Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000  pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 729 din 22 august 2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 august 2000

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 112 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                         PRIM-MINISTRU
                  MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

                           Contrasemnează:
                           ---------------
                        Ministrul finanţelor,
                        Decebal Traian Remeş

                          Ministru de stat,
                preşedintele Consiliului de Coordonare
                         Economico-Financiară,
                             Mircea Ciumara

                    p. Ministrul lucrărilor publice
                      şi amenajării teritoriului,
                            Laszlo Borbely,
                            secretar de stat

    Bucureşti, 22 august 2000.
    Nr. 729.


    ANEXA 1


                               NORME DE APLICARE
                        a procedurilor pentru atribuirea
                       contractelor de achiziţie publică

    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Normele de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică asigură cadrul organizatoric şi metodologia unitară privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică precum şi o mai mare flexibilitate a autorităţii contractante în luarea deciziei cu privire la stabilirea cerinţelor şi criteriilor pe baza cărora se stabileşte oferta câştigătoare.
    (2) Normele se adresează autorităţilor contractante, proiectanţilor, societăţilor de consultanţă, ofertanţilor precum şi specialiştilor desemnaţi în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.
    (3) Prin aplicarea prezentelor norme, în mod unitar, de către toţi factorii implicaţi în procesul de achiziţie publică, se asigură condiţiile pentru respectarea principiilor enunţate la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 denumită, în continuare, ordonanţa.
    (4) Prezentele norme au în vedere următoarele obiective:
    a) continuarea transpunerii legislaţiei comunitare în domeniul achiziţiilor publice;
    b) stabilirea procedurilor de lucru şi descrierea rolurilor şi responsabilităţilor ce derivă din aplicarea prevederilor ordonanţei;
    c) asigurarea premiselor pentru crearea unui sistem de monitorizare a achiziţiilor publice în scopul asigurării bazei de date şi informaţii necesare îmbunătăţirii sistemului de fundamentare a deciziilor referitoare la alocarea fondurilor publice.

    Selectarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
    ART. 2
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică, în conformitate cu prevederile capitolului II din ordonanţă.
    ART. 3
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a selecta procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în conformitate cu schema logică prezentată în anexa 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Întocmirea şi conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
    ART. 4
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, fie, prin personalul specializat de care dispune, fie, prin angajarea de consultanţi, în acest ultim caz având însă obligaţia de a respecta prevederile legii concurentei, ale legii privind combaterea concurentei neloiale şi prevederile art. 71 din ordonanţa.
    ART. 5
    În cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisă, prin licitaţie restrânsă sau prin negociere, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei trebuie să conţină:
    a) Secţiunea 1: Instrucţiuni pentru ofertanţi;
    b) Secţiunea 2: Fişa de date a achiziţiei;
    c) Secţiunea 3: Caietul de sarcini;
    d) Secţiunea 4: Formulare şi modele;
    e) Secţiunea 5: Condiţii generale de contractare;
    f) Secţiunea 6: Condiţii specifice de contractare;
    şi trebuie să fie întocmită în conformitate cu prevederile specificate în anexa nr. 1 B - "Documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei", care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 6
    (1) În cazul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cerere de oferta de preţ, prevederile B.5, B.6, D.6.3, D.9, E.5.3 şi E.6 din Secţiunea 1 (inclusiv implicaţiile conexe care se regăsesc în cadrul celorlalte prevederi) nu sunt obligatorii, iar Secţiunile 5 şi 6 pot fi grupate într-o secţiune unică, denumită "Condiţii de contractare".
    (2) În scopul asigurării unei mai mari operativităţi în atribuirea contractelor de achiziţie publică care au valori mici, pentru contractul de furnizare sau de servicii care are o valoare estimată, fără TVA, mai mica decât echivalentul în lei a 15.000 euro, autoritatea contractantă are dreptul de a simplifica conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, limitându-se numai la întocmirea Caietului de sarcini. Îndeplinirea, de către ofertanţi, a condiţiilor referitoare la eligibilitate şi înregistrare se confirmă de către aceştia numai printr-o declaraţie pe proprie răspundere.
    ART. 7
    În cazul organizării unui concurs de soluţii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei trebuie să conţină:
    a) Secţiunea 1: Instrucţiuni pentru concurenţi;
    b) Secţiunea 2: Tema concursului.
    Cele doua secţiuni trebuie să cuprindă informaţii referitoare la:
      (i) datele generale privind autoritatea contractantă;
      (ii) condiţii de participare la concurs;
      (iii) modul de prezentare a soluţiei;
      (iv) modul de desfăşurare a concursului şi de stabilire a soluţiei câştigătoare;
      (v) după caz, cuantumul premiilor care urmează să fie acordate sau obligativitatea încheierii contractului cu câştigătorul sau câştigătorii concursului respectiv;
      (vi) ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează soluţia.
    ART. 8
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obţinerea unui exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, de către orice furnizor, executant sau prestator care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (1), lit. a) - d) din ordonanţa.
    (2) Preţul de vânzare al exemplarului din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei nu trebuie să fie mai mare decât costul multiplicării acestuia, la care se poate adauga, dacă modalitatea de obţinere nu este prin preluarea directa de către furnizor, executant sau prestator, costul transmiterii exemplarului de către autoritatea contractantă.

    Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
    ART. 9
    (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică numai dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) contractul este cuprins în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care obiectul contractului este determinat de apariţia unei situaţii de forţa majoră;
    b) a fost publicat, conform prevederilor ordonanţei, un anunţ de intenţie, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţie publică este egala sau mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 EURO;
    c) sunt asigurate, pentru anul în curs, fondurile necesare îndeplinirii contractului de achiziţie publică;
    d) au fost obţinute, conform reglementărilor legale, aprobările, avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare achiziţionării produselor, lucrărilor sau serviciilor a căror dobândire fac obiectul contractului de achiziţie publică;
    e) este întocmită documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
    (2) În cazul în care condiţiile de contractare impun finanţarea contractului de achiziţie publică pe baza de credit-furnizor, atunci condiţia prevăzută la alin. (1), lit. c) se considera îndeplinită.
    (3) Până la aprobarea legii bugetului de stat, autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona produse necesare pentru consumul curent din prima parte a anului, ţinând seama de nivelul creditelor bugetare care pot fi utilizate cu aceasta destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva.
    ART. 10
    Autoritatea contractantă are dreptul de a angaja specialişti sau societăţi de consultanţa, în scopul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, având însă obligaţia de a respecta prevederile legii concurentei, ale legii privind combaterea concurentei neloiale şi prevederile art. 71 din ordonanţă.
    ART. 11
    În funcţie de procedura selectată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă are obligaţia de a parcurge următoarele etape de aplicare a acesteia:

    A. Licitaţie deschisă:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) transmiterea anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    c) primirea, din partea furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor interesaţi, a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi remiterea documentaţiei respective (Secţiunile 1 - 6) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    d) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, solicitate de către furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prevăzute în ordonanţa, un exemplar din documentaţia respectiva;
    e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc;
    f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 şi art. 57 alin. (1), din ordonanţa:
      (i) deschiderea ofertelor;
      (ii) examinarea şi verificarea îndeplinirii, de către ofertanţi, a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi cea economico-financiară;
      (iii) stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de ofertanţi;
      (iv) calificarea ofertanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (ii) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;
      (v) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţii calificaţi şi stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;
      (vi) respingerea ofertelor necorespunzătoare;
      (vii) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;
      (viii) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    g) încheierea contractului de achiziţie publică;
    h) transmiterea anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României" în vederea publicării;
    În cazul în care autoritatea contractantă este în drept să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, atunci etapa prevăzută la lit. g) nu este aplicabilă iar anunţul de atribuire prevăzut la lit. h) trebuie să fie înlocuit cu anunţul de închidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanţa.

    B. Licitaţie restrânsă:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) transmiterea anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    c) primirea, din partea furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor interesaţi, a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi remiterea documentaţiei respective (cap. A şi B din Secţiunile 1 şi 2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    d) primirea scrisorilor de interes şi a documentelor de calificare;
    e) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanţa:
      (i) examinarea şi verificarea îndeplinirii, de către candidaţi, a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi cea economico-financiară;
      (ii) stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidaţi;
      (iii) calificarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. (i) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;
      (iv) selectarea candidaţilor cărora urmează să li se solicite oferta;
      (v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului preliminar cu privire la selecţia candidaţilor;
    f) transmiterea invitaţiilor de participare cu oferta şi a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor (Secţiunile 1 - 2, mai puţin cap. A şi B, şi Secţiunile 3 - 6), tuturor candidaţilor selectaţi;
    g) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, solicitate de către candidaţii selectaţi;
    h) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc;
    i) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 şi art. 57 alin. (1), din ordonanţa:
      (i) deschiderea ofertelor;
      (ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţi şi stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;
      (iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;
      (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;
      (v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    j) încheierea contractului de achiziţie publică;
    k) transmiterea anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României" în vederea publicării;
    În cazul în care autoritatea contractantă este în drept să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, atunci etapa prevăzută la lit. j) nu este aplicabilă, iar anunţul de atribuire prevăzut la lit. k) trebuie să fie înlocuit cu anunţul de închidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanţa.

    C. Negociere competitivă:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 74, alin. (2) sau, după caz, alin. (3), din ordonanţa, care permit derogarea de la prevederile privind transmiterea spre publicare a anunţului de participare la negociere;
    Varianta 1:
    c1) în cazul în care nici una dintre condiţiile prevăzute la lit. b) nu este îndeplinită: transmiterea anunţului de participare, către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    Varianta 2:
    c2) în cazul în care una dintre condiţiile prevăzute la lit. b) este îndeplinită: transmiterea invitaţiilor de participare furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 26, lit. c) şi lit. d) din ordonanţa; invitaţiile de participare trebuie să conţină acelaşi set de informaţii pe care le conţine anunţul de participare prevăzut la lit. c1);
    d) primirea, din partea furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor interesaţi, a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi remiterea documentaţiei respective (cap. A şi B din Secţiunile 1 şi 2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    e) primirea scrisorilor de interes şi a documentelor de calificare;
    f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 din ordonanţa:
      (i) examinarea şi verificarea îndeplinirii, de către candidaţi, a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi cea economico-financiară;
      (ii) stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la documentele de calificare prezentate de candidaţi;
      (iii) calificarea candidaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. i) şi excluderea celor care nu îndeplinesc condiţiile respective;
      (iv) selectarea candidaţilor cărora urmează să li se solicite oferta;
      (v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului preliminar cu privire la selecţia candidaţilor;
    g) transmiterea documentaţiei preliminare pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor (Secţiunile 1 - 2, mai puţin cap. A şi B, şi Secţiunile 3 - 6) şi a invitaţiilor de participare la negociere, tuturor candidaţilor selectaţi;
    h) consultarea şi negocierea, într-una sau mai multe şedinţe comune cu toţi candidaţii selectaţi, a prevederilor finale ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, îndeosebi a celor din Secţiunea 3 - Caiet de sarcini şi din Secţiunea 6 - Condiţii speciale de contractare; este interzisă negocierea propunerii financiare. Fiecare şedinţa trebuie să se finalizeze prin încheierea unui proces-verbal care se semnează de toţi participanţii;
    i) întocmirea, în urma finalizării etapei de la lit. h) a documentaţiei finale pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi remiterea acesteia tuturor candidaţilor selectaţi care au participat la negociere;
    j) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc;
    k) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 şi art. 57 alin. (1), din ordonanţa:
      (i) deschiderea ofertelor;
      (ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţi şi stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;
      (iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;
      (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;
      (v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    l) încheierea contractului de achiziţie publică;
    m) transmiterea anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    În cazul în care autoritatea contractantă este în drept să anuleze aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, atunci etapa prevăzută la lit. l) nu este aplicabilă, iar anunţul de atribuire prevăzut la lit. m) trebuie să fie înlocuit cu anunţul de închidere a procedurii, conform prevederilor de la art. 19 alin. (1) lit. a) din ordonanţa.

    D. Negociere cu o singura sursa:
    a) transmiterea invitaţiei de participare la negociere, furnizorului, executantului sau prestatorului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică;
    b) examinarea şi verificarea îndeplinirii, de către candidat, a condiţiilor de calificare, respectiv a condiţiilor referitoare la eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi cea economico-financiară;
    c) consultarea candidatului, negocierea şi stabilirea prevederilor finale privind conţinutul ofertei şi al clauzelor contractuale;
    d) primirea ofertei şi verificarea respectării de către aceasta a prevederilor stabilite la lit. c);
    e) încheierea contractului de achiziţie publică;
    d) transmiterea anunţului de atribuire către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    Autoritatea contractantă, definită conform art. 5 alin. (1) lit. c) - e) din ordonanţa sau stabilită conform prevederilor art. 5 alin. (5) din ordonanţa, are dreptul de a adapta, corespunzător situaţiei concrete, etapele prevăzute la lit. a), lit. b), lit. c) şi lit. d), atunci când achiziţionează produse cotate şi tranzacţionate la bursa de mărfuri sau atunci când achiziţionează produse la un preţ considerabil mai scăzut decât cel practicat în mod normal pe piaţa prin valorificarea unei oportunităţi de scurta durata.

    E. Concurs de soluţii:
    a) constituirea juriului;
    b) transmiterea anunţului de participare către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;
    c) primirea, din partea persoanelor fizice sau juridice interesate, a solicitărilor de obţinere a documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei şi remiterea documentaţiei respective (Secţiunile 1 - 2) tuturor celor care au înaintat o solicitare în acest sens;
    d) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea soluţiei; solicitate de către persoanele fizice sau juridice care au obţinut, în condiţiile prevăzute în ordonanţa, un exemplar din documentaţia respectiva;
    e) primirea pachetelor (coletelor) sigilate care conţin soluţiile (planuri, proiecte etc.) şi documentele care le însoţesc;
    f) îndeplinirea, de către juriu, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din ordonanţa:
      (i) verificarea regulilor formale de depunere şi de prezentare a soluţiei;
      (ii) evaluarea soluţiilor;
      (iii) stabilirea soluţiei/soluţiilor câştigătoare sau formularea unei opinii;
      (iv) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul organizării concursului;
    h) transmiterea anunţului privind rezultatul concursului către R.A. "Monitorul Oficial al României", în vederea publicării;

    F. Cerere de oferte de preţ:
    a) constituirea comisiei de evaluare;
    b) studiul pieţei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanţii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze;
    c) transmiterea invitaţiilor de participare furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor de la care exista premisele obţinerii celor mai bune oferte; invitaţiile trebuie să fie însoţite de un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    d) întocmirea şi transmiterea răspunsurilor la clarificările, privind elementele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, solicitate de către furnizorii, executanţii sau prestatorii care au primit invitaţie de participare;
    e) primirea pachetelor (coletelor) care conţin ofertele şi documentele care le însoţesc;
    f) îndeplinirea, de către comisia de evaluare, a atribuţiilor care îi revin în conformitate cu prevederile art. 53 şi art. 57 alin. (1), din ordonanţa:
      (i) deschiderea ofertelor;
      (ii) examinarea ofertelor prezentate de către ofertanţi şi stabilirea completărilor şi clarificărilor necesare cu privire la ofertele respective;
      (iii) respingerea ofertelor necorespunzătoare;
      (iv) evaluarea ofertelor declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertei câştigătoare;
      (v) întocmirea şi înaintarea către conducerea autorităţii contractante a raportului final cu privire la rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică;
    g) încheierea contractului de achiziţie publică;

    G. Cumpărare directă:
    a) studiul pieţei şi consultarea bazei proprii de date cu privire la furnizorii, executanţii sau prestatorii al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor, respectiv, a serviciilor pe care autoritatea contractantă intenţionează să le achiziţioneze;
    b) cumpărarea propriu-zisa, pe baza de document justificativ.

    ART. 12
    Atribuirea contractelor de achiziţie publică, pentru care nu este prevăzută obligaţia autorităţii contractante de a aplica prevederile ordonanţei, se realizează pe baza unor norme procedurale interne, care trebuie să fie elaborate de fiecare autoritate contractantă şi avizate de către Ministerul Finanţelor şi care vor fi adaptate specificului contractelor sau tipurilor de contracte ce urmează a fi atribuite.

    Încheierea, îndeplinirea şi finalizarea contractului de achiziţie publică
    ART. 13
    (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare conform art. 66 din ordonanţa.


    ANEXA 1A

                          ╔═══════════════════╗
                          ║ Estimarea valorii ║
                          ║ contractului de ║
                          ║ achiziţie publică ║
                          ╚═════════╤═════════╝
                                    v
                         ┌─────────────────────┐
                      DA │ Valoarea estimată │ NU
                    ┌────┤ este mai mică decât ├────┐
                    │ │ pragul valoric │ │
                    │ │ prevăzut la art. 17 │ │
                    │ │ din Ordonanţă │ │
                    │ └─────────────────────┘ │
                    v v
             ┌─────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐
          NU │ Valoarea estimată │ │ Autoritatea contractantă │ NU
         ┌───┤ este mai mică decât │ │ atribuie contractul pentru ├────┐
         │ │ echivalentul în lei │ │ prestarea de servicii │ │
         │ │ a 1500 euro │ │ prevăzute în anexa nr. .., │ │
         │ └──────────────────┬──┘ │ lista B din H.G. nr. ... │ │
         │ DA │ └───┬────────────────────────┘ │
         v │ │ DA │
 ╔════════════════╗ v v │
 ║ Cerere de ║ ╔═══════════════════╗ │
 ║ ofertă de preţ ║ ║ Cumpărare directă ║ │
 ╚════════════════╝ ╚═══════════════════╝ │
                                                                        │
                                     ┌──────────────────────────────────┘
                                     v
                    ┌──────────────────────────────────┐
                    │ Autoritatea contractantă │
                 DA │ achiziţionează un plan sau un │
               ┌────┤ proiect în domeniul planificării │
               │ │ teritoriale sau urbane, al │
               │ │ arhitecturii, al lucrărilor de │
               │ │ construcţii sau al prelucrării │
               │ │ datelor │
               │ └───────────────────────┬──────────┘
               v │ NU
    ╔════════════════════╗ │
    ║ Concurs de soluţii ║ │
    ╚════════════════════╝ │
                                            v
                            ┌────────────────────────────────┐
                         DA │ Autoritatea contractantă │
                       ┌────┤ se află într-unul din cazurile │
                       │ │ prevăzute la art. 19 alin. (2) │
                       │ │ din Ordonanţă │
                       │ └──────────────────────────┬─────┘
                       v │ NU
       ╔══════════════════════════════╗ │
       ║ Negociere cu o singură sursă ║ │
       ╚══════════════════════════════╝ │
                                                       v
                                       ┌────────────────────────────────┐
                                    DA │ Autoritatea contractantă │
                                  ┌────┤ se află într-unul din cazurile │
                                  │ │ prevăzute la art. 19 alin. (2) │
                                  │ │ din Ordonanţă │
                                  │ └──────────────────────┬─────────┘
                                  v │ NU
                      ╔═══════════════════════╗ │
                      ║ Negociere competitivă ║ │
                      ╚═══════════════════════╝ │
                                                              v
                                            DA ┌────────────────────────────┐
                                          ┌────┤ Se estimează o participare │
                                          │ │ numeroasă a ofertanţilor │
                                          │ └───────────────┬────────────┘
                                          v │ NU
                               ╔═════════════════════╗ │
                               ║ Licitaţie restrânsă ║ │
                               ╚═════════════════════╝ │
                                                               v
                                                     ╔════════════════════╗
                                                     ║ Licitaţie deschisă ║
                                                     ╚════════════════════╝    ANEXA 1B


                             DOCUMENTAŢIA STANDARD
                    PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA OFERTEI

    Secţiunea 1
    Instrucţiuni pentru ofertanţi

    NOTA PRIVIND SECŢIUNEA 1

    Secţiunea 1 conţine informaţiile generale, referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate furnizorilor, executanţilor şi prestatorilor interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura respectiva. Informaţiile din aceasta secţiune pot fi, după caz, completate, adaptate sau detaliate, în cadrul Secţiunii 2.
    În scopul asigurării transparenţei şi pentru a facilita înţelegerea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice, o serie de articole ale Ordonanţei Guvernului nr. 118/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31.08.1999, au fost reproduse în cadrul acestei secţiuni.
    Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, de a păstra neschimbate prevederile cuprinse în Secţiunea 1, având în vedere următoarele precizări:
    a) textele scrise cu caractere normale trebuie să fie transcrise în mod identic, în cadrul fiecărei documentaţii întocmite pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    b) textele scrise cu caractere italice (înclinate) reprezintă informaţii destinate persoanei care întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi nu trebuie incluse în documentaţia respectiva;
    c) textele scrise cu caractere normale, urmate de precizări scrise cu caractere italice, pot reprezenta, fie, cazuri specifice pentru care se impun prevederile respective, fie, opţiuni pentru care se optează în funcţie de situaţia concretă; în acest context, prin excepţie de la cele prevăzute la lit. a), este obligatorie numai reproducerea acelor texte scrise cu caractere normale impuse de cazul în speţă sau de opţiunea aplicabilă;
    d) documentaţia finala nu trebuie să cuprindă spaţii albe şi nici opţiuni;
    e) dacă dublarea unei informaţii este inevitabilă în alte secţiuni ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, trebuie evitate, pe cât posibil, contradicţiile între prevederi care tratează aceleaşi probleme;
    În măsura în care prevederile Secţiunii 1 nu sunt modificate în cadrul Secţiunii 2, acestea devin obligatorii, atât pentru autoritatea contractantă cât şi pentru ofertanţi/candidaţi, pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.
    Nerespectarea, de către ofertanţi/candidaţi, a instrucţiunilor din aceasta secţiune, coroborate cu prevederile din celelalte secţiuni, atrage, după caz, descalificarea ofertanţilor/candidaţilor respectivi sau respingerea ofertelor prezentate.

                        CUPRINS:

    A. Introducere
      A.1 Date generale privind autoritatea contractantă
      A.2 Surse de finanţare
      A.3 Scopul ofertei
      A.4 Principii care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică
      A.5 Procedura aplicată; justificare

    B. Calificarea ofertanţilor
      B.1 Eligibilitate
      B.2 Documente care dovedesc eligibilitatea
      B.3 Înregistrare
      B.4 Documente care dovedesc înregistrarea
      B.5 Capacitatea tehnica şi cea economico-financiară
      B.6 Documente care dovedesc capacitatea tehnica şi cea economico-financiară
      B.7 Costuri aferente prezentării scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.8 Limba de redactare a scrisorii de interes şi a documentelor de calificare
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.9 Mod de prezentare a documentelor de calificare care însoţesc scrisoarea de interes
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.10 Sigilarea şi marcarea documentelor de calificare care însoţesc scrisoarea de interes
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.11 Data limita de primire a scrisorii de interes
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.12 Scrisori de interes întârziate
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.13 Examinarea documentelor de calificare
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)
      B.14 Comunicarea rezultatului selectării candidaţilor
      (numai în cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă)

    C. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
      C.1 Conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei
      C.2 Clarificarea şi modificarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

    D. Elaborarea ofertei
      D.1 Costul asociat elaborării şi prezentării ofertei
      D.2 Limba de redactare a ofertei
      D.3 Vizitarea amplasamentului
      (numai în cazul achiziţiei de lucrări)
      D.4 Perioada de valabilitate a ofertelor
      D.5 Documentele ofertei
      D.6 Documentele care însoţesc oferta
      D.7 Propunerea tehnică
      D.8 Propunerea financiară
      D.9 Garanţia pentru participare

    E. Prezentarea ofertelor
      E.1 Mod de prezentare
      E.2 Sigilarea şi marcarea ofertei
      E.3 Data limita pentru depunerea ofertei
      E.4 Oferte întârziate
      E.5 Modificarea şi retragerea ofertei
      E.6 Oferte alternative
      (numai în cazul în care în anunţul sau în invitaţia de participare nu este precizată interdicţia de a depune oferte alternative)
      E.7 Interdicţia de a depune mai multe oferte

    F. Deschiderea şi evaluarea ofertelor
      F.1 Deschiderea ofertelor
      F.2 Confidenţialitate
      F.3 Frauda şi corupţie
      F.4 Examinarea documentelor care însoţesc oferta
      F.5 Examinarea ofertelor
      F.6 Corecţia erorilor
      F.7 Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
      F.8 Evaluarea ofertelor
      F.9 Preferinţa internă
      F.10 Stabilirea ofertei câştigătoare

    G. Atribuirea contractului de achiziţie publică
      G.1 Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
      G.2 Dreptul autorităţii contractante de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
      G.3 Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile
      (numai în cazul achiziţiei de produse)
      G.4 Termeni comerciali de contractare
      G.5 Încheierea contractului de achiziţie publică
      G.6 Garanţia de buna execuţie a contractului

    A. Introducere

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A.1 Date │A.1.1 Denumire; cod fiscal, adresă, număr de telefon, telex, │
│generale │fax şi, dacă este cazul, e-mail │
│privind │ │
│autoritatea │ │
│contractantă │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2 Surse de │A.2.1 │
│finanţare │- │
│ │- │
│ │... │
│ │(se precizează sursa sau sursele din care se finanţează │
│ │contractul de achiziţie publică) │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.3 Scopul │A.3.1 Autoritatea contractantă invită, în scopul depunerii de │
│ofertei │oferte: │
│ │a) furnizori, pentru furnizarea de produse aşa cum sunt │
│ │acestea descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul │
│ │de sarcini; │
│ │sau │
│ │b) executanţi, pentru execuţia de lucrări aşa cum sunt │
│ │acestea descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul │
│ │de sarcini; │
│ │sau │
│ │c) prestatori, pentru prestarea de servicii aşa cum sunt │
│ │acestea descrise în Fişa de date a achiziţiei şi în Caietul │
│ │de sarcini; │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.4 Principii │a) libera concurenţă │
│care stau la │b) eficienţa utilizării fondurilor publice │
│baza atribuirii│c) transparenţa │
│contractului de│d) tratament egal │
│achiziţie │e) confidenţialitatea │
│publică │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.5 Procedura │A.5.1 Pentru atribuirea acestui contract de achiziţie publică │
│aplicată; │se aplică procedura: ........... │
│justificare │Justificare: (justificarea este necesară numai în cazul în │
│ │care se aplică procedura prin negociere) │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. Calificarea ofertanţilor/candidaţilor

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B.1 Eligibi- │B.1.1 Orice furnizor, executant sau prestator, român sau │
│litate │străin, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a │
│ │participa la procedura pentru atribuirea contractului de │
│ │achiziţie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul │
│ │străin beneficiază în România de acelaşi regim de care │
│ │beneficiază şi furnizorul, executantul sau prestatorul român │
│ │în ţara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin│
│ │este rezident. │
│ │B.1.2 Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil,│
│ │orice ofertant/candidat care se află în oricare din │
│ │următoarele situaţii: │
│ │a) este insolvabil sau în stare de faliment ori lichidare, │
│ │afacerile îi sunt administrate de un judecător sindic sau │
│ │activităţile sale comerciale sunt suspendate sau este într-o │
│ │situaţie similară cu cele anterioare şi care este reglementată│
│ │prin lege; │
│ │b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa │
│ │într-una din situaţiile prevăzute la lit. a); │
│ │c) a făcut obiectul unei condamnări care are autoritatea de │
│ │lucru judecat pentru un delict în legătură cu conduita sa │
│ │profesională; │
│ │d) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, │
│ │taxelor şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; │
│ │e) furnizează informaţii false în documentele de calificare; │
│ │f) a comis o gravă greşeală, în materie profesională, pe │
│ │care autoritatea contractantă o poate invoca aducând ca dovadă│
│ │oricare mijloc probant pe care aceasta îl are la dispoziţie. │
│ │B.1.3 Persoanele fizice sau juridice, care au participat, în │
│ │orice fel, la întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi │
│ │prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare│
│ │constituită pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică, nu au dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat şi │
│ │nici subcontractor, sub sancţiunea nulităţii contractului în │
│ │cauză. │
│ │B.1.4 Filialele agenţilor economici, cu personalitate juridică│
│ │şi înregistrate în conformitate cu prevederile de la B.3.1, au│
│ │dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică în nume propriu şi, în acest│
│ │scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc │
│ │eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi cea │
│ │economico-financiară, proprii filialei. Sucursalele │
│ │neînregistrate în conformitate cu prevederile de la B.3.1 au │
│ │dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică şi de a încheia contractul │
│ │respectiv numai în numele societăţii-mamă, prin împuternicire.│
│ │În acest caz, documentele prezentate, care dovedesc │
│ │eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică şi cea │
│ │economico-financiară, trebuie să fie cele ale societăţii-mamă.│
│ │B.1.5 La procedura aplicată pentru atribuirea unui contract de│
│ │achiziţie publică nu au dreptul de a participa doua sau mai │
│ │multe filiale/sucursale ale aceleiaşi societăţi-mamă, cu │
│ │oferte distincte. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.2 Documente │B.2.1 Declaraţie pe proprie răspundere (formular B01); │
│care dovedesc │B.2.2 Certificate constatatoare privind îndeplinirea │
│eligibilitatea │obligaţiilor de plată a impozitelor şi, respectiv, a │
│ │contribuţiei pentru asigurările sociale de stat (formulare tip│
│ │eliberate de autorităţile competente din ţară în care │
│ │ofertantul/candidatul este rezident │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.3 Înregis- │B.3.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, │
│trare │oricărui ofertant/candidat, să dovedească o formă de │
│ │înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare│
│ │sau apartenenţă din punct de vedere profesional, în │
│ │conformitate cu prevederile legale din România sau din ţara în│
│ │care este stabilit, după caz, sau, în sensul de mai sus, să │
│ │facă o declaraţie pe proprie răspundere sau să prezinte un │
│ │document edificator. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.4 Documente │B.4.1 Certificat emis de Oficiul registrului comerţului de pe │
│care dovedesc │lângă Camera de comerţ şi industrie naţională sau teritorială │
│înregistrarea │sau alt certificat, extras de înregistrare judecătorească, │
│ │alte documente legale emise de autorităţi competente din ţara │
│ │în care ofertantul/candidatul este rezident. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.5 Capacitatea│B.5.1 Ofertanţii/candidaţii au obligaţia de a prezenta │
│tehnică şi cea │documentele cerute de autoritatea contractantă prin care │
│economico- │dovedesc capacitatea tehnică şi cea economico-financiară │
│financiară │precum şi de a permite verificarea de către autoritatea │
│(nu este │contractantă a capacităţilor lor de producţie, de realizare de│
│obligatorie │studii, de cercetare-dezvoltare precum şi a sistemului de │
│în cazul │asigurare a calităţii. │
│aplicării │B.5.2 Fiecare ofertant/candidat trebuie să facă dovada că │
│procedurii │îndeplineşte cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de │
│prin cerere de │selecţie calitativă (criterii de calificare); aceste cerinţe │
│ofertă de preţ)│minime sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. │
│ │Observaţie: │
│ │(numai pentru achiziţia de lucrări) │
│ │În cazul în care anumiţi executanţi intenţionează să depună │
│ │oferta comună, calitatea de contractor conducător (lider al │
│ │asociaţiei) se atestă asociatului care preia în execuţie, cu │
│ │forţa proprie, ponderea cea mai mare din valoarea totală a │
│ │lucrării. Cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de │
│ │calificare trebuie să fie îndeplinite integral de către │
│ │asociaţie şi: │
│ │- în proporţie de cel puţin 51%, de către liderul asociaţiei; │
│ │- în proporţie de cel puţin 30%, de fiecare dintre ceilalţi │
│ │asociaţi; │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.6 Documente │B.6.1 Fişa de informaţii generale privind ofertantul/ │
│care dovedesc │candidatul. (formular B02) │
│capacitatea │B.6.2 Fişa/fişe de informaţii privind experienţa similară a │
│tehnică şi cea │ofertantului/candidatului. (formular B03) │
│economico- │B.6.3 Declaraţie care conţine informaţii privind dotările │
│financiară │specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de │
│ │transport, laboratoare şi alte mijloace fixe pe care │
│ │ofertantul/candidatul se angajează a le utiliza pentru │
│ │îndeplinirea contractului de achiziţie publică. │
│ │B.6.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita │
│ │completarea unui model-tip de declaraţie, referitoare la │
│ │informaţiile prevăzute la B.6.3, caz în care trebuie să indice│
│ │acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte, în │
│ │Secţiunea 4, modelul care se cere a fi completat. │
│ │B.6.5 Declaraţie care conţine informaţii privind numărul mediu│
│ │anual al personalului angajat, asigurarea cu personal de │
│ │specialitate; numărul şi pregătirea cadrelor de conducere, │
│ │inclusiv precizarea persoanelor responsabile direct de │
│ │îndeplinirea contractului de achiziţie publică. Declaraţia │
│ │trebuie să fie însoţită de CV-uri ale persoanelor responsabile│
│ │direct cu îndeplinirea contractului precum şi, în cazul în │
│ │care este precizat în Fişa de date a achiziţiei, ale oricăror │
│ │altor specialişti cu sarcini "cheie" în îndeplinirea │
│ │contractului. │
│ │B.6.6 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita │
│ │completarea unui model-tip de declaraţie, referitoare la │
│ │informaţiile prevăzute la B.6.5, caz în care trebuie să indice│
│ │acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi să prezinte, în │
│ │Secţiunea 4, modelul care se cere a fi completat. │
│ │B.6.7 A. Achiziţia de produse sau de servicii │
│ │Certificate de calitate şi/sau alte documente echivalente care│
│ │confirmă calitatea produselor şi/sau a serviciilor. │
│ │Autorizare din partea producătorului prin care acesta este de │
│ │acord ca ofertantul să furnizeze autorităţii contractante │
│ │produsele fabricate de producătorul respectiv. (formular B04) │
│ │sau │
│ │B. Achiziţia de lucrări │
│ │Documente care atesta sistemul propriu de conducere şi de │
│ │asigurare a calităţii lucrărilor. │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │B.6.8 Recomandări din partea altor beneficiari/clienţi. │
│ │Observaţie: │
│ │Pentru lucrările prezentate în formularul B03, aceste │
│ │recomandări trebuie să fie vizate de către beneficiar/client │
│ │precum şi de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări │
│ │Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (formular B03A) │
│ │sau de către organisme similare din ţara în care au fost │
│ │executate lucrările declarate ca fiind similare, ca natura şi │
│ │complexitate, cu lucrarea ce urmează a fi executată. (numai │
│ │pentru achiziţia de lucrări) │
│ │B.6.9 Lista cu subcontractori însoţită şi de acordurile de │
│ │subcontractare; în cazul în care unul sau mai mulţi dintre │
│ │subcontractori urmează să îndeplinească mai mult de 10% din │
│ │contractul de achiziţie publică, atunci formularul B02 trebuie│
│ │să fie completat pentru fiecare dintre aceştia. │
│ │B.6.10 Obligaţii contractuale, în desfăşurare, faţă de alţi │
│ │beneficiari/clienţi. (formular B05) │
│ │B.6.11 Bilanţul contabil, din anul precedent, vizat şi │
│ │înregistrat de organele competente, rapoarte anuale, scrisori │
│ │de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi │
│ │recunoscute de audit financiar şi contabil precum şi orice │
│ │alte documente legale edificatoare prin care │
│ │ofertantul/candidatul îşi poate dovedi capacitatea │
│ │economico-financiară. │
│ │B.6.12 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în │
│ │scopul centralizării informaţiilor de natura financiară, │
│ │completarea unui model-tip de fişa de informare, caz în care │
│ │trebuie să indice acest lucru în Fişa de date a achiziţiei şi │
│ │să prezinte, în Secţiunea 4, modelul care se cere a fi │
│ │completat. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.7 Costuri │B.7.1 Candidatul va suporta toate costurile asociate │
│aferente │prezentării scrisorii de interes şi a documentelor de │
│prezentării │calificare, iar autoritatea contractantă nu va fi │
│scrisorii de │responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective │
│interes şi a │decât în cazul prevăzut la art. 94, alin. (2) din ordonanţă. │
│documentelor │ │
│de calificare │ │
│(numai în cazul│ │
│aplicării │ │
│procedurii │ │
│prin licitaţie │ │
│restrânsă sau │ │
│prin negociere)│ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.8 Limba de │B.8.1 Scrisoarea de interes (formular B1) precum şi │
│redactare a │documentele de calificare ataşate acesteia trebuie să fie │
│scrisorii de │scrise în limba specificată în anunţul de participare. │
│interes şi a │Documentele care dovedesc calificarea, emise de organisme │
│documentelor │oficiale din ţara în care candidaţii străini sunt rezidenţi, │
│de calificare │pot fi prezentate şi în limba în care acestea au fost emise, │
│(numai în cazul│cu condiţia ca ele să fie însoţite de o traducere autorizata │
│aplicării pro- │în limba specificată în anunţul de participare, caz în care, │
│cedurii prin │pentru interpretarea acestora, va prevala traducerea. │
│licitaţie │ │
│restrânsă sau │ │
│prin negociere)│ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.9 Mod de │B.9.1 Candidatul trebuie să prezinte scrisoarea de interes şi │
│prezentare a │un exemplar al documentelor de calificare în original şi │
│documentelor │într-un număr de copii al acestora conform prevederilor din │
│de calificare │anunţul de participare. În eventualitatea unei discrepanţe │
│care însoţesc │între original şi copii va prevala originalul. │
│scrisoarea │B.9.2 Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau │
│de interes │scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate, pagina cu │
│(numai în cazul│pagina, de către reprezentantul/reprezentanţii, │
│aplicării pro- │autorizat/autorizaţi corespunzător, să angajeze candidatul în │
│cedurii prin │procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.│
│licitaţie │În cazul documentelor emise de organisme oficiale abilitate în│
│restrânsă │acest sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi │
│sau prin │parafate conform prevederilor legale. │
│negociere) │B.9.3 Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris │
│ │peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către │
│ │persoana/persoanele autorizata/autorizate să semneze │
│ │documentele. │
│ │B.9.4 Autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor trebuie │
│ │să fie confirmată printr-o împuternicire scrisă care va însoţi│
│ │scrisoarea de interes. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.10 Sigilarea │B.10.1 Candidatul trebuie să sigileze originalul şi fiecare │
│şi marcarea │set de copii în plicuri separate, marcând corespunzător │
│documentelor │plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se │
│de calificare │vor introduce într-un plic exterior, închis necorespunzător │
│care însoţesc │şi netransparent. │
│scrisoarea de │B.10.2 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu │
│interes │denumirea (numele) şi adresa candidatului, pentru a permite │
│(numai în cazul│returnarea documentelor de calificare, fără a fi deschise, în │
│aplicării pro- │cazul în care scrisoarea de interes este declarată întârziată.│
│cedurii prin │B.10.3 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa │
│licitaţie │autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE │
│restrânsă │ÎNAINTE DE ORA ... ŞI DATA ...". │
│sau prin │B.10.4 Dacă plicul exterior nu este marcat conform │
│negociere) │prevederilor de la B.10.3, autoritatea contractantă nu îşi │
│ │asuma nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de│
│ │calificare. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.11 Data limi-│B.11.1 Candidatul trebuie să îşi ia toate măsurile astfel │
│tă de primire │încât scrisoarea de interes, însoţită de documentele de │
│a scrisorii de │calificare, să fie primită, de către autoritatea contractantă,│
│interes │la adresa şi până la data limita de primire a scrisorii de │
│(numai în ca- │interes, stabilite în anunţul de participare. │
│zul aplicării │B.11.2 Scrisoarea de interes însoţită de documentele de │
│procedurii prin│calificare poate fi depusa direct sau transmisă prin una din │
│licitaţie │formele prevăzute la art. 79 alin. (4) din ordonanţa. │
│restrânsă sau │Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, candidatul │
│prin negociere)│îşi asuma riscurile transmiterii, inclusiv forţa majoră. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.12 Scrisori │B.12.1 Scrisoarea de interes care este depusa/transmisă la o │
│de interes │altă adresa a autorităţii contractante decât cea stabilită în │
│întârziate │anunţul de participare sau care este primită, de către │
│(numai în cazul│autoritatea contractantă, după expirarea datei limită de │
│aplicării │primire a scrisorii de interes, se returnează nedeschisă. │
│procedurii prin│ │
│licitaţie │ │
│restrânsă sau │ │
│prin negociere)│ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.13 Examinarea│B.13.1 Documentele de calificare vor fi examinate de către │
│documentelor │comisia de evaluare constituită de autoritatea contractantă │
│de calificare │prin ...... (se specifică ordinul, decizia sau orice alt act │
│(numai în cazul│oficial prin care a fost constituită comisia de evaluare) │
│aplicării pro- │B.13.2 Fiecare candidat trebuie să îndeplinească condiţiile │
│cedurii prin │referitoare la eligibilitate şi înregistrare. Comisia de │
│licitaţie │evaluare are obligaţia de a examina documentele referitoare │
│restrânsă sau │la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară, │
│prin negociere)│prezentate de candidat, numai în măsura în care candidatul │
│ │respectiv nu a fost deja exclus ca urmare a neîndeplinirii │
│ │condiţiilor referitoare la eligibilitate şi înregistrare. │
│ │B.13.3 Orice candidat care îndeplineşte, în totalitate, │
│ │cerinţele minime corespunzătoare criteriilor de selecţie │
│ │calitativă este considerat candidat calificat. │
│ │B.13.4 Candidat calificat nu înseamnă şi candidat selectat. │
│ │Comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii │
│ │selectaţi numai pe baza cotării performantelor tehnice şi │
│ │economico-financiare ale candidaţilor calificaţi. Modalitatea │
│ │concretă de cotare (punctare) a performantelor respective este│
│ │prevăzută în Fişa de date a achiziţiei. │
│ │B.13.5 Numărul de candidaţi selectaţi: │
│ │a) se va încadra între limita minimă şi limita maximă a │
│ │intervalului precizat în anunţul de participare; │
│ │sau │
│ │b) va fi egal cu numărul precizat în anunţul de participare. │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │B.13.6 În cazul în care numărul de candidaţi care pot fi │
│ │calificaţi este mai mic decât numărul precizat în anunţul de │
│ │participare, autoritatea contractantă are dreptul, fie, de a │
│ │continua aplicarea procedurii prin transmiterea invitaţiei de │
│ │participare cu oferta tuturor candidaţilor calificaţi, fie de │
│ │a aplica prevederile de la G.2.1, lit. b). │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.14 Comunica- │B.14.1 Autoritatea contractantă are obligaţia: │
│rea rezultatu- │a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan, pe de o │
│lui selectării │parte, candidaţilor selectaţi, comunicare ce reprezintă chiar │
│candidaţilor │invitaţia de participare, la care se ataşează documentaţia │
│(numai în cazul│pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, iar pe de alta │
│aplicării pro- │parte, fiecăruia dintre ceilalţi candidaţi, în care se │
│cedurii prin │precizează faptul că a fost exclus, necalificat sau, deşi │
│licitaţie │calificat, nu a fost selectat; │
│restrânsă sau │b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel mult│
│prin negociere)│10 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit │
│ │candidaţii selectaţi; │
│ │c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea │
│ │prevăzută la B.14.2, în cel mult 5 zile de la primirea │
│ │respectivei solicitări; │
│ │B.14.2 Candidatul exclus, necalificat sau neselectat are │
│ │dreptul de a solicita, în scris, motivele excluderii, │
│ │necalificării sau neselectării; solicitarea trebuie transmisă │
│ │în cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii comunicării │
│ │prevăzute la B.14.1, lit. a). │
│ │Observaţie: │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a transmite │
│ │candidaţilor excluşi, necalificaţi sau neselectaţi, motivele │
│ │excluderii, necalificării sau neselectării lor, odată cu │
│ │transmiterea comunicării prevăzute la B.14.1, lit. a) şi fără │
│ │a mai aştepta primirea solicitării prevăzute la B.14.2. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    C. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C.1 Conţinutul │C.1.1 Conţinutul documentaţiei pentru elaborarea şi │
│documentaţiei │prezentarea ofertei este prezentat mai jos şi trebuie citit │
│pentru elabo- │împreună cu orice comunicare emisă în conformitate cu │
│rarea şi pre- │prevederile de la C.2. │
│zentarea │Secţiunea 1: Instrucţiuni pentru ofertanţi │
│ofertei │Secţiunea 2: Fişa de date a achiziţiei │
│ │Secţiunea 3: Caiet de sarcini │
│ │Secţiunea 4: Formulare şi modele │
│ │Secţiunea 5: Condiţii generale de contractare │
│ │Secţiunea 6: Condiţii specifice de contractare │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│C.2 Clarifica- │C.2.1 Orice furnizor, executant sau prestator, care a obţinut │
│rea şi modifi- │un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea │
│carea documen- │ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificări │
│taţiei pentru │despre elementele cuprinse în aceasta. │
│elaborarea şi │C.2.2 Autoritatea contractantă are obligaţia: │
│prezentarea │a) de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificări, │
│ofertei │cu condiţia ca solicitările respective să fi fost primite cu: │
│ │i) 10 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor; │
│ │sau │
│ │ii) 7 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor; │
│ │(în cazul prevăzut la art. 48 din ordonanţa sau în cazul │
│ │aplicării procedurii prin cerere de oferta de preţ) │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │b) de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări │
│ │numai până cu: │
│ │i) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor │
│ │(în cazul prevăzut la lit. a), pct. (i)) │
│ │sau │
│ │ii) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor; │
│ │(în cazul prevăzut la lit. a), pct. (ii)) │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │c) de a transmite conţinutul răspunsului către toţi furnizorii│
│ │executanţii sau prestatorii care au obţinut un exemplar din │
│ │documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luând │
│ │măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat│
│ │clarificările respective. │
│ │C.2.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a completa, din │
│ │proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia │
│ │pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. Orice astfel de │
│ │completare va fi comunicată în scris, până cu: │
│ │a) 6 zile; (în cazul prevăzut la C.2.2, lit. a), pct. (i)) │
│ │sau │
│ │b) 4 zile; (în cazul prevăzut la C.2.2, lit.a), pct. (ii)) │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, tuturor │
│ │furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut │
│ │un exemplar din documentaţia respectivă. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    D. Elaborarea ofertei

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│D.1 Costul │D.1.1 Ofertantul va suporta toate costurile asociate │
│asociat │elaborării şi prezentării ofertei sale precum şi a documente- │
│elaborării şi │lor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu va fi │
│prezentării │responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective │
│ofertei │decât în cazul prevăzut la art. 94, alin. (2) din ordonanţă. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.2 Limba de │D.2.1 Oferta, documentele care o însoţesc precum şi orice alte│
│redactare a │comunicări dintre ofertant şi autoritatea contractantă trebuie│
│ofertei │să fie scrise în limba specificată în Fişa de date a │
│ │achiziţiei. │
│ │Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare │
│ │etc.) şi documentele de calificare emise de organisme oficiale│
│ │din ţara în care ofertanţii străini sunt rezidenţi, pot fi │
│ │prezentate şi în altă limbă, cu condiţia ca ele să fie │
│ │însoţite de o traducere autorizată în limba specificată în │
│ │Fişa de date a achiziţiei, caz în care, pentru interpretarea │
│ │acestora, va prevala traducerea. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.3 Vizitarea │D.3.1 Executantului i se recomandă să viziteze şi să examineze│
│amplasamentului│amplasamentul lucrării, inclusiv împrejurimile, şi să obţină │
│(numai în cazul│toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării │
│achiziţiei de │ofertei. Costul aferent vizitării amplasamentului se suportă │
│lucrări) │de către executant. │
│ │D.3.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a permite │
│ │personalului sau agenţilor executantului să viziteze │
│ │amplasamentul lucrării dacă se îndeplinesc următoarele │
│ │condiţii: │
│ │a) executantul îşi asuma responsabilitatea în cazul producerii│
│ │unui eventual accident care s-ar putea solda cu moartea sau │
│ │rănirea fizică a unei persoane şi/sau cu pierderea sau │
│ │deteriorarea proprietăţii; şi │
│ │b) executantul urmează să suporte orice alte cheltuieli, │
│ │pierderi sau daune antrenate ca rezultat al vizitei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.4. Perioada │D.4.1 Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă │
│de valabilitate│pe toată perioada de valabilitate prevăzută în Fişa de date a │
│a ofertelor │achiziţiei; orice ofertă valabilă pentru o perioadă de timp │
│ │mai mică decât cea prevăzută în Fişa de date a achiziţiei va │
│ │fi respinsă de către comisia de evaluare ca fiind │
│ │necorespunzătoare. │
│ │D.4.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita │
│ │ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de │
│ │expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea │
│ │acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilita-│
│ │te a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru │
│ │participare trebuie să fie prelungită în mod corespunzător. În│
│ │orice situaţie, autoritatea contractantă nu are dreptul de a │
│ │solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai│
│ │mult de 30 de zile. │
│ │D.4.3 Ofertantul are obligaţia de a comunica autorităţii │
│ │contractante dacă este de acord sau nu cu prelungirea │
│ │perioadei de valabilitate a ofertei. │
│ │D.4.4 Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea │
│ │perioadei de valabilitate a ofertei se considera că şi-a │
│ │retras oferta, fără ca acest fapt să atragă după sine │
│ │pierderea garanţiei pentru participare. │
│ │D.4.5 Autoritatea contractantă nu are dreptul de a solicita │
│ │modificarea ofertei de către ofertantul care este de acord cu │
│ │prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei iar acesta, la│
│ │rândul sau, nu are dreptul de a-şi modifica oferta. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.5 Documentele│D.5.1 Oferta, elaborată de către ofertant, trebuie să cuprindă│
│ofertei │următoarele: │
│ │D.5.1.1 Propunerea tehnică │
│ │Ofertantul va elabora propunerea tehnică astfel încât aceasta │
│ │să respecte, în totalitate, cerinţele prevăzute în caietul de │
│ │sarcini. │
│ │D.5.1.2 Propunerea financiară │
│ │Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât │
│ │aceasta să furnizeze toate informaţiile cu privire la preţ, │
│ │tarif, dacă este cazul - condiţii de cost ale creditului │
│ │(extern, furnizor) precum şi alte condiţii financiare legate │
│ │de obiectul contractului de achiziţie publică; │
│ │În scopul facilitării evaluării ofertelor, ofertanţii au │
│ │obligaţia de a completa formularele şi modelele din Secţiunea │
│ │4, după cum se precizează în Fişa de date a achiziţiei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.6 Documentele│D.6.1 Scrisoarea de înaintare │
│care însoţesc │Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare în │
│oferta │conformitate cu formularul B02 prevăzut în Secţiunea 4. │
│ │D.6.2 Împuternicirea │
│ │Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă; prin │
│ │care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul │
│ │în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică. │
│ │D.6.3 Garanţia pentru participare │
│ │Ofertantul trebuie să prezinte garanţia pentru participare în │
│ │conformitate cu prevederile referitoare la cuantumul şi forma │
│ │de prezentare a acesteia, aşa cum sunt precizate în Fişa de │
│ │date a achiziţiei. │
│ │D.6.4 Documentele de calificare (numai în cazul aplicării │
│ │procedurii prin licitaţie deschisă sau prin cerere de ofertă │
│ │de preţ) │
│ │Ofertantul trebuie să prezinte documentele care dovedesc │
│ │eligibilitatea, înregistrarea, respectiv, capacitatea tehnica │
│ │şi cea economico-financiară, în conformitate cu prevederile de│
│ │la B.2, B.4 şi B.6 şi completând corespunzător formularele şi │
│ │modelele din Secţiunea 4, după cum se precizează în Fişa de │
│ │date a achiziţiei. │
│ │Observaţie: │
│ │În cazul aplicării procedurii prin licitaţie restrânsă sau │
│ │prin negociere competitivă, documentele de calificare se depun│
│ │odată cu scrisoarea de interes. Totuşi, autoritatea │
│ │contractantă are dreptul de a solicita documente suplimentare │
│ │de calificare sau, în cazul în care între etapa de selecţie şi│
│ │etapa de evaluare a ofertelor perioada de timp este mai mare │
│ │de 90 de zile, reconfirmarea celor care au fost prezentate │
│ │împreună cu scrisoarea de interes; în aceasta situaţie, D.6.4 │
│ │este aplicabil şi atunci când se aplica procedura prin │
│ │licitaţie restrânsă sau prin negociere competitivă. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.7 Propunerea │D.7.1 Ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii │
│tehnică │produselor, lucrărilor şi serviciilor cu cerinţele prevăzute │
│ │în caietul de sarcini. │
│ │În acest scop propunerea tehnică va conţine, după caz: │
│ │A. Achiziţia publică de produse │
│ │a) o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice şi │
│ │funcţionale esenţiale a produselor ce urmează a fi furnizate, │
│ │însoţită, dacă este cazul, de documentaţia tehnică aferentă; │
│ │b) un comentariu articol cu articol a specificaţiilor tehnice │
│ │conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze │
│ │corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile respective;│
│ │c) o descriere a calităţii materialelor, a utilajelor precum │
│ │şi a mâinii de lucru utilizate pentru realizarea produselor │
│ │ce urmează a fi furnizate; │
│ │d) mostre, certificate, agremente şi orice alte documente │
│ │asemenea solicitate în Fişa de date a achiziţiei; │
│ │e) graficul de livrare a produselor (formular D01P); │
│ │f) o descriere a modului de asigurare a serviciilor │
│ │postvânzare şi asistenţa tehnica, inclusiv angajamente privind│
│ │livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pe │
│ │termen lung. │
│ │sau │
│ │B. Achiziţia publică de lucrări │
│ │a) programul calităţii, care concretizează sistemul de │
│ │asigurare şi de conducere a calităţii la particularităţile │
│ │lucrării ce face obiect al ofertei, elaborat şi avizat de │
│ │specialişti sau de organisme abilitate în acest sens; │
│ │Programul calităţii trebuie să cuprindă: │
│ │ (i) descrierea sistemului calităţii, aplicat la lucrare, │
│ │inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calităţii; │
│ │ (ii) listele procedurilor tehnice de execuţie a │
│ │principalelor categorii de lucrări privind realizarea │
│ │obiectivului şi planul de control al calităţii, verificării şi│
│ │încercării; │
│ │ (iii) laboratoarele utilizate şi autorizate, de grad │
│ │corespunzător lucrărilor. │
│ │b) graficul de execuţie a lucrării (formular D01L). │
│ │c) listele cantităţilor de lucrări completate pe capitole, │
│ │aferente categoriilor de lucrări (formular D04L - secţiunea │
│ │tehnică); ofertanţii au deplină libertate de a-şi prevedea în │
│ │oferta propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu │
│ │respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în │
│ │proiectul tehnic, în Caietul de sarcini şi în alte acte │
│ │normative în vigoare care reglementează execuţia lucrărilor. │
│ │d) fişele tehnice aferente listelor cu cantităţile de utilaje │
│ │şi echipamente tehnologice, cu montaj şi independente, │
│ │inclusiv cu dotările, aferente lucrării a carei dobândire face│
│ │obiectul contractului de execuţie (formular D09L); │
│ │sau │
│ │C. Achiziţia publică de servicii │
│ │a) o descriere detaliată a metodologiei şi a planului de lucru│
│ │conceput pentru prestarea serviciilor; │
│ │b) activităţile şi sarcinile concrete care vor fi încredinţate│
│ │personalului declarat conform prevederilor de la B.6.5 (sau, │
│ │dacă este cazul, de la B.6.6) şi graficul de timp prevăzut │
│ │pentru îndeplinirea activităţilor şi sarcinilor respective │
│ │(formular D01S); │
│ │c) un comentariu articol cu articol a specificaţiilor tehnice │
│ │conţinute în caietul de sarcini, prin care să se demonstreze │
│ │corespondenta propunerii tehnice cu specificaţiile respective.│
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │D.7.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita │
│ │ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei, │
│ │completarea unor modele-tip care permit, în funcţie de │
│ │particularităţile achiziţiei sau a tipului de contract, │
│ │furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la │
│ │elementele propunerii tehnice. În acest caz, modelele care se │
│ │cer a fi completate trebuie să se regăsească în cadrul │
│ │Secţiunii 4. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.8 Propunerea │D.8.1 Ofertantul trebuie să prezinte formularul de ofertă │
│financiară │(Formular D00) care reprezintă elementul principal al │
│ │propunerii financiare. Celelalte formulare aferente │
│ │propunerii financiare se vor completa corespunzător │
│ │încadrării: │
│ │ a) produselor; │
│ │sau │
│ │ b) lucrărilor; │
│ │sau │
│ │ c) serviciilor; │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │în una din următoarele grupe: │
│ │A. Achiziţia publică de produse │
│ │Grupa IA: Produse fabricate în România, pentru care: │
│ │ a) mâna de lucru formată din cetăţeni români; sau │
│ │ b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale │
│ │ produsului finit de origine română; sau │
│ │ c) orice combinaţie între cazurile prevăzute │
│ │ la lit. a) şi b); │
│ │reprezintă cel puţin 40% din preţul "franco fabrică" │
│ │(exwork-EXW). │
│ │Grupa IB: Produse fabricate în România, pentru care: │
│ │ a) mâna de lucru formată din cetăţeni români; sau │
│ │ b) materiile prime şi/sau orice alte părţi componente ale │
│ │ produsului finit, de origine română; sau │
│ │ c) orice combinaţie între cazurile prevăzute │
│ │ la lit. a) şi b); │
│ │reprezintă mai puţin de 40% din preţul "franco fabrică" │
│ │(exwork-EXW). │
│ │Grupa IC: Produse de origine străină │
│ │sau │
│ │B. Achiziţia publică de lucrări. │
│ │Grupa IIA: Lucrări ce urmează a fi executate: │
│ │ a) cu mână de lucru formată din cetăţeni români care │
│ │ reprezintă cel puţin 90% din totalul mâinii de lucru │
│ │ utilizate pentru îndeplinirea contractului; │
│ │ b) de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane │
│ │ juridice române şi care urmează să îndeplinească cel │
│ │ puţin 65% din valoarea contractului de lucrări. │
│ │Grupa IIB: Lucrări care nu îndeplinesc condiţiile de încadrare│
│ │în grupa IIA. │
│ │sau │
│ │C. Achiziţia publică de servicii │
│ │Grupa IIIA: Servicii pentru care cel puţin 40% din valoarea │
│ │contractului de servicii urmează să se îndeplinească: │
│ │ a) cu mână de lucru formată din cetăţeni români; sau │
│ │ b) de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane │
│ │ fizice sau juridice române. │
│ │Grupa IIIB: Servicii care nu îndeplinesc condiţiile de │
│ │încadrare în grupa IIIA. │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │D.8.2 Încadrarea incorectă, de către ofertant, a: │
│ │ a) produselor; │
│ │sau │
│ │ b) lucrărilor; │
│ │sau │
│ │ c) serviciilor; │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │într-una din grupele prevăzute la D.8.1, nu constituie motiv │
│ │de respingere a ofertei; într-o astfel de situaţie, comisia │
│ │de evaluare are obligaţia reîncadrării acestora în grupa │
│ │corespunzătoare. │
│ │D.8.3 │
│ │A. Achiziţia publică de produse │
│ │ a) Pentru produse care se încadrează în grupa IA şi IB │
│ │ofertantul va completa formularul D02P, în care preţul │
│ │ofertat este detaliat după cum urmează: │
│ │ i) preţul "franco fabrică" (exwork-EXW), inclusiv toate │
│ │impozitele şi taxele deja plătite sau plătibile; │
│ │ ii) preţul pentru furnizarea produselor la destinaţia │
│ │finală, aşa cum este aceasta specificată în Fişa de date a │
│ │achiziţiei, respectiv preţul EXW la care se adauga preţul │
│ │pentru transportul intern, asigurare precum şi alte costuri │
│ │locale şi servicii neprevăzute; │
│ │ iii) taxa pe valoarea adăugată; │
│ │ b) Pentru produse care se încadrează în grupa IC ofertantul │
│ │va completa formularul D03P, în care preţul ofertat este │
│ │detaliat după cum urmează: │
│ │ i) preţul "cost, asigurare şi navlu" (cost, insurance and │
│ │freight - CIF) sau "fracht şi asigurări plătite până la ..." │
│ │(carriage and insurance paid to - CIP); │
│ │ ii) preţul pentru furnizarea produselor la destinaţia │
│ │finală, aşa cum este aceasta specificată în Fişa de date a │
│ │achiziţiei, respectiv preţul CIF sau CIP la care se adaugă │
│ │preţul pentru transportul intern, asigurare, impozite şi taxe
│ │plătibile la frontieră precum şi alte costuri locale şi │
│ │servicii neprevăzute; │
│ │ iii) taxa pe valoarea adăugată. │
│ │sau │
│ │B. Achiziţia publică de lucrări │
│ │Ofertantul va evidenţia, prin completarea formularelor │
│ │corespunzătoare din Secţiunea 4, următoarele: │
│ │ a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată │
│ │(Centralizatorul financiar al obiectelor), inclusiv taxa pe │
│ │valoarea adăugată care va fi evidenţiată distinct (formular │
│ │D02L); │
│ │ b) valoarea pe fiecare obiect al lucrării ce urmează a fi │
│ │executată (Centralizatorul financiar al categoriilor de │
│ │lucrări), inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi │
│ │evidenţiată distinct (formular D03L); │
│ │ c) valoarea fiecărui deviz aferent categoriilor de lucrări │
│ │(Listele cantităţilor de lucrări) - (formular D04L - secţiunea│
│ │financiară); │
│ │ d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale (Lista │
│ │consumurilor de resurse materiale) - (formular D05L); │
│ │ d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale (Lista │
│ │consumurilor de resurse materiale) - (formular D05L); │
│ │ e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru (Lista │
│ │consumurilor cu mana de lucru) - (formular D06L); │
│ │ f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de │
│ │construcţii (Lista consumurilor de ore de funcţionare a │
│ │utilajelor de construcţii) - (formular D07L); │
│ │ g) valoarea consumurilor totale privind transporturile │
│ │(Lista consumurilor privind transporturile) - (formular D08L);│
│ │ h) valoarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, cu │
│ │montaj şi independente, inclusiv a dotărilor, aferente │
│ │lucrării a carei dobândire face obiectul achiziţiei publice │
│ │(Lista cantităţilor de utilaje şi echipamente tehnologice) - │
│ │(formular D10L); │
│ │sau │
│ │C. Achiziţia publică de servicii │
│ │Ofertantul va evidenţia, prin completarea formularului D02S, │
│ │preţul total/tariful ofertat pentru prestarea serviciilor, │
│ │defalcat pe activităţi (game) şi/sau pe faze, după cum │
│ │urmează: │
│ │ i) remuneraţia personalului necesar pentru îndeplinirea │
│ │contractului de servicii; │
│ │ ii) preţul total/tariful pentru prestarea serviciilor, │
│ │respectiv remuneraţia personalului necesar pentru îndeplinirea│
│ │contractului de servicii la care se adaugă costurile pentru │
│ │transportul intern şi/sau internaţional, pentru diurna şi │
│ │cazare (dacă este cazul), pentru instrumente, echipamente şi │
│ │diverse consumabile, pentru asigurări precum şi alte costuri │
│ │locale şi servicii neprevăzute; │
│ │ iii) taxa pe valoarea adăugată; │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
│ │D.8.4 Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita │
│ │ofertanţilor, precizând aceasta în Fişa de date a achiziţiei, │
│ │completarea unor modele-tip care permit, în funcţie de │
│ │particularităţile achiziţiei sau ale tipului de contract, │
│ │furnizarea de informaţii suplimentare referitoare la preţ, │
│ │tarif sau condiţii financiare specifice. În acest caz, │
│ │modelele respective trebuie să se regăsească în cadrul │
│ │Secţiunii 4. │
│ │D.8.5 Termenii EXW, CIF, CIP se utilizează în conformitate cu │
│ │regulile şi uzanţele uniforme în comerţul internaţional │
│ │"INCOTERMS", ediţia actuala publicată de Camera Internaţională│
│ │de Comerţ, Paris. │
│ │D.8.6 În situaţia în care se accepta actualizarea valorii │
│ │contractului cât şi în scopul monitorizării procedurilor │
│ │pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, │
│ │ofertantul are obligaţia de a exprima propunerea financiară │
│ │atât în lei cât şi în euro. Echivalentul în euro a valorii │
│ │exprimate în lei se va determina corespunzător cursului mediu │
│ │al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională a României │
│ │pentru ziua precizată în Fişa de date a achiziţiei (aceasta zi│
│ │indica, implicit, reperul în timp la care se considera valabil│
│ │costul resurselor utilizate la elaborarea ofertelor). │
│ │D.8.7 În cazul în care contractul de achiziţie publică este │
│ │finanţat printr-un credit extern, atunci ofertantul trebuie să│
│ │prezinte şi oferta de credit extern a băncii finanţatoare. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.9 Garanţia │D.9.1 Ofertantul trebuie să constituie garanţia pentru │
│pentru │participare în cuantumul şi pentru o perioada de valabilitate │
│participare │aşa cum sunt acestea prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. │
│ │D.9.2 Garanţia pentru participare este necesară pentru a │
│ │proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual │
│ │comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga │
│ │perioada derulată până la încheierea contractului de achiziţie│
│ │publică. │
│ │D.9.3 Garanţia pentru participare se exprimă în lei sau într-o│
│ │valută liber convertibilă şi poate fi constituită în │
│ │următoarele forme: │
│ │ a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii │
│ │contractante (Formular 3); │
│ │ b) ordin de plata în contul autorităţii contractante; │
│ │ c) fila CEC pe numele autorităţii contractante; │
│ │ d) lichidităţi şi/sau titluri de valoare, depuse la casieria│
│ │autorităţii contractante. │
│ │D.9.4 Comisia de evaluare are obligaţia de a nu lua în │
│ │considerare ofertele care nu sunt însoţite de dovada │
│ │constituirii garanţiei pentru participare. │
│ │D.9.5 Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garanţia │
│ │pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând │
│ │suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în │
│ │oricare din următoarele situaţii: │
│ │ a) îşi retrage oferta, în perioada de valabilitate a │
│ │acesteia; │
│ │ b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie │
│ │garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a │
│ │ofertei; │
│ │ c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza să semneze│
│ │contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a │
│ │ofertei; │
│ │D.9.6 Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a│
│ │cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se │
│ │returnează de către autoritatea contractantă în cel mult 3 │
│ │zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie │
│ │publică. │
│ │D.9.7 Garanţia pentru participare, constituită de ofertanţii a│
│ │căror oferta nu a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se │
│ │returnează de către autoritatea contractantă cât mai repede │
│ │posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data │
│ │expirării perioadei de valabilitate a ofertei şi sau a │
│ │perioadei prevăzute la art. 66 alin. (5) din ordonanţă. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    E. Prezentarea ofertelor

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│E.1 Mod de │E.1.1 Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei şi│
│prezentare │al documentelor care o însoţesc, în original, şi un număr de │
│ │copii al acestora conform prevederilor din Fişa de date a │
│ │achiziţiei. În eventualitatea unei discrepanţe între original │
│ │şi copii va prevala originalul. │
│ │E.1.2 Originalul şi copia/copiile trebuie să fie tipărite sau │
│ │scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate, pagina cu │
│ │pagina, de reprezentantul/reprezentanţii autorizat/autorizaţi │
│ │corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul │
│ │documentelor emise de organisme oficiale abilitate în acest │
│ │sens, documentele respective trebuie să fie semnate şi │
│ │parafate conform prevederilor legale. │
│ │E.1.3 Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste│
│ │cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către │
│ │persoana/persoanele autorizata/autorizate să semneze oferta. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.2 Sigilarea │E.2.1 Ofertantul trebuie să sigileze originalul şi fiecare set│
│şi marcarea │de copii în plicuri separate, marcând corespunzător plicurile │
│ofertei │cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor │
│ │introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi │
│ │netransparent. │
│ │E.2.2 Plicurile interioare trebuie să fie marcate cu denumirea│
│ │şi adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei, │
│ │fără a fi deschisă, în cazul în care oferta respectiva este │
│ │declarată întârziată. Propunerea tehnică, propunerea │
│ │financiară şi, dacă este cazul, documentele de calificare şi │
│ │ofertele alternative, se vor introduce, după cum este prevăzut│
│ │în Fişa de date a achiziţiei, în plicuri distincte, marcate │
│ │corespunzător. │
│ │E.2.3 Plicul exterior trebuie să fie marcat cu adresa │
│ │autorităţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE │
│ │ÎNAINTE DE ORA ... ŞI DATA ... " (se precizează ora şi data │
│ │stabilite pentru deschiderea ofertelor). │
│ │E.2.4 Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor│
│ │de la E.2.3, autoritatea contractantă nu îşi asuma nici o │
│ │responsabilitate pentru rătăcirea ofertei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.3 Data limită│E.3.1 Ofertantul trebuie să îşi ia toate măsurile astfel încât│
│şi modalităţi │oferta să fie primită, de către autoritatea contractantă, până│
│pentru │la data limita pentru depunere stabilită în anunţul sau în │
│depunerea │invitaţia de participare. │
│ofertei │E.3.2 Ofertele pot fi transmise prin poştă sau depuse direct, │
│ │de către ofertant, la adresa indicată în anunţul sau în │
│ │invitaţia de participare. Indiferent de modalitatea de │
│ │depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile │
│ │transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră. │
│ │E.3.3 Autoritatea contractantă are dreptul, în mod │
│ │excepţional, de a decala data limită pentru depunerea ofertei,│
│ │caz în care aceasta are obligaţia de a comunica noua dată │
│ │limită, în scris, tuturor furnizorilor, executanţilor sau │
│ │prestatorilor care au obţinut un exemplar din documentaţia │
│ │pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.4 Oferte │E.4.1 Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă a │
│întârziate │autorităţii contractante decât cea stabilită în anunţul sau │
│ │prin invitaţia de participare sau care este primită, de către │
│ │autoritatea contractantă, după expirarea datei limită, pentru │
│ │depunere, se returnează nedeschisă. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.5 Modificarea│E.5.1 Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau retrage │
│şi retragerea │oferta înainte de data limita stabilită pentru depunerea │
│ofertei │ofertei. │
│ │E.5.2 În cazul în care ofertantul doreşte să opereze │
│ │modificări în oferta deja depusă, atunci acesta are obligaţia │
│ │de a asigura primirea modificărilor respective, de către │
│ │autoritatea contractantă, până la data limită pentru depunerea│
│ │ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei, │
│ │modificările trebuie prezentate în conformitate cu prevederile│
│ │de la E.1 - E.4, cu amendamentul că, pe plicul exterior, se va│
│ │marca, în mod obligatoriu, şi inscripţia "MODIFICĂRI". │
│ │E.5.3 Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica │
│ │oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor,│
│ │sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru │
│ │atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii │
│ │garanţiei pentru participare. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.6 Oferte │E.6.1 Ofertantul are dreptul de a depune, în plus faţă de │
│alternative │oferta de bază, şi alte oferte, denumite oferte alternative, │
│(numai în cazul│care se pot abate, într-o anumită măsura, de la cerinţele │
│în care în │prevăzute în caietul de sarcini. │
│anunţul sau în │E.6.2 Ofertantul care intenţionează să depună oferta │
│invitaţia de │alternativa are obligaţia de a depune şi oferta de baza. │
│participare nu │Oferta alternativa trebuie să respecte, din punct de vedere al│
│s-a precizat │soluţiilor şi exigenţelor de calitate, cerinţele minimale │
│interdicţia de │prevăzute în caietul de sarcini. │
│a depune oferte│E.6.3 Comisia de evaluare nu va lua în considerare ofertele │
│alternative) │alternative dacă acestea nu respecta prevederile de la E.6.2. │
│ │În cazul achiziţiei de lucrări, comisia de evaluare are │
│ │obligaţia de a lua decizia de acceptare a ofertelor │
│ │alternative numai după exprimarea, de către proiectant, a │
│ │punctului sau de vedere cu privire la fiecare oferta │
│ │alternativa în parte. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E.7 Interdicţia│E.7.1 Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură │
│de a depune mai│ofertă de bază. Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune │
│multe oferte │alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. │
│ │E.7.2 Furnizorii, executanţii sau prestatorii, nominalizaţi ca│
│ │subcontractori în cadrul uneia sau mai multor oferte, nu au │
│ │dreptul de a depune oferta în nume propriu. │
│ │E.7.3 Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge orice │
│ │ofertă pentru care se constată nerespectarea prevederilor de │
│ │la E.7.1 şi E.7.2 │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    F. Deschiderea şi evaluarea ofertelor

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│F.1 Deschiderea│F.1.1 Deschiderea ofertelor se va face de către comisia de │
│ofertelor │evaluare, constituită de autoritatea contractantă prin ..... │
│ │(se specifică ordinul, decizia sau alt act oficial prin care a│
│ │fost constituită comisia de evaluare), la data şi în locul │
│ │indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. Orice │
│ │ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentanţii săi,│
│ │la deschidere. │
│ │F.1.2 Plicurile vor fi deschise de către preşedintele comisiei│
│ │de evaluare care are obligaţia de a anunţa: │
│ │ a) denumirea (numele) ofertanţilor; │
│ │ b) modificările şi retragerile de oferte; │
│ │ c) existenta garanţiilor de participare; │
│ │ d) elementele principale ale propunerilor financiare, │
│ │inclusiv preţul; │
│ │ e) propuneri de oferte alternative (dacă este cazul); │
│ │ f) orice alte detalii şi precizări pe care comisia de │
│ │evaluare le considera necesare. │
│ │Nici o oferta nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia │
│ │ofertelor care se returnează nedeschise, conform prevederilor │
│ │de la E.4 precum şi a celor care nu fac dovada constituirii │
│ │garanţiei pentru participare. │
│ │F.1.3 Comisia de evaluare va întocmi un proces-verbal de │
│ │deschidere care trebuie să includă informaţiile anunţate │
│ │conform prevederilor de la F.1.2 şi care urmează să fie semnat│
│ │atât de către membrii comisiei cât şi de către reprezentanţii │
│ │ofertanţilor care sunt prezenţi la deschiderea ofertelor. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.2 Confiden- │F.2.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra │
│ţialitate │confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei precum şi │
│ │asupra oricărei informaţii suplimentare, solicitate │
│ │ofertantului, şi a carei dezvăluire ar putea aduce atingere │
│ │dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea │
│ │intelectuală sau secretele comerciale. │
│ │F.2.2 Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvălui, │
│ │ofertanţilor sau altor persoane neimplicate oficial în │
│ │procedura de achiziţie publică, informaţii legate de propria │
│ │activitate, până când nu a fost comunicat rezultatul aplicării│
│ │procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică. │
│ │F.2.3 Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a semna pe │
│ │propria răspundere, înainte de deschiderea ofertelor, o │
│ │declaraţie de confidenţialitate prin care se angajează să │
│ │respecte prevederile de la F.2.1 şi F.2.2 şi prin care │
│ │confirma, totodată, că nu se afla în nici una dintre │
│ │situaţiile prevăzute la art. 55 din ordonanţa. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.3 Fraudă şi │F.3.1 Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a │
│corupţie │încerca să influenţeze comisia de evaluare în procesul de │
│ │examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire │
│ │a ofertei câştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de │
│ │la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică. │
│ │F.3.2 Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de│
│ │evaluare, asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din │
│ │momentul deschiderii ofertelor până în momentul atribuirii │
│ │contractului de achiziţie publică. Ofertantul are dreptul de a│
│ │aduce clarificări şi orice alte informaţii suplimentare la │
│ │oferta şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca │
│ │urmare a unei solicitări din partea comisiei de evaluare. │
│ │F.3.3 Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice │
│ │ofertant în cazul în care se dovedeşte că acesta a fost sau │
│ │este angajat în practici corupte sau frauduloase în legătura │
│ │cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică. │
│ │F.3.4 În sensul prevederilor de la F.3.3, se înţelege prin: │
│ │ a) "practică coruptă" - oferirea, darea, primirea sau │
│ │solicitarea oricărui lucru de valoare, în scopul influenţării │
│ │acţiunilor oricărei persoane implicate în aplicarea procedurii│
│ │pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau în │
│ │îndeplinirea contractului respectiv; │
│ │ b) "practica frauduloasă" - prezentarea eronată a faptelor, │
│ │în scopul influenţării aplicării procedurii pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică sau îndeplinirii │
│ │contractului respectiv, în detrimentul autorităţii │
│ │contractante; include şi practica ilicită între ofertanţi │
│ │(înainte sau după depunerea ofertelor) prin care aceştia │
│ │stabilesc preţuri artificiale, care nu sunt rezultatul liberei│
│ │concurente; │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.4 Examinarea │F.4.1 Comisia de evaluare are obligaţia de a examina: │
│documentelor │ a) respectarea regulilor formale de depunere şi prezentare a│
│care însoţesc │documentelor care însoţesc oferta; │
│oferta │ b) îndeplinirea, de către fiecare ofertant, a condiţiilor de│
│ │calificare prevăzute la B.1, B.3 şi B.5. │
│ │F.4.2 Fiecare ofertant trebuie să îndeplinească condiţiile │
│ │referitoare la eligibilitate şi înregistrare. │
│ │Comisia de evaluare are obligaţia de a examina documentele │
│ │referitoare la capacitatea tehnică şi cea economico- │
│ │financiară, prezentate de ofertant, numai în măsura în care │
│ │ofertantul respectiv nu a fost deja exclus ca urmare a │
│ │neîndeplinirii condiţiilor referitoare la eligibilitate şi │
│ │înregistrare. │
│ │Orice ofertant care îndeplineşte, în totalitate, cerinţele │
│ │minime corespunzătoare criteriilor de selecţie calitativă este│
│ │considerat ofertant calificat. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.5 Examinarea │F.5.1 Comisia de evaluare are obligaţia de a examina ofertele │
│ofertelor │tuturor: │
│ │ a) ofertanţilor declaraţi calificaţi (numai în cazul │
│ │aplicării procedurii prin licitaţie deschisă sau prin cerere │
│ │de ofertă); │
│ │sau │
│ │ b) candidaţilor selectaţi (numai în cazul aplicării │
│ │procedurii prin licitaţie restrânsă sau prin negociere │
│ │competitivă). │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │F.5.2 Comisia de evaluare are obligaţia de a verifica: │
│ │ a) respectarea regulilor formale de depunere şi prezentare a│
│ │ofertelor; │
│ │ b) respectarea regulilor de completare a formularelor şi │
│ │modelelor prevăzute în Secţiunea 4; │
│ │ c) conformitatea fiecărei propuneri tehnice şi financiare cu│
│ │cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi │
│ │prezentarea ofertei. │
│ │În acest scop, în cazul unor omisiuni care pot fi corectate, │
│ │comisia de evaluare va stabili care sunt completările şi │
│ │clarificările necesare pentru ca oferta să devină │
│ │corespunzătoare precum şi perioada de timp acordată pentru │
│ │remedierea omisiunilor constatate. Ofertantul nu are dreptul │
│ │ca, prin completările şi clarificările pe care le prezintă, să│
│ │modifice conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii │
│ │financiare. │
│ │F.5.3 În cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit│
│ │de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat│
│ │sau prestat, comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, │
│ │în scris şi, oricum, înainte de a lua vreo decizie de │
│ │respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le │
│ │considera relevante cu privire la oferta precum şi de a │
│ │verifica răspunsurile care justifica preţul respectiv. │
│ │F.5.4 Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta │
│ │în oricare din următoarele cazuri: │
│ │ a) oferta nu respectă, în totalitate, cerinţele prevăzute în│
│ │documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, sau nu │
│ │poate deveni corespunzătoare în urma transmiterii │
│ │completărilor şi clarificărilor solicitate; │
│ │ b) ofertantul nu transmite, în perioada precizată de către │
│ │comisia de evaluare, completările şi clarificările solicitate;│
│ │ c) ofertantul modifica, în mod substanţial, prin │
│ │completările şi clarificările pe care le prezintă, conţinutul │
│ │propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare; │
│ │ d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele │
│ │contractuale, propuneri care sunt, în mod evident, │
│ │dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; │
│ │ e) explicaţiile solicitate conform F.5.3 nu sunt concludente│
│ │sau credibile; │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.6 Corecţia │F.6.1 Prin excepţie de la prevederile F.5.2, singura │
│erorilor │modificare a conţinutului propunerii financiare care este │
│ │permisă, fără a atrage după sine implicaţiile de la F.5.4, │
│ │lit. c), este corecţia erorilor aritmetice. │
│ │F.6.2 Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: │
│ │ a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul │
│ │total (care este obţinut prin multiplicarea preţului unitar cu│
│ │cantitatea totală), trebuie luat în considerare preţul unitar │
│ │iar preţul total va fi corectat corespunzător; │
│ │ b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie │
│ │luată în considerare cantitatea exprimată în litere, iar │
│ │cantitatea exprimată în cifre, va fi corectată corespunzător. │
│ │F.6.3 Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile │
│ │aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu │
│ │accepta corecţia acestor erori, atunci oferta sa va fi │
│ │considerată necorespunzătoare şi, în consecinţa, va fi │
│ │respinsă de către comisia de evaluare. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.7 Criteriul │F.7.1 Criteriul pe baza căruia se atribuie contractul de │
│aplicat pentru │achiziţie publică este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei │
│atribuirea │şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a │
│contractului de│procedurii de atribuire a contractului respectiv. │
│achiziţie │F.7.2 Criteriul menţionat la F.7.1 poate fi numai: │
│publică │ a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere │
│ │economic; │
│ │ b) fe, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.8 Evaluarea │F.8.1 Evaluarea ofertelor şi, în urma acestei evaluări, │
│ofertelor │stabilirea ofertei câştigătoare se realizează de către comisia│
│ │de evaluare în funcţie de criteriul aplicat pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică. │
│ │F.8.2 În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică se face pe baza criteriului menţionat la F.7.2 lit. │
│ │a), evaluarea ofertelor consta din acordarea, pentru fiecare │
│ │oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării│
│ │algoritmului de calcul descris în Fişa de date a achiziţiei. │
│ │În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de │
│ │evaluare trebuie să întocmească un clasament final, pe baza │
│ │căruia stabileşte oferta câştigătoare. │
│ │Punctajul reprezintă media punctajelor individuale acordate │
│ │de către fiecare membru al comisiei de evaluare în parte. În │
│ │cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile de la │
│ │F.10.3 să nu fie respectate, datorită unor eventuale │
│ │divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, │
│ │atunci preşedintele comisiei are obligaţia de a solicita │
│ │reanalizarea punctelor de divergenţă, în scopul finalizării în│
│ │timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a │
│ │ofertei câştigătoare. │
│ │F.8.3 În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică se face pe baza criteriului menţionat la F.7.2 lit. │
│ │b), evaluarea ofertelor constă din compararea preţurilor │
│ │fiecărei oferte în parte şi din întocmirea, în ordinea │
│ │descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului final │
│ │pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. │
│ │Preţurile care se compară în scopul întocmirii clasamentului │
│ │final sunt: │
│ │ a) preţurile cotate pentru furnizarea produselor la │
│ │destinaţia finala, aşa cum este aceasta specificată în Fişa de│
│ │date a achiziţiei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată (în │
│ │cazul achiziţiei de produse); │
│ │sau │
│ │ b) preţurile reflectate de valorile totale ale lucrării, │
│ │cotate în Centralizatorul financiar al obiectelor, exclusiv │
│ │taxa pe valoarea adăugată (în cazul achiziţiei de lucrări); │
│ │sau │
│ │ c) preţurile cotate pentru prestarea serviciului, exclusiv │
│ │taxa pe valoarea adăugată (în cazul achiziţiei de servicii). │
│ │(se şterg opţiunile neaplicabile) │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.9 Preferinţa │F.9.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a acorda │
│internă │preferinţa internă corespunzător prevederilor Hotărârii │
│ │Guvernului privind stabilirea condiţiilor de acordare a │
│ │preferinţei interne în cazul procedurilor aplicate pentru │
│ │atribuirea contractelor de achiziţie publică; în cazul în care│
│ │îşi exercită acest drept, autoritatea contractantă trebuie să │
│ │precizeze modalitatea de acordare a preferinţei interne în │
│ │Fişa de date a achiziţiei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.10 Stabilirea│F.10.1 Oferta câştigătoare, stabilită de către comisia de │
│ofertei │evaluare, va fi: │
│câştigătoare │ a) oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat │
│ │din aplicarea algoritmului de calcul descris în Fişa de date │
│ │a achiziţiei (în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai │
│ │avantajoasă din punct de vedere economic" pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică) │
│ │sau │
│ │ b) oferta cu preţul cel mai scăzut, cu condiţia ca aceasta │
│ │să respecte cel puţin nivelul minim de calitate impus prin │
│ │caietul de sarcini (în cazul aplicării criteriului "preţul cel│
│ │mai scăzut" pentru atribuirea contractului de achiziţie │
│ │publică). │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │F.10.2 Atunci când stabileşte oferta câştigătoare şi în cazul │
│ │în care punctul F.9.1 este aplicabil, comisia de evaluare │
│ │trebuie să ia în consideraţie clasamentul final refăcut în │
│ │urma acordării bonificaţiei corespunzătoare fiecărui │
│ │ofertant. │
│ │F.10.3 Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să │
│ │întrunească acordul a cel puţin 2/3 dintre membrii comisiei de│
│ │evaluare; în cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe baza de │
│ │punctaj, acordul membrilor comisiei de evaluare se reflecta │
│ │prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    G. Atribuirea contractului de achiziţie publică

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│G.1 Comunicarea│G.1.1 Autoritatea contractantă are obligaţia: │
│privind │ a) de a transmite o comunicare, în scris, simultan, pe de o │
│rezultatul │parte, ofertantului câştigător, în care se precizează faptul │
│aplicării │că oferta sa este câştigătoare şi că este invitat în vederea │
│procedurii │încheierii contractului, iar pe de alta parte, fiecăruia │
│pentru │dintre ceilalţi ofertanţi, în care se precizează, fie că │
│atribuirea │oferta a fost respinsă, fie că, deşi admisă, oferta este │
│contractului de│necâştigătoare; şi │
│achiziţie │ b) de a transmite comunicarea prevăzută la lit. a) în cel │
│publică │mult 10 zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit│
│ │oferta câştigătoare; │
│ │ c) de a transmite, în scris, răspunsul la solicitarea │
│ │prevăzută la G.1.2, în cel mult 5 zile de la primirea │
│ │respectivei solicitări; atunci când răspunde unui ofertant a │
│ │cărui oferta, deşi admisă, a fost declarată ca necâştigătoare,│
│ │autoritatea contractantă trebuie să indice, întotdeauna, │
│ │numele ofertantului câştigător precum şi caracteristicile şi │
│ │avantajele relative ale ofertei câştigătoare faţă de oferta │
│ │respectivului ofertant necâştigător. │
│ │G.1.2 Ofertantul exclus, necalificat sau a cărui oferta este │
│ │respinsă sau necâştigătoare are dreptul de a solicita, în │
│ │scris, motivele excluderii, necalificării, respectiv ale │
│ │respingerii ofertei sau declarării ofertei ca necâştigătoare; │
│ │solicitarea trebuie transmisă în cel mult 2 zile lucrătoare de│
│ │la data primirii comunicării prevăzute la G.1.1 lit. a). │
│ │G.1.3 Autoritatea contractantă are dreptul de a nu furniza │
│ │anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului şi │
│ │care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care │
│ │autoritatea contractantă trebuie să le furnizeze în acord cu │
│ │prevederile de la G.1.1 lit. c) şi anume în situaţia în care │
│ │aceasta furnizare: │
│ │ a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi, │
│ │implicit, ar fi contrară interesului public; sau │
│ │ b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor, │
│ │inclusiv acelea ale ofertantului a cărui oferta a fost │
│ │declarată câştigătoare; sau │
│ │ c) ar prejudicia concurenţa loială între ofertanţi. │
│ │Observaţie: │
│ │Autoritatea contractantă poate să transmită ofertanţilor │
│ │excluşi, necalificaţi sau a căror ofertă a fost respinsă sau │
│ │nu a fost declarată câştigătoare, motivele care au determinat │
│ │aceasta decizie a comisiei de evaluare, odată cu transmiterea │
│ │comunicării prevăzute la G.1.1 lit. a) şi fără a mai aştepta │
│ │primirea solicitării prevăzute la G.1.2. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.2 Dreptul │G.2.1 Autoritatea contractantă are dreptul de a anula │
│autorităţii │aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de │
│contractante de│achiziţie publică, numai dacă ia aceasta decizie înainte de │
│a anula │data transmiterii, spre publicare, a anunţului de atribuire a │
│aplicarea │contractului de achiziţie publică, şi numai în următoarele │
│procedurii │cazuri: │
│pentru │ a) fiecare dintre ofertele depuse depăşeşte valoarea │
│atribuirea │fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de │
│contractului de│achiziţie publică; │
│achiziţie │ b) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al │
│publică │concurentei, respectiv numărul de candidaţi/ofertanţi este mai│
│ │mic decât cel prevăzut, pentru fiecare procedura în parte, de │
│ │ordonanţă; │
│ │ c) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru │
│ │atribuirea contractului de achiziţie publică sau este │
│ │imposibilă încheierea contractului; │
│ │ d) în alte situaţii, după cum este prevăzut în Fişa de date │
│ │a achiziţiei. │
│ │G.2.2 Decizia de anulare nu crează vreo obligaţie a │
│ │autorităţii contractante faţă de ofertanţi, cu excepţia │
│ │returnării garanţiei pentru participare. │
│ │G.2.3 În cazul în care anulează aplicarea procedurii pentru │
│ │atribuirea contractului de achiziţie publică, autoritatea │
│ │contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor │
│ │ofertanţilor, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi │
│ │le-au creat prin depunerea de oferte cât şi motivul anulării. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.3 Dreptul │G.3.1 Autoritatea contractantă îşi rezerva dreptul de a creşte│
│autorităţii │sau de a diminua, în limita procentului indicat în Fişa de │
│contractante de│date a achiziţiei, cantitatea de produse prevăzute iniţial în │
│a modifica │Caietul de sarcini, fără nici o schimbare în preţul unitar sau│
│cantităţile │în alte elemente ale propunerii tehnice şi ale celei │
│(numai în cazul│financiare; singura modificare admisă este cea referitoare la │
│achiziţiei de │preţul total, care va creşte sau va descreşte corespunzător │
│produse) │modificărilor intervenite în cantitatea achiziţionată. │
│ │G.3.2 Autoritatea contractantă are dreptul de a modifica │
│ │cantităţile de produse numai după stabilirea, de către comisia│
│ │de evaluare, a ofertei câştigătoare şi înainte de încheierea │
│ │contractului de achiziţie publică. │
│ │G.3.3 Comunicarea prin care ofertantul este înştiinţat că │
│ │oferta sa este câştigătoare trebuie să cuprindă, în mod │
│ │obligatoriu, şi înştiinţarea cu privire la modificarea │
│ │cantităţilor care urmează a fi achiziţionate. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.4 Termenii │G.4.1 Fără a afecta prevederile de la F.8.3, autoritatea │
│comerciali ai │contractantă are dreptul de a încheia contractul de furnizare │
│contractului │în termenii comerciali cei mai avantajoşi din punct de vedere │
│(numai în cazul│al costurilor implicate. În acest caz, dacă autoritatea │
│achiziţiei de │contractantă are în vedere posibilitatea de a încheia │
│produse) │contractul în termeni EXW, CIP sau CIF (eventual în alţi │
│ │termeni - FOB, CFR, DDU etc.), respectivele opţiuni posibile │
│ │sunt prevăzute în Fişa de date a achiziţiei. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.5 Încheierea │G.5.1 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia │
│contractului de│contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a│
│achiziţie │fost stabilită ca fiind câştigătoare de către comisia de │
│publică │evaluare. │
│ │În cazul în care criteriul aplicat pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică este cel prevăzut la F.7.2. │
│ │lit. a) iar comisia de evaluare a acordat acelaşi punctaj │
│ │pentru doua sau mai multe oferte, atunci autoritatea │
│ │contractantă are obligaţia de a încheia contractul de │
│ │achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta are cel mai mic│
│ │preţ. │
│ │În cazul în care şi preţurile ofertate sunt egale, atunci │
│ │autoritatea contractantă are dreptul: │
│ │ a) fie de a atribui contractul de achiziţie publică │
│ │oricăruia dintre ofertanţii care au oferit preţul cel mai │
│ │scăzut; │
│ │ b) fie de a solicita ofertanţilor care au oferit preţul cel │
│ │mai scăzut o noua propunere financiară în plic închis, caz în │
│ │care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui noua │
│ │propunere financiară are preţul cel mai scăzut. │
│ │G.5.2 Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia │
│ │contractul de achiziţie publică într-o perioada de cel mult: │
│ │ a) 30 de zile (în cazul contractelor de furnizare sau de │
│ │servicii); │
│ │sau │
│ │ b) 60 de zile (în cazul contractelor de lucrări) │
│ │(se şterge opţiunea neaplicabilă) │
│ │de la data transmiterii comunicării prevăzute la G.1.1 lit. a)│
│ │şi, oricum, nu mai devreme de 15 zile de la această dată. │
│ │G.5.3 În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să │
│ │încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost │
│ │stabilită ca fiind câştigătoare, atunci aceasta are dreptul: │
│ │ a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescătoare a │
│ │punctajelor obţinute de către ofertele acestora, în vederea │
│ │încheierii contractului; sau │
│ │ b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.6 Garanţia de│G.6.1 Ofertantul, invitat de către autoritatea contractantă în│
│bună execuţie a│vederea încheierii contractului de achiziţie publică, are │
│contractului │obligaţia, până la data de încheiere a contractului respectiv,│
│ │de a face dovada constituirii garanţiei de buna execuţie, în │
│ │cuantumul precizat în Fişa de date a achiziţiei. │
│ │G.6.2 Dacă ofertantul, a cărui oferta a fost stabilită ca │
│ │fiind câştigătoare nu reuşeşte să respecte cerinţa prevăzută │
│ │la G.6.1, atunci autoritatea contractantă are dreptul de a │
│ │aplica prevederile de la G.5.3, iar ofertantul în cauza pierde│
│ │garanţia pentru participare. │
│ │G.6.3 Garanţia de buna execuţie se exprima în lei sau într-o │
│ │valuta liber convertibilă şi poate fi constituită în │
│ │următoarele forme: │
│ │ a) scrisoare de garanţie bancară în favoarea autorităţii │
│ │contractante; │
│ │ b) ordin de plată în contul autorităţii contractante; │
│ │ c) fila CEC pe numele autorităţii contractante; │
│ │ d) lichidităţi şi/sau titluri, de valoare, depuse la │
│ │casieria autorităţii contractante. │
│ │În cazul în care garanţia de buna execuţie se constituie prin │
│ │titluri de valoare, contractorul are obligaţia de a depune │
│ │titlurile agreate de către autoritatea contractantă, la sediul│
│ │acesteia, înainte de semnarea contractului, iar autoritatea │
│ │contractantă are obligaţia de a păstra şi contabiliza │
│ │titlurile respective într-un cont distinct faţă de averea sa. │
│ │În cazul în care garanţia de buna execuţie se constituie sub │
│ │forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri │
│ │de tezaur, titluri de stat etc.), acestea trebuie să fie în │
│ │situaţia de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, şi │
│ │cel puţin unul dintre ceilalţi garanţi ai hârtiilor de schimb │
│ │trebuie să fie recunoscut de către autoritatea contractantă ca│
│ │solvabil şi garant pentru toată suma fixată drept garanţie. Nu│
│ │se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor comerciale şi│
│ │amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului. │
│ │G.6.4 Dacă se specifică în Fişa de date a achiziţiei, atunci │
│ │garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri │
│ │succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În │
│ │acest caz, contractorul are obligaţia de a deschide un cont la│
│ │dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de │
│ │ambele părţi. │
│ │Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea │
│ │contractantă va alimenta acest cont prin reţineri din sumele │
│ │datorate şi cuvenite contractorului până la concurenta sumei │
│ │stabilite drept garanţie de buna execuţie. │
│ │Garanţia de bună execuţie, astfel constituită, este purtătoare│
│ │de dobânda în favoarea contractorului. │
│ │Observaţie: │
│ │În situaţia lucrărilor finanţate conform prevederilor art. 2 │
│ │alin. 5 din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a │
│ │Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale │
│ │pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. │
│ │810/1998, procedura de constituire a garanţiei de buna │
│ │execuţie va fi numai sub forma reţinerilor succesive din │
│ │situaţiile de plata lunare. │
│ │G.6.5 Garanţia de bună execuţie se returnează de către │
│ │autoritatea contractantă în conformitate cu prevederile din │
│ │Condiţiile generale contractare. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Secţiunea 2
    -----------
    Fişa de date a achiziţiei


    NOTA PRIVIND SECŢIUNEA 2

    Secţiunea 2 conţine informaţiile specifice, referitoare la aplicarea concretă a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care sunt destinate furnizorilor, executanţilor şi prestatorilor interesaţi să participe, în calitate de ofertant, la procedura respectivă. Informaţiile conţinute în cadrul acestei secţiuni completează, adaptează sau detaliază prevederile din Secţiunea 1.
    Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, de a păstra neschimbate prevederile cuprinse în Secţiunea 2 având în vedere următoarele precizări:
    a) textele scrise cu caractere normale trebuie să fie transcrise în mod identic, în cadrul fiecărei documentaţii întocmite pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
    b) textele scrise cu caractere italice (înclinate) reprezintă informaţii şi precizări destinate persoanei care întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi nu trebuie incluse ca atare în documentaţia respectiva; în locul informaţiilor şi precizărilor respective trebuie să fie introduse detaliile concrete corespunzătoare pentru fiecare contract de achiziţie publică în parte, astfel încât ofertanţii/candidaţii să aibă la dispoziţie toate datele necesare elaborării şi prezentării ofertei.
    În cazul în care există eventuale contradicţii între prevederile cuprinse în cadrul acestei secţiuni şi cele din Secţiunea 1, prevalează prevederile din Secţiunea 2.

    A. FIŞA DE DATE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE PRODUSE

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │
│ │ Introducere │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1.1 │Denumirea autorităţii contractante, cod fiscal, adresa, │
│ │numărul de telefon, telex, fax, e-mail │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2.1 │Surse de finanţare: │
│ │- │
│ │- │
│ │.... │
│ │(se precizează sursa sau sursele din care se finanţează │
│ │contractul de furnizare) │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.3.1 │Obiectul contractului de furnizare │
│ │Se precizează: │
│ │ a) natura şi cantitatea produselor ce urmează a fi │
│ │achiziţionate precum şi codul CPSA; │
│ │ b) indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor de │
│ │a depune ofertă doar pentru un lot sau un pachet de loturi │
│ │din cantitatea de produse solicitate. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.5.1 │Procedura aplicată: │
│ │Justificare: (numai în cazul aplicării procedurii prin │
│ │negociere competitivă) │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


                   Calificarea ofertanţilor/candidaţilor
┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B.5.2 │Cerinţele minime, referitoare la capacitatea tehnică şi cea │
│ │economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie să│
│ │le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: │
│ │Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerinţe în │
│ │funcţie de exigenţele impuse de natura şi complexitatea │
│ │contractului de furnizare. │
│ │Capacitatea tehnică │
│ │ a) experienţa în furnizarea de produse similare, ca natura │
│ │şi cantitate, cu obiectul contractului de furnizare care │
│ │urmează să fie atribuit: │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţă │
│ │minimă pentru experienţa similară, îndeplinirea şi │
│ │finalizarea, în ultimii cinci ani, cel puţin a unui contract │
│ │prin care să se fi furnizat produse similare şi care: │
│ │ i) fie, a avut o valoare egala sau mai mare decât o │
│ │valoare minima care se precizează; │
│ │ ii) fie, a avut ca obiect furnizarea unei cantităţi de │
│ │produse egala sau mai mare decât o cantitate minima care se │
│ │precizează; │
│ │Valoarea sau cantităţile minime impuse nu pot depăşi valoarea │
│ │estimată a contractului de furnizare care urmează să fie │
│ │atribuit, respectiv, cantitatea de produse care urmează să fie│
│ │furnizată în urma atribuirii contractului. │
│ │În cazul în care se impune o valoare minimă, aceasta va fi │
│ │exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în │
│ │euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător │
│ │cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională│
│ │a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre │
│ │publicare, a anunţului de participare către Monitorul Oficial │
│ │al României sau transmiterii invitaţiei de participare, în │
│ │cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu exista │
│ │obligativitatea publicării unui anunţ de participare, către │
│ │ofertanţi/candidaţi. │
│ │ b) echipament tehnic, dotări, utilaje şi alte mijloace fixe │
│ │considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de │
│ │furnizare precum şi modul în care acestea urmează a fi │
│ │asigurate (dotare proprie, contracte sau convenţii de │
│ │închiriere etc.): │
│ │Cerinţele minime referitoare la echipamente tehnice şi utilaje│
│ │trebuie să aibă în vedere şi prevederile legale privind │
│ │atestarea tehnică a acestora. │
│ │ c) personal de specialitate: │
│ │Capacitatea economico-financiară │
│ │-------------------------------- │
│ │ d) cifra medie anuală de afaceri pe ultimii trei ani: │
│ │Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie │
│ │anuală a contractului de furnizare multiplicată cu trei. │
│ │Valoarea respectivă va fi exprimată în mii lei şi în │
│ │echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în │
│ │lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei │
│ │valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua │
│ │premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunţului de │
│ │participare către Monitorul Oficial al României sau │
│ │transmiterii invitaţiei de participare, în cazul aplicării │
│ │procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea │
│ │publicării unui anunţ de participare, către │
│ │ofertanţi/candidaţi. │
│ │ e) indicatori de bonitate: │
│ │Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, │
│ │solvabilitate, etc. │
│ │(aceste cerinţe se recomandă pentru contracte care urmează a │
│ │fi îndeplinite într-o perioada mai mare de trei luni) │
│ │ │
│ │- În cazul în care nu este considerată relevanta îndeplinirea │
│ │unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerinţele │
│ │prevăzute la literele a) - e), în dreptul cerinţei respective │
│ │se precizează "nesolicitat". │
│ │- În cazul în care ofertanţilor li se acorda posibilitatea de │
│ │a depune oferta doar pentru un lot sau pentru un pachet de │
│ │loturi din cantitatea totală de produse care urmează a fi │
│ │achiziţionate, cerinţele minime, a căror îndeplinire este │
│ │solicitată pentru calificare, se precizează, în mod distinct, │
│ │pentru fiecare lot sau pachet de loturi în parte. │
│ │- Se precizează cerinţele minime de calificare care se impun a│
│ │fi îndeplinite de către liderul asociaţiei şi de către │
│ │ceilalţi asociaţi, în cazul în care anumiţi furnizori │
│ │intenţionează să depună ofertă comună. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.2 │Se precizează: │
│B.4 │ a) formularele care trebuie prezentate de către │
│B.6 │ofertant/candidat, inclusiv, în măsura în care se consideră │
│ │necesar, informaţii detaliate privind modul de completare a │
│ │acestora; │
│ │ b) orice alte cerinţe suplimentare cu privire la conţinutul │
│ │informaţiilor şi la documentele pe care ofertantul/candidatul │
│ │trebuie să le pună la dispoziţia comisiei de evaluare în │
│ │scopul demonstrării eligibilităţii, înregistrării şi │
│ │capacităţii tehnice şi economico-financiare a acestuia. │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea│
│ │unor modele tip de declaraţie sau fişa, caz în care se │
│B.6.4 │precizează codul modelelor corespunzătoare, din Secţiunea 4, │
│B.6.6 │care urmează a fi completate de ofertant/candidat. │
│B.6.12 │ │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.13.4 │Modalitatea de punctare a performanţelor tehnice şi │
│ │economico-financiare: │
│ │Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza │
│ │următoarei modalităţi de punctare: │
│ │Capacitatea tehnica 75 pct. │
│ │ din care: .............. (punctaj maxim aferent) │
│ │- experienţa similară 45 - 75 pct. │
│ │- echipament tehnic, dotări etc. 0 - 15 pct. │
│ │- personal 0 - 15 pct. │
│ │Capacitatea financiară 25 pct. │
│ │ --------------- │
│ │ Total: 100 pct. │
│ │Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie │
│ │prezentarea detaliată a modului de punctare. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Elaborarea şi prezentarea ofertelor │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.2.1 │Limba de redactare a ofertei: │
│ │De regulă, se indică limba română şi, în măsura în care se │
│ │consideră necesar, o altă limbă de circulaţie internaţională. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.4.1 │Perioada de valabilitate a ofertelor: │
│ │Se precizează o perioada de valabilitate estimată ca fiind │
│ │suficienta pentru finalizarea, într-o perioada rezonabilă, a │
│ │evaluării ofertelor şi pentru a se evita, în măsura în care │
│ │nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este │
│ │necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. │
│ │De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se │
│ │încadreze între 30 şi 90 de zile. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.5.1 │Se precizează modul în care să fie prezentate propunerea │
│D.7.1 │tehnică şi financiară, indicându-se, unde este cazul, │
│D.7.2 │formularele şi modelele care trebuie prezentate de către │
│D.8.3 │ofertant, inclusiv, în măsura în care se consideră necesar, │
│ │informaţii detaliate privind modul de completare a acestora; │
│D.8.4 │Modele de prezentare a propunerii tehnice şi financiare │
│ │trebuie să se aibă în vedere şi algoritmul de calcul prevăzut │
│ │pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informaţiile │
│ │prezentate de către fiecare ofertant să fie complete şi să │
│ │permită calcularea punctajului în funcţie de algoritmul │
│ │respectiv. │
│ │Se precizează varianta de actualizare acceptată de către │
│ │autoritatea contractantă. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.8.3 │Destinaţia finală la care se vor furniza produsele: │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.8.6 │Data la care se întocmeşte propunerea financiară (pentru │
│ │echivalenţa leu/euro): │
│ │Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte de │
│ │data de deschidere a ofertelor. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.9.1 │ a) Cuantumul garanţiei pentru participare: │
│ │Garanţia pentru participare trebuie să se exprime în sumă │
│ │fixa. │
│ │Cuantumul garanţiei pentru participare va fi, de regula, │
│ │1%-2% din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, │
│ │a contractului de furnizare, şi în nici un caz mai mică de │
│ │0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare. │
│D.9.1 │ b) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: │
│ │Perioada stabilită trebuie să fie cel puţin egală cu perioada │
│ │de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1. │
│D.9.3 │ c) Mod de constituire a garanţiei pentru participare: │
│ │Se precizează: │
│ │ i) care dintre formele de constituire a garanţiei pentru │
│ │participare, prevăzute în Secţiunea 1, sunt acceptate de │
│ │către autoritatea contractantă; │
│ │ ii) toate informaţiile necesare ofertantului pentru ca │
│ │acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanţia pentru │
│ │participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i). │
│ │Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de regulă de │
│ │o bancă din România, sau după caz, de o bancă din străinătate,│
│ │de preferinţă cu corespondent în România sau agreată de o │
│ │bancă din România. Autoritatea contractantă nu are dreptul │
│ │de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către │
│ │o anumită bancă, nominalizată în mod expres. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E1.1 │Număr de exemplare în copie: │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E2.2 │Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a │
│ │documentelor care însoţesc oferta, a propunerii tehnice şi │
│ │a celei financiare precum şi a ofertelor alternative. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E3.1 │Adresa la care se depune oferta: │
│ │Data limită pentru depunerea ofertei: │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Deschiderea şi evaluarea ofertelor │
├───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.1.1 │Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.7.1 │Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de furnizare:│
│ │Se precizează unul dintre criteriile prevăzute la F.7.2 din │
│ │Secţiunea 1. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.8.2 │Algoritmul de calcul pe baza căruia se punctează ofertele: │
│F.10.1 (a) │Se precizează toţi factorii care vor fi luaţi în considerare │
│ │pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să │
│ │fie clar definit şi, odată stabilit, nu poate fi schimbat │
│(dacă este │pe toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea │
│aplicabil) │contractului de furnizare. │
│ │În funcţie de algoritmul de calcul stabilit pentru calcularea │
│ │punctajului ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia │
│ │de a preciza toate informaţiile necesare pentru a asigura │
│ │deplină transparenţă privind modul de aplicare a algoritmului │
│ │de calcul, inclusiv mărimile constante care intervin în │
│ │calculul punctajelor; │
│ │Variante ale algoritmului de calcul │
│ │I. Metoda punctelor de calitate │
│ │Metoda presupune alocarea, conform specificaţiilor din │
│ │"tabelul punctelor de calitate", a unui număr de puncte │
│ │pentru fiecare factor de evaluare stabilit a fi luat în │
│ │considerare atunci când se calculează punctajul total al │
│ │ofertelor. │
│ │ │
│ │ Tabelul punctelor de calitate │
│ │┌───────────────────────────────────────────┬────────────────┐│
│ ││Factori de evaluare │Punctaj maxim ││
│ ││ │ alocat ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││1. Preţul ofertei │ 60 - 90 ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││2. Termen sau termene de livrare │ 0 - 10 ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││3. Caracteristici tehnice şi funcţionale │ 10 - 35 ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││4. Disponibilitatea de a asigura servicii │ 0 - 10 ││
│ ││ postvânzare şi asistenţa tehnica │ ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││5. Angajamente privind livrarea de piese de│ 0 - 10 ││
│ ││ schimb, subansambluri sau furnituri, pe │ ││
│ ││ termen lung │ ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││6. Standardizare │ 0 - 15 ││
│ │├───────────────────────────────────────────┼────────────────┤│
│ ││TOTAL: │ 100 ││
│ │└───────────────────────────────────────────┴────────────────┘│
│ │1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se │
│ │acordă astfel: │
│ │ a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se │
│ │acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv│
│ │ b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a), se acordă │
│ │punctaj astfel: │
│ │ P(n) = [preţ minim/preţ(n)] x punctaj maxim alocat │
│ │Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului │
│ │sunt preţurile prevăzute în Secţiunea 1 la F.8.3. │
│ │2. Punctajul pentru factorul de evaluare "termen sau termene │
│ │de livrare" se acordă astfel: │
│ │ a) pentru termenul de livrare limită, prevăzut în Caietul de│
│ │sarcini, se acordă punctajul maxim alocat factorului de │
│ │evaluare respectiv; │
│ │ b) pentru un termen mai mare decât cel prevăzut la lit. a), │
│ │se acordă punctaj astfel: │
│ │ P(n) = [termen minim/termen(n)] x punctaj maxim alocat │
│ │În cazul în care este prevăzută furnizarea pe loturi a │
│ │produselor, fiecare lot sau pachet de loturi urmând a fi │
│ │livrate la diferite termene, punctajul alocat se defalca │
│ │corespunzător pentru fiecare dintre termenele de livrare │
│ │prevăzute. │
│ │3. Punctajele pentru ceilalţi factori de evaluare se acordă │
│ │de către comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective │
│ │efectuate de membrii acesteia, apreciere care trebuie să se │
│ │raporteze în totalitate la prevederile Caietului de sarcini │
│ │precum şi la cele cuprinse în Condiţiile generale şi │
│ │specifice de contractare. │
│ │II. Metoda de cuantificare valorică a avantajelor economice │
│ │Metoda presupune calcularea unei valori de comparare, după cum│
│ │urmează: │
│ │ a) adăugarea la preţul ofertei a valorii aferente, după caz,│
│ │a: │
│ │ (i) costurilor curente de întreţinere şi, funcţionare pe │
│ │parcursul unei perioade clar precizate, având în vedere, │
│ │eventual, o rată de actualizare corespunzător aleasă; │
│ │ (ii) costurilor generate de: │
│ │ - dificultăţile de operare pe care le implică │
│ │achiziţionarea unor produse cu caracteristici tehnice diferite│
│ │faţă de cele deja achiziţionate sau faţă de cele care urmează │
│ │a fi achiziţionate într-o perioadă ulterioară; sau │
│ │ - lipsa unor angajamente ferme privind asistenţa tehnică │
│ │şi/sau livrarea de piese de schimb, subansambluri sau │
│ │furnituri, pe termen lung; │
│ │ - abaterile, propuse de către ofertant, faţă de programul │
│ │de livrare a produselor stabilit în Fişa de date a achiziţiei;│
│ │ (iii) alte costuri specifice care sunt în conexiune │
│ │directă cu achiziţia produselor respective; │
│ │ b) scăderea din preţul ofertei a valorii aferente, după caz,│
│ │a: │
│ │ (i) veniturilor obţinute prin utilizarea produselor, │
│ │ţinând cont de randamentul şi productivitatea acestora şi │
│ │având în vedere, eventual, o rată de actualizare corespunzător│
│ │aleasă; │
│ │ (ii) economiilor generate de: │
│ │ - eficienţa şi performanţele tehnice ale produselor; │
│ │ - facilităţi, acordate de către ofertant, referitoare la │
│ │asistenţă tehnică şi/sau livrarea de piese de schimb, │
│ │subansambluri sau furnituri, pe termen lung; │
│ │ - abateri, în favoarea autorităţii contractante, propuse │
│ │de către ofertant, faţă de programul de plată prevăzut în │
│ │Condiţiile generale şi speciale de contractare; economia va fi│
│ │evaluată prin calcularea dobânzii câştigate, ca urmare a │
│ │decalării plăţilor datorate, la o rată anuală specificată în │
│ │Fişa de date a achiziţiei; │
│ │ (iii) alte venituri sau economii specifice care sunt în │
│ │conexiune directă cu achiziţia produselor respective; │
│ │Oferta pentru care, în urma cuantificării tuturor avantajelor │
│ │economice, rezultă valoarea de comparare cea mai mică, este │
│ │considerată oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere │
│ │economic şi primeşte punctajul maxim: 100 puncte. │
│ │Punctajul pentru orice altă ofertă se determină prin │
│ │înmulţirea cu 100 a raportului obţinut între valoarea de │
│ │comparare cea mai mică şi valoarea de comparare aferentă │
│ │fiecărei oferte în parte. │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a adapta metoda II în │
│ │conformitate cu tipul de contract pe care urmează să îl │
│ │atribuie precum şi cu specificul produselor pe care urmează să│
│ │le achiziţioneze dar are obligaţia de a respecta principiul │
│ │eficientei utilizării fondurilor publice atunci când │
│ │stabileşte criteriile economice pe baza cărora fixează │
│ │algoritmul de calcul al punctajului. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.9.1 │Mod de acordare a preferinţei interne: │
│ │Se precizează, dacă este cazul, prevederile aplicabile din │
│ │Hotărârea Guvernului privind acordarea preferinţei interne în │
│ │cazul aplicării procedurilor pentru atribuirea contractelor de│
│ │achiziţie publice. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Atribuirea contractului de furnizare │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.2.1 (d) │Alte situaţii în care autoritatea contractantă îşi rezervă │
│ │dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică: │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.3.1 │Procentul pentru creşterea sau diminuarea cantităţii de │
│ │produse care urmează a fi achiziţionate: │
│ │Se precizează procentul maxim pe care autoritatea contractantă│
│ │l-ar putea impune, ofertantului a cărui oferta a fost │
│ │stabilită ca fiind câştigătoare, pentru creşterea sau │
│ │descreşterea cantităţii de produse. Acest procent nu poate fi │
│ │mai mare de 10%. │
│ │Observaţii: │
│ │ a) autoritatea contractantă are dreptul de a creşte │
│ │cantitatea de produse care urmează a fi achiziţionate, cu │
│ │procentul indicat, numai în limita fondurilor alocate pentru │
│ │îndeplinirea contractului de furnizare. │
│ │ b) autoritatea contractantă are dreptul de a descreşte │
│ │cantitatea de produse care urmează a fi achiziţionate, cu │
│ │procentul indicat numai până la limita fondurilor alocate │
│ │pentru îndeplinirea contractului de furnizare. │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.4.1 │Termenii comerciali în care se va încheia contractul: │
│ │Varianta 1: │
│ │Varianta 2: │
│ │.... │
├───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.6.1 │ a) Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului de │
│ │furnizare: │
│ │Garanţia de bună execuţie trebuie să se exprime procentual │
│ │într-un cuantum cuprins între 5% - 10% din valoarea │
│ │contractului de furnizare. │
│ │ b) Mod de constituire a garanţiei de buna execuţie a │
│ │contractului de furnizare: │
│ │Se precizează care dintre formele de constituire a garanţiei │
│ │de buna execuţie a contractului de furnizare, prevăzute în │
│ │Secţiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea │
│ │contractantă. │
└───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. FIŞA DE DATE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE LUCRĂRI

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Introducere │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1.1 │Denumirea autorităţii contractante, cod fiscal, adresa, numărul │
│ │de telefon, telex, fax, e-mail │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2.1 │Surse de finanţare: │
│ │- │
│ │- │
│ │.... │
│ │(se precizează sursa sau sursele din care se finanţează │
│ │contractul de lucrări) │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.3.1 │Obiectul contractului de lucrări │
│ │Se precizează: │
│ │ a) natura şi cerinţele de execuţie, caracteristicile │
│ │generale ale lucrării; │
│ │ b) dacă lucrarea sau contractul de lucrări este împărţit în │
│ │mai multe obiecte distincte, indicaţii referitoare la │
│ │posibilităţile ofertanţilor de a depune oferta pentru unul │
│ │sau mai multe dintre acestea. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.5.1 │Procedura aplicată: │
│ │Justificare: (numai în cazul aplicării procedurii prin │
│ │negociere competitivă) │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Calificarea ofertanţilor/candidaţilor │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.5.2 │Cerinţele minime, referitoare la capacitatea tehnică şi cea │
│ │economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie │
│ │să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: │
│ │Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerinţe în │
│ │funcţie de exigenţele impuse de natura şi complexitatea │
│ │contractului de lucrări. │
│ │Capacitatea tehnică │
│ │ a) experienţa în execuţia de lucrări sau volume de lucrări │
│ │similare, ca natură şi complexitate, cu obiectul contractului │
│ │de lucrări care urmează a fi atribuit: │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţa │
│ │minimă pentru experienţa similară, îndeplinirea şi finalizarea │
│ │în ultimii cinci ani, cel puţin a unui contract prin care să │
│ │se fi executat lucrări similare şi care: │
│ │ i) fie, a avut valoarea egala sau mai mare decât o valoare │
│ │minima care se precizează; │
│ │ ii) fie, a avut ca obiect execuţia unor suprafeţe sau │
│ │volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de │
│ │lucrări egale sau mai mari decât cantităţile minime care se │
│ │precizează. │
│ │Plafonul pentru valoarea, suprafeţele sau volumele fizice │
│ │impuse trebuie să fie cuprins între 0,3 şi 0,6 din valoarea │
│ │estimată a contractului de lucrări care urmează să fie │
│ │atribuit, respectiv, din totalul suprafeţelor sau volumelor │
│ │fizice ale capacităţilor şi categoriilor de lucrări aferente │
│ │lucrării care se va executa în urma atribuirii contractului. │
│ │În cazul în care se impune o valoare minima, aceasta va fi │
│ │exprimată în mii lei şi în echivalent euro; echivalentul în │
│ │euro a valorii exprimate în lei se va determina corespunzător │
│ │cursului mediu al pieţei valutare, calculat de Banca Naţională │
│ │a României pentru ziua premergătoare transmiterii, spre │
│ │publicare, a anunţului de participare către Monitorul Oficial │
│ │al României sau transmiterii invitaţiei de participare, în │
│ │cazul aplicării procedurii de negociere pentru care nu exista │
│ │obligativitatea publicării unui anunţ de participare, către │
│ │ofertanţi/candidaţi. │
│ │Pentru plafoanele valorice care depăşesc echivalentul a 5 mil. │
│ │euro, se considera că ofertantul/candidatul îndeplineşte │
│ │cerinţa impusă dacă plafonul respectiv este atins prin │
│ │însumarea valorii a trei contracte similare. │
│ │ b) echipament tehnic, utilaje, mijloace de transport, │
│ │laboratoare, baze de producţie şi alte mijloace fixe │
│ │considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de │
│ │lucrări precum şi modul în care acestea urmează a fi asigurate │
│ │(dotare proprie, contracte sau convenţii de închiriere etc.): │
│ │Cerinţele minime referitoare la echipamente tehnice şi utilaje │
│ │trebuie să aibă în vedere şi prevederile legale privind │
│ │atestarea tehnica a acestora. │
│ │ c) personal de specialitate: │
│ │Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, ca │
│ │cerinţă minimă, cel puţin asigurarea de către ofertant a unui │
│ │responsabil tehnic cu execuţia care să fie atestat în domeniul │
│ │lucrării ce urmează a fi executate. │
│ │Capacitatea economico-financiară │
│ │-------------------------------- │
│ │ d) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: │
│ │Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie │
│ │anuala a contractului de lucrări multiplicată cu trei. │
│ │Valoarea respectiva va fi exprimată în mii lei şi în │
│ │echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate în │
│ │lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei │
│ │valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua │
│ │premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunţului de │
│ │participare către Monitorul Oficial al României sau │
│ │transmiterii invitaţiei de participare, în cazul aplicării │
│ │procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea │
│ │publicării unui anunţ de participare, către ofertanţi/ │
│ │candidaţi. │
│ │ e) indicatori de bonitate: │
│ │Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, │
│ │solvabilitate, etc. │
│ │(aceste cerinţe se recomanda pentru contracte care urmează a │
│ │fi îndeplinite într-o perioada mai mare de trei luni) │
│ │ f) capacitatea financiară a ofertantului/candidatului de a │
│ │susţine execuţia lucrării pe o perioada de cel puţin: │
│ │Se poate impune o perioada de 1-6 luni. │
│ │Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la, sau că are │
│ │disponibile, resurse reale negrevate de datorii, linii de │
│ │credit confirmate de bănci sau alte mijloace financiare │
│ │suficiente pentru a realiza cashflow-ul de execuţie al │
│ │lucrării pentru perioada impusă. │
│ │- În cazul în care nu este considerată relevanta îndeplinirea │
│ │unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerinţele │
│ │prevăzute la literele a) - e), în dreptul cerinţei respective │
│ │se precizează "nesolicitat". │
│ │- În cazul în care ofertanţilor li se acorda posibilitatea de │
│ │a depune oferta doar pentru unul sau mai multe dintre │
│ │obiectele cu funcţionalitate independenta din care se compune │
│ │lucrarea, cerinţele minime, a căror îndeplinire este │
│ │solicitată pentru calificare, se precizează, în mod distinct, │
│ │pentru fiecare obiect sau ansamblu de obiecte în parte. │
│ │- Se precizează cerinţele minime de calificare care se impun a │
│ │fi îndeplinite de către liderul asociaţiei şi de către │
│ │ceilalţi asociaţi, în cazul în care anumiţi furnizori │
│ │intenţionează să depună oferta comună. │
│B.2 │Se precizează: │
│B.4 │a) formularele care trebuie prezentate de către ofertant/ │
│B.6 │candidat, inclusiv, în măsura în care se considera necesar, │
│ │informaţii detaliate privind modul de completare a acestora; │
│ │b) orice alte cerinţe suplimentare cu privire la │
│ │conţinutul informaţiilor şi la documentele pe care │
│ │ofertantul/candidatul trebuie să le pună la dispoziţia comisiei │
│ │de evaluare în scopul demonstrării eligibilităţii, │
│ │înregistrării şi capacităţii tehnice şi economico-financiare │
│ │a acestuia. │
│B.6.4 │Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea │
│B.6.6 │unor modele tip de declaraţie sau fişa, caz în care se │
│ │precizează codul modelelor corespunzătoare, din │
│B.6.12 │Secţiunea 4, care, urmează a fi completate de ofertant/candidat.│
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.13.4 │Modalitatea de punctare a performantelor tehnice şi │
│ │economico-financiare: │
│ │Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza │
│ │următoarei modalităţi de punctare: │
│ │Capacitatea tehnică 75 pct. │
│ │-------------------- │
│ │din care: .................. (punctaj maxim aferent) │
│ │- experienţa similară 20 - 30 pct. │
│ │- echipament tehnic, dotări etc. 10 - 20 pct. │
│ │- personal 5 - 15 pct. │
│ │- sistemul propriu de conducere 25 pct. │
│ │şi de asigurare a calităţii │
│ │lucrărilor │
│ │Capacitatea financiară 25 pct. │
│ ├────────────────────── ───────────────── │
│ │ Total: 100 pct. │
│ │Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie │
│ │prezentarea detaliată a modulul de punctare. │
│ │Model de acordare a punctajului pentru criteriul privind │
│ │sistemul propriu de conducere şi de asigurare a calităţii. │
│ │a) pentru sistemul propriu de conducere şi asigurare a │
│ │calităţii, - maximum 15 puncte │
│ │din care: │
│ │- este certificat de către un organism de │
│ │certificare acreditat - 15 puncte │
│ │- este avizat de specialişti sau de │
│ │organisme agreate de Ministerul Lucrărilor │
│ │Publice şi Amenajării Teritoriului │
│ │conform Ordinului nr. 10/N/1996 - 10 puncte │
│ │- este prezentat numai sub forma de documente │
│ │proprii ale ofertanţilor; - 5 puncte │
│ │b) laboratoare utilizate în vederea atestării │
│ │calităţii construcţiilor - maximum 5 puncte │
│ │din care: │
│ │- laborator propriu autorizat de Ministerul │
│ │Lucrărilor Publice şi Amenajării │
│ │Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. şi acreditat - 5 puncte │
│ │- laborator propriu autorizat de Ministerul │
│ │Lucrărilor Publice şi Amenajării │
│ │Teritoriului- I.S.C.L.P.U.A.T. - 3 puncte │
│ │- laborator propriu autorizat de Ministerul │
│ │Lucrărilor Publice şi Amenajării │
│ │Teritoriului - I.S.C.L.P.U.A.T. pentru o │
│ │parte din încercări şi contracte încheiate │
│ │cu laboratoare autorizate şi acreditate sau │
│ │contractate integral cu laboratoare autorizate │
│ │şi acreditate. - 3 puncte │
│ │- laborator propriu pentru cel puţin 60% │
│ │din încercări şi pentru maximum 40% │
│ │contracte încheiate cu laboratoare autorizate - 2 puncte │
│ │- laborator propriu pentru mai puţin de 60% │
│ │din încercări şi restul încercărilor contractate │
│ │cu laboratoare autorizate sau contractate │
│ │integral cu laboratoare autorizate - 1 punct.│
│ │Candidaţii care nu deţin laboratoare autorizate pentru │
│ │profilurile de lucrări rezultate din tehnologiile de execuţie │
│ │adoptate sau care nu prezintă contracte de colaborare cu │
│ │laboratoare autorizate pentru profilurile respective sunt, │
│ │automat, descalificaţi; │
│ │c) recomandări din partea beneficiarilor, vizate │
│ │de I.S.C.L.P.U.A.T., privind lucrările similare │
│ │executate - maximum 10 puncte│
│ │din care: │
│ │- pentru neconformităţi care au condus la refacerea │
│ │parţială sau totală a unei lucrări - depunctare 1 puncte │
│ │- recepţie amânată din considerente privind │
│ │neîndeplinirea parametrilor de calitate - depunctare 2 puncte│
│ │- recepţie respinsă din considerente privind │
│ │neîndeplinirea parametrilor de calitate - depunctare 3 puncte│
│ │- caz de accident tehnic produs din vina │
│ │exclusivă a contractantului, privind │
│ │încălcarea normelor tehnice şi a legislaţiei │
│ │în vigoare privind calitatea lucrărilor - depunctare 4 puncte│
│ │ │
│ │Depunctările menţionate se vor multiplica cu │
│ │numărul cazurilor constatate. │
│ │ │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elaborarea şi prezentarea ofertelor │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.2.1 │Limba de redactare a ofertei: │
│ │De regulă, se indică limba română şi, în măsura în care se │
│ │consideră necesar, o altă limbă de circulaţie internaţională │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.4.1 │Perioada de valabilitate a ofertelor: │
│ │Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind │
│ │suficientă pentru finalizarea, într-o perioadă rezonabilă, a │
│ │evaluării ofertelor şi pentru a se evita, în măsura în care │
│ │nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este │
│ │necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. │
│ │De regulă perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să se │
│ │încadreze între 45 şi 90 de zile. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.5.1 │Se precizează, în mod concret, conţinutul propunerii tehnice │
│D.7.1 │şi financiare, indicându-se în acest sens, unde este cazul, │
│D.7.2 │formularele şi modelele care trebuie prezentate de către │
│D.8.3 │ofertant, inclusiv, în măsura în care se considera necesar, │
│D.8.4 │informaţii detaliate privind modul de completare a acestora; │
│ │Atunci când se precizează conţinutul propunerii tehnice şi │
│ │financiare trebuie să se aibă în vedere şi algoritmul de calcul │
│ │prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informaţiile │
│ │prezentate de către fiecare ofertant să fie complete şi │
│ │să permită calcularea punctajului în funcţie de algoritmul │
│ │respectiv. │
│ │Se precizează varianta de actualizare acceptată de către │
│ │autoritatea contractantă │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.8.6 │Data la care se întocmeşte propunerea financiară (pentru │
│ │echivalenta leu/euro): │
│ │Luna de referinţă: │
│ │Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte │
│ │de data de deschidere a ofertelor. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.9.1 │a) Cuantumul garanţiei pentru participare: │
│ │Garanţia pentru participare trebuie să se exprime în sumă │
│ │fixă │
│ │Cuantumul garanţiei pentru participare va fi, de regulă, │
│ │1%-2% din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea │
│ │adăugată, a contractului de execuţie şi în nici un caz mai │
│ │mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare. │
│ │b) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: │
│D.9.1 │Perioada stabilită trebuie să fie cel puţin egala cu perioada │
│ │de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1. │
│ │c) Mod de constituire a garanţiei pentru participare: │
│D.9.3 │Se precizează: │
│ │i) care dintre formele de constituire a garanţiei pentru │
│ │participare, prevăzute în Secţiunea 1, sunt acceptate │
│ │de către autoritatea contractantă; │
│ │ii) toate informaţiile necesare ofertantului pentru ca │
│ │acesta să aibă posibilitatea de a constitui garanţia pentru │
│ │participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i). │
│ │Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de regulă │
│ │de o banca din România; sau după caz, de o bancă din │
│ │străinătate, de preferinţă cu corespondent în România sau │
│ │agreată de o bancă din România. Autoritatea contractantă │
│ │nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru │
│ │participare de către o anumită banca; nominalizată în mod │
│ │expres. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E1.1 │Număr de exemplare în copie: │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E2.2 │Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a │
│ │documentelor care însoţesc oferta, a propunerii tehnice │
│ │şi a celei financiare precum şi a ofertelor alternative. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E3.1 │Adresa la care se depune oferta: │
│ │Data limita pentru depunerea ofertei: │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Deschiderea şi evaluarea ofertelor │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.1.1 │Ora, data şi locul deschiderii ofertelor: │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.7.1 │Criteriul aplicat pentru atribuire contractului, de │
│ │execuţie: │
│ │Se precizează unul dintre criteriile prevăzute la F.7.2 │
│ │din Secţiunea 1. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.8.2 │Algoritmul de calcul pe baza căruia se punctează ofertele │
│F.10.1(a) │presupune alocarea, conform specificaţiilor din │
│ │"tabelul punctelor de calitate", a unui număr de puncte │
│ │pentru fiecare dintre factorii de evaluare prevăzuţi. │
│(dacă este │ │
│aplicabil) │ Tabelul punctelor de calitate │
│ │┌──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │
│ ││ Factori de evaluare │ Punctaj maxim │ │
│ ││ │ alocat │ │
│ │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ ││ 1. Preţul ofertei │ 80 - 95 │ │
│ │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ ││ 2. Durata de execuţie │ 5 - 20 │ │
│ │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │
│ ││ TOTAL: │ 100 │ │
│ │└──────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ │
│ │1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" │
│ │se acorda astfel: │
│ │a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acorda │
│ │punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv; │
│ │b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a), se acorda │
│ │punctaj astfel: │
│ │P(n) = [preţ minim/preţ(n)] x punctaj maxim alocat │
│ │Preţurile care se compara în vederea acordării punctajului │
│ │sunt preţurile prevăzute în Secţiunea 1 la F.8.3. │
│ │2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de execuţie" │
│ │se acorda astfel: │
│ │a) pentru durata limita de execuţie, prevăzută în Caietul de │
│ │sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de │
│ │evaluare respectiv; │
│ │b) pentru o durată de execuţie mai mare decât cea prevăzută la │
│ │lit. a), se acorda punctaj astfel: │
│ │P(n) = [termen minim/termen(n)] x punctaj maxim alocat │
│ │Observaţie: │
│ │În cazul în care se atribuie un contract de lucrări care │
│ │are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau │
│ │mai multor lucrări de construcţii, atunci tabelul punctelor │
│ │de calitate trebuie să cuprindă un factor de evaluare │
│ │suplimentar, respectiv "Caracteristici tehnice şi funcţionale │
│ │ale proiectului tehnic". Acestui factor de evaluare i se │
│ │va aloca un punctaj maxim cuprins între 10 şi 20 de puncte, │
│ │ponderea punctajului aferent "preţului ofertei" urmând a se │
│ │diminua corespunzător. │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.9.1 │Mod de acordare a preferinţei interne: │
│ │Se precizează prevederile aplicabile din Hotărârea Guvernului │
│ │privind acordarea preferinţei interne în cazul aplicării │
│ │procedurilor pentru atribuirea contractelor de │
│ │achiziţie publică │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atribuirea contractului de lucrări │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.2.1 (d) │Alte situaţii în care autoritatea contractantă îşi rezervă │
│ │dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică: │
├─────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.6.1 │a) Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului de │
│ │furnizare: │
│ │Garanţia de bună execuţie trebuie să se exprime procentual │
│ │într-un cuantum cuprins între 5%-10% din valoarea │
│ │contractului de execuţie. │
│ │b) Mod de constituire a garanţiei de buna execuţie a │
│ │contractului de furnizare: │
│ │Se precizează care dintre formele de constituire a garanţiei │
│ │de buna execuţie a contractului de furnizare, prevăzute în │
│ │Secţiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea │
│ │contractantă. │
└─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    C. FIŞA DE DATE PENTRU ACHIZIŢIA PUBLICĂ DE SERVICII

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Introducere │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.1.1 │Denumirea autorităţii contractante, codul fiscal, adresa, │
│ │numărul de telefon, telex, fax e-mail │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.2.1 │Surse de finanţare: │
│ │- │
│ │- │
│ │... │
│ │(se, precizează sursa sau sursele din care se finanţează │
│ │contractul de servicii) │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.3.1 │Obiectul contractului de servicii │
│ │Se precizează: │
│ │a) natura şi cantitatea serviciilor ce urmează a fi │
│ │achiziţionate precum şi codul CPSA; │
│ │b) indicaţii referitoare la posibilităţile ofertanţilor │
│ │de a depune oferta doar pentru o parte din gama de servicii │
│ │solicitate. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A.5.1 │Procedura aplicată: │
│ │Justificare: (numai în cazul aplicării procedurii prin │
│ │negociere competitivă) │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Calificarea ofertanţilor/candidaţilor │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.5.2 │Cerinţele minime, referitoare la capacitatea tehnică şi cea │
│ │economico-financiară, pe care ofertantul/candidatul trebuie │
│ │să le îndeplinească pentru a fi considerat calificat: │
│ │Autoritatea contractantă trebuie să fixeze aceste cerinţe în │
│ │funcţie de exigenţele impuse de natura şi complexitatea │
│ │contractului de servicii. │
│ │Capacitatea tehnică │
│ │------------------- │
│ │a) experienţa în prestarea de servicii similare, ca natura, │
│ │şi complexitate, cu obiectul contractului de servicii care │
│ │urmează a fi atribuit: │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţa │
│ │minima pentru experienţa similară, îndeplinirea şi finalizarea,│
│ │în ultimii cinci ani, cel puţin a unui contract care a │
│ │avut o valoare egala sau mai mare decât o valoare minima │
│ │precizată şi prin care să se fi prestat servicii similare. │
│ │Valoarea impusă nu poate depăşi valoarea estimată a │
│ │contractului de servicii care urmează să fie atribuit. Valoarea│
│ │respectiva va fi exprimată în mii lei şi în echivalent euro; │
│ │echivalentul în euro a valorii exprimate în lei se va │
│ │determina corespunzător cursului mediu al pieţei valutare, │
│ │calculat de Banca Naţională a României pentru ziua │
│ │premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunţului de │
│ │participare către Monitorul Oficial al României sau │
│ │transmiterii invitaţiei de participare, în cazul aplicării │
│ │procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea │
│ │publicării unui anunţ de participare, către ofertanţi/ │
│ │candidaţi. │
│ │b) echipament tehnic, dotări, utilaje şi alte mijloace │
│ │fixe considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de │
│ │servicii precum şi modul în care acestea urmează a fi asigurate│
│ │(dotare proprie, contracte sau convenţii de închiriere etc.): │
│ │Cerinţele minime referitoare la echipamente tehnice şi utilaje │
│ │trebuie să aibă în vedere şi prevederile legale privind │
│ │atestarea tehnica a acestora. │
│ │c) personal de specialitate: │
│ │Capacitatea economico-financiară │
│ │--------------------------------- │
│ │d) cifra medie anuala de afaceri pe ultimii trei ani: │
│ │Nu poate fi impusă o valoare mai mare decât valoarea medie │
│ │anuala a contractului de servicii multiplicată cu trei. │
│ │Valoarea respectiva va fi exprimată în mii lei şi în │
│ │echivalent euro; echivalentul în euro a valorii exprimate │
│ │în lei se va determina corespunzător cursului mediu al pieţei │
│ │valutare, calculat de Banca Naţională a României pentru ziua │
│ │premergătoare transmiterii, spre publicare, a anunţului de │
│ │participare către Monitorul Oficial al României sau │
│ │transmiterii invitaţiei de participare, în cazul aplicării │
│ │procedurii de negociere pentru care nu exista obligativitatea │
│ │publicării unui anunţ de participare, către ofertanţi/ │
│ │candidaţi. │
│ │e) indicatori de bonitate: │
│ │Se pot avea în vedere indicatori cum ar fi lichiditate, │
│ │solvabilitate, etc. │
│ │(aceste cerinţe se recomanda pentru contracte care urmează a fi│
│ │îndeplinite într-o perioada mai mare de trei luni) │
│ │- În cazul în care nu este considerată relevanta îndeplinirea │
│ │unui nivel minim pentru una sau mai multe dintre cerinţele │
│ │prevăzute la literele a)-e), în dreptul cerinţei │
│ │respective se precizează "nesolicitat". │
│ │- În cazul în care ofertanţilor li se acorda posibilitatea │
│ │de a depune oferta pentru o parte din gama de servicii care │
│ │urmează a fi achiziţionate, cerinţele minime, a căror │
│ │îndeplinire este solicitată pentru calificare, se precizează, │
│ │în mod distinct, pentru fiecare gama de servicii în parte. │
│ │- Se precizează cerinţele minime de calificare care se impun │
│ │a fi îndeplinite de către liderul asociaţiei şi de către │
│ │ceilalţi asociaţi, în cazul în care anumiţi furnizori │
│ │intenţionează să depună ofertă comună. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.2 │Se precizează: │
│B.4 │a) formularele care trebuie prezentate de către ofertant/ │
│B.6 │candidat inclusiv, în măsura în care se considera necesar │
│ │informaţii detaliate privind modul de completare a acestora; │
│ │b) orice alte cerinţe suplimentare cu privire la conţinutul │
│ │informaţiilor şi la documentele pe care ofertantul/candidatul │
│ │trebuie să le pună la dispoziţia comisiei de evaluare │
│ │în scopul demonstrării eligibilităţii, înregistrării şi │
│ │capacităţii tehnice şi economico-financiare a acestuia. │
│ │Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita completarea │
│B.6.4 │unor modele tip de declaraţie sau fişa, caz în care se │
│B.6.6 │precizează codul modelelor corespunzătoare, din Secţiunea 4, │
│ │care urmează a fi completate de ofertant/candidat. │
│B.6.12 │ │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.13.4 │Modalitatea de punctare a performantelor tehnice şi │
│ │economico-financiare: │
│ │Selectarea candidaţilor calificaţi se realizează pe baza │
│ │următoarei modalităţi de punctare: │
│ │ Capacitatea tehnică 75 pct. │
│ │ ─────────────────── │
│ │ din care: ......................... (punctaj maxim aferent)│
│ │- experienţa similară 30 - 65 pct. │
│ │- echipament tehnic, dotări etc. 5 - 10 pct. │
│ │- personal 5 - 40 pct. │
│ │ │
│ │Capacitatea financiară 25 pct. │
│ │───────────────────── ──────────────────┤
│ │ Total: 100 pct. │
│ │Pentru fiecare subcriteriu utilizat, este obligatorie │
│ │prezentarea detaliată a modului de punctare. │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Elaborarea şi prezentarea ofertelor │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.2.1 │Limba de redactare a ofertei: │
│ │De regulă, se indică limba română şi, în măsura în care se │
│ │considera necesar, o altă limba de circulaţie internaţională. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.4.1 │Perioada de valabilitate a ofertelor: │
│ │Se precizează o perioada de valabilitate estimată ca fiind │
│ │suficienta pentru finalizarea, într-o perioada rezonabilă, a │
│ │evaluării ofertelor şi pentru a se evita, în măsura în care │
│ │nu apar circumstanţe excepţionale, situaţia în care este │
│ │necesară solicitarea de prelungire a acestei perioade. │
│ │De regulă, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie să │
│ │se încadreze între 30 şi 90 de zile. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.5.1 │Se precizează, în mod concret, conţinutul propunerii tehnice şi│
│D.7.1 │financiare, indicându-se în acest sens, unde este cazul, │
│D.7.2 │formularele şi modelele care trebuie prezentate de către │
│D.8.3 │ofertant, inclusiv, în măsura în care se considera necesar, │
│D.8.4 │informaţii detaliate privind modul de completare a acestora; │
│ │Atunci când se precizează conţinutul propunerii tehnice şi │
│ │financiare trebuie să se aibă în vedere şi algoritmul de calcul│
│ │prevăzut pentru evaluarea ofertelor, astfel încât informaţiile │
│ │prezentate de către fiecare ofertant să fie complete şi să │
│ │permită calcularea punctajului în funcţie de algoritmul │
│ │respectiv. │
│ │Se precizează varianta de actualizare acceptată de către │
│ │autoritatea contractantă. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.8.6 │Data la care se întocmeşte propunerea financiară (pentru │
│ │echivalenţa leu/euro): │
│ │Data stabilită trebuie să fie cu cel mult 30 zile înainte de │
│ │data de deschidere a ofertelor. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│D.9.1 │a) Cuantumul garanţiei pentru participare: │
│ │Garanţia pentru participare trebuie să se exprime în suma fixă.│
│ │Cuantumul garanţiei pentru participare va fi, de regulă, 1%-2% │
│ │din valoarea estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a │
│ │contractului de servicii, şi în nici un caz mai mică de 0,5% │
│ │sau mai mare de 2,5% din aceasta valoare. │
│ │b) Perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare: │
│D.9.1 │Perioada stabilită trebuie să fie cel puţin egala cu perioada │
│ │de valabilitate a ofertei precizată la D.4.1. │
│ │c) Mod de constituire a garanţiei pentru participare: │
│D.9.3 │Se precizează: │
│ │i) care dintre formele de constituire a garanţiei pentru │
│ │participare, prevăzute în Secţiunea 1, sunt acceptate de │
│ │către autoritatea contractantă; │
│ │ii) toate informaţiile necesare ofertantului pentru ca acesta │
│ │să aibă posibilitatea de a constitui garanţia pentru │
│ │participare în oricare dintre formele prevăzute la pct. i). │
│ │Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de regula de o │
│ │banca din România, sau după caz, de o banca din străinătate, de│
│ │preferinţa cu corespondent în România sau agreată de o banca │
│ │din România. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a │
│ │impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o │
│ │anumită banca, nominalizată în mod expres. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E1.1 │Număr de exemplare în copie: │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E2.2 │Se precizează modul de prezentare, în plicuri separate, a │
│ │documentelor care însoţesc oferta, a propunerii tehnice │
│ │şi a celei financiare precum şi a ofertelor alternative. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│E3.1 │Adresa la care se depune oferta: │
│ │Data limită pentru depunerea ofertei: │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Deschiderea şi evaluarea ofertelor │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.1.1 │Ora, data, şi locul deschiderii ofertelor: │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.7.1 │Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de servicii: │
│ │Se precizează unul dintre criteriile prevăzute la F.7.2 din │
│ │Secţiunea 1. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.8.2 │Algoritmul pe baza căruia se punctează ofertele: │
│F.10.1 (a) │Se precizează toţi factorii care vor fi luaţi în considerare │
│ │pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie să │
│ │fie clar definit şi, odată stabilit, nu poate fi schimbat pe │
│(dacă este │toată perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea │
│aplicabil) │contractului de furnizare. │
│ │În funcţie de algoritmul de calcul stabilit pentru │
│ │calcularea punctajului ofertelor, autoritatea contractantă │
│ │are obligaţia de a preciza toate informaţiile necesare │
│ │pentru a asigura deplina transparenta privind modul de │
│ │aplicare a algoritmului de calcul, inclusiv mărimile │
│ │constante care intervin în calculul punctajelor; │
│ │Variante ale algoritmului de calcul. │
│ │──────────────────────────────────── │
│ │1. Metoda cost/calitate │
│ │Metoda presupune clasificarea ofertelor în ordinea │
│ │descrescătoare a punctajelor combinate, tehnic şi │
│ │financiar, având în vedere ponderile indicate în Fişa de │
│ │date a achiziţiei, pentru fiecare dintre punctajele respective.│
│ │Punctajul total acordat pentru fiecare oferta se calculează pe │
│ │baza formulei: │
│ │Ptotal = P financiar x F% + P tehnic x T%, │
│ │unde: │
│ │F% - ponderea corespunzătoare punctajului financiar; aceasta │
│ │pondere trebuie să se încadreze, în funcţie de specificul │
│ │obiectului contractului de servicii, între 30% şi 90%. │
│ │T% - ponderea corespunzătoare punctajului tehnic; aceasta │
│ │pondere se determina astfel încât F% + T% = 100%. │
│ │I. Punctajul financiar se acorda astfel: │
│ │a) pentru cel mai scăzut dintre preţurile ofertelor se acorda │
│ │100 puncte; │
│ │b) pentru alt preţ decât cel prevăzut la lit. a), se │
│ │acorda punctaj astfel: │
│ │P financiar n = (preţ minim/preţ n) x 100 │
│ │Preţurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt│
│ │preţurile prevăzute în Secţiunea 1 la F.8.3. │
│ │2. Punctajul tehnic se acordă de către comisia de evaluare pe │
│ │baza aprecierii obiective efectuate de membrii acesteia, │
│ │apreciere care trebuie să se raporteze în totalitate la │
│ │prevederile Caietului de sarcini precum şi la cele cuprinse │
│ │în Condiţiile generale şi specifice de contractare. │
│ │II. Metoda bazată pe buget fix │
│ │Etapa I: Comisia de evaluare evaluează mai întâi propunerile │
│ │tehnice şi stabileşte clasamentul acestora în ordinea │
│ │descrescătoare a punctajelor tehnice acordate. │
│ │Etapa a II-a: Ofertele ale căror propuneri financiare prevăd │
│ │un preţ mai mare decât valoarea bugetului fix, prevăzut │
│ │în Fişa de date achiziţiei, sunt respinse şi comisia de │
│ │evaluare întocmeşte clasamentul final al ofertelor rămase în │
│ │competiţie în ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice │
│ │acordate. │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│F.9.1 │Mod de acordare a preferinţei interne: │
│ │Se precizează prevederile aplicabile ale Hotărârii Guvernului │
│ │privind acordarea preferinţei interne în cazul aplicării │
│ │procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie │
│ │publice. │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Atribuirea contractului de servicii │
├──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.2.1 (d) │Alte situaţii în care autoritatea contractantă îşi rezervă │
│ │dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea │
│ │contractului de achiziţie publică: │
├──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│G.6.1 │a) Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului de │
│ │servicii: │
│ │Garanţia de bună execuţie trebuie să se exprime procentual │
│ │într-un cuantum cuprins între 5%-10% din valoarea │
│ │contractului de servicii. │
│ │b) Mod de constituire a garanţiei de buna execuţie a │
│ │contractului de servicii: │
│ │Se precizează care dintre formele de constituire a garanţiei │
│ │de buna execuţie a contractului de servicii prevăzute în │
│ │Secţiunea 1, vor fi acceptate de către autoritatea │
│ │contractantă. │
│ │Observaţie: │
│ │În cazul atribuirii contractelor de servicii de proiectare, │
│ │garanţia de bună execuţie este înlocuită de garanţia de │
│ │aplicabilitate a proiectului. │
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Secţiunea 3
    Caiet de sarcini

    Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.
    Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanta, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele asemenea; în cazul contractelor pentru lucrări, specificaţiile tehnice se pot referi, de asemenea, şi la reguli de proiectare şi de calcul, inclusiv al costurilor, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de recepţie a lucrărilor precum şi la tehnici, procedee şi metode de construcţie ca şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabilă să le descrie, în funcţie şi de diverse acte normative şi reglementări, în legătura cu lucrarea finala şi cu materii prime sau materiale sau părţi de lucrare implicate.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a defini, în caietul de sarcini, specificaţii tehnice redactate astfel încât să permită cea mai larga competiţie posibilă şi numai prin referire, de regulă, la:
    a) fie, reglementări tehnice, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia interna referitoare la standardizarea naţională, care sunt compatibile cu reglementările Comunităţii Europene;
    b) fie, dacă nu exista reglementări tehnice în sensul de la lit. a), la standarde naţionale şi altele asemenea, şi anume, de regula, în următoarea ordine de decădere:
    (i) standarde naţionale şi altele asemenea care adopta standarde europene şi altele asemenea;
    (ii) standarde naţionale şi altele asemenea care adopta standarde internaţionale şi altele asemenea, care sunt acceptate de Comunitatea Europeană, în situaţia în care nu exista standarde europene şi altele asemenea, sau în situaţia în care nu s-au adoptat încă, pe plan naţional, unele standarde europene şi altele asemenea;
    (iii) alte standarde naţionale şi altele asemenea decât cele de la pct. (i) şi pct. (ii);
    c) fie, altele asemenea celor de la lit. a) şi lit. b);
    În cazul în care sunt utilizate standarde speciale, caietul de sarcini trebuie să precizeze ca produsele, serviciile sau lucrările, care îndeplinesc alte standarde de autoritate şi care asigura o calitate substanţial egala cu standardele menţionate, vor fi de asemenea acceptate.
    Se interzice indicarea în caietul de sarcini a unor specificaţii tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricaţie sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificaţii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanţi.
    Se interzice indicarea unei mărci de fabrica sau de comerţ, a unui brevet de invenţie, a unei licenţe de fabricaţie sau a unei anume origini sau producţii. Totuşi, se admite o astfel de indicaţie, dar numai însoţită de menţiunea "sau echivalent" şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a stabili, în caietul de sarcini, specificaţii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza cerinţele referitoare la normele de protecţia muncii care trebuie respectate conform reglementărilor în vigoare sau de a indica instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obţine informaţii cu privire la aceste reglementări.
    În cazul achiziţiei de lucrări, caietul de sarcini este parte integrantă din proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale. Proiectul tehnic se elaborează pe baza studiului de fezabilitate aprobat, etapa în care au fost stabilite elementele şi soluţiile principale ale lucrării şi în care au fost obţinute toate avizele, acordurile şi aprobările necesare execuţiei lucrării, în conformitate cu prevederile legale.
    Proiectul tehnic se verifică de către specialişti atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, conform prevederilor legale. Proiectul tehnic este compus din piese scrise şi piese desenate şi se supune prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi celorlalte acte normative date în aplicarea acesteia.
    Piesele scrise sunt compuse din: memoriile tehnice pe specialităţi, caietul de sarcini (caietele de sarcini pe specialităţi), centralizatorul obiectelor, centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte, listele cu cantităţi de lucrări pe categorii, listele cu procurări de utilaje, echipamente funcţionale şi dotări independente şi fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, descrierea conţinutului articolelor din listele cu cantităţi de lucrări şi graficul general de execuţie a lucrării.
    Listele cu cantităţile de lucrări se vor întocmi de proiectant, pe cât posibil, pe categorii de lucrări (terasamente, structura de rezistenţă arhitectură, instalaţii etc.), cu descrierea în detaliu a lucrărilor.
    Proiectantul va face o descriere a fiecărui articol din cadrul listelor cu cantităţile de lucrări, în aşa fel încât să dea posibilitatea ofertanţilor să includă în articolul respectiv toate operaţiunile tehnologice necesare a se executa în cadrul acestei descrieri, cu luarea în considerare a următoarelor:
    - articolele să corespundă unor categorii de lucrări distincte;
    - articolele să reprezinte o activitate pentru care resursele semnificative (principale) să fie omogene ca natură;
    - articolele să reprezinte o activitate a carei desfăşurare în timp să se facă cu continuitate pe segmente tehnologice (să nu fie întrerupte din necesitatea realizării unei alte activităţi distincte de aceasta).
    În cazul în care sunt neconcordante între prevederile din articolele prevăzute în listele de cantităţi de lucrări şi cele din caietele de sarcini, la întocmirea ofertei au prioritate prevederile din caietele de sarcini.
    Piesele desenate sunt constituite dintr-un minimum de planşe generale, cotate cu note, privind unele precizări de detaliu relevante, astfel încât să se poată reconstitui principalele cantităţi de lucrări.

                       Faze de proiectare

    Proiectarea lucrărilor care constituie obiective de investiţie se elaborează în următoarele faze:
    - studiu de prefezabilitate;
    - studiu de fezabilitate;
    - proiect tehnic şi caiet de sarcini;
    - detalii de execuţie.
    Pentru reparaţiile capitale, consolidările şi demolările la construcţiile şi reparaţiile aferente nu se elaborează studiu de prefezabilitate.
    Conţinutul-cadru al studiului de prefezabilitate
    Studiul de prefezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde datele tehnice şi economice prin care autoritatea contractantă fundamentează necesitatea şi oportunitatea realizării lucrării care constituie obiectiv de investiţie.
    A. PĂRŢILE SCRISE
    1. DATE GENERALE:
    1.1. Denumirea lucrării
    1.2. Elaboratorul studiului de prefezabilitate
    1.3. Ordonatorul principal de credite
    1.4. Autoritatea contractantă
    1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei.
    2. EVALUĂRI PENTRU PROIECTAREA STUDIULUI DE PREFEZABILITATE ŞI A STUDIULUI DE FEZABILITATE
    2.1. Valoarea totală estimată a lucrării care va constitui obiectiv de investiţie.
    2.2. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de prefezabilitate.
    2.3. Cheltuieli pentru proiectarea studiului de fezabilitate.
    2.4. Cheltuieli pentru obţinerea avizelor legale necesare elaborării studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate.
    2.5. Cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări şi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale (instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii şi cheltuieli de deplasare etc.).
    3. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII
    3.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează a fi ocupat de lucrare
    3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională; nivelul maxim al apelor freatice).
    3.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor.
    3.3.1. Pentru clădiri: aria construită; aria desfăşurata şi numărul de niveluri.
    3.3.2. Pentru reţele: lungimi şi diametre.
    3.4. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    3.5. Utilităţi (modul de asigurare a acestora şi soluţia avută în vedere).
    4. FINANŢAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIŢIE
    Din valoarea totală estimativă a lucrării, .....% din surse proprii, .....% din credite bancare, ......% din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......% din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, ......% din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    La stabilirea valorii pe obiecte se vor utiliza indici specifici pe categorii de lucrări - justificaţi prin resurse materiale, mână de lucru, utilaje şi transporturi - precum şi preţuri rezultate din cataloage şi oferte de la furnizorii de materiale, utilaje, echipamente şi dotări.
    B. PĂRŢILE DESENATE
    1. - Plan de amplasare în zona (1:25.000-1:5.000)
    2. - Plan general (1:5.000-1:1.000).
    Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate
    Studiul de fezabilitate reprezintă documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigura utilizarea raţională şi eficienta a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv.
    A. PĂRŢILE SCRISE
    1. DATE GENERALE
    1.1. Denumirea lucrării care va constitui obiectiv de investiţii.
    1.2. Elaborator
    1.3. Ordonatorul principal de credite.
    1.4. Autoritatea contractantă
    1.5. Amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul).
    1.6. Tema, cu fundamentarea necesităţii şi oportunităţii avute în vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate.
    1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică, inclusiv memorii tehnice, pe specialităţi.
    2. DATE TEHNICE ALE LUCRĂRII
    2.1. Suprafaţa şi situaţia juridică ale terenului care urmează a fi ocupat (definitiv şi/sau temporar) de lucrarea care va constitui obiectiv de investiţii.
    2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul şi perioada de colt; natura terenului de fundare şi presiunea convenţională, nivelul maxim al apelor freatice).
    2.3. Caracteristicile principale ale construcţiilor.
    2.3.1. Pentru clădiri: deschideri, travei, aria construită, aria desfăşurata, numărul de niveluri şi înălţimea acestora, volumul construit.
    2.3.2. Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.
    2.4. Structura constructivă.
    Pentru clădiri şi reţele se va face o descriere a soluţiilor tehnice avute în vedere, cu recomandări privind tehnologia de realizare şi condiţiile de exploatare ale fiecărui obiect în parte.
    2.5. Principalele utilaje de dotare a construcţiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.).
    2.6. Instalaţii aferente construcţiilor.
    Se vor descrie soluţiile adoptate pentru instalaţiile de iluminat, forţa, curenţi slabi, apa, canalizare etc.
    2.7. Utilităţi.
    Se vor descrie modul de asigurare a acestora şi soluţiile tehnice adoptate.
    3. DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCA OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIŢIE
    3.1. Total personal, din care:
    - personal de execuţie.
    3.2. Locuri de munca nou-create.
    4. DEVIZUL GENERAL AL LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIŢIE
    Valoarea totală a obiectivului de investiţii, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale.
    5. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE
    5.1. Valoarea totală
    (în preţuri - luna, anul),
    din care:
    - construcţii montaj.
    5.2. Eşalonarea (INV/C+M)
    - Anul I.
    - Anul II.
    - .......
    5.3. Durata de realizare (luni).
    5.4. Capacităţi (în unităţi fizice).
    Principalii indicatori se vor completa, după caz, cu date privind:
    - condiţiile financiare de realizare a obiectivului (analiza cash-flow, inclusiv cu rata de actualizare, rata interna de rentabilitate, analiza raportului cost-profit, rata impozitului pe profit, perioada de scutire de impozit pe profit, influenta variaţiei în timp a preţurilor, rata dobânzii la credite bancare, rata de schimb valutar etc.);
    - maşini şi utilaje necesare procesului tehnologic (lista principalelor utilaje, echipamente şi dotări, cu indicarea capacităţii tehnice a acestora;
    - producţia şi desfacerea (lista produselor, capacitatea teoretică anuala, pe produse, durata proiectată pentru funcţionarea capacităţii, pentru fiecare produs, preţul unitar pe fiecare produs, preţul de vânzare al produselor similare fabricate în ţara sau procurate din import);
    - materiile prime, materialele, combustibilii şi energia consumată pentru fiecare produs în parte şi preţurile de procurare ale acestora;
    - manopera (cu detalierea pe structura de personal);
    - cheltuieli generale ale unităţii (taxe, comisioane, impozite, instruire personal, chirii şi/sau amortismente, cheltuieli de administraţie şi marketing etc.).

    6. FINANŢAREA LUCRĂRII CARE VA CONSTITUI OBIECTIV DE INVESTIŢIE
    Din valoarea totală a investiţiei:
    ....... mii lei din surse proprii, ....... mii lei din credite bancare, ....... mii lei din fondurile bugetului de stat sau ale bugetului local, ......... mii lei din fondurile speciale constituite prin lege în afară acestor bugete, ....... mii lei din credite externe garantate sau contractate direct de stat.
    7. AVIZE ŞI ACORDURI.
    Avizele şi acordurile emise de organele în drept, potrivit legislaţiei în vigoare, privind:
    - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei;
    - certificatul de urbanism, cu încadrarea amplasamentului în planul urbanistic, avizat şi aprobat potrivit legii;
    - avizele privind asigurarea utilităţilor (energie termica şi electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicaţii etc.);
    - avizele pentru consumul de combustibil;
    - acordurile şi avizele pentru protecţia mediului şi a apelor;
    - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
    B. PĂRŢILE DESENATE
    1. Plan de amplasare în zona (1:25.000-5.000).
    2. Plan general (1.5.000-1.500).
    3. Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, faţade, vederi, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii.
    NOTĂ:
    La faza studiu de fezabilitate este interzisă angajarea de cheltuieli pentru pregătirea documentaţiei pentru prezentarea şi elaborarea ofertei (proiect tehnic, caiete de sarcini, instrucţiuni pentru ofertanţi, publicitate, onorarii etc).
    Aceste cheltuieli se pot efectua numai după aprobarea studiului de fezabilitate potrivit competentelor valorice stabilite de Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice şi după asigurarea fondurilor bugetare - la nivelul primului an de execuţie, stabilite prin acordul Ministerului Finanţelor - prin listele de investiţii, anexa la bugetul de stat, după caz, bugetele locale, aprobate potrivit legii.
    Pe baza studiului de fezabilitate, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica o procedura pentru atribuirea contractului de lucrări care să aibă ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia lucrării respective.
    Conţinutul-cadru al proiectului tehnic
    A. PĂRŢILE SCRISE
    1. DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR
    1.1. Elemente generale:
    Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat, potrivit prevederilor legale, reprezintă documentaţia scrisă şi desenată, care face parte din documentaţia pentru prezentarea şi elaborarea ofertei pe baza căreia se întocmeşte oferta, şi este document anexat contractului de lucrări, şi pe baza căreia se executa lucrarea.
    Proiectul tehnic trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât:
    Autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare şi să răspundă cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice;
    Ofertantul, după studierea proiectului tehnic, să poată elabora oferta, să analizeze datele tehnice şi tehnologice necesare stabilirii preţului ofertat pentru execuţie, precum şi informaţii complete privind execuţia lucrărilor.
    De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel ca să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea stricta a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de oferta.
    1.2. Descrierea lucrărilor
    În cadrul "descrierii lucrărilor" care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:
    - amplasamentul;
    - topografia;
    - clima şi fenomenele naturale specifice zonei;
    - geologia, seismicitatea;
    - prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;
    - organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.;
    - căile de acces provizorii;
    - sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive;
    - căile de acces, căile de comunicaţii, etc.;
    - programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie;
    - trasarea lucrărilor;
    - protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;
    - măsurarea lucrărilor;
    - laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;
    - curăţenia în şantier;
    - serviciile sanitare;
    - relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);
    - memoriile tehnice, pe specialităţi.
    2. CAIETELE DE SARCINI
    Caietele de sarcini dezvolta, în scris, elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor.
    Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant, pe baza planşelor deja terminate, şi se organizează, de regula, în broşuri distincte, pe specialităţi.
    2.1. Rolul şi scopul caietelor de sarcini
    - Fac parte integrantă din proiectul tehnic şi din documentaţie pentru prezentarea şi elaborarea ofertei
    - Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie face obiectul achiziţiei; planşele fac prezentarea lor grafica, iar breviarele de calcul justifica dimensionarea elementelor constituente.
    - Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative, înscrise în planşe, sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.
    - Conţin nivelul de performanta al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanta calitative.
    - Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se executa, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.
    - Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor, să se poată determina: cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de munca şi dotarea necesară execuţiei lucrărilor.
    - Elaborarea acestora se face, pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor, de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.
    - Forma de prezentare trebuie să fie: amplă, clara, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, normative şi prescripţii tehnice în vigoare.
    - Să stabilească responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări, probe.
    - Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să-şi găsească precizări în caietele de sarcini.
    - Nu trebuie să fie restrictive.
    - Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.
    - Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.
    Să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţa (postutilizarea).
    2.2. Tipuri şi forme de caiete de sarcini
    În funcţie de destinaţie, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor.
    - Caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei.
    - Caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse.
    În funcţie de domeniul la care se referă, caietele de sarcini pot fi:
    - Caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor.
    - Caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.
    2.3. Conţinutul caietelor de sarcini
    Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare în parte, folosind, dacă este posibil, părţi secţiuni, capitole etc. elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.
    Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:
    - breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;
    - nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;
    - proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc., pentru materialele componente ale lucrări cu indicarea standardelor;
    - dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
    - ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
    - standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;
    - condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.
    3. LISTELE CANTITĂŢILOR DE LUCRĂRI
    Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice şi duratei de execuţie a obiectivului de investiţie şi anume.
    - centralizatorul obiectelor, pe obiectiv;
    - centralizatorul categoriilor de lucrări pe obiecte;
    - listele cu cantităţilor de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;
    - listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv cu dotările (după caz);
    - specificaţiile tehnice.
    4. GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A LUCRĂRII
    B. PĂRŢILE DESENATE
    Sunt documentele principale ale proiectului tehnic, pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regula, se compun din:
    1. Planurile generale:
    - planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
    - planurile topografice principale;
    - planurile de amplasare a forajelor, profilelor geotehnice, inclusiv cu înscrierea pe acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare;
    - planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;
    - planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea pe acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;
    - planurile principale privind construcţiile subterane - amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.
    - planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.
    2. Planşele principale ale obiectelor
    Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprie, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect.
    În cazul în care proiectul este voluminos, planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct.
    3. Arhitectura
    - va cuprinde planşe principale privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care:
    - planul individual de amplasare;
    - planurile de arhitectura ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;
    - secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.;
    - tablouri de prefabricate, confecţii;
    - tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.
    Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.
    4. Structura
    Va cuprinde planşele principale privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenta, pentru fiecare obiect, şi anume:
    - planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
    - planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate; .
    - descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale.
    5. Instalaţiile
    Vor cuprinde planşele principale privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi anume:
    - planurile principale de amplasare a utilajelor;
    - scheme principale ale instalaţiilor;
    - secţiuni, vederi, detalii principale; planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.
    6. Dotări şi instalaţii tehnologice
    Vor cuprinde planurile principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj etc., şi anume:
    - desenele de ansamblu;
    - schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;
    - schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;
    - schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apa, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice;
    - planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;
    - diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;
    - listele cu utilajele şi echipamentele din componenta planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile.
    7. Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, paza contra incendiilor, protecţia muncii etc.
    Planurile principale de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.
    Listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

    Secţiunea 4
    ──────────
    Formulare şi modele

                        NOTĂ PRIVIND SECŢIUNEA 4

    Secţiunea 4 conţine formularele şi modelele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertelor şi a documentelor care o însoţesc, şi, pe de alta parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea, rapida şi corecta, a tuturor ofertelor depuse.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra neschimbate formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni; în cazul în care, în funcţie de obiectul şi/sau de tipul contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă considera ca fiind necesară aplicarea prevederilor B.6.4, B.6.6, B.6.12, D.7.2 şi D.X.4, din Secţiunea 1, atunci modelele suplimentare care se solicita trebuie să fie prezentate, în mod obligatoriu, în cadrul secţiunii de faţă.
    Fiecare ofertant/candidat care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a completa şi semna formularele şi modelele prevăzute în cadrul acestei secţiuni.

    FORMULAR 1

      CANDIDAT Înregistrat la sediul
    ............ autorităţii contractante
    denumire/nume) Nr. ...../..............


                       Scrisoare de interes

    Către ..... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Ca urmare a anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României nr. ... din ....(zi/luna/an), privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ....... (denumirea contractului de achiziţie publică), ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de candidat, la etapa de calificare şi selecţie.
    Am luat cunoştinţa de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidaţilor selectaţi şi ataşăm la prezenta documentele de calificare solicitate.

    Data completării ........... Cu stimă,

                                candidat

                                    (semnătura autorizată)


    FORMULAR 2

        OFERTANT Înregistrat la sediul
    ............... autorităţii contractante
    (denumire/nume) Nr ....../........                 Scrisoare de înaintare

    Către .......(denumirea autorităţii contractante, şi adresa completa)

    Ca urmare a:
    a) anunţului de participare apărut în Monitorul Oficial al României nr. ... din ..... (zi/luna/an), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ...... (denumirea contractului de achiziţie publică
    sau,
    b) invitaţiei de participare nr. .... din ..... (zi/luna/an),
    (se şterge opţiunea neaplicabilă)
    noi (denumirea/numele ofertantului) va transmitem alăturat, următoarele:
    1. Documentul ......(tipul, serie/număr, emitent) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentare ofertei;
    2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând:
    a) oferta;
    b) documentele care însoţesc oferta;
    în original şi într-un număr de ..... copii, aşa cum este prevăzut în Fişa de date a achiziţiei.
    Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dumneavoastră.

    Data completării ....... Cu stimă,

                           ofertant
                                     (semnătura autorizata)


    FORMULAR 3


          BANCA
    ................
        (denumire)


                     SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

                  pentru participare cu oferta la procedura de
                 atribuire a contractului de achiziţie publică

    Către ....... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ......... (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ......(numele băncii), având sediul înregistrat la .......(adresa băncii), ne obligăm faţă de ........(denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de .......(în litere şi cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectiva, cu condiţia ca, în cererea sa, autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei, este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
    a) ofertantul ......(denumire/nume) îşi retrage-oferta, în perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ...... (denumire/nume) nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ........ (denumire/nume) refuza să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei;

    Prezenta garanţie este valabilă până la data de .............


    Parafată de Banca ....... în ziua .... luna .... anul ......

    (semnătura autorizată)


    FORMULAR 4

      BANCA
    .........
    (denumire)

                    SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ
                        DE BUNA EXECUŢIE

    Către ...... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Cu privire la contractul de achiziţie publică ....(denumire contract) care urmează a fi încheiat între ....., în calitate de contractor, şi ......., în calitate de achizitor, ne obligăm, prin prezenta, să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenta sumei de ...... reprezentând ....% din valoarea contractului respectiv, orice suma cerută de acesta, la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractorului, aşa cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat. Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o alta formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractorului.

    Prezenta garanţie este valabilă până la data de .............

    În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

    Parafată de Banca ....... în ziua .... luna .... anul ......
    (semnătura autorizată)


    FORMULAR B01

    OFERTANT/CANDIDAT
    .................
    (denumire/nume)

               Declaraţie privind eligibilitatea

    l. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............ (denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului/candidatului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în nici una din situaţiile prevăzute la art. 27, lit. a) - f) din Ordonanţa nr. 118/1999 privind achiziţiile publice.
    2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră precum şi experienţa, competenta şi resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez, prin prezenta, orice instituţie, societate comercială, banca, alte persoane juridice, să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai autorităţii contractante (denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătura cu activitatea noastră.

    Data completării ...................

                                 Ofertant/candidat
                              (semnătura autorizată)    FORMULAR B02

    OFERTANT/CANDIDAT
    .................
     (denumire/nume)

                        Informaţii generale

    1. Denumire/nume:
    2. Adresa sediului central:
    3. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:

    4. Certificat de înmatriculare/înregistrare:
      (număr,data,loc de înmatriculare/înregistrare)

    5. Obiect de activitate, pe domenii:
      (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

    6. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:
      (adrese complete, telefon/telex/fax certificate de înmatriculare/înregistrare)

    7. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

┌────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Anul │ Cifra de afaceri anuală │ Cifra de afaceri anuală*1) │
│ │ (la 31.12 ...) │ (la 31.12 ....) │
│ │ - mii lei - │ - echivalent euro - │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│3 │ │ │
└────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
                                                       Medie anuală: (total/3)


    8. Principala piaţa a afacerilor:

                                                Ofertant/candidat
                                             (semnătura autorizata)
──────────
    *1) valorile corespunzătoare cifrei de afaceri exprimate în mii lei, care sunt aferente anilor 1997 şi 1998, se vor converti iniţial în dolari SUA, echivalenta în euro realizându-se în funcţie de valoarea exprimată în dolari.
──────────

    FORMULAR B03

    OFERTANT/CANDIDAT
    .................
    (denumire/nume)

                           Experienţa similară

(se completează fise distincte pentru fiecare contract în parte, care vor fi susţinute, la cererea comisiei de evaluare, prin contractul de antrepriza sau de subantrepriză precum şi prin procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Denumirea şi obiectul contractului: │
│ Numărul şi data contractului: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: │
│ Adresa beneficiarului/clientului: │
│ Ţara: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: │
│ [] contractor unic sau contractor conducător (lider de asociaţie) │
│ [] contractor asociat │
│ [] subcontractor │
│ (se bifează opţiunea corespunzătoare) │
├───────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────┤
│ 4. Valoarea contractului │exprimată în moneda│exprimată în echivalent │
│ │în care s-a înche- │euro*1) │
│ │iat contractul │ │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────┤
│ a) iniţială (la data │ │ │
│ semnării contractului):│ ... │ ... │
│ ├───────────────────┼──────────────────────────────┤
│ b) finală (la data │ │ │
│ finalizării │ │ │
│ contactului): │ ... │ ... │
├───────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────┤
│5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi │
│ modul lor de soluţionare: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Achiziţia de produse │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului │
│ precum şi alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi │
│ susţine experienţa similară: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Achiziţia de lucrări │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. Durata de execuţie a lucrării (luni) │
│a) contractată - termen PIF: │
│b) efectiv realizată - PIF: │
│c) motivul de decalare a termenului contractat, care va fi susţinut pe baza │
│ de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7 Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de │
│ recepţie: │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa │
│ similară cu referire, în mod special, la suprafeţe sau volume fizice ale │
│ principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Achiziţia de servicii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Gama de servicii prestate în baza contractului precum şi alte aspecte │
│ relevante prin care ofertantul/candidatul îşi susţine experienţa │
│ similară: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                                                      Ofertant/candidat
                                                    (semnătura autorizata)

──────────
    *1) valorile exprimate în mii lei, care sunt aferente anilor până la 1998 inclusiv, se vor converti iniţial în dolari SUA, echivalenţa în euro realizându-se în funcţie de valoarea exprimată în dolari.
──────────

    FORMULAR B03A
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

    RECOMANDĂRI PRIVIND CALITATEA
    EXECUTATE BENEFICIARUL LUCRĂRII
    ..............................
    (denumirea, adresa, telefonul)

                                                        AVIZAT
                                                 I.J.C.L.P.U.A.T judeţul
                                                (cu eventualele observaţii
                                                 şi punct de vedere) ......
                                                       Inspector şef,
                                                           L,.S.


                           RECOMANDARE

    În legătură cu participarea ...... (denumirea firmei constructoare)...... cu sediul în ........., str. ............ nr. ......., la proceduri de atribuirea contractului de lucrări, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de lucrări, suntem în măsura de a face cunoscute următoarele:
    Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări:

    Denumirea Contract Data începerii Data terminării Observaţii
    lucrării nr./data. lucrărilor lucrărilor
    ........ ........ .......... .......... ..........

    Apreciem calificativul lucrărilor executate, din punct de vedere al calităţii, ca fiind:

    FOARTE BUN BUN SATISFĂCĂTOR NESATISFĂCĂTOR


    În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate:

 - Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale Total, Observaţii
 sau totale de lucrări din care: şi
                                                          rezolvat precizări
                                                          ........ .........
 Caz de accident tehnic produs din vina exclusiva
 a contractorului, datorită încălcării normelor
 tehnice şi a legislaţiei în vigoare privind
 calitatea lucrărilor
    ................................................

 Recepţii amânate datorită nerespectării La terminarea lucrărilor
 parametrilor de calitate, şi/sau la recepţia finală

 Recepţii respinse datorită nerespectării La terminarea lucrărilor
 parametrilor de calitate şi/sau la recepţia finală


    Alte precizări ...................

    Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

          CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI,
                 Semnătura
                    L.S.    FORMULAR B04
    (se utilizează pentru achiziţia de produse)

    PRODUCĂTOR
    ..........
    (denumire/nume)

                                Autorizare

    Către ........(denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Noi ......(denumirea producătorului adresa completa, înregistrare) ca producători de ..... (denumirea produselor) şi având capacităţile de producţie în (adresa fabricii), autorizăm prin prezenta pe furnizorul ..... (denumire/nume, adresa completa) să livreze produsele mai sus menţionate.
    Prin prezenta, garantăm calitatea şi performanţele produselor oferite şi autorizăm pe ...... (denumirea furnizorului) să asigure, pentru produsele respective, îndeplinirea obligaţiilor care decurg din contractul de furnizare referitoare la serviciile de instalare şi punere în funcţiune, de întreţinere şi de asistenţă tehnică.

    Data completării ..............

                     Producător
              (semnătura autorizată)


    FORMULAR B05

    OFERTANT/CANDIDAT
    .................
    (denumire/nume)

                  Obligaţii contractuale în desfăşurare
┌──────────┬───────────┬──────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────┐
│Denumire │Beneficiar │Valoare │Valoare │Valoare │ Data prevăzută pentru│
│contract, │ │contract*1│rămasă*1)│rămasă │ finalizarea │
│ nr. şi │ │ │ │actuali- │ contractului │
│ data │ │ │ │zată în │ (termen PIF) │
│atribuirii│ │ │ │echiva- │ │
│ │ │ │ │lent │ │
│ │ │ │ │euro │ │
├──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
│2. │ │ │ │ │ │
│.. │ │ │ │ │ │
│.. │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘

──────────
    *1) valoarea se exprimă moneda în care a fost încheiat contractul
──────────

                Ofertant/candidat
             (semnătura autorizata)


    FORMULAR D00

    OFERTANT
    ........
    (denumire/nume)

                          FORMULAR DE OFERTA

    Către: ...... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completa)

    Domnilor:

    1. Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată,
    a) să furnizăm .......(denumirea produselor);
    sau
    b) să executăm .......(denumirea lucrării);
    sau
 c) să prestăm ...........(denumirea serviciului);
    (se şterg opţiunile neaplicabile)
    pentru suma de ....... (se introduce suma în litere şi cifre) lei, reprezentând ...... (se introduce suma în ...... litere şi cifre) euro, la care se adauga taxa pe valoarea adăugată în valoare de ...... (se introduce suma în litere şi cifre) lei.
    2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare,
    a) să furnizăm produsele în conformitate cu graficul de livrare anexat;
    sau
    b) să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările, în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în .......... (se introduce durata în litere şi cifre) luni calendaristice.
    sau
    c) să prestăm serviciile în conformitate cu graficul timp anexat;
    (se şterg opţiunile neaplicabile)
    3. Ne angajăm să menţinem aceasta oferta valabilă pentru o durata de ..... (se introduce durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ...... (se introduce data), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate
    4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
    5. Alături de oferta de bază,
    a) depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";
    sau
    b) nu depunem oferta alternativă;
    (se şterge opţiunea neaplicabilă)
    6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie înainte de data încheierii contractului.
    7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

    Data .../.../........
    Semnătura ..........................
    în calitate de ....., legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...... (denumire/nume ofertant)


    FORMULAR D00A
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                         Anexa la formularul de oferta

1. Valoarea maxima a lucrărilor executate .......... (% din preţul
   de subcontractori total/ ofertat)
2. Garanţia de buna execuţie va fi constituită
   sub forma: ..........
   în cuantum de: .......... (% din preţul
                                                         total ofertat)
3. Perioada de garanţie de buna execuţie .......... luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data .......... zile calendaristice
   primirii ordinului de începere a lucrărilor
   până la data începerii execuţiei)
5. Termenul pentru emiterea ordinului de .......... zile calendaristice
   începere a lucrărilor (de la data semnării
   contractului)
6. Penalizări pentru întârzieri la termene .......... (% din valoarea care
   intermediare şi la termenul final trebuia să fie
   de execuţie realizată)
7. Limita maximă a penalizărilor .......... (% din preţul total
                                                         ofertat)
8. Limita minimă a asigurărilor .......... (% din preţul total
                                                         ofertat)
9. Perioada medie de remediere a defectelor .......... zile calendaristice
10. Limita maximă a reţinerilor din situaţiile......... (% din situaţiile de
    de plată lunare (garanţii, plată lunare)
    avansuri etc.)
11. Valoarea medie a cotei procentuale
 reprezentând cheltuielile indirecte şi IP%(med) =
 profitul (având ca bază de calcul
 cheltuielile directe)                       Ofertant
                 (semnătura autorizată)


    FORMULAR D01P
    (se utilizează pentru achiziţia de produse)

    OFERTANT
    ........
    (denumire/nume)

                          Grafic de livrare

┌────┬───────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire produs │ Cantitatea │ Data de livrare/Perioada de zile │
│crt.│ │ (UM) │ calendaristice necesară fiecărei │
│ │ │ │ livrări │
├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1 │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────────┼───────────────────────────────────┤
│ ..│ │ │ │
└────┴───────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────┘
                                                        Ofertant
                                                   (semnătura autorizată)


    FORMULAR D02P
    (se utilizează pentru achiziţia de produse)

                             Centralizator preţuri
                      (se completează pentru produse care
                      se încadrează în grupele IA sau IB)

┌────┬────────┬──────┬─────────┬─────────┬───────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Denumire│Canti-│Preţ uni-│Preţ │Pro- │Preţ │Preţ │ Taxa pe│
│crt.│ │tate │tar EXW │total │cent*1)│unitar la│total la │valoare │
│ │ │(U.M.)│*mii lei │EXW │ │destina- │destina- │adăugată│
│ │ │ │**euro │(2X3) │ │ţie │ţia fina-│ mii lei│
│ │ │ │ │*mii lei │ │finală │lă (2X6) │ │
│ │ │ │ │**euro │ │*mii lei │*mii lei │ │
│ │ │ │ │ │ │**euro │**euro │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ │ │* │* │ │* │* │ │
│ │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │** │** │ │** │** │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │* │* │ │* │* │ │
│ 2 │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │** │** │ │** │** │ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │* │* │ │* │* │ │
│ .. │ │ ├─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │** │** │ │** │** │ │
├────┴────────┴──────┴─────────┼─────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │* │ │ │* │ │
│ TOTAL ├─────────┤ │ ├─────────┤ │
│ │** │ │ │** │ │
└──────────────────────────────┴─────────┴───────┘ └─────────┴────────┘

                                     Ofertant
                              (semnătura autorizată)

----------------
    Precizare:
    Preţurile EXW trebuie să fie preţurile practicate de furnizor la data
    prevăzută în Fişa de date a achiziţiei la D.8.6
──────────
    *1) reprezintă procentul de: a) mână de lucru formată din cetăţeni
                                   români; sau
                                 b) materii prime şi/sau orice alte părţi
                                    componente ale produsului finit, de
                                    origine română; sau
                                 c) orice combinaţie între cazurile prevăzute
                                    la lit. a) şi b);
    calculat în raport cu preţul EXW
──────────


    FORMULAR D03P
    (se utilizează pentru achiziţia de produse)


                      Centralizator preţuri
     (se completează pentru produse care se încadrează în grupa IC)

┌───┬────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Nr.│Denumire│Ţara de│Cantitate│Preţ │Preţ │Preţ │Preţ │ Taxa pe│
│crt│ │origine│ (U.M.) │unitar │total │unitar la│total la │valoare │
│ │ │ │ │CIF sau │CIF sau │destina- │destina- │adăugată│
│ │ │ │ │CIP │CIP │ţie fina-│ţia fina-│ mii lei│
│ │ │ │ │*mii lei│(3X4) │lă │lă (3X6) │ │
│ │ │ │ │**euro │*mii lei│*mii lei │*mii lei │ │
│ │ │ │ │ │**euro │**euro │**euro │ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 1 │ │ │ │* │* │* │* │ │
│ │ │ ├─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │** │** │** │** │ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │* │* │* │* │ │
│ 2 │ │ ├─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │** │** │** │** │ │
├───┼────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │* │* │* │* │ │
│ ..│ │ ├─────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │
│ │ │ │ │** │** │** │** │ │
├───┴────────┴───────┴─────────┴────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │* │ │* │ │
│ TOTAL ├────────┤ ├─────────┤ │
│ │** │ │** │ │
└───────────────────────────────────────┴────────┘ └─────────┴────────┘

                                     Ofertant
                              (semnătura autorizată)


    FORMULARUL D01L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)


                      Grafic de execuţie a lucrării

┌────┬───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Grupa de │┌─────────────────────────┬──────────┬─────────┐│
│crt.│obiecte/denumire obiect││ Anul I │ ... │ Anul n ││
│ │ │└─────────────────────────┴──────────┴─────────┘│
│ │ │ Luna │
│ │ ├────────┬────────┬────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ n │
├────┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │Organizare de şantier │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┼──────────┤
│ 2 │Obiect 01 │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ 3 │Obiect 02 │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări: │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│....│Obiect .... │ │ │ │ │ │
│ │categoria de lucrări │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│ │......... │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┴──────────┘


                               Ofertant
                       (semnătura autorizata)


    FORMULAR D02L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

               Centralizatorul financiar al obiectelor

────┬──────────────────────────┬───────┬────┬──────────────────────────────────┐
Nr. │Grupa de obiecte/denumire │Valoare│din │ din care (după caz): │
crt.│ obiect │(exclu-│care├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤
    │ │ siv │C+M │contra│asoci-│asoci-│subcon│subcon│
    │ │ TVA │ │ctor- │ at │ at │trac- │trac- │
    │ │mii lei│ │condu-│ 1 │ ... │tor │ tor │
    │ │ │ │cător │ │ │ 1 │ ... │
    │ │ │ │(lider│ │ │ │ │
    │ │ │ │asocia│ │ │ │ │
    │ │ │ │ţie) │ │ │ │ │
────┼──────────────────────────┼───────┼────┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┼───┬──┤
    │ │ │ │to-│C+│to-│C+│to-│C+│to-│C+│to-│C+│
    │ │ │ │tal│M │tal│M │tal│M │tal│M │tal│M │
────┼──────────────────────────┼───────┼────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┤
 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6 │ 7│ 8 │ 9│ 10│11│ 12│13│
────┼──────────────────────────┼───────┼────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┤
1. │Proiectare (numai în cazul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │în care obiectul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │contractului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │cuprinde atât proiectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │cât şi execuţia lucrării) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
2. │Amenajarea terenului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │2.1 ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ................ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
3. │Amenajări pentru protecţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │mediului, inclusiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │refacerea cadrului natural│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │după terminarea lucrărilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │3.1 .................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ .................. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
4. │Realizarea infrastructurii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │(reţele de racord, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │utilităţi exterioare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │incintei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
5. │Investiţia (lucrarea) de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │5.1 Obiect 01 ......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │5.2 Obiect 02 ......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │....................... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
6. │Organizare de şantier │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┴──────────────────────────┴───────┴────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┘

    FORMULAR D02L
    (- continuare-)

                               ┌───────┬────┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┬───┬──┐
                               │ 2 │ 3 │ 4 │ 5│ 6 │ 7│ 8 │ 9│ 10│11│ 12│13│
───────────────────────┬───────┼───────┼────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┤
 Total valoare │mii lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 (exclusiv TVA) ├───────┼───────┼────┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┼───┼──┤
                       │ euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───────────────────────┴───────┼───────┼────┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┴───┴──┤
Taxa pe valoarea │ │ Procent*1) │
 adăugată -mii lei-│ │ │
───────────────────────────────┼───────┤ │
 TOTAL (inclusiv TVA) -mii lei-│ │ │
───────────────────────────────┴───────┴───────────────────────────────────────┘
                                         Lucrarea se încadrează în grupa: .....
                                        (se precizează grupa IIA sau IIB, după
                                               caz)

                Proiectant Ofertant

          (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)------------------
    PRECIZARE: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1, având în vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului.
──────────
    *1) reprezintă partea din contract, calculată ca o cota procentuală din preţul total, care urmează a fi îndeplinită de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române
──────────


    FORMULAR D03L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

               Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări
                    Devizul - oferta al obiectului ............

────┬─────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┐
Nr. │ │ Valoare │ din care (după caz): │
crt.│Categoria de lucrări │(exclusiv ├─────────┬──────┬──────┬───────┬────────┤
    │ │ TVA │contrac- │asoci-│asoci-│subcon-│subcon- │
    │ │ -mii lei- │tor con- │ at │ at │tractor│tractor │
    │ │ │ducător │ 1 │ ... │ 1 │ ... │
    │ │ │(lider a-│ │ │ │ │
    │ │ │sociaţie)│ │ │ │ │
────┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
────┼─────────────────────┼───────────┼─────────┼──────┼──────┼───────┼────────┤
 I. │Clădiri şi construc- │ │ │ │ │ │ │
    │ţii speciale, insta-│ │ │ │ │ │ │
    │laţii aferente con- │ │ │ │ │ │ │
    │strucţiilor şi reţele│ │ │ │ │ │ │
    │de utilităţi în │ │ │ │ │ │ │
    │incintă │ │ │ │ │ │ │
 1. │ Ts Terasamente │ │ │ │ │ │ │
 2. │ C Construcţii │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
 ...│... ........... │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
 n │ M Montaj utilaje │ │ │ │ │ │ │
    │tehnologice, inclusiv│ │ │ │ │ │ │
    │reţelele aferente │ │ │ │ │ │ │
    │ TOTAL I │ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
 II.│ Procurare │ │ │ │ │ │ │
    │-Utilaje şi echipamen│ │ │ │ │ │ │
    │te tehnologice, cu │ │ │ │ │ │ │
    │montaj │ │ │ │ │ │ │
    │-Utilaje şi echipamen│ │ │ │ │ │ │
    │te de transport │ │ │ │ │ │ │
    │-Dotări, inclusiv │ │ │ │ │ │ │
    │utilaje şi echipamen-│ │ │ │ │ │ │
    │te independente cu │ │ │ │ │ │ │
    │durata mare de │ │ │ │ │ │ │
    │serviciu │ │ │ │ │ │ │
    │ TOTAL II │ │ │ │ │ │ │
────┴─────────────────────┴───────────┴─────────┴──────┴──────┴───────┴────────┘

    FORMULAR D03L
    (- continuare-)

                               ┌───────┬────────┬──────┬──────┬──────┬─────────┐
                               │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
───────────────────────┬───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
 Total valoare │mii lei│ │ │ │ │ │ │
 (exclusiv TVA) ├───────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤
                       │ euro │ │ │ │ │ │ │
───────────────────────┴───────┼───────┼────────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘
Taxa pe valoarea │ │
 adăugată -mii lei-│ │
───────────────────────────────┼───────┤
 TOTAL (inclusiv TVA) -mii lei-│ │
───────────────────────────────┴───────┘

                Proiectant Ofertant

          (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)


---------------
    PRECIZARE:
    1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului

    FORMULAR D04L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                          Lista cantităţilor de lucrări

Obiectul .....................
Categoria de lucrări ............
────┬─────────────┬────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬────────┐
    │ │ │ │Preţ │ │ │ │ │ │
Nr. │Capitol de │U.M.│Canti- │unitar │ │ │ │ │ │
crt.│ lucrări │ │ tate │a)mate-│ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ riale│ │ │ │ │ │
    │ │ │ │b)mano-│Mate- │Mano- │Utilaj│Transport│ Total │
    │ │ │ │ peră │rial │peră │(3x4c)│ (3x4d) │ (3x4) │
    │ │ │ │c)uti- │(3x4a)│(3x4b)│ │ │ sau │
    │ │ │ │ laj │ │ │ │ │(5+6+7+8│
    │ │ │ │d)tran-│ │ │ │ │ │
    │ │ │ │ sport│ │ │ │ │ │
    │ │ │ │-------│ │ │ │ │ │
    │ │ │ │TOTAL │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │a)+b)+ │ │ │ │ │ │
    │ │ │ │+c)+d) │ │ │ │ │ │
────┴─────────────┴────┴───────┼───────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴────────┤
         SECŢIUNEA TEHNICĂ │ SECŢIUNEA FINANCIARĂ │
────┬─────────────┬────┬───────┼───────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬────────┤
  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤
 1. │ Capitol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │1.1 Subca- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │pitol │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │1.2 Subca- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │pitol │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ......... │ │ │ │ │ │ │ │ │
 2. │Capitol de │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │lucrare │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │2.1 Subcapi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │tol │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │2.2 Subcapi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │tol │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ .......... │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ ......... │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼────────┤
    │Cheltuieli │ │ │ │ M │ m │ U │ t │ T │
    │directe │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │transporturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │- transport │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │auto │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │- transport │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │CF │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │- transport │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │naval │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │cota aprovi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │zionare │ │ │ │M x% │ │ │ │x │
    │CAS │ │ │ │ │m x% │*1 │*1 │y │
    │Şomaj │ │ │ │ │m x% │*1 │*1 │z │
    │Sănătate │ │ │ │ │m x% │*1 │*1 │k │
    │Fond de │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │solidaritate │ │ │ │ │m x% │*1 │*1 │q │
    │cu persoanele│ │ │ │ │ │ │ │ │
    │cu handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │Alte cheltu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ieli conform │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │prevederilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
    │legale │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┴─────────────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴─────────┼────────┤
      Cheltuieli indirecte = T x 1% │ 1 │
        Profit = (T + 1) x P% │ P │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
      Cheltuieli indirecte + Profit 1P = T x 1P% │ 1 + P │
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
          TOTAL │ T=T+1+P│
──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

                                                           Ofertant
                                                     (semnătura autorizata)


    FORMULAR D04L
    (- continuare-)

    PRECIZĂRI:
    1. Cheltuielile directe sunt constituite din următoarele:
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale în care se cuprinde valoarea materialelor calculată cu preţurile de la furnizori, fără TVA; în cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie să includă şi orice taxe şi comisioane plătibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.).
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru în care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi şi valoarea manoperei pentru manipularea materialelor, la care se adauga alte drepturi salariale acordate precum şi contribuţiile la asigurările sociale, la fondul de şomaj şi la orice altele asemenea, stabilite conform prevederilor legale.
    U*1) - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcţii în care se cuprinde valoarea rezultată din totalul orelor de funcţionare ale utilajelor respective şi din tariful mediu orar corespunzător funcţionarii.
──────────
    *1) - în cazul în care utilajele şi mijloacele de transport sunt din datarea proprie a ofertantului/subcontractorului, cheltuielile procentuale: CAS, şomaj, Sănătate etc. se vor evidenţia la fel ca la manopera directa.
──────────

    t*1) - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile în care se cuprinde:
──────────
    *1) - în cazul în care utilajele şi mijloacele de transport sunt din datarea proprie a ofertantului/subcontractorului, cheltuielile procentuale: CAS, şomaj, Sănătate etc. se vor evidenţia la fel ca la manopera directa.
──────────
    a) valoarea transporturilor auto, CF, naval, a materialelor, prefabricatelor, confecţiilor etc, de la producător sau furnizor la depozitul intermediar precum şi de la depozitul intermediar la locul de punere în opera în raza de acţiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
    b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcţii de la baza de utilaje la punctul de lucru şi retur;
    c) valoarea transporturilor tehnologice, în măsura în care acestea nu sunt cuprinse în articole distincte (transport pământ, beton, mortar, moloz rezultat din demolări)
    2. Autoritatea contractantă are obligaţia de a include în lista cantităţilor de lucrări, atât în secţiunea tehnica cât şi în cea financiară, utilajele, echipamentele tehnologice sau orice alte amenajări şi dotări (inclusiv materiale şi furnituri) pe care intenţionează să le pună la dispoziţie, în scopul preluării şi includerii acestora, de către ofertanţi, în preţurile lor unitare.
    3. Articolele sau cantităţile de lucrări precum şi utilajele sau echipamentele funcţionale, necuprinse în listele cu cantităţi de lucrări, respectiv, în listele de procurare, ale documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizării de către ofertanţi a proiectului tehnic, se dovedesc necesare execuţiei lucrării, vor fi aduse la cunoştinţa autorităţii contractante, care, în cazul însuşirii observaţiilor respective are obligaţia de a transmite, în scris, tuturor ofertanţilor completările sau modificările stabilite.
    4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde şi cheltuielile de asigurare conform prevederilor din condiţiile generale de contractare 16.2.(2)


    FORMULAR D05L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                    Lista consumurilor de resurse materiale*1)
──────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de resurse materiale necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele consumurilor de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat
──────────

────┬──────────────────┬────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────┬────────┐
Nr. │Denumirea resursei│U.M.│Consumuri│Preţ unitar │ Valoare │Furnizor│Greutate│
crt.│ materiale │ │ cuprinse│ (exclusiv │(exclusiv│ │ (tone) │
    │ │ │în ofertă│ TVA) │ TVA) │ │ │
    │ │ │ │- mii lei - │- mii lei│ │ │
    │ │ │ │ │ (3 x 4) │ │ │
────┼──────────────────┼────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
────┼──────────────────┼────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────┤
 1. │ ............. │ ...│ ........│ ........ │ ...... │ ...... │ ...... │
 2. │ ............. │ ...│ ........│ ........ │ ...... │ ...... │ ...... │
 3. │ ............. │ ...│ ........│ ........ │ ...... │ ...... │ ...... │
 ...│ ............. │ ...│ ........│ ........ │ ...... │ ...... │ ...... │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    │ Resurse │ │ │ │ │ │ │
    │ nenominalizate │ │ │ │ │ │ │
    │(cel mult 20% din │ │ │ │ │ │ │
    │ valoarea totală) │ - │ - │ - │ ...... │ - │ ...... │
────┴──────────────────┴────┴─────────┼────────────┼─────────┼────────┴────────┘
                                      │ mii lei │ │
        TOTAL ΣM ├────────────┼─────────┤
                                      │ euro │ │
──────────────────────────────────────┴────────────┴─────────┘


                                                      Ofertant
                                                (semnătura autorizata)


    FORMULAR D06L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)


                   Lista consumurilor cu mâna de lucru*1)
──────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile de mana de lucru necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele consumurilor de mâna de lucru, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat
──────────

────┬────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────┬──────────┐
Nr. │ Denumirea │ Consumuri │Tarif mediu │Valoare (exclusiv TVA) │Procent*2)│
crt.│ meseriei │ (om-ore) │ -lei/oră- │ - mii lei - │ │
    │ │ cu manopera │ │ (2 x 3) │ │
    │ │ directă │ │ │ │
────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────┼──────────┤
 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
────┼────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────┼──────────┤
 1 │ .......... │ .......... │ ......... │ ............... │ - │
 2 │ .......... │ .......... │ ......... │ ............... │ - │
 3 │ .......... │ .......... │ ......... │ ............... │ - │
 ...│ .......... │ .......... │ ......... │ ............... │ - │
────┴────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────────────┼──────────┤
    TOTAL Σm │ ........ │ ........ │ mii lei: ............ │ │
                 │ │ ├───────────────────────┤ ........ │
                 │ │ │euro: ......... │ │
─────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────────────┴──────────┘
Lucrarea se încadrează în grupa: ..... (se precizează grupa IIA sau IIB,
după caz)

                                                          Ofertant
                                                    (semnătura autorizată)

──────────
    *2) reprezintă remuneraţia aferentă mâinii de lucru formată din cetăţeni români, calculată ca o cota procentuală din valoarea totală a consumurilor de mână de lucru
──────────


    FORMULAR D07L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                    Lista consumurilor de ore de funcţionare
                         a utilajelor de construcţii*1)
──────────
    *1)Lista se întocmeşte pentru consumurile de ore de funcţionare a utilajelor necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat
──────────

────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────────────────┐
Nr. │Denumirea utilajului │Consumuri │Tarif orar │ Valoare (exclusiv TVA) │
crt.│ de construcţii │- ore de │- lei/ora │ - mii lei - │
    │ │funcţionare - │funcţionare-│ (2 x 3) │
────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
────┼─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
 1. │ ............ │ ......... │ ........ │ ........... │
 2. │ ............ │ ......... │ ........ │ ........... │
 3. │ ............ │ ......... │ ........ │ ........... │
... │ ............ │ ......... │ ........ │ ........... │
────┴─────────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────────────────┤
      TOTAL ΣU │ ......... │ │ mii lei: ........ │
                          │ │ ├────────────────────────┤
                          │ │ │ euro: ........ │
──────────────────────────┴──────────────┘ └────────────────────────┘

                                                          Ofertant
                                                  (semnătura autorizată)    FORMULAR D08L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                 Lista consumurilor privind transporturile*1)
──────────
    *1) Lista se întocmeşte pentru consumurile privind transporturile necesare îndeplinirii întregului contract de lucrări; ofertantul are obligaţia de a prezenta listele cu consumurile privind tansporturile, grupate pe categorii de lucrări, numai dacă este precizat acest lucru în Fişa de date a achiziţiei sau la solicitarea comisiei de evaluare şi fără a mai calcula echivalentul în euro pentru totalul rezultat
──────────

────┬───────────────────┬──────────────────────┬───────────────┬───────────────┐
Nr. │ Tip de transport │Elemente rezultate din│ Tarif unitar │ Valoare │
crt.│ │ analiza lucrărilor │-lei/to x km- │ (exclusiv TVA)│
    │ │ ce urmează a fi │ │ - mii lei - │
    │ │ executate │ │ │
    │ ├───────┬──────┬───────┤ │ │
    │ │ tone │ km │ ore de│ │ │
    │ │trans- │par- │funcţio│ │ │
    │ │portate│curşi │nare │ │ │
────┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┤
 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
────┼───────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┤
 1. │Transport auto │ │ │ │ │ │
    │(total) │ │ │ │ │ │
    │din care, pe │ │ │ │ │ │
    │categorii │ │ │ │ │ │
    │1.1 ............. │ │ │ │ │ │
    │1.2 ............. │ │ │ │ │ │
    │................. │ │ │ │ │ │
 2. │Transport pe cale │ │ │ │ │ │
    │ferată (total) │ │ │ │ │ │
    │din care, pe │ │ │ │ │ │
    │categorii │ │ │ │ │ │
    │2.1 ............ │ │ │ │ │ │
    │2.2 ............ │ │ │ │ │ │
    │................. │ │ │ │ │ │
 3. │Alte transporturi │ │ │ │ │ │
    │(total) │ │ │ │ │ │
────┴───────────────────┼───────┼──────┼───────┼───────────────┼───────────────┤
       TOTAL Σt │ │ │ │ │ mii lei: .... │
                        │ │ │ │ ├───────────────┤
                        │ │ │ │ │ euro: ...... │
────────────────────────┴───────┴──────┴───────┘ └───────────────┘


                                                            Ofertant
                                                     (semnătura autorizata)


    FORMULAR D09L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

                             Fişa tehnică nr. .........
              (se completează pentru fiecare utilaj, echipament
                tehnologic etc, prevăzute în formularul DL10L)

    Utilajul, echipamentul tehnologic: (denumire)
────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
Nr. │ Specificaţii tehnice │ Corespondenta propunerii tehnice cu │
crt.│ impuse prin caietul de sarcini │ specificaţiile tehnice impuse prin │
    │ │ caietul de sarcini │
────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
  0 │ 1 │ 2 │
────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤
 1. │Parametrii tehnici şi funcţionali│ │
    │.................................│ │
 2. │Specificaţii de performanta şi │ │
    │condiţii privind siguranţa în │ │
    │exploatare │ │
    │............................... │ │
 3. │Condiţii privind conformitatea cu│ │
    │standarde relevante │ │
    │.............................. │ │
 5. │Condiţii de garanţie şi │ │
    │postgaranţie │ │
    │............................... │ │
 6. │Alte condiţii cu caracter tehnic │ │
    │.............................. │ │
────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

         Proiectant Ofertant
    (semnătura autorizată) (semnătura autorizată)


--------------------
    PRECIZARE:
    1) Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, atunci responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1 revine ofertantului


    FORMULAR D10L
    (se utilizează pentru achiziţia de lucrări)

 Lista cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările
────┬───────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────────────┐
Nr. │ Denumire │U.M.│Cantitate│ Preţ │ Valoare │Producător│ Fişa tehnică │
crt.│ │ │ │unitar │(exclusiv│(denumire,│ ataşată │
    │ │ │ │lei/U.M│ TVA) │ adresă, │ │
    │ │ │ │ │-mii lei-│ telefon, │ │
    │ │ │ │ │ (3 x 4) │ fax) │ │
────┼───────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
  0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
────┼───────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────────────┤
 1. │Obiect 01 │ │ │ │ │ │ │
    │a. ....... │ │ │ │ │ │Fişa tehnică nr...│
    │b. ....... │ │ │ │ │ │Fişa tehnică nr...│
    │... ...... │ │ │ │ │ │Fişa tehnică nr...│
 2. │Obiect ... │ │ │ │ │ │ │
    │a. ....... │ │ │ │ │ │Fişa tehnică nr...│
    │b. ....... │ │ │ │ │ │ ... │
    │... ...... │ │ │ │ │ │ ... │
 ...│ │ │ │ │ │ │ ... │
────┴───────────┴────┴─────────┼───────┼─────────┼──────────┴──────────────────┘
         TOTAL P │mii lei│ │
                               ├───────┼─────────┤
                               │euro │ │
───────────────────────────────┴───────┴─────────┘

                                                       Ofertant
                                                 (semnătura autorizată)


    FORMULAR D01S
    (se utilizează pentru achiziţia de servicii)

      OFERTANT
.......................
    (denumire/nume)

                  Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor

────────────┬───────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────────┐
  Nume*1) │ Funcţie │ Sarcină │ zile/săptămâni/luni │ număr de │
            │ │ (raportări├─────┬──────┬─────┬──────┤ zile │
            │ │solicitate)│ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ /săptămâni │
            │ │ │ │ │ │ │ /luni │
────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────────┤
1 │ │ │ │ │ │ │ total 1 │
────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────────┤
2 │ │ │ │ │ │ │ total 2 │
────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────────┤
.... │ │ │ │ │ │ │ total ... │
────────────┴───────────┴───────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────────────┘


────────────┬───────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────┐
  Denumire │ Număr │ zile/săptămâni/luni │ număr de │
 activitate │ persoane │ │ zile/săptămâni/ │
            │ aferente │ │ luni │
            │ fiecărei │ │ │
            │ activităţi │ │ │
────────────┼───────────────┼────────┬─────┬─────┬──────┼─────────────────────┤
            │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ │
────────────┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────────────┤
1 │ │ │ │ │ │ total 1 │
────────────┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────────────┤
2 │ │ │ │ │ │ total 2 │
────────────┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼──────┼─────────────────────┤
... │ │ │ │ │ │ total ... │
────────────┴───────────────┴────────┴─────┴─────┴──────┴─────────────────────┘

                                                      Ofertant
                                                (semnătura autorizată)


──────────
    *1) Este necesară numai nominalizarea persoanelor cu sarcini de conducere precum şi, în funcţie de cerinţele din Fişa de date a achiziţiei, specialiştii cu sarcini "cheie" în îndeplinirea contractului de servicii
──────────


    FORMULAR D02S
    (se utilizează pentru achiziţia de servicii)

                            Centralizator preţuri
────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────┬──────────┐
Nr. │Activitate│Tarif/preţ│Remuneraţie│Procent*1)│Preţ total│ Pro- │ Taxa pe │
crt.│ (gamă)/ │ unitar │ personal │ │ *mii lei │cent*2│ valoare │
    │ fază │ *mii lei │ *mii lei │ │ **euro │ │ adăugată │
    │ │ **euro │ **euro │ │ │ │ mii lei │
    │ │(opţional)│ │ │ │ │ │
────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤
 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤
  1 │ │* │* │ │* │ │ │
    │ ├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │
    │ │** │** │ │** │ │ │
────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤
  2 │ │* │* │ │* │ │ │
    │ ├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │
    │ │** │** │ │** │ │ │
────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤
 ...│ │* │* │ │* │ │ │
    │ ├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │
    │ │** │** │ │** │ │ │
────┴──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────┼──────────┤
  TOTAL │* │* │ │* │ │ │
 (opţional) ├──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤ │ │
               │** │** │ │** │ │ │
───────────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────┴──────────┘
Serviciul se încadrează în grupa: .... (se precizează grupa IIIA sau IIIB,
după caz)

                                                     Ofertant
                                               (semnătura autorizata)


──────────
    *1) reprezintă remuneraţia aferentă mâinii de lucru formată din cetăţeni români, calculată ca o cota procentuală din remuneraţia totală
    *2) reprezintă partea din contract, calculată ca o cota procentuală din preţul total, care urmează a fi îndeplinită de asociaţi şi/sau de subcontractori, care sunt persoane fizice sau juridice române
──────────


    Secţiunea 5
    Condiţii generale de contractare

    NOTA PRIVIND SECŢIUNEA 5
    Secţiunea 5 conţine modele orientative pentru elaborarea condiţiilor generale de contractare, inclusiv, în preambul, formularul de contract recomandat pentru încheierea efectivă a contractului respectiv. Aceste modele sunt destinate, pe de o parte autorităţii contractante, care are astfel posibilitatea de a formula, în mod concret, intenţiile şi aşteptările sale privind modul de îndeplinire a contractului, şi, pe de alta parte ofertanţilor, care vor elabora oferta în deplina cunoştinţa de cauza asupra obligaţiilor ce urmează să le revină în cazul în care li se atribuie contractul de achiziţie publică.
    Autoritatea contractantă are obligaţia de a păstra neschimbate modelele prevăzute în cadrul acestei secţiuni; în cazul în care, în funcţie de obiectul şi/sau de tipul contractului de achiziţie publică, autoritatea contractantă considera ca fiind necesară completarea, dezvoltarea, modificarea sau anularea unor clauze cuprinse în Condiţiile generale de contractare, atunci precizările în cauza vor fi prevăzute în cadrul Secţiunii 6 - Condiţii specifice de contractare.
    Formularul de contract nu face parte din oferta; el se completează şi se semnează de către ofertantul a cărui oferta a fost stabilită câştigătoare cu ocazia încheierii contractului.
    Condiţiile generale de contractare se semnează de către fiecare ofertant; orice completare, dezvoltare, modificare sau anulare a unor clauze cuprinse în aceasta secţiune trebuie să fie solicitate de către ofertant, sub forma de propuneri, în cadrul Secţiunii 6 - Condiţii specifice de contractare.


                        Contract de furnizare
                      nr. _______ data ___________


    I.1. Părţi contractante
    Între
    autoritatea contractantă ....... adresa sediu ....... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ....... cod fiscal ...... cont trezorerie ...... reprezentată prin ...... (denumirea conducătorului), funcţie ......
    în calitate de achizitor.
    şi între

    furnizorul (denumire) ....... adresa sediu ...... telefon/fax ...... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ...... cont (trezorerie, banca) ..... reprezentată prin (denumirea conducătorului) ....... funcţie ......
    în calitate de contractor
    a intervenit prezentul contract.

    I.2. Obiectul şi preţul contractului
    I.2.1. - Contractorul se obliga să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ....... (denumirea produselor), în perioada/ perioadele convenite şi în conformitate cu prevederile din condiţiile de contractare.
    I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului preţul convenit, pentru îndeplinirea contractului de furnizare ...... (denumire).
    I.2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de .............. mii lei, din care TVA ...... mii lei.

    I.3. Durata contractului
    I.3.1. Contractorul se obliga să furnizeze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ...... (denumirea produselor), aşa cum este prevăzut în graficul de livrare, în decurs de ...... (luni calendaristice) de la data semnării contractului.

              Achizitor, Contractor,

        ....................... .....................
        (semnătura autorizata) (semnătura autorizata)
                LS LS


    II. Condiţii generale de contractare

    II.1. Definiţii
    II.1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a. contract - este actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor doua părţi, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor" şi, un furnizor de produse, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părţi, cuprinde condiţiile generale de contractare, condiţiile specifice de contractare, anexele şi orice alte documente la care se face referire aici;
    b. achizitor şi contractor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract;
    c. preţul contractului- preţul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
    d. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care contractorul se obliga, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
    e. servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţi implicite la şi după furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnica în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin contractorului prin contract;
    f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnica.
    g. origine - locul unde produsele au fost depozitate, realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea contractorului.
    h. destinaţie finala - locul unde contractorul are obligaţia de a furniza produsele;
    i. EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc - termeni comerciali definiţi conform "regulilor şi uzanţelor internaţionale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, şi anume:

┌────────────┬─────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Grupul E │ EXW │ Franco fabrică │ EX Works │
│ Plecarea │ │ │ │
├────────────┼─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Grupul F │ FCA │ Franco transportator │ Free Carrier │
│ Transportul├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ principal │ FAS │ Franco de-a lungul vasului │ Free Alongside Ship │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ FOB │ Franco bord │ Free on Board │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────┼─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Grupul CFR │ CFR │ Cost şi navlu │ Cost and Freight │
│ Transportul├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ principal │ CIF │ cost, asigurare şi navlu │ Cost, inssurance and │
│ plătit │ │ la locul de │ freight │
│ │ │ destinaţie convenit │ │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ CPT │ Transport plătit până la │ Carriage Paid To │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ CIP │ Transport şi asigurare │ Carriage and Insurance │
│ │ │ plătite până la │ Paid To │
├────────────┼─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Grupul D │ DAF │ Franco frontiera │ Delivered At Frontier │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ DES │ Franco nava nedescărcată │ Delivered EX Ship │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ DEQ │ Franco pe chei vămuit │ Delivered EX Quay │
│ │ │ │ (DUTY PAID) │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ DDU │ Franco destinaţie nevămuit │ Delivered Duty Unpaid │
│ ├─────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ DDP │ Franco destinaţie vămuit │ Delivered Duty Paid │
└────────────┴─────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────┘


    j. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativa. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
    k. zi- zi calendaristică.

    II. 2. Aplicabilitate
    II.2.1. - Clauzele cuprinse în Condiţiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate în Condiţiile specifice de contractare prin înscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.
    II.2.2. - Contractul intra în vigoare la data precizată în Condiţiile specifice de contractare.

    II. 3. Documentele contractului
    II. 3.1. - Documentele contractului sunt:
    a) formularul de contract;
    b) graficul de livrare,
    c) acte adiţionale, dacă exista;
    d) condiţiile specifice de contractare;
    e) propunerea tehnica şi propunerea financiară;
    f) caietul de sarcini;
    g) alte anexe la contract;
    h) condiţiile generale de contractare.
    În caz de ambiguităţi sau discrepanţe între documentele contractului, ordinea de decădere va fi aceeaşi cu ordinea enumerării de mai sus.

    II.4. Standarde
    II.4.1. - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta Standardele declarate de către contractor 1n propunerea sa tehnica.
    II.4.2. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări, de ultima ora, autorizate în ţara de origine a produselor.

    II.5. Caracterul confidenţial al contractului
    II.5.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;
    fără acordul scris al celeilalte părţi.
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.
    II.5.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    II. 6. Drepturi de proprietate intelectuală
    II.6.1. - Contractorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
    a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu produsele achiziţionate; şi
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente; cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea caietului de sarcini furnizat de către achizitor.

    II. 7. Garanţia de buna execuţie a contractului
    II.7.1. - Contractorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
    II.7.2. - Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul contractului şi se precizează în Condiţiile specifice de contractare.
    II.7.3. - Dacă achizitorul solicita constituirea garanţiei de buna execuţie prin scrisoare de garanţie bancară, contractorul are obligaţia de a o prezenta înainte de semnarea contractului. În acest caz, scrisoarea bancară devine anexa la contract.
    II.7.4. - Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori); în acest caz contractorul are obligaţia de a depune înscrisurile de valoare agreate de către achizitor, la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligaţia de a păstra şi contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct faţă de averea sa.
    II.7.5. - Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui şi sub forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situaţia de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, şi dacă cel puţin unul dintre ceilalţi garanţi ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către achizitor ca solvabil şi garant pentru toată suma fixată drept garanţie. Nu se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor comerciale şi amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
    II.7.6. - (1) Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz, contractorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la o banca agreată de ambele părţi.
    (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite contractorului până la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în Condiţiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze contractorul de vărsământul efectuat precum şi de destinaţia lui.
    (3) Contul astfel deschis este purtător de dobânda în favoarea contractorului.
    II.7.7. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica contractorul, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
    II.7.8. - Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în termen de 14 zile de la finalizarea contractului, dacă nu a ridicat până la aceea data pretenţii asupra ei.
    II.7.9. - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de buna execuţie a contractului.
    II.8. Recepţie, inspecţii şi teste
    II.8.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
    II.8.2. - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
    (2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, contractorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
    II.8.3. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finala a produselor, precizată în Condiţiile specifice de contractare.
    II.8.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar contractorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
    a) fie, de a înlocui produsele refuzate;
    b) fie, de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
    II.8.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de contractor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finala.
    II.8.6. - Prevederile clauzelor II.8.1-II.8.5 nu îl vor absolvi pe contractor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

    II.9. Ambalare şi marcare
    II.9.1. - (1) Contractorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitarii în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în buna stare la destinaţia finala.
    (2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în forma de cutii, contractorul va lua în considerare, unde este cazul, distanta mare până la destinaţia finala a produselor şi absenta facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
    II.9.2. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afară pachetelor va respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare, dacă acestea exista în Condiţiile specifice de contractare sau în orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor.
    II.9.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) rămân în proprietatea achizitorului.

    II.10. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
    II.10.1. - Contractorul îşi asuma obligaţia de a livra produsele la destinaţia finala indicată de achizitor respectând:
    a) datele din graficul de livrare; şi
    b) termenii comerciali;
    ambele convenite prin contract.
    II.10.2. - (1) La expedierea produselor, contractorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.
    (2) Contractorul are obligaţia de a transmite achizitorului următoarele documente:
    a) factura fiscală;
    b) avizul de expediţie;
    c) dispoziţia de livrare;
    d) certificatul de origine;
    e) certificatul de inspecţie;
    f) certificatul de calitate;
    g) certificatul de garanţie;
    i) după caz, poliţa de asigurare "toate riscurile".
    (3) Contractorul are obligaţia de a cunoaşte reglementările de transport, tranzit export, import şi cele vamale.
    II.10.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al achizitorului, pe documentele emise de contractor pentru livrare.
    II.10.4. - Livrarea produselor se considera încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor II.10.1-II.10.3.

    II.11. Asigurări
    II.11.1. - Contractorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de clauza de livrare aleasă şi precizată în Condiţiile specifice de contractare.
    II.11.2. - Dacă achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIP sau CIF, contractorul are obligaţia de a plăti pentru asigurarea încărcăturii, până la destinaţia finala, numind ca beneficiar pe achizitor.
    II.11.3. - Dacă achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA, obligaţia de a plăti pentru asigurarea încărcăturii, până la destinaţia finala, cade în sarcina achizitorului.

    II.12. Transport
    II.12.1. - Dacă achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIF sau CIP, atunci contractorul are obligaţia de a aranja şi de a plati transportul încărcăturii până la destinaţia finala sau în orice alt asemenea loc de destinaţie solicitat în Condiţiile specifice de contractare.
    II.12.2. - (1) Dacă achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB, atunci contractorul are obligaţia de a aranja şi de a plăti transportul încărcăturii până la, şi inclusiv, punctul de încărcare al produselor în portul de încărcare solicitat în Condiţiile specifice de contractare.
    (2) Dacă achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FCA, atunci contractorul are obligaţia de a aranja şi de a plăti pentru transportul încărcăturii şi pentru livrarea acestora în custodia cărăuşului la locul solicitat în Condiţiile specifice de contractare.
    II.12.3. - Contractorul are dreptul de a-şi alege cărăuşul pentru a livra produsele pe baza CIF sau CIP.
    II.12.4. - Dacă achizitorul solicita în Condiţiile specifice de contractare:
    i) livrarea produselor pe baza FOB sau FCA; şi
    ii) aranjarea, în numele şi pe cheltuiala achizitorului, a transportului cu cărăuşi nominalizaţi;
atunci contractorul poate aranja transportul şi cu cărăuşi alternativi dacă cei nominalizaţi nu sunt disponibili în perioada/perioadele de livrare.

    II.13. Servicii
    II.13.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, contractorul are obligaţia de a presta şi serviciile aferente furnizării produselor, aşa cum este precizat în Condiţiile specifice de contractare, fără a modifica preţul contractului.
    II.13.2. - Contractorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru o perioada de timp stabilită în Condiţiile specifice de contractare, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze contractorul de nici o obligaţie de garanţie asumată prin contract.

    II.14. Piese de schimb
    II.14.1. - Contractorul are obligaţia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de către acesta, după expirarea perioadei de garanţie, contra cost, în baza unor contracte viitoare, dacă acest lucru a fost prevăzut în Condiţiile specifice de contractare şi pe o perioada care este prevăzută în Condiţiile specifice de contractare.
    II.14.2. - În perioada de garanţie a produselor, contractorul are obligaţia de a furniza piesele de schimb şi subansamblurile care se defectează.
    II.14.3. - În eventualitatea în care a încetat fabricarea de piese de schimb, contractorul are obligaţia:
    a) de a notifica în avans (cu cel puţin 60 de zile) achizitorul, pentru a permite acestuia să cumpere piesele necesare; şi
    b) de a pune la dispoziţia achizitorului, fără plata, dacă i se cere, proiectele, desenele şi specificaţiile pieselor de schimb.

    II.15. Perioada de garanţie acordată produselor
    II.15.1. - Contractorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi materiale, în afară cazului în care este prevăzut altfel în contract. Deasemenea, contractorul are obligaţia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul e cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a contractorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.
    II.15.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către contractor este cea declarată în propunerea tehnica şi va fi specificată în Condiţiile specifice de contractare.
    (2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea/instalarea acestora la destinaţia finala.
    II.15.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat contractorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu aceasta garanţie.
    II.15.4. - La primirea unei astfel de notificări contractorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada specificată în Condiţiile specifice de contractare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în cadrul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o noua perioada de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
    II.15.5. - Dacă contractorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul într-o perioada rezonabilă, specificată în Condiţiile specifice de contractare, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele contractorului şi fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de contractor prin contract.

    II.16. Modalităţi de plata
    II.16.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către contractor, prin ordin de plata, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la emiterea facturii de către contractor. Plăţile în valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului valutar emis de Banca Naţională a României.
    II.16.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.16.1, fără a prejudicia dreptul contractorului de a apela la prevederile clauzei II.22.1, acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea situaţiei de plata la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, contractorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.
    II.16.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans contractorului, dacă acesta o solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

    II.17. Actualizarea preţului contractului
    II.17.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor contractorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexa la contract.
    II.17.2. - Preţul contractului se actualizează utilizând formula de actualizare precizată în Condiţiile specifice de contractare.

    II.18. Amendamente
    II.18.1. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

    II.19. Subcontractori
    II.19.1. - Contractorul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractorii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
    II.19.2. - (1) Contractorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractorii desemnaţi.
    (2) Lista subcontractorilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
    II.19.3. - (1) Contractorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.
    (2) Subcontractorul este pe deplin răspunzător faţă de contractor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
    (3) Contractorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractorilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
    II.19.4. - Contractorul poate schimba oricare subcontractor numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractorului se poate face numai cu avizul achizitorului.

    II.20. Întârzieri în îndeplinirea contractului
    II.20.1. - Contractorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.
    II.20.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorul; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.
    II.20.3. - Cu excepţia prevederilor clauzei II.24 şi în afară cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei II.20.2, o întârziere în îndeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalităţi contractorului, potrivit prevederilor clauzei 21.

    II.21. Penalităţi, daune-interese
    II.21.1. - În cazul în care, din vina sa exclusiva, contractorul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o suma echivalenta a unui procent din preţul contractului, procent care se precizează în Condiţiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
    II.21.2. - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la clauza II.16.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o suma echivalenta a unui procent din plata neefectuată, procent care se precizează în Condiţiile specifice de contractare, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

    II.22. Rezilierea contractului
    II.22.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, da dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare şi de a pretinde plata de daune-interese.
    II.22.2. - Achizitorul îşi rezerva dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsura încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.
    II.22.3. - Achizitorul are dreptul de a anula oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată contractorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta da faliment sau este insolvabil, cu condiţia ca aceasta anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru achizitor.
    II.22.4. - În cazul prevăzut la clauza II.22.2 şi II.22.3, contractorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

    II.23. Cesiunea contractului
    II.23.1. - Contractorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.
    II.23.2. - Cesiunea nu va exonera contractorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

    II.24. Forţa majoră
    II.24.1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
    II.24.2. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile părţilor ce li se cuveneau până la apariţia forţei majore.
    II.24.3. - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
    II.24.4. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

    II.25. Soluţionarea litigiilor
    II.25.1. - Achizitorul şi contractorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu îndeplinirea contractului.
    II.25.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi contractorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.
    II.25.3. - Părţile au obligaţia de a prevedea în Condiţiile specifice de contractare, modalitatea de soluţionare a litigiilor.
    II.26. Limba care guvernează Contractul
    II.26.1. - Limba care guvernează Contractul este limba română.

    II.27. Comunicări
    II.27.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
    II.27.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

    II.28. Legea aplicabilă contractului
    II.28.1. - Contractul va fi interpretat conform legislaţiei din România.

                              Contract de lucrări
                         nr. .......... data ..........

    I.1. Părţi contractante
    Între
    autoritatea contractantă ....... adresa sediu ....... telefon/fax ...... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont trezorerie ........ reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)...., funcţie .......
    în calitate de achizitor.

    şi între
    executantul (denumire) ........ adresa sediu ....... telefon/fax ....... număr de înmatriculare ...... cod fiscal ....... cont (trezorerie, banca) ....... reprezentată prin ......(denumirea conducătorului)......, funcţie ......
    în calitate de contractor
    a intervenit prezentul contract.

    I.2. Obiectul şi preţul contractului
    I.2.1. - Contractorul se obliga să execute, să finalizeze şi să întreţină .......(denumirea lucrării), în conformitate cu prevederile din anexele la contract.
    I.2.2. - Achizitorul se obliga să plătească contractorului preţul de ....... mii lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ...... (denumirea lucrării).
    I.2.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractorului de către achizitor, este de ....... mii lei, din care TVA ......... mii lei.

    I.3. Durata contractului
    I.3.1. Contractorul se obliga să execute şi să finalizeze ................... (denumirea lucrării), aşa cum este prevăzut în graficul de execuţie, în decurs de ......(luni calendaristice) de la data primirii ordinului de începere a execuţiei.

          Achizitor, Contractor,
      .................. ..................
    (semnătura autorizata) (semnătura autorizata)
            LS LS


    II. Condiţii generale de contractare
    II.1. Definiţii
    II.1.1. - În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
    a. contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor doua părţi, încheiat, între o autoritate contractantă, în calitate de "achizitor", şi, un prestator de servicii, în calitate de "contractor"; contractul, astfel semnat de părţi, cuprinde condiţiile generale de contractare, condiţiile specifice de contractare, anexele şi orice alte documente la care se face referire aici;
    b. achizitor şi contractor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în preambulul prezentului Contract;
    c. preţul contractului - preţul plătibil contractorului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrala şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
    d. standarde - standardele, reglementările tehnice sau orice alte asemenea prevăzute în caietul de sarcini şi în propunerea tehnica;
    e. amplasamentul lucrării - locul unde contractorul executa lucrarea;
    f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţa majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.
    g. zi - zi calendaristică.

    II. 2. Aplicabilitatea şi documentele contractului
    II.2.1. - Clauzele cuprinse în Condiţiile generale de contractare sunt completate, dezvoltate, modificate sau anulate în Condiţiile specifice de contractare prin înscrierea de noi clauze sau prin trimiteri la clauzele existente.
    II.2.2. - Natura şi volumul lucrărilor sunt precizate în anexele contractului.
    II.2.3. - Documentele prezentului contract sunt:
    a) formularul de contract;
    b) acte adiţionale, dacă exista;
    c) condiţiile specifice de contractare;
    d) propunerea tehnica şi propunerea financiară;
    e) caietul de sarcini;
    f) alte anexe la contract;
    g) condiţiile generale de contractare.
    În caz de ambiguităţi sau discrepanţe între documentele contractului, ordinea de decădere va fi aceeaşi cu ordinea enumerării de mai sus.
    II.2.4. - Contractul de execuţie intra în vigoare la data precizată în Condiţiile specifice de contractare.

    II.3. Standarde
    II.3.1. - (1) Contractorul garantează ca, la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile declarate de către contractor în contract, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor specificate în contract.
    (2) La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se considera realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
    II.3.2. - Propunerea tehnica, în baza căreia a fost atribuit prezentul contract, se constituie în anexa la contract.

    II.4. Caracterul confidenţial al contractului
    II.4.1. - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afară acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale;
    (2) Dezvăluirea oricărei informaţii, faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare îndeplinirii contractului.
    II.4.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă:
    a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă, sau
    b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire, sau
    c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

    II.5. Drepturi de proprietate intelectuală
    II.5.1. - Contractorul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:
    a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi
    b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente;
    cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini furnizate de către achizitor.

    II.6. Protecţia patrimoniului cultural naţional
    II.6.1. - Toate fosilele, monetele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.
    II.6.2. - Contractorul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza II.6.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre aceasta descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, contractorul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
    a) orice prelungire a duratei de execuţie la care contractorul are dreptul;
    b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.
    II.6.3. - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţa despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza II.6.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

    II.7. Garanţia de buna execuţie a contractului
    II.7.1. - Contractorul are obligaţia de a constitui garanţia de buna execuţie a contractului în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.
    II.7.2. - Cuantumul garanţiei de buna execuţie a contractului reprezintă un procent din preţul contractului şi se precizează în Condiţiile specifice de contractare.
    II.7.3. - Dacă achizitorul solicita constituirea garanţiei de buna execuţie prin scrisoare de garanţie bancară, contractorul are obligaţia de a o prezenta înainte de semnarea contractului. În acest caz, scrisoarea bancară devine anexa la contract.
    II.7.4. - Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui prin înscrisuri de valoare (titluri şi valori); în acest caz contractorul are obligaţia de a depune înscrisurile de valoare agreate de către achizitor, la sediul acestuia, înainte de semnarea contractului, iar achizitorul are obligaţia de a păstra şi contabiliza aceste înscrisuri într-un cont distinct faţă de averea sa.
    II.7.5. - Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui şi sub forma unor valori de schimb (poliţe, cambii, creanţe, bonuri de tezaur, titluri de stat etc.), dar numai dacă ele sunt în situaţia de a putea fi schimbate în bani, la prezentare, şi dacă cel puţin unul dintre ceilalţi garanţi ai hârtiilor de schimb este recunoscut de către achizitor ca solvabil şi garant pentru toată suma fixată drept garanţie. Nu se admit drept garanţie acţiuni ale societăţilor comerciale şi amanetarea sau ipotecarea unor bunuri ale contractorului.
    II.7.6. - (1) Dacă părţile convin, atunci garanţia de buna execuţie se poate constitui prin reţineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parţiale. În acest caz, contractorul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia achizitorului, la o banca agreată de ambele părţi.
    (2) Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează să alimenteze acest cont prin reţineri din sumele datorate şi cuvenite contractorului până la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în Condiţiile specifice de contractare. Achizitorul va dispune ca banca să înştiinţeze contractorul de vărsământul efectuat precum şi de destinaţia lui.
    (3) Contul astfel deschis este purtător de dobânda în favoarea contractorului.
    II.7.7. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica contractorul, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
    II.7.8. - (1) Perioada garanţiei de buna execuţie pentru lucrările de construcţii-montaj se stabileşte, de către achizitor, prin Condiţiile specifice de contractare.
    (2) Pentru echipamentele şi utilajele tehnologice încorporate în cadrul lucrării, perioada de garanţie este cea precizată de producător prin cartea tehnica.
    (3) Perioada de garanţie începe cu data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor şi se termina cu data recepţiei finale.
    II.7.9. - Achizitorul are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează:
    a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
    b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală.

    II.8. Obligaţii şi responsabilităţi ale contractorului
    II.8.1 - (1) Contractorul are obligaţia de a proiecta, în limitele prevăzute de contract, de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenite, în concordanta cu obligaţiile asumate prin contract.
    (2) Contractorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de munca, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
    (3) Contractorul are obligaţia de a notifica prompt achizitorul despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului.
    II.8.2. - Contractorul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de eşalonare valorică a resurselor financiare necesare execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
    II.8.3. - (1) Contractorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.
    (2) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, contractorului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
    (3) Contractorul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă, totuşi, contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către contractor, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.
    (4) Contractorul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care contractorul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.
    II.8.4. - (1) Contractorul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problema, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care contractorul considera că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
    (2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
    II.8.5. - (1) Contractorul este responsabil de trasarea corecta a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi mâinii de lucru necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
    (2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, contractorul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, contractorul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
    II.8.6. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, contractorul are obligaţia:
    a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a