Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare septembrie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare septembrie 1995

Monitorul Oficial 225 din 29 Septembrie 1995 (M. Of. 225/1995)

HOTARIRE Nr. 14 din 27 septembrie 1995 privind numirea domnului Dan Serban Dragos Iliescu in functia de presedinte al Sectiei de drept public a Consiliului Legislativ EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 7 alin. (2) din legea nr. 73/1993 prin înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea consiliului legislativ, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul dan Şerban dragos iliescu se numeşte în funcţia de preşedinte al sectiei de drept public a consiliului legislativ. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ioan gavra ...

HOTARIRE Nr. 15 din 27 septembrie 1995 privind alegerea unui magistrat in Consiliul Superior al Magistraturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 132 din constituţia româniei şi al art. 71 şi 72 din legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul cornel badoiu, preşedintele sectiei militare a curţii supreme de justiţie, se alege în calitatea de membru al consiliului superior al magistraturii, din partea curţii supreme de justiţie. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ioan ...

HOTARIRE Nr. 16 din 27 septembrie 1995 privind numirea domnului Tudor Catineanu in functia de presedinte al Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 19, 20 şi 21 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societãţii romane de radiodifuziune şi societãţii romane de televiziune, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul tudor catineanu se numeşte în funcţia de preşedinte al consiliului de administraţie al societãţii romane de radiodifuziune. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ioan gavra ...

HOTARIRE Nr. 748 din 22 septembrie 1995 privind modul de repartizare si utilizare a unor fonduri alocate, potrivit art. 42 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, Secretariatului General al Guvernului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 42 alin. (6) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru consolidarea şi multiplicarea legãturilor statului roman cu romanii de pretutindeni, în vederea pãstrãrii, dezvoltãrii şi exprimarii identitãţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase, în conformitate cu documentele internaţionale şi reglementãrile europene în materie şi cu respectarea legalitãţii statului al cãrui cetãţeni sunt, consiliul pentru problemele romanilor de pretutindeni va utiliza suma de 2.300 milioane lei, aprobatã prin bugetul secretariatului general al guvernului, cu respectarea acţiunilor prevãzute în anexa la ...

HOTARIRE Nr. 758 din 25 septembrie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru organizarea actiunilor omagiale dedicate aniversarii a 400 de ani de atestare documentara a municipiului Calarasi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 29 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru judeţul calarasi cu suma de 50 milioane lei, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea acţiunilor omagiale dedicate aniversarii a 400 de ani de atestare documentara a municipiului calarasi. art. 2 acţiunile şi lucrãrile realizate pentru aceasta aniversare se stabilesc şi se aproba de cãtre consiliul local al municipiului calarasi şi se efectueazã cu respectarea prevederilor legii nr. ...

HOTARARE nr. 747 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Consiliului Judetean Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul, proprietate publică a statului, situat în municipiul tulcea, str. babadag nr. 140, judeţul tulcea, compus din construcţii şi terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea ministerului apărării naţionale în administrarea consiliului judeţean tulcea.art. 2transmiterea imobilului se face la valoarea de inventar rezultată din evidenţele contabile.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele doua părţi.   prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------  ministrul apărării naţionale,gheorghe tincasecretar de stat,  şeful departamentului pentru  administraţie publica locală, octav cozmâncăbucureşti, 20 septembrie 1995nr. 747.anexĂ   datele de identificarea imobilului care se transmite în administrarea consiliului judeţean ...

HOTARARE nr. 757 din 25 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Alba, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului în suprafaţă construită de 700,06 mp, situat în municipiul alba iulia, str. tribunalului nr. 1, judeţul alba, din patrimoniul societăţii comerciale "unirea" - s.a. alba iulia, în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului de interne, pentru inspectoratul de poliţie al judeţului alba.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între cele două părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3capitalul social al societăţii comerciale "unirea" - s.a. alba iulia se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut ...

HOTARARE nr. 752 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul petraş ioan se demite din funcţia de consilier în consiliul local al comunei vorona, judeţul botoşani. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 753 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul dãnãilã nicolae se demite din funcţia de consilier în consiliul local al oraşului ianca, judeţul brãila. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 754 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul chiţu alexandru se demite din funcţia de consilier în consiliul local al comunei poiana, judeţul dâmboviţa. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 755 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul lelescu gheorghe se demite din funcţia de consilier în consiliul local al comunei bara, judeţul timiş. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 756 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul drãghici valentin se demite din funcţia de consilier în consiliul local al comunei voloiac, judeţul mehedinţi. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 751 din 22 septembrie 1995 privind demiterea din functie a unui consilier EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 29 septembrie 1995

În temeiul art. 35 alin. 2 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul popa ion se demite din funcţia de consilier în consiliul local al comunei blãgeşti, judeţul bacãu. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 224 din 29 Septembrie 1995 (M. Of. 224/1995)

 HOTĂRÂRE nr. 731 din 13 septembrie 1995 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 446/1995 privind transmiterea Secţiei de cherestea Mânăstirea Neamţului din patrimoniul Societăţii Comerciale "Petroforest" - S.A. Piatra Neamţ în administrarea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 224 din 29 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1hotărârea guvernului nr. 446/1995 privind transmiterea secţiei de cherestea mănăstirea neamtului din patrimoniul societăţii comerciale "petroforest" - s.a. piatra-neamţ în administrarea mitropoliei moldovei şi bucovinei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 137 din 5 iulie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind transmiterea secţiei de industrializare a lemnului mănăstirea neamţ din patrimoniul societăţii comerciale "Şef petroforest" - s.a. piatra-neamt, sucursala de exploatare şi prelucrare primară a lemnului târgu-neamt, în administrarea mitropoliei moldovei şi bucovinei"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se aprobă transmiterea, fără plată, a secţiei de ...

Monitorul Oficial 223 din 28 Septembrie 1995 (M. Of. 223/1995)

HOTARIRE Nr. 750 din 22 septembrie 1995 pentru stabilirea Normelor speciale privind mandatarea intre persoanele fizice in scopul efectuarii operatiunilor de schimb al cupoanelor nominative de privatizare si/sau carnetelor cu certificate de proprietate contra actiuni ale societatilor comerciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 28 septembrie 1995

În temeiul art. 4 alin. (3) din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 prezenta hotãrîre reglementeazã modul în care persoanele fizice se pot mandata între ele, în baza art. 4 alin. (3) din legea nr. 55/1995 , în scopul depunerii carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoanelor nominative de privatizare la centrele de subscriere, în vederea efectuãrii schimbului contra acţiuni ale societãţilor comerciale cu capital de stat care se privatizeazã sau, dupã caz, ale fondurilor proprietãţii private care se vor transforma în societãţi ...

HOTARARE nr. 749 din 22 septembrie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate si/sau cupoanelor nominative de privatizare contra actiuni la societatile comerciale cu capital de stat care se privatizeaza in baza Legii nr. 55/1995, precum si la Fondurile Proprietatii Private, procedura de alocare a actiunilor acestor societati comerciale si de certificare a calitatii de actionar ca urmare a schimbului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 28 septembrie 1995

În temeiul art. 17 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă normele metodologice privind procedura schimbului carnetelor cu certificate de proprietate şi/sau cupoanelor nominative de privatizare contra acţiuni la societăţile comerciale cu capital de stat care se privatizează în baza legii nr. 55/1995 şi la fondurile proprietăţii private, procedura de alocare a acţiunilor acestor societăţi comerciale şi de certificare a calităţii de acţionar ca urmare a schimbului, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) constituie contravenţii la normele metodologice prevăzute la art. 1, dacă nu au fost săvârşite în astfel ...

Monitorul Oficial 222 din 27 Septembrie 1995 (M. Of. 222/1995)

HOTARIRE Nr. 739 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Mures, in administrarea Ministerului Apararii Nationale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 27 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 420 m.p. şi terenul aferent în suprafata de 4.785 m.p., situat în municipiul targu mures, str. remetea nr. 35, judeţul mures, din administrarea inspectoratului Şcolar judeţean mures în administrarea ministerului apãrãrii naţionale. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face prin protocol încheiat între pãrţile interesate. ...

HOTARIRE Nr. 740 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea unui teren, situat in municipiul Craiova, judetul Dolj, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 27 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea terenului proprietate publica a statului, în suprafata de 22 ha, situat în municipiul craiova, judeţul dolj, din administrarea statiunii de cercetare şi producţie legumicola isalnita în administrarea direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea ministerului justiţiei. art. 2 predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol, încheiat între pãrţile interesate. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 741 din 20 septembrie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru finantarea unor lucrari de investitii in orasul Faget, judetul Timis EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 27 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea transferurilor din bugetul de stat pentru investiţii, al judeţul timis, cu suma de 300 milioane lei, din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru finanţarea unor lucrãri de investiţii în oraşul faget, judeţul timis, reprezentind "extindere canalizare şi alimentare cu apa; statie epurare şi modernizare centrala termica". art. 2 se autorizeaza ministerul finanţelor sa introducã modificãrile corespunzãtoare prevederilor art. 1 în structura bugetului de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 742 din 20 septembrie 1995 privind aprobarea clasificarii ca drum judetean a drumului comunal D.C. 448 Scrioastea-Valeni, sub denumirea de D.J. 679 B EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 27 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba clasificarea ca drum judeţean, purtind denumirea de d.j. 679 b, a drumului comunal d.c. 448 pe traseul scrioastea-valeni, în lungime de 16,4 km. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

Monitorul Oficial 221 din 26 Septembrie 1995 (M. Of. 221/1995)

HOTARIRE Nr. 738 din 20 septembrie 1995 privind stabilirea comisionului datorat potrivit art. 9 din Legea nr. 83/1995 , precum si unele masuri pentru aplicarea acestei legi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 26 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 comisionul datorat direcţiilor judeţene de munca şi protecţie socialã sau, dupã caz, direcţiei generale de munca şi protecţie socialã a municipiului bucureşti, de angajatorii pentru ai cãror salariaţi se pãstreazã şi se completeazã carnetele de munca, în condiţiile prevãzute în art. 5 şi 9 din legea nr. 83/1995 , privind unele mãsuri de protecţie a persoanelor încadrate în munca, se fixeazã la 1% din fondul de salarii. art. 2 În sensul prezentei hotãrîri, prin fond de salarii se înţelege totalitatea sumelor ...

HOTARARE nr. 734 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Pascani, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Pascani EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 26 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilului - construcţie în curs de execuţie şi terenul aferent - situat în municipiul paşcani, str. gradinitei, judeţul iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexă, care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "retrom" - s.a. paşcani în proprietatea statului şi în administrarea consiliului local al municipiului paşcani, judeţul iaşi.art. 2consiliul local al municipiului paşcani va achita societăţii comerciale "retrom" - s.a. paşcani suma de 500 milioane lei, din fondurile alocate conform ordonanţei guvernului nr. 19/1994; capitalul social al societăţii comerciale "retrom" - s.a. paşcani se diminuează cu diferenţa rămasă, fără ...

HOTARARE nr. 736 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea unor suprafete de teren in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 26 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1terenurile prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmit în administrarea serviciului de telecomunicaţii speciale.art. 2predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face conform legii, prin proces-verbal, de către comisii formate din reprezentanţi ai consiliilor locale, oficiilor de cadastru judeţene şi ai serviciului de telecomunicaţii speciale.   prim-ministru nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:--------------- serviciul de telecomunicaţii  speciale,   p. director,  colonel tiberiu lopatita  secretar de stat, şeful departamentului pentru administraţie publică locală,  octav cozmâncăbucureşti, 20 septembrie 1995nr. 736.anexĂdatele de identificarea terenurilor care se transmit în administrareaserviciului de telecomunicaţii speciale-----------------------------------------------------------------------nr. adresa persoana ...

HOTARARE nr. 737 din 20 septembrie 1995 privind transmiterea in administrarea Ministerului Finantelor a unui imobil din judetul Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 26 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul, proprietate publică a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în oraşul abrud, str. detunata nr. 29, judeţul alba, identificat potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea consiliului local al oraşului abrud în administrarea ministerului finanţelor, pentru circumscripţia financiară a oraşului abrud.art. 2transmiterea imobilului se face la valoarea de inventar rezultată din evidentele contabile.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele doua părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.   prim-ministru nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------ministru de stat, ministrul finanţelor,   florin georgescu   secretar ...

HOTARARE nr. 744 din 20 septembrie 1995 privind acordarea, din Fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului, de credite fara dobanda unor societati comerciale consumatoare de energie electrica si gaze naturale potrivit art. 18 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 26 septembrie 1995

În temeiul art. 18 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se alocă suma de 10.000.000 mii lei ministerului industriilor pentru achitarea contravalorii energiei electrice de către regia autonomă a cuprului deva de sub autoritatea acestuia, potrivit anexei nr. 1.art. 2se alocă suma de 20.000.000 mii lei fondului proprietăţii de stat pentru achitarea contravalorii energiei electrice de către societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, potrivit ...

Monitorul Oficial 218 din 22 Septembrie 1995 (M. Of. 218/1995)

HOTARIRE Nr. 354 din 2 aprilie 1990*) *** Republicata privind infiintarea Fundatiei Culturale Romane EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial NR. 218 din 22 septembrie 1995

*) republicatã în temeiul art. ii din hotãrîrea guvernului nr. 346 din 26 mai 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 114 bis din 6 iunie 1995. hotãrîrea guvernului nr. 354 din 2 aprilie 1990 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 74 din 23 aprilie 1992 şi a mai fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 580 din 22 septembrie 1992 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 299 din 24 noiembrie 1992. art. 1 pe baza prezentei hotãrîri ...

HOTARIRE Nr. 13 din 18 septembrie 1995 privind majorarea numarului maxim de membri la Comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic numãrul maxim de membri în comisia pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa, stabilit prin hotãrîrea senatului nr. 38/1992 , se majoreazã de la 13 la 15. preŞedintele senatului prof. univ. dr. oliviu gherman --------------------

HOTARIRE Nr. 14 din 18 septembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

În temeiul art. 30 alin. 3 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea senatului nr. 32/1993 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale senatului se modifica dupã cum urmeazã: - la anexa nr. x - comisia pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa - se includ în componenta comisiei domnii senatori ion dinis (p.d.s.r.) şi ioan turlacu (p.d.). preŞedintele senatului prof. univ. dr. oliviu gherman ...

HOTARIRE Nr. 30 din 19 septembrie 1995 privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

În temeiul art. 25 alin. (1) lit. b), alin. (3) şi alin. (6) din legea audiovizualului nr. 48/1992, avînd în vedere procesul-verbal din 19 septembrie 1995 referitor la rezultatul votului privind numirea, din partea camerei deputaţilor, a unui membru în consiliul naţional al audiovizualului, camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul nicolae corjos se numeşte în calitatea de membru al consiliului naţional al audiovizualului, în locul devenit vacant ca urmare a decesului lui paul anghel. numirea se face pentru restul duratei neexpirate din ...

HOTARIRE Nr. 31 din 19 septembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa (anexa nr. 10) cu domnul deputat costel eugen popescu, din partea grupului parlamentar socialist. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ioan gavra ...

Monitorul Oficial 219 din 22 Septembrie 1995 (M. Of. 219/1995)

HOTARIRE Nr. 32 din 21 septembrie 1995 pentru modificarea hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 22 septembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru politica economicã, reforma şi privatizare (anexa nr. 1) cu domnul deputat ioan avram muresan, din partea grupului parlamentar al partidului naţional crestin democrat şi al partidului ecologist roman. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

HOTARIRE Nr. 698 din 4 septembrie 1995 privind constituirea stocurilor de produse agroalimentare din recolta anului 1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 22 septembrie 1995

În temeiul art. 1 din ordonanta guvernului nr. 21/1995 cu privire la bonificarea dobinzii la creditele acordate pentru constituirea stocurilor de produse agricole, agroalimentare şi hortiviticole din recolta anului 1995 şi în baza dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. b) din legea nr. 91/1993 privind datoria publica interna, modificatã prin ordonanta guvernului nr. 36/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) creditele aferente stocurilor de produse agroalimentare din producţia interna prevãzute în anexa, constituite de societãţile comerciale, vor beneficia de dobinda bonificata în proporţie de 60%, în limita prevederilor stabilite cu ...

Monitorul Oficial 218 din 22 Septembrie 1995 (M. Of. 218/1995)

HOTARIRE Nr. 725 din 13 septembrie 1995 privind participarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei la Tirgul International Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

În temeiul legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995 (anexa nr. 3/24), guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba organizarea, de cãtre ministerul cercetãrii şi tehnologiei, a unui pavilion în cadrul tirgului internaţional bucureşti, editia 1995, în vederea promovãrii celor mai semnificative rezultate ale cercetãrii ştiinţifice şi tehnice româneşti. art. 2 cheltuielile necesare organizãrii şi administrãrii pavilionului pe perioada manifestãrii se vor efectua cu respectarea prevederilor legale, în limita sumei de 150 milioane lei, conform devizului estimativ din anexa, care face parte din ...

HOTARIRE Nr. 732 din 19 septembrie 1995 privind modificarea anexei la Hotarirea Guvernului nr. 626/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 22 septembrie 1995

În temeiul art. 1 alin. (2) şi al art. 17 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 lista societãţilor comerciale care se privatizeazã în baza legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, prevãzutã în anexa la hotãrîrea guvernului nr. 626/1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 190 bis din 21 august 1995, se modifica potrivit anexelor nr. 1 - 3*) la prezenta hotãrîre. art. 2 lista-anexa la hotãrîrea guvernului nr. 626/1995 , cu ...

Monitorul Oficial 219 din 22 Septembrie 1995 (M. Of. 219/1995)

HOTARIRE Nr. 746 din 20 septembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 1995 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 22 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului sãnãtãţii pe anul 1995 la capitolul "cheltuieli pentru sãnãtate" cu suma de 150 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea suportãrii unor cheltuieli necesare tratamentului medical în strãinãtate pentru persoane suferinde de afecţiuni deosebit de grave, care nu pot fi tratate în ţara. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. ...

HOTARARE nr. 452 din 29 iulie 1994 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 22 septembrie 1995

------------*) republicată în temeiul art. iii din hotărârea guvernului nr. 714 din 11 septembrie 1995, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 214 din 20 septembrie 1995.hotărârea guvernului nr. 452 din 29 iulie 1994 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din 22 august 1994 şi a mai fost modificată prin hotărârea guvernului nr. 865 din 2 decembrie 1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 352 din 20 decembrie 1994.art. 1(1) ministerul transporturilor este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplică strategia dezvoltării şi politica guvernului şi este autoritate ...

Monitorul Oficial 216 din 21 Septembrie 1995 (M. Of. 216/1995)

HOTARIRE Nr. 190 din 22 martie 1991*) *** Republicata privind transformarea scolilor militare de ofiteri in institute militare de invatamint EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 21 septembrie 1995

*) republicatã în temeiul art. iv din hotãrîrea guvernului nr. 616 din 11 august 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 206 din 6 septembrie 1995. hotãrîrea guvernului nr. 190 din 22 martie 1991 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 80 din 16 aprilie 1991. art. 1 pe data prezentei hotãrîri şcolile militare de ofiţeri subordonate ministerului apãrãrii naţionale se transforma în institute militare de învãţãmînt. institutele militare de învãţãmînt sînt instituţii de învãţãmînt superior. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 720 din 11 septembrie 1995 pentru aprobarea suplimentarii bugetului de cheltuieli pe anul 1995 al Biroului de schimburi romano-americane in domeniile invatamintului si stiintei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 21 septembrie 1995

Avînd în vedere prevederile acordului dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii privind înfiinţarea unui birou de schimburi romano-americane în domeniile învãţãmîntului şi ştiinţei, încheiat la bucureşti la 30 iulie 1992, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic bugetul de cheltuieli pe anul 1995 al biroului de schimburi romano-americane în domeniile învãţãmîntului şi ştiinţei, aprobat prin hotãrîrea guvernului nr. 469 din 30 iunie 1995 , se suplimenteaza cu suma de 79.000 mii lei, potrivit anexei care face parte din prezenta hotãrîre, cu acoperire în cadrul fondurilor aprobate ministerului afacerilor externe ...

HOTARARE nr. 715 din 11 septembrie 1995 privind nivelul taxei de abonament pentru Societatea Romana de Radiodifuziune EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 21 septembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 44 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune,guvernul româniei hotărăşte:art. 1Începând cu data de 1 septembrie 1995, nivelul taxei de abonament, pe categorii de plătitori, pentru serviciul public efectuat de societatea română de radiodifuziune se stabileşte potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe aceeaşi dată se abrogă anexa nr. 1 la hotărârea guvernului nr. 516/1994.p. prim-ministruflorin georgescu,ministru de stat,  ministrul finanţelorcontrasemnează:   -----------------  p. ministru de stat,  ministrul finanţelor, nicolae constantinescu, secretar de statbucureşti, 11 septembrie 1995.nr. 715.anexĂ   listataxelor de abonament lunar pentru receptoarele radio────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  nr. ...

Monitorul Oficial 214 din 20 Septembrie 1995 (M. Of. 214/1995)

HOTARARE nr. 714 din 11 septembrie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 452/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1hotărârea guvernului nr. 452/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului transporturilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 229 din 22 august 1994, completată prin hotărârea guvernului nr. 865/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 352 din 20 decembrie 1994, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 3 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 3. - (1) În structura organizatorică a ministerului transporturilor pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. controlul ministrului, agenţia zonelor libere şi inspectoratele se organizează la nivel de direcţie generală. secretariatul consiliului interministerial pentru siguranţa rutieră ...

Monitorul Oficial 215 din 20 Septembrie 1995 (M. Of. 215/1995)

HOTARIRE Nr. 29 din 14 septembrie 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 20 septembrie 1995

Camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare în masa (anexa nr. 10) cu domnul deputat Ştefan tcaciuc, din partea grupului parlamentar al minoritãţilor naţionale. p. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

Monitorul Oficial 214 din 20 Septembrie 1995 (M. Of. 214/1995)

HOTARIRE Nr. 716 din 11 septembrie 1995 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil situat pe platforma industriala a municipiului Braila, judetul Braila, in patrimoniul Societatii Comerciale "Romprocef" - S.A. Braila EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a unei pãrţi din imobilul situat pe platforma industriala brãila, soseaua viziru, km 10, judeţul brãila, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 3.060 mp şi terenul aferent, din patrimoniul societãţii comerciale "dunacor" - s.a. brãila în patrimoniul societãţii comerciale "romprocef" - s.a. brãila. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "romprocef" - s.a. brãila se majoreazã şi, în mod corespunzãtor, se diminueazã capitalul social al societãţii comerciale "dunacor" - s.a. brãila, cu valoarea partii din ...

HOTARIRE Nr. 717 din 11 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Instalatie de iradiere cu scopuri multiple la Institutul de Fizica si Inginerie Nucleara Magurele-Bucuresti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "instalatie de iradiere cu scopuri multiple la institutul de fizica şi inginerie nucleara magurele-bucureşti", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 718 din 11 septembrie 1995 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, precum si a altor forme de sprijin material pentru tinerii din Republica Moldova care studiaza in Romania incepind cu anul de invatamint 1995/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În scopul sprijinirii formãrii de cadre în diverse domenii, se acorda, de cãtre ministerul Învãţãmîntului din românia pentru ţinerii din republica moldova care studiazã în românia începînd cu anul de învãţãmînt 1995/1996, un numãr de burse, dupã cum urmeazã: - 550 burse pentru învãţãmîntul preuniversitar; - 1.100 burse pentru învãţãmîntul superior (studii complete sau parţiale); - 160 burse pentru doctorat - forma cu frecventa; - 40 burse pentru doctorat - forma fãrã frecventa; ...

HOTARIRE Nr. 729 din 13 septembrie 1995 privind aprobarea hotaririlor cuprinse in Protocolul celei de-a VIII-a sesiuni a Comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba hotãrîrile adoptate în cadrul celei de-a viii-a sesiuni a comisiei mixte hidrotehnice romano-ungare, cuprinse în protocolul semnat la nyiregyhaza la 30 iunie 1995, în vederea aplicãrii prevederilor convenţiei dintre guvernul româniei şi guvernul republicii ungare pentru reglementarea problemelor hidrotehnice referitoare la apele ce formeazã sau sînt intretaiate de frontiera, intrata în vigoare la 20 noiembrie 1986. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 730 din 13 septembrie 1995 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Estonia cu privire la relatiile comercial-economice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 20 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii estonia cu privire la relaţiile comercial-economice, semnat la tallin la 22 iunie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 215 din 20 Septembrie 1995 (M. Of. 215/1995)

HOTARARE nr. 639 din 18 august 1995 privind transmiterea unor bunuri din si in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 20 septembrie 1995

În temeiul dispoziţiilor art. 135 alin. (5) din constituţia româniei şi ale art. 22 din legea nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aprobă transmiterea, fără plată, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", de sub autoritatea secretariatului general al guvernului, în administrarea centrului european de cultură sinaia din subordinea ministerului culturii şi, respectiv, în patrimoniul societăţii comerciale "neptun-olimp" - s.a.(2) se aprobă transmiterea, fără plată, a bunurilor prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea centrului european de cultură sinaia, subordonat ministerului culturii, în administrarea regiei ...

Monitorul Oficial 212 din 18 Septembrie 1995 (M. Of. 212/1995)

HOTARIRE Nr. 721 din 11 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in comuna Vernesti, cu satele componente Vernesti, Candesti, Niscov si Zoresti, judetul Buzau" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în comuna vernesti, cu satele componente vernesti, candesti, niscov şi zoresti, judeţul buzau", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 722 din 11 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Rasinari, judetul Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna rasinari, judeţul sibiu", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 723 din 11 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Canalizare si statie de epurare in comuna Glimboca, judetul Caras-Severin" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "canalizare şi statie de epurare în comuna glimboca, judeţul caras-severin", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 724 din 11 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie gaze naturale in orasul Videle - Etapa a IV-a - cartierele Cartojanca, Furculesti, Tamasesti, Fotachesti si Cosoaia, judetul Teleorman" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie gaze naturale în oraşul videle - etapa a iv-a - cartierele cartojanca, furculesti, tamasesti, fotachesti şi cosoaia, judeţul teleorman", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut în art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 726 din 13 septembrie 1995 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Comertului din Romania si Ministerul Industriei si Comertului din Republica Lituania cu privire la colaborarea comercial-economica pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre ministerul comerţului din românia şi ministerul industriei şi comerţului din republica lituania cu privire la colaborarea comercial-economicã pe anul 1995, semnat la bucureşti la 15 iunie 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 728 din 13 septembrie 1995 privind transmiterea unui teren situat in municipiul Piatra-Neamt, judetul Neamt, in administrarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba transmiterea, pe durata existenţei construcţiei, a terenului proprietate privatã, în suprafata de 860 mp, situat în municipiul piatra-neamt, strada mihai eminescu nr. 26, judeţul neamt, din administrarea consiliului local al municipiului piatra-neamt, judeţul neamt, în administrarea ministerului agriculturii şi alimentaţiei, în vederea realizãrii construcţiei sediului direcţiei generale pentru agricultura şi alimentaţie şi al oficiului de cadastru şi organizarea teritoriului din judeţul neamt. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 727 din 13 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in comuna Sugag, judetul Alba, in administrarea Episcopiei Ortodoxe Romane Alba Iulia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 18 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilului proprietate publica a statului, situat în comuna Şugag, judeţul alba, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul regiei autonome de electricitate "renel" - filiala electrocentrale sebeş, în administrarea episcopiei ortodoxe române alba iulia, pentru mânăstirea ortodoxă română oasa, judeţul alba.art. 2patrimoniul regiei autonome de electricitate "renel" - filiala electrocentrale sebeş se diminuează cu valoarea imobilului prevăzut la art. 1, reevaluată conform prevederilor legale.art. 3predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol, încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de ...

Monitorul Oficial 210 din 13 Septembrie 1995 (M. Of. 210/1995)

HOTARIRE Nr. 12 din 11 septembrie 1995 privind prelungirea datei depunerii Raportului Comisiei pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989 EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 13 septembrie 1995

Senatul adopta prezenta hotãrîre. art. 1 comisia pentru cercetarea evenimentelor din decembrie 1989, instituitã prin hotãrîrea senatului nr. 15/1993, îşi va continua activitatea şi va depune raportul pînã la data de 31 decembrie 1995. art. 2 toate autoritãţile publice, instituţiile şi organizaţiile solicitate de comisie sa prezinte rapoarte şi informãri cu privire la desfãşurarea evenimentelor din decembrie 1989 sînt obligate sa depunã aceste rapoarte şi informãri pînã la data de 31 octombrie 1995. ...

HOTARIRE Nr. 690 din 2 septembrie 1995 privind unele masuri de igienizare a municipiului Bucuresti si a unor localitati din sectorul agricol Ilfov EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 13 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se aproba organizarea acţiunii de igienizare, deratizare şi dezinsecţie a municipiului bucureşti şi a zonelor compacte de case din localitãţile sectorului agricol ilfov, adiacente municipiului bucureşti. (2) acţiunea de igienizare, deratizare şi dezinsecţie este coordonata de consiliul local al municipiului bucureşti. art. 2 finanţarea cheltuielilor necesare acţiunii de igienizare, deratizare şi dezinsecţie se asigura prin alocaţii din bugetul municipiului bucureşti şi al sectorului agricol ilfov, constituite pe seama urmãtoarelor surse: a) venituri proprii provenite din taxa ...

HOTARIRE Nr. 693 din 2 septembrie 1995 privind aprobarea prealabila, in vederea recunoasterii judecatoresti, a functionarii Reprezentantei din Romania a Camerei de Comert si Industrie a Regiunii Cernauti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 13 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba, în vederea recunoaşterii prin hotãrîre judecãtoreascã, funcţionarea în românia a reprezentantei camerei de comerţ şi industrie a regiunii cernauti, persoana juridicã de drept privat, fãrã scop lucrativ, cu sediul în cernauti, str. stasiuc nr. 20, constituitã dupã legile în vigoare din ucraina. art. 2 (1) reprezentanta persoanei juridice prevãzute la art. 1 are sediul în municipiul suceava, str. nicolae balcescu nr. 4, judeţul suceava. (2) scopul reprezentantei îl constituie, în principal, contribuţia la dezvoltarea economiei regiunii cernauti, armonizarea ...

HOTARIRE Nr. 711 din 5 septembrie 1995 privind deschiderea temporara a unui punct de control pentru trecerea frontierei in zona militara a Aeroportului International Otopeni EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 13 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba deschiderea temporarã a unui punct de control pentru trecerea frontierei în zona militarã a aeroportului internaţional otopeni, pentru transporturile de mãrfuri speciale efectuate cu aeronave militare romane şi strãine. art. 2 activitatea organelor vamale şi a poliţiei de frontiera se va desfasura în mod obligatoriu, la solicitarea instituţiilor abilitate, dupã asigurarea infrastructurii necesare acestora. art. 3 necesarul de personal pentru desfãşurarea activitãţii de control pentru trecerea frontierei va fi asigurat în cadrul numãrului de posturi ...

Monitorul Oficial 209 din 11 Septembrie 1995 (M. Of. 209/1995)

HOTARIRE Nr. 699 din 4 septembrie 1995 privind subventionarea, in proportie de 60%, a dobinzii aferente creditelor bancare acordate de bancile comerciale producatorilor agricoli pentru realizarea lucrarilor agricole din toamna anului 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

În temeiul art. 7 alin. (2) lit. a) din legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producãtorilor agricoli, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În vederea finanţãrii cheltuielilor de producţie aferente campaniei agricole din toamna anului 1995, producãtorii agricoli pot beneficia de credite bancare cu dobinda anuala subventionata în proporţie de 60% . art. 2 beneficiarii de credite bancare vor fi producãtorii agricoli, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de exploatare a terenului agricol, precum şi agenţii economici specializaţi în preluarea şi constituirea ...

HOTARIRE Nr. 700 din 4 septembrie 1995 privind reinfiintarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pe data prezentei hotãrîri se reinfiinteaza centrul de calcul al ministerului agriculturii şi alimentaţiei, ca instituţie publica cu personalitate juridicã, finanţatã de la bugetul de stat, în subordinea ministerului agriculturii şi alimentaţiei, avînd sediul în municipiul bucureşti, bd. carol i nr. 24, sectorul 3, prin preluarea, fãrã plata, a activului şi pasivului, precum şi a personalului de la societatea comercialã pentru informatica în agricultura "agrinfo" - s.a., care îşi înceteazã activitatea. art. 2 obiectul de activitate al centrului de calcul îl constituie realizarea, ...

HOTARIRE Nr. 704 din 5 septembrie 1995 privind suplimentarea bugetului Societatii Romane de Televiziune pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului societãţii romane de televiziune cu suma de 300 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea acoperirii unor cheltuieli de dezvoltare, inclusiv a celor valutare pentru achiziţionarea de echipamente şi piese de schimb necesare societãţii romane de televiziune. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile care decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 705 din 5 septembrie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 50 milioane lei pentru finantarea activitatilor comune de standardizare, certificare, acreditare si metrologie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova pe anul 1995 a sumei de 50 milioane lei pentru finanţarea activitãţilor comune în domeniile standardizarii, certificãrii, acreditãrii şi metrologiei, dupã cum urmeazã: (1) suma de 27,88 milioane lei pentru finanţarea a 65 de abonamente complete la publicaţiile institutului roman de standardizare şi a 10 abonamente complete la publicaţiile biroului roman de metrologie legalã; (2) suma de 6,12 milioane lei pentru finanţarea cursurilor de formare şi ...

HOTARIRE Nr. 706 din 5 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Imbunatatirea alimentarii cu caldura a consumatorilor urbani din municipiul Iasi, zona Dacia - etapa I, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Îmbunãtãţirea alimentarii cu caldura a consumatorilor urbani din municipiul iaşi, zona dacia - etapa i, judeţul iaşi", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 707 din 5 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal DC 45 Halmagel - Sirbi, km 2+700 - 7+300, judetul Arad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizare drum comunal dc 45 halmagel - sirbi, km 2+700 - 7+300, judeţul arad", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 708 din 5 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare drum comunal DC 15 Bocsig - Rapsig, km 8+000 - 13+600, judetul Arad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizare drum comunal dc 15 bocsig - rapsig, km 8+000 - 13+600, judeţul arad", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 709 din 5 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod peste Riul Cibin, in municipiul Sibiu, zona Piata Cibin, judetul Sibiu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pod peste riul cibin, în municipiul sibiu, zona piata cibin, judeţul sibiu", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 710 din 5 septembrie 1995 privind transmiterea unui imobil din municipiul Pitesti, judetul Arges, in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 11 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a complexului "piata agroalimentara din municipiul pitesti", reprezentind construcţii neterminate în suprafata de 24.600 mp şi terenul aferent în suprafata de 30.240 mp, situat în municipiul pitesti, str. tirgu din vale nr. 1, judeţul arges, din patrimoniul societãţii comerciale "supercom" - s.a. pitesti în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului Învãţãmîntului pentru universitatea din municipiul pitesti. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "supercom" - s.a. pitesti se diminueazã cu valoarea construcţiilor şi a terenului ...

HOTARARE nr. 712 din 8 septembrie 1995 privind eliberarea din functie a subprefectului judetului Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 11 septembrie 1995

În temeiul art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 domnul roibu gheorghe se elibereazã din funcţia de subprefect al judeţului gorj începând cu data de 11 septembrie 1995. art. 2 hotãrârea guvernului nr. 143 din 8 aprilie 1993 se abrogã. p. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 713 din 8 septembrie 1995 privind numirea in functia de subprefect al judetului Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 11 septembrie 1995

În temeiul art. 96 alin. 3 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul florescu ion se numeşte în funcţia de subprefect al judeţului gorj începând cu data de 15 septembrie 1995. p. prim-ministru ...

Monitorul Oficial 208 din 08 Septembrie 1995 (M. Of. 208/1995)

HOTARIRE Nr. 9 din 4 septembrie 1995 pentru alegerea vicepresedintilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 8 septembrie 1995

În temeiul art. 61 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei şi al art. 16, 20 şi 21 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic se aleg în funcţia de vicepreşedinte al senatului urmãtorii senatori: - ion solcanu - grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia (p.d.s.r.) - radu vasile ...

HOTARIRE Nr. 10 din 4 septembrie 1995 pentru alegerea secretarilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 8 septembrie 1995

În temeiul art. 61 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei şi al art. 16, 20 şi 21 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic se aleg în funcţia de secretar al senatului urmãtorii senatori: - mihai matetovici - grupul parlamentar al partidului democraţiei ...

HOTARIRE Nr. 11 din 4 septembrie 1995 pentru alegerea chestorilor Senatului EMITENT: SENATUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 8 septembrie 1995

În temeiul art. 61 alin. (2) şi (5) din constituţia româniei şi al art. 16, 20 şi 21 din regulamentul senatului, senatul adopta prezenta hotãrîre. articol unic se aleg în funcţia de chestor al senatului urmãtorii senatori: - constantin sava - grupul parlamentar al partidului democraţiei sociale din românia (p.d.s.r.) - florin velicu - grupul parlamentar ...

HOTARIRE Nr. 682 din 29 august 1995 pentru modificarea prevederilor Hotaririi Guvernului nr. 409/1995 privind acordarea din fondul de redresare financiara la dispozitia Guvernului de facilitati personalului disponibilizat potrivit art. 22 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 13/1995, precum si de credite fara dobinda unor regii autonome si societati comerciale consumatoare de energie electrica si gaze naturale potrivit art. 18 lit. b) din aceeasi ordonanta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 8 septembrie 1995

În temeiul art. 18 şi al art. 22 lit. b) din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic anexa nr. 3 la hotãrîrea guvernului nr. 409/1995 se modifica dupã cum urmeazã: - la nr. crt. 4, pe coloana r.a.l. oltenia, în locul sumei de 39.000 mil. lei se va scrie 51.000 ...

Monitorul Oficial 207 din 07 Septembrie 1995 (M. Of. 207/1995)

HOTARIRE Nr. 691 din 2 septembrie 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 119/1995 privind exceptarea si reducerea temporara a taxelor vamale la unele produse din import EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 119/1995 privind exceptarea şi reducerea temporarã a taxelor vamale la unele produse din import, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 43 din 7 martie 1995, cu modificãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. anexa nr. 1 se completeazã cu poziţiile tarifare ex. 2833.19.00 - sulfat de sodiu şi 2835.31.00 - tripolifosfat de sodiu. 2. anexa nr. 2 se completeazã cu poziţiile tarifare cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 şi ...

HOTARIRE Nr. 694 din 4 septembrie 1995 privind atribuirea numelor poetilor Lucian Blaga si Mihai Eminescu teatrelor nationale din Cluj-Napoca si Timisoara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 septembrie 1995

Cu prilejul implinirii a 100 de ani de la naşterea poetului lucian blaga şi a 50 de ani de la înfiinţarea teatrului naţional din timişoara, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 teatrul naţional din cluj-napoca se va numi teatrul naţional "lucian blaga" cluj-napoca, iar teatrul naţional din timişoara se va numi teatrul naţional "mihai eminescu" timişoara. art. 2 poziţiile nr. 26 şi nr. 28 din capitolul ii al anexei nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 642/1994 se modifica şi vor avea urmãtorul cuprins: ...

HOTARIRE Nr. 695 din 4 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea si modernizarea statiei de epurare a apelor din municipiul Pascani, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea şi modernizarea statiei de epurare a apelor din municipiul pascani, judeţul iaşi", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 696 din 4 septembrie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Marirea capacitatii de transport si imbunatatirea sigurantei in functionare a sistemului de termoficare in zona centrala a municipiului Suceava, judetul Suceava" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "mãrirea capacitãţii de transport şi îmbunãtãţirea siguranţei în funcţionare a sistemului de termoficare în zona centrala a municipiului suceava, judeţul suceava", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. ...

HOTARIRE Nr. 697 din 4 septembrie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 7 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 articolul 8 din hotãrîrea guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitãţile bugetare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificãrile ulterioare, se completeazã cu litera g), care va avea urmãtorul cuprins: "g) salariaţii operei naţionale romane, teatrului naţional <<i.l.caragiale>> bucureşti, filarmonicii <<george enescu>> bucureşti, bibliotecii naţionale bucureşti, muzeului naţional de arta al româniei şi muzeului naţional de istorie a româniei beneficiazã de un spor de 25% calculat la salariul de baza, ...

HOTARARE nr. 692 din 2 septembrie 1995 privind scutirea totala de la calculul amortizarii a unor active corporale apartinind unor societati comerciale din Lunca si Delta Dunarii, judetul Tulcea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 7 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă scutirea totală de la calculul amortizării a unor active corporale reprezentând diguri de apărare şi canale aparţinând unor societăţi comerciale agricole şi piscicole de sub autoritatea consiliului judeţean tulcea, în valoare totală de 83.717.143.857 lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   p. prim-ministru   florin georgescu,   ministru de stat, ministrul finanţelor   contrasemnează:  ----------------p. ministru de stat,   ministrul finanţelor,  nicolae constantinescu, secretar de stat secretar de stat,şeful departamentului pentruadministraţie publică locală,   octav cozmâncăbucureşti, 2 septembrie 1995.nr. 692.anexĂ   situaŢia  activelor corporale - diguri şi canale - scoase totalde la calculul amortizării──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. societatea ...

Monitorul Oficial 206 din 06 Septembrie 1995 (M. Of. 206/1995)

HOTARIRE Nr. 616 din 11 august 1995 privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 190/1991 privind transformarea scolilor militare de ofiteri in institute militare de invatamint EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 6 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 190/1991 privind transformarea şcolilor militare de ofiţeri în institute militare de învãţãmînt se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 5 se modifica şi se completeazã, avînd urmãtorul cuprins: "art. 5. - planurile de învãţãmînt pentru formarea ofiţerilor se elaboreazã de cãtre specialişti din cadrul academiilor şi al statelor majore ale categoriilor de forte ale armatei cãrora le sunt subordonate, se avizeazã de ministerul Învãţãmîntului şi se aproba de şeful statului major general. ...

HOTARIRE Nr. 659 din 23 august 1995 privind completarea prevederilor anexei nr. 2 la Hotarirea Guvernului nr. 369/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 6 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic elevii premiati la olimpiadele internaţionale organizate în strãinãtate beneficiazã de premiile prevãzute la pct. 6 lit. d) din anexa nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 369 din 4 iulie 1994 privind organizarea şi desfãşurarea manifestãrilor ştiinţifice studenţeşti, a concursurilor pe obiecte de învãţãmînt, pe meserii, cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi a campionatelor şi concursurilor sportive şcolare naţionale şi internaţionale. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 681 din 29 august 1995 privind completarea Hotaririi Guvernului nr. 172/1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 6 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 172/1995 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor ordonanţei guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 62 din 4 aprilie 1995, se completeazã dupã cum urmeazã: - În anexa hotãrîrii, la articolul 22 din ordonanta, dupã alineatul 2 al normelor se ...

HOTARARE nr. 665 din 24 august 1995 privind inlocuirea, remedierea sau restituirea contravalorii produselor care prezinta deficiente de calitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 septembrie 1995

În temeiul art. 8 şi al art. 58 lit. b) din ordonanţa guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin legea nr. 11/1994, republicată,guvernul româniei hotărăşte: art. 1obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea răspunderii agenţilor economici care comercializează către populaţie produse nealimentare de uz curent, destinate consumului neproductiv individual sau colectiv şi care nu sunt însoţite, la vânzare, de certificate de garanţie.art. 2(1) vânzătorul răspunde faţă de consumator, iar producătorul şi importatorul faţă de vânzător, pentru deficienţele de calitate ale produselor nealimentare prevăzute în anexa, constatate după vânzarea acestora, cu excepţia deficienţelor cauzate de nerespectarea, de ...

HOTARARE nr. 689 din 1 septembrie 1995 privind normarea parcului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitati specifice desfasurate de unitatile bugetare care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 septembrie 1995

În temeiul prevederilor anexei nr. 2 la ordonanţa guvernului nr. 63/1994, aprobată prin legea nr. 13/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1normele de dotare cu autoturisme pentru activităţi specifice ale unităţilor bugetare care funcţionează în subordinea ministerului agriculturii şi alimentaţiei sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.art. 2consumurile lunare de carburanţi pentru autoturisme din dotarea unităţilor sus-menţionate sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.art. 3autoturismele aflate în dotarea unităţilor respective, peste numărul maxim ce rezultă din aplicarea normelor prevăzute în anexa nr. 1, vor fi disponibilizate şi valorificate de acestea conform prevederilor legale.   prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ---------------   ministrul agriculturii   şi alimentaţiei,valeriu tabără ministru de ...

HOTARARE nr. 25 din 4 septembrie 1995 privind demisia unui deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 septembrie 1995

În temeiul art. 67 alin. (2) din constituţia româniei şi al art. 186 din regulamentul camerei deputaţilor, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic camera deputaţilor ia act de cererea de demisie, de la data de 15 august 1995, prezentatã de domnul mihail viziru, deputat ales în circumscripţia electoralã nr. 29 olt, aparţinând grupului parlamentar socialist, şi declarã vacant locul de deputat deţinut de acesta. preŞedintele camerei deputaŢilor ...

HOTARARE nr. 26 din 4 septembrie 1995 privind validarea unui mandat de deputat EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 6 septembrie 1995

În temeiul art. 67 alin. (1) din constituţia româniei, al art. 66 alin. (9) şi al art. 68 alin. (3) din legea nr. 68/1992 pentru alegerea camerei deputaţilor şi a senatului şi având în vedere raportul comisiei de validare, camera deputaţilor hotãrãşte: articol unic se valideazã mandatul de deputat al domnului costel-eugen popescu, ales în circumscripţia electoralã nr. 29 olt, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului mihail viziru. ...

 HOTĂRÂRE nr. 675 din 24 august 1995 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 426/1995 cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru preluarea, la fondul de consum, seminţe şi furaje, a cantităţilor de grâu contractate şi de orz, din producţia anului 1995 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. unicprevederile articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 426/1995 se completează astfel:"În limita cantităţilor de orz prevăzute a se achiziţiona şi a creditelor bancare destinate în acest scop, complexele zootehnice şi fabricile de nutreturi combinate pot prelua, pentru asigurarea furajării efectivelor de animale, cantităţi echivalente de grîu cu calităţi inferioare celor ale gâiului de panificaţie.la fondul de consum se vor putea prelua şi cantităţi de grâu pentru panificaţie necontractate, condiţionat de nedepasirea cantităţii totale contractate, a limitei creditelor bancare cu această destinaţie şi a prevederilor cuprinse în bugetul ministerului agriculturii şi alimentaţiei pentru primele care se acordă producătorilor agricoli care ...

Monitorul Oficial 205 din 04 Septembrie 1995 (M. Of. 205/1995)

HOTARIRE Nr. 618 din 11 august 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 645/1991 privind infiintarea Regiei Autonome "Editura Didactica si Pedagogica" pentru editarea manualelor scolare, a manualelor universitare si a altor lucrari destinate invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 645/1991 , privind înfiinţarea regiei autonome "editura didactica şi pedagogica" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrãri destinate învãţãmîntului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 202 din 3 octombrie 1991, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 1 alineatul 2 se modifica dupã cum urmeazã: "regia autonomã <<editura didactica şi pedagogica>> are personalitate juridicã şi funcţioneazã pe baza de gestiune economicã şi autonomie financiarã, rolul de minister de resort revenindu-i ...

HOTARIRE Nr. 679 din 25 august 1995 privind transmiterea Complexului turistic "Baba Lupa", situat in orasul Calafat, judetul Dolj, in administrarea Ministerului Invatamintului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit a complexului turistic "baba lupa", situat în oraşul calafat, judeţul dolj, compus din construcţii în suprafata de 388,89 mp, împreunã cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, din patrimoniul societãţii comerciale "jiul" - s.a. craiova, în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului Învãţãmîntului, în vederea organizãrii unei tabere pentru elevi de cãtre inspectoratul şcolar al judeţului dolj. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "jiul" - s.a. craiova se diminueazã cu valoarea construcţiilor, a ...

HOTARIRE Nr. 686 din 30 august 1995 pentru modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 420/1995 privind imbunatatirea activitatii unitatilor de schimb valutar care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 420/1995 privind îmbunãtãţirea activitãţii unitãţilor de schimb valutar care funcţioneazã în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 134 din 3 iulie 1995, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 2 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "art. 2. - autorizaţiile de funcţionare eliberate caselor de schimb valutar din punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane, care ...

HOTARIRE Nr. 688 din 1 septembrie 1995 privind aprobarea prealabila, in vederea recunoasterii judecatoresti, a functionarii Filialei din Romania a Organizatiei Mondiale Evreiesti pentru Restituirea Bunurilor (W.J.R.O. - WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANIZATION) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba, în vederea recunoaşterii prin hotãrîre judecãtoreascã, funcţionarea în românia a filialei organizaţiei mondiale evreiesti pentru restituirea bunurilor (w.j.r.o. - world jewish restitution organization), persoana juridicã de drept privat, fãrã scop lucrativ, cu sediul în ierusalim, str. redak nr. 7, statul israel, constituitã dupã legile statului israel. art. 2 filiala persoanei juridice prevãzute la art. 1 are sediul în municipiul bucureşti, str. ripiceni nr. 55-57, sectorul 3. art. 3 filiala va funcţiona în românia, dupã recunoaşterea ...

HOTARARE nr. 683 din 29 august 1995 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 3.270 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru realizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse în lunile iunie-iulie 1994 în judeţul prahova şi în lunile ianuarie-iulie 1995 în judeţele alba, botoşani, caraş-severin, constanţa, iaşi, maramureş, prahova, satu mare, sălaj, suceava şi vâlcea, potrivit anexelor nr. 1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2(1) utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru fiecare judeţ, iar administrarea acesteia, de către ...

HOTARARE nr. 687 din 30 august 1995 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 364/1995 privind organizarea Festivalului si Concursului International "George Enescu" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 4 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse modifică bugetul estimativ al festivalului şi concursului internaţional "george enescu", anexa la hotărârea guvernului nr. 364/1995, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru  nicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   ---------------  ministrul culturii,   viorel mărginean  ministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescubucureşti, 30 august 1995.nr. 687. anexĂdeviz estimativprivind bugetul de venituri şi cheltuieli al festivalului şi concursului internaţional "george enescu" - bucureşti - românia, 7 - 24 septembrie 1995  i. venituri ...

Monitorul Oficial 203 din 01 Septembrie 1995 (M. Of. 203/1995)

HOTARARE nr. 678 din 25 august 1995 privind transmiterea unor parti din imobilele situate in municipiul Bucuresti, precum si a unor mijloace fixe de pe Platforma Brazi - Ploiesti, in patrimoniul Societatii Comerciale "Zecasin" - S.A. Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 1 septembrie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a unor părţi din imobilele situate în municipiul bucureşti, splaiul independenţei nr. 202 şi 206, sector 6, reprezentând construcţii în suprafaţă de 1.732 m.p. şi terenul aferent, precum şi a instalaţiilor-pilot de pe platforma brazi-ploieşti, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din administrarea institutului de cercetări chimice - icechim bucureşti şi, respectiv, din patrimoniul societăţii comerciale "petrobrazi" - s.a. ploieşti în patrimoniul societăţii comerciale "zecasin" - s.a. bucureşti.art. 2patrimoniul institutului de cercetări chimice icechim bucureşti şi al societăţii comerciale "petrobrazi" - s.a. ploieşti se diminuează şi, în mod corespunzător, capitalul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016