor acţiuni prilejuite de declararea ca municipii a oraşelor: curtea de argeş, caransebeş, mangalia, orăştie, feteşti, urziceni, paşcani, carei, câmpulung moldovenesc, huşi şi roşiorii de vede, se aloca din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, pe anul 1995, suma de 110 milioane lei, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.cu fondurile prevăzute la alineatul precedent se majorează sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale ale municipiilor respective.art. 2consiliile locale ale municipiilor prevăzute la art. 1 vor folosi sumele alocate numai pentru organizarea acţiunilor respective.art. 3ministerul finanţelor va introduce ...

HOTARARE nr. 231 din 10 aprilie 1995 privind eliberarea domnului Nitu Vasile din functia de prefect al judetului Arges EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 21 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul niţu vasile se elibereazã, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului argeş, începând cu data de 7 aprilie 1995. prim-ministru nicolae vĂcĂroiu ...

Monitorul Oficial 72 din 20 Aprilie 1995 (M. Of. 72/1995)

HOTARARE nr. 220 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) subsecretariatul de stat pentru problemele victimelor revoluţiei din decembrie 1989 îşi schimbă denumirea în secretariatul de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 şi se organizează şi funcţionează conform prevederilor din prezenta hotărâre.(2) secretariatul de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, care are ca obiect de activitate aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la revoluţionari.art. 2secretariatul de stat pentru problemele revoluţionarilor din decembrie 1989 are următoarele atribuţii:1. urmăreşte aplicarea prevederilor legii nr. ...

HOTARARE nr. 221 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1agenţia naţională pentru resurse minerale este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, care aplică strategia şi politica guvernului în domeniul cercetării, exploatării, valorificării şi protecţiei resurselor minerale şi realizează controlul asupra modului cum se desfăşoară aceste activităţi.art. 2agenţia naţională pentru resurse minerale este împuternicită, în principal, cu:1. gestionarea resurselor minerale ale statului;2. negocierea clauzelor şi a condiţiilor acordurilor pentru resurse minerale în vederea cercetării, exploatării şi valorificării acestora; încheierea unor astfel de acorduri şi reglementarea activităţilor şi operaţiunilor desfăşurate în temeiul ...

HOTARARE nr. 224 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Institutului Roman de Standardizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1institutul român de standardizare funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, având ca obiect de activitate realizarea politicii de standardizare, acreditare şi certificare în domeniul produselor şi serviciilor.art. 2institutul român de standardizare are ca atribuţii principale:1. coordonarea şi îndrumarea activităţilor de standardizare, de acreditare şi certificare din românia;2. crearea de comitete tehnice sau alte organisme pentru activitatea de standardizare;3. coordonarea şi aprobarea programelor de standardizare;4. examinarea şi aprobarea standardelor romane stabilite de comitetele tehnice, precum şi reconfirmarea, modificarea, suspendarea sau anularea acestora;5. stabilirea principiilor şi metodologiei pe baza cărora se desfăşoară activitatea ...

HOTARARE nr. 225 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Biroului Roman de Metrologie Legala EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 20 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1biroul român de metrologie legală este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, care aplică politica acestuia şi reglementările legale în domeniul metrologiei şi are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.art. 2biroul român de metrologie legală are următoarele atribuţii principale:1. coordonează şi supraveghează aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei;2. elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;3. elaborează proiecte de hotărâri şi instrucţiuni de metrologie legală, pe care le supune spre aprobare guvernului, urmărind armonizarea acestora cu reglementările internaţionale în domeniul metrologiei;4. elaborează norme şi ...

Monitorul Oficial 71 din 19 Aprilie 1995 (M. Of. 71/1995)

HOTARARE nr. 217 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1agenţia naţională pentru privatizare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, care realizează, în conformitate cu legea, administrarea programelor în domeniul privatizării.art. 2agenţia naţională pentru privatizare, în condiţiile prevăzute de lege şi ale strategiei guvernamentale de reformă economică, are următoarele atribuţii:1. coordonează, îndrumă şi controlează întregul proces de privatizare;2. urmăreşte funcţionarea mecanismului procesului de privatizare în toate sectoarele economiei naţionale şi ia măsuri pentru buna desfăşurare a acestuia şi pentru crearea condiţiilor optime societăţilor comerciale ce urmează a fi privatizate;3. prezintă ...

HOTARARE nr. 218 din 10 martie 1995 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Culte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1secretariatul de stat pentru culte este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului, care asigură relaţiile statului cu toate cultele din românia. În activitatea sa secretariatul de stat pentru culte se conduce după principiul conform căruia toate cultele religioase recunoscute sunt libere, autonome şi egale faţă de autorităţile publice.art. 2secretariatul de stat pentru culte are următoarele atribuţii:1. sprijină toate cultele, potrivit statutelor de organizare şi funcţionare a acestora, pe baza constituţiei, în vederea participării lor la viaţa socială şi spirituală a ţării, ...

HOTARARE nr. 223 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Oficiului pentru Protectia Consumatorilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1oficiul pentru protecţia consumatorilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, care aplică strategia şi politica guvernului în domeniul protecţiei consumatorilor.art. 2În realizarea obiectului său de activitate, oficiul pentru protecţia consumatorilor are următoarele atribuţii:1. asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor şi a hotărârilor guvernului;2. elaborează strategii pe termen scurt, mediu şi lung în domeniul protecţiei consumatorilor pe care le supune, spre aprobare, guvernului;3. elaborează proiecte de reglementări specifice în domeniul protecţiei consumatorilor, cu privire la conservarea, ambalarea, etichetarea, transportul, ...

HOTARARE nr. 212 din 7 aprilie 1995 privind instituirea regimului special de supraveghere economico-financiara la unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul art. 2 alin. 1 şi 2 din ordonanţa guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se instituie regimul special de supraveghere economico-financiară la regiile autonome prevăzute în anexa nr. 1 şi la societăţile comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.art. 2agenţii economici prevăzuţi la art. 1 vor elabora programe de restructurare şi redresare financiară în conformitate cu prevederile art. 3 ...

HOTARARE nr. 216 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Romane de Dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1agenţia română de dezvoltare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, aplica strategia dezvoltării şi politica economică a acestuia în domeniul atragerii investiţiilor străine şi dezvoltării întreprinderilor private mici şi mijlocii.art. 2În realizarea obiectului său de activitate, agenţia română de dezvoltare are următoarele atribuţii:1. asigură, în domeniul său de activitate, aplicarea legilor şi a hotărârilor guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiilor autonomiei agenţilor economici şi autonomiei locale;2. elaborează şi prezintă spre aprobare guvernului programe generale şi sectoriale anuale ...

HOTARARE nr. 222 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 19 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1oficiul de stat pentru invenţii şi mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea guvernului. oficiul de stat pentru invenţii şi mărci are autoritate unică pe teritoriul româniei în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care românia este parte.art. 2oficiul de stat pentru invenţii şi mărci elaborează şi supune spre aprobare guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în românia şi aplică politica în domeniu.art. 3În realizarea obiectului sau de ...

Monitorul Oficial 70 din 18 Aprilie 1995 (M. Of. 70/1995)

HOTARARE nr. 215 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Informatica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1comisia naţională de informatică funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, având ca obiect de activitate strategia dezvoltării informaticii în românia, aplicarea politicii guvernului în acest domeniu, standardizarea procedurilor şi tehnicilor informatice, urmărind coerenţa şi compatibilitatea dezvoltării sistemelor informatice ale guvernului cu cele ale administraţiei publice centrale şi locale.art. 2comisia naţională de informatică are următoarele atribuţii:1. elaborează şi supune aprobării guvernului strategia informatizării în românia, actualizările acesteia, proiectele programelor de informatizare interministeriale, precum şi propuneri privind resursele necesare realizării acestor ...

HOTARARE nr. 214 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 18 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1comisia naţională de prognoză funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, de sinteză macroeconomică, subordonat guvernului.comisia naţională de prognoză fundamentează şi elaborează studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu şi a sectoarelor acesteia, care să fundamenteze strategia programului de guvernare.art. 2comisia naţională de prognoză are următoarele atribuţii principale:1. elaborează prognoze şi studii referitoare la echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; pentru fundamentarea studiilor de prognoză întocmeşte studii privind dezvoltarea ramurilor şi subramurilor, inclusiv pe forme de ...

Monitorul Oficial 68 din 14 Aprilie 1995 (M. Of. 68/1995)

HOTARIRE Nr. 5 din 10 aprilie 1995 privind stabilirea datei pentru depunerea raportului final al Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 14 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 5 din 10 aprilie 1995privind stabilirea datei pentru depunerea raportului final al comisiei pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989 emitent: senatul publicat În: monitorul oficial nr. 68 din 14 aprilie 1995 senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic se stabileşte data de 30 iunie 1995 pentru depunerea raportului final al comisiei pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989. ...

HOTARIRE Nr. 12 din 11 aprilie 1995 privind prelungirea termenului de depunere a raportului Comisiei speciale pentru avizarea unei propuneri legislative, instituita prin Hotarirea Camerei Deputatilor nr. 6/1994 EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 14 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 12 din 11 aprilie 1995privind prelungirea termenului de depunere a raportului comisiei speciale pentru avizarea unei propuneri legislative, instituitã prin hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 6/1994 emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 68 din 14 aprilie 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic termenul de depunere a raportului comisiei speciale pentru avizarea propunerii legislative privind minoritãţile naţionale şi comunitatile autonome, astfel cum a fost stabilit la art. 2 din hotãrîrea camerei deputaţilor ...

HOTARIRE Nr. 73 din 30 ianuarie 1995 privind transmiterea Complexului "Piatra Arsa" din patrimoniul Societatii Comerciale "Alpin" - S.A. Sinaia in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 68 din 14 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a complexului "piatra arsa" din platoul bucegi, avînd datele de identificare prevãzute în anexa la prezenta hotãrîre, împreunã cu mijloacele fixe, obiectele de inventar şi terenul aferent, din patrimoniul societãţii comerciale "alpin" - s.a. sinaia în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului tineretului şi sportului, în vederea organizãrii unui complex sportiv naţional. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "alpin" - s.a. sinaia se diminueazã în mod corespunzãtor cu valoarea de inventar a ...

Monitorul Oficial 69 din 14 Aprilie 1995 (M. Of. 69/1995)

HOTARIRE Nr. 208 din 7 aprilie 1995 privind organizarea, de catre Academia Romana, a Conferintei internationale "Academiile nationale din tarile aflate in tranzitie" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 208 din 7 aprilie 1995privind organizarea, de cãtre academia romana, a conferintei internaţionale "academiile naţionale din ţãrile aflate în tranzitie" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 69 din 14 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba organizarea, de cãtre academia romana, în perioada 24-27 aprilie 1995, a conferintei internaţionale "academiile naţionale din ţãrile aflate în tranzitie", cu participare interna şi internationala. art. 2 cheltuielile ocazionate ...

HOTARIRE Nr. 210 din 7 aprilie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 210 din 7 aprilie 1995pentru modificarea şi completarea hotãrîrii guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 69 din 14 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului finanţelor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 219 din 16 august 1994, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul ...

HOTARIRE Nr. 211 din 7 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea centralei termice din cartierul din orasul Sacele, judetul Brasov" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 211 din 7 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea centralei termice din cartierul <<Ştefan cel mare>> din oraşul sacele, judeţul braşov" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 69 din 14 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea centralei termice din cartierul <<Ştefan cel mare>> din oraşul sacele, judeţul braşov", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 ...

HOTARARE nr. 237 din 14 aprilie 1995 privind aprobarea deschiderii temporare, in anul 1995, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei in judetul Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă deschiderea temporară a punctelor de control pentru trecerea frontierei, în anul 1995, în judeţul arad, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: --------------- ministru de stat,ministrul finanţelor,  florin georgescu ministru de stat,  ministrul afacerilor externe, teodor viorel meleşcanu   ministru de interne,   doru ioan tărăcilă   secretar de stat,   şeful departamentului pentru   administraţie publică locală, octav cozmâncăbucureşti, 14 aprilie 1995.nr. 237.anexĂ punctele de control pentru trecerea frontierei,  care se deschid temporar în judeţul arad   - calendarul pe anul 1995 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. denumirea punctului data şi orele deschiderii sărbatoarea cucrt. de control punctului ...

Monitorul Oficial 68 din 14 Aprilie 1995 (M. Of. 68/1995)

HOTARARE nr. 174 din 27 martie 1995 privind reorganizarea unor unitati sanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 14 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se reorganizează institutul de neurologie şi psihiatrie din bucureşti, sub denumirea de "institutul de boli cerebro-vasculare", unitate în subordinea ministerului sănătăţii, finanţată de la bugetul de stat, având personalitate juridică şi sediul în municipiul bucureşti.(2) structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a institutului de boli cerebro-vasculare se aprobă de ministerul sănătăţii.art. 2secţia clinică de cardiologie a spitalului sfântul spiridon din iaşi se reorganizează prin desprinderea din structura organizatorică a acestuia, devenind centrul de cardiologie iaşi, unitate sanitară cu personalitate juridică şi cu sediul în iaşi, în subordinea direcţiei sanitare a judeţului iaşi.art. 3secţia clinică ...

Monitorul Oficial 69 din 14 Aprilie 1995 (M. Of. 69/1995)

HOTARARE nr. 213 din 10 aprilie 1995 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistica EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 14 aprilie 1995

În temeiul prevederilor art. 115 din constituţia româniei şi al altor reglementări legale,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) comisia naţională pentru statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea guvernului, organizează şi coordonează statistica publica din românia.(2) comisia naţională pentru statistică are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea fondului naţional de date statistice cu caracter social, demografic, economic, financiar, juridic, necesare elaborării politicii economice şi sociale şi aprecierii înfăptuirii ei, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiinţifice şi prognozelor, fundamentarii deciziilor guvernamentale şi ale agenţilor economici, transmiterii de date statistice organismelor internaţionale potrivit obligaţiilor ...

Monitorul Oficial 67 din 12 Aprilie 1995 (M. Of. 67/1995)

HOTARIRE Nr. 202 din 3 aprilie 1995 privind administrarea acordurilor comerciale si de plati, precum si organizarea si functionarea comisiei interdepartamentale instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 59/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 202 din 3 aprilie 1995privind administrarea acordurilor comerciale şi de plati, precum şi organizarea şi funcţionarea comisiei interdepartamentale instituite prin ordonanta guvernului nr. 59/1994 emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 67 din 12 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 ministerul finanţelor administreazã operaţiunile financiare decurgind din acorduri comerciale şi de plati guvernamentale, care se deruleazã prin cliring, barter şi cooperare economicã internationala. art. 2 activitatea ...

HOTARIRE Nr. 203 din 3 aprilie 1995 privind modul de organizare si de participare la pregatirea persoanelor cu functii de conducere in sistemul autoritatilor administratiei publice, a conducatorilor agentilor economici si ai institutiilor publice cu sarcini la mobilizare, in vederea indeplinirii atributiilor ce le revin pe linia apararii nationale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

În temeiul art. 17 din legea apãrãrii naţionale a româniei nr. 45 din 1 iulie 1994, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 ministerul apãrãrii naţionale, prin statul major general, asigura organizarea şi conducerea unitarã a pregãtirii: ministrilor şi secretarilor de stat; prefecţilor şi subprefecţilor; preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi secretarilor consiliilor judeţene; primarilor şi secretarilor consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor şi sectoarelor municipiului bucureşti, precum şi a celor asimilaţi acestora; conducãtorilor agenţilor economici şi ai instituţiilor publice cu sarcini la mobilizare prevãzute de lege, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin pe linia ...

HOTARIRE Nr. 206 din 4 aprilie 1995 privind reorganizarea Institutului Superior de Informatii in Institutul National de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 206 din 4 aprilie 1995privind reorganizarea institutului superior de informaţii în institutul naţional de informaţii, în subordinea serviciului roman de informaţii emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 67 din 12 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se reorganizeazã institutul superior de informaţii în institutul naţional de informaţii, cu sediul în bucureşti, ca instituţie militarã de învãţãmînt superior, în subordinea serviciului roman de informaţii. institutul naţional de informaţii asigura pregãtirea ...

HOTARIRE Nr. 207 din 4 aprilie 1995 privind transmiterea, cu plata, a unui imobil situat in municipiul Timisoara, judetul Timis EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 67 din 12 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 207 din 4 aprilie 1995privind transmiterea, cu plata, a unui imobil situat în municipiul timişoara, judeţul timis emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 67 din 12 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu plata, din proprietatea privatã a statului şi din administrarea consiliului local al municipiului timişoara în proprietatea bãncii romane de comerţ exterior - s.a., sucursala timişoara, a imobilului cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, compus ...

Monitorul Oficial 65 din 10 Aprilie 1995 (M. Of. 65/1995)

HOTARIRE Nr. 186 din 31 martie 1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

În temeiul art. 4 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice şi al art. 4 din ordonanta guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãţile şi instituţiile publice, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În vederea creãrii unei bãnci de date şi informaţii necesare cunoaşterii cu exactitate a situaţiei personalului plãtit din fonduri publice, instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele instituţiilor publice ale cãror cheltuieli de funcţionare şi investiţii se asigura integral din venituri extrabugetare ...

HOTARIRE Nr. 187 din 31 martie 1995 privind transmiterea unor constructii si a lucrarilor tehnico-edilitare aferente, situate in orasul Simeria, judetul Hunedoara, in administrarea Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a construcţiilor şi a lucrãrilor tehnico-edilitare aferente, reprezentind organizarea de şantier din oraşul simeria, judeţul hunedoara, identificate potrivit planului de situaţie, din patrimoniul regiei autonome de electricitate "renel" - filiala electrocentrale hateg, în administrarea inspectoratului Şcolar al judeţului hunedoara, din subordinea ministerului Învãţãmîntului, în vederea amenajãrii acestora în spaţii adecvate protejãrii şi pregãtirii persoanelor handicapate din cadrul centrului de pedagogie curativã şi terapie socialã simeria. art. 2 predarea-preluarea construcţiilor şi a lucrãrilor tehnico-edilitare aferente prevãzute ...

HOTARIRE Nr. 188 din 31 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Teliucu Inferior, judetul Hunedoara" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna teliucu inferior, judeţul hunedoara", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 189 din 31 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Drenarea apelor subterane in zona centrala a municipiului Suceava, ansamblul si zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul si strada Alexandru cel Bun, judetul Suceava" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "drenarea apelor subterane în zona centrala a municipiului suceava, ansamblul <<Ştefan cel mare>> şi zona magazinului bucovina, strada mihai viteazul şi strada alexandru cel bun, judeţul suceava", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de ...

HOTARIRE Nr. 190 din 31 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea drumului Panaci-Bilbor, km 0+000 - 3+000, tronson judetul Suceava" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea drumului panaci-bilbor, km 0+000 - 3+000, tronson judeţul suceava", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 192 din 31 martie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", modificatã şi completatã prin hotãrîrea guvernului nr. 622/1994 şi republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 280 din 4 octombrie 1994, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. dupã alineatul 1 al articolului 2 se introduce un nou alineat, avînd urmãtorul cuprins: "(2) bunurile imobile - clãdiri şi construcţii speciale, terenuri şi alte unitãţi care asigura functionalitatea acestora -, evidentiate ...

HOTARIRE Nr. 196 din 31 martie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Runcu, judetul Dimbovita" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna runcu, judeţul dimbovita", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 197 din 31 martie 1995 privind aprobarea Acordului dintre Departamentul pentru Administratie Publica Locala din Romania si Ministerul Administratiei Locale din Republica Araba Egipt privind colaborarea in domeniul administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre departamentul pentru administraţie publica localã din românia şi ministerul administraţiei locale din republica arabã egipt privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnat la cairo la 14 martie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 198 din 31 martie 1995 privind Programul de cercetare-dezvoltare pentru materiale DURREF EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba includerea în programul naţional de cercetare-dezvoltare pe anul 1995 a programului de cercetare-dezvoltare pentru materiale durref. art. 2 pentru urmãrirea şi sprijinirea mãsurilor de promovare şi dezvoltare a programului prevãzut la art. 1 se înfiinţeazã, sub coordonarea ministerului cercetãrii şi tehnologiei, un colectiv interdisciplinar format din specialişti din cadrul tuturor factorilor implicaţi în realizarea acestuia. art. 3 finanţarea activitãţii de cercetare ştiinţificã-dezvoltare tehnologicã desfasurata în cadrul programului de cercetare-dezvoltare pentru materiale durref ...

Monitorul Oficial 64 din 07 Aprilie 1995 (M. Of. 64/1995)

HOTARIRE Nr. 2 din 4 aprilie 1995 privind prelungirea termenului de prezentare a Raportului Comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinte pentru parlamentari, membri ai Guvernului si pentru persoane din aparatul Parlamentului, Guvernului si Presedentiei in perioada 1990-1994, instituita prin Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 6/1994 EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 2 din 4 aprilie 1995privind prelungirea termenului de prezentare a raportului comisiei comune de ancheta asupra atribuirii de locuinţe pentru parlamentari, membri ai guvernului şi pentru persoane din aparatul parlamentului, guvernului şi presedentiei în perioada 1990-1994, instituitã prin hotãrîrea parlamentului româniei nr. 6/1994 emitent: parlamentul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 64 din 7 aprilie 1995 parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic termenul de prezentare a raportului comisiei comune de ...

HOTARIRE Nr. 3 din 4 aprilie 1995 privind numirea unor membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 3 din 4 aprilie 1995privind numirea unor membri ai consiliului de administraţie al societãţii romane de radiodifuziune şi ai consiliului de administraţie al societãţii romane de televiziune emitent: parlamentul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 64 din 7 aprilie 1995 În temeiul art. 19, 20 şi 21 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societãţii romane de radiodifuziune şi societãţii romane de televiziune, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. art. 1 ...

HOTARIRE Nr. 5 din 9 ianuarie 1995 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitii "Constructii necesare pentru dezvoltarea cazarmii nr. 849 Bretcu, judetul Covasna" EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 7 aprilie 1995

Parlamentul româniei adoptã prezenta hotãrâre. articol unic componenţa nominalã a unor grupuri parlamentare de prietenie se modificã potrivit anexei, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

HOTARIRE Nr. 6 din 4 aprilie 1995 privind numirea unui membru in Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 64 din 7 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 6 din 4 aprilie 1995privind numirea unui membru în comisia nationala a valorilor mobiliare emitent: parlamentul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 64 din 7 aprilie 1995 În temeiul art. 8, 9, 10 şi 116 din legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul emilian popescu-moscu se numeşte membru în comisia nationala a valorilor mobiliare, pentru durata restanta a mandatului, ...

Monitorul Oficial 63 din 05 Aprilie 1995 (M. Of. 63/1995)

HOTARIRE Nr. 176 din 27 martie 1995 privind aprobarea Intelegerii dintre Departamentul pentru Administratie Publica Locala din Romania si Cancelaria de Stat a Republicii Moldova privind colaborarea in domeniul administratiei publice locale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 176 din 27 martie 1995privind aprobarea Înţelegerii dintre departamentul pentru administraţie publica localã din românia şi cancelaria de stat a republicii moldova privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 63 din 5 aprilie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba Înţelegerea dintre departamentul pentru administraţie publica localã din românia şi cancelaria de stat a republicii moldova privind colaborarea în domeniul administraţiei publice locale, semnatã la ...

HOTARIRE Nr. 177 din 27 martie 1995 privind aprobarea unui amendament la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 3 iulie 1991 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995

HotĂrÎre nr. 177 din 27 martie 1995privind aprobarea unui amendament la acordul de împrumut dintre românia şi banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, încheiat la washington la 3 iulie 1991 emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 63 din 5 aprilie 1995 În baza prevederilor art. 2 din legea nr. 57/1991 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ţinînd seama şi de acordul bãncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare, ...

HOTARIRE Nr. 193 din 31 martie 1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995

În temeiul art. 47 din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) pentru efectuarea unor acţiuni şi cheltuieli strict necesare, aprobate potrivit legii, pentru anul 1995, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice pot acorda sume în avans agenţilor economici şi altor furnizori de bunuri, servicii sau lucrãri realizate pe baza de contracte încheiate în condiţiile legii. (2) ordonatorii de credite vor ...

HOTARIRE Nr. 194 din 31 martie 1995 privind marfurile exceptate in anul 1995 de la plata taxelor vamale in temeiul Legii nr. 83/1993, modificata EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se prelungeşte valabilitatea, pînã la data de 31 decembrie 1995, a anexei nr. 1 la hotãrîrea guvernului nr. 756/1994 , asa cum a fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 71/1995, din care se exclude poziţia tarifara 8433.20.10 "motoseceratori", şi se înlocuieşte poziţia tarifara 8433.51.00 cu poziţia tarifara ex. 8433.51.00 "combine pentru recoltat şi treierat cu o putere mai mare de 135 kw". prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 195 din 31 martie 1995 privind stabilirea pretului de referinta la importul de faina EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 la importul de fãina de grîu sau meslin, poziţia tarifara 1101.00.00, se stabileşte preţul de referinta de 307 dolari s.u.a. pe tona, în condiţia de livrare franco frontiera romana, aplicabil pînã la data de 30 iunie 1995. art. 2 În cazul în care valoarea în vama a fainii de grîu sau meslin, la care se adauga cuantumul taxelor vamale aferente, este mai mica decît acest preţ de referinta transformat în lei la acelaşi curs valutar utilizat la determinarea valorii în vama, ...

HOTARARE nr. 181 din 27 martie 1995 privind finantarea celei de-a III-a Conferinte sub titlul "U.S. ELECTRIC TECHNOLOGIES CONFERENCE", ce va avea loc la Bucuresti in perioada 2-5 aprilie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 5 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1devizul estimativ privind cheltuielile necesare desfăşurării celei de-a iii-a conferinţe sub titlu "u.s. electric technologies conference" este prevăzut în anexa nr. 1.cheltuielile din devizul estimativ se suporta de regiile autonome prevăzute în anexa nr. 2 şi se acorda în condiţiile art. 39 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, în cadrul cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate ce vor fi prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, în limita sumei de 296 milioane lei.art. 2se împuterniceşte ministerul industriilor pentru colectarea sumelor în lei, de la regiile autonome, prin cont de ...

 HOTĂRÂRE nr. 200 din 31 martie 1995 privind prelungirea valabilităţii Hotărârii Guvernului nr. 70/1994 şi a Hotărârii Guvernului nr. 363/1994 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 63 din 5 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte: art. unicse prelungeşte, până la 30 iunie 1995, valabilitatea hotărârii guvernului nr. 70 din 24 februarie 1994 privind sistemul de preţuri de referinţa şi taxe de compensaţie la importul de vinuri şi a hotărârii guvernului nr. 363 din 27 iunie 1994 privind sistemul de preţuri de referinţa şi taxe de compensaţie la importul de produse agroalimentare. prim-ministrunicolae vacaroiucontrasemnează:p. ministrul agriculturii şi alimentaţiei,iulian pusca,secretar de statministrul comerţului,cristian ionescuministru de stat, ministrul finanţelor,florin georgescu-----

Monitorul Oficial 62 din 04 Aprilie 1995 (M. Of. 62/1995)

HOTARIRE Nr. 191 din 31 martie 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome de Exploatare a Metroului "Metrorex" Bucuresti EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 62 din 4 aprilie 1995

În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome de exploatare a metroului "metrorex" bucureşti de sub autoritatea ministerului transporturilor, prevãzut în anexa. defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome de exploatare a metroului "metrorex" bucureşti se aproba de cãtre ministerul transporturilor, cu respectarea prevederilor anuale. art. 2 ...

HOTARARE nr. 172 din 27 martie 1995 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome si a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare si de imbunatatire a decontarilor in economie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 4 aprilie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1În baza art. 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 şi 22 din ordonanţa guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie, se aprobă normele din anexa la prezenta hotărâre.art. 2consiliul pentru coordonare, strategie şi reformă economică, ministerul finanţelor, agenţia de restructurare, fondul proprietăţii de stat, ministerele de resort, banca naţională a româniei vor lua măsurile necesare în vederea aplicării normelor menţionate la art. 1.prim─ministru   nicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   ─────────────── ministru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016