Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din hotarare mai 1995 Twitter Facebook

Acte hotarare mai 1995

Monitorul Oficial 106 din 31 Mai 1995 (M. Of. 106/1995)

HOTARIRE Nr. 7 din 24 mai 1995 pentru completarea Hotaririi Parlamentului Romaniei nr. 20/1993 privind aprobarea componentei nominale a delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Uniunii Europei Occidentale EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 106 din 31 mai 1995

Articol unic. componenta nominalã a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea uniunii europei occidentale, prevãzutã în anexa la hotãrîrea parlamentului româniei nr. 20/1993 , se completeazã cu: - mircea creţu - deputat, partidul unitãţii naţionale romane - verestoy attila - senator, uniunea democrata maghiara din românia. aceasta hotãrîre a fost adoptatã de camera deputaţilor şi senat în şedinţa comuna din 24 mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din constituţia româniei, preŞedintele camerei deputaŢilor ...

Monitorul Oficial 107 din 31 Mai 1995 (M. Of. 107/1995)

HOTARIRE Nr. 343 din 26 mai 1995 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 107 din 31 mai 1995

HotĂrÎre nr. 343 din 26 mai 1995pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "monitorul oficial" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 107 din 31 mai 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 al regiei autonome "monitorul oficial" de sub autoritatea camerei deputaţilor, ...

HOTARARE nr. 338 din 22 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Vrancea, in administrarea Ministerului de Interne EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 31 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului compus din construcţii şi terenul aferent, situat în comuna vidra, judeţul vrancea, identificat potrivit anexei la prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "diana forest" - s.a. bacău, sucursala de prelucrare primară a lemnului focşani, judeţul vrancea, în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului de interne.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "diana forest" - s.a. bacău se diminuează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, reevaluată potrivit hotărârii guvernului nr. 500/1994, conform anexei, fără micşorarea capitalului social al fondului proprietăţii private ii - moldova.art. 3predarea-primirea imobilului ...

Monitorul Oficial 108 din 31 Mai 1995 (M. Of. 108/1995)

HOTARARE nr. 353 din 30 mai 1995 privind taxele vamale de import pentru produse agricole EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 31 mai 1995

În temeiul art. 3 din actul final cuprinzând rezultatele negocierilor comerciale multilaterale din runda uruguay, ratificat prin legea nr. 133/1994, şi al art. 35 din ordonanţa guvernului nr. 26/1993, aprobată prin legea nr. 102/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1taxele vamale din tariful vamal de import al româniei pentru produsele agricole, stabilite în lista nr. lxix - românia, anexă la protocolul de la marrakech, ratificat prin legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, se aplică începând cu data de 1 iulie 1995.art. 2taxele vamale menţionate la art. 1 se reduc temporar, până la 31 decembrie 1995, pentru unele produse agricole, conform anexei la ...

Monitorul Oficial 105 din 30 Mai 1995 (M. Of. 105/1995)

HOTARIRE Nr. 337 din 22 mai 1995 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes national de sub autoritatea Ministerului Industriilor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 105 din 30 mai 1995

HotĂrÎre nr. 337 din 22 mai 1995pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome de interes naţional de sub autoritatea ministerului industriilor emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 105 din 30 mai 1995 În temeiul art. 45 alin. (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1995 ale regiilor autonome ...

Monitorul Oficial 100 din 24 Mai 1995 (M. Of. 100/1995)

HOTARIRE Nr. 288 din 20 aprilie 1991 *** Republicata privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor EMITENT: GUVERN PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL Nr. 100 din 24 mai 1995

Republicatã în temeiul art. 4 din hotãrîrea guvernului nr. 296 din 4 mai 1995 , publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 91 din 15 mai 1995, ale carei prevederi vor intra în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în monitorul oficial al româniei. hotãrîrea guvernului nr. 288 din 20 aprilie 1991 a fost publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 15 mai 1991, şi a mai fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 171 din 19 aprilie 1994 , publicatã în monitorul oficial al româniei, ...

HOTARIRE Nr. 322 din 11 mai 1995 pentru modificarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare in activitatea sportiva, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 280/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 24 mai 1995

HotĂrÎre nr. 322 din 11 mai 1995pentru modificarea normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin hotãrîrea guvernului nr. 280/1994 emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 100 din 24 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, aprobate prin hotãrîrea guvernului nr. 280/1994 , se modifica dupã cum urmeazã: 1. articolul 29 va avea urmãtorul cuprins: "art. 29 ...

HOTARIRE Nr. 335 din 16 mai 1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 24 mai 1995

HotĂrÎre nr. 335 din 16 mai 1995privind regimul constituirii, utilizãrii şi deductibilitatii fiscale a provizioanelor agenţilor economici şi societãţilor bancare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 100 din 24 mai 1995 În temeiul art. 16 din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societãţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de intarire a disciplinei financiare şi de imbunatatire a decontãrilor în economie, guvernul româniei hotãrãşte: ...

HOTARIRE Nr. 336 din 19 mai 1995 privind alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru organizarea Conferintei paneuropene a ministrilor de justitie (Bucuresti, 5-7 iunie 1995) si a reuniunii pregatitoare a Conferintei celor 47 de ministri de justitie din tarile francofone (Bucuresti, 25-26 mai 1995) EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 100 din 24 mai 1995

HotĂrÎre nr. 336 din 19 mai 1995privind alocarea de fonduri din bugetul de stat pentru organizarea conferintei paneuropene a ministrilor de justiţie (bucureşti, 5-7 iunie 1995) şi a reuniunii pregãtitoare a conferintei celor 47 de miniştri de justiţie din ţãrile francofone (bucureşti, 25-26 mai 1995) emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 100 din 24 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suplimentarea cu suma de 200 milioane lei din fondul de rezerva bugetarã la ...

Monitorul Oficial 99 din 23 Mai 1995 (M. Of. 99/1995)

HOTARIRE Nr. 327 din 15 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extindere si modernizare Camin-spital pentru batrini Jaristea", judetul Vrancea EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 23 mai 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extindere şi modernizare cãmin-spital pentru batrini jaristea", judeţul vrancea, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzuţi la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 328 din 15 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Botosani, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 23 mai 1995

Art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului compus din construcţii în suprafata de 420 m.p. şi a terenului aferent în suprafata de 2.953 m.p., situat în oraşul darabani, str. 1 decembrie nr. 160, judeţul botosani, din patrimoniul societãţii comerciale "prodserv" - s.a. darabani în proprietatea publica a statului şi în administrarea ministerului justiţiei. art. 2 capitalul social al societãţii comerciale "prodserv" - s.a. darabani se micşoreazã cu valoarea de inventar al imobilului prevãzut la art. 1, fãrã diminuarea capitalului fondului proprietãţii private ii - moldova, prin compensarea cotei ...

HOTARIRE Nr. 330 din 15 mai 1995 privind reorganizarea unor unitati sanitare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 23 mai 1995

Art. 1 centrul de sãnãtate din oraşul calan, unitate sanitarã fãrã personalitate juridicã a spitalului municipal hunedoara, se reorganizeazã prin desprinderea din structura organizatoricã a acestuia, devenind centru de sãnãtate cu personalitate juridicã, cu sediul în oraşul calan, în subordinea direcţiei sanitare a judeţului hunedoara. art. 2 centrul de sãnãtate din oraşul zlatna, unitate sanitarã fãrã personalitate juridicã a spitalului judeţean alba, se reorganizeazã prin desprinderea din structura organizatoricã a acestuia, devenind spital orasenesc cu personalitate juridicã, cu sediul în oraşul zlatna, în subordinea direcţiei sanitare a judeţului alba. ...

HOTARIRE Nr. 331 din 15 mai 1995 pentru prelungirea aplicarii Hotaririi Guvernului nr. 737/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 23 mai 1995

Articol unic. prevederile hotãrîrii guvernului nr. 737 din 21 octombrie 1994 privind aplicarea de cãtre românia a mãsurilor stabilite prin rezoluţia nr. 943/1994 a consiliului de securitate al o.n.u., a cãror aplicare a fost prelungitã prin hotãrîrea guvernului nr. 83/1995 , se vor aplica în continuare pînã la data de 5 iulie 1995. prim - ministru ...

HOTARIRE Nr. 332 din 15 mai 1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene privind notificarea rapida a unui accident nuclear si schimbul de informatii asupra instalatiilor nucleare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 23 mai 1995

Articol unic se aproba acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii elene privind notificarea rapida a unui accident nuclear şi schimbul de informaţii asupra instalaţiilor nucleare, semnat la atena la 10 martie 1995. prim - ministru nicolae vacaroiu ...

HOTARARE nr. 329 din 15 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in orasul Saveni, judetul Botosani, in administrarea Ministerului Justitiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 23 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului situat în oraşul săveni, str. dr. ciuca nr. 1, judeţul botoşani, având datele de identificare prevăzute în anexă, care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "savconf" - s.a. săveni în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului justiţiei.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "savconf" - s.a. săveni se micşorează cu valoarea de inventar a imobilului prevăzut la art. 1, fără diminuarea capitalului fondului proprietăţii private ii - moldova, prin compensarea cotei aferente de către fondul proprietăţii de stat.art. 3predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se ...

Monitorul Oficial 95 din 19 Mai 1995 (M. Of. 95/1995)

HOTARIRE Nr. 301 din 9 mai 1995 privind efectuarea unor schimburi de imobile situate in judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

HotĂrÎre nr. 301 din 9 mai 1995privind efectuarea unor schimburi de imobile situate în judeţul salaj emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 19 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea, cu titlu gratuit, a imobilului compus din obiectivul "baza de întreţinere auto" şi terenul aferent în suprafata de 4.750 mp, situat în oraşul cehu silvaniei, str. gheorghe doja nr. 79, judeţul salaj, din patrimoniul societãţii comerciale "autotrans-marfa" - s.a., salaj ...

HOTARIRE Nr. 319 din 11 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa a satului Magura, comuna Hulubesti, judetul Dimbovita" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

HotĂrÎre nr. 319 din 11 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa a satului magura, comuna hulubesti, judeţul dimbovita" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 19 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa a satului magura, comuna hulubesti, judeţul dimbovita", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii ...

HOTARIRE Nr. 320 din 11 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Canal colector mal drept Somesul Mic, tronson str. Iasilor-Stadion, in municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

HotĂrÎre nr. 320 din 11 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "canal colector mal drept somesul mic, tronson str. iasilor-stadion, în municipiul cluj-napoca, judeţul cluj" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 19 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "canal colector mal drept somesul mic, tronson str. iasilor-stadion, în municipiul cluj-napoca, judeţul cluj" prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. ...

HOTARIRE Nr. 321 din 11 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Pod peste riul Mures in zona industriala Sud, in municipiul Arad, judetul Arad" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

HotĂrÎre nr. 321 din 11 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pod peste riul mures în zona industriala sud, în municipiul arad, judeţul arad" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 19 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "pod peste riul mures în zona industriala sud, în municipiul arad, judeţul arad", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 324 din 11 mai 1995 privind aprobarea garantarii unui credit extern pentru achizitionarea de aparatura medicala necesara Ministerului Sanatatii EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

HotĂrÎre nr. 324 din 11 mai 1995privind aprobarea garantarii unui credit extern pentru achiziţionarea de aparatura medicalã necesarã ministerului sãnãtãţii emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 95 din 19 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea unui credit extern de cãtre ministerul finanţelor, în valoare de 1.089.087 dolari s.u.a., în vederea achiziţionãrii unui echipament multifunctional pentru litotritie extracorporala pentru spitalul clinic "prof. dr. th. burghele", bucureşti, pe baza de licitaţie organizatã conform legii ...

HOTARIRE Nr. 325 din 11 mai 1995 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1995 al Regiei Autonome "Societatea Nationala a Cailor Ferate Romane" de sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 95 din 19 mai 1995

Indicatorul specific de productivitate a muncii ce se va utiliza pentru justificarea creşterii salariului mediu în cursul anului 1995 fata de cel aferent lunii noiembrie 1994: - creşterea productivitatii muncii calculatã ca raport între veniturile totale (exclusiv transferurile de la bugetul de stat), în tarife comparabile, şi numãrul mediu scriptic de salariaţi. nota: din efectul economic rezultat, fondul de salarii va prelua pînã la 50%. cota ce se va prelua din efectul economic se va stabili de cãtre consiliul de administraţie al regiei autonome "societatea nationala a cãilor ferate romane", cu ...

Monitorul Oficial 96 din 19 Mai 1995 (M. Of. 96/1995)

HOTARARE nr. 310 din 9 mai 1995 privind transmiterea unei cotei-parti a imobilului situat in Calea Grivitei nr. 335, sectorul 1, Bucuresti, in patrimoniul Societatii Comerciale "Chema-Project" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 19 mai 1995

În temeiul prevederilor ordonanţei guvernului nr. 64/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea unei cote-părţi din imobilul situat în calea griviţei nr. 355, sectorul 1, bucureşti, compus din construcţie şi terenul aferent, identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "griro" - s.a. în patrimoniul societăţii comerciale "chema-project" - s.a.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "chema-project" - s.a. se majorează şi, în mod corespunzător, se diminuează capitalul social al societăţii comerciale "griro" - s.a. cu valoarea cotei-părţi a imobilul prevăzut la art. 1.art. 3predarea-primirea cotei-părţi din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe ...

HOTARARE nr. 309 din 9 mai 1995 privind transmiterea unei cote-parti a imobilului situat in str. Ziduri Mosi nr. 23, sectorul 2, Bucuresti, in patrimoniul Societatii Comerciale "Incerplast" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 19 mai 1995

În temeiul prevederilor ordonanţei guvernului nr. 64/1994,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea unei cote-părţi din imobilul situat în str. ziduri moşi nr. 23, sectorul 2, bucureşti, compus din construcţii şi terenul aferent, indicat potrivit anexei, care face parte din prezenta hotărâre, din patrimoniul societăţii comerciale "prodplast" - s.a. în patrimoniul societăţii comerciale "incerplast" - s.a.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "incerplast" - s.a., se majorează şi, în mod corespunzător, se diminuează capitalul social al societăţii comerciale "prodplast" - s.a. cu valoarea cotei-părţi din imobilul prevăzut la art. 1.art. 3predarea-preluarea cotei-părţi din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază ...

Monitorul Oficial 94 din 18 Mai 1995 (M. Of. 94/1995)

HOTARIRE Nr. 298 din 9 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidarea cu ziduri de sprijin Valea Alba- Busteni", judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 298 din 9 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidarea cu ziduri de sprijin valea alba- busteni", judeţul prahova emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidarea cu ziduri de sprijin valea alba - busteni", judeţul prahova, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului ...

HOTARIRE Nr. 299 din 9 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea retelelor termice primare, retelelor termice secundare si punctelor termice din municipiul Slatina", judetul Olt EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 299 din 9 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea reţelelor termice primare, reţelelor termice secundare şi punctelor termice din municipiul slatina", judeţul olt emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea reţelelor termice primare, reţelelor termice secundare şi punctelor termice din municipiul slatina", judeţul olt, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. ...

HOTARIRE Nr. 300 din 9 mai 1995 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru inlaturarea efectelor incendiului produs la sediul Consiliului Local al Orasului Oravita, judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 300 din 9 mai 1995privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1995 pentru înlãturarea efectelor incendiului produs la sediul consiliului local al oraşului oravita, judeţul caras-severin emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba alocarea sumei de 200 milioane lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1995, pentru judeţul caras-severin, în vederea ...

HOTARIRE Nr. 302 din 9 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea Aeroportului Iasi - extinderea aerogarii existente", Judetul Iasi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 302 din 9 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea aeroportului iaşi - extinderea aerogarii existente", judeţul iaşi emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "modernizarea aeroportului iaşi- extinderea aerogarii existente", judeţul iaşi, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la ...

HOTARIRE Nr. 303 din 9 mai 1995 privind infiintarea Muzeului Portului Constanta EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 303 din 9 mai 1995privind înfiinţarea muzeului portului constanta emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se înfiinţeazã muzeul portului constanta în cadrul regiei autonome "administraţia portului constanta", care va funcţiona în incinta portului constanta, în spaţiile special destinate şi amenajate de cãtre regia autonomã "administraţia portului constanta". ...

HOTARIRE Nr. 304 din 9 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Salaj, in administrarea Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 304 din 9 mai 1995privind transmiterea unui imobil, situat în judeţul salaj, în administrarea curţii de conturi emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba transmiterea imobilului, compus din construcţii în suprafata construitã desfasurata de 880 mp şi terenul aferent în suprafata de 1.124 mp, situat în municipiul zalau, str. republicii nr. 5, judeţul salaj, din administrarea consiliului local al municipiului zalau, în ...

HOTARIRE Nr. 305 din 9 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Centru de recuperare si reintegrare socioprofesionala tip camin-spital Branisca", judetul Hunedoara EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 305 din 9 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "centru de recuperare şi reintegrare socioprofesionala tip cãmin-spital branisca", judeţul hunedoara emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "centru de recuperare şi reintegrare socioprofesionala tip cãmin-spital branisca", judeţul hunedoara, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea ...

HOTARIRE Nr. 306 din 9 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a localitatii Hlipiceni", judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 306 din 9 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţii hlipiceni", judeţul botosani emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţii hlipiceni", judeţul botosani, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. ...

HOTARIRE Nr. 308 din 9 mai 1995 privind organizarea si functionarea activitatii de pregatire in domeniul apararii civile EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 94 din 18 mai 1995

HotĂrÎre nr. 308 din 9 mai 1995privind organizarea şi funcţionarea activitãţii de pregãtire în domeniul apãrãrii civile emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 94 din 18 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 activitatea de pregãtire în domeniul apãrãrii civile se organizeazã de cãtre departamentul pentru administraţie publica localã şi comandamentul apãrãrii civile din cadrul ministerului apãrãrii naţionale, prin centrele de pregãtire care funcţioneazã în urmãtoarele localitãţi: - bacau, judeţul bacau; ...

Monitorul Oficial 93 din 17 Mai 1995 (M. Of. 93/1995)

HOTARIRE Nr. 294 din 2 mai 1995 referitoare la reorganizarea Institutului de Hematologie Bucuresti si stabilirea unor masuri in aplicarea Legii nr. 4/1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeutica a singelui uman si organizarea transfuzionala in Romania EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 294 din 2 mai 1995referitoare la reorganizarea institutului de hematologie bucureşti şi stabilirea unor mãsuri în aplicarea legii nr. 4/1995 privind donarea de singe, utilizarea terapeuticã a singelui uman şi organizarea transfuzionalã în românia emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 În temeiul art. 41 alin. (3) din legea nr. 4/1995 , guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) pe data prezentei hotãrîri institutul de hematologie ...

HOTARIRE Nr. 297 din 9 mai 1995 privind stimularea agentilor economici in procesul de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii-dezvoltarii finantate din fonduri publice EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

Anexa 1 criterii cu privire la selectarea proiectelor de transfer tehnologic 1. beneficiari ai contractelor de cofinantare pot fi numai agenţii economici care îndeplinesc urmãtoarele condiţii: a) au statut de persoana juridicã romana şi capital integral romanesc; b) desfãşoarã fie o activitate de producţie, fie o activitate de servicii ...

HOTARIRE Nr. 311 din 9 mai 1995 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (1) din Hotarirea Guvernului nr. 442/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 311 din 9 mai 1995privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor art. 15 alin. (1) din hotãrîrea guvernului nr. 442/1994 emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se prelungeşte, pînã la data de 31 iulie 1995, termenul de predare-preluare a instituţiilor de cultura, prevãzut la art. 15 alin. (1) din hotãrîrea guvernului nr. 442/1994 . ...

HOTARIRE Nr. 314 din 9 mai 1995 pentru completarea si modificarea Hotaririi Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 314 din 9 mai 1995pentru completarea şi modificarea hotãrîrii guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publica, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitãţile bugetare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 250/1992 se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. articolul 8 alineatul (2) se ...

HOTARIRE Nr. 315 din 9 mai 1995 privind garantarea creditelor externe pentru retehnologizarea retelelor publice de radiodifuziune si televiziune EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 315 din 9 mai 1995privind garantarea creditelor externe pentru retehnologizarea reţelelor publice de radiodifuziune şi televiziune emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba garantarea, de cãtre ministerul finanţelor, a creditelor externe în valoare totalã de 20.220,6 mii franci francezi, inclusiv dobinzile şi comisioanele aferente, în vederea asigurãrii resurselor financiare necesare retehnologizãrii reţelelor publice de radiodifuziune şi televiziune pentru regia autonomã "radiocomunicatii". ...

HOTARIRE Nr. 317 din 9 mai 1995 privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne si transmiterea unui imobil situat in orasul Bumbesti-Jiu, judetul Gorj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 317 din 9 mai 1995privind suplimentarea efectivelor ministerului de interne şi transmiterea unui imobil situat în oraşul bumbesti-jiu, judeţul gorj emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 pentru asigurarea personalului necesar functionarii Şcolii de subofiteri de jandarmi "grigore alexandru ghica", cu sediul în oraşul bumbesti-jiu, judeţul gorj, se aproba suplimentarea efectivelor ministerului de interne - comandamentul trupelor de jandarmi - la pace, cu 380 ...

HOTARIRE Nr. 318 din 11 mai 1995 privind aprobarea criteriilor de selectie a agentilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiara si a modului de gestionare a acestuia EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

Anexa 1 criteriile de selecŢie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiarã şi modul de gestionare a acestuia i. criteriile de selecţie a agenţilor economici beneficiari ai fondului de redresare financiarã criteriile de selecţie a agenţilor economici în funcţie de destinaţia fondului de redresare financiarã sînt: a. acordarea de facilitãţi personalului disponibilizat, conform prevederilor art. 22 lit. b) din ordonanta guvernului nr. 13/1995 privind unele mãsuri de ...

HOTARIRE Nr. 326 din 11 mai 1995 privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hirtiei de ziar EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 93 din 17 mai 1995

HotĂrÎre nr. 326 din 11 mai 1995privind exceptarea temporarã de la plata taxelor vamale a hirtiei de ziar emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 93 din 17 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se excepteazã temporar de la plata taxelor vamale, pînã la 30 septembrie 1995, în limita unui contigent de 8.000 tone, hirtia de ziar care se încadreazã la poziţia tarifara 4801.00.10. contigentul se administreazã prin licenţe de import eliberate ...

Monitorul Oficial 91 din 15 Mai 1995 (M. Of. 91/1995)

HOTARIRE Nr. 290 din 2 mai 1995 cu privire la alocarea unui sprijin financiar Administratiei Patriarhale a Bisericii Ortodoxe Romane EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 15 mai 1995

HotĂrÎre nr. 290 din 2 mai 1995cu privire la alocarea unui sprijin financiar administraţiei patriarhale a bisericii ortodoxe romane emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 91 din 15 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba un sprijin financiar pentru completarea fondurilor proprii ale administraţiei patriarhale a bisericii ortodoxe romane de 100 milioane lei, din care 30 milioane lei pentru acţiuni cu caracter internaţional ce se vor desfasura în anul 1995, iar 70 milioane ...

HOTARIRE Nr. 291 din 2 mai 1995 cu privire la alocarea unui ajutor din partea statului pentru reconstructia Bisericii "Sfintul Spiridon Vechi", precum si pentru constructii si reparatii la Biserica "Sfintul Nicolae dintr-o Zi", din municipiul Bucuresti EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 15 mai 1995

HotĂrÎre nr. 291 din 2 mai 1995cu privire la alocarea unui ajutor din partea statului pentru reconstructia bisericii "sfintul spiridon vechi", precum şi pentru construcţii şi reparaţii la biserica "sfintul nicolae dintr-o zi", din municipiul bucureşti emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 91 din 15 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aloca de la bugetul de stat suma de 235 milioane lei, ca o contribuţie pentru întregirea fondurilor proprii, necesare reconstructiei bisericii "sfintul ...

HOTARIRE Nr. 292 din 2 mai 1995 privind acordarea unui ajutor financiar pentru continuarea lucrarilor de investitii-constructii la Complexul cultural spiritual "Sfinta Vinere" din municipiul Zalau, judetul Salaj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 15 mai 1995

HotĂrÎre nr. 292 din 2 mai 1995privind acordarea unui ajutor financiar pentru continuarea lucrãrilor de investiţii-construcţii la complexul cultural spiritual "sfinta vinere" din municipiul zalau, judeţul salaj emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 91 din 15 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba suma de 50 milioane lei ca o contribuţie din partea statului pentru întregirea fondurilor proprii necesare continuãrii lucrãrilor de investiţii-construcţii la complexul cultural spiritual "sfinta vinere" din municipiul zalau, judeţul ...

HOTARIRE Nr. 296 din 4 mai 1995 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea si recalificarea somerilor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 15 mai 1995

HotĂrÎre nr. 296 din 4 mai 1995pentru modificarea hotãrîrii guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 91 din 15 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 hotãrîrea guvernului nr. 288/1991 privind calificarea şi recalificarea şomerilor, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 104 din 15 mai 1991, astfel cum a fost modificatã prin hotãrîrea guvernului nr. 171/1994, publicatã în monitorul oficial al româniei, ...

HOTARARE nr. 295 din 4 mai 1995 privind acordarea, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pe anul 1995, a sumei de 250 milioane lei pentru repararea, intretinerea si conservarea lacasurilor de cult din raza Mitropoliei Olteniei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 15 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1pentru repararea, întreţinerea şi conservarea lacasurilor de cult din raza mitropoliei olteniei, prevăzute în anexă, se aprobă alocarea, din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 1995, a sumei de 250 milioane lei.art. 2sumele respective vor fi puse la dispoziţia secretariatului de stat pentru culte în vederea efectuării lucrărilor, potrivit anexei la hotărâre.art. 3ministerul finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul secretariatului de stat pentru culte şi în bugetul de stat pe anul 1995.art. 4secretariatul de stat pentru culte va controla respectarea destinaţiei fondurilor prevăzute la art. 1.art. 5anexa face ...

HOTARARE nr. 276 din 2 mai 1995 privind efectuarea de operatiuni legate de import-export, incheiate la nivel de agent economic EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 15 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1operaţiunile legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, se realizează pe bază de licenţe eliberate, în prealabil, de ministerul comerţului.art. 2sunt admise următoarele tipuri de operaţiuni legate de import-export:a) import de produse energetice şi materii prime, precum şi de materiale, componente, subansambluri şi utilaje destinate industriilor energetică, extractivă şi sectoarelor de prelucrare primară, cu plata prin produse liberalizate la export, inclusiv instalaţii complexe şi lucrări de construcţii-montaj;b) import de maşini, utilaje, echipamente, instalaţii, subansambluri şi piese de schimb aferente acestora, necesare lucrărilor de investiţii şi/sau retehnologizării, cu plata prin produse industriale finite româneşti, liberalizate la ...

Monitorul Oficial 90 din 12 Mai 1995 (M. Of. 90/1995)

HOTARIRE Nr. 267 din 26 aprilie 1995 privind constituirea si utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 90 din 12 mai 1995

Art. 1 secţiunea fondului de ameliorare a fondului funciar, constituitã din taxele prevãzute de legea fondului funciar nr. 18/1991 pentru scoaterea terenurilor din circuitul silvic, şi aflatã la dispoziţia ministerului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, se administreazã de acesta potrivit art. 69 din legea nr. 10/1991 privind finanţele publice. art. 2 Încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor din aceasta secţiune a fondului de ameliorare a fondului funciar se realizeazã în conformitate cu prevederile art. 67, art. 71 alin. 3 şi art. 72 din legea nr. 18/1991 . art. ...

Monitorul Oficial 89 din 11 Mai 1995 (M. Of. 89/1995)

HOTARARE nr. 273 din 2 mai 1995 pentru aprobarea Acordului bilateral privind comertul cu textile si imbracaminte dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă acordul bilateral privind comerţul cu textile şi îmbrăcăminte dintre guvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii, semnat la washington la 20 decembrie 1994. prim-ministrunicolae vĂcĂroiucontrasemnează:---------------  ministrul comerţului,cristian ionescuministru de stat,   ministrul afacerilor externe, teodor viorel meleşcanu  ministrul industriilor, dumitru popescubucureşti, 02 mai 1995.nr. 273.acord bilateral  privind comerţul cu textile şi îmbrăcăminte întreguvernul româniei şi guvernul statelor unite ale americii*)-----------*) traducere.durata acordului1. condiţiile prezentului acord sunt modificate şi extinse pentru perioada de la 1 ianuarie 1994 la 31 decembrie 1995. fiecare an al acordului va fi pe o perioadă de 12 luni începând cu 1 ianuarie şi terminându-se la 31 decembrie.domeniul acordului2. ...

HOTARARE nr. 274 din 2 mai 1995 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Canadei privind exportul unor produse textile din Romania in Canada EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 11 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aproba memorandumul de înţelegere dintre guvernul româniei şi guvernul canadei privind exportul unor produse textile din românia în canada, semnat la ottawa la 20 februarie 1995.  prim-ministru nicolae vĂcĂroiu contrasemnează: ----------------   ministrul comerţului, cristian ionescuministru de stat,ministrul afacerilor externe,  teodor viorel meleşcanu   ministrul industriilor,  dumitru popescubucureşti, 02 mai 1995.nr. 274.  memorandum de ÎnŢelegere între guvernul româniei şi guvernul canadei privind exportul unorproduse textile din românia în canada*)-----------*) traducere.introducere1. prezentul memorandum de înţelegere stabileşte aranjamentele administrative convenite între guvernul româniei şi guvernul canadei, în conformitate cu art. 2.17 al acordului privind textilele şi îmbrăcămintea (a.t.i.), în vederea aplicării restricţiilor privind articolele textile şi îmbrăcămintea, notificate în baza art. ...

Monitorul Oficial 88 din 10 Mai 1995 (M. Of. 88/1995)

HOTARIRE Nr. 275 din 2 mai 1995 privind majorarea coeficientilor de ierarhizare a salariilor in unele unitati bugetare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995

HotĂrÎre nr. 275 din 2 mai 1995privind majorarea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor în unele unitãţi bugetare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 88 din 10 mai 1995 În temeiul art. 4 din ordonanta guvernului nr. 39/1994 , guvernul româniei hotãrãşte: articol unic coeficienţii de ierarhizare a salariilor de baza ale personalului din activitãţile de producţie din cadrul serviciilor publice de specialitate organizate ca unitãţi bugetare în subordinea consiliilor locale şi ...

HOTARIRE Nr. 284 din 2 mai 1995 pentru aprobarea Programului privind activitatile si actiunile ce vor fi intreprinse de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei in anul 1995, potrivit art. 13 din Legea nr. 83/1993 si Hotaririi Guvernului nr. 863/1994 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995

HotĂrÎre nr. 284 din 2 mai 1995pentru aprobarea programului privind activitãţile şi acţiunile ce vor fi întreprinse de cãtre ministerul agriculturii şi alimentaţiei în anul 1995, potrivit art. 13 din legea nr. 83/1993 şi hotãrîrii guvernului nr. 863/1994 emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 88 din 10 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba programul privind activitãţile şi acţiunile ce vor fi întreprinse de cãtre ministerul agriculturii şi alimentaţiei în anul 1995, ...

HOTARIRE Nr. 285 din 2 mai 1995 cu privire la suplimentarea numarului de posturi la directiile teritoriale de munca si protectie sociala EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995

HotĂrÎre nr. 285 din 2 mai 1995cu privire la suplimentarea numãrului de posturi la direcţiile teritoriale de munca şi protecţie socialã emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 88 din 10 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic (1) se suplimenteaza cu 500 numãrul de posturi prevãzute în anexa nr. 2 la hotãrîrea guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale. posturile vor fi utilizate pentru activitatea de forta de munca ...

HOTARIRE Nr. 286 din 2 mai 1995 privind finantarea de catre Ministerul Culturii a lucrarilor de proiectare, conservare si restaurare a monumentelor istorice, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995

HotĂrÎre nr. 286 din 2 mai 1995privind finanţarea de cãtre ministerul culturii a lucrãrilor de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice, indiferent de proprietar sau de titularul dreptului de administrare emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 88 din 10 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic În limita fondurilor repartizate prin bugetul de stat, ministerul culturii finanţeazã lucrãri de proiectare, conservare şi restaurare a monumentelor istorice incluse în lista de prioritati propusã de ...

HOTARIRE Nr. 288 din 2 mai 1995 privind transmiterea unui teren, situat in judetul Satu Mare in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 10 mai 1995

HotĂrÎre nr. 288 din 2 mai 1995privind transmiterea unui teren, situat în judeţul satu mare în administrarea ministerului finanţelor emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 88 din 10 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se aproba transmiterea terenului proprietate publica a statului, în suprafata de 3.421 mp, situat în municipiul satu mare, piata romana, judeţul satu mare, din administrarea consiliului local al municipiului satu mare, în administrarea ministerului finanţelor, în vederea realizãrii construcţiei ...

HOTARARE nr. 248 din 21 aprilie 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Sibiu, in administrarea Serviciului Roman de Informatii EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 10 mai 1995

În temeiul prevederilor art. 42 alin. 1 din legea nr. 14/1992,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a imobilului "cindrelul", identificat potrivit anexei, împreună cu terenul aferent în suprafaţă de 796 mp, situat în staţiunea păltiniş, judeţul sibiu, din patrimoniul societăţii comerciale "păltiniş" - s.a. în proprietatea publică a statului şi în administrarea serviciului român de informaţii.predarea-preluarea se face prin protocol, pe baza de bilanţ, cu activul şi pasivul existente la data transmiterii.mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente imobilului se vor transmite cu plată.art. 2capitalul social al societăţii comerciale "păltiniş"- s.a. se micşorează cu valoarea de inventar a ...

Monitorul Oficial 87 din 09 Mai 1995 (M. Of. 87/1995)

HOTARIRE Nr. 243 din 17 aprilie 1995 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comitetului National pentru Protectia Stratului de Ozon EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

Anexa 1 ------- instituŢiile reprezentate în grupul de experţi tehnici, ştiinţifici, economici, financiari şi juridici 1. ministerul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului 1.1. membrii secretariatului tehnic 2. ministerul industriilor ...

HOTARIRE Nr. 255 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a localitatilor Stinca, Badiuti, Bobulesti, Romanesti, Damideni, Iliseni, Bogdanesti, Ringhilesti-Deal, Ringhilesti, Santa Mare, Libertatea, Calarasi, Plesani, Pogorasti, Rauseni si Doina", judetul Botosani EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 255 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţilor stinca, badiuti, bobulesti, româneşti, damideni, iliseni, bogdanesti, ringhilesti-deal, ringhilesti, santa mare, libertatea, calarasi, plesani, pogorasti, rauseni şi doina", judeţul botosani emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a localitãţilor stinca, badiuti, bobulesti, româneşti, damideni, iliseni, bogdanesti, ...

HOTARIRE Nr. 256 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Baza de intretinere si exploatare a mijloacelor auto Medias", judetul Sibiu EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 256 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "baza de întreţinere şi exploatare a mijloacelor auto medias", judeţul sibiu emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "baza de întreţinere şi exploatare a mijloacelor auto medias", judeţul sibiu, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea ...

HOTARIRE Nr. 257 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajarea rampei de depozitare a reziduurilor menajere si stradale" in municipiul Slatina, judetul Olt EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 257 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "amenajarea rampei de depozitare a reziduurilor menajere şi stradale" în municipiul slatina, judeţul olt emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "amenajarea rampei de depozitare a reziduurilor menajere şi stradale", în municipiul slatina, judeţul olt, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. ...

HOTARIRE Nr. 258 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Provita de Jos", judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 258 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna provita de jos", judeţul prahova emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna provita de jos", judeţul prahova, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 259 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa a satului Gemenele, comuna Gemenele, judetul Braila" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 259 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa a satului gemenele, comuna gemenele, judeţul brãila" emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a satului gemenele, comuna gemenele, judeţul brãila", prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de ...

HOTARIRE Nr. 260 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retea de repartitie medie presiune si statii de reglare-masurare de sector pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei Mociu", judetul Cluj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 87 din 9 mai 1995

HotĂrÎre nr. 260 din 25 aprilie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţea de repartiţie medie presiune şi staţii de reglare-mãsurare de sector pentru alimentarea cu gaze naturale a comunei mociu", judeţul cluj emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 87 din 9 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţea de repartiţie medie presiune şi staţii de reglare-mãsurare de sector pentru alimentarea cu gaze naturale ...

Monitorul Oficial 86 din 08 Mai 1995 (M. Of. 86/1995)

HOTARIRE Nr. 261 din 25 aprilie 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in localitatea Motca", judetul Iasi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în localitatea motca", judeţul iaşi, prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARIRE Nr. 262 din 25 aprilie 1995 pentru aprobarea Intelegerii de colaborare in domeniul sanatatii publice si stiintelor medicale dintre Ministerul Sanatatii din Romania si Ministerul Sanatatii din Republica Moldova pentru anii 1994 - 1996 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Articol unic se aproba Înţelegerea de colaborare în domeniul sãnãtãţii publice şi stiintelor medicale dintre ministerul sãnãtãţii din românia şi ministerul sãnãtãţii din republica moldova pentru anii 1994 - 1996, semnatã la chisinau la 19 iulie 1994. prim - ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 263 din 25 aprilie 1995 privind suplimentarea posturilor la Ministerul Justitiei, pentru Directia Generala a Penitenciarelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Art. 1 se suplimenteaza cu 1.051 numãrul maxim de posturi ale direcţiei generale a penitenciarelor din subordinea ministerului justiţiei. art. 2 repartizarea posturilor, pe corpuri, în cadrul direcţiei generale a penitenciarelor, se face prin ordin al ministrului justiţiei. art. 3 finanţarea posturilor ce vor fi încadrate în acest an se va face în limita bugetului aprobat ministerului justiţiei pentru direcţia generalã a penitenciarelor pe anul 1995. prim - ministru ...

HOTARIRE Nr. 264 din 25 aprilie 1995 privind suplimentarea bugetului Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Art. 1 se aproba suplimentarea bugetului agenţiei naţionale pentru resurse minerale pe anul 1995, la capitolul 69.1 "cheltuieli pentru organele autoritãţii executive", la articolul "deplasãri, detaşãri, transferãri"", cu suma de 20 milioane lei, în vederea asigurãrii fondurilor necesare realizãrii acţiunilor noi în strãinãtate, ce deriva din atribuţiile stabilite acestei instituţii potrivit legii. art. 2 suma prevãzutã la art. 1 se suporta din fondul de rezerva bugetarã la dispoziţia guvernului. art. 3 ministerul finanţelor va introduce modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrîri în bugetul agenţiei ...

HOTARIRE Nr. 265 din 25 aprilie 1995 privind autorizarea Ministerului Finantelor pentru efectuarea unor plati referitoare la tiparirea si transportul formularelor TVA EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Articol unic În temeiul art. 25 din legea nr. 94/1992, se autorizeaza ministerul finanţelor sa efectueze plata cheltuielilor ocazionate de tipãrirea şi transportul formularelor "cerere de rambursare a taxei pe valoarea adãugatã" şi "decontul taxei pe valoarea adãugatã". prim - ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: ...

HOTARIRE Nr. 277 din 2 mai 1995 privind transmiterea unui teren, situat in judetul Sibiu, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Articol unic. se aproba transmiterea terenului proprietate publica a statului, în suprafata de 450 m.p., situat în municipiul medias, str. i.c. bratianu nr. 3, judeţul sibiu, din administrarea consiliului local al municipiului medias, judeţul sibiu, în administrarea ministerului finanţelor, în vederea realizãrii construcţiei pentru noul sediu al administraţiei financiare şi trezoreriei municipiului medias, judeţul sibiu. prim - ministru ...

HOTARIRE Nr. 278 din 2 mai 1995 privind transmiterea unui imobil, situat in judetul Salaj, in administrarea Ministerului Finantelor EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Art. 1 se aproba transmiterea imobilului, proprietate publica a statului, compus din construcţii în suprafata de 1.531 m.p. şi terenul aferent în suprafata de 510 m.p., situat în oraşul simleu silvaniei, str. 1 decembrie 1918 nr. 23, judeţul salaj, din administrarea regiei autonome de gospodãrie comunalã şi locativã simleu silvaniei în administrarea ministerului finanţelor, în vederea folosirii acestuia ca sediu pentru organele teritoriale ale ministerului finanţelor. art. 2 predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face la valoarea de inventar de la 31 decembrie 1994, pe baza de protocol încheiat ...

HOTARIRE Nr. 283 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentarea cu apa a satului Racovita, comuna Racovita, judetul Braila" EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 86 din 8 mai 1995

Art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentarea cu apa a satului racovita, comuna racovita, judeţul brãila", prevãzuţi în anexa *) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. *) anexa se comunica numai beneficiarului de investiţie. ...

HOTARARE nr. 268 din 26 aprilie 1995 privind transmiterea, fara plata, a unor apartamente, situate in unele blocuri de locuinte din municipiul Bucuresti, in administrarea Ministerului Afacerilor Externe EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 8 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă transmiterea, fără plată, a apartamentelor situate în blocurile de locuinţe din municipiul bucureşti, împreună cu terenul aferent, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, din patrimoniul regiei autonome "locato" bucureşti în administrarea ministerului afacerilor externe în vederea folosirii acestora ca locuinţe de intervenţie.art. 2predarea-preluarea apartamentelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între regia autonomă "locato" bucureşti şi ministerul afacerilor externe.art. 3patrimoniul regiei autonome "locato" bucureşti se diminuează în mod corespunzător cu valoarea de inventar a apartamentelor transmise potrivit art. 1 din prezenta hotărâre. prim - ministrunicolae vĂcĂroiu   contrasemnează:   ---------------   ministru de stat,  ministrul afacerilor ...

Monitorul Oficial 85 din 05 Mai 1995 (M. Of. 85/1995)

HOTARIRE Nr. 249 din 21 aprilie 1995 privind exportul unei cantitati de 100.000 tone porumb boabe EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 5 mai 1995

Prim-ministru nicolae vacaroiu contrasemneazã: --------------- p. ministrul agriculturii şi alimentaţiei, alexandru lapusan, secretar de stat ...

HOTARIRE Nr. 250 din 21 aprilie 1995 pentru autorizarea efectuarii unor operatiuni refuzate la viza de controlul preventiv al Curtii de Conturi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 5 mai 1995

HotĂrÎre nr. 250 din 21 aprilie 1995pentru autorizarea efectuãrii unor operaţiuni refuzate la viza de controlul preventiv al curţii de conturi emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 85 din 5 mai 1995 În temeiul art. 25 din legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii de conturi, guvernul româniei hotãrãşte: articol unic se autorizeaza efectuarea operaţiunilor prevãzute în ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, nr. 395 din 29 ...

HOTARIRE Nr. 252 din 25 aprilie 1995 pentru aprobarea repartizarii bugetului Consiliului pentru Minoritatile Nationale pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 85 din 5 mai 1995

În temeiul art. 42 alin. (1) şi (2) din legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 (1) suma de 2.820 milioane lei, aprobatã pentru activitatea organizaţiilor cetãţenilor aparţinînd minoritãţilor naţionale, se repartizeazã dupã cum urmeazã: - 2.330.626.000 lei - organizaţiilor cetãţenilor aparţinînd minoritãţilor naţionale; - 189.374.000 lei - la dispoziţia consiliului pentru minoritãţile naţionale, pentru activitãţi neprevãzute; - 300.000.000 lei - pentru finanţarea de proiecte şi programe în cadrul campaniei europene pentru combaterea rasismului, ...

HOTARARE nr. 270 din 27 aprilie 1995 privind aprobarea prealabila, in vederea recunoasterii, a filialei din Romania a Corporatiei ROMANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 5 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă, în vederea recunoaşterii prin hotărâre judecătorească, existenţa legală în românia a corporaţiei americane romanian-american enterprise fund, cu sediul în washington d.c., s.u.a., şi funcţionarea în românia a unei filiale a acestei organizaţii, ca persoană juridică de drept privat nonprofit.art. 2filiala română a organizaţiei prevăzute la art. 1 se numeşte filiala din romÂnia a fondului romÂno-american pentru investiŢii ("romanian subsidiary of the romanian-american enterprise fund") şi are sediul în bucureşti, centrul de afaceri rokura, calea dorobanţilor nr. 1-7, sectorul 1.filiala va putea deschide sucursale, reprezentante şi birouri în orice loc din românia.art. 3filiala poate desfăşura orice ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Mai 1995 (M. Of. 83/1995)

HOTARIRE Nr. 15 din 3 mai 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 15 din 3 mai 1995pentru modificarea hotãrîrii camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 83 din 4 mai 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - domnul deputat gyorgy tokay, grupul parlamentar ...

HOTARIRE Nr. 16 din 3 mai 1995 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 16 din 3 mai 1995privind numirea unui judecãtor la curtea constituţionalã emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 83 din 4 mai 1995 În temeiul prevederilor art. 140 şi 141 din constituţia româniei, precum şi al prevederilor art. 7, art. 44 lit. a) şi art. 45 alin. (1) din legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic domnul lucian stingu se ...

HOTARIRE Nr. 17 din 4 mai 1995 pentru modificarea Hotaririi Camerei Deputatilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor EMITENT: ADUNAREA(CAMERA) DEPUTATILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 17 din 4 mai 1995pentru modificarea hotãrîrii camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor emitent: adunarea(camera) deputaŢilor publicat În: monitorul oficial nr. 83 din 4 mai 1995 camera deputaţilor adopta prezenta hotãrîre. articol unic hotãrîrea camerei deputaţilor nr. 59/1992 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale camerei deputaţilor se modifica dupã cum urmeazã: - se completeazã componenta comisiei pentru politica ...

Monitorul Oficial 84 din 04 Mai 1995 (M. Of. 84/1995)

HOTARIRE Nr. 272 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale in comuna Zavoi", judetul Caras-Severin EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 272 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna zavoi", judeţul caras-severin emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "reţele de distribuţie a gazelor naturale în comuna zavoi", judeţul caras-severin, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 279 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidarea cu ziduri de sprijin Valea Cerbului - orasul Busteni", judetul Prahova EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 279 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidarea cu ziduri de sprijin valea cerbului - oraşul busteni", judeţul prahova emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "consolidarea cu ziduri de sprijin valea cerbului - oraşul busteni", judeţul prahova, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 ...

HOTARIRE Nr. 280 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "P147 - Unitatea speciala de pompieri militari Cernavoda", judetul Constanta EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 280 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "p147 - unitatea specialã de pompieri militari cernavoda", judeţul constanta emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "p147 - unitatea specialã de pompieri militari cernavoda", judeţul constanta, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului ...

HOTARIRE Nr. 281 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Alimentare cu apa cartier Rotundu-Borsa", judetul Maramures EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 281 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa cartier rotundu-borsa", judeţul maramures emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "alimentare cu apa cartier rotundu-borsa", judeţul maramures, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevãzut la art. 1 ...

HOTARIRE Nr. 282 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea Parchetului de pe linga Tribunalul Calarasi", judetul Calarasi EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 282 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea parchetului de pe lîngã tribunalul calarasi", judeţul calarasi emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea parchetului de pe lîngã tribunalul calarasi", judeţul calarasi, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii ...

HOTARIRE Nr. 287 din 2 mai 1995 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Extinderea Parchetului de pe linga Tribunalul Gorj", judetul Gorj EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 84 din 4 mai 1995

HotĂrÎre nr. 287 din 2 mai 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea parchetului de pe lîngã tribunalul gorj", judeţul gorj emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 84 din 4 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "extinderea parchetului de pe lîngã tribunalul gorj", judeţul gorj, prevãzuţi în anexa*) la prezenta hotãrîre. art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii ...

Monitorul Oficial 83 din 04 Mai 1995 (M. Of. 83/1995)

HOTARARE nr. 240 din 17 aprilie 1995 privind contributiile voluntare, in lei, ale Romaniei la programele si fondurile de dezvoltare ale O.N.U. pe anul 1995 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 83 din 4 mai 1995

Guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă plata contribuţiilor voluntare, în lei, ale româniei la programele şi fondurile de dezvoltare ale o.n.u. pe anul 1995, în sumă de 134,8 milioane lei, stabilite pe categorii de programe şi fonduri, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2suma se suportă din creditele bugetare aprobate ministerului afacerilor externe pe anul 1995.prim-ministru   nicolae vĂcĂroiucontrasemnează:   ----------------   ministru de stat,  ministrul afacerilor externe, teodor viorel meleşcanu  ministru de stat, ministrul finanţelor,   florin georgescubucureşti, 17 aprilie 1995.nr. 240.anexĂ contribuŢiile voluntare ale romÂniei la programele şi fondurile de dezvoltare ale o.n.u. pe anul 1995───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────nr. ...

Monitorul Oficial 79 din 02 Mai 1995 (M. Of. 79/1995)

HOTARIRE Nr. 269 din 26 aprilie 1995 privind majorarea costului mesei calde la unitatile din activitatea miniera EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 79 din 2 mai 1995

HotĂrÎre nr. 269 din 26 aprilie 1995privind majorarea costului mesei calde la unitãţile din activitatea miniera emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 79 din 2 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: art. 1 se aproba majorarea plafonului valoric pentru masa zilnica ce se acorda gratuit la intrarea în schimb a personalului din activitatea miniera în subteran şi în cariera la 3.500 lei, reprezentind costul alimentelor. cheltuielile cu masa zilnica în limita plafonului valoric ...

Monitorul Oficial 80 din 02 Mai 1995 (M. Of. 80/1995)

HOTARIRE Nr. 271 din 28 aprilie 1995 privind numirea in functia de prefect al judetului Arges EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 2 mai 1995

HotĂrÎre nr. 271 din 28 aprilie 1995privind numirea în funcţia de prefect al judeţului arges emitent: guvernul romÂniei publicat În: monitorul oficial nr. 80 din 2 mai 1995 guvernul româniei hotãrãşte: articol unic domnul nicolescu constantin se numeşte în funcţia de prefect al judeţului arges, începînd cu data de 2 mai 1995. prim-ministru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016