Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2000 Twitter Facebook

Acte altele august 2000

Monitorul Oficial 409 din 30 August 2000 (M. Of. 409/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 august 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei şi ale art. 112 din ordonanţa guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. prim-ministru  mugur constantin isĂrescu   contrasemnează:   ---------------ministrul finanţelor,decebal traian remeş  ministru de stat,preşedintele consiliului de coordonare economico-financiară, mircea ciumarap. ministrul lucrărilor publice  şi amenajării teritoriului,laszlo borbely,secretar de statbucureşti, 22 august 2000.nr. 729.anexa 1   norme de aplicarea procedurilor pentru atribuirea   contractelor de achiziţie publicădispoziţii generaleart. 1(1) normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică asigură cadrul organizatoric şi metodologia unitară privind organizarea ...

 NORME DE APLICARE din 22 august 2000 a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 august 2000

Dispoziţii generaleart. 1(1) normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică asigură cadrul organizatoric şi metodologia unitară privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică precum şi o mai mare flexibilitate a autorităţii contractante în luarea deciziei cu privire la stabilirea cerinţelor şi criteriilor pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare.(2) normele se adresează autorităţilor contractante, proiectanţilor, societăţilor de consultanţă, ofertanţilor precum şi specialiştilor desemnaţi în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.(3) prin aplicarea prezentelor norme, în mod unitar, de către toţi factorii implicaţi în procesul de achiziţie publică, se ...

Monitorul Oficial 404 bis din 29 August 2000 (M. Of. 404 bis/2000)

 NORMA FUNDAMENTALĂ din 24 ianuarie 2000 de securitate radiologică*) EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 404 bis din 29 august 2000

──────────*) aprobată de ordinul nr. 14 din 24 ianuarie 2000, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 404 din 29 august 2000.──────────cap. 1scop Şi definiŢiiart. 1prezentele norme stabilesc cerinţele referitoare la asigurarea securităţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului, potrivit prevederilor legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.art. 2termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt definite în anexele nr. 1 şi 3.cap. 2domeniul de aplicabilitateart. 3(1) prezentele norme se aplică practicilor care implică riscul expunerii la radiaţii ionizante provenite de la:a) surse artificiale;b) surse naturale, în cazul în care radionuclizii sunt ...

Monitorul Oficial 403 din 28 August 2000 (M. Of. 403/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 680 din 17 august 2000 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 403 din 28 august 2000

În temeiul art. 107 din constituţia româniei, precum şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanministru de interne,constantin dudu ionescubucureşti, 17 august 2000nr. 680.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii ...

Monitorul Oficial 400 din 25 August 2000 (M. Of. 400/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 678 din 17 august 2000 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 25 august 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanministru de interne,constantin dudu ionescubucureşti, 17 august 2000nr. 678.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei ...

 HOTĂRÂRE nr. 679 din 17 august 2000 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 400 din 25 august 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei, precum şi ale art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanministru de interne,constantin dudu ionescubucureşti, 17 august 2000nr. 679.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 10 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în ...

Monitorul Oficial 1 din 16 August 2000 (M. Of. 1/2000)

 REGLEMENTARE TEHNICĂ din 16 august 2000 "Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal" EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 16 august 2000

──────────aprobată prin ordinul nr. 176/n din 16 august 2000, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 399 din 25 august 2000.──────────elaborat de: institutul naŢional de cercetare-dezvoltare pentru urbanism Şi amenajarea teritoriului urbanproiect - bucureştidirector general: arh. traian popescuŞef secŢie urbanism: arh. gabriel rădulescuresponsabil lucrare: arh. traian popescuavizat de cts - mlpat cu nr. 54/11.04.2000m.l.p.a.t.● direcŢia coordonare, cercetare ŞtiinŢificĂ Şi reglementĂri tehnice În construcŢiidirector: ing. octavian mănoiu● direcŢia urbanismdirector: arh. cristina popescuresponsabil lucrare: arh. florenţa panăcuprins1. generalitĂŢi1.1. necesitatea elaborării reglementării1.2. cadrul legal1.3. categorii generale de probleme1.4. categorii specifice de probleme1.5. condiţii de elaborare2. metodologie de elaborare a p.u.z.2.1. etape ...

Monitorul Oficial 383 din 16 August 2000 (M. Of. 383/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 633 din 13 iulie 2000 pentru modificarea şi completarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 383 din 16 august 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia româniei,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 399/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 234 din 29 mai 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 23 va avea următorul cuprins:"art. 23asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu se acordă de medicii de specialitate acreditaţi şi de alt personal acreditat, în cabinete medicale şi unităţi sanitare autorizate sau/şi acreditate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."2. alineatul (2) al articolului 36 se abrogă.3. ...

Monitorul Oficial 381 din 15 August 2000 (M. Of. 381/2000)

OPINIE SEPARATA din 10 iunie 1999 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 15 august 2000

În opinia separatã la decizia curţii constituţionale nr. 92 din 10 iunie 1999, publicatã în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 352 din 26 iulie 1999, ne-am exprimat aprecierea privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 7 alin. 3 lit. a) şi ale art. 9 alin. 6 din legea nr. 112/1995 , pentru faptul ca instituie o discriminare evidenta între diferitele categorii de chiriaşi ai locuinţelor trecute în proprietatea statului, incalcand astfel principiul egalitãţii cetãţenilor în fata legii şi a autoritãţilor publice, consacrat în art. 16 alin. (1) din constituţie. aceste dispoziţii îi priveaza de o serie de drepturi pe unii chiriaşi ...

Monitorul Oficial 371 din 10 August 2000 (M. Of. 371/2000)

 NORMĂ din 13 iulie 2000 de programare, de calcul, de raportare şi de control, referitoare la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 10 august 2000

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor tehnologice industriale, astfel cum sunt definite la art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 96/1999, se constituie fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, în completarea surselor proprii de finanţare ale agenţilor economici din industrie, gestionat de ministerul industriei şi comerţului.art. 2fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se constituie din taxele trimestriale care vor fi achitate de agenţii economici din industrie, indiferent de forma de proprietate, şi care, potrivit clasificării activităţilor din economia naţională - caen, elaborată de comisia naţională pentru ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016