Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare iulie 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare iulie 1995

Monitorul Oficial 166 din 31 Iulie 1995 (M. Of. 166/1995)

HOTARARE nr. 542 din 21 iulie 1995 privind reorganizarea Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 31 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) Şcoala naţională de studii politice şi administrative (s.n.s.p.a.) din subordinea ministerului Învăţământului se reorganizează comasându-se, prin absorbţie, cu institutul român de management din subordinea ministerului muncii şi protecţiei sociale şi centrul de perfecţionare a funcţionarilor din administraţia publică locală, din subordinea departamentului pentru administraţie publică locală.(2) s.n.s.p.a. este instituţie publică de învăţământ superior, de pregătire universitară, postuniversitară şi de cercetare ştiinţifică, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului Învăţământului, având sediul în municipiul bucureşti.(3) s.n.s.p.a. are ca obiectiv sprijinirea procesului de reformă economică, socială şi administrativă, prin formarea şi perfecţionarea, la nivel universitar şi postuniversitar, a specialiştilor ...

Monitorul Oficial 165 din 28 Iulie 1995 (M. Of. 165/1995)

HOTARIRE Nr. 523 din 13 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Onesti, judetul Bacau, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 1.047,74 mp şi terenul aferent în suprafata de 523,10 mp, situat în municipiul onesti, str. poştei nr. 5, judeţul bacau, din administrarea regiei autonome de gospodãrie comunalã şi locativã onesti în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii acestuia ca sediu pentru organele teritoriale din subordinea ministerului finanţelor. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se va face pe baza de protocol încheiat între cele doua pãrţi ...

HOTARIRE Nr. 529 din 18 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Devierea DN 79 A cu pod peste Crisul Alb la Ineu, judetul Arad" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "devierea dn 79 a cu pod peste crisul alb la ineu, judeţul arad", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 530 din 18 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Valcea, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului situat în comuna bălceşti, strada principală nr. 1, judeţul vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "mobil" - s.a. bălceşti în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului justiţie, pentru a fi folosit ca sediu al judecătoriei şi notariatului din comuna bălceşti, judeţul vâlcea.art. 2patrimoniul societăţii comerciale "mobil" - s.a. bălceşti se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, reevaluat conform prevederilor legale, fără diminuarea capitalului social aferent fondului proprietăţii private v - ...

HOTARARE nr. 551 din 24 iulie 1995 privind deschiderea temporara a Punctului de control pentru trecerea frontierei Urziceni (Romania) - Vallaj (Ungaria), pentru trafic rutier international de calatori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă deschiderea temporară a punctului de control pentru trecerea frontierei urziceni, judeţul satu mare (românia) - vallaj, judeţul szabolcs - szatmar - bereg (ungaria), pentru trafic rutier internaţional de călători, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  prim-ministrunicolae vĂcĂroiu contrasemnează:-----------------  ministrul de interne,   doru ioan tărăcilăministrul transporturilor,   aurel novacsecretar de stat,   şeful departamentului pentru   administraţie publică locală, octav cozmâncăbucureşti, 24 iulie 1995.nr. 551.anexĂ programul de deschidere temporarĂa punctului de control pentru trecerea frontierei urziceni, judeţul satu mare  (românia) şi vallaj, judeţul szabolcs - szatmar - bereg (ungaria), pentru trafic rutier internaţional de călători- calendarul pe anul 1995 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────  nr. denumirea punctului ...

HOTARARE nr. 522 din 13 iulie 1995 privind transmiterea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, in administrarea Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilelor proprietate publică a statului, compuse din construcţii şi terenurile aferente, situate în municipiul bucureşti, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din administrarea institutului de cercetări pentru construcţii şi economia construcţiilor - incerc bucureşti în administrarea centrului de documentare pentru construcţii, arhitectură, urbanism şi amenajarea teritoriului - cdcas bucureşti.art. 2predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu contrasemnează:----------------ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,  marin cristea  p. ministrul de stat,  ministrul finanţelor, nicolae constantinescu,secretar de statbucureşti, 13 iulie ...

HOTARARE nr. 521 din 13 iulie 1995 privind transmiterea in administrarea Casei de Presa si Editura "Cultura Nationala" a unor spatii destinate, prin constructie si folosinta, promovarii si difuzarii cartii si altor bunuri culturale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 28 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea spaţiilor comerciale şi a depozitelor aferente destinate, prin construcţie şi folosinţa, promovării şi difuzării cărţii şi altor bunuri culturale, identificate potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea regiilor autonome de interes local în administrarea casei de presa şi editura "cultura naţionala", din subordinea ministerului culturii.art. 2preluarea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acestea urmând a fi folosite exclusiv pentru difuzarea cărţii şi a altor bunuri culturale.art. ...

Monitorul Oficial 163 din 27 Iulie 1995 (M. Of. 163/1995)

HOTARIRE Nr. 391 din 6 iunie 1995 privind transmiterea unor spatii comerciale in patrimoniul societatilor comerciale cu activitate de productie din domeniile: morarit si panificatie, carne si produse din carne, lapte si produse din lapte, peste si produse din peste EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 163 din 27 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) se aproba transmiterea, fãrã plata, din patrimoniul unor societãţi comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate comercialã, în patrimoniul societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, cu activitate de producţie din domeniile: morarit şi panificatie, carne şi produse din carne, lapte şi produse din lapte, peste şi produse din peste, a spaţiilor comerciale, precum şi a terenurilor, dotãrilor, utilitãţilor şi a altor bunuri aferente acestora, prevãzute în anexele nr. 1-4 la prezenta hotãrîre. (2) se aproba transmiterea spaţiilor comerciale aflate în administrarea consiliilor locale ...

Monitorul Oficial 164 din 27 Iulie 1995 (M. Of. 164/1995)

HOTARIRE Nr. 534 din 18 iulie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 370 milioane lei pentru plata livrarilor de utilaje si echipamente pentru prima linie de fabricatie de tevi sudate de la Fabrica "Protos" din Falesti, Republica Moldova, in anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 27 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova pe anul 1995 a sumei de 370 milioane lei pentru plata livrãrilor de utilaje şi echipamente pentru prima linie de fabricaţie a tevilor sudate cu diametre de 30-76 mm şi ajustajul aferent de la fabrica "protos" din falesti, republica moldova, în anul 1995. art. 2 ministerul industriilor va lua mãsurile necesare pentru efectuarea operaţiunilor legate de realizarea prevederilor art. 1 din prezenta hotãrîre, precum şi pentru controlul respectãrii destinaţiei ...

HOTARARE nr. 531 din 18 iulie 1995 privind transmiterea unor imobile, situate in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilelor compuse din construcţii în suprafaţă construită desfăşurată de 7.279 mp şi terenurile aferente în suprafaţă de 3.356 mp, situate în municipiul bucureşti, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "administrare cazare-cantine" - s.a. bucureşti în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului de interne.art. 2patrimoniul societăţii comerciale "administrare cazare-cantine" - s.a. bucureşti se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1, fără micşorarea capitalului aferent fondului proprietăţii private iv - muntenia, reevaluat conform prevederilor legale.art. 3predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit ...

Monitorul Oficial 161 din 26 Iulie 1995 (M. Of. 161/1995)

HOTARIRE Nr. 532 din 18 iulie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 479/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 26 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba suplimentarea numãrului maxim de posturi prevãzut în serviciul exterior al ministerului afacerilor externe cu 32 posturi, respectiv de la 1.125 la 1.157 posturi, şi modificarea, în acest sens, a prevederilor art. 7 din hotãrîrea guvernului nr. 479/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 535 din 18 iulie 1995 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a unor autosanitare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 26 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se excepteazã, pînã la data de 31 decembrie 1995, de la plata taxelor vamale un numãr de 9 autosanitare, poziţia tarifara ex. 8703.23.19, în valoare totalã de 337.194 $ s.u.a. contingentul tarifar se administreazã prin licenţe eliberate de ministerul comerţului. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARIRE Nr. 537 din 18 iulie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 26 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza creditele bugetare aprobate ministerului tineretului şi sportului pe anul 1995, în cadrul capitolului bugetar "activitatea sportiva şi de tineret", cu suma de 150 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea realizãrii unor lucrãri de reparaţii la construcţiile de la complexul "piatra arsa" din platoul bucegi şi dotãrii acestuia. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. ...

HOTARIRE Nr. 541 din 21 iulie 1995 privind prelungirea aplicarii si in anul 1995 a unor prevederi ale Hotaririi Guvernului nr. 72/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 161 din 26 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic prevederile art. 1 din normele prevãzute în anexa nr. ii la hotãrîrea guvernului nr. 72/1994 , republicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 296 din 12 octombrie 1994, modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 528/1995 , se prelungesc şi pentru griul pentru panificatie din recolta anului 1995. prim-ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARARE nr. 528 din 14 iulie 1995 privind acordarea, utilizarea si controlul alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si altor forme de sprijin de la bugetul de stat, acordate producatorilor agricoli in baza Legii nr. 83/1993, precum si modificarea unor hotarari ale Guvernului emise in executarea acestei legi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 26 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1sumele prevăzute în bugetul ministerului agriculturii şi alimentaţiei în vederea acoperirii contravalorii alocaţiilor, primelor, subvenţiilor, compensaţiilor şi altor forme de sprijin, acordate producătorilor agricoli în baza legii nr. 83/1993, se asigură, se utilizează şi se controlează potrivit prevederilor prezentei hotărâri şi în condiţiile respectării prevederilor art. 33 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.art. 2(1) acordarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor de natura celor prevăzute la art. i se face lunar, pe baza solicitărilor fundamentate ale direcţiilor generale pentru agricultura şi alimentaţie judeţene transmise, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi ...

HOTARARE nr. 520 din 13 iulie 1995 cu privire la bonificarea dobanzilor la creditele bancare acordate pentru realizarea lucrarilor agricole vegetale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 161 din 26 iulie 1995

În aplicarea dispoziţiilor legii nr. 116/1994 pentru aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994 şi ale legii nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli,guvernul româniei hotărăşte:art. 1bonificatiile dobânzilor la creditele acordate de băncile comerciale pentru lucrările agricole efectuate în toamna anului 1994, în condiţiile prevăzute la art. 4 din hotărârea guvernului nr. 767/1994, se suportă din prevederile bugetului ministerului agriculturii şi alimentaţiei pe anul 1995, astfel:a) la soldurile creditelor bancare în perioada de la acordarea acestora până la 31 decembrie 1994, pentru diferenţa dintre dobânda practicată de ...

Monitorul Oficial 160 din 25 Iulie 1995 (M. Of. 160/1995)

HOTARIRE Nr. 510 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediul Directiei generale a vamilor in municipiul Bucuresti" si transmiterea unui teren in administrarea Directiei generale a vamilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediul direcţiei generale a vamilor în municipiul bucureşti" prevãzut în anexa nr. 1*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii se asigura din fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unitãţi vamale, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. art. 3 În vederea realizãrii obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1, se aproba transmiterea unui teren proprietate publica ...

HOTARIRE Nr. 511 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu Vama Pitesti, judetul Arges" si transmiterea unui teren in administrarea Directiei generale a vamilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu vama pitesti, judeţul arges," prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se asigura din fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unitãţi vamale, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. art. 3 În vederea realizãrii obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1, se aproba transmiterea unui teren, proprietate publica ...

HOTARIRE Nr. 512 din 10 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in orasul Siret, judetul Suceava, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 300,50 mp şi terenul aferent în suprafata de 575 mp, situat în oraşul siret, str. alexandru cel bun nr. 16, judeţul suceava, din administrarea ministerului de interne în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii ca sediu pentru organele teritoriale din subordinea ministerului finanţelor. art. 2 predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între cele doua pãrţi, în termen de 30 de ...

HOTARIRE Nr. 513 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retea distributie de gaze naturale in comuna Berceni, judetul Prahova" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţea distribuţie de gaze naturale în comuna berceni, judeţul prahova", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru dan mircea ...

HOTARIRE Nr. 514 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu pentru Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica (CESTRIN)", municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu pentru centrul de studii tehnice rutiere şi informatica (cestrin)", municipiul bucureşti, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 515 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediu santier, Directia Regionala de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Bucuresti" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediu şantier, direcţia regionala de drumuri şi poduri (d.r.d.p.) bucureşti", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 516 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Rampa pentru depozitarea si sortarea deseurilor in municipiul Caracal, judetul Olt" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "rampa pentru depozitarea şi sortarea deşeurilor în municipiul caracal, judeţul olt", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte surse legal constituite cu aceasta destinaţie şi, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 517 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Colectoare de canalizare si statie de epurare Murgeni", comuna Murgeni, judetul Vaslui EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "colectoare de canalizare şi statie de epurare murgeni", comuna murgeni, judeţul vaslui, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate conform legii. p. prim-ministru ...

HOTARARE nr. 509 din 10 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Sediul Directiei regionale vamale si unitate vamala in municipiul Galati, judetul Galati" si transmiterea unor terenuri in administrarea Directiei generale a vamilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 25 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "sediul direcţiei regionale vamale şi unitate vamală în municipiul galaţi, judeţul galaţi", prevăzuţi în anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.------------------*) anexa nr. 2 se comunică numai beneficiarului de investiţie.art. 2finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art. 1 se asigura din fondul special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.art. 3În vederea realizării obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1, se aprobă transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului, în suprafaţă de 2.500 mp ...

Monitorul Oficial 159 din 24 Iulie 1995 (M. Of. 159/1995)

HOTARIRE Nr. 193 din 31 martie 1995 *** Republicata privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 159 din 24 iulie 1995

*) republicatã în temeiul art. ii din hotãrîrea guvernului nr. 527 din 14 aprilie 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 153 din 17 iulie 1995. hotãrîrea guvernului nr. 193 din 31 martie 1995 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 63 din 5 aprilie 1995. art. 1 (1) pentru efectuarea unor acţiuni şi cheltuieli strict necesare, aprobate potrivit legii, pentru anul 1995, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din ...

Monitorul Oficial 158 din 21 Iulie 1995 (M. Of. 158/1995)

HOTARARE nr. 499 din 10 iulie 1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 21 iulie 1995

În temeiul art. 2 alin. 2 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aproba normele metodologice privind distribuirea cupoanelor nominative de privatizare, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.(2) acţiunea de distribuire a cupoanelor nominative de privatizare începe la data de 1 august 1995 şi se desfăşoară până la data de 30 septembrie 1995 inclusiv.art. 2prefecturile judeţene, respectiv a municipiului bucureşti şi a sectorului agricol ilfov, asigura distribuirea efectivă a cupoanelor nominative de privatizare cu sprijinul autorităţilor publice locale şi judeţene şi al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi răspund de organizarea, coordonarea, îndrumarea şi ...

Monitorul Oficial 157 din 20 Iulie 1995 (M. Of. 157/1995)

HOTARIRE Nr. 1 din 5 iulie 1995 privind modificarea Regulamentului de organizarea si functionare a Curtii Supreme de Justitie EMITENT: CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE - SECTIILE UNITE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20 iulie 1995

În temeiul art. 67 din legea curţii supreme de justiţie nr. 56/1993 , secţiile unite ale curţii supreme de justiţie hotãrãsc modificarea şi completarea regulamentului de organizare şi funcţionare a curţii supreme de justiţie astfel: art. 1 articolul 9 alineatul 2 se modifica şi va avea urmãtorul cuprins: "secţiile unite îşi îndeplinesc atribuţiile cu votul majoritãţii judecãtorilor prezenţi, pentru activitatea de judecata cvorumul fiind, potrivit legii, de cel puţin 3/4 din numãrul judecãtorilor numiţi. interpretarea data de secţiile unite cu votul majoritãţii judecãtorilor este obligatorie pentru completele de judecata". ...

HOTARIRE Nr. 491 din 5 iulie 1995 privind organizarea taberelor, excursiilor, expeditiilor scolare si a altor forme de petrecere a timpului liber pentru prescolari si elevi EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 157 din 20 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 ministerul Învãţãmîntului, împreunã cu inspectoratele şcolare, unitãţile de învãţãmînt, cluburile copiilor şi elevilor şi palatul naţional al copiilor, organizeazã activitãţi de vacanta şi de petrecere a timpului liber pentru preşcolari şi elevi. pentru organizarea acestor activitãţi, la nivelul fiecãrui inspectorat şcolar judeţean şi al municipiului bucureşti funcţioneazã administraţii permanente ale taberelor şcolare. art. 2 administraţiile permanente ale taberelor şcolare judeţene şi a municipiului bucureşti sînt unitãţi de învãţãmînt şi educaţie, cu obiect de activitate constind în organizarea odihnei, instrucţiei şi educaţiei prescolarilor şi ...

Monitorul Oficial 156 din 20 Iulie 1995 (M. Of. 156/1995)

Monitorul Oficial 157 din 20 Iulie 1995 (M. Of. 157/1995)

HOTARARE nr. 526 din 14 iulie 1995 privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de conducte de polietilena de inalta densitate si de accesorii pentru lucrari de refacere a retelelor de alimentare cu apa EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 20 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se exceptează de la plata taxelor vamale importul de conducte de polietilenă de înaltă densitate şi de accesorii pentru lucrări de refacere a reţelelor de alimentare cu apă, în limita unui contingent tarifar de 800 mii $ s.u.a., potrivit anexei.administrarea contingentului tarifar se efectuează pe bază de licenţe eliberate de ministerul comerţului.art. 2prevederile prezentei hotărâri se aplică până la data de 31 decembrie 1995.art. 3anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.   prim-ministru nicolae vĂcĂroiu  contrasemnează: ----------------- secretar de stat,   şeful departamentului  pentru administraţie publică locală,  octav cozmâncăp. ministru de stat,ministrul finanţelor,   nicolae constantinescu,  secretar de statp. ministrul comerţului, ion pârgaru,   secretar de statbucureşti, 14 iulie 1995.nr. 527. anexĂ   listaproduselor exceptate temporar ...

Monitorul Oficial 154 din 19 Iulie 1995 (M. Of. 154/1995)

HOTARARE nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 19 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:cap. idispoziţii generaleart. 1prevederile prezentei hotărâri se aplică personalului trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar reprezentând:a) vizite oficiale, tratative (negocieri), consultări, încheieri de convenţii, acorduri şi alte asemenea înţelegeri;b) participări la târguri şi expoziţii; prospectarea pieţei; acţiuni de cooperare economică şi tehnico-ştiinţifică; contractări şi alte acţiuni care decurg din executarea contractelor de comerţ exterior;c) documentare, schimb de experienţă;d) cursuri şi stagii de practică şi specializare sau perfecţionare, inclusiv participarea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice insotitoare la olimpiade şi concursuri în domeniul învăţământului;e) participări la congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii sau alte reuniuni, care prezintă ...

HOTARARE nr. 508 din 10 iulie 1995 privind transmiterea unui teren, situat in municipiul Braila, in administrarea Directiei generale a vamilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 19 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1terenul, proprietate publică a statului, în suprafaţă de 15.000 mp, situat în municipiul brăila, judeţul brăila, identificat potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea regiei autonome "administraţia porturilor dunării maritime" galaţi în administrarea direcţiei generale a vămilor, în vederea realizării obiectivului de investiţii "sediu vama brăila".art. 2predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe baza de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.   p. prim-ministru  dan mircea popescu,   ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale contrasemnează: --------------p. ministru de stat, ministrul finanţelor, nicolae constantinescu,secretar ...

Monitorul Oficial 153 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 153/1995)

HOTARIRE Nr. 432 din 20 iunie 1995 privind completarea articolului 1 si a anexei la Hotarirea Guvernului nr. 229/1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic articolul 1 şi anexa la hotãrîrea guvernului nr. 229/1995 privind alocarea unor fonduri din rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului se completeazã cu oraşele faget din judeţul timis şi teius din judeţul alba, cãrora li se aloca, pentru organizarea festivitatilor de sarbatorire a declarãrii ca oraşe, suma de cîte 10 milioane lei pentru fiecare. prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

Monitorul Oficial 152 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 152/1995)

HOTARIRE Nr. 434 din 20 iunie 1995 privind infiintarea Centrului de Cercetare si Productie "Bios" Cluj-Napoca EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se înfiinţeazã centrul de cercetare şi producţie "bios" cluj-napoca în subordinea academiei de Ştiinţe agricole şi silvice "gheorghe ionescu-sisesti", prin reorganizarea laboratorului de biostimulatori al institutului de chimie "raluca ripan" cluj-napoca din subordinea ministerului cercetãrii şi tehnologiei. art. 2 centrul de cercetare şi producţie "bios" cluj-napoca are sediul în municipiul cluj-napoca, str. donath nr. 65-103. art. 3 centrul de cercetare şi producţie "bios" cluj-napoca are personalitate juridicã şi funcţioneazã ca unitate cu venituri ...

Monitorul Oficial 151 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 151/1995)

HOTARIRE Nr. 468 din 30 iunie 1995 privind constituirea si componenta Comandamentului antiepizootic central EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995

Art. 1 se aproba constituirea şi componenta comandamentului antiepizootic central prevãzutã în anexa. art. 2 atribuţiile şi rãspunderile comandamentului antiepizootic central sunt cele prevãzute în legea sanitarã veterinara nr. 60/1974 , republicatã. art. 3 la data publicãrii în monitorul oficial al româniei a prezentei hotãrîri se abroga h.c.m. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea comandamentului antiepizootic central şi h.c.m. nr. 23 din 6 februarie 1986 pentru modificarea şi completarea anexei la h.c.m. nr. 37 din 31 martie 1981 privind constituirea ...

HOTARIRE Nr. 469 din 30 iunie 1995 pentru aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 1995 al Biroului de schimburi romano-americane in domeniile invatamintului si stiintei EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995

Articol unic se aproba bugetul de cheltuieli pe anul 1995 al biroului de schimburi romano-americane în domeniile învãţãmîntului şi ştiinţei, în suma de 217.200 mii lei, potrivit anexei, care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. prim - ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- ministru de stat, ministrul afacerilor externe, teodor viorel melescanu ministru de stat, ...

HOTARIRE Nr. 470 din 30 iunie 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 462/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995

Articol unic hotãrîrea guvernului nr. 462/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 230 din 23 august 1994, se modifica dupã cum urmeazã: 1. alineatul (3) al articolului 6 va avea urmãtorul cuprins: "(3) numãrul maxim de posturi este de 170, exclusiv demnitarii." 2. În anexa nr. 1, precizarea referitoare la numãrul maxim de posturi va avea urmãtorul cuprins: "numãrul maxim de posturi: 170 (exclusiv demnitarii)." 3. În anexa nr. 1, ...

HOTARIRE Nr. 472 din 30 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea cu 8 sali de clasa si sala de gimnastica a Scolii Generale nr. 2 Dabuleni, judetul Dolj" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 151 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea cu 8 sali de clasa şi sala de gimnastica a Şcolii generale nr. 2 dabuleni, judeţul dolj", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

Monitorul Oficial 152 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 152/1995)

HOTARIRE Nr. 479 din 1 iulie 1995 pentru modificarea H.C.M. 19/1972 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 h.c.m. nr. 19/1972 privind unele mãsuri în legatura cu apãrarea secretului de stat, publicatã în buletinul oficial nr. 5 din 14 ianuarie 1972, se modifica dupã cum urmeazã: 1. litera s) din alineatul 1 al articolului 3 va avea urmãtorul cuprins: "s) documentele descriptive, grafice sau pe suporturi magnetice care se referã la intreaga reţea geodezica sau gravimetrica de stat, cu indicarea prin coordonate a poziţiei sau a valorii absolute a gravitatii punctelor acestora;" 2. litera t) din alineatul ...

HOTARIRE Nr. 484 din 3 iulie 1995 pentru completarea Hotaririi Guvernului nr. 263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor si incheierea contractului de management la regiile autonome EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995

În temeiul art. 22 din legea contractului de management nr. 66/1993, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 263/1994 privind aprobarea normelor metodologice referitoare la selecţionarea managerilor şi încheierea contractului de management la regiile autonome, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 157 din 23 iunie 1994, se completeazã dupã cum urmeazã: - la punctul iii alineatul 4 din anexa nr. 2 la contractul de management, dupã litera b) se introduce litera c), care va avea urmãtorul cuprins: "c) ...

HOTARIRE Nr. 485 din 3 iulie 1995 privind unele masuri pentru derularea imprumuturilor guvernamentale externe, contractate de Romania cu organisme financiare internationale EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 152 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 sumele în valuta reprezentind rate de capital rambursate de cãtre beneficiarii interni ai împrumutului pentru asistenta tehnica şi importuri critice, primit de la banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare (b.i.r.d.), care rãmîn disponibile în contul ministerului finanţelor pînã la achitarea obligaţiilor româniei cãtre b.i.r.d., vor putea fi alocate de cãtre ministerul finanţelor agenţilor economici beneficiari ai împrumutului mai sus menţionat, pe baza de acorduri sau convenţii de împrumut subsidiar, cu respectarea prevederilor acordului de împrumut dintre românia şi b.i.r.d., ratificat prin legea nr. 57/1991, cu modificãrile şi completãrile ...

Monitorul Oficial 153 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 153/1995)

HOTARIRE Nr. 492 din 5 iulie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in unele localitati ale judetului Valcea" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în unele localitãţi ale judeţului valcea", prevãzuţi în anexele nr. 1 - 8 *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivelor de investiţii prevãzute la art. 1 se face din fondurile bugetelor locale şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexele nr. 1 - 8 se comunica numai beneficiarilor de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 493 din 5 iulie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii pe anul 1995 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in vederea trimiterii la tratament in strainatate a persoanelor care au suferit afectiuni deosebit de grave in timpul Revolutiei romane din decembrie 1989 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea bugetului ministerului sãnãtãţii pe anul 1995 la capitolul "cheltuieli pentru sãnãtate" cu suma de 500 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, în vederea trimiterii la tratament în strãinãtate a persoanelor care au suferit afecţiuni deosebit de grave în timpul revoluţiei romane din decembrie 1989. art. 2 ministerul finanţelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1995. p. prim ...

HOTARIRE Nr. 500 din 10 iulie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, pe anul 1995, a sumei de 175 milioane lei pentru finantarea unor teme de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

În temeiul legii nr. 36/1993 privind finanţarea unor acţiuni de integrare economicã şi culturalã între românia şi republica moldova şi al legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova, pe anul 1995, a sumei de 175 milioane lei pentru finanţarea unor teme de cercetare-dezvoltare, potrivit tematicii prevãzute în anexa, care face parte integrantã din prezenta hotãrîre. temele se vor realiza în comun de cãtre unitãţi de cercetare-dezvoltare din românia şi din ...

HOTARIRE Nr. 524 din 14 iulie 1995 privind acordarea unui ajutor umanitar gratuit Republicii Albania constind in 10 mii tone griu de panificatie EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se acorda ajutor umanitar gratuit republicii albania constind în 10 mii tone grîu de panificatie din rezervele materiale naţionale. art. 2 se aproba scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele materiale naţionale a cantitãţii de 10 mii tone grîu de panificatie, inclusiv transportul pînã la portul durres. art. 3 derularea cantitãţii de 10 mii tone grîu se va face de regia autonomã "romcereal" pe baza de contract de comision cu administraţia nationala a rezervelor materiale. ...

HOTARIRE Nr. 525 din 14 iulie 1995 privind acordarea drepturilor salariale sefilor misiunilor diplomatice ale Romaniei chemati temporar in tara EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În vederea îndeplinirii unor responsabilitãţi de interes naţional stabilite prin hotãrîre a guvernului, şefii misiunilor diplomatice ale româniei chemaţi în ţara, pe o perioada mai mare de 30 de zile, beneficiazã, pe perioada exercitãrii acestor activitãţi, de drepturile salariale corespunzãtoare funcţiei de încadrare, detinuta la misiunea diplomaticã respectiva. art. 2 drepturile prevãzute la art. 1 se plãtesc la ambasada, din alocaţiile bugetare aprobate ministerului afacerilor externe, capitolul "cheltuieli de personal", începînd cu exerciţiul bugetar al anului 1995. ...

HOTARARE nr. 527 din 14 iulie 1995 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 193/1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 iulie 1995

   art. 1   hotărârea guvernului nr. 193 din 31 martie 1995 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 63 din 5 aprilie 1995, se completează după cum urmează:   - la capitolul iii. prestări de servicii, din anexa, după poziţia 4 se adaugă noi poziţii, cu următorul cuprins, pe coloanele corespunzătoare:"5. tipărirea şi imprimarea cu- a) existenţa unor contracte încheiatepoanelor nominative de priva- în condiţiile legii;tizare: ...

HOTARARE nr. 463 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil din judetul Vaslui in proprietatea statului si in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aproba transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul huşi, cartierul dobrina, str. drumul lui vicol, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu terenul aferent, precum şi mijloacele fixe şi obiectele de inventar, din patrimoniul societăţii comerciale "vidisamp" - s.a. huşi în proprietatea publică a statului şi în administrarea patriarhiei bisericii ortodoxe române, în vederea funcţionarii episcopiei romanului şi huşilor.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "vidisamp" - s.a. huşi se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1 fără diminuarea capitalului fondului proprietăţii private ...

HOTARARE nr. 464 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Consiliului Local al Orasului Odobesti, judetul Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plata, a imobilului compus din construcţie în suprafaţa construită desfăşurată de 680 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă de 2.182 m.p., din patrimoniul societăţii comerciale "diversis" - s.a. în proprietatea publică a statului şi în administrarea consiliului local al oraşului odobeşti, judeţul vrancea.art. 2patrimoniul societăţii comerciale "diversis" - s.a. se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără diminuarea capitalului aferent fondului proprietăţii private iii - transilvania.art. 3predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi.   prim-ministru nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:---------------ministru de stat,  ministrul finanţelor,florin georgescusecretar de stat,  şeful departamentului ...

Monitorul Oficial 152 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 152/1995)

HOTARARE nr. 445 din 22 iunie 1995 privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 17 iulie 1995

În conformitate cu prevederile art. 115 din legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, ale art. 22 din legea nr. 37/1990 privind organizarea şi funcţionarea guvernului şi ale art. 41 alin. 1 şi art. 46 alin. 2 din decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aprobă transmiterea, fără plată, în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", a bunurilor proprietate publică a statului prevăzute în anexa nr. 1.(2) bunurile care fac obiectul prezentului articol vor fi folosite pentru asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol pentru senat, camera deputaţilor, presedinţie, guvern, curtea supremă de ...

Monitorul Oficial 151 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 151/1995)

HOTARARE nr. 466 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul miercurea-ciuc, str. 1 mai nr. 5, judeţul harghita, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, din patrimoniul societăţii comerciale "biroul de turism şi tranzacţii" - s.a. în proprietatea publica a statului şi în administrarea episcopiei bisericii ortodoxe a covasnei şi harghitei.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "biroul de turism şi tranzacţii" - s.a. se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, actualizată conform legii, fără diminuarea capitalului fondului proprietăţii private iii - transilvania.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut ...

HOTARARE nr. 471 din 30 iunie 1995 privind transmiterea obiectivului "Punct termic nr. 4" si a retelelor aferente, din orasul Navodari, judetul Constanta, in administrarea Regiei Autonome 5 D.A. - R.A. Navodari EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a obiectivului "punct termic nr. 4" şi a reţelelor aferente din oraşul năvodari, judeţul constanţa, identificate potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "petromidia" - s.a. constanţa în proprietatea publică a statului şi în administrarea regiei autonome 5 d.a. - r.a. năvodari.art. 2predarea-preluarea obiectivului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3capitalul social al societăţii comerciale "petromidia" - s.a. constanţa se diminuează cu valoarea ...

Monitorul Oficial 152 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 152/1995)

HOTARARE nr. 488 din 3 iulie 1995 privind unele masuri referitoare la desfasurarea invatamantului in anul scolar (universitar) 1995/1996 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1hotărârea guvernului nr. 283/1993 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1993/1994, modificată prin hotărârea guvernului nr. 426/1994 privind unele măsuri referitoare la desfăşurarea învăţământului în anul şcolar (universitar) 1994/1995, cu excepţia anexei nr. 1, se aplica şi pentru anul şcolar (universitar) 1995/1996.art. 2articolul 41 litera a) liniuţa a 2-a din hotărârea guvernului nr. 283/1993 se modifică şi va avea următorul cuprins:"- ciclul ii va fi organizat separat pentru forma lungă de învăţământ şi, respectiv, pentru forma scurtă (colegii universitare), activitatea desfăşurându-se pe specializările cuprinse în structura instituţiei de învăţământ superior, aprobată prin ...

Monitorul Oficial 153 din 17 Iulie 1995 (M. Of. 153/1995)

HOTARARE nr. 495 din 5 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Senatului Romaniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1garajul, proprietate publică a statului, aflat la subsolul imobilului situat în bucureşti, str. academiei nr. 39 - 41, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" în administrarea senatului româniei.art. 2patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, reactualizata în condiţiile hotărârii guvernului nr. 500/1994.art. 3predarea-preluarea imobilului se face pe baza de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 de zile de la intrarea în ...

HOTARARE nr. 502 din 10 iulie 1995 privind normarea parcului auto si a consumului de carburanti la Ministerul Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 17 iulie 1995

În temeiul ordonanţei guvernului nr. 63/1994, aprobată prin legea nr. 13/1995,guvernul româniei hotărăşte:art. 1normele de dotare cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile specifice desfăşurate de ministerul afacerilor externe sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.art. 2normele de dotare cu autoturisme şi mijloace de transport pentru activităţile desfăşurate în cadrul misiunilor diplomatice ale româniei acreditate în străinătate sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.art. 3consumul lunar normat de carburant este cel prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.art. 4orice dispoziţie contrară prezentei hotărâri se abrogă.   p. prim-ministru  dan mircea popescu,   ministru de stat,  ministrul muncii şi ...

Monitorul Oficial 150 din 14 Iulie 1995 (M. Of. 150/1995)

HOTARIRE Nr. 473 din 30 iunie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea cu 4 sali de clasa, 4 sali de gradinita si sala de sport a Scolii Generale din comuna Ungheni, judetul Mures" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 14 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea cu 4 sali de clasa, 4 sali de gradinita şi sala de sport a Şcolii generale din comuna ungheni, judeţul mures", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 474 din 30 iunie 1995 privind aprobarea garantarii la extern de catre Ministerul Finantelor, in numele Guvernului Romaniei, a creditului comercial in produse tip GSM 102/1995, in valoare de 70 milioane dolari S.U.A., acordat Romaniei de catre Statele Unite ale Americii prin Commodity Credit Corporation EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 14 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În temeiul prevederilor art. 12 din legea nr. 91/1993 privind datoria publica, se aproba garantarea la extern de cãtre ministerul finanţelor, în numele guvernului româniei, a creditului comercial în produse tip gsm 102/1995, în valoare de 70 milioane dolari s.u.a., acordat româniei de cãtre statele unite ale americii prin commodity credit corporation. art. 2 ministerul finanţelor va emite garanţia externa în favoarea bãncii romane de comerţ exterior - s.a., bãncii agricole - s.a., bãncii comerciale romane - s.a., bãncii comerciale "ion tiriac" ...

Monitorul Oficial 149 din 14 Iulie 1995 (M. Of. 149/1995)

HOTARARE nr. 486 din 3 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Culturii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 14 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, situat în municipiul bucureşti, bd. uverturii nr. 70, sectorul 6, compus din construcţie şi terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite, din administrarea regiei autonome a distribuţiei şi exploatării filmelor "romaniafilm", în administrarea ministerului culturii, pentru teatrul "masca".art. 2patrimoniul regiei autonome a distribuţiei şi exploatării filmelor "romaniafilm" se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, actualizată conform hotărârii guvernului nr. 500/1994.art. 3predarea-primirea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi, în termen de ...

HOTARARE nr. 480 din 1 iulie 1995 privind numirea unui consul general EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 14 iulie 1995

Guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul ioan vetrineanu se numeşte în calitatea de consul general, şef al consulatului general al româniei la odessa. prim-ministru nicolae vĂcĂroiu ...

Monitorul Oficial 146 din 12 Iulie 1995 (M. Of. 146/1995)

HOTARIRE Nr. 457 din 27 iunie 1995 cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea constructiei Bisericii Sieu, comuna Rozavlea, din cadrul Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Maramuresului si Satmarului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 12 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 457 din 27 iunie 1995cu privire la acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea construcţiei bisericii sieu, comuna rozavlea, din cadrul episcopiei bisericii ortodoxe romane a maramuresului şi satmarului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 146 din 12 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se acorda alocarea sumei de 50 milioane lei ca o contribuţie de la bugetul de stat pentru completarea fondurilor proprii necesare continuãrii construcţiei bisericii sieu, comuna rozavlea din ...

HOTARIRE Nr. 489 din 3 iulie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 12 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 489 din 3 iulie 1995pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului agriculturii şi alimentaţiei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 146 din 12 iulie 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor ...

HOTARIRE Nr. 490 din 3 iulie 1995 privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 146 din 12 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 490 din 3 iulie 1995privind suplimentarea bugetului ministerului tineretului şi sportului pe anul 1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 146 din 12 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se suplimenteaza creditele bugetare aprobate ministerului tineretului şi sportului pe anul 1995 în cadrul capitolului bugetar "activitatea sportiva şi de tineret" cu suma de 200 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului, pentru continuarea lucrãrilor de modernizare şi de amenajare ...

HOTARARE nr. 436 din 20 iunie 1995 privind transmiterea unor imobile situate in orasul Costesti, judetul Arges, in administrarea Ministerului de Interne si, respectiv, a Consiliului Local al Orasului Costesti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 12 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publica a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în oraşul costeşti, str. victoriei nr. 1, judeţul argeş, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea consiliului local al oraşului costeşti, judeţul argeş, în administrarea ministerului de interne pentru poliţia oraşului costeşti.art. 2imobilul proprietate publica a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în oraşul costeşti, str. alexandriei nr. 1, judeţul argeş, având datele de identificare prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea ministerului de interne ...

HOTARARE nr. 465 din 29 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil in administrarea Episcopiei Bisericii Ortodoxe Romane a Covasnei si Harghitei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 12 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în municipiul sfantu gheorghe, str. Şcolii nr. 2, judeţul covasna, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul băncii române pentru dezvoltare - s.a., sucursala judeţului covasna, în proprietatea publică a statului şi în administrarea episcopiei bisericii ortodoxe române a covasnei şi harghitei.art. 2predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între cele două părţi.art. 3capitalul social al băncii române pentru dezvoltare - s.a., sucursala judeţului covasna, se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. ...

Monitorul Oficial 145 din 12 Iulie 1995 (M. Of. 145/1995)

HOTARARE nr. 494 din 5 iulie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Invatamantului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 12 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul proprietate publică a statului, situat în bucureşti, calea Şerban voda nr. 22-24, sectorul 4, identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmite, din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat", în administrarea ministerului Învăţământului pentru academia de studii economice.art. 2patrimoniul regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" se diminuează cu valoarea actualizată a imobilului prevăzut la art. 1.art. 3predarea-preluarea imobilului se face pe baza de protocol încheiat între cele două părţi, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.   p. prim-ministru  dan mircea popescu,   ministru de stat,  ministrul ...

Monitorul Oficial 144 din 11 Iulie 1995 (M. Of. 144/1995)

HOTARIRE Nr. 435 din 20 iunie 1995 privind transmiterea unui spatiu construit, situat in comuna Flamanzi, judetul Botosani, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 11 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 435 din 20 iunie 1995privind transmiterea unui spaţiu construit, situat în comuna flamanzi, judeţul botosani, în administrarea ministerului de interne emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 144 din 11 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea unui spaţiu construit în suprafata de 168,46 mp, situat la parterul imobilului, proprietate publica a statului, în comuna flamanzi, soseaua nationala nr. 28 d, judeţul botosani, din administrarea consiliului local al comunei flamanzi, în administrarea ministerului ...

HOTARARE nr. 444 din 21 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil situat in municipiul Alba Iulia, judetul Alba, in administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 144 din 11 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul alba iulia, str. vasile goldis nr. 11 a, judeţul alba, împreună cu terenul aferent, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "hercules" - s.a. alba iulia, în proprietatea publică a statului şi în administrarea patriarhiei bisericii ortodoxe române - episcopia ortodoxă română de alba iulia.art. 2predarea-preluarea imobilului se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.art. 3capitalul social al societăţii comerciale "hercules" - s.a. alba ...

Monitorul Oficial 141 din 10 Iulie 1995 (M. Of. 141/1995)

HOTARIRE Nr. 430 din 20 iunie 1995 privind alocarea din Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova pe anul 1995 a sumei de 200 milioane lei, in vederea platii circuitelor pentru retransmiterea emisiunilor Programului 1 al Societatii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova in anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 10 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 430 din 20 iunie 1995privind alocarea din fondul la dispoziţia guvernului româniei pentru relaţiile cu republica moldova pe anul 1995 a sumei de 200 milioane lei, în vederea plãţii circuitelor pentru retransmiterea emisiunilor programului 1 al societãţii romane de televiziune pe teritoriul republicii moldova în anul 1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 141 din 10 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aloca societãţii romane de televiziune, din fondul la dispoziţia guvernului româniei ...

HOTARIRE Nr. 433 din 20 iunie 1995 privind dotarea unor unitati subordonate Ministerului Finantelor cu autovehicule si normarea consumului de carburanti pentru activitatea de trezorerie a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 141 din 10 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 433 din 20 iunie 1995privind dotarea unor unitãţi subordonate ministerului finanţelor cu autovehicule şi normarea consumului de carburanţi pentru activitatea de trezorerie a statului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 141 din 10 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru desfãşurarea activitãţii de trezorerie a statului, numãrul de autovehicule pentru transport de persoane şi marfa, stabilit prin hotãrîrea guvernului nr. 788/1992 , se suplimenteaza cu: - un autovehicul pentru transport de ...

Monitorul Oficial 142 din 10 Iulie 1995 (M. Of. 142/1995)

HOTARIRE Nr. 467 din 30 iunie 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 142 din 10 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 467 din 30 iunie 1995pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului agriculturii şi alimentaţiei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 142 din 10 iulie 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome ...

HOTARARE nr. 429 din 20 iunie 1995 privind manifestarile stiintifice cu participare internationala care se vor organiza in Romania in anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 10 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă organizarea în românia, în anul 1995, a manifestărilor ştiinţifice cu participare internaţională, cuprinse în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi finanţarea acestora în limita sumei de 770.000 mii lei.art. 2ministerul cercetării şi tehnologiei va finanţa, pe bază de contracte, din fondurile alocate în bugetul de stat pe anul 1995 pentru promovarea rezultatelor cercetării româneşti ordin manifestări ştiinţifice cu participare internaţională, cheltuielile legate de: redactarea şi tipărirea materialelor ştiinţifice şi tehnice, redactarea şi expedierea corespondenţei, publicitate, editarea programelor conferinţelor, a afişelor, confecţionarea ecusoanelor, mapelor, închirierea şi amenajarea de săli.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   ---------------   ministrul cercetării şi tehnologiei, doru ...

HOTARARE nr. 431 din 20 iunie 1995 privind infiintarea Punctului de control pentru trecerea frontierei Oltenita (Romania) - Tutrakan (Bulgaria) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 10 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se înfiinţează punctul de control pentru trecerea frontierei olteniţa (românia) - tutrakan (bulgaria), pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri.punctul de control pentru trecerea frontierei se va realiza în condiţiile contractuale convenite între părţile interesate, cu respectarea cerinţelor internaţionale de trafic.art. 2pentru desfăşurarea activităţilor specifice în punctul de control pentru trecerea frontierei olteniţa (românia) - tutrakan (bulgaria), se aproba suplimentarea numărului de posturi potrivit anexelor nr. 1 - 5 la prezenta hotărîre.art. 3cheltuielile decurgând din aplicarea prezentei hotărîri privind personalul şi dotarea se vor asigura de către fiecare ordonator principal de credite, în cadrul prevederilor aprobate prin ...

Monitorul Oficial 140 din 07 Iulie 1995 (M. Of. 140/1995)

HOTARARE nr. 483 din 3 iulie 1995 cu privire la indexarea pensiilor de asigurari sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei, incepand cu 1 iulie 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 7 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1Începând cu 1 iulie 1995 se indexează cu 8% următoarele venituri ale populaţiei:a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, i.o.v.r., cele stabilite potrivit legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, şi pensiile agricultorilor, cu excepţia celor de urmaş;b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari;c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul i de invaliditate;d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii, cu excepţia celor de urmaş;e) suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare;f) indemnizaţiile şi sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor şi ...

HOTARARE nr. 482 din 3 iulie 1995 cu privire la indexarea salariilor pentru personalul din sectorul bugetar si din regiile autonome cu specific deosebit si la stabilirea valorii indexarii medii pe salariat, pentru regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, in trimestrul III/1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 7 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1Începând cu 1 iulie 1995, salariile de bază, celelalte sporuri sau indemnizaţii acordate în sumă fixă personalului din sectorul bugetar se indexează cu un coeficient de 8%.salariul de bază corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 devine, de la aceeaşi dată, 144.100 lei.art. 2prevederile art. 1 se aplică în mod corespunzător şi la regiile autonome cu specific deosebit la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale guvernului.art. 3nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit, vor fi calculate şi transmise instituţiilor respective de către ministerul muncii şi protecţiei ...

Monitorul Oficial 139 din 06 Iulie 1995 (M. Of. 139/1995)

HOTARIRE Nr. 441 din 21 iunie 1995 pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 139 din 6 iulie 1995

Art. 1 constituie contravenţie la normele privind transporturile pe apele naţionale navigabile - marea teritorialã, cai şi canale navigabile, rade, ape interioare pe porţiunea navigabila - şi în porturi urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvîrşite în astfel de condiţii încît sa fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: (1) tractarea de cãtre nave a altor obiecte decît cele care sunt admise la remorcare, impingere sau cuplare; (2) neabordarea de cãtre nave a pavilionului lor naţional în apele naţionale romane, la sosirea în port, în stationare şi la plecare; nearborarea pavilionului roman sau ...

Monitorul Oficial 138 din 06 Iulie 1995 (M. Of. 138/1995)

HOTARIRE Nr. 452 din 26 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului privind colaborarea in domeniile stiintei, invatamintului, culturii si sportului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Armenia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 6 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 452 din 26 iunie 1995pentru aprobarea acordului privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învãţãmîntului, culturii şi sportului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii armenia emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 138 din 6 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul privind colaborarea în domeniile ştiinţei, învãţãmîntului, culturii şi sportului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii armenia, semnat la bucureşti la 20 septembrie 1994. ...

HOTARIRE Nr. 458 din 27 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Turkmenistanului privind colaborarea in domeniile culturii, stiintei, invatamintului, informatiilor si sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 6 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 458 din 27 iunie 1995pentru aprobarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul turkmenistanului privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei, învãţãmîntului, informaţiilor şi sportului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 138 din 6 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul turkmenistanului privind colaborarea în domeniile culturii, ştiinţei, învãţãmîntului, informaţiilor şi sportului, semnat la bucureşti la 16 noiembrie 1994. ...

HOTARIRE Nr. 476 din 1 iulie 1995 cu privire la functionarea Secretariatului national si a secretariatelor judetene pentru urmarirea aplicarii Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 6 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 476 din 1 iulie 1995cu privire la funcţionarea secretariatului naţional şi a secretariatelor judeţene pentru urmãrirea aplicãrii legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 138 din 6 iulie 1995 În temeiul art. 107 alin. (2) din constituţia româniei şi al art. 1 alin. (2) din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În scopul coordonãrii unitare şi ...

HOTARARE nr. 454 din 27 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Bistrita, in administrarea Ministerului Apelor, Padurilor, Protectiei Mediului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 138 din 6 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul, proprietate publică a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în municipiul bistriţa, str. parcului nr. 20, judeţul bistriţa-năsăud, având datele de identificare prevăzute în anexă, care face parte din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea regiei autonome a apelor "apele române" în administrarea ministerului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, pentru agenţia de protecţie a mediului bistriţa.art. 2patrimoniul regiei autonome a apelor "apele române" se diminuează cu valoarea de intrare a imobilului prevăzut la art. 1, reevaluată potrivit hotărârii guvernului nr. 500/1994.art. 3predarea-preluarea imobilului se face pe baza de protocol încheiat între părţi, cu activul ...

HOTARARE nr. 455 din 27 iunie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in municipiul Reghin, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 6 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1imobilul, proprietate publică a statului, compus din construcţie şi terenul aferent, situat în municipiul reghin, piaţa petru maior nr. 33, judeţul mureş, identificat potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre, se transmite din administrarea regiei autonome de gospodărire comunală şi locativă reghin în administrarea ministerului finanţelor, pentru administraţia financiară a municipiului reghin.   art. 2   transmiterea imobilului se face la valoarea de inventar rezultată din evidenţele contabile, patrimoniul regiei autonome de gospodărirea comunală şi locativă reghin modificându-se în mod corespunzător.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între cele două părţi, în termen ...

Monitorul Oficial 136 din 05 Iulie 1995 (M. Of. 136/1995)

HOTARIRE Nr. 8 din 28 iunie 1995 privind constituirea Comisiei Parlamentului Romaniei pentru Integrare Europeana EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 8 din 28 iunie 1995privind constituirea comisiei parlamentului româniei pentru integrare europeanã emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 136 din 5 iulie 1995 parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. art. 1 se constituie comisia parlamentului româniei pentru integrare europeanã, care va reprezenta, totodatã, parlamentul româniei şi în comitetul parlamentar mixt românia-uniunea europeanã. art. 2 comisia prevãzutã la art. 1 este alcãtuitã din 21 de parlamentari, la actualii 11 membri ...

HOTARIRE Nr. 9 din 28 iunie 1995 pentru completarea anexei la Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 29/1994 privind stabilirea organizatiilor internationale la care participa Parlamentul Romaniei EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 9 din 28 iunie 1995pentru completarea anexei la hotãrîrea parlamentului româniei nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participa parlamentul româniei emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 136 din 5 iulie 1995 parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic anexa la hotãrîrea parlamentului româniei nr. 29/1994 privind stabilirea organizaţiilor internaţionale la care participa parlamentul româniei se completeazã cu: "- asociaţia secretarilor generali ai parlamentelor (organ consultativ distinct ...

HOTARIRE Nr. 11 din 28 iunie 1995 pentru modificarea componentei nominale a Comitetului director al Grupului Roman al Uniunii Interparlamentare, aprobata prin Hotarirea Parlamentului Romaniei nr. 11/1993 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 11 din 28 iunie 1995pentru modificarea componentei nominale a comitetului director al grupului roman al uniunii interparlamentare, aprobatã prin hotãrîrea parlamentului româniei nr. 11/1993 emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 136 din 5 iulie 1995 parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic componenta nominalã a comitetului director al grupului roman al uniunii interparlamentare, prevãzutã în anexa la hotãrîrea parlamentului româniei nr. 11/1993 privind aprobarea componentei nominale a comitetului director al grupului roman ...

HOTARIRE Nr. 12 din 29 iunie 1995 privind numirea unor membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 12 din 29 iunie 1995privind numirea unor membri ai consiliului de administraţie al societãţii romane de radiodifuziune şi ai consiliului de administraţie al societãţii romane de televiziune emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 136 din 5 iulie 1995 În temeiul art. 19, 20 şi 21 din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societãţii romane de radiodifuziune şi societãţii romane de televiziune, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. art. 1 se numesc ...

HOTARIRE Nr. 13 din 29 iunie 1995 privind modificarea si completarea articolului 7 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 13 din 29 iunie 1995privind modificarea şi completarea articolului 7 din regulamentul şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului emitent: parlamentul publicat În: monitorul oficial nr. 136 din 5 iulie 1995 În temeiul art. 62 alin. (1) din constituţia româniei, parlamentul româniei adopta prezenta hotãrîre. articol unic articolul 7 din regulamentul şedinţelor comune ale camerei deputaţilor şi senatului, aprobat prin hotãrîrea parlamentului româniei nr. 4 din 3 martie 1992 , se ...

HOTARIRE Nr. 443 din 21 iunie 1995 privind aprobarea afilierii Agentiei Nationale de Presa "Rompres" la Alianta Europeana a Agentiilor de Presa - E.A.P.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

Contrasemneazã: --------------- secretar de stat, şeful departamentului informaţii publice, nicolae dan fruntelata ministru de stat, ministrul afacerilor externe, teodor viorel melescanuministru de stat, ministrul finanţelor, florin georgescu ...

Monitorul Oficial 137 din 05 Iulie 1995 (M. Of. 137/1995)

HOTARIRE Nr. 446 din 22 iunie 1995 privind transmiterea Sectiei de cherestea Manastirea Neamtului, din patrimoniul Societatii Comerciale "Petroforest" - S.A. Piatra Neamt, in administrarea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 446 din 22 iunie 1995privind transmiterea sectiei de cherestea manastirea neamtului, din patrimoniul societãţii comerciale "petroforest" - s.a. piatra neamt, în administrarea mitropoliei moldovei şi bucovinei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 137 din 5 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea sectiei de cherestea manastirea neamtului, din patrimoniul societãţii comerciale "petroforest" - s.a. piatra-neamt, în proprietatea publica a statului şi în administrarea mitropoliei moldovei şi bucovinei. art. ...

HOTARIRE Nr. 448 din 26 iunie 1995 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Trezoreriei generale a statului pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 448 din 26 iunie 1995privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al trezoreriei generale a statului pe anul 1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 137 din 5 iulie 1995 În baza prevederilor art. 10 din ordonanta guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobatã prin legea nr. 128/1994, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei generale a statului ...

Monitorul Oficial 136 din 05 Iulie 1995 (M. Of. 136/1995)

HOTARIRE Nr. 449 din 26 iunie 1995 pentru instituirea de catre Romania a unui moratoriu de un an la exportul de mine antiinfanterie (antipersonal) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 136 din 5 iulie 1995

Contrasemneazã: --------------- p. ministru de stat, ministrul afacerilor externe, marcel dinu, secretar de stat p. ministrul apãrãrii naţionale, general-colonel dumitru cioflina, secretar de stat, şeful statului major general ...

Monitorul Oficial 137 din 05 Iulie 1995 (M. Of. 137/1995)

HOTARIRE Nr. 450 din 26 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului de colaborare in domeniul relatiilor culturale dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Thailandei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 450 din 26 iunie 1995pentru aprobarea acordului de colaborare în domeniul relaţiilor culturale dintre guvernul româniei şi guvernul regatului thailandei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 137 din 5 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul de colaborare în domeniul relaţiilor culturale dintre guvernul româniei şi guvernul regatului thailandei, semnat la bucureşti la 31 ianuarie 1995. p. prim-ministru ...

HOTARIRE Nr. 451 din 26 iunie 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Populare Chineze privind colaborarea in domeniile culturii, invatamintului, stiintei si sportului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 451 din 26 iunie 1995pentru aprobarea acordului dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învãţãmîntului, ştiinţei şi sportului emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 137 din 5 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii populare chineze privind colaborarea în domeniile culturii, învãţãmîntului, ştiinţei şi sportului, semnat la bucureşti la 12 iulie 1994. ...

HOTARIRE Nr. 456 din 27 iunie 1995 privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea constructiei Bisericii "Sfinta Treime" Talpa din cadrul Protopopiatului Dorohoi - Mitropolia Moldovei si Bucovinei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 137 din 5 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 456 din 27 iunie 1995privind acordarea unui sprijin financiar din partea statului pentru continuarea construcţiei bisericii "sfinta treime" talpa din cadrul protopopiatului dorohoi - mitropolia moldovei şi bucovinei emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 137 din 5 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suma de 100 milioane lei ca o contribuţie din partea bugetului de stat pentru întregirea fondurilor proprii necesare construirii bisericii "sfinta treime" talpa din cadrul protopopiatului dorohoi - ...

Monitorul Oficial 136 din 05 Iulie 1995 (M. Of. 136/1995)

HOTARARE nr. 447 din 22 iunie 1995 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete in lunile mai si iunie 1995, precum si in anii anteriori EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 5 iulie 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă alocarea sumei de 3.130 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile mai şi iunie 1995, precum şi în anii anteriori, în judeţele argeş, bihor, covasna, dolj, olt, suceava şi teleorman.art. 2utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, pentru fiecare judeţ, iar administrarea acesteia, de către organele teritoriale ale ministerului finanţelor.sumele reprezentând ajutoare financiare pentru familiile sinistrate, în vederea refacerii şi reparării gospodăriilor distruse, vor fi stabilite de ...

Monitorul Oficial 135 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 135/1995)

HOTARIRE Nr. 414 din 13 iunie 1995 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea licitatiilor pentru achizitiile publice de bunuri, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 63/1994 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 414 din 13 iunie 1995pentru modificarea şi completarea regulamentului privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin hotãrîrea guvernului nr. 63/1994 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 135 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin hotãrîrea guvernului nr. 63/1994 şi republicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 278 din 30 septembrie 1994, se modifica şi ...

Monitorul Oficial 134 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 134/1995)

HOTARIRE Nr. 416 din 13 iunie 1995 pentru completarea anexei la Hotarirea Guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea Programului national de cercetare-dezvoltare EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 416 din 13 iunie 1995pentru completarea anexei la hotãrîrea guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea programului naţional de cercetare-dezvoltare emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 poziţia nr. 15. cultura, din anexa la hotãrîrea guvernului nr. 27/1994 privind aprobarea programului naţional de cercetare-dezvoltare, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 55 bis din 3 martie 1994, se completeazã cu punctul 15.8. studii ...

HOTARIRE Nr. 417 din 13 iunie 1995 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli de protocol de catre Ministerul Afacerilor Externe pentru organizarea Reuniunii la nivel de inalti functionari din statele membre ale Cooperarii Economice la Marea Neagra EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 417 din 13 iunie 1995privind aprobarea efectuãrii unor cheltuieli de protocol de cãtre ministerul afacerilor externe pentru organizarea reuniunii la nivel de înalţi funcţionari din statele membre ale cooperãrii economice la marea neagra emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suportarea, de cãtre ministerul afacerilor externe, a cheltuielilor de protocol ocazionate de invitarea în ţara a unui numãr de 25 de experţi, cu prilejul ...

HOTARIRE Nr. 418 din 13 iunie 1995 privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea si finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii "Imbunatatirea presiunii in sistemul de distributie gaze naturale municipiul Pascani, judetul Iasi" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 418 din 13 iunie 1995privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1995 pentru continuarea şi finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investiţii "Îmbunãtãţirea presiunii în sistemul de distribuţie gaze naturale municipiul pascani, judeţul iaşi" emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat pentru investiţii la bugetul consiliului judeţean iaşi cu suma de 400 milioane lei, ...

HOTARIRE Nr. 420 din 15 iunie 1995 privind imbunatatirea activitatii unitatilor de schimb valutar care functioneaza in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 420 din 15 iunie 1995privind îmbunãtãţirea activitãţii unitãţilor de schimb valutar care funcţioneazã în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 În punctele de control pentru trecerea frontierei de stat romane vor funcţiona cu program permanent de lucru unitãţi de schimb valutar ale societãţilor bancare, constituite cu respectarea prevederilor legale în vigoare. art. ...

HOTARIRE Nr. 421 din 15 iunie 1995 privind modificarea si completarea Hotaririi Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementari privind exportul de animale vii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 421 din 15 iunie 1995privind modificarea şi completarea hotãrîrii guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementãri privind exportul de animale vii emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic hotãrîrea guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementãri privind exportul de animale vii, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 35 din 16 februarie 1995, se modifica şi se completeazã astfel: ...

Monitorul Oficial 135 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 135/1995)

HOTARIRE Nr. 426 din 16 iunie 1995 cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru preluarea, la fondul de consum, seminte si furaje, a cantitatilor de griu contractate si de orz, din productia anului 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 426 din 16 iunie 1995cu privire la asigurarea surselor de creditare pentru preluarea, la fondul de consum, seminţe şi furaje, a cantitãţilor de grîu contractate şi de orz, din producţia anului 1995 emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 135 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru preluarea, la fondul de consum, seminţe şi furaje, a cantitãţilor de grîu contractate cu producãtorii agricoli, precum şi a orzului pentru saminta şi furajarea efectivelor ...

Monitorul Oficial 134 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 134/1995)

HOTARIRE Nr. 437 din 20 iunie 1995 privind infiintarea Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 437 din 20 iunie 1995privind înfiinţarea consiliului interministerial pentru siguranta rutiera emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se înfiinţeazã consiliul interministerial pentru siguranta rutiera, organ consultativ al guvernului, care asigura conceptia de ansamblu şi coordonarea pe plan naţional, pe baza unui program naţional de acţiuni prioritare, a activitãţilor privind îmbunãtãţirea fluentei circulaţiei şi siguranţei rutiere, desfãşurate de organele de specialitate ale administraţiei publice şi ...

Monitorul Oficial 135 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 135/1995)

HOTARIRE Nr. 438 din 20 iunie 1995 privind aprobarea criteriilor de acordare a sumelor sub forma de alocatii nerambursabile (granturi) pentru finantarea unor teme de cercetare de catre Academia Romana EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 135 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 438 din 20 iunie 1995privind aprobarea criteriilor de acordare a sumelor sub forma de alocaţii nerambursabile (granturi) pentru finanţarea unor teme de cercetare de cãtre academia romana emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 135 din 3 iulie 1995 În baza prevederilor anexei nr. 3/31 la legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba criteriile de acordare a sumelor sub forma de alocaţii ...

Monitorul Oficial 134 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 134/1995)

HOTARIRE Nr. 442 din 21 iunie 1995 pentru extinderea prevederilor din Hotarirea Guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihna al ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor in activitate din fortele armate si la cadrele militare apartinind Serviciului de Telecomunicatii Speciale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 3 iulie 1995

HotĂrÎre nr. 442 din 21 iunie 1995pentru extinderea prevederilor din hotãrîrea guvernului nr. 442/1992 privind concediul de odihna al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din forţele armate şi la cadrele militare aparţinînd serviciului de telecomunicaţii speciale emitent: guvernul publicat În: monitorul oficial nr. 134 din 3 iulie 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic prevederile hotãrîrii guvernului nr. 442 din 7 august 1992 privind concediul de odihna al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor ...

HOTARARE nr. 428 din 20 iunie 1995 privind aprobarea unor amendamente la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, incheiat la Washington la 3 iulie 1991 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 iulie 1995

În baza prevederilor art. 2 din legea nr. 57/1991 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând seama şi de acordul băncii internaţionale pentru reconstrucţie şi dezvoltare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă amendamentele la acordul de împrumut dintre românia şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, convenite între ministerul finanţelor şi banca internaţională pentru reconstrucţie şi dezvoltare, după cum urmează:1. paragraful b.2 din anexa nr. 5 la acord se modifică după cum urmează:"2. suma capitalului care urmează a fi disponibilizata în cadrul paragrafului 1 de mai sus fiecărei agenţii ...

Monitorul Oficial 135 din 03 Iulie 1995 (M. Of. 135/1995)

HOTARARE nr. 475 din 1 iulie 1995 privind suplimentarea bugetului Agentiei Nationale pentru Privatizare pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 3 iulie 1995

În vederea aplicării dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi ale art. 17 din legea nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare,în temeiul art. 17 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă suplimentarea bugetului agenţiei naţionale pentru privatizare pe anul 1995 cu suma de 14,0 miliarde lei la capitolul "alte acţiuni", din care 2,0 miliarde lei cheltuieli de personal şi 12,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, în vederea acoperirii cheltuielilor aferente realizării acţiunilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.art. 2agenţia naţională pentru privatizare va realiza ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016