Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2000 Twitter Facebook

Acte altele martie 2000

Monitorul Oficial 129 din 28 Martie 2000 (M. Of. 129/2000)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 23 martie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 129 din 28 martie 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa de urgenţă:art. uniclegea locuinţei nr. 114/1996, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatul 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"locuintele care se realizează prin investiţii din profit de către persoane juridice române, precum şi în condiţiile art. 7 şi 20 din prezenta lege se pot amplasa pe terenurile aparţinând persoanelor fizice beneficiare de locuinţe, ale persoanelor juridice investitoare sau pe terenuri concesionate în acest ...

Monitorul Oficial 124 din 23 Martie 2000 (M. Of. 124/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 203 din 17 martie 2000 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 124 din 23 martie 2000

În temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991*), republicată,*) legea nr. 21/1991 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 6 martie 2000.guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de interne,constantin dudu ionescuministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanbucureşti, 17 martie 2000nr. 203.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt ...

Monitorul Oficial 122 din 22 Martie 2000 (M. Of. 122/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 196 din 17 martie 2000 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 22 martie 2000

În temeiul art. 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991*), republicată,*) legea nr. 21/1991 a fost republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 98 din 6 martie 2000.guvernul româniei hotărăşte:articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în lista-anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de interne,constantin dudu ionescuministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanbucureşti, 17 martie 2000nr. 196.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetateniei româneîn temeiul art. 11 din legea nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul ...

 HOTĂRÂRE nr. 197 din 17 martie 2000 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 122 din 22 martie 2000

În temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei hotărăşte:articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrumugur constantin isarescucontrasemnează:ministru de stat,ministrul justiţiei,valeriu stoicaministru de interne,constantin dudu ionescuministru de stat,ministrul afacerilor externe,petre romanbucureşti, 17 martie 2000nr. 197.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română conform art. 26 din legea nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date ...

Monitorul Oficial 119 din 17 Martie 2000 (M. Of. 119/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 180 din 14 martie 2000 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 119 din 17 martie 2000

În temeiul art. 41 din legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale legii nr. 169/1997,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se aprobă modificarea şi completarea regulamentului*) aprobat prin hotărârea guvernului nr. 131/1991, care se va intitula "regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate", cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.──────────*) regulamentul a fost republicat în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 115 din 16 Martie 2000 (M. Of. 115/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 168 din 13 martie 2000 pentru abrogarea unor prevederi din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 425/1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica şi ale art. 5 lit. c) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 29/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei - anre,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se abroga prevederile art. 10-29 şi ale art. 72-109 din regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 425/1994, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 238 din 26 august 1994.art. 2raporturile contractuale dintre părţi se vor stabili prin contracte-cadru aprobate prin decizie a preşedintelui autorităţii naţionale de ...

Monitorul Oficial 117 din 16 Martie 2000 (M. Of. 117/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 121 din 18 februarie 2000 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 117 din 16 martie 2000

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1)-(3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilelor, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea secretariatului general al guvernului în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat".(2) se aprobă transmiterea unor mijloace fixe, proprietate privată a statului, aflate în patrimoniul secretariatului general al guvernului, în administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat".art. 2imobilele prevăzute la art. 1 alin. (1) îşi păstrează destinaţia de sediu pentru instituţiile care le ...

Monitorul Oficial 115 din 16 Martie 2000 (M. Of. 115/2000)

 NORME nr. 318 din 4 ianuarie 2000 pentru modificarea şi completarea Normelor nr. 242/1999 privind sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti EMITENT: Oficiul de Stat pentru Invenţii-Mărci PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 115 din 16 martie 2000

Art. 1normele nr. 242 din 15 ianuarie 1999 privind sprijinirea brevetarii în străinătate a inventiilor româneşti, emise de oficiul de stat pentru invenţii şi mărci şi publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 67 din 18 februarie 1999, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 8 va avea următorul cuprins:"art. 8hotărârile cu privire la acordarea de sprijin financiar în vederea brevetarii în străinătate a inventiilor aparţinând inventatorilor români pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la directorul general al oficiului de stat pentru invenţii şi mărci, care poate desemna o comisie largita pentru ...

Monitorul Oficial 112 din 14 Martie 2000 (M. Of. 112/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 00/33 din 17 februarie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA - CONSILIUL SUPERIOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 14 martie 2000

Consiliul superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, în baza:- art. 19, 26 şi 31 din ordonanţa guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată şi modificată prin legea nr. 42/1995, modificată şi completată prin ordonanţa guvernului nr. 50/1997 şi prin ordonanţa guvernului nr. 89/1998, aprobată prin legea nr. 186/1999;- pct. 18 şi 162 din regulamentul de organizare şi funcţionare a corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia, aprobat prin hotărârea consiliului superior al corpului experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din românia nr. 1/1995;- dispoziţiilor hotărârii consiliului superior al corpului ...

Monitorul Oficial 105 din 09 Martie 2000 (M. Of. 105/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 155 din 6 martie 2000 privind atribuirea, cu titlu gratuit, a unor bunuri intrate în proprietatea privată a statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 9 martie 2000

În temeiul art. 13^1 din ordonanţa guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată şi modificată prin legea nr. 98/1999, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei hotărăşte:art. 1se atribuie, cu titlu gratuit, societăţii comerciale "uzina constructoare de maşini reşita" - s.a. cantitatea de 1.520 kg tabla în valoare de 395.580.000 lei, importată de la firma ab sandvik internaŢional - suedia, şi cantitatea de 300 kg bunuri în valoare de 63.950.000 lei, reprezentând componente pentru maşina de debitat cu flacară, tip omnimat, importată de la ...

Monitorul Oficial 97 din 03 Martie 2000 (M. Of. 97/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 152 din 1 martie 2000 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale a Vămilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 3 martie 2000

Guvernul româniei hotărăşte:art. ihotărârea guvernului nr. 147/1996 privind organizarea şi funcţionarea direcţiei generale a vămilor, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 9 aprilie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. litera i) a articolului 2 va avea următorul cuprins:"i) coordonează, îndrumă şi îndeplineşte, prin mijloace şi metode specifice, sarcinile ce revin autorităţii vamale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, arme, muniţii, explozivi, obiecte din patrimoniul cultural naţional; urmăreşte, în cooperare cu celelalte organe abilitate ale statului, cazurile de spălare a banilor prin operaţiuni vamale; încheie, pe baza de mandat, ...

Monitorul Oficial 95 din 02 Martie 2000 (M. Of. 95/2000)

 HOTĂRÂRE nr. 150 din 29 februarie 2000 privind transmiterea unor terenuri, proprietate publică a statului, din administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 2 martie 2000

În temeiul art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,guvernul româniei hotărăşte:art. 1(1) se aprobă transmiterea unor terenuri, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea companiei naţionale de căi ferate "c.f.r." - s.a. în administrarea regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia", cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) terenurile prevăzute la alin. (1), aflate în zona de protecţie a infrastructurii feroviare, vor fi date în administrare regiei autonome "administraţia naţională a drumurilor din românia" pentru realizarea obiectivului de investiţii "eliminare ...

Monitorul Oficial 94 din 01 Martie 2000 (M. Of. 94/2000)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 29 februarie 2000 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerţ Exterior - Bancorex - S.A. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 94 din 1 martie 2000

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţia româniei,guvernul româniei emite următoarea ordonanţa de urgenţă:art. iordonanţa guvernului nr. 39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a băncii române de comerţ exterior - bancorex - s.a. şi fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu banca comercială română s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. În cuprinsul literei c) a alineatului (3) al articolului 21 sintagma "anexele nr. 2 a) - n)" se înlocuieşte cu sintagma "anexele nr. 2 a) - q)".2. alineatul (5) ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016