Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2012 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2012

Monitorul Oficial 435 din 30 Iunie 2012 (M. Of. 435/2012)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 30 iunie 2012

Având în vedere angajamentul guvernului de a continua reformele economice şi financiare în vederea menţinerii stabilităţii economice în contextul crizei financiare globale actuale şi de a asigura îmbunătăţirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională,ţinând seama că adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislaţia naţională (1 iulie 2011) a prevederilor directivei 2009/65/ce a parlamentului european şi a consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale directivei 2010/43/ue ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 30 iunie 2012

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările uniunii europene necesar administrării sectorului fitosanitar, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgenţă, în scopul:- asigurării compatibilităţii legislaţiei naţionale cu acquis-ul uniunii europene în domeniul fitosanitar, respectiv directiva 2009/128/ce a parlamentului european şi a consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor;– stabilirii cadrului instituţional pentru realizarea utilizării durabile a pesticidelor;– reducerii dependenţei de utilizarea pesticidelor;– reducerii riscurilor şi a efectelor utilizării pesticidelor asupra sănătăţii umane şi a ...

Monitorul Oficial 426 din 27 Iunie 2012 (M. Of. 426/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 26 iunie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 27 iunie 2012

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 17/2009 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei parlamentului româniei la adunarea parlamentară a nato, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 164 din 17 martie 2009, se modifică după cum urmează:" la capitolul i punctul 8, domnul senator cristian david, aparţinând grupului parlamentar al p.n.l., îl înlocuieşte în calitatea de membru titular al delegaţiei pe domnul teodor viorel meleşcanu."această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilorart. 76 alin. (2) din constituţia româniei, republicată.preŞedintele camerei deputaŢilorroberta alma ...

 HOTĂRÂRE nr. 23 din 26 iunie 2012 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2011 privind constituirea Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 27 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea parlamentului româniei nr. 23/2011 privind constituirea comisiei comune pentru integrare europeană dintre parlamentul româniei şi parlamentul republicii moldova, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 903 din 20 decembrie 2011, se modifică după cum urmează:- domnul senator gavril mîrza, aparţinând grupului parlamentar al psd, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator titus corlăţean.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din constituţia ...

Monitorul Oficial 427 din 27 Iunie 2012 (M. Of. 427/2012)

SISTEM din 25 iunie 2012 de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2012

Cap. ia. norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportãrilor contabile la 30 iunie 20121. generalitãţi1.1. entitãţile care aplicã reglementãrile contabile conforme cu directiva a iv-a a comunitãţilor economice europene, parte componentã a reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate, şi care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 1 alin. (2) din ordin au obligaţia sã întocmeascã şi sã depunã raportãri contabile la 30 iunie 2012 la unitãţile teritoriale ale ministerului finanţelor publice.1.2. pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, ...

Monitorul Oficial 426 din 27 Iunie 2012 (M. Of. 426/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 28 din 26 iunie 2012 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 27 iunie 2012

În temeiul prevederilor art. 19 şi ale art. 20 alin. (1) şi (2) din legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea societăţii române de radiodifuziune şi societăţii române de televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse desemnează în consiliul de administraţie al societăţii române de televiziune, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 26 iunie 2012, membrii titulari şi membrii supleanţi prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.această hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comună din 26 iunie 2012, cu respectarea prevederilor art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 21 din 26 iunie 2012 privind completarea Hotărârii Senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind activitatea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor din perioada 2009-2012 EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 426 din 27 iunie 2012

În temeiul dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi ale art. 77 alin. (2)-(7) din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea senatului nr. 16/2012 pentru înfiinţarea comisiei de anchetă privind activitatea autorităţii naţionale pentru restituirea proprietăţilor din perioada 2009-2012, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 373 din 1 iunie 2012, se completează cu o nouă anexă, care devine anexa nr. 2, cu următorul cuprins:"anexa 2 componenŢa nominalĂa biroului comisiei de anchetă privind activitatea ...

Monitorul Oficial 423 bis din 26 Iunie 2012 (M. Of. 423 bis/2012)

 NORMATIV din 29 martie 2012 privind asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 423 bis din 26 iunie 2012

──────────aprobat de ordinul nr. 1.316/c din 29 martie 2012 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 423 din 26 iunie 2012.────────── cuprins capitolul i - asigurarea tehnică de autovehicule secţiunea i - principii generale secţiunea ii - managementul asigurării tehnice de autovehicule 1 - atribuţii generale 2 - atribuţiile structurilor cu sarcini de înzestrare 3 - atribuţiile personalului cu diferite funcţii în cadrul unităţilor secţiunea iii - pregătirea de specialitate a personalului secţiunea iv - Înzestrarea şi completarea cu autovehicule 1 - clasificarea autovehiculelor 2 - primirea-predarea, introducerea în serviciu şi retragerea din exploatare a autovehiculelor 3 - scoaterea din funcţiune a autovehiculelor 4 - rodajul autovehiculelor şi motoarelor 5 - Înmatricularea şi ...

Monitorul Oficial 422 din 25 Iunie 2012 (M. Of. 422/2012)

 NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2012 privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică EMITENT: Ministerul Mediului şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 25 iunie 2012

──────────aprobate de ordinul nr. 2.353 din 14 iunie 2012, publicat în monitorul oficial al româniei nr. 422 din 25 iunie 2012.──────────art. 1sursele de constituire a fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică sunt următoarele:a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din legea nr. 46/2008 - codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;b) dobânzi încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti, la depozitele constituite din venituri încasate din realizările activităţii prevăzute la lit. a).art. 2În utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, ministerul mediului şi pădurilor ...

Monitorul Oficial 419 din 22 Iunie 2012 (M. Of. 419/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, precum şi pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 868/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 419 din 22 iunie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 40 alin. (1) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 din ordonanţa guvernului nr. 94/1999 privind participarea româniei la procedurile în faţa curţii europene a drepturilor omului şi a comitetului miniştrilor ale consiliului europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări prin legea nr. 87/2001, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.040/2011 privind organizarea şi funcţionarea ministerului afacerilor externe, publicată în monitorul oficial ...

Monitorul Oficial 415 din 21 Iunie 2012 (M. Of. 415/2012)

TRATAT din 10 noiembrie 2010 intre Romania si Republica Araba Siriana privind transferarea persoanelor condamnate in vederea executarii pedepselor privative de libertate EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2012

România şi republica arabã sirianã, denumite în continuare pãrţi contractante,dornice sã intensifice relaţiile bilaterale şi sã stabileascã o cooperare eficientã în domeniul transferãrii persoanelor condamnate,cu intenţia de a facilita reabilitarea persoanelor condamnate şi de a le oferi acestora posibilitatea de a-şi executa pedepsele în mediul lor social de origine,au convenit urmãtoarele:art. 1În sensul prezentului tratat, urmãtorii termeni vor avea înţelesurile de mai jos:1. pedeapsã - durata pedepsei privative de libertate aplicate unei persoane condamnate care a fãcut obiectul unei hotãrâri penale;2. hotãrâre - hotãrâre judecãtoreascã pronunţatã de o instanţã penalã, care prevede o pedeapsã;3. persoana condamnatã - persoana care executã ...

Monitorul Oficial 414 din 21 Iunie 2012 (M. Of. 414/2012)

TRATAT din 10 noiembrie 2010 privind extradarea intre Romania si Republica Araba Siriana EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 21 iunie 2012

România şi republica arabã sirianã, denumite în continuare pãrţi contractante,dornice sã intensifice relaţiile bilaterale şi sã stabileascã o cooperare eficientã în domeniul extrãdãrii,în conformitate cu principiile respectãrii suveranitãţii naţionale, neimplicãrii în afacerile interne ale fiecãrei pãrţi şi protejãrii intereselor comune,au convenit dupã cum urmeazã:art. 1fiecare dintre pãrţile contractante se angajeazã, la cererea celeilalte pãrţi contractante, sã desfãşoare urmãrirea penalã şi judecata, în conformitate cu legislaţia proprie, împotriva cetãţenilor proprii care sunt acuzaţi de sãvârşirea unei infracţiuni extrãdabile pe teritoriul celeilalte pãrţi contractante. aceasta va ataşa la cererea sa o descriere a tipului de infracţiune şi a tuturor mijloacelor de probã ...

Monitorul Oficial 410 din 20 Iunie 2012 (M. Of. 410/2012)

TRATAT din 2 martie 2012 privind stabilitatea, coordonarea si guvernanta in cadrul uniunii economice si monetare intre Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Romania, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda si Regatul Suediei EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

Regatul belgiei, republica bulgaria, regatul danemarcei, republica federalã germania, republica estonia, irlanda, republica elenã, regatul spaniei, republica francezã, republica italianã, republica cipru, republica letonia, republica lituania, marele ducat de luxemburg, ungaria, malta, regatul Ţãrilor de jos, republica austria, republica polonã, republica portughezã, românia, republica slovenia, republica slovacia, republica finlanda şi regatul suediei,denumite în continuare pãrţile contractante,conştiente de obligaţia lor, în calitate de state membre ale uniunii europene, de a considera politicile lor economice o chestiune de interes comun,dorind sã promoveze condiţiile unei creşteri economice mai puternice în uniunea europeanã şi, în acest scop, sã dezvolte o coordonare din ce în ...

Monitorul Oficial 397 din 13 Iunie 2012 (M. Of. 397/2012)

Monitorul Oficial 373 din 01 Iunie 2012 (M. Of. 373/2012)

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 30 mai 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 373 din 1 iunie 2012

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale comitetului interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de banca de export-import a româniei eximbank - s.a. în numele şi în contul statului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 8(1) comitetul interministerial de finanţări, garanţii şi asigurări este alcătuit din 11 membri, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016