Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMĂ din 13 iulie 2000  de programare, de calcul, de raportare şi de control, referitoare la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMĂ din 13 iulie 2000 de programare, de calcul, de raportare şi de control, referitoare la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 10 august 2000

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În scopul prevenirii şi reducerii riscurilor tehnologice industriale, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999, se constituie Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, în completarea surselor proprii de finanţare ale agenţilor economici din industrie, gestionat de Ministerul Industriei şi Comerţului.
    ART. 2
    Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se constituie din taxele trimestriale care vor fi achitate de agenţii economici din industrie, indiferent de forma de proprietate, şi care, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, elaborată de Comisia Naţională pentru Statistică, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, sunt cuprinse în următoarele secţiuni:

────────────────────────────────────────────────────────────
     Secţiunea Denumirea
────────────────────────────────────────────────────────────
       D Industria extractivă
       E Industria prelucrătoare
       F Energie electrică şi termică, gaze şi apă
────────────────────────────────────────────────────────────


    ART. 3
    Nivelul taxelor trimestriale datorate de agenţii economici se stabileşte la un cuantum de o pătrime din a mia parte a cifrei anuale de afaceri, precizată în bilanţul contabil avizat de direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat teritoriale la data de 31 decembrie a anului anterior.
    Virarea sumelor reprezentând taxele trimestriale se face în primele 15 zile ale lunilor ianuarie, aprilie, iulie şi octombrie, la nivelul precizat la alin. 1.
    Agenţii economici virează sumele datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale în contul 30.23.4192863 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale", deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Industriei şi Comerţului.

    CAP. 2
    Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

    ART. 4
    Bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se elaborează în conformitate cu normele metodologice de elaborare a bugetului de stat anual, emise de Ministerul Finanţelor.
    ART. 5
    Ministerul Industriei şi Comerţului, pe baza raportărilor statistice de bilanţ ale anului precedent, existente în evidenta Centrului de calcul al Institutului de Management şi Informatica, fundamentează nivelul programat al veniturilor Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, pe care îl înscrie în anexa la bugetul de stat.
    ART. 6
    Ordonatorul de credite, în conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, la termenele de depunere a propunerilor pentru proiectul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale şi bugetelor fondurilor speciale, potrivit metodologiei şi condiţiilor stabilite de Ministerul Finanţelor, va întocmi şi va transmite şi bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    ART. 7
    Cheltuielile la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se stabilesc anual prin programe elaborate de Ministerul Industriei şi Comerţului, supuse spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999.
    ART. 8
    Criteriile pe baza cărora se aloca sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, care vor sta la baza elaborării listei cuprinzând obiectivele şi agenţii economici, beneficiari ai sumelor alocate din acest fond, sunt:
    a) existenta unor niveluri ridicate ale riscurilor tehnologice, pentru care se impun acţiuni de prevenire sau de înlăturare a lor;
    b) includerea acţiunilor şi lucrărilor în programul anual;
    c) necesitatea unor intervenţii urgente pentru salvarea de vieţi omeneşti, a instalaţiilor, obiectivelor şi mediului;
    d) obţinerea de efecte economice şi sociale pozitive prin menţinerea în stare de siguranţa a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice;
    e) achitarea obligaţiilor ce decurg din afilierea României la organisme internaţionale având ca obiectiv reducerea riscurilor tehnologice;
    f) soluţionarea cazurilor de forţă majoră provocate de dezastre care au ca sursa activităţile tehnologice industriale;
    g) atingerea parametrilor de siguranţa impuşi de normele de exploatare şi asigurarea eficientei alocaţiilor de capital.

    CAP. 3
    Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

    ART. 9
    Programul anual transmis de Ministerul Industriei şi Comerţului spre aprobare Guvernului va cuprinde, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1999, următoarele categorii de lucrări:
    a) intervenţie de urgenţă în condiţiile legii privind salvarea de vieţi omeneşti, protecţia mediului şi a unor obiective economice prin acţiuni pentru: descarcerarea victimelor, scoaterea acestora din locul dezastrului, acordarea primului ajutor cu dotarea necesară şi transportarea acestora în timp util la spital; alarmarea populaţiei din zona prin mijloace audio şi video eficiente; intervenţii operative pentru protejarea florei şi faunei şi prevenirea poluării şi infestării aerului, solului şi pânzei freatice din zonele limitrofe dezastrului; deconectarea, după caz, de la surse de alimentare poluate sau periculoase a agenţilor economici, protejarea echipamentelor şi instalaţiilor industriale împotriva exploziilor şi incendiilor;
    b) efectuarea de expertize la instalaţii tehnologice cu grad ridicat de pericol;
    c) întocmirea de instrucţiuni, norme tehnice de exploatare şi regulamente de lucru la instalaţii cu grad mare de risc (instalaţii sub presiune, prelucrare de substanţe inflamabile sau explozive, emisiile de gaze nocive, verificarea periodică a aparaturii de măsura şi control);
    d) instruirea salariaţilor din industrie în vederea luării de măsuri de prevenire şi intervenţie în caz de dezastre;
    e) reducerea efectelor provocate de accidente la instalaţii tehnologice ale agenţilor economici contribuabili;
    f) finanţarea intervenţiilor la instalaţii şi echipamente industriale, precum şi la conducte magistrale, în vederea reducerii riscului de explozie şi contaminare chimica;
    g) verificarea periodică a conductelor stradale, a punctelor de distribuţie pentru energie electrica, apa şi gaze şi dotarea cu aparatura corespunzătoare de prevenire a avariilor;
    h) verificarea calităţii lucrărilor de construcţii-montaj, actualizarea reglementărilor specifice de proiectare, execuţie şi exploatare în condiţii de securitate a utilajelor şi instalaţiilor tehnologice industriale;
    i) achiziţii de dotări independente necesare în vederea prevenirii şi/sau intervenţiile necesare în cazul dezastrelor provocate de riscurile tehnologice industriale;
    j) programul anual va cuprinde acţiuni şi lucrări prioritare care vizează agenţi economici contribuabili, indiferent de forma de proprietate.
    ART. 10
    Contul de disponibil din care Ministerul Industriei şi Comerţului efectuează plăţi, respectiv 50.79.4192863 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli", este deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
    ART. 11
    Documentul justificativ pe baza căruia Ministerul Industriei şi Comerţului va dispune plăţi este Nota de fundamentare prevăzută în anexa A sau, după caz, în anexele B şi C, vizate de Direcţia generală strategie şi programe de dezvoltare.
    Anexele A, B şi C fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    ART. 12
    Cheltuielile de capital din acest fond special, aprobate pe obiective şi incluse în lista-anexa la legea anuala a bugetului de stat, în condiţiile legii, vor fi programate anual de ordonatorul principal de credite.
    În cazul în care situaţiile de lucrări depuse depăşesc sumele acumulate în contul de disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, ordonatorul principal de credite va repartiza suma disponibilă proporţional cu ponderea acesteia în valoarea situaţiilor de lucrări însumate.

    CAP. 4

    SECŢIUNEA 1
    Conţinutul şi funcţionarea conturilor nou-introduse

    ART. 13
    Execuţia bugetară va fi evidenţiată prin fişa pentru operaţiuni bugetare cod 14-6-23, reglementată de normele metodologice emise de Ministerul Finanţelor.
    Pentru reflectarea operaţiunilor Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale în evidenta contabila a ordonatorului principal de credite vor fi introduse următoarele conturi:
    182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" (cont trezorerie 30.23);
    182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" (cont trezorerie 50.79);
    382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale";
    482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale".

    Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei şi Comerţului tine evidenta sumelor colectate, reprezentând contribuţia agenţilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" este un cont de activ. În debit se înregistrează sumele încasate de Ministerul Industriei şi Comerţului în contul acestui fond special, iar în credit se înregistrează virarea sumelor colectate în contul de disponibil pentru efectuarea cheltuielilor. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti existente în cont la un moment dat.
    Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se debitează prin creditul contului 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" cu sumele colectate reprezentând contribuţia agenţilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    Contul 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se creditează prin debitul contului 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" cu sumele virate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli.

    Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei şi Comerţului tine evidenta sumelor încasate în contul de disponibil, deschis la trezoreria statului, pentru efectuarea cheltuielilor potrivit bugetului aprobat.
    În cadrul contului 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se tine evidenta analitica a plăţilor de casa pe articole şi alineate, potrivit bugetului aprobat.
    Acest cont este un cont de activ. În debit se înregistrează sumele încasate, transmise de minister, pentru efectuarea cheltuielilor din acest fond, potrivit legii, iar în credit se înregistrează cheltuielile efectuate din acest fond, potrivit bugetului aprobat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile băneşti existente în cont la un moment dat.
    Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor:
    182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" - cu sumele virate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli;
    220 "Debitori" - la finele anului, cu sumele rămase neutilizate, virate în contul fondului special.
    Contul 182.02 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale pentru efectuarea de cheltuieli" se creditează prin debitul contului:
    220 "Debitori" - cu sumele avansate agenţilor economici, pentru efectuarea cheltuielilor din fondul special, potrivit legii.

    Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei şi Comerţului tine evidenta fondului constituit din contribuţia agenţilor economici şi utilizat potrivit destinaţiilor legale.
    Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" este un cont de pasiv. În credit se înregistrează constituirea fondului din contribuţia agenţilor economici, iar în debit se înregistrează totalitatea cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului de cheltuieli. Soldul creditor reprezintă fondul constituit şi neutilizat.
    Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se creditează prin debitul contului 182.01 "Disponibil din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" cu sumele colectate reprezentând contribuţia agenţilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    Contul 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se debitează prin creditul contului 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" - la sfârşitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru închiderea contului de cheltuieli.

    Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale"

    Cu ajutorul acestui cont Ministerul Industriei şi Comerţului tine evidenta cheltuielilor efectuate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale. În cadrul acestui cont se tine evidenta analitica a cheltuielilor pe articole şi alineate, potrivit bugetului aprobat.
    Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" este un cont de activ. În debit se înregistrează cheltuielile efectuate din acest fond, iar în credit se înregistrează totalitatea cheltuielilor efectuate pentru închiderea contului de cheltuieli. Soldul debitor, înaintea operaţiunilor de închidere la sfârşitul anului, reprezintă cheltuielile efectuate în cursul anului.
    Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se debitează prin creditul contului 220 "Debitori" - trimestrial, pe baza contului de execuţie, preluarea cheltuielilor efectuate din sumele puse la dispoziţie agenţilor economici din fondul special.
    Contul 482 "Cheltuieli din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" se creditează prin debitul contului 382 "Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale" - la sfârşitul anului, cu totalul cheltuielilor efectuate din acest fond, pentru închiderea contului de cheltuieli.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Evidenţierea în contabilitate a principalelor operaţiuni

    A. La Ministerul Industriei şi Comerţului

    ART. 14
    Evidenta sumelor colectate reprezentând contribuţia agenţilor economici la Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale:

                 182.01 = 382
    "Disponibil din Fondul special "Fondul special pentru reducerea
     pentru reducerea riscurilor riscurilor tehnologice la utilaje,
     tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii
     echipamente şi instalaţii industriale"
        industriale"


    ART. 15
    Virarea sumelor colectate în contul de disponibil pentru efectuarea de cheltuieli:

                 182.02 = 182.01
     "Disponibil din Fondul special "Disponibil din Fondul special
      pentru reducerea riscurilor pentru reducerea riscurilor
      tehnologice la utilaje, tehnologice la utilaje,
      echipamente şi instalaţii echipamente şi instalaţii
      industriale pentru efectuarea industriale"
             de cheltuieli"


    ART. 16
    Sume avansate agenţilor economici din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale:

             220 = 182.02
         "Debitori" "Disponibil din Fondul special pentru
                                  reducerea riscurilor tehnologice la
                                  utilaje, echipamente şi instalaţii
                                  industriale pentru efectuarea
                                          de cheltuieli"


    ART. 17
    Trimestrial, pe baza contului de execuţie, preluarea cheltuielilor efectuate din sumele puse la dispoziţie agenţilor economici din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale:

                 482 = 220
    "Cheltuieli din Fondul special "Debitori"
     pentru reducerea riscurilor
     tehnologice la utilaje,
     echipamente şi instalaţii
           industriale"


    ART. 18
    La finele anului, virarea sumelor rămase necheltuite în contul Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale:

                 182.02 = 220
    "Disponibil din Fondul special "Debitori"
     pentru reducerea riscurilor
     tehnologice la utilaje,
     echipamente şi instalaţii
     industriale pentru efectuarea
           de cheltuieli"


    ART. 19
    La sfârşitul anului, închiderea contului de cheltuieli efectuate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale:

                  382 = 482
    "Fondul special pentru reducerea "Cheltuieli din Fondul special
     riscurilor tehnologice la pentru reducerea riscurilor
     utilaje, echipamente şi tehnologice la utilaje,
     instalaţii industriale" echipamente şi instalaţii
                                                 industriale"


    B. La agenţii economici care contribuie la constituirea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

    ART. 20
    Înregistrarea contribuţiei din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale potrivit legii:

                 635 = 447
    "Cheltuieli cu alte impozite, "Fonduri speciale, taxe şi
        taxe şi vărsăminte vărsăminte asimilate"
          asimilate" - analitic distinct


    ART. 21
    Virarea contribuţiei la Ministerul Industriei şi Comerţului:

                 447 = 5121
    "Fonduri speciale, taxe şi "Conturi la bănci, în lei"
     vărsăminte asimilate" -
        analitic distinct


    C. La agenţii economici care beneficiază de sume alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale de la Ministerul Industriei şi Comerţului:

                5121 = 118
    "Conturi la bănci în lei" "Alte fonduri" - analitic
                                                  distinct


    SECŢIUNEA a 3-a

    Raportarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

    Evidenta analitica a sumelor încasate, respectiv a plăţilor de casa şi a cheltuielilor efective în cadrul conturilor de disponibil şi cheltuieli, se organizează distinct pe subdiviziunile clasificaţiei veniturilor şi cheltuielilor Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    Contul de execuţie a bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale se prezintă Direcţiei generale a trezoreriei din Ministerul Finanţelor pe formularul prezentat în anexa nr. 15 b) la Instrucţiunile de completare a bilanţurilor contabile pentru instituţii publice nr. 61.746 din 11 iulie 2000, emise de Ministerul Finanţelor, o data cu darea de seama contabila trimestriala şi anuala, respectându-se structura indicatorilor privind veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale, aprobat.

    CAP. 5
    Exercitarea controlului privind încasarea şi utilizarea sumelor alocate din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

    ART. 22
    Organele fiscale, cu ocazia verificării modului de îndeplinire a obligaţiilor către stat, vor urmări şi modul de virare a sumelor privind Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale.
    ART. 23
    Pentru neplata la termen şi integrala a taxei datorate Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale şi pentru sumele utilizate cu alta destinaţie, celor vinovaţi li se vor aplica amenzi contravenţionale şi majorări de întârziere, conform prevederilor în vigoare cu privire la obligaţiile către bugetul de stat.


    ANEXA A
    -------
la normele metodologice
-----------------------

     UNITATEA ..................


                      NOTA DE FUNDAMENTARE
     privind sumele necesare de alocat pentru investiţii din
     Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice
        la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale

 ┌────┬────────────┬────────────────────────┬──────────────────┬───────────┐
 │ │ │ Valoarea │ │ │
 │ │ ├────────────┬───────────┤ │ │
 │ │ │lucrării de │ situaţiei │ Sume alocate │ │
 │ │ │investiţii, │ lucrărilor│ cumulat de la │ │
 │ │ │ conform │ executate │ începutul anului │ │
 │ │ │ listei │ cumulat │ până la finele │ Sume │
 │Nr. │ Obiectivul │ aprobate │ de la │ lunii precedente │ de alocat │
 │crt.│ │ pe anul │ începutul │ │ │
 │ │ │ curent │ anului │ │ │
 │ │ │ │ până la │ │ │
 │ │ │ │ finele │ │ │
 │ │ │ │ lunii │ │ │
 │ │ │ │precedente │ │ │
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 = 2 - 3 │
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 ├────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼───────────┤
 │ │ TOTAL: │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┴───────────┘

    Confirmăm realitatea datelor de mai sus.

     Director general, Director investiţii, Director economic,
     ................. .................... ..................    ANEXA B
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                      BORDEROU Nr. .........
    privind plăţile din Fondul special pentru reducerea riscurilor
    tehnologice la utilaje, echipamente şi instalaţii industriale
               din data de ...........

 ┌────┬─────────────────┬───────────┬──────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. │ │ │Denumirea obiectivului│ Suma │
 │crt.│Codul investiţiei│ Sucursala │ de investiţie │ repartizată │
 │ │ │ │ │ (milioane │
 │ │ │ │ │ lei) │
 ├────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │ 1. │ .............. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │ 2. │ .............. │ │ │ │
 ├────┼─────────────────┼───────────┼──────────────────────┼──────────────┤
 │ 3. │ .............. │ │ │ │
 └────┴─────────────────┴───────────┴──────────────────────┴──────────────┘

        Director general, Director economic,
        ................ .................    ANEXA C
    -------
la normele metodologice
-----------------------

                         BORDEROU
    privind plăţile ce se vor efectua din Fondul special
     pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje,
        echipamente şi instalaţii industriale
              din data de .................

                                                      Suma repartizată
                                                      ----------------
                                                       (milioane lei)
    Sucursala .......................
    1. Obiectivul de investiţii
    1.1. Executanţi
         ............................
         ............................
    1.2. Furnizor de echipamente
         ............................
         ............................
    1.3. Alţi prestatori de servicii
         .............................
         .............................

    Sucursala ........................
    2. Obiectivul de investiţii
    2.1. Executanţi
         ..............................
         ..............................
    2.2. Furnizor de echipamente
         ..............................
         ..............................
    2.3. Alţi prestatori de servicii
         ...............................
         ...............................


          Director general, Director economic,
          ................. ..................


                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016