Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 6 noiembrie 2012  pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.076 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 752 din 8 noiembrie 2012
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 alin. (7) şi al art. 1 alin. (4^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, cu completările ulterioare, al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi funcţionării activităţilor legate de privatizările derulate prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2012 privind mandatarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în vederea înfiinţării unei societăţi comerciale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 22 martie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VICTOR-VIOREL PONTA
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul economiei,
                    comerţului şi mediului de afaceri,
                    Gelu-Ştefan Diaconu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru,
                    ministrul finanţelor publice,
                    Florin Georgescu

    Bucureşti, 6 noiembrie 2012.
    Nr. 1.076.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 170/2012)
    OFICIUL PARTICIPAŢIILOR STATULUI ŞI PRIVATIZĂRII ÎN INDUSTRIE
    BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    aferent activităţii de privatizare pe anul 2012
                                                                                - mii lei -

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │Aprobat │PROGRAM │INFLUENŢE│
│crt. │ DENUMIRE INDICATORI │ Cod │cf. H.G. │RECTIFICAT│ +/- │
│ │ │ │170/2012, │ │ │
│ │ │ │cu modifi-│ │ │
│ │ │ │cările │ │ │
│ │ │ │ulterioare│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│I. │VENITURI TOTALE, din care: │ │2.961.630 │2.961.630 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │Venituri curente │ │1.536.030 │1.536.030 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1 │Venituri din dividende │30.10.08│1.530.000 │1.530.000 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.2 │Alte venituri, din care: │36.10.50│ 6.030│ 6.030│ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │- Venituri din dobânzi │31.10.03│ 200│ 200│ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2. │Venituri din capital │ │1.425.600 │1.425.600 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│2.1 │Venituri din privatizare │39.10.04│1.425.600 │1.425.600 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│II. │CHELTUIELI - TOTAL, din care: │87.10.50│2.925.930 │2.925.930 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1. │Cheltuieli curente, din care: │ 01 │2.925.930 │2.925.930 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1 │Cheltuieli administrare, privatizare │ 20 │ 85.500│ 85.500│ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.1 │Cheltuieli legate de plată onorariilor pentru consultanţi, │ │ 66.125│ 66.125│ │
│ │agenţi de privatizare sau firme │ │ │ │- │
│ │de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea │ │ │ │ │
│ │privatizării societăţilor comerciale │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.2 │Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de │ │ 915│ 915│ │
│ │privatizare şi post privatizare pentru: expertize, cauţiuni, │ │ │ │- │
│ │evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, │ │ │ │ │
│ │documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu, precum şi │ │ │ │ │
│ │alte asemenea cheltuieli │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.3 │Costuri implicate de dizolvarea voluntară şi lichidarea │ │ 540│ 540│ -│
│ │societăţii comerciale │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.4 │Cheltuieli destinate cofinanţării proiectelor PHARE │ │ - │ - │ -│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.5 │Sumele cu care instituţia publică implicată participă la │ │ - │ - │ -│
│ │majorarea capitalului social al unor societăţi comerciale, │ │ │ │ │
│ │în cazurile prevăzute de lege; │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.6 │Sume plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune │ │ 10.120│ 10.000│ │
│ │suportate de instituţia publică implicată ca urmare a │ │ │ │-120 │
│ │garanţiilor acordate de aceasta în contractele de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare de acţiuni şi/sau cheltuieli efectuate │ │ │ │ │
│ │pentru combaterea ori stingerea pretenţiilor │ │ │ │ │
│ │formulate de cumpărător; │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.7 │Despăgubiri acordate cumpărătorilor pentru prejudicii │ │ 200│ 200│ -│
│ │suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societăţii │ │ │ │ │
│ │comerciale a unor răspunderi, datorate poluării mediului │ │ │ │ │
│ │din activităţi trecute, care nu au fost dezvăluite │ │ │ │ │
│ │cumpărătorilor de instituţia publică implicată sau de │ │ │ │ │
│ │autoritatea de mediu; │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.8 │Garanţii acordate cumpărătorilor pentru daune cauzate │ │ 400│ 400│ -│
│ │acestora, prin faptul ca societatea comercială este ţinută │ │ │ │ │
│ │să îndeplinească vreo obligaţie, inclusiv faţă de terţi, │ │ │ │ │
│ │sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte │ │ │ │ │
│ │şi operaţiuni care nu au fost dezvăluite şi nici nu puteau │ │ │ │ │
│ │fi cunoscute de cumpărători, ca urmare a efectuării │ │ │ │ │
│ │propriului audit asupra societăţii comerciale şi a căror │ │ │ │ │
│ │cauză a existat la data încheierii contractelor de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare de acţiuni; │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.9 │Prejudicii cauzate cumpărătorilor prin executarea unor │ │ 200│ 200│ -│
│ │hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care obligă │ │ │ │ │
│ │la restituirea în natură către foştii proprietari a bunurilor │ │ │ │ │
│ │imobile preluate de stat; │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.10│Cheltuieli legate de plată serviciilor contractate cu un │ │ 7.000│ 7.000│ │
│ │expert independent, persoana fizică sau juridică specializată│ │ │ │- │
│ │în recrutarea resurselor umane, conform O.U.G. nr. 109/2011 │ │ │ │ │
│ │privind guvernanţa corporatistă a intreprindelor publice şi a │ │ │ │ │
│ │art. 1 alin (4^1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului │ │ │ │ │
│ │nr. 88/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 552/2001, │ │ │ │ │
│ │cu completările ulterioare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.1.11│Sume necesare constituirii capitalului social al societăţii │ │ -│ 120│ │
│ │comerciale la care drepturile statului român vor fi expediate │ │ │ │+120 │
│ │de Ministerul Economiei şi Comerţului şi Mediului de Afaceri, │ │ │ │ │
│ │conform prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a │ │ │ │ │
│ │Guvernului, nr. 59/1012 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.2 │Transferuri │ │2.840.430 │2.840.430 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.2.1 │Vărsăminte din privatizare în contul curent general al │55.01.20│1.304.400 │1.304.400 │ │
│ │trezoreriei statului │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.2.2 │Vărsăminte la bugetul statului din dividende │51.01.41│1.530.000 │1.530.000 │ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│1.2.3 │Vărsăminte la bugetul statului din alte venituri, din care: │51.01.41│ 6.030│ 6.030│ │
│ │- vărsăminte din dobânzi │ │ 200│ 200│- │
│ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │Excedent/Deficit (I.-II.) │ │ 35.700│ 35.700│ │
│ │ │ │ │ │- │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│III. │Informaţii privind disponibilul, din care: │ │ │ │- │
│ │1. Disponibil la începutul perioadei conform Legii │ │ 453│ 453│ │
│ │ nr. 399/2002 │ │ │ │ │
│ │2. Disponibil rămas de restituit de către Autoritatea pentru │ │ 7.597│ 7.597│- │
│ │ Valorificarea Activelor Statului cf. O.U.G. nr. 13/2009, │ │ │ │ │
│ │ aprobată cu modificări prin Legea nr. 234/2009 │ │ │ │ │
│ │3. Disponibil constituit în cursul anului, conform │ │ 35.700│ 35.700│ │
│ │ Legii nr. 399/2002 │ │ │ │- │
│ │4. Garanţie de participare licitaţie pentru privatizare │ │ 1.000│ 1.000│ │
│ │ S.C. Uzina Termoelectrica MIDIA S.A. │ │ │ │ │
│ │5. Total disponibil la sfârşitul anului, conform Legii │ │ 42.750│ 42.750│- │
│ │ nr. 399/2002 (1 + 2 + 3 - 4)*) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴─────────┘

──────────
    *) Disponibil la sfârşitul anului, conform Legii nr. 399/2002, cu excepţia sumelor reprezentând garanţii de participare la licitaţii, garanţii de bună execuţie, garanţii pentru plata preţului contractului, TVA de plată.
──────────

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016