Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2012 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2012

Monitorul Oficial 800 din 28 Noiembrie 2012 (M. Of. 800/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.131 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 800 din 28 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 720 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2valoarea totală a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 este de 982.015 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale pe ...

Monitorul Oficial 788 din 23 Noiembrie 2012 (M. Of. 788/2012)

SISTEM din 12 noiembrie 2012 de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 23 noiembrie 2012

Secţiunea aoperatorii economici care introduc pe piaţă benzină şi motorină sunt obligaţi să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină şi motorină introdus pe piaţă, toate specificaţiile tehnice prevăzute în hotărârea guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi conformitatea privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în hotărârea guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare.furnizorii şi distribuitorii finali, aşa cum sunt definiţi ...

Monitorul Oficial 778 din 19 Noiembrie 2012 (M. Of. 778/2012)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 68 din 14 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 778 din 19 noiembrie 2012

Având în vedere angajamentele asumate de românia prin acordurile de înţelegere cu fondul monetar internaţional şi uniunea europeană din anul 2011, acte prin care guvernul româniei s-a obligat să rezolve deficienţele constatate la unele societăţi de stat prin măsuri care să conducă la restructurarea economico-financiară a acestora şi la eliminarea pierderilor şi eficientizarea pe termen lung a activităţii, actualul context economic impune luarea unor măsuri rapide pentru crearea premiselor legislative şi administrative care să conducă la creşterea eficienţei operatorilor economici.având în atenţie faptul că reducerea arieratelor reprezintă un obiectiv asumat de guvernul româniei prin scrisoarea de intenţie către fondul monetar ...

Monitorul Oficial 773 din 16 Noiembrie 2012 (M. Of. 773/2012)

PROIECT DE LEGE nr. 843 din 22 octombrie 2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 16 noiembrie 2012

 iniŢiative legislative ale cetĂŢenilor  potrivit legii nr. 189/1999 expunere de motive privind iniţiativa  legislativă a cetăţenilor pentru promovarea   proiectului de lege privind modificarea şi  completarea legii nr. 53/2003 - codul munciimotivele pentru care s-a constituit comitetul de iniţiativă şi a fost redactat prezentul proiect de lege sunt următoarele:1. elaborarea unor soluţii legislative apte şi capabile să asigure un cadru normativ echilibrat în distribuirea drepturilor şi obligaţiilor partenerilor relaţiei de muncă şi utile în vederea implementării cu succes a politicilor privind ocuparea forţei de muncă apare ca necesară şi oportună.proiectul de lege privind modificarea şi completarea legii nr. 53/2003 - codul muncii vizează consolidarea dimensiunii parteneriale ...

Monitorul Oficial 765 din 14 Noiembrie 2012 (M. Of. 765/2012)

FLUX INFORMATIONAL OPERATIV din 10 septembrie 2012 pentru transmiterea informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Art. 1informările, atenţionările şi avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională se transmit de către administraţia naţională de meteorologie centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al ministerului mediului şi pădurilor şi mass-mediei.art. 2informările, atenţionările şi avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională se transmit de către institutul naţional de hidrologie şi gospodărire a apelor centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al ministerului mediului şi pădurilor, centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al administraţiei naţionale "apele române" şi mass-mediei.art. 3centrul operativ pentru situaţii de urgenţă ...

FLUX INFORMATIONAL OPERATIV din 18 octombrie 2012 pentru transmiterea informarilor, atentionarilor si avertizarilor meteorologice si hidrologice EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 765 din 14 noiembrie 2012

Art. 1informările, atenţionările şi avertizările meteorologice care se emit în cazul producerii de fenomene meteorologice periculoase la scară naţională se transmit de către administraţia naţională de meteorologie centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al ministerului mediului şi pădurilor şi mass-mediei.art. 2informările, atenţionările şi avertizările hidrologice care se emit în cazul producerii de fenomene hidrologice periculoase la scară naţională se transmit de către institutul naţional de hidrologie şi gospodărire a apelor centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al ministerului mediului şi pădurilor, centrului operativ pentru situaţii de urgenţă al administraţiei naţionale "apele române" şi mass-mediei.art. 3centrul operativ pentru situaţii de urgenţă ...

Monitorul Oficial 757 din 12 Noiembrie 2012 (M. Of. 757/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 91/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al administraţiei naţionale de meteorologie, care funcţionează sub autoritatea ministerului mediului şi pădurilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 133 din 24 februarie 2012, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruvictor-viorel ...

Monitorul Oficial 752 din 08 Noiembrie 2012 (M. Of. 752/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 752 din 8 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) şi al art. 1 alin. (4^1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea oficiului participaţiilor statului şi privatizării în industrie, aprobată cu modificări prin legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, al art. 51 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării ...

Monitorul Oficial 738 din 01 Noiembrie 2012 (M. Of. 738/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 1.019 din 17 octombrie 2012 privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi comerciale la care Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri este acţionar şi pentru filialele acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 1 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ialineatul (1) al articolului 13 din hotărârea guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea strategiei de privatizare a societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica muntenia sud" - s.a., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 587 din 7 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 13(1) comisia pentru coordonarea privatizării societăţii comerciale filiala de distribuţie şi furnizare a ...

Monitorul Oficial 738 bis din 01 Noiembrie 2012 (M. Of. 738 bis/2012)

 ANEXĂ din 26 septembrie 2012 privind lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie - Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 bis din 1 noiembrie 2012

──────────conţinută de hotĂrÂrea guvernului nr. 955 din 26 septembrie 2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 738 din 1 noiembrie 2012.────────── listacuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie - sibiu",situate pe raza localităţilor vinţu de jos, Şibot, săliştea, sebeş, pianu,  Şpring, câlnic din judeţul alba, a localităţilor geoagiu, romosdin judeţul hunedoara şi a localităţilor miercurea sibiului, apoldu de jos,cristian, sibiu, Şura mică, sălişte din judeţul sibiu,  proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor┌────┬─────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┐│ │ │ ...

Monitorul Oficial 738 din 01 Noiembrie 2012 (M. Of. 738/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 955 din 26 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Autostrada Orăştie-Sibiu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 738 din 1 noiembrie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi art. 11 alin. (6) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al hotărârii guvernului nr. 562/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie "autostrada orăştie-sibiu",guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "autostrada orăştie-sibiu", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016