Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele septembrie 2012 Twitter Facebook

Acte altele septembrie 2012

Monitorul Oficial 677 din 28 Septembrie 2012 (M. Of. 677/2012)

 NORME METODOLOGICE din 25 septembrie 2012 privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012

──────────aprobate prin ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012, publicat în monitorul oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) conducătorilor unităţilor ministerului administraţiei şi internelor, denumite în continuare unităţi, le revine obligaţia organizării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii cu respectarea prevederilor normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 şi a prezentelor norme metodologice.(2) conducătorii unităţilor, conducătorii compartimentelor financiar-contabile şi logistice din unităţi au următoarele obligaţii:a) să asigure folosirea bunurilor materiale în conformitate cu prevederile regulamentelor şi normativelor tehnice în vigoare;b) ...

 PROCEDURĂ din 10 septembrie 2012 de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 3.404 din 10 septembrie 2012, publicat în monitorul oficial nr. 677, partea i, din 28 septembrie 2012.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor este permisă numai cu acordul autorităţilor şi serviciilor publice din domeniul gospodăririi apelor.(2) În scopul asigurării continuităţii şi integrităţii liniilor de apărare pe toată perioada de execuţie a lucrărilor de traversare şi pentru a nu fi afectate funcţionalitatea şi siguranţa lucrărilor de apărare în perioadele de ape mari se instituie permisul de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare ...

 ÎNDRUMAR TEHNIC din 10 septembrie 2012 pentru proiectarea şi realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012

──────────*) aprobat prin ordinul nr. 3.404 din 10 septembrie 2012, publicat în monitorul oficial nr. 677 din 28 septembrie 2012.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1executarea de lucrări de traversare a digurilor, barajelor şi altor construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, denumite în continuare lucrări de gospodărire a apelor cu rol de apărare, se face numai în cazul în care nu există alte soluţii de evitare a acestora şi cu respectarea întocmai a prevederilor prezentului îndrumar tehnic, precum şi cu folosirea obligatorie a proiectelor-tip şi modulelor pentru lucrări de gospodărire a apelor. proiectele pentru realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de ...

Monitorul Oficial 676 din 27 Septembrie 2012 (M. Of. 676/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 940 din 19 septembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 676 din 27 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de ...

Monitorul Oficial 671 din 25 Septembrie 2012 (M. Of. 671/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 32 din 24 septembrie 2012 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale privind Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 25 septembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 77 alin. (5) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea comisiei de anchetă privind activitatea autorităţii naţionale privind restituirea proprietăţilor din perioada 2009-2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 1 iunie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 6 va avea următorul cuprins:"art. 6concluziile comisiei vor fi cuprinse într-un raport, care va fi prezentat până la data de 31 octombrie ...

Monitorul Oficial 667 din 24 Septembrie 2012 (M. Of. 667/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 927 din 12 septembrie 2012 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în Comunitate şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.560/2001 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (1) al articolului 7 din hotărârea guvernului nr. 1.259/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentului (ce) nr. 924/2009 al parlamentului european şi al consiliului din 16 septembrie 2009 privind plăţile transfrontaliere în comunitate şi de abrogare a regulamentului (ce) nr. 2.560/2001 , publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 847 din 17 decembrie 2010, cu completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 7(1) În scopul soluţionării pe cale amiabilă a diferendelor dintre consumatori şi prestatori de servicii de plată, izvorând din încălcarea dispoziţiilor regulamentului, ...

Monitorul Oficial 662 din 20 Septembrie 2012 (M. Of. 662/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 925 din 12 septembrie 2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 20 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla articolul 1 alineatul (2) din hotărârea guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 935 din 29 decembrie 2011, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi - 2.300;b) autorizaţii de muncă pentru lucrători detaşaţi - 1.400;"prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,mariana câmpeanuministrul administraţiei şi internelor,mircea duşabucureşti, 12 septembrie 2012.nr. 925.------

Monitorul Oficial 658 bis din 18 Septembrie 2012 (M. Of. 658 bis/2012)

SISTEM DE SANCTIUNI din 31 iulie 2012 pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata" si 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" (Anexa 1)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 bis din 18 septembrie 2012

------*) aprobat de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 161/2012, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 658 din 18 septembrie 2012.sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurilor 211 "sprijin pentru zona montană defavorizată" şi 212 "sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană", depuse de fermieri pentru campania 2012, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa/intenţia;- repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost ...

SISTEM DE SANCTIUNI din 31 iulie 2012 pentru masura 214 "Plati de agro-mediu" (Anexa 2)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 bis din 18 septembrie 2012

------*) aprobat de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 161/2012, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 658 din 18 septembrie 2012.sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 214 "plăţi de agro-mediu" depuse de fermieri pentru campania 2012, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:- neglijenţa/intenţia;- repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, ...

SISTEM DE SANCTIUNI din 31 iulie 2012 pentru nerespectarea eco-conditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru Pilonul I (Anexa 3)*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 658 bis din 18 septembrie 2012

------*) aprobat de ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 161/2012, publicat în monitorul oficial, partea i nr. 658 din 18 septembrie 2012.În cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - saps, plăţile naţionale directe complementare - pndc pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahar, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană) eco-condiţionalitatea cuprinde:● cerinţele legale în materie de gestionare -smr- (definite conform prevederilor ordinului pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de ...

Monitorul Oficial 650 din 12 Septembrie 2012 (M. Of. 650/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 12 septembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 12 septembrie 2012

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 99/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 pentru compania naţională a huilei ...

Monitorul Oficial 647 bis din 11 Septembrie 2012 (M. Of. 647 bis/2012)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 23 august 2012 privind "Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor", indicativ CR 0-2012, elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti*) EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

──────────*) aprobată de ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.530 din 23 august 2012 publicat în monitorul oficial al romăniei, partea i, nr. 647 din 11 septembrie 2012.──────────cod de proiectare. bazele proiectĂrii construcŢiilorindicativ cr 0 - 2012cuprins1. elemente generale1.1 domeniu de aplicare1.2 ipoteze1.3 definiŢii Şi termeni de specialitate1.3.1 termeni pentru proiectare1.3.2 termeni pentru acţiuni1.3.3 termeni pentru proprietăţile/rezistenţele materialelor1.3.4 termeni pentru geometria structurii1.4 simboluri1.5 documente de referinŢĂ2. reguli/cerinŢe de bazĂ2.1 reguli/cerinŢe de bazĂ2.2 managementul siguranŢei2.3 durata de viaŢĂ proiectatĂ a structurii construcŢiei2.4 durabilitatea structurii construcŢiei2.5 managementul calitĂŢii3. principiile proiectĂrii la stĂri limitĂ3.1 elemente generale3.2 situaŢii de proiectare3.3 stĂri limitĂ ultime3.4 stĂri ...

Monitorul Oficial 643 din 10 Septembrie 2012 (M. Of. 643/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 882 din 23 august 2012 pentru suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti - obiect 7 - Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 10 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unic(1) se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "fluidizare trafic pe dn 1 km 8+100 - km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a ...

Monitorul Oficial 637 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 637/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 899 din 1 septembrie 2012 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 637 din 7 septembrie 2012

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 14 alin. (2) şi al art. 15 alin. (2) din legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului român de dezvoltare socială, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se revocă din funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul iuliu păcurariu - reprezentant al primului-ministru.art. 2se numeşte în funcţia de membru în consiliul director al fondului român de dezvoltare socială domnul bogdan alexandru fătu - reprezentant al primului-ministru.art. 3poziţia nr. 1 din anexa la hotărârea guvernului nr. 1.356/2009 privind revocarea şi numirea unor membri în ...

Monitorul Oficial 638 din 07 Septembrie 2012 (M. Of. 638/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 844 din 7 august 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Lugoj-Deva" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 638 din 7 septembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile hotărârii guvernului nr. 563/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "autostrada lugoj-deva",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.232/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada lugoj-deva", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016