Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 938 din 19 septembrie 2012  privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 938 din 19 septembrie 2012 privind constituirea Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 713 din 19 octombrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare Consiliul, organism consultativ fără personalitate juridică.
    (2) Consiliul este condus de primul-ministru al României şi are componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (3) Ministerele prevăzute în anexă vor fi reprezentate la şedinţele Consiliului la nivel de ministru, iar celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale vor fi reprezentate de conducătorii acestora.
    (4) La lucrările Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai altor autorităţi sau instituţii publice, ai comisiilor de specialitate ale Parlamentului României, ai Băncii Naţionale a României şi ai mediului academic.

    ART. 2
    (1) Consiliul are ca obiectiv stabilirea mandatului la nivelul Consiliului afacerilor generale privind negocierea şi formularea poziţiei României în contextul finalizării negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual (C.F.M.) şi cu privire la negocierea sumelor ce vor fi alocate în viitorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020.
    (2) Consiliul are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) analiza propunerilor formulate în plan naţional şi european în contextul finalizării negocierilor privind C.F.M. şi evaluarea impactului economic, financiar, social şi de mediu al acestora asupra României;
    b) actualizarea constantă a priorităţilor României şi a poziţiei naţionale în contextul evoluţiilor la nivel european în vederea finalizării negocierilor privind C.F.M.;
    c) continuarea organizării de reuniuni formale sau informale de consultare cu alte state membre, precum şi participarea activă la acestea, în România sau în străinătate, pentru identificarea punctelor de interes comune şi a posibilelor alianţe, precum şi a principalelor aspecte de divergenţă în cadrul negocierilor pe tema finalizării negocierilor privind C.F.M.;
    d) continuarea organizării de consultări cu partenerii sociali, mediul academic şi cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru a lua în considerare interesele tuturor pârţilor în formularea poziţiei naţionale a României în contextul finalizării negocierilor privind C.F.M.;
    e) alte acţiuni şi iniţiative care să asigure îndeplinirea în cele mai bune condiţii a obiectivului prevăzut la alin. (1).

    (3) Principiile generale care stau la baza activităţii Consiliului sunt următoarele:
    a) formularea unei poziţii unice, coerente şi flexibile, care să ofere flexibilitate delegaţiilor României în discuţiile cu alte state membre, în afara sau în cadrul negocierilor Uniunii Europene;
    b) corelarea poziţiei adoptate în cadrul Consiliului cu poziţiile exprimate în cadrul altor comitete/grupuri de lucru la nivel naţional şi european, pentru aspecte ce privesc problematica bugetului Uniunii Europene, în considerarea strânsei legături dintre reforma bugetului Uniunii Europene/înnoirea perspectivelor financiare şi toate politicile europene;
    c) comunicarea operativă şi eficientă în cadrul Consiliului ori de câte ori este necesară exprimarea rapidă a unei poziţii pe tema reformei bugetului şi a negocierilor privind viitoarele perspective financiare multianuale ale Uniunii Europene, în primul rând telefonic, prin e-mail sau fax.


    ART. 3
    Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Afacerilor Europene, prin direcţiile responsabile corespunzătoare, sprijină activitatea Consiliului prin corelarea fundamentărilor şi soluţiilor tehnice ale Consiliului cu direcţiile de politică externă şi de politică generală europeană şi naţională.

    ART. 4
    Consiliul funcţionează conform regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    (1) În subordinea Consiliului funcţionează Grupul de lucru tehnic, ca organism permanent de lucru al Consiliului.
    (2) Grupul de lucru tehnic este format din reprezentanţii ministerelor şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi este coordonat de un consilier de stat al primului-ministru.
    (3) În funcţie de necesitatea colaborării cu alte autorităţi sau instituţii publice şi cu mediul academic pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), coordonatorul Grupului de lucru tehnic poate solicita participarea acestora, în calitate de invitaţi, la activităţile Grupului de lucru tehnic.
    (4) În cazul în care contribuţia unei autorităţi sau instituţii publice, alta decât cea prevăzută în anexă, este relevantă şi necesară, coordonatorul Grupului de lucru tehnic poate solicita respectivei autorităţi sau instituţii publice desemnarea unui reprezentant în cadrul Grupului de lucru tehnic.
    (5) Secretariatul Grupului de lucru tehnic este asigurat de către Cancelaria Primului-Ministru, iar fondurile necesare funcţionării acestuia, precum şi personalul aferent se vor asigura de către această structură.
    (6) Structura, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Grupului de lucru tehnic şi ale Secretariatului acestuia se stabilesc prin regulament propriu, care va fi aprobat de Consiliu.

    ART. 6
    Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:
    "n) Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020."

    2. La anexa nr. 1 "Consilii interministeriale permanente. Componenţă şi conducere", după punctul XIII se introduce un nou punct, punctul XIV, cu următorul cuprins:

┌────────────────┬───────────────────┬────────────────┐
│CONSILIU │COMPONENŢĂ │CONDUCERE │
│PERMANENT │ │ │
├────────────────┼───────────────────┼────────────────┤
│ │1. Primul-ministru │ │
│ │2. │ │
│ │Viceprim-ministrul,│ │
│ │ministrul │ │
│ │finanţelor publice │ │
│ │3. Ministrul │ │
│ │afacerilor europene│ │
│ │4. Ministrul │ │
│ │afacerilor externe │ │
│ │5. Ministrul │ │
│ │economiei, │ │
│ │comerţului şi │ │
│ │mediului de afaceri│ │
│ │6. Ministrul │ │
│ │sănătăţii 7. │ │
│ │Ministrul │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale │ │
│ │8. Ministrul │ │
│ │dezvoltării │ │
│ │regionale şi │ │
│"XIV. Consiliul │turismului 9. │ │
│interministerial│Ministrul mediului │ │
│pentru │şi pădurilor 10. │ │
│finalizarea │Ministrul │ │
│negocierilor │transporturilor şi │ │
│privind Cadrul │infrastructurii 11.│Primul-ministru"│
│Financiar │Ministrul │ │
│Multianual al │educaţiei, │ │
│Uniunii Europene│cercetării, │ │
│pentru perioada │tineretului şi │ │
│2014-2020 │sportului 12. │ │
│ │Ministrul │ │
│ │administraţiei şi │ │
│ │internelor 13. │ │
│ │Ministrul muncii, │ │
│ │familiei şi │ │
│ │protecţiei sociale │ │
│ │14. Ministrul │ │
│ │culturii şi │ │
│ │patrimoniului │ │
│ │naţional 15. │ │
│ │Ministrul │ │
│ │comunicaţiilor şi │ │
│ │societăţii │ │
│ │informaţionale 16. │ │
│ │Ministrul justiţiei│ │
│ │17. Preşedintele │ │
│ │Comisiei Naţionale │ │
│ │de Prognoză 18. │ │
│ │Preşedintele │ │
│ │Institutului │ │
│ │Naţional de │ │
│ │Statistică │ │
└────────────────┴───────────────────┴────────────────┘    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2008 privind constituirea Grupului de lucru interinstituţional pentru formularea poziţiei României în contextul reformei bugetului Uniunii Europene şi al negocierii perspectivelor financiare, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 17 noiembrie 2008, se abrogă.


                    PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                    Florin Georgescu
                    Ministrul afacerilor europene,
                    Leonard Orban
                    Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,
                    Daniel Chiţoiu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Daniel Constantin
                    Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
                    Eduard Hellvig
                    Ministrul mediului şi pădurilor,
                    Rovana Plumb
                    p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Septimiu Buzaşu,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
                    Ecaterina Andronescu
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Mircea Duşa
                    Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
                    Mariana Câmpeanu
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Vergil Voineagu
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Florian Dorel Bodog,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Titus Corlăţean
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Ion Moraru
                    Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,
                    Puiu Haşotti
                    Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
                    Dan Nica
                    Ministrul justiţiei,
                    Mona Maria Pivniceru

    Bucureşti, 19 septembrie 2012.
    Nr. 938.

    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Consiliului interministerial pentru finalizarea negocierilor privind
    Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020
    1. Primul-ministru
    2. Viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice
    3. Ministrul afacerilor europene
    4. Ministrul afacerilor externe
    5. Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri
    6. Ministrul sănătăţii
    7. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
    8. Ministrul dezvoltării regionale şi turismului
    9. Ministrul mediului şi pădurilor
    10. Ministrul transporturilor şi infrastructurii
    11. Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului
    12. Ministrul administraţiei şi internelor
    13. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale
    14. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional
    15. Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale
    16. Ministrul justiţiei
    17. Preşedintele Comisiei Naţionale de Prognoză
    18. Preşedintele Institutului Naţional de Statistică
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016