Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2012 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2012

Monitorul Oficial 736 din 31 Octombrie 2012 (M. Of. 736/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.041 din 24 octombrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 736 din 31 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexele nr. 1 şi 2 la hotărârea guvernului nr. 1.132/2011 privind modificarea anexei nr. 11 la hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea ministerului justiţiei - administraţia naţională a penitenciarelor - penitenciarul slobozia în administrarea ministerului dezvoltării regionale şi ...

Monitorul Oficial 326 din 26 Octombrie 2012 (M. Of. 326/2012)

 TRATAT din 7 februarie 1992 privind Uniunea Europeană (versiune consolidată) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 326 din 26 octombrie 2012

Preambulmaiestatea sa regele belgienilor, maiestatea sa regina danemarcei, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii elene, maiestatea sa regele spaniei, preŞedintele republicii franceze, preŞedintele irlandei, preŞedintele republicii italiene, alteŢa sa regalĂ marele duce de luxemburg, maiestatea sa regina ŢĂrilor de jos, preŞedintele republicii portugheze, maiestatea sa regina regatului unit al marii britanii Şi irlandei de nord*1),-----------*1) republica bulgaria, republica cehă, republica estonia, republica cipru, republica letonia, republica lituania, republica ungară, republica malta, republica austria, republica polonă, românia, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda şi regatul suediei au devenit ulterior membre ale uniunii europene.deciŞi să parcurgă o nouă etapă în procesul de ...

 TRATAT din 25 martie 1957 privind funcţionarea Uniunii Europene (versiune consolidată) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 326 din 26 octombrie 2012

Preambulmaiestatea sa regele belgienilor, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii franceze, preŞedintele republicii italiene, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxemburg, maiestatea sa regina ŢĂrilor de jos*1)---------*1) republica bulgaria, republica cehă, regatul danemarcei, republica estonia, irlanda, republica elenă, regatul spaniei, republica cipru, republica letonia, republica lituania, republica ungară, republica malta, republica austria, republica polonă, republica portugheză, românia, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei şi regatul unit al marii britanii şi irlandei de nord au devenit de atunci membre ale uniunii europene.deciŞi să pună bazele unei uniuni tot mai strânse între naţiunile europene,deciŞi să asigure, printr-o acţiune comună, progresul ...

Monitorul Oficial 327 din 26 Octombrie 2012 (M. Of. 327/2012)

 TRATAT din 25 martie 1957 de instituire a comunităţii europene a energiei atomice - EURATOM (versiune consolidată) EMITENT: Act Internaţional PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 327 din 26 octombrie 2012

Preambulmaiestatea sa regele belgienilor, preŞedintele republicii federale germania, preŞedintele republicii franceze, preŞedintele republicii italiene, alteŢa sa regalĂ marea ducesĂ de luxemburg, maiestatea sa regina ŢĂrilor de jos*1),*1) republica bulgaria, republica cehă, regatul danemarcei, republica estonia, irlanda, republica elenă, regatul spaniei, republica cipru, republica letonia, republica lituania, republica ungară, republica malta, republica austria, republica polonă, republica portugheză, românia, republica slovenia, republica slovacă, republica finlanda, regatul suediei şi regatul unit al marii britanii şi al irlandei de nord au devenit ulterior membre ale comunităţii europene a energiei atomice.conŞtienŢi că energia nucleară constituie resursa esenţială care asigură dezvoltarea şi înnoirea producţiilor şi va ...

Monitorul Oficial 716 din 22 Octombrie 2012 (M. Of. 716/2012)

DIRECTIVA din 12 octombrie 2012 privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice si de comunicatii (SIC) care stocheaza, proceseaza sau transmit informatii clasificate - INFOSEC 13 EMITENT: OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMATIILOR SECRETE DE STAT PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 22 octombrie 2012

Cap. i introduceresecŢiunea 1domeniu de aplicabilitateart. 1 directiva privind acreditarea de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii (sic) care stochează, procesează sau transmit informaţii clasificate - infosec 13, denumită în continuare directivă, este aprobată de oficiul registrului naţional al informaţiilor secrete de stat (orniss), în aplicarea politicii naţionale, nato şi ue de securitate privind protecţia informaţiilor clasificate.art. 2 prezenta directivă se adresează orniss, structurilor de planificare, achiziţie şi implementare a sic care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate, autorităţilor operaţionale ale sic, structurilor responsabile cu stabilirea, implementarea şi menţinerea standardelor infosec, entităţilor care, în cadrul procesului de acreditare de ...

Monitorul Oficial 713 din 19 Octombrie 2012 (M. Of. 713/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 938 din 19 septembrie 2012 privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 713 din 19 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind cadrul financiar multianual al uniunii europene pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare consiliul, organism consultativ fără personalitate juridică.(2) consiliul este condus de primul-ministru al româniei şi are componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(3) ministerele prevăzute în anexă vor fi reprezentate ...

Monitorul Oficial 706 din 16 Octombrie 2012 (M. Of. 706/2012)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 10 octombrie 2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 706 din 16 octombrie 2012

În contextul actual, ca urmare a aderării la organizaţia mondială a comerţului a federaţiei ruse, se deschid noi oportunităţi de afaceri pentru comercianţii români.având în vedere situaţia financiară extrem de dificilă a unor societăţi comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, ca urmare a cuantumului mare al datoriilor, este necesară înfiinţarea unei societăţi comerciale care va identifica mecanisme de reluare a activităţilor economice, a funcţionării acestora în condiţii de profitabilitate, a menţinerii locurilor de muncă şi creării unei atractivităţi sporite şi metode de sporire a competitivităţii produselor în vederea comercializării acestora atât pe piaţa internă, cât şi pe cele ...

Monitorul Oficial 704 bis din 15 Octombrie 2012 (M. Of. 704 bis/2012)

 REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 5 septembrie 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-3/2012 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 bis din 15 octombrie 2012

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.655 din 5 septembrie 2012, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i nr. 704 din 15 octombrie 2012.──────────   cod de proiectareevaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilorindicativ cr 1-1-3/2012 cuprins1. elemente generale1.1. scop şi domeniu de aplicare1.2. proiectarea asistată de încercări1.3. referinţe normative1.4. definiţii1.5. simboluri utilizate2. situaţii de proiectare3. Încărcarea din zăpadă pe sol3.1. valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol4. Încărcarea din zăpadă pe acoperiş4.1. valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe acoperiş4.2. alte valori reprezentative ale încărcării din zăpadă pe acoperiş5. coeficienţi de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperiş5.1. acoperişuri cu o singură pantă5.2. acoperişuri ...

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 21 septembrie 2012 "Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor", indicativ CR 1-1-4/2012 EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 704 bis din 15 octombrie 2012

──────────aprobată prin ordinul nr. 1751/2012, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 704 din 15 octombrie 2012.──────────cuprins1 elemente generale1.1 scop şi domeniu de aplicare1.2 referinţe normative1.3 ipoteze1.4 proiectarea asistată de încercări1.5 definiţii şi simboluri1.6 combinarea acţiunii vântului cu alte acţiuni2 viteza vÂntului. presiunea dinamicĂ a vÂntului2.1 elemente generale2.2 valori de referinţă ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului2.3 rugozitatea terenului. valori medii ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului2.4 turbulenţa vântului. valori de vârf ale vitezei şi presiunii dinamice a vântului3 acŢiunea vÂntului asupra clĂdirilor Şi structurilor3.1 elemente generale3.2 presiunea vântului pe suprafeţe3.3 forţe din vânt3.4 coeficientul de răspuns dinamic ...

Monitorul Oficial 701 din 12 Octombrie 2012 (M. Of. 701/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 976 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, în anul 2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 701 din 12 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă cuantumul plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru specia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2012, denumită în continuare primă, în valoare ...

Monitorul Oficial 698 din 11 Octombrie 2012 (M. Of. 698/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 11 octombrie 2012 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la Exploatarea Minieră Petrila, judeţul Hunedoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 11 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicla anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 1.467/2008 privind acordarea unor măsuri de sprijin familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 15 noiembrie 2008 la exploatarea minieră petrila, judeţul hunedoara, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 780 din 21 noiembrie 2008, cu completările ulterioare, după numărul curent 16 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17, cu următorul cuprins:"┌────┬───────────────┬──────────┬──────────────┐│nr. │numele şi │data │prenumele şi ││crt.│prenumele ...

Monitorul Oficial 697 din 10 Octombrie 2012 (M. Of. 697/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 35 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 697 din 10 octombrie 2012

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 20/2009 privind aprobarea componenţei nominale a comitetului director al grupului român al uniunii interparlamentare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 17 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:" la punctul 1, domnul deputat florian popa, membru al grupului parlamentar al p.s.d., este ales în calitatea de preşedinte; la punctul 3, domnul deputat anghel stanciu, membru al grupului parlamentar al p.s.d., îl înlocuieşte în calitatea de vicepreşedinte pe domnul deputat florian popa, membru al grupului parlamentar al p.s.d.; la punctul 16, doamna deputat manuela mitrea, ...

Monitorul Oficial 690 din 08 Octombrie 2012 (M. Of. 690/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 964 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 690 din 8 octombrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 89/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al regiei naţionale a pădurilor - romsilva, aflată sub autoritatea ministerului mediului şi pădurilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 132 din 23 februarie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel pontacontrasemnează:ministrul mediului şi pădurilor,rovana plumbministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,mariana câmpeanuviceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,florin georgescubucureşti, 3 octombrie 2012.nr. 964.anexa 1 (anexa la hotărârea guvernului nr. 89/2012)regia naŢionalĂ a pĂdurilor - romsilvabd. ...

Monitorul Oficial 683 din 03 Octombrie 2012 (M. Of. 683/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 33 din 2 octombrie 2012 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Ion Moraru, secretar general al Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 683 din 3 octombrie 2012

Având în vedere decizia primului-ministru nr. 120/2012 privind unele măsuri pentru exercitarea funcţiei de secretar general al guvernului,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), art. 19 alin. (2), precum şi ale art. 61 alin. (1) lit. a) din legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea senatului nr. 12/2012 privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului ion moraru, secretar general al guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 313 din 10 mai 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1raportul de serviciu al domnului ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016