Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 12 noiembrie 2012  de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

SISTEM din 12 noiembrie 2012 de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 23 noiembrie 2012


    Secţiunea A
    Operatorii economici care introduc pe piaţă benzină şi motorină sunt obligaţi să verifice în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare, pentru fiecare lot de benzină şi motorină introdus pe piaţă, toate specificaţiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi conformitatea privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare.
    Furnizorii şi distribuitorii finali, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) şi k) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, au obligaţia de a păstra înregistrarea tuturor cantităţilor de benzină şi motorină comercializate, precum şi rapoartele de încercări aferente acestora, cel puţin un an.

    Secţiunea B
    1. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, denumit în continuare MECMA, monitorizează respectarea cerinţelor privind calitatea benzinei şi motorinei, prin eşantionare.
    2. Activitatea de eşantionare constă în prelevarea probelor de benzină şi motorină şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, precum şi cerinţelor privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Reprezentanţii MECMA pot fi observatori la prelevarea probelor.
    3. Activitatea de eşantionare se realizează de laboratoare de încercări, de organisme de certificare produs sau de organisme de inspecţie de terţă parte, recunoscute în acest scop de MECMA.
    4. Recunoaşterea acestor organisme se face în urma unui proces de evaluare bazat pe criteriile prevăzute în anexa nr. 1.
    5. Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea activităţii de eşantionare a benzinei şi motorinei se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    6. Organismele recunoscute pentru efectuarea activităţilor de eşantionare vor transmite MECMA rezultatele încercărilor efectuate asupra probelor şi o copie a procesului-verbal de eşantionare, în maximum 5 zile lucrătoare de la data începerii campaniei de eşantionare stabilită de MECMA.
    În baza unei cereri, înaintată de operatorul economic, la care s-a efectuat prelevarea probelor de benzină şi motorină, către MECMA - Direcţia generală energie şi mediu, în cel mult 10 zile de la prelevarea probelor de benzină şi motorină, acesta va primi o copie a rezultatelor încercărilor efectuate asupra probelor de benzină şi motorină de la laboratoarele acreditate care au efectuat eşantionarea.
    7. Procesul-verbal de eşantionare în vederea determinării specificaţiilor tehnice pentru carburanţii folosiţi la autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie sau cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piaţă în vederea protejării sănătăţii populaţiei şi mediului, va fi completat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2 şi se va întocmi în 3 exemplare:
    a) un exemplar pentru distribuitorul final de la care s-a prelevat proba;
    b) un exemplar pentru organismul recunoscut să efectueze eşantionarea;
    c) un exemplar pentru MECMA.
    8. Metodologia de eşantionare este prevăzută în anexa nr. 3.
    9. Pe recipientele utilizate pentru prelevarea probelor de benzină şi motorină se aplică o etichetă ce conţine informaţiile prevăzute în anexa nr. 4.
    Informaţiile de pe eticheta pentru probă referitoare la provenienţa acesteia, trebuie să fie complete şi lizibile. Eticheta se aplică pe recipientul pentru prelevarea probei astfel încât să nu se desprindă sau să nu se detaşeze uşor ulterior.
    10. MECMA stabileşte numărul minim anual de probe, locul şi momentul prelevării probelor, precum şi organismul recunoscut care efectuează eşantionarea.
    11. Probele se analizează în cel mai scurt timp posibil din momentul prelevării. Dacă rezultatele încercărilor nu sunt conforme cu prevederile specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 şi cu cerinţele privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare, MECMA dispune preluarea probelor pentru care rezultatele încercărilor sunt neconforme de un alt organism recunoscut şi sunt analizate în maximum 24 de ore de la momentul preluării acestora.
    Încercările suplimentare efectuate de cel de-al doilea organism recunoscut sunt asistate de un reprezentant al organismului care a efectuat primele încercări.
    În cazul în care rezultatele încercărilor suplimentare sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 şi cu cerinţele privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile aferente acestora sunt suportate de organismul recunoscut care a efectuat primele încercări.
    În cazul în care rezultatele încercărilor suplimentare nu sunt conforme cu specificaţiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, şi cu cerinţele privind conţinutul de biocarburanţi, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare, MECMA sesizează Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) despre neconformităţile constatate în vederea aplicării de către aceasta a prevederilor referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor conform Hotărârii Guvernului nr. 928/2012 şi Hotărârii Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    În situaţia în care rezultatele finale ale încercărilor de laborator conduc spre suspiciunea de denaturare a benzinei şi motorinei, MECMA sesizează Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).
    12. Organismele recunoscute de MECMA sunt obligate să dovedească anual intercompararea rezultatelor încercărilor lor.
    13. Aplicarea sistemului de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei se realizează în cadrul MECMA de către Serviciul protecţia mediului din cadrul Direcţiei generale energie şi mediu.
    14. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul sistem de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei.


    ANEXA 1
    la Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei


                                 CRITERII
           de evaluare a organismelor în vederea recunoaşterii

    Condiţii minime pe care organismele trebuie să le îndeplinească:
    1. să fie acreditate pentru încercările, domeniul/schemele de certificare privind calitatea benzinei şi motorinei;
    2. să deţină asigurare de răspundere civilă;
    3. să demonstreze că au capabilitate proprie de prelevare a probelor, că sunt dotate cu echipamente corespunzătoare pentru efectuarea încercărilor conform metodelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.


    ANEXA 2
    la Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

                                  PROCES-VERBAL
        de eşantionare în vederea determinării specificaţiilor tehnice pentru
         carburanţii folosiţi la autovehiculele echipate cu motoare cu
          aprindere prin scânteie sau cu motoare cu aprindere prin comprimare,
             impuse la introducerea pe piaţă în vederea protejării
                         sănătăţii populaţiei şi mediului
                                  Nr. ..............

    Încheiat astăzi .............., ora ............., între:
    Distribuitor final .....(denumirea staţiei, adresa, telefonul, fax, e-mail)....., reprezentat prin .......(numele şi funcţia)......, şi
    Organismul recunoscut pentru efectuarea activităţii de eşantionare ......(denumirea organismului recunoscut, adresa, telefonul, fax, e-mail)....., reprezentat prin .......(numele, funcţia, nr. legitimaţie) ..........
    În conformitate cu prevederile din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, cu modificările şi completările ulterioare, am procedat la prelevarea următoarelor probe:


┌────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────┬────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Denumirea │Furnizorul/│Cantitatea │Cantitatea│Parametrii│ Nr. │ Număr sigilii │ │
│crt.│produsului│Furnizorii │ din care │prelevată │ de │pompă├─────────┬───────┬──────┤ Obser- │
│ │ │ │s-a prelevat│ (U.M.) │determinat│ │ Proba │Contra-│Proba-│ vaţii │
│ │ │ │ proba(U.M.)│ │ │ │ pentru │probă │martor│ │
│ │ │ │ │ │ │ │laborator│ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
├────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
└────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────┴─────────┴───────┴──────┴────────┘


    Reprezentantul staţiei a primit spre păstrare probele-martor introduse în recipiente curate şi uscate.
    Probele reprezentând proba pentru laborator şi contraproba au fost preluate pentru a fi expediate la Laboratorul .................. pentru efectuarea încercărilor.

         Reprezentantul organismului Reprezentantul distribuitorului
         recunoscut pentru efectuarea final (staţiei),
         activităţii de eşantionare, ..............................
         ..............................


    ANEXA 3
    la Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

                     METODOLOGIE DE EŞANTIONARE

    În vederea determinării parametrilor prevăzuţi în specificaţiile tehnice pentru benzină şi motorină se prelevează 3 probe, identificabile oricând:
    - proba pentru laborator: cantitatea de produs prelevată dintr-un lot pentru a permite determinarea de către organismul recunoscut a parametrilor specificaţiilor tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor cu modificările şi completările ulterioare;
    - contraproba: proba care se utilizează pentru efectuarea încercărilor suplimentare atunci când rezultatele încercărilor asupra probei pentru laborator au evidenţiat neconformitatea acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 928/2012, şi în Hotărârea Guvernului nr. 935/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    - proba-martor: proba care se păstrează de către distribuitorul final.
    În toate cazurile probele prelevate vor fi sigilate. Aceste sigilii se vor aplica pe eticheta aferentă probelor.
    Înainte de utilizare recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie verificate din punct de vedere al integrităţii şi etanşeităţii. Recipientul se închide cu un capac prevăzut cu o garnitură nedeteriorată, rezistentă la benzină şi motorină.
    Probele vor fi introduse numai în recipiente destinate în mod special pentru acest scop, care trebuie sa fie curate şi uscate.
    Proba-martor şi contraproba vor avea sigilii duble. Un sigiliu va fi al distribuitorului final de benzină sau motorină supusă verificării, iar celălalt sigiliu va fi al organismului recunoscut pentru efectuarea activităţii de eşantionare.
    Posesorii celor 3 probe nu au dreptul să distrugă sau să modifice starea probei aflate în păstrarea lor.
    Cantitatea necesară pentru cele 3 probe de benzină este de 9 litri, iar pentru motorină, de 4,5 litri.
    Persoana care prelevează proba are responsabilitatea de a manipula, ambala şi transporta în condiţii de siguranţă proba respectivă de la locul de prelevare până la laboratorul care efectuează încercările.
    Proba-martor sigilată se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată şi ferită de praf.
    Contraproba sigilată şi nefolosită se păstrează timp de 30 de zile la loc ferit de razele soarelui, într-o cameră răcoroasă, uscată şi ferită de praf, după care poate fi valorificată de distribuitorul final.
    Evidenţa probelor prelevate se va ţine într-un registru special al laboratorului care efectuează încercările. În registrul special de evidenţă se înscriu informaţiile menţionate pe etichetele fixate la probele sigilate.
    Prelevarea probelor se realizează cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor de prevenirea şi stingerea incendiilor.
    Metodele de referinţă pentru determinarea parametrilor aferenţi specificaţiilor tehnice prevăzute în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 sunt cele prevăzute în art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2012.


    ANEXA 4
    la Sistemul de monitorizare a calităţii benzinei şi motorinei

    Denumirea organismului recunoscut
    care efectuează activitatea de eşantionare
    Proba pentru laborator/Contraproba/Proba-martor
    Nr. sigiliu ...................................

                      Loc pentru sigiliu

                      ETICHETA PENTRU PROBĂ
                  (însoţeşte fiecare probă de produs)

    Nr. şi data procesului-verbal de eşantionare ..............................
    Denumirea produsului ......................................................
    Numărul de identificare pentru pompă ......................................
    Distribuitorul final de la care s-a prelevat proba ........................
    Data şi ora prelevării ....................................................


     Reprezentantul organismului recunoscut Reprezentantul
     pentru efectuarea activităţii de eşantionare, distribuitorului
     ............................................ final/staţiei,
      (numele, funcţia, semnătura şi ştampila) ...................
                                                      (numele, funcţia,
                                                     semnătura şi ştampila)

                              ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016