Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA FUNDAMENTALĂ din 24 ianuarie 2000  de securitate radiologică*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA FUNDAMENTALĂ din 24 ianuarie 2000 de securitate radiologică*)

EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 404 bis din 29 august 2000
──────────
    *) Aprobată de Ordinul nr. 14 din 24 ianuarie 2000, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000.
──────────


    CAP. 1
    SCOP ŞI DEFINIŢII

    ART. 1
    Prezentele norme stabilesc cerinţele referitoare la asigurarea securităţii radiologice a personalului expus profesional, a populaţiei şi a mediului, potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.
    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în prezentele norme sunt definite în anexele nr. 1 şi 3.

    CAP. 2
    DOMENIUL DE APLICABILITATE

    ART. 3
    (1) Prezentele norme se aplică practicilor care implică riscul expunerii la radiaţii ionizante provenite de la:
    a) surse artificiale;
    b) surse naturale, în cazul în care radionuclizii sunt sau au fost procesaţi în vederea folosirii proprietăţilor lor de substanţe radioactive, fisionabile sau fertile;
    c) echipamente electrice care, operând la o diferenţa de potenţial de peste 5 kV, generează asemenea radiaţii.
    (2) Prezentele norme se aplica de asemenea activităţilor care implica prezenta surselor naturale de radiaţii în alte situaţii decât cele prevăzute la al. (1), lit. b) şi care conduc la o creştere semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a persoanelor din populaţie.
    (3) Prezentele norme se aplica de asemenea intervenţiilor în caz de urgente radiologice, precum şi în cazul expunerilor remanente ulterioare unei urgente radiologice, sau unei practici ori activităţi profesionale vechi ori desfăşurate în trecut.
    ART. 4
    Prezentele norme nu se aplică în cazul:
    a) expunerilor datorate radonului în locuinţe;
    b) expunerilor datorate fondului natural de radiaţii;
    c) practicilor prevăzute la art. 3, alin (1), lit. a) şi b) care implică utilizarea de materiale pentru care sunt îndeplinite cerinţele de excludere din anexa nr. 2.

    CAP. 3
    AUTORIZAREA PRACTICILOR

    Autorizarea

    ART. 5
    (1) Practicile prevăzute la art. 3 alin. (1) necesită, potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 111/1996, privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, o autorizaţie din partea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.
    (2) Regimul de autorizare se aplică şi în cazul depozitării temporare a deşeurilor radioactive după încheierea definitivă a practicii, dispunerii finale, reciclării sau reutilizării surselor închise, deschise şi a materialelor radioactive rezultate din orice activitate supusă cerinţelor de autorizare.
    ART. 6
    (1) Autorizaţia emisă de CNCAN, potrivit dispoziţiilor art. 5, este prealabilă desfăşurării practicii.
    (2) Excepţiile privitoare la caracterul prealabil al autorizaţiei se stabilesc de CNCAN prin reglementările specifice, potrivit legii.
    ART. 7
    Conţinutul, condiţiile şi etapele procesului de autorizare a practicilor se stabilesc prin reglementări specifice emise de CNCAN.

    Excepţiile de la autorizare

    ART. 8
    (1) Sunt exceptate de la autorizarea de către CNCAN următoarele practici:
    a) care implică surse radioactive şi materiale radioactive a căror activitate totală nu depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut în coloana 5 a Tabelului 2-B din anexa nr. 2 sau, în cazuri speciale, alt nivel de exceptare stabilit de CNCAN, care satisface criteriile fundamentale prevăzute în anexa nr. 2.
    b) care implica surse radioactive şi materiale radioactive a căror concentraţie a activităţii pe unitatea de masa nu depăşeşte nivelul de exceptare prevăzut în coloana 4 a Tabelului 2-B din anexa nr. 2 sau, în cazuri speciale, alt nivel de exceptare stabilit de CNCAN, care satisface criteriile fundamentale prevăzute în anexa nr. 2.
    c) care implica instalaţii nucleare conţinând surse radioactive, a căror activitate totală şi concentraţie a activităţii depăşesc nivelurile de exceptare prevăzute la punctele a) şi b) dacă sunt satisfăcute condiţiile stabilite de CNCAN.
    d) care implica tuburi catodice destinate afişării de imagini vizuale, sau alte aparate electrice operând la o diferenţa de potenţial de maximum 30 kV, cu condiţia ca aceasta operare să nu producă, în condiţii normale de lucru, un debit al echivalentului de doza ambiental H*(10) şi nici un debit al echivalentului de doza direcţional H'(0,07;omega) (oricare ar fi direcţia omega), mai mare de 1 (mu)Sv pe ora la distanta de 0,1 m de orice suprafaţa accesibilă a instalaţiei;
    e) care implica aparate electrice operând la diferenţe de potenţial mai mari de 30kV cu condiţia ca tipul de aparat respectiv să obţină o autorizaţie de securitate radiologica în care se menţionează exceptarea utilizării de la autorizare, iar operarea aparatului să nu producă, în condiţii normale de lucru, un debit al echivalentului de doza ambiental H*(10) şi nici un debit al echivalentului de doza direcţional H'(0,07;omega) (oricare ar fi direcţia omega), mai mare de 1 (mu)Sv pe ora la distanta de 0,1 m de orice suprafaţa accesibilă a instalaţiei;
    f) care implica materiale contaminate cu radionuclizi rezultate din practici autorizate care îndeplinesc nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare stabilite de CNCAN.
    (2) Dispoziţiile al. (1) nu se aplica practicilor care implica importul, furnizarea, repararea şi montarea-instalarea.
    (3) Eliberările prevăzute la alin (1) lit. f) se vor face numai după obţinerea autorizaţiei din partea CNCAN.
    ART. 9
    Pentru a fi exceptate de la autorizare, practicile prevăzute la art. 8 lit. c) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) sursele radioactive sunt surse închise;
    b) debitul echivalentului de doza ambiental H*(10), şi debitul echivalentului de doza direcţional H'(0,07;omega) (oricare ar fi direcţia omega), nu depăşesc 1 (mu)Sv pe ora la distanta de 0,1 m de orice suprafaţa accesibilă a instalaţiei;
    c) sunt stabilite condiţiile de dispunere ca deşeu radioactiv;
    d) tipul de instalaţie a obţinut autorizaţia de securitate radiologica în care se menţionează exceptarea de la autorizare a practicilor implicând utilizarea instalaţiilor respective.
    ART. 10
    (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin, depozitează sau utilizează instalaţiile nucleare prevăzute la art. 8 lit. c) trebuie să respecte prevederile instrucţiunilor de utilizare emise de producător privind protecţia fizica, radioprotecţia, evidenta şi gestiunea surselor, predarea ca deşeu radioactiv precum şi raportarea pierderii sau furtului surselor radioactive.
    (2) Conţinutul instrucţiunilor de utilizare emise de producător se aproba de CNCAN cu ocazia acordării autorizaţiei de securitate radiologica a instalaţiilor nucleare respective.
    ART. 11
    (1) Depozitarea temporară ca deşeu radioactiv după încheierea definitiva a practicii, dispunerea finala, reciclarea şi reutilizarea materialelor radioactive rezultate din orice activitate supusă cerinţelor de autorizare, nu mai sunt supuse ulterior cerinţelor de autorizare în cazul când ele îndeplinesc condiţiile privind nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare care vor fi stabilite de CNCAN pentru fiecare situaţie concretă în parte.
    (2) Nivelurile de eliberare de sub regimul de autorizare vor fi stabilite de CNCAN ţinând cont de normativele tehnice ale Comisiei Europene.

    CAP. 4
    JUSTIFICAREA, OPTIMIZAREA ŞI LIMITAREA DOZELOR PENTRU PRACTICILE DIN DOMENIUL NUCLEAR

    Secţiunea I
    Principii generale

    Justificarea practicilor

    ART. 12
    (1) Toate practicile noi care conduc la expunerea la radiaţii ionizante vor fi justificate în scris de către iniţiatorul acestora, precizându-se avantajele lor economice, sociale sau de alta natura, în comparaţie cu detrimentul pe care ar putea să îl cauzeze sănătăţii.
    (2) CNCAN va autoriza aceste practici, numai dacă considera justificarea ca fiind temeinică.
    ART. 13
    (1) Practicile existente vor fi reevaluate ori de câte ori apar situaţii noi cu privire la consecinţele şi eficienta acestora, în condiţiile prevăzute la art. 12.
    (2) Reevaluarea justificării practicii este coordonată de CNCAN.
    (3) Dacă practica nu se mai justifica, CNCAN poate dispune reducerea extinderii practicii sau chiar oprirea acesteia.
    ART. 14
    Sunt considerate nejustificate următoarele practici:
    a) cele care implica activarea prin iradiere sau introducerea deliberată de substanţe radioactive în alimente, băuturi, cosmetice, sau orice alte mărfuri sau produse destinate ingestiei, inhalării sau transferului transdermic de către o fiinţa umană;
    b) cele care implica utilizarea radiaţiilor sau a substanţelor radioactive în scop de divertisment, recreere sau în produse ca jucării, bijuterii personale sau ornamente.
    ART. 15
    Prevederile art. 14 lit. (a) nu se aplica practicilor referitoare la expunerile medicale.

    Optimizarea practicilor

    ART. 16
    Solicitantul, respectiv titularul de autorizaţie, este obligat să demonstreze că sunt întreprinse toate acţiunile pentru a asigura optimizarea radioprotecţiei, în sensul de a asigura ca toate expunerile, inclusiv cele potenţiale, din cadrul practicii desfăşurate să fie menţinute la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil, luând în considerare factorii economici şi sociali - principiul ALARA.

    Limitarea dozelor şi constrângeri de doza

    ART. 17
    (1) Suma dozelor anuale provenind de la toate practicile relevante trebuie să nu depăşească limitele de doza prevăzute de prezentele norme pentru persoane expuse profesional, persoane în curs de pregătire şi pentru persoane din populaţie.
    (2) Prevederile al. (1) nu se aplica în cazul următoarelor tipuri de expunere:
    a) expunerea persoanelor ca parte a propriului diagnostic sau tratament medical;
    b) expunerea persoanelor care ajuta, în deplina cunoştinţa şi în mod voluntar, în afară propriei activităţi, la sprijinirea sau susţinerea pacienţilor aflaţi în curs de diagnostic sau tratament medical;
    c) expunerea voluntarilor care participa la programele de cercetări medicale sau biomedicale.
    ART. 18
    (1) CNCAN stabileşte, ori de câte ori este cazul, constrângeri de doza pentru practici sau pentru anumite surse de radiaţii din cadrul practicii.
    (2) Constrângerile de doza vor fi utilizate ca margine superioară în procesul de optimizare a radioprotecţiei.
    ART. 19
    În cadrul procesului de autorizare şi control al practicilor implicând expunerea medicală, CNCAN va verifica şi:
    a) respectarea constrângerilor de doza stabilite de Ministerul Sănătăţii sub forma de niveluri de referinţa pentru expunerea medicală;
    b) respectarea constrângerilor de doza stabilite de Ministerul Sănătăţii în cadrul procedurilor aplicabile persoanelor expuse conform art. 17 al. (2), lit. b) şi c).
    ART. 20
    (1) Titularul de autorizaţie stabileşte, ori de câte ori este cazul, limite derivate de emisie a efluenţilor radioactivi, cu ajutorul unui expert acreditat sau al unui organism acreditat de protecţie radiologica.
    (2) CNCAN aproba limitele derivate în cadrul procesului de autorizare.

    Secţiunea II
    Cerinţe specifice privind limitarea dozei

    Limite de doza pentru persoane expuse profesional

    ART. 21
    Este interzisă utilizarea persoanelor sub 18 ani în activităţi care ar duce la expunerea lor profesională, cu excepţia persoanelor aflate în curs de pregătire profesională pentru practici în domeniul nuclear.
    ART. 22
    (1) Limita dozei efective pentru personalul expus profesional este de 20 mSv (milisievert) pe an.
    (2) Cu respectarea dispoziţiilor al. (1), sunt valabile şi următoarele limite de doza echivalenta:
    a) 150 mSv pe an pentru cristalin;
    b) 500 mSv pe an pentru piele; limita se aplica pentru valoarea medie a dozei pe 1 cmp, pe cea mai puternic iradiată zona a pielii;
    c) 500 mSv pe an pentru extremităţile mâinilor şi picioarelor.

    Protecţia specială în timpul perioadelor de graviditate şi de alăptare

    ART. 23
    (1) Îndată ce o femeie expusă profesional ia cunoştinţa de faptul că este gravida, ea trebuie să informeze în scris titularul de autorizaţie despre acest fapt.
    (2) Titularul de autorizaţie va lua imediat toate măsurile pentru a asigura protecţia fătului la nivelul de doza prevăzut pentru populaţie.
    (3) Condiţiile de lucru ale femeii gravide trebuie să asigure ca doza efectivă primită de făt să fie la cel mai scăzut nivel posibil, fără să depăşească 1 mSv pe toată perioada de graviditate rămasă.
    ART. 24
    (1) Femeile expuse profesional care alăptează trebuie să anunţe în scris, de îndată, titularul de autorizaţie despre acest fapt.
    (2) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure imediat ca femeile respective să nu desfăşoare, pe perioada alăptării, activităţi implicând un risc semnificativ de contaminare radioactivă.

    Limite de doza pentru populaţie

    ART. 25
    (1) Limita dozei efective pentru populaţie este de 1 mSv pe an.
    (2) În situaţii speciale, CNCAN poate autoriza o limita superioară anuala de până la 5 mSv pe an, cu condiţia ca valoarea medie pe 5 ani consecutivi a dozei efective să nu depăşească 1 mSv pe an.
    ART. 26
    Cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 25, pentru populaţie sunt valabile şi următoarele limite de doza echivalenta:
    a) 15 mSv pe an pentru cristalin;
    b) 50 mSv pe an pentru piele; limita se aplica pentru valoarea medie a dozei pe 1 cmp, pe cea mai puternic iradiată zona a pielii.

    Limite de doza pentru persoane în curs de pregătire

    ART. 27
    Limitele de doza pentru persoanele având vârsta sub 16 ani care, în timpul pregătirii lor sunt obligate să utilizeze surse de radiaţii, sunt cele prevăzute la art. 25 şi 26 pentru populaţie.
    ART. 28
    (1) Limita dozei efective pentru persoanele având vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani care, în timpul pregătiri lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiaţii, este de 6 mSv pe an.
    (2) Cu respectarea dispoziţiilor al. (1), sunt valabile şi următoarele limite de doza echivalenta:
    a) 50 mSv pe an pentru cristalin;
    b) 150 mSv pe an pentru piele; limita se aplica pentru valoarea medie a dozei pe 1 cmp, pe cea mai puternic iradiată zona a pielii;
    c) 150 mSv pe an pentru extremităţile mâinilor şi picioarelor.
    ART. 29
    Limitele de doza pentru persoanele având vârsta de peste 18 ani care, în timpul pregătirii lor, sunt obligate să utilizeze surse de radiaţii, sunt cele prevăzute la art. 22 pentru personalul expus profesional.

    Expuneri autorizate special

    ART. 30
    În situaţii excepţionale, dar care exclud urgentele radiologice, CNCAN poate să autorizeze expunerea profesională individuală a unor anumiţi lucrători, care să depăşească limita dozei efective prevăzută la art. 22 al. (1); cu condiţia ca aceste expuneri să fie limitate în timp, restricţionate la anumite spaţii de lucru şi să se încadreze sub valoarea maxima aprobată de CNCAN pentru limitele de doza echivalenta prevăzute la art. 22 al. (2).
    ART. 31
    Titularul de autorizaţie care solicita autorizarea specială pentru expuneri trebuie să respecte următoarele condiţii:
    a) să supună la expuneri autorizate special numai persoanele expuse profesional de categoria A;
    b) să nu supună la expuneri autorizate special persoanele aflate în curs de pregătire, femeile gravide şi femeile care alăptează, dacă aceasta presupune posibilitatea de încorporare sau contaminare radioactivă;
    c) să justifice temeinic aceste expuneri şi să le discute detaliat cu lucrătorii, care trebuie să fie voluntari, cu reprezentanţii lor, cu medicul acreditat sau cu organismul acreditat de supraveghere medicală a persoanelor expuse profesional şi cu expertul acreditat sau cu organismul acreditat de protecţie radiologica;
    d) să asigure ca întreg personalul implicat în expunerile autorizate special să fie informat asupra riscurilor presupuse şi asupra precauţiilor necesare a fi luate;
    e) să asigure ca toate dozele referitoare la aceste expuneri autorizate special să fie înregistrate separat în dosarul medical şi în înregistrarea monitorizării individuale.
    ART. 32
    În cazul unei expuneri autorizate special, având ca efect depăşirea limitei de doza efectivă prevăzută la art. 22 al. (1), nu este obligatorie schimbarea temporară sau definitiva a locului de muncă al persoanei expuse, fără solicitarea acesteia.

    Expunerea populaţiei în general

    ART. 33
    CNCAN va lua toate măsurile pentru a asigura ca expunerea la radiaţii a populaţiei, datorată practicilor nucleare cărora li se aplica prezentele norme, să fie menţinută la cel mai scăzut nivel posibil, ţinând cont de factorii economici şi sociali.
    ART. 34
    CNCAN va urmări periodic valoarea totală, pe cap de locuitor, a dozei efective pentru populaţie în general.

    CAP. 5
    ESTIMAREA DOZELOR

    ART. 35
    Pentru estimarea dozei efectivă şi a dozelor echivalente, la expunerea externa, precum şi a dozei efectivă la expunerea interna vor fi utilizate valorile şi relaţiile prevăzute în anexa nr. 3 şi anexa nr. 4.
    ART. 36
    CNCAN poate accepta şi utilizarea altor metode de estimare a dozelor.

    CAP. 6
    RADIOPROTECŢIA OPERAŢIONALĂ A EXPUŞILOR PROFESIONALI ŞI A PERSOANELOR ÎN CURS DE PREGĂTIRE

    Principii generale

    ART. 37
    Titularul de autorizaţie va lua toate măsurile necesare pentru a reduce expunerea la radiaţii a lucrătorilor la cel mai scăzut nivel rezonabil posibil. În acest scop:
    a) va realiza evaluarea prealabilă, care să permită identificarea naturii şi mărimii riscului radiologic al expuşilor profesional şi nivelul la care sunt îndeplinite prevederile referitoare la optimizarea radioprotecţiei în toate condiţiile de lucru;
    b) va realiza clasificarea locurilor de muncă, atunci când este cazul, în diferite zone, în funcţie de evaluarea dozelor anuale previzibile, cât şi de probabilitatea şi amploarea expunerilor potenţiale;
    c) va realiza clasificarea pe categorii a persoanelor expuse profesional;
    d) va implementa măsurile de control şi supraveghere adaptate diferitelor zone şi condiţii de lucru, inclusiv cele de supraveghere individuale, atunci când situaţia o impune;
    e) va asigura supravegherea medicală;
    f) va asigura echipamentul de protecţie la radiaţii, atât individual cât şi colectiv;
    g) va utiliza în cadrul practicii doar personalul care poseda permise de exercitare valabile pentru activitatea respectiva;
    h) va îndeplini orice alte măsuri necesare asigurării radioprotecţiei operaţionale a persoanelor expuse profesional, în cadrul practicii desfăşurate.

    Cerinţe generale privind zonarea

    ART. 38
    (1) În toate locurile de muncă unde exista posibilitatea unei expuneri la radiaţii ionizante superioare limitelor de doza pentru populaţie prevăzute în art. 25 şi 26, titularul de autorizaţie trebuie să ia măsuri în scop de radioprotecţie, care vor fi adaptate naturii instalaţiilor şi surselor.
    (2) Locurile de muncă prevăzute la al. (1) vor fi clasificate în zone controlate şi zone supravegheate, după criteriile specifice stabilite de CNCAN, în reglementările referitoare la practicile respective.
    ART. 39
    Atât amploarea acţiunilor de prevenire şi supraveghere, cât şi natura şi calitatea lor trebuie să fie corespunzătoare riscurilor asociate lucrului în condiţii de expunere la radiaţii ionizante.
    ART. 40
    Condiţiile de lucru în zonele controlate şi supravegheate vor fi revăzute periodic şi atunci când este cazul, vor fi revizuite de titularul de autorizaţie.
    ART. 41
    Regimul juridic al zonelor controlate/supravegheate, trebuie să permită titularului de autorizaţie îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentele norme.
    ART. 42
    (1) Pentru fiecare zona controlată/supravegheată, trebuie să fie desemnat, în scris, cel puţin un responsabil cu securitatea radiologica care va răspunde de aplicarea prezentelor norme şi a reglementărilor specifice în zona respectiva.
    (2) Responsabilul cu securitatea radiologica trebuie să fie posesor al unui permis de exercitare emis de CNCAN în domeniul şi specialitatea corespunzătoare practicilor care se desfăşoară în zona controlată/supravegheată.
    (3) În anumite cazuri, stabilite de CNCAN prin reglementările specifice, aceasta funcţie va fi asigurată printr-un compartiment special condus de un expert acreditat.

    Cerinţe referitoare la zonele controlate

    ART. 43
    Măsurile minime pe care trebuie să le îndeplinească un titular referitor la o zona controlată sunt următoarele:
    a) va delimita precis zona, care trebuie să nu fie accesibilă decât persoanelor care au fost instruite corespunzător, iar accesul să fie controlat potrivit instrucţiunii scrise a titularului de autorizaţie. În caz de risc semnificativ pentru extinderea contaminării radioactive, se vor lua măsuri speciale de prevenire, incluzând controlul contaminării la intrarea şi ieşirea din zona a persoanelor şi obiectelor şi asigurarea decontaminării persoanelor şi obiectelor;
    b) va organiza monitorizarea radiologica a mediului de lucru în funcţie de natura şi mărimea riscurilor radiologice din zona controlată;
    c) va afişa obligatoriu simbolul pericolului de radiaţii prevăzut în anexa nr. 5, precum şi indicaţii referitoare la tipul zonei, natura surselor şi riscurilor pe care acestea le presupun;
    d) va stabili şi implementa instrucţiuni de lucru adaptate riscului radiologic asociat surselor şi operaţiilor efectuate.
    ART. 44
    Accesul şi staţionarea în zona controlată sunt permise următoarelor categorii de persoane:
    a) persoanelor expuse profesional, desemnate în scris dintre lucrători proprii ai titularului de autorizaţie;
    b) lucrătorilor externi desemnaţi în scris, numai după verificarea îndeplinirii cerinţelor de către persoana expusă profesional şi a însuşirii instrucţiunilor de lucru specifice.
    ART. 45
    (1) Accesul şi staţionarea în zona controlată a altor persoane, decât cele prevăzute la art. 44, este permis numai în următoarele situaţii:
    a) dacă prin natura sarcinilor de serviciu, persoanele trebuie să activeze în zona controlată, pentru un timp limitat şi exista o procedura scrisă care stabileşte condiţiile de intrare şi staţionare, astfel încât să se demonstreze că persoanele respective nu vor fi expuse la doze superioare celor permise pentru persoanele din populaţie;
    b) în cazul în care, fără să existe o procedura scrisă, se poate demonstra prin monitorizarea individuală sau prin alte mijloace adecvate că limitele de doza pentru persoanele din populaţie sunt respectate.

    Cerinţe referitoare la zonele supravegheate

    ART. 46
    Măsurile ce trebuie asigurate de către titularul de autorizaţie pentru o zona supravegheată sunt următoarele:
    a) să asigure monitorizarea radiologica a mediului de lucru, în funcţie de natura şi mărimea riscurilor radiologice din zona supravegheată;
    b) să afişeze indicaţii relative la tipul zonei, natura surselor şi riscurilor pe care acestea le presupun;
    c) să stabilească şi să implementeze instrucţiuni de lucru adaptate riscului radiologic asociat surselor şi operaţiilor efectuate.
    ART. 47
    Pentru îndeplinirea cerinţelor privind zonele controlate şi supravegheate titularul, de autorizaţie are obligaţia să consulte un expert acreditat sau un organism acreditat de protecţie radiologica, care va certifica zonarea propusă.

    Clasificarea persoanelor expuse profesional

    ART. 48
    Persoanele expuse profesional se clasifica în doua categorii:
    a) Categoria A: cuprinzând persoanele expuse profesional pentru care exista o probabilitate semnificativă de a primi o doza anuala efectivă sau o doza anuala echivalenta mai mare decât trei zecimi din limita de doza respectiva prevăzută la art. 22;
    b) Categoria B: cuprinzând alte persoane decât cele prevăzute în categoria A.

    Informarea, pregătirea şi autorizarea personalului

    ART. 49
    Titularul de autorizaţie este obligat să asigure informarea personalului expus profesional şi a persoanelor în curs de pregătire cu privire la:
    a) riscurile pe care le implica asupra sănătăţii activitatea desfăşurata;
    b) procedurile generale de radioprotecţie şi măsurile speciale necesare, referitoare atât la practici în general cât şi la orice tip de activitate pe care o pot desfăşura;
    c) importanta respectării măsurilor tehnice, medicale şi administrative;
    d) obligaţia femeilor gravide şi a celor care alăptează de a informa în scris, de îndată, titularul de autorizaţie despre situaţia lor, având în vedere riscurile expunerii pentru făt şi riscul contaminării sugarului în cazul contaminării interne a mamei.
    ART. 50
    (1) Titularul de autorizaţie este obligat să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului expus profesional, în domeniul securităţii radiologice, şi reciclarea acestuia cel puţin o data la 5 ani, printr-un sistem de pregătire recunoscut de CNCAN.
    (2) Prima perioada de 5 ani pentru aplicarea prevederilor al. (1) se aplica începând cu data intrării în vigoare a prezentelor norme.
    (3) De asemenea, titularul de autorizaţie este obligat să instruiască persoanele aflate în curs de pregătire înaintea utilizării sau manipulării de către acestea a surselor de radiaţii.

    Evaluarea şi implementarea măsurilor referitoare la radioprotecţia persoanelor expuse profesional

    ART. 51
    Titularul de autorizaţie răspunde de evaluarea şi implementarea măsurilor referitoare la radioprotecţia persoanelor expuse profesional.
    ART. 52
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să consulte experţi acreditaţi sau organisme acreditate de protecţie radiologica cu privire la verificarea, încercarea surselor de radiaţii, a echipamentelor şi dispozitivelor de radioprotecţie, precum şi a instrumentelor de măsura dozimetrică.
    (2) Consultarea se va face, în principal, pentru:
    a) examinarea critica prealabilă a planurilor obiectivelor şi instalaţiilor nucleare din punct de vedere al securităţii radiologice;
    b) identificarea, în vederea utilizării, doar a instalaţiilor nucleare şi a surselor de radiaţii pentru care exista autorizaţie de securitate radiologica;
    c) acceptarea surselor de radiaţii noi sau modificate, numai după verificarea din punct de vedere al securităţii radiologice;
    d) verificarea periodică a instalaţiilor nucleare, a surselor de radiaţii şi eficientei echipamentelor, dispozitivelor şi tehnicilor de protecţie;
    e) etalonarea, verificarea periodică a instrumentelor de măsura, precum şi evaluarea utilizării lor corespunzătoare.

    Monitorizarea radiologica a mediului de lucru

    ART. 53
    (1) Monitorizarea radiologica a mediului de lucru, prevăzută la art. 43 lit. b) şi la art. 46 lit. a), trebuie să cuprindă, după caz:
    a) măsurarea debitelor de doza datorate expunerii externe, cu indicarea naturii şi calităţii radiaţiilor respective;
    b) măsurarea concentraţiei activităţii aerului şi a contaminării de suprafaţa, cu indicarea naturii radionuclizilor şi a stării lor fizice şi chimice.
    (2) Rezultatele măsurărilor vor fi înregistrate şi utilizate, dacă este necesar, pentru estimarea dozelor individuale. Durata de păstrare a înregistrărilor se stabileşte de CNCAN în procesul de autorizare.
    ART. 54
    Sistemul de monitorizare radiologica a mediului de lucru se aproba de CNCAN în cadrul procesului de autorizare a practicii.

    Monitorizarea individuală a expunerii la radiaţii a persoanelor expuse profesional

    ART. 55
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure monitorizarea individuală sistematica a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A.
    (2) Monitorizarea trebuie efectuată prin intermediul unui organism dozimetric acreditat.
    ART. 56
    (1) În cazul în care exista posibilitatea ca persoanele expuse profesional de categorie A să sufere o contaminare interna semnificativă, monitorizarea individuală prevăzută la art. 55 trebuie să includă monitorizarea contaminării interne a acestor persoane.
    (2) Identificarea persoanelor prevăzute la al. (1) trebuie făcută cu consultarea unui expert acreditat sau a unui organism acreditat de protecţie radiologica.
    ART. 57
    În cazul în care măsurările individuale prevăzute la art. 55 şi 56 sunt imposibile sau inadecvate, monitorizarea individuală trebuie să se bazeze pe o estimare efectuată, fie pornind de la măsurările individuale făcute asupra altor persoane expuse profesional, fie pornind de la rezultatele monitorizării radiologice a mediului de lucru, potrivit prevederilor art. 53.
    ART. 58
    (1) Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B va avea ca obiect demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în aceasta categorie, urmând ca apoi să nu mai fie necesară.
    (2) În cazul anumitor practici, CNCAN poate impune ca, pentru persoanele expuse profesional de categorie B, să fie asigurată monitorizarea individuală conform condiţiilor stabilite pentru persoanele expuse profesional de categorie A.
    ART. 59
    Sistemul de monitorizare a expunerii la radiaţii a persoanelor expuse profesional se aproba de CNCAN în cadrul procesului de autorizare a practicii.

    Monitorizarea expunerii la radiaţii în cazul expunerilor accidentate şi de urgenţă

    ART. 60
    În cazul expunerilor accidentale, titularul de autorizaţie trebuie să asigure pentru toate persoanele implicate evaluarea neîntârziată a dozelor individuale datorate atât expunerii externe cât şi expunerii interne, precum şi distribuţia acestor doze în corp.
    ART. 61
    În cazul expunerii de urgenţă titularul de autorizaţie trebuie să asigure monitorizarea dozimetrică individuală şi/sau evaluarea dozelor primite, după caz.
    ART. 62
    Pentru confirmarea rezultatelor evaluării dozelor rezultate în urma expunerilor accidentale sau de urgenţă, titularul de autorizaţie trebuie să consulte un expert acreditat sau un organism acreditat de protecţie radiologica.

    Înregistrarea şi raportarea rezultatelor monitorizării individuale a expunerii la radiaţii

    ART. 63
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure înregistrarea rezultatelor monitorizării individuale pentru fiecare persoana expusă profesional de categorie A sau persoana expusă profesional de categorie B, pentru care CNCAN a impus să se asigure monitorizarea individuală, precum şi pentru toate persoanele supuse expunerii accidentale sau de urgenţă.
    ART. 64
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure păstrarea înregistrării prevăzute la art. 63 până când persoana în cauza împlineşte sau ar fi împlinit 75 de ani, dar nu mai puţin de 30 de ani de la părăsirea lucrului ca persoana expusă profesional.
    (2) În cazul desfiinţării persoanei juridice titulare de autorizaţie, documentele prevăzute la art. 63 vor fi preluate de organismul dozimetric acreditat ce a asigurat monitorizarea individuală, care le va păstra în condiţiile prevăzute la al. (1).
    (3) Înregistrarea rezultatelor monitorizării individuale va cuprinde:
    a) înregistrarea dozelor individuale măsurate sau estimate, după caz;
    b) rapoartele privind circumstanţele şi acţiunile întreprinse în cazul expunerilor accidentale şi de urgenţă;
    c) rezultatele supravegherii radiologice a locului de muncă, folosite pentru evaluarea dozelor, atunci când a fost cazul.
    (4) Rezultatele monitorizării individuale a expunerilor autorizate special, a expunerilor accidentale sau de urgenţă trebuie înregistrate separat de cele ale monitorizărilor individuale sistematice.
    ART. 65
    În cazul în care titularul de autorizaţie utilizează lucrători externi, sarcina înregistrării rezultatelor monitorizării individuale revine atât titularului de autorizaţie care îi foloseşte, cât şi persoanei juridice din care fac parte persoanele respective.
    ART. 66
    (1) Titularul de autorizaţie va solicita la angajarea unei persoane expuse profesional o declaraţie a acesteia privind dozele primite anterior ca expus profesional.
    (2) Titularul de autorizaţie va solicita de la ultimul angajator la care persoana respectiva a fost angajată ca expusă profesional, transmiterea oficială a extrasului din evidenta dozei primite de acea persoana.
    ART. 67
    (1) Organismele dozimetrice acreditate trebuie să menţină evidenta expuşilor profesional monitorizaţi şi a dozelor atribuite pe perioada prevăzută la art. 64 al. (1), în condiţiile stabilite prin reglementările specifice emise de CNCAN.
    (2) În cazul desfiinţării unui organism dozimetric acreditat, acesta este obligat să predea la CNCAN documentele de evidenta a monitorizării individuale a tuturor persoanelor înregistrate.
    ART. 68
    (1) CNCAN organizează evidenta centralizata a înregistrării dozelor pentru lucrătorii expuşi profesional.
    (2) Titularii de autorizaţie şi organismele dozimetrice acreditate sunt obligate să pună la dispoziţia CNCAN rezultatele monitorizării individuale.
    ART. 69
    Titularul de autorizaţie are obligaţia să aducă la cunoştinţa persoanei implicate rezultatele monitorizării sale individuale şi să asigure accesul persoanei implicate la rezultatele măsurărilor care au fost utilizate pentru estimările de doza ale persoanei respective şi la rezultatele monitorizării radiologice a mediului de lucru utilizate la evaluarea dozelor primite de acea persoana.
    ART. 70
    Titularul de autorizaţie are obligaţia să pună la dispoziţia medicului competent rezultatele monitorizărilor individuale în vederea interpretării implicaţiilor expunerilor la radiaţii asupra stării de sănătate a persoanelor expuse.
    ART. 71
    În cazul expunerilor accidentale sau de urgenţă precum şi în cazul constatării oricăror depăşiri ale limitelor de doza, organismul dozimetric acreditat va transmite de îndată titularului de autorizaţie rezultatul monitorizării individuale, iar acesta va transmite imediat acest rezultat medicului competent şi la CNCAN.

    Investigarea şi raportarea supraexpunerilor şi a expunerilor anormale

    ART. 72
    (1) Îndată ce un titular de autorizaţie bănuieşte sau a fost informat ca o persoana a suferit o expunere anormală sau o supraexpunere ca urmare a practicilor pentru care este responsabil, el are următoarele obligaţii:
    a) să facă o prima investigaţie pe baza căreia să stabilească valoarea preliminară a dozelor primite;
    b) să facă o investigaţie aprofundată prin care să determine împrejurările în care s-a produs supraexpunerea;
    c) să evalueze doza primită pe baza tuturor datelor disponibile, inclusiv pe baza rezultatelor măsurărilor dozimetrice individuale şi, dacă este necesar, să ia măsuri pentru a preîntâmpina repetarea unor astfel de supraexpuneri;
    d) să notifice imediat persoana afectată;
    e) să anunţe imediat CNCAN, medicul competent şi angajatorul lucrătorului extern (dacă persoana implicată este un lucrător extern), asupra supraexpunerii bănuite şi a dozelor evaluate preliminar;
    f) să întocmească, în termen de 10 zile de la demararea investigaţiei prevăzute la al. (1), un raport asupra evenimentului, care va avea regimul de păstrare prevăzut la art. 64, al. (1) şi va fi trimis persoanelor prevăzute la lit. e).
    (2) Dacă prin investigaţia prevăzută la al. (1) lit. a) s-a determinat imediat şi cu certitudine că nu a avut loc o supraexpunere, titularul nu mai este ţinut de restul obligaţiilor prevăzute la al. (1), dar va fi obligat să întocmească un raport pe care îl va păstra cel puţin 2 ani.
    (3) În procesele de evaluare şi investigare prevăzute la al. (1) lit. b) şi c), titularul de autorizaţie va consulta un expert acreditat sau un organism acreditat de protecţie radiologica.
    ART. 73
    Supraexpunerile se înregistrează potrivit prevederilor art. 64, al. (1).
    ART. 74
    Persoanele expuse profesional care au suferit o supraexpunere pot continua să lucreze în zone controlate dacă nu exista contraindicaţii medicale.
    ART. 75
    Organismele dozimetrice acreditate au obligaţia de a informa de îndată CNCAN şi autoritatea medico-sanitară locală asupra oricărei depăşiri de limita de doza despre care au luat cunoştinţa.

    Cerinţe generale privind supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional

    ART. 76
    Supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional se face potrivit reglementărilor stabilite de Ministerul Sănătăţii.

    Condiţionarea medicală a utilizării persoanelor expuse profesional

    ART. 77
    Nici un lucrător nu poate fi utilizat în nici o împrejurare ca persoana expusă profesional dacă nu are avizul medical care să certifice că persoana respectiva este aptă medical să ocupe postul respectiv.

    Supravegherea medicală specială a persoanelor expuse profesional

    ART. 78
    Pentru persoanele expuse profesional care au fost expuse la doze superioare limitelor de doza prevăzute la art. 22, va fi asigurată o supraveghere medicală specială, potrivit reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii.
    ART. 79
    CNCAN va verifica respectarea condiţiilor stabilite de medicul competent privind expunerea ulterioară depăşirii limitelor de doza prevăzute la art. 22.

    Sistemul de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante

    ART. 80
    (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, titularul de autorizaţie este obligat să instituie şi să menţină un sistem de protecţie contra radiaţiilor ionizante.
    (2) Sistemul de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante implica cel puţin următoarele măsuri:
    a) utilizarea experţilor acreditaţi sau a unui organism acreditat de protecţie radiologica, după caz, în toate situaţiile în care aceasta este cerută de prezentele norme;
    b) respectarea principiilor generale prevăzute la art. 37 din prezentele norme;
    c) elaborarea şi implementarea unui set de documente care să reglementeze desfăşurarea practicii potrivit cerinţelor prezentelor norme şi ale normelor specifice din domeniul nuclear;
    d) utilizarea în cadrul practicii numai a persoanelor care deţin permis de exercitare valabil pentru activitatea respectiva;
    e) atribuirea responsabilităţilor privind securitatea radiologica potrivit prevederilor art. 42 din prezentele norme.

    Obligaţiile persoanelor expuse profesional

    ART. 81
    O persoana expusă profesional are obligaţia de a nu se expune şi de a nu expune alte persoane la radiaţii peste valorile rezonabile necesare realizării sarcinilor de serviciu.
    ART. 82
    Este interzis persoanelor expuse profesional să utilizeze sursele de radiaţii sau instalaţiile nucleare în alte scopuri decât cele pentru care au fost create şi autorizate, sau pentru alte lucrări decât cele rezultate din sarcinile de serviciu.
    ART. 83
    Fiecare persoana expusă profesional este obligată:
    a) să poarte echipamentul individual de protecţie şi mijloacele de monitorizare individuală;
    b) să anunţe de îndată responsabilului cu securitatea radiologica orice defecţiune constatată la echipamentul individual de protecţie, la echipamentul colectiv de protecţie, sau la sistemul de avertizare;
    c) să predea, imediat după folosire, la locul de păstrare, echipamentul individual de protecţie şi mijloacele de monitorizare individuală;
    d) să respecte instrucţiunile de lucru şi indicaţiile responsabilului cu securitatea radiologica pentru zona controlată sau supravegheată;
    e) să se prezinte la examinările sau testele medicale cerute de medicul competent, în timpul de lucru şi pe cheltuiala angajatorului, şi să dea toate detaliile privind starea sănătăţii sale solicitate de medicul competent;
    f) să notifice de îndată, inclusiv în scris, responsabilului cu securitatea radiologica sau conducerii titularului de autorizaţie, ori de câte ori are motive întemeiate să creadă că el sau alta persoana au suferit o supraexpunere ori că a apărut un eveniment deosebit cum ar fi pierderea/furtul unei surse de radiaţii sau instalaţii nucleare, scurgeri de material radioactiv, defecţiuni care pun în pericol securitatea surselor de radiaţii, a instalaţiilor nucleare sau integritatea mijloacelor de protecţie;
    g) în cazul în care este lucrător extern, să păstreze corespunzător documentul de monitorizare radiologica individuală, referitor la propria să monitorizare radiologica.

    Obligaţii privind transmiterea informaţiilor relative la monitorizarea individuală

    ART. 84
    Titularii de autorizaţie şi organismele dozimetrice acreditate, care au asigurat monitorizarea individuală la ultimul loc de muncă al unei persoane expuse profesional de categorie A sau de categorie B pentru cazurile prevăzute la art. 58, au obligaţia de a asigura, la cerere, transmiterea rezultatelor monitorizării individuale respective către titularul de autorizaţie care angajează respectiva persoana ca persoana expusă profesional.
    ART. 85
    Titularii de autorizaţie şi organismele dozimetrice acreditate au obligaţia de a asigura transmiterea către organismele corespunzătoare din străinătate, la cererea acestora, a rezultatelor monitorizării individuale a persoanelor expuse profesional în România care solicita să fie încadrate ca persoane expuse profesional în alte ţări.

    Sarcinile CNCAN privind asigurarea securităţii radiologice în zonele controlate şi supravegheate

    ART. 86
    Aplicarea prevederilor din prezentele norme privind asigurarea securităţii radiologice în zonele controlate şi supravegheate se controlează de către CNCAN potrivit Cap. IV, "Regimul de control" din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.
    ART. 87
    CNCAN stabileşte prin reglementări specifice cerinţele de acreditare pentru experţii acreditaţi, organismele acreditate de protecţie radiologica şi organismele dozimetrice acreditate şi verifica dacă sunt create condiţii pentru pregătirea şi reciclarea acestor specialişti.

    Radioprotecţia operaţională a persoanelor în curs de pregătire

    ART. 88
    Condiţiile de expunere şi radioprotecţie operaţională a persoanelor în curs de pregătire, având vârsta de peste 18 ani, trebuie să fie echivalente celor ale persoanelor expuse profesional de categorie A sau B, după caz.
    ART. 89
    Condiţiile de expunere şi radioprotecţie operaţională a persoanelor în curs de pregătire, având vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, trebuie să fie echivalente celor ale persoanelor expuse profesional de categorie B.

    CAP. 7
    CREŞTEREA SEMNIFICATIVĂ A EXPUNERII DATORATĂ SURSELOR NATURALE

    Domeniul de aplicare

    ART. 90
    Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi profesionale la locuri de muncă de natura celor prevăzute la art. 3 al. (2) sunt obligate să identifice prin măsurare şi verificare aceste locuri de muncă şi să evalueze consecinţele.
    ART. 91
    Următoarele activităţi implica prezenta surselor naturale de radiaţii ce conduc la creşterea semnificativă a expunerii lucrătorilor sau a populaţiei:
    a) activităţi profesionale în care lucrătorii şi/sau populaţia sunt expuse la radon, thoron şi descendenţii acestora, la radiaţii gama sau alte radiaţii nucleare datorate mediului natural, în locuri de muncă cum ar fi băi termale, pivniţe, mine, locuri de muncă în subteran sau locuri de muncă deasupra solului în anumite zone identificate;
    b) activităţi profesionale în care sunt incluse extragerea, prelucrarea, utilizarea sau depozitarea de materiale care în mod obişnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar care conţin radionuclizi naturali ce pot duce la creşterea semnificativă a expunerii populaţiei sau a lucrătorilor;
    c) activităţi profesionale care conduc la producerea de reziduuri, care în mod obişnuit nu sunt considerate ca radioactive, dar care conţin radionuclizi naturali care provoacă creşterea semnificativă a expunerii populaţiei sau a lucrătorilor;
    d) exploatarea avioanelor.
    ART. 92
    (1) Dacă rezultatul evaluării prevăzute la art. 90 stabileşte creşterea expunerii lucrătorilor şi/sau a populaţiei la valori ce nu pot fi neglijate din punct de vedere al radioprotecţiei, persoana juridică sau fizica este obligată să raporteze rezultatele la CNCAN şi să obţină încadrarea activităţilor desfăşurate în prevederile legale.
    (2) Dacă rezultatul evaluării prevăzute la al. (1) stabileşte creşterea expunerii populaţiei, ca urmare a introducerii ulterioare în circuitul economic şi social, în vederea utilizării sau consumului, a produselor conţinând substanţe radioactive naturale, persoana juridică sau fizica ce desfăşoară activitatea trebuie să obţină în prealabil autorizaţia Ministerului Sănătăţii, potrivit prevederilor art. 38 al. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.

    Radioprotecţia împotriva expunerii la sursele naturale terestre de radiaţii

    ART. 93
    Pentru fiecare activitate profesională supusă sistemului de autorizare, persoana juridică ce desfăşoară activitatea respectiva trebuie să ia următoarele măsuri:
    a) să implementeze un sistem adecvat de supraveghere a expunerii;
    b) să aplice măsurile de protecţie împotriva radiaţiilor potrivit prezentelor norme;
    c) dacă CNCAN cere efectuarea unei intervenţii, să asigure implementarea măsurilor luate în vederea reducerii expunerii, potrivit prevederilor prezentelor norme referitoare la intervenţii.

    Radioprotecţia echipajelor avioanelor

    ART. 94
    Persoanele juridice care exploatează avioane trebuie să asigure evaluarea dozelor efective pentru personalul navigant.
    ART. 95
    Pentru persoanele care ar putea primi doze superioare valorii de 1 mSv pe an, persoanele juridice care exploatează avioane trebuie să ia următoarele măsuri:
    a) să ţină cont de doza evaluată în organizarea programelor de zbor, având în vedere reducerea dozelor pentru persoanele cele mai expuse;
    b) să informeze lucrătorii implicaţi asupra riscurilor prezentate de activitatea desfăşurata asupra sănătăţii;
    c) să aplice prevederile art. 23 referitor la personalul feminin.

    CAP. 8
    IMPLEMENTAREA RADIOPROTECŢIEI POPULAŢIEI ÎN CONDIŢII NORMALE

    Principii generale

    ART. 96
    Titularul de autorizaţie trebuie să asigure cea mai buna radioprotecţie a populaţiei, pe baza principiilor generale prevăzute la Cap IV.

    Condiţii pentru autorizarea practicilor implicând riscul expunerii populaţiei la radiaţii ionizante

    ART. 97
    În vederea asigurării radioprotecţiei operaţionale a populaţiei, CNCAN:
    a) examinează şi aproba amplasarea şi construcţia instalaţiilor nucleare din punct de vedere al radioprotecţiei;
    b) accepta punerea în funcţiune a instalaţiilor nucleare cu potenţial de contaminare în afară perimetrului propriu, doar dacă s-au luat măsuri de radioprotecţie corespunzătoare, care să ţină cont şi de condiţiile demografice, meteorologice, geologice, hidrologice şi ecologice, după caz;
    c) în cadrul procesului de autorizare a practicilor în care sunt posibile emisii de efluenţi radioactivi, evaluează şi aproba planurile de eliminare a efluenţilor radioactivi, inclusiv limitele derivate de emisie a efluenţilor radioactivi şi verifica pe timpul desfăşurării practicii respectarea planurilor respective;
    d) în cadrul procesului de autorizare, evaluează şi aproba, iar în timpul desfăşurării practicii verifica măsurile de gestionare şi de asigurare a protecţiei fizice a surselor de radiaţii şi materialelor radioactive.
    ART. 98
    Modalităţile de realizare a celor prevăzute la art. 97 se stabilesc de CNCAN prin reglementări specifice, în funcţie de mărimea riscului implicat, datorat expunerii.

    Estimarea dozelor la care este supusă populaţia

    ART. 99
    Pentru a elibera sau menţine autorizaţia unei practici, CNCAN trebuie să verifice dacă:
    a) estimările dozelor pentru populaţie, provenind din toate expunerile rezultate din practica respectiva, inclusiv din cele potenţiale, sunt făcute corect atât pentru întreaga populaţie cât şi pentru grupurile critice, în toate amplasamentele unde asemenea grupuri critice pot apărea;
    b) analiza probabilităţii şi severităţii expunerilor potenţiale este făcută în acord cu limitele prevăzute în prezentele norme;
    c) exista un sistem corespunzător de evidenta a înregistrărilor relevante pentru expunerea populaţiei şi se păstrează evidenta pe durata stabilită în cadrul procesului de autorizare a practicii.
    ART. 100
    (1) Estimările de doza prevăzute la art. 99 lit. a) trebuie să includă, în funcţie de riscurile radiologice:
    a) evaluarea dozelor provenite din expunerea externa, cu indicarea, dacă este cazul, a calităţii radiaţiilor în cauza;
    b) evaluarea încorporării radionuclizilor, cu indicarea naturii lor şi, dacă este cazul, a stării lor fizice şi chimice, precum şi determinarea activităţii totale şi a concentraţiei activităţii acestor radionuclizi, după caz;
    c) indicarea caracteristicilor grupurilor critice şi a dozelor pe care pot să le primească persoanele din aceste grupuri.
    (2) Frecventa estimărilor de doza şi a analizelor prevăzute la art. 99 lit. a) şi b), precum şi frecventa monitorizărilor de mediu necesare pentru confirmarea estimărilor de doza, trebuie să fie conforme cerinţelor pe care CNCAN le va stabili în procesul de autorizare.

    Controlul radioprotecţiei populaţiei

    ART. 101
    Potrivit competentelor fiecăruia, organele cu drept de control a activităţilor nucleare urmăresc aplicarea prevederilor privind asigurarea radioprotecţiei populaţiei, prevăzute în Cap. IV, "Regimul de control" din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată.

    Obligaţiile titularilor de autorizaţie

    ART. 102
    Titularul de autorizaţie trebuie să organizeze desfăşurarea practicii în concordanta cu principiile radioprotecţiei populaţiei inclusiv prin îndeplinirea următoarelor sarcini:
    a) obţinerea şi menţinerea unui nivel optim de radioprotecţie a populaţiei şi a mediului;
    b) verificarea periodică a eficacităţii dispozitivelor tehnice de radioprotecţie a populaţiei şi a mediului;
    c) utilizarea aparatelor, echipamentelor şi procedurilor de măsurare şi evaluare a expunerii la radiaţii şi a contaminării radioactive a populaţiei şi mediului numai în urma unei verificări care să ateste capacitatea acestora de a îndeplini în mod corespunzător funcţiile pentru care sunt destinate;
    d) asigurarea pentru toate instrumentele de măsura utilizate în radioprotecţia populaţiei şi a mediului, etalonarea, verificarea metrologică şi verificarea corectei lor utilizări.
    ART. 103
    (1) Titularul de autorizaţie trebuie să asigure monitorizarea radioactivităţii factorilor de mediu în jurul obiectivelor nucleare, al depozitelor de deşeuri radioactive şi al altor instalaţii nucleare importante care vor fi stabilite de CNCAN.
    (2) Sistemul de monitorizare al factorilor de mediu se aproba de CNCAN în procesul de autorizare.
    ART. 104
    (1) Pentru obiectivele nucleare şi alte instalaţii nucleare cu risc de accident cu consecinţe asupra populaţiei, se va stabili o zona de excludere şi o zona cu populaţie redusă, în care sunt luate măsuri de excludere, respectiv restricţionare a amplasării reşedinţelor permanente pentru populaţie şi a desfăşurării de practici social economice.
    (2) Criteriile privind stabilirea celor doua zone se bazează pe definirea eliberării în mediu a produşilor de fisiune şi a unor obiective de doza pentru accident nuclear care, sunt precizate de CNCAN în normele specifice.
    ART. 105
    Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin referitor la radioprotecţia populaţiei, titularul de autorizaţie are obligaţia să facă apel la serviciile experţilor acreditaţi sau ale organismelor acreditate de protecţie radiologica.

    CAP. 9
    TRANSFERAREA ÎN MEDIU A DEŞEURILOR RADIOACTIVE

    Principiul fundamental

    ART. 106
    Protecţia împotriva efectelor negative ale radiaţiilor ionizante asupra mediului înconjurător se realizează prin:
    a) interzicerea transferării în mediu a deşeurilor radioactive solide;
    b) interzicerea eliberării în mediu a deşeurilor radioactive lichide sau gazoase care au activităţi totale sau concentraţii ale activităţii superioare limitelor derivate de emisie a efluenţilor radioactivi aprobate de CNCAN potrivit prevederilor art. 20.
    c) optimizarea eliberărilor în mediu a efluenţilor radioactivi lichizi şi gazoşi.

    Controlul transferului în mediu al deşeurilor radioactive

    ART. 107
    Prin excepţie de la prevederile art. 106, lit. a) şi b), transferul în mediu al deşeurilor radioactive se poate face în mod controlat:
    a) de unităţi special autorizate de CNCAN pentru dispunerea finala a deşeurilor radioactive;
    b) numai pentru deşeurile solide, şi numai pentru activităţi totale, concentraţii ale activităţii şi contaminări de suprafaţa, inferioare valorilor stabilite de CNCAN prin reglementări specifice, prin sistemul de colectare şi evacuare a deşeurilor industriale.
    ART. 108
    (1) Titularii de autorizaţie au obligaţia să predea la organismele autorizate pentru colectarea, tratarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive toate sursele radioactive care nu mai sunt utilizate în cadrul practicii desfăşurate şi toate deşeurile radioactive rezultate din activitatea respectiva.
    (2) Dacă titularul de autorizaţie pentru o anumită practica este el însuşi autorizat pentru tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară sau dispunerea finala a deşeurilor proprii, el trebuie să realizeze aceste practici la termenul şi cu ritmicitatea impuse prin autorizaţie.

    Eliberarea efluenţilor radioactivi

    ART. 109
    (1) Eliberarea în mediu a efluenţilor radioactivi lichizi sau gazoşi se poate face numai cu respectarea limitelor derivate de eliberare aprobate de CNCAN, potrivit prevederilor art. 20 şi a condiţiilor privind evidentele, raportările şi anunţările, prevăzute în prezentele norme.
    (2) Pentru efluenţii lichizi trebuie să fie îndeplinită şi condiţia ca reziduurile radioactive să fie sub forma de soluţii neutre şi perfect miscibile cu apa.
    ART. 110
    Eliminarea efluenţilor radioactivilor lichizi în canalizarea publică se poate face numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) eliminarea este prevăzută expres în autorizaţia eliberată de CNCAN;
    b) reziduurile radioactive sunt sub forma de soluţii neutre şi perfect miscibile cu apa;
    c) activităţile totale şi concentraţiile activităţii sunt inferioare limitelor derivate de evacuare în canalizarea publică a efluenţilor radioactivi lichizi aprobate de CNCAN potrivit prevederilor art. 20.
    ART. 111
    Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de evacuare de la art. 109, titularul de autorizaţie este obligat să ia măsuri de depozitare temporară a deşeurilor radioactive lichide sau gazoase, după care:
    a) dacă radionuclizii sunt de viaţa scurta, se aşteaptă îndeplinirea condiţiilor de la art. 109 şi deşeurile se elimina ca efluenţi radioactivi. În cazul deşeurilor lichide, eliminarea se va face la canalizarea unităţii racordată la canalizarea publică, doar dacă sunt îndeplinite şi condiţiile prevăzute la art. 110;
    b) pentru celelalte cazuri, deşeurile radioactive se transfera către un organism autorizat pentru tratarea deşeurilor radioactive lichide sau gazoase sau se tratează chiar de către organizaţia producătoare a deşeurilor, dacă aceasta este autorizata pentru aceasta practica.
    ART. 112
    Eliminarea efluenţilor radioactivi lichizi de către organismele autorizate care realizează tratarea deşeurilor se poate face doar în condiţiile prevăzute la art. 109 şi doar dacă concentraţiile activităţii pe unitatea de volum ale apei receptoare, după diluţie, îndeplinesc condiţiile stabilite în procesul de autorizare.

    CAP. 10
    RADIOPROTECŢIA ÎN INTERVENŢII

    Domeniul de aplicare şi principii

    ART. 113
    Dispoziţiile prezentului capitol se aplica pentru intervenţia în caz de urgenţă radiologica sau în caz de expunere cronica rezultată în urma unei urgente radiologice sau a unei practici profesionale desfăşurate în trecut şi care a condus la o creştere inacceptabilă a expunerii.
    ART. 114
    Sistemul radioprotecţiei pentru intervenţie trebuie să respecte următoarele principii:
    a) intervenţia se va produce doar dacă reducerea detrimentului datorat radiaţiilor justifica eventualele daune ce pot fi produse prin intervenţie, precum şi costurile intervenţiei, inclusiv cele sociale;
    b) forma, amploarea şi durata intervenţiei trebuie optimizate astfel încât beneficiul obţinut prin reducerea detrimentului datorat radiaţiilor, din care s-a scăzut detrimentul datorat intervenţiei, să fie maxim;
    c) limitele de doza prevăzute la Cap. IV nu se aplica în cazul intervenţiilor, cu excepţia situaţiilor de expuneri cronice, caz în care limitele de doza prevăzute la art. 22 se aplica pentru persoanele participante la intervenţie;
    d) acţiunile de intervenţie se desfăşoară dacă doza evitabilă prin acţiunea respectiva este superioară nivelurilor de intervenţie, niveluri care trebuie să fie prevăzute ca indicaţii în planurile de intervenţie.

    Cerinţe generale

    ART. 115
    Planificarea, pregătirea şi executarea intervenţiei pentru urgentele radiologice care ar putea apare datorită practicilor desfăşurate pe teritoriul tarii sau în afară ei se fac pe baza reglementărilor specifice emise de CNCAN.
    ART. 116
    CNCAN stabileşte înţelegeri cu autorităţile corespunzătoare din statele vecine în vederea organizării intervenţiei în caz de urgente radiologice transfrontiere care pot apărea, indiferent de originea acestora.

    Expuneri potenţiale

    ART. 117
    Autorizarea de către CNCAN a oricărei practici se va face, după caz, dacă solicitantul autorizaţiei:
    a) ia în considerare urgentele radiologice care ar putea apărea în cursul desfăşurării practicii respective;
    b) evaluează distribuţia spaţială şi temporală a substanţelor radioactive dispersate în caz de urgente radiologice identificate ca posibile;
    c) evaluează expunerile potenţiale, corespunzătoare acestor urgente radiologice.

    Planificarea şi pregătirea intervenţiei

    ART. 118
    (1) Planificarea intervenţiei în caz de urgenţă radiologica consta în existenta unui plan de intervenţie corespunzător, la toate nivelurile necesare, în funcţie de amploarea urgenţei.
    (2) Planurile de intervenţie se vor întocmi având în vedere principiile radioprotecţiei pentru intervenţie, prevăzute la art. 114 şi de nivelurile de intervenţie recomandate în reglementările specifice, elaborate potrivit art. 115.
    (3) Planurile de intervenţie trebuie să fie testate la intervale regulate prin exerciţii corespunzătoare.
    (4) Autorităţile publice trebuie să înfiinţeze şi să pregătească corespunzător echipe speciale de intervenţie tehnica, medicală şi sanitară pentru cazurile de urgenţă radiologica.
    ART. 119
    Planul de intervenţie trebuie să prevadă forma intervenţiei, obligaţiile tehnice ale lucrătorilor, riscurile asupra sănătăţii lucrătorilor implicaţi, mijloacele de protecţie şi de monitorizare dozimetrică individuală şi a mediului în care are loc intervenţia, precum şi nominalizarea persoanelor care pot aproba expunerea de urgenţă.

    Efectuarea intervenţiei

    ART. 120
    Titularul de autorizaţie este obligat să anunţe imediat orice urgenţă radiologica apărută la obiectivul sau instalaţia sa nucleară, în conformitate cu dispoziţiile reglementărilor specifice prevăzute la art. 115 şi să ia toate măsurile corespunzătoare pentru reducerea consecinţelor urgenţei radiologice, potrivit prevederilor planului de intervenţie în caz de urgenţă.
    ART. 121
    (1) Pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor proprii privind intervenţia, titularul de autorizaţie este obligat să facă o evaluare iniţială provizorie a circumstanţelor şi consecinţelor urgenţei radiologice, pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor proprii privind intervenţia, şi să o comunice imediat la autoritatea competenta, pentru dimensionarea corecta a răspunsului celorlalte organisme implicate în intervenţie.
    (2) În conformitate cu prevederile planurilor de intervenţie, titularul de autorizaţie participa şi la evaluările ulterioare.
    ART. 122
    (1) Intervenţiile în caz de urgenţă radiologica au ca obiect, după caz:
    a) sursa, în scopul reducerii sau opririi radiaţiei directe şi a emisiei de radionuclizi;
    b) mediul, în scopul reducerii transferului de substanţe radioactive către persoane;
    c) persoanele, în scopul reducerii expunerii şi organizării tratării victimelor.
    ART. 123
    Toate părţile implicate în intervenţie trebuie să evalueze şi să înregistreze consecinţele situaţiei de urgenţă radiologica precum şi eficacitatea intervenţiei.
    ART. 124
    În cazul unei urgente radiologice în România care poate afecta şi alte ţări, sau în cazul unei urgente radiologice pe teritoriul altei ţări care ar putea afecta teritoriul României, vor fi respectate şi prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte.

    Expunerea de urgenţă

    ART. 125
    (1) În cazul urgentelor, pentru acţiuni rapide de ajutorare a persoanelor în pericol, de prevenire a expunerii la radiaţii a unui număr mare de oameni sau de salvare a unor instalaţii sau bunuri de valoare, pot fi depăşite limitele de doza anuale stabilite la art. 22 pentru persoanele expuse profesional.
    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), limitele de doza prevăzute la art. 22 sunt înlocuite cu niveluri limita de doza pentru expuneri de urgenţă, incluse în planurile de intervenţie şi aprobate de CNCAN în procesul de autorizare.
    (3) Pentru situaţiile excepţionale, cum ar fi pericole grave asupra vieţii umane, nivelurile limita de doza prevăzute la alin. (2), pentru expunerile de urgenţă, pot fi depăşite.
    ART. 126
    (1) Persoanele participante la acţiuni de tipul celor prevăzute la art. 125 alin. (1) sunt voluntari informaţi asupra riscurilor implicate de acţiunile lor.
    (2) Aceste persoane sunt nominalizate în planul de urgenţă şi vor fi pregătite în mod special pentru a reduce la minimum dozele rezultate în urma intervenţiei.
    ART. 127
    Acţiunile persoanelor implicate în intervenţii de tipul celor prevăzute la art. 125 al. (3) vor respecta principiile justificării şi optimizării expunerii în caz de intervenţii, prevăzute la art. 114 lit. a) şi b) şi valorile de apariţie a efectelor deterministice prevăzute în reglementările specifice elaborate de CNCAN referitoare la planificarea, pregătirea şi efectuarea intervenţiei.
    ART. 128
    Persoanele din echipele de intervenţie vor fi supuse monitorizării dozimetrice individuale şi vor beneficia de supravegherea medicală corespunzătoare.

    Intervenţia în cazul expunerilor cronice

    ART. 129
    (1) Dacă s-a identificat o situaţie de expunere cronica rezultată în urma unei urgente radiologice sau a unei practici sau activităţi profesionale din trecut, care a condus la o creştere nepermisă a expunerii, proprietarul terenului sau clădirilor trebuie să anunţe CNCAN despre situaţia apărută:
    (2) CNCAN poate dispune, proporţional cu riscul de expunere implicat, următoarele măsuri:
    a) marcarea perimetrului de interes;
    b) asigurarea unui sistem de monitorizare a expunerii;
    c) asigurarea unor măsuri de intervenţie corespunzătoare, ţinând cont de caracteristicile reale ale situaţiei;
    d) reglementarea utilizării terenurilor sau clădirilor situate în perimetrul delimitat, precum şi a accesului în interiorul acestora.
    ART. 130
    Proprietarul terenului sau clădirilor trebuie să asigure aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse potrivit art. 129, al. (2).

    CAP. 11
    ALTE EVIDENTE, RAPORTĂRI, ANUNŢĂRI

    Evidente

    ART. 131
    (1) Titularul de autorizaţie va tine evidenta stricta şi la zi a intrărilor, ieşirilor, circulaţiei şi consumului de surse de radiaţii, materiale radioactive şi instalaţii nucleare.
    (2) Titularul de autorizaţie va tine evidenta stricta şi la zi a deşeurilor radioactive rezultate în cadrul practicii autorizate, a deşeurilor radioactive transferate persoanelor juridice autorizate pentru tratarea şi dispunerea lor finala, precum şi a efluenţilor radioactivi eliminaţi în mediul înconjurător.
    (3) Conţinutul evidentelor este stabilit în normele specifice sau în procesul de autorizare.
    ART. 132
    Titularul de autorizaţie trebuie să păstreze evidentele prevăzute la art. 131 al. (1) şi (2) şi după încetarea desfăşurării practicii, pe o perioada minima de 20 de ani, dacă prin reglementări specifice nu se prevede altfel.

    Raportări

    ART. 133
    Titularul de autorizaţie va prezenta CNCAN rapoarte periodice, cuprinzând principalele aspecte privind securitatea radiologica în cadrul practicii autorizate, conform prevederilor normelor specifice sau ale autorizaţiei.

    Anunţări

    ART. 134
    (1) Titularul de autorizaţie va notifica de îndată CNCAN în caz de:
    a) eliberare de efluenţi radioactivi lichizi sau gazoşi peste limitele derivate de emisie stabilite în autorizaţie şi/sau în documentaţia de autorizare;
    b) eliberări de efluenţi radioactivi sub limitele derivate de emisie a efluenţilor radioactivi, dacă autorizaţia şi/sau documentaţia de autorizare prevăd acest lucru.
    (2) Titularul de autorizaţie va notifica de îndată la CNCAN, la autorităţile locale medico-sanitare şi la organele de poliţie, din raza teritorială unde s-a produs evenimentul, orice pierdere sau furt de instalaţii nucleare, surse de radiaţii sau materiale radioactive.

    CAP. 12
    DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

    ART. 135
    Autorizaţiile emise înaintea intrării în vigoare a prezentelor norme îşi păstrează valabilitatea, dar nu mai mult de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
    ART. 136
    Persoanele care au lucrat ca persoane expuse profesional înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme, vor fi considerate pentru perioada respectiva ca persoane expuse profesional de categorie A.
    ART. 137
    Până la apariţia reglementărilor prevăzute de lege, persoanele expuse profesional care poseda permis de exercitare nivel 2, eliberat de CNCAN, pot fi numite ca persoane responsabile cu securitatea radiologica pentru zonele controlate şi supravegheate în care se desfăşoară practici din domeniul şi specialitatea pentru care este valabil permisul de exercitare.
    ART. 138
    (1) Persoanele cu studii superioare de specialitate, posesoare ale unui permis de exercitare nivel 2, valabil, îşi pot desfăşura activitatea ca experţi acreditaţi în domeniul şi specialitatea pentru care este valabil permisul de exercitare, dacă, în urma unei solicitări individuale, au obţinut, în prealabil, acordul CNCAN.
    (2) Durata desfăşurării activităţii prevăzute la alin. (1) este de cel mult 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
    ART. 139
    În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentelor norme, serviciile de supraveghere dozimetrică individuală, vor obţine acreditarea potrivit reglementărilor specifice ca organisme dozimetrice acreditate.
    ART. 140
    (1) Perioada de un an pentru care se aplica limitarea dozelor potrivit prevederilor prezentelor norme, coincide cu anul calendaristic.
    (2) Dacă expunerea începe la o alta data, se considera că a fost respectat sistemul de limitare a dozelor, dacă, doza primită până la sfârşitul anului calendaristic, nu depăşeşte valoarea obţinută prin înmulţirea numărului de luni rămase până la sfârşitul anului respectiv (rotunjite prin adaos) cu 1.8 mSv.
    ART. 141
    În cadrul procesului de autorizare, la solicitarea titularului de autorizaţie, CNCAN poate stabili mai multe date de începere a perioadei de un an pentru care se aplica limitarea dozelor.
    ART. 142
    Anexele 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1


                               DEFINIŢII

    Accident nuclear: eveniment nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei sau mediului peste limitele permise de reglementările în vigoare.
    Activare: proces prin care un nucleu stabil bombardat cu particule sau fotoni este transformat într-un nucleu radioactiv.
    Activitate (A): numărul de nuclee radioactive care se dezintegrează în unitatea de timp:

               dN
          A = ────
               dt


    unde dN reprezintă numărul de nuclee radioactive care se dezintegrează în intervalul de timp dt.
    Unitatea de măsura a activităţii A este becquerelul.
    Autorizaţie: un document emis de CNCAN, către o persoana juridică, la cererea acesteia, prin care se permite desfăşurarea unei practici sau a unei alte activităţi din domeniul de aplicare al prezentelor norme;
    Becquerel (Bq): numele special al unităţii de activitate. Un becquerel este echivalent cu o dezintegrare pe secunda.
    Cai de expunere: căile prin care materialul radioactiv ajunge la, sau poate iradia, organismul uman.
    Combustibil nuclear: material sau ansamblu mecanic care conţine materie prima sau material fisionabil, special destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare.
    Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN): este autoritatea naţională competenta în domeniul nuclear care exercita atribuţiile de reglementare, autorizare şi control potrivit Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată în 1998.
    Constrângere de doza: o restricţie impusă dozelor pe care persoanele le pot eventual primi de la o anumită sursa de radiaţii şi care este utilizata la proiectarea protecţiei la radiaţii, în scopul optimizării radioprotecţiei şi al respectării limitelor de doza în cazul expunerii cumulative la radiaţii, datorate mai multor practici, şi/sau mai multor surse de radiaţii din cadrul aceleiaşi practici şi/sau emisiilor de efluenţi produse de-a lungul timpului.
    Contaminare radioactivă: contaminarea unui material, a unei suprafeţe, a unui mediu oarecare sau a unei persoane cu substanţe radioactive; în cazul specific al corpului uman, contaminarea radioactivă include atât contaminarea externa a pielii cât şi contaminarea interna, indiferent de calea de încorporare.
    Deşeu radioactiv: acele materiale rezultate din activităţile nucleare pentru care nu s-a prevăzut nici o întrebuinţare şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi.
    Detriment (al sănătăţii): o estimare a riscului reducerii duratei şi calităţii vieţii în urma expunerii la radiaţii ionizante; sunt incluse pierderile datorate efectelor somatice, cancerului şi perturbărilor genetice severe.
    Dispunere finala a deşeurilor radioactive (include şi dispunerea finala a combustibilului nuclear ars pentru care nu se prevede o alta utilizare): amplasarea şi păstrarea deşeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau o anumită locaţie, fără intenţia de a fi recuperate. Noţiunea de dispunere finala a deşeurilor radioactive acoperă şi eliberările directe, aprobate, de efluenţi radioactivi în mediu.
    Doza absorbită (D): mărimea dozimetrică fundamentală definită ca energia medie cedată de radiaţia ionizantă unităţii de masa iradiată:

              _________
              d epsilon
         D = ─────────
                 dm


    unde:
      _________
    - d epsilon este energia medie cedată de radiaţia ionizantă materiei din elementul de volum
    - dm este masa materiei din elementul de volum respectiv.

    În înţelesul prezentelor norme, doze absorbită înseamnă doza mediată pe un ţesut sau organ.
    Unitatea de măsura pentru doza absorbită este gray-ul (Gy).
    Doza echivalentă H(T): doza absorbită, în ţesutul sau organul T, ponderată pentru calitatea radiaţiei R. Este dată de expresia:

    H(T) = w(R)D(T,R)
    unde:
    - D(T,R) este doza absorbită mediată pe ţesutul sau organul T, datorată radiaţiei R,
    - w(R) este factorul de ponderare al radiaţiei.
    În cazul în care câmpul de radiaţii este compus din mai multe tipuri de radiaţii având energii diferite (diferite valori ale lui w(R), doza echivalentă totală, H(T), este data de relaţia:
    H(T) = Sigma(R)w(R)D(T,R)
    Valorile corespunzătoare ale lui w(R) sunt specificate în Anexa 3.
    Unitatea de măsura pentru doza echivalentă este sievert-ul (Sv).
    Doza efectivă (E): suma ponderată a dozelor echivalente provenite din expunerea externă şi internă, efectuată pe toate ţesuturile şi organele corpului specificate în Anexa 3. Se defineşte prin expresia:

    E = Sigma(T)w(T)H(T) = Sigma(T)w(T)Sigma(R)w(R)D(T,R)
    unde:
    - D(T,R) este doza absorbită mediată pe ţesutul sau organul T, datorată radiaţiei R,
    - w(R) este factorul de ponderare al radiaţiei,
    - w(T) este factorul de ponderare al ţesutului sau organului T.
    Unitatea de măsura pentru doza efectivă este sievert-ul.
    Doza echivalentă angajată (H(T)(tau)): integrală pe timpul (tau) a debitului dozei echivalente în organul sau ţesutul T al unui organism uman ce va fi primită în urma unei încorporări de substanţe radioactive. Pentru o încorporare de activitate la un moment tau(0) ea este definită prin formula:

──────────
    *) Notă CTCE:
    Formula se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 24 ianuarie 2000 la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    unde:

    - tau(0) este momentul încorporării,
    - H(T)(tau) este debitul dozei echivalente nn organul sau ţesutul T, datorată încorporării respective,
    - tau este timpul pe care se face integrarea.

    Când timpul pe care se face integrarea nu este specificat, el se presupune egal cu 50 de ani - pentru adulţi, respectiv cu durata din momentul încorporării până la împlinirea vârstei de 70 de ani - pentru copii.
    Unitatea de măsura pentru doza echivalenta angajată este sievert-ul.
    Doza efectivă angajată E(tau): suma ponderată a dozelor echivalente angajate de organele şi ţesuturile unui organism uman (H(T)(tau)) în urma unei încorporări de substanţe radioactive; fiecare din dozele echivalente angajate de un organ sau ţesut este ponderată cu factorul de pondere al organului sau ţesutului respectiv w(T) (vezi Anexa 3).

──────────
    *) Notă CTCE:
    Formula se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 24 ianuarie 2000 la pagina 17 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    unde:
    - tau este timpul pe care se face integrarea (vezi definiţia dozei echivalente angajate).
    Unitatea de măsură pentru doza efectivă angajată este sievert-ul.
    Doza evitabilă: doza a cărei primire se poate evita printr-o măsură de intervenţie; este diferenţa dintre doza primită în absenţa măsurii de intervenţie şi doza primită în cazul implementării măsurii respective.
    Efect deterministic: pierderea funcţiei tisulare ca urmare a iradierii organismului viu cu radiaţii ionizante peste o anumită doză, denumita prag, şi deasupra căreia severitatea efectului creşte cu doza.
    Efluenţi radioactivi: substanţe radioactive sub forma lichidă sau gazoasă evacuate şi dispersate în mediu.
    Expert acreditat: o persoana având cunoştinţele şi pregătirea necesare pentru a efectua testele fizice, tehnice sau radiochimice care permit evaluarea dozelor şi/sau pentru a oferi consultanţa pentru realizarea unei protecţii efective a persoanelor şi al utilizării corecte a echipamentelor de protecţie şi a carei capacitate de a acţiona ca expert în acest sens este recunoscută de CNCAN. Recunoaşterea consta în eliberarea unui permis de exercitare, potrivit reglementărilor specifice emise de CNCAN.
    Expunere: procesul de iradiere al unei persoane.
    Expunere accidentală: o expunere la radiaţii a indivizilor ca rezultat al unui accident (nu include expunerea de urgenţă).
    Expunere anormală: o expunere datorată unei activităţi desfăşurate, în care doza primită în mod real depăşeşte semnificativ doza preliminată a fi primită datorită respectivei activităţi; expunerile accidentale şi expunerile de urgenţă sunt considerate expuneri anormale chiar în cazul în care nu sunt supraexpuneri.
    Expunere cronică: o situaţie de expunere persistenta, rezultată în urma unei urgente radiologice sau a unei practici sau activităţi profesionale din trecut sau învechite care conduce la o creştere inacceptabilă a dozelor.
    Expunere de urgenţă: expunere la radiaţii a persoanelor care executa acţiuni rapide de ajutorare a persoanelor în pericol, de prevenire a expunerii la radiaţii a unui număr mare de oameni sau de salvare a unor instalaţii sau bunuri de valoare şi în care pot fi depăşite unele din limitele de doza pentru persoanele expuse profesional. Expunerea de urgenţă se va aplica numai voluntarilor.
    Expunere potenţiala: expunere la radiaţii care nu este aşteptată să se producă cu certitudine, dar care poate apare în urma unui accident nuclear sau, mai general, a unui eveniment sau secvenţe de evenimente de natura probabilistică implicând expunerea la radiaţii.
    Fond natural de radiaţii: radiaţia:
    a) datorată radionuclizilor naturali conţinuţi în corpul uman şi neîncorporaţi în urma unei practici;
    b) cosmica prezenta la nivelul solului;
    c) prezenta deasupra solului, datorată radionuclizilor naturali prezenţi în mediul geologic neperturbat.
    Gray (Gy): numele special al unităţii de doza absorbită. Un gray este egal cu un joule pe kilogram:
    1 Gy=1 Jkg^(-1)

    Grup critic: un grup de persoane din populaţie, rezonabil de omogen cu privire la expunerea sa la o anumită sursa de radiaţii şi o anumită cale de expunere, şi care primesc cea mai mare doza efectivă (sau doza echivalenta, după cum este cazul) pe aceasta cale de expunere şi de la aceasta sursa.
    Încorporare:
    a) în sens calitativ - este procesul de pătrundere în corp al radionuclizilor din mediul înconjurător;
    b) în sens cantitativ - activităţile radionuclizilor care pătrund în corp din mediul înconjurător.
    Instalaţie nucleara:
    - instalaţie producătoare de radiaţii ionizante, şi/sau
    - instalaţie, aparat sau dispozitiv care extrage, produce, prelucrează sau conţine substanţe radioactive. Instalaţia nucleara include şi clădirile sau structurile aferente.
    Intervenţie: orice acţiune care evita sau micşorează expunerea sau probabilitatea expunerii la surse care nu sunt obiectul unei practici aflate sub control sau la surse care sunt scăpate de sub control, ca urmare a unui accident.
    Limita de doza: Valoare maxima de referinţa pentru doza anuala rezultată din expunerile la radiaţii ionizante, peste fondul natural, vizate de prezentele norme; limita se aplica la suma dintre dozele provenite din expunerile externe din perioada respectiva şi dozele angajate provenite din încorporările de substanţe radioactive din aceeaşi perioada.
    Limitele de doza se referă la: doza efectivă, doza echivalenta pentru cristalin, doza echivalenta pentru piele şi doza echivalenta pentru extremităţile mâinilor (antebraţe, palme, degete) şi picioarelor (glezne, labe, degete); valorile limitelor de doza sunt stabilite în Capitolul IV.
    Limite derivate (de emisie a efluenţilor radioactivi sau de concentraţie în aer sau apa a radionuclizilor): valori limita pentru activitate sau pentru concentraţia activităţii, stabilite de titularul de autorizaţie cu ajutorul unui expert acreditat sau al unui organism acreditat de protecţie radiologica, în vederea respectării limitelor de doza pentru persoanele expuse profesional şi/sau pentru persoane din populaţie, sau a respectării constrângerilor de doza; limitele derivate sunt aprobate de CNCAN în procesul de autorizare.
    Lucrător extern: o persoana expusă profesional care executa lucrări în zona controlată aparţinând unui alt titular de autorizaţie decât organizaţia căreia îi aparţine persoana respectiva.
    Material radioactiv: orice material care conţine radionuclizi a căror activitate sau activitate specifica nu poate fi neglijată din punct de vedere al radioprotecţiei.
    Medic competent: un medic cu libera practica, responsabil în contextul prezentelor norme pentru supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional, şi a cărui capacitate de a activa în acest sens este recunoscută de Ministerul Sănătăţii.
    Nivel de intervenţie: o valoare a echivalentului de doza evitabilă, a dozei efective evitabile sau a unei mărimi derivate, la care ar trebui considerată luarea de măsuri de intervenţie; valoarea dozei evitabile sau a mărimii derivate este numai cea asociata cu calea de expunere pentru care măsura de intervenţie este aplicată.
    Niveluri de eliberare de sub cerinţele de autorizare: valori stabilite de CNCAN, exprimate în termeni de concentraţie a activităţii şi de activitate de suprafaţa sub care materialele radioactive provenind din orice practica supusă cerinţelor de autorizare pot fi eliberate de cerinţele prezentelor norme.
    Nivelul de exceptare: valori stabilite de CNCAN exprimate în termeni de activitate totală şi specifica, sub care practica este exceptată de la cerinţele de autorizare ale prezentelor norme.
    Obiective nucleare: orice reactor nuclear indiferent de putere, inclusiv ansamblurile critice sau subcritice, instalaţii pentru fabricarea combustibilului nuclear, depozite temporare şi finale de combustibil nuclear iradiat.
    Organism acreditat de radioprotecţie: un organism care desfăşoară activităţi privind asigurarea radioprotecţiei expuşilor profesional şi/sau a persoanelor din populaţie şi a cărui capacitate de a activa în acest domeniu este recunoscută de CNCAN.
    Organism dozimetric acreditat: un organism responsabil pentru etalonarea şi verificarea instrumentelor de supraveghere dozimetrică individuală şi citirea sau interpretarea indicaţiilor acestora, sau pentru măsurările de radioactivitate în corpul omenesc sau în probe biologice, sau pentru evaluarea şi atribuirea dozelor, a carei capacitate de a activa în acest sens este recunoscută de CNCAN.
    Permis de exercitare: documentul pe care, potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996, republicate, orice persoana utilizata de titularul de autorizaţie în practicile supuse respectivei autorizaţii, trebuie să-l deţină. Permisul de exercitare trebuie să fie valabil pentru activităţile desfăşurate de respectiva persoana.
    Persoana expusă profesional: o persoana angajată la o societate comercială (eventual proprie), care este supusă la expuneri care apar datorită lucrului în cadrul unei practici aflate sub incidenta prezentelor norme, expuneri ce sumate pe un an pot depăşi limitele de doza prevăzute pentru persoanele din populaţie.
    Persoana din populaţie:
    a) orice individ din populaţie, în sens general;
    b) individul reprezentativ din grupul critic, în cazul verificării respectării limitelor anuale de doza pentru persoanele din populaţie.
    Persoana în curs de pregătire: un elev, ucenic sau student cu vârsta peste 16 ani, aflat în curs de instruire practica şi teoretică, sub responsabilitatea unui titular de autorizaţie, în scopul obţinerii de cunoştinţe în domeniul nuclear.
    Practica: orice activitate umană care poate creşte expunerea indivizilor la radiaţiile produse de surse artificiale, sau provenite de la orice echipament electric generând radiaţii ionizante sau produse de surse naturale (când sunt procesaţi radionuclizi naturali având în vedere proprietăţile lor de substanţe radioactive, fisionabile sau fertile), cu excepţia expunerilor de urgenţă.
    Ca practici se menţionează, fără a se considera lista ca exhaustivă: producerea, prelucrarea, utilizarea, manipularea, deţinerea, depozitarea, transportul, furnizarea, închirierea, transferul, tranzitul, importul, exportul, dispunerea finala a surselor de radiaţii şi a materialelor radioactive precum şi extracţia şi prelucrarea minereurilor de uraniu sau toriu.
    Radionuclid: nucleu radioactiv.
    Radiaţie ionizantă: emiterea şi propagarea, implicând transport de energie, a particulelor sau a undelor electromagnetice de lungime de unda de maximum 100 nanometri; radiaţia ionizantă este capabilă să producă, direct sau indirect, ioni.
    Radioprotecţia operaţională a personalului expus profesional (persoanelor din populaţie): reprezintă ansamblul măsurilor, dispoziţiilor şi controalelor care servesc la depistarea şi eliminarea factorilor care, în cadrul practicii desfăşurate, sunt susceptibile să creeze pentru personalul expus profesional (persoanele din populaţie) un risc de expunere neneglijabilă din punct de vedere al radioprotecţiei.
    Responsabil cu securitatea radiologica: persoana care răspunde de aplicarea prevederilor prezentelor norme şi a reglementărilor specifice în zona controlată şi zona supravegheată adiacentă.
    Securitate radiologica: asigurarea protecţiei fiinţelor umane împotriva expunerii la radiaţii şi a securităţii instalaţiilor nucleare şi a surselor radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a acestei protecţii şi securităţi şi a mijloacelor de prevenire a accidentelor şi de diminuare a consecinţelor acestora, odată accidentele produse; securitatea obiectivelor nucleare şi a surselor radioactive care prezintă risc de criticitate, este tratată de securitatea nucleara.
    Sievert: numele special al unităţii echivalentului de doza sau al unităţii de doza efectivă. Un sievert este egal cu un joule pe kilogram:
    1 Sv = 1 Jkg^(-1)

    Supraexpunere: o expunere care conduce la depăşirea uneia din limitele de doză.
    Sursa de radiaţii: orice emiţător de radiaţii ionizante, inclusiv orice material radioactiv şi orice dispozitiv generator de radiaţii ionizante.
    Sursa deschisă: o sursa radioactivă care nu îndeplineşte condiţia din definiţia sursei închise.
    Sursa închisă: o sursa radioactivă a cărei structura este astfel încât să prevină, în condiţii normale de utilizare, orice dispersie în mediu a materialelor radioactive conţinute.
    Sursa radioactivă: emiţător de radiaţii ionizante datorită materialelor radioactive conţinute.
    Surse artificiale: surse de radiaţii produse în urma unor practici umane.
    Surse naturale: surse radioactive de provenienţă naturală (terestră sau cosmică).
    Tratarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive: succesiune de procese tehnologice prin care deşeurile radioactive sunt transformate într-o formă stabilă şi nedispersabilă, formă care este corespunzătoare pentru stocare îndelungată sau dispunere finală.
    Titular de autorizaţie: orice persoană juridică care a obţinut din partea CNCAN o autorizaţie de a desfăşura o practică sau o altă acţiune din domeniul prezentelor norme.
    Urgenţă radiologică: situaţie consecutivă unui accident nuclear sau a unui alt eveniment implicând surse de radiaţii, care necesită o acţiune urgenţă de protejare a persoanelor expuse profesional, a persoanelor din populaţie sau a populaţiei, fie parţial, fie ca un întreg.
    Zonă controlată: o zonă supusă la reguli speciale în scopul protecţiei contra radiaţiilor ionizante sau al prevenirii răspândirii contaminării radioactive, şi în care accesul este controlat.
    Zonă de excludere: zonă din jurul unui obiectiv nuclear sau a unei alte instalaţii nucleare cu risc de accident cu consecinţe asupra populaţiei, stabilită de titularul de autorizaţie şi aprobată de CNCAN, în care sunt luate măsuri de excludere a amplasării reşedinţelor permanente pentru populaţie şi a desfăşurării de activităţi social economice care nu au legătura directă cu funcţionarea obiectivului nuclear respectiv, sau a instalaţiei nucleare respective.
    Zonă cu populaţie redusă: zona din jurul unui obiectiv nuclear sau a unei alte instalaţii nucleare cu risc de accident cu consecinţe asupra populaţiei, stabilită de titularul de autorizaţie şi aprobată de CNCAN, în care sunt luate măsuri de restricţionare a amplasării reşedinţelor permanente pentru populaţie şi a desfăşurării de activităţi social economice.
    Zonă supravegheată: o zonă supusă supravegherii corespunzătoare în scopul protecţiei împotriva radiaţiei ionizante.


    ANEXA 2

         CERINŢELE ŞI CRITERIILE DE EXCLUDERE ŞI EXCEPTARE

    1. Cerinţa de excludere de la aplicarea prevederilor prezentelor norme conform dispoziţiilor art. 4 lit. c) este că, pentru toate liniile din tabelul 2-A care se referă la materialele, obiectele, deşeurile sau apele uzate implicate, să fie îndeplinită condiţia de linie. Condiţia de linie este îndeplinită dacă cel puţin una din valorile prevăzute în linie nu este depăşită.
    2. Nivelurile de excludere prezentate în Tabelul 2-B, col. 2 sunt deduse în ipoteza că ingestia unui kg de material va duce la o doza eficace angajată de 10(mu)Sv. În cazul în care nivelul de excludere dedus depăşeşte unul din nivelurile de exceptare, nivelul de excludere dedus a fost înlocuit cu cel de exceptare.
    3. Nivelurile de contaminare superficială prezentate în Tabelul 2-B, col. 3 sunt valori mediate pe 100 cmp. Pentru calculul acestor niveluri s-a considerat cazul cel mai defavorabil rezultat din următoarele ipoteze:
    a) iradierea pielii timp de 8760 de ore pe an duce la o doza efectivă de 0,5 mSv pe an;
    b) ingestia cotidiană a activităţii care s-ar putea găsi pe 10 cmp din regiunea mâinii duce la o doza efectivă angajată de 0,5 mSv pe an;
    c) inhalarea întregii activităţi prezente pe 100 cmp duce la o doza de 5 mSv pe an.
    4. În cazul amestecurilor de radionuclizi nivelul de excludere din Tabelul 2-B, col. 2, respectiv nivelul de contaminare din tabelul 2-B, col. 3, se consideră respectate dacă suma rapoartelor dintre valorile reale şi nivelurile pentru fiecare radionuclid, prevăzute în coloanele respective, este mai mică decât unu.
    5. Criteriile fundamentale care sunt luate în consideraţie pentru exceptarea practicilor de la sistemul de autorizare sunt următoarele:
    a) riscurile radiologice pentru o persoana, cauzate de practica exceptată, trebuie să fie suficient de mici pentru a nu prezenta interes de reglementare;
    b) impactul radiologic colectiv al practicii exceptate trebuie să fie suficient de mic pentru a nu prezenta interes de reglementare;
    c) practica exceptată este intrinsec fără semnificaţie radiologică, adică cu probabilitate nesemnificativă de apariţie pentru scenarii care ar putea duce la nerespectarea criteriilor de la lit. a) şi b).
    6. O practică poate fi exceptată de la cerinţele sistemului de autorizare fără o evaluare suplimentară, în acord cu prevederile art. 8, lit. a) şi b), dacă fie activitatea totală, fie concentraţia activităţii radionuclidului implicat nu depăşeşte nivelul de exceptare menţionat în coloana 5, respectiv coloana 4 a Tabelului 2-B.
    7. În mod excepţional, aşa cum este prevăzut în art. 8, lit. a) şi b), CNCAN poate decide exceptarea unei practici fără o evaluare suplimentară, în concordanta cu criteriile fundamentale, chiar dacă sunt depăşite nivelurile de exceptare din Tabelul 2-B, cu condiţia ca următoarele criterii să fie îndeplinite cumulativ în toate situaţiile previzibile:
    a) doza efectivă anuală angajată pentru orice persoana din populaţie datorită practicii respective să fie de ordinul a 10 (mu)Sv sau mai puţin;
    b) fie doza efectivă colectivă angajată pe un timp de un an de desfăşurare a practicii respective să nu depăşească 1 omSv, fie o evaluare a optimizării radioprotecţiei să ducă la concluzia că exceptarea este soluţia optimă.
    8. În toate cazurile în care practica implică mai mulţi radionuclizi, inclusiv amestecuri de radionuclizi, nivelurile de exceptare de la cerinţele sistemului de autorizare vor fi deduse prin aplicarea criteriilor de sumare de mai jos:
    a) suma rapoartelor dintre activităţile totale reale şi nivelurile de exceptare prezentate în coloana 5 a Tabelului 2-B sau atribuite de CNCAN potrivit prevederilor paragrafului 7, pentru toţi radionuclizii implicaţi în practica, trebuie să fie mai mică decât unu.
    b) suma rapoartelor dintre valorile reale ale concentraţiilor activităţilor şi nivelurile de exceptare prezentate în coloana 4 a Tabelului 2-B sau atribuite de CNCAN potrivit prevederilor paragrafului 7, pentru toţi radionuclizii din amestec, trebuie să fie mai mică decât unu.
    9. Nivelurile de excludere şi de exceptare pentru activităţile totale, prezentate în Tabelul 2-B, sau cele atribuite de CNCAN potrivit prevederilor de la paragraful 7, respectiv cerinţa prezentată la paragraful 8, lit. a), se referă la totalul inventarului de substanţe radioactive deţinut de o persoana fizica sau juridică, la orice moment de timp.
    10. Nucleele marcate cu "*" sau "nat" în Tabelul 2-B reprezintă nuclee precursoare în echilibru cu descendenţii lor şi sunt listaţi în Tabelul 2-C. În acest caz, valorile date în Tabelul 2-B ca referindu-se numai la nucleul precursor, ţin deja cont de prezenta descendenţilor lor.
    11. Pentru radionuclizii care nu sunt listaţi în Tabelul 2-B, ca şi pentru radionuclizii listaţi în Tabelul 2-B, dar pentru care nu sunt atribuite niveluri de excludere sau de contaminare, CNCAN trebuie, pe măsura apariţiei nevoii, să atribuie nivelurile corespunzătoare.


    TABELUL 2-A

    1. Materiale şi obiecte

┌──────────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐
│ Materiale, │ Activitate │ Activitate, │ Contaminare, debit │
│ obiecte │ specifica │ masa │ de doza │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Substanţe solide │Nivelul de excludere│Nivelul de │- │
│ │din tabelul 2-B, │excludere din │ │
│ │col. 2 │tabelul 2-B, │ │
│ │ │col. 2 │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Substanţe solide │- │- │Debitul dozei │
│ │ │ │ambientale la 10 cm │
│ │ │ │de suprafaţa, după │
│ │ │ │eliminarea fondului:│
│ │ │ │0,1 (mu)Sv/h │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Substanţe solide │- │- │Nivelul de │
│ │ │ │contaminare din │
│ │ │ │tabelul 2-A, col. 3.│
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Lichide │Nivelul de excludere│Nivelul de │- │
│ │din tabelul 2-B, │excludere din │ │
│ │col. 2 │tabelul 2-B, │ │
│ │ │col. 2 │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Apa │Conform │- │- │
│ │reglementărilor │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Sănătăţii │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Produse alimentare│Conform │- │- │
│ │reglementărilor │ │ │
│ │Ministerului │ │ │
│ │Sănătăţii │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Bunuri de larg │Conform │- │- │
│consum destinate │reglementărilor │ │ │
│populaţiei │Ministerului │ │ │
│ │Sănătăţii │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Minerale, colecţii│1000 de ori nivelul │10 g de toriu │- │
│de minerale şi de │de excludere din │natural sau │ │
│pietre │tabelul 2-B, col. 2 │100g de uraniu │ │
│ │ │natural │ │
├──────────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┤
│ │
│ 2. Deşeuri şi ape uzate │
│ │
├──────────────────┬────────────────────┬────────────────┬────────────────────┤
│ Deşeuri, │ Activitate │ Activitate │ Contaminare, debit │
│ ape uzate │ specifica │ │ de doza │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Deşeuri solide │Nivelul de excludere│100 de ori │- │
│ │din tabelul 2-B, │nivelul de │ │
│ │col. 2 │excludere din │ │
│ │ │tabelul 2-B, │ │
│ │ │col. 2, pe luna,│ │
│ │ │la eliminarea nn│ │
│ │ │mediu. │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Deşeuri solide │- │- │Debitul dozei │
│ │ │ │ambientale la 10 cm │
│ │ │ │de suprafaţa, după │
│ │ │ │eliminarea fondului:│
│ │ │ │0,1 (mu)Sv/h │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Deşeuri solide │- │- │Nivelul de │
│ │ │ │contaminare din │
│ │ │ │tabelul 2-A, col. 3.│
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Deşeuri lichide │Nivelul de excludere│100 de ori │- │
│ │din tabelul 2-B, │nivelul de │ │
│ │col. 2 │excludere din │ │
│ │ │tabelul 2-B, │ │
│ │ │col. 2, pe luna,│ │
│ │ │la eliminarea nn│ │
│ │ │mediu │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Ape uzate │1% din nivelul de │100 de ori │- │
│ │excludere din │nivelul de │ │
│ │tabelul 2-B, col. │excludere din │ │
│ │2., (ca medie │tabelul 2-B, │ │
│ │săptămânală în apele│col. 2., pe luna│ │
│ │uzate ale zonei de │ │ │
│ │lucru) │ │ │
├──────────────────┼────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤
│Deşeuri sub forma │- │Nivelul de │- │
│gazoasă │ │exceptare din │ │
│(îmbuteliate) │ │tabelul 2-B, │ │
│ │ │col. 5. │ │
└──────────────────┴────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘                     TABELUL 2-B

┌───────┬──────────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │Nivelul de │Nivelul de │Nivelul de│Nivelul de│
│ │excludere │contaminare│ exceptare│exceptare │
│Nucleul│(Bq/kg sau Bq)│ (Bq/cmp) │ (Bq/g) │ (Bq) │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│H-3 │2 E+05 │1000 │1 E+06 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Be-7 │4 E+05 │1000 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│C-14 │2 E+04 │30 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│O-15 │ - │3 │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│F-18 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Na-22 │3 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Na-24 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Si-31 │6 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│P-32 │4 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│P-33 │4 E+04 │10 │1 E+05 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│S-35 │4 E+04 │30 │1 E+05 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cl-36 │1 E+04 │3 │1 E+04 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cl-38 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ar-37 │ - │1000 │1 E+06 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ar-41 │ - │3 │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│K-40 │2 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│K-42 │2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│K-43 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ca-45 │1 E+04 │10 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ca-47 │6 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sc-46 │7 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sc-47 │2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sc-48 │5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│V-48 │5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cr-51 │3 E+05 │100 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-51 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-52 │6 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-52m │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-53 │3 E+05 │1000 │1 E+04 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-54 │1 E+04 │100 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mn-56 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Fe-52 │7 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Fe-55 │3 E+04 │300 │1 E+04 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Fe-59 │6 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-55 │9 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-56 │4 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-57 │5 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-58 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-58m │3 E+05 │1000 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-60 │1 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-60m │1 E+06 │300 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-61 │1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Co-62m │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ni-59 │2 E+05 │1000 │1 E+04 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ni-63 │7 E+04 │1000 │1 E+05 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ni-65 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cu-64 │8 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Zn-65 │3 E+03 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Zn-69 │3 E+05 │3 │1 E+04 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Zn-69m │3 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ga-72 │9 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ge-71 │8 E+05 │1000 │1 E+04 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│As-73 │4 E+04 │300 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│As-74 │8 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│As-76 │6 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│As-77 │3 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Se-75 │4 E+03 │30 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Br-82 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-74 │ - │- │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-76 │ - │- │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-77 │ - │- │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-79 │ - │30 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-81 │ - │1000 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-83m │ - │1000 │1 E+05 │1 E+12 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-85 │ - │3 │1 E+05 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-85m │ - │3 │1 E+03 │1 E+10 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-87 │ - │3 │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Kr-88 │ - │3 │1 E+02 │1 E+09 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Rb-86 │4 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-85 │2 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-85m │1 E+05 │100 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-87m │1 E+05 │30 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-89 │4 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-90* │4 E+02 │3 │1 E+02 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-91 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sr-92 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Y-90 │4 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Y-91 │4 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Y-91m │1 E+05 │30 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Y-92 │2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Y-93 │8 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Zr-93* │4 E+04 │100 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│2r-95 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Zr-97* │5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nb-93m │8 E+04 │1000 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nb-94 │6 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nb-95 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nb-97 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nb-98 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mo-90 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mo-93 │4 E+04 │300 │1 E+03 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mo-99 │8 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Mo-101 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-96 │9 E+03 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-96m │8 E+05 │1000 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-97 │1 E+05 │1000 │1 E+03 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-97m │2 E+04 │10 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-99 │1 E+04 │3 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tc-99m │1 E+05 │30 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ru-97 │7 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ru-103 │1 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ru-105 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ru-106*│1 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Rh-103m│3 E+06 │1000 │1 E+04 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Rh-105 │3 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pd-103 │5 E+04 │300 │1 E+03 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pd-109 │2 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ag-105 │2 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ag-110m│4 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ag-111 │8 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cd-109 │5 E+03 │10 │1 E+04 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cd-115 │7 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cd-115m│3 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│In-111 │3 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│In-113m│1 E+05 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│In-114m│2 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│In-115m│1 E+05 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sn-113 │1 E+04 │100 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sn-125 │3 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sb-122 │6 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sb-124 │4 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sb-125 │9 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-123m│7 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-125m│1 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-127 │6 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-127m│4 E+03 │10 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-129 │1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-129m│3 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-131 │1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-131m│5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-132 │3 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-133 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-133m│1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Te-134 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-123 │5 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-125 │7 E+02 │10 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-126 │3 E+02 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-129 │9 E+01 │1 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-130 │5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-131 │5 E+02 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-132 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-133 │2 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-134 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│I-135 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Xe-131m│ - │3 │1 E+04 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Xe-133 │ - │10 │1 E+03 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Xe-135 │ - │3 │1 E+03 │1 E+10 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-129 │1 E+05 │100 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-131 │2 E+05 │1000 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-132 │1 E+04 │100 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-134m│1 E+05 │3 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-134 │5 E+02 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-135 │5 E+03 │10 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-136 │3 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-137*│8 E+02 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cs-138 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ba-131 │2 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ba-140*│4 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│La-140 │4 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ce-139 │4 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ce-141 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ce-143 │9 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ce-144*│2 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pr-142 │8 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pr-143 │8 E+03 │3 │1 E+04 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nd-147 │9 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Nd-149 │8 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pm-147 │4 E+04 │10 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pm-149 │1 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sm-151 │1 E+05 │100 │1 E+04 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Sm-153 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Eu-152 │7 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Eu-152m│2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Eu-154 │5 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Eu-155 │3 E+04 │30 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Gd-153 │4 E+04 │30 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Gd-159 │2 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tb-160 │6 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Dy-165 │9 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Dy-166 │6 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ho-166 │7 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Er-169 │3 E+04 │10 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Er-171 │3 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tm-170 │8 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tm-171 │9 E+04 │1000 │1 E+04 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Yb-175 │2 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Lu-177 │2 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Hf-181 │9 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ta-182 │7 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│W-181 │1 E+05 │1000 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│W-185 │2 E+04 │3 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│W-187 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Re-186 │7 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Re-188 │7 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Os-185 │1 E+04 │100 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Os-191 │2 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Os-191m│1 E+05 │100 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Os-193 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ir-190 │8 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ir-192 │7 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ir-194 │8 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pt-191 │3 E+04 │30 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pt-193m│2 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pt-197 │3 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pt-197m│1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Au-198 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Au-199 │2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Hg-197 │4 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│H-197m │2 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Hg-203 │5 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tl-200 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tl-201 │1 E+05 │30 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tl-202 │2 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Tl-204 │8 E+03 │3 │1 E+04 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pb-203 │4 E+04 │10 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pb-210*│1 E+01 │0,3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pb-212*│2 E+03 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Bi-206 │5 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Bi-207 │8 E+03 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Bi-210 │8 E+03 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Bi-212*│1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Po-203 │1 E+04 │10 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Po-205 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Po-207 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Po-210 │4 E+01 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│At-211 │9 E+02 │10 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Rn-220*│ - │- │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Rn-222*│ - │- │1 E+01 │1 E+08 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-223*│1 E+02 │1 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-224*│2 E+02 │3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-225 │1 E+02 │3 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-226*│4 E+01 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-227 │1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ra-228*│1 E+01 │0,3 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Ac-228 │1 E+04 │3 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-226*│3 E+04 │30 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-227 │1 E+03 │10 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-228*│1 E+02 │0,1 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-229*│2 E+01 │0,1 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-230 │5 E+01 │0,1 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-231 │3 E+04 │10 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-nat │1 E+00 │0,1 │1 E+00 │1 E+03 │
│(incl: │ │ │ │ │
│Th-232 │ │ │ │ │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Th-234*│3 E+05 │3 │1 E+03 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pa-230 │1 E+04 │30 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pa-231 │1 E+01 │0,1 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pa-233 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-230* │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-231 │4 E+04 │100 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-232* │3 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-233 │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-234 │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-235* │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-236 │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-237 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-238* │2 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-nat │4 E+02 │1 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-239 │1 E+05 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-240 │9 E+03 │- │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│U-240* │ - │- │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Np-237*│9 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Np-239 │1 E+04 │3 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Np-240 │1 E+04 │1 │1 E+01 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-234 │6 E+04 │300 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-235 │1 E+05 │300 │1 E+02 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-236 │1 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-237 │1 E+05 │300 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-238 │4 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-239 │4 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-240 │4 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-241 │2 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-242 │4 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-243 │1 E+05 │3 │1 E+03 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Pu-244 │4 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Am-241 │5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Am-242 │3 E+04 │3 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Am242m*│5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Am-243*│5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-242 │8 E+02 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-243 │7 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-244 │8 E+01 │0,3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-245 │5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-246 │5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-247 │5 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cm-248 │1 E+01 │0,1 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Bk-249 │1 E+04 │100 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-246 │3 E+03 │30 │1 E+03 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-248 │4 E+02 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-249 │3 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-250 │6 E+01 │0,3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-251 │3 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-252 │1 E+02 │1 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-253 │7 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Cf-254 │3 E+01 │0,3 │1 E+00 │1 E+03 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Es-253 │2 E+03 │10 │1 E+02 │1 E+05 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Es-254 │4 E+02 │3 │1 E+01 │1 E+04 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Es-254m│2 E+03 │3 │1 E+02 │1 E+06 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Fm-254 │2 E+04 │300 │1 E+04 │1 E+07 │
├───────┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│Fm-255 │4 E+03 │30 │1 E+03 │1 E+06 │
└───────┴──────────────┴───────────┴──────────┴──────────┘                  TABELUL 2-C

         LISTA NUCLEELOR ÎN ECHILIBRU

┌───────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Sr-90 │ Y-90 │
│Zr-93 │ Nb-93m │
│Zr-97 │ Nb-97 │
│Ru-106 │ Rh-106 │
│Cs-137 │ Ba-137m │
│Ba-140 │ La-140 │
│Ce-134 │ La-134 │
│Ce-144 │ Pr-144 │
│Pb-210 │ Bi-210, Po-210 │
│Pb-212 │ Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) │
│Bi-212 │ Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) │
│Rn-220 │ Po-216 │
│Rn-222 │ Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 │
│Ra-223 │ Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 │
│Ra-224 │ Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), │
│ │ Po-212 0.64 │
│Ra-226 │Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210,│
│ │ Bi-210, Po-210 │
│Ra-228 │ Ac-228 │
│Th-226 │ Ra-222, Rn-218, Po-214 │
│Th-228 │Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 │
│ │ (0.36), Po-212(0.64) │
│Th-229 │Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213,│
│ │ Pb-209 │
│Th-nat │Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216,│
│ │ Pb-212, Bi-212, Tl-208(0.36), Po-212(0.64) │
│Th-234 │ Pa-234m │
│U-230 │ Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 │
│U-232 │Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212,│
│ │ Tl-208(0.36), Po-212(0.64) │
│U-235 │ Th-231 │
│U-238 │ Th-234, Pa-234m │
│U-nat │Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222,│
│ │Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210,│
│ │ Po-210 │
│U-240 │ Np-240m │
│Np-237 │ Pa-233 │
│Am-242m│ Am-242 │
│Am-243 │ Np-239 │
└───────┴───────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

               FACTORII DE PONDERARE PENTRU RADIAŢIE ŞI TISULARI

    1. Definirea termenilor utilizaţi în prezenta anexa

    Câmp expandat: un câmp derivat din câmpul real, a cărui fluenţă şi distribuţie unghiulară şi energetică au aceleaşi valori pretutindeni în volumul de interes ca şi câmpul real în punctul de referinţă.
    Câmp expandat şi aliniat: un câmp de radiaţie în care fluenţa şi distribuţia sa unghiulară şi energetică sunt aceleaşi cu ale câmpului expandat, însă fluenţă este unidirecţională.
    Doza absorbită în ţesut sau în organ (DT): raportul dintre energia depusa într-un ţesut sau organ şi masa acelui ţesut sau organ. Numele special al unităţii de măsura este gray (Gy).
    Echivalent de doză direcţional H'(d,omega): echivalentul de doză, într-un punct din câmpul de radiaţie, care ar fi produs de câmpul expandat corespunzător, în sfera ICRU; la o adâncime, d, pe o rază într-o direcţie specificată, omega. Numele special al unităţii de măsura este sievert (Sv).
    Echivalent de doză ambiental H*(d): echivalentul de doza, într-un punct din câmpul de radiaţie, care ar fi produs de câmpul expandat şi aliniat corespunzător, în sfera ICRU, la o adâncime d, pe raza ce se opune câmpului aliniat. Numele special al unităţii de măsura este sievert (Sv).
    Echivalent de doza individual, Hp(d): echivalentul de doza în ţesuturile moi, la o adâncime corespunzătoare, d, sub un punct specificat pe corp. Numele special al unităţii de măsura este sievert (Sv).
    Factor de calitate (Q): o funcţie de transferul liniar de energie nerestricţionat (L) utilizata pentru ponderarea dozelor absorbite într-un punct astfel încât să se ia în considerare calitatea radiaţiei.
                               _
    Factor de calitate mediat, Q: valoarea medie a factorului de calitate într-un punct, în ţesut, unde doza absorbită este furnizată de către particule cu valori ale lui L diferite. Valoarea lui se calculează cu formula:

──────────
    *) Notă CTCE:
    Formula se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000 la pagina 30 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    unde D este doza absorbită în punctul de interes iar D(L)dL este doza absorbită datorată particulelor încărcate având transferul liniar de energie nerestricţionat cuprins între L şi L+dL. Q(L) este factorul de calitate corespunzător în punctul de interes. Relaţiile Q-L sunt date la par. 3.
    Factor de ponderare pentru radiaţie (wR): un factor adimensional utilizat pentru ponderarea dozei absorbite în ţesut sau în organ. Valorile corespunzătoare ale lui wR sunt date la par. 2.
    Factor de ponderare tisulară (wT): un factor adimensional utilizat pentru ponderarea dozei echivalente în ţesutul sau în organul (T). Valorile corespunzătoare ale lui wT sunt date la par. 4.

    Fluenţă, Phi: raportul lui dN la da, unde dN reprezintă numărul de particule care intra în sfera de secţiune da:

                  dN
            Phi = ──
                  da


    Sfera ICRU: un corp standard definit de Comisia Internaţională de Unităţi pentru Radiaţie (ICRU) pentru a aproxima corpul uman în ceea ce priveşte energia absorbită din radiaţia ionizantă; el constă dintr-o sferă echivalentă ţesutului cu un diametru de 30 cm, o densitate de 1 g.cm^(-3) şi o compoziţie procentuală masică de 76,2% oxigen, 11,1% carbon, 10,1% hidrogen şi 2,6% azot.
    Transfer liniar de energie nerestricţionat (L infinit): o mărime definită ca:

                                    dE
                        L infinit = ──
                                    dl


    unde dE este energia medie pierdută de o particulă încărcată, având energia E, prin ciocnirea cu electronii la traversarea unei distanţe dl în apa. În aceasta norma L infinit este notat prin L.

    2. Valorile factorului de ponderare pentru radiaţie, w(R)

    Valorile factorului de ponderare pentru radiaţie, w(R), depind de tipul şi calitatea câmpului de radiaţie extern sau de tipul şi calitatea radiaţiei emise de un radionuclid încorporat.
    Atunci când câmpul de radiaţii este compus din tipuri şi energii cu valori diferite pentru w(R) doza absorbită trebuie divizată în blocuri, fiecare cu propria sa valoare pentru w(R), valori care se însumează pentru a da doza echivalenta totală. Alternativ, se poate exprima ca o distribuţie continua în energie, situaţie în care fiecare element de doza absorbită din intervalul de energie între E şi E+dE este înmulţit cu valoarea lui w(R) corespunzătoare din tabelul următor.

┌──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Tip şi domeniu de energie │Factor de ponderare │
│ │pentru radiaţie, w(R)│
├──────────────────────────────────────────────────│─────────────────────┤
│Fotoni, toate energiile │1 │
│Electroni şi miuoni, toate energiile │1 │
│Neutroni; energia <10 keV │5 │
│ 10 keV până la 100 keV │10 │
│ >100 keV până la 2 MeV │20 │
│ >2 MeV până la 20 MeV │10 │
│ >20 MeV │ │
│Protoni, alţii decât cei de recul, energii > 2 MeV│5 │
│Particule alfa, fragmente de fisiune, nuclee grele│20 │
└──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘


    În calculele pentru neutroni pot să apară dificultăţi dacă se utilizează valorile unei funcţii în trepte. În aceste cazuri este preferabilă utilizarea unei funcţii continue descrisă de următoarea formula matematica:

                    -(ln(2E))²/6
     w(R) = 5 + 17 e


    unde cu E este notată energia neutronilor exprimată în MeV.

──────────
    *) Notă CTCE:
    Graficul cu Energia neutronilor incidenţi (MeV) se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000 la pagina 31 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    O comparaţie directa între cele doua abordări este data în figura de mai sus. Curba netedă este considerată ca o aproximaţie.
    Pentru tipurile de radiaţie şi energiile care nu sunt incluse în tabel, w(R) se poate aproxima cu factorul de calitate mediu
    _
    Q calculat la o adâncime de 10 mm în sfera ICRU.

    3. Relaţia între factorul de calitate, Q(L), şi transferul liniar de energie nerestricţionat, L

┌────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Transfer liniar de energie │ Q(L) │
│nerestricţionat, L în apă │ │
│[keV (mu)m^-1] │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────┤
│ <10 │ 1 │
│ 10 -100 │0,32 L - 2,2 │
│ > 100 │300/radical L│
└────────────────────────────────────┴─────────────┘


    4. Factori de ponderare tisulară, w(T)

    Valorile factorilor de ponderare tisulară, w(T), sunt date în tabelul următor:

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Ţesut sau organ │Factor de ponderare tisulară, │
│ │ w(T)*(1) │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Gonade │ 0,20 │
│Măduva osoasă hematopoietică │ 0,12 │
│Colon │ 0,12 │
│Plămâni │ 0,12 │
│Stomac │ 0,12 │
│Vezica urinară │ 0,05 │
│Sani │ 0,05 │
│Ficat │ 0,05 │
│Esofag │ 0,05 │
│Tiroida │ 0,05 │
│Piele │ 0,01 │
│Suprafaţa osoasă │ 0,01 │
│Restul organelor şi ţesuturilor│ 0,05*(2)*(3) │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


──────────
    *(1) Valorile au fost obţinute dintr-o populaţie de referinţa cu ambele sexe reprezentate în număr egal şi cu un domeniu larg de vârsta. În definiţia dozei efective, aceste valori se aplica pentru lucrători, pentru populaţie în totalitate şi pentru ori are dintre sexe.
    *(2) În scopul efectuării de calcule, prin "restul organelor şi ţesuturilor" se înţeleg următoarele organe şi ţesuturi: glande suprarenale, creier, intestinul gros superior, intestinul subţire, rinichi, muşchi, pancreas, splina, timus şi uter. Lista include organe pentru care este probabilă o iradiere selectiva. Se ştie că unele organe din lista sunt susceptibile inducerii cancerului. Dacă alte ţesuturi şi organe vor fi identificate ulterior ca având un risc semnificativ pentru inducerea cancerului, atunci ele vor fi incluse fie cu un w(T) specific în lista sau adăugate la restul organelor şi ţesuturilor. Restul organelor şi ţesuturilor poate include şi alte organe şi ţesuturi iradiate selectiv.
    *(3) În acele situaţii excepţionale în care numai un singur ţesut sau organ din restul organelor şi ţesuturilor primeşte o doza echivalenta în surplus faţă de cea mai mare doza în oricare din cele douăsprezece organe pentru care este specificat un factor de ponderare, trebuie aplicat un factor de ponderare de 0,025 pentru acel ţesut sau organ şi un factor de ponderare de 0,025 pentru doza medie în celelalte ţesuturi şi organe ale restului organelor şi ţesuturilor.
──────────

    5. Mărimi operaţionale pentru expunere externă

     1. Monitorizare individuală:
    - echivalentul de doza individual Hp(d), unde d reprezintă adâncimea în corp în mm.
    2. Monitorizarea zonei:
    - echivalentul de doză ambiental H*(d),
    - echivalentul de doză direcţional H'(d,omega), unde d reprezintă adâncimea în mm sub suprafaţa sferei definite la par. III-1, iar omega reprezintă direcţia specificată (potrivit publicaţiei ICRU Report 51/1993).
    3. Se recomandă o adâncime de 10 mm pentru radiaţia puternic penetrantă şi o adâncime de 0,07 mm pentru radiaţia slab penetrantă pentru piele şi 3 mm pentru ochi.


    ANEXA 4

                VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CU LIMITELE DOZEI

    1. Cu excepţia cazurilor anume menţionate în prezentele norme, limitele pentru doze sunt aplicabile sumei dozelor de interes din expunerea externă pe o perioada de un an, şi a dozelor de interes angajate pe 50 de ani (până la vârsta de 70 de ani pentru copii) datorate încorporării din aceeaşi perioada de timp.
    În general, doza efectivă E încasată de o persoana din grupul de vârsta, g, se va determina cu ajutorul formulei:

──────────
    *) Notă CTCE:
    Formula se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 bis din 29 august 2000 la pagina 34 (a se vedea imaginea asociată).
──────────

    unde E(externă) reprezintă doza efectivă de interes din expunerea externa; h(g)(j,inh) şi h(g)(j,ing) sunt dozele efective angajate pe unitatea de încorporare a unui radionuclid j, (Sv/Bq), prin inhalare, respectiv prin ingestie de o persoana din grupul de vârsta g; J(j,ing) şi J(j,inh) reprezintă încorporarea de radionuclid j, (Bq), prin ingestie, respectiv inhalare.
    2. Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie sau inhalare, pentru persoane din populaţie şi pentru persoane în curs de pregătire cu vârsta între 16 şi 18 ani, cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt date în Tabelele 4-A şi 4-B ale acestei anexe. Valorile dozei efective angajate pentru unitatea de încorporare prin ingestie sau inhalare, pentru persoane expuse profesional şi pentru persoane în curs de pregătire cu vârsta de 18 ani sau peste, cu excepţia celor datorate descendenţilor radonului şi toronului, sunt date în Tabelul 4-C1 al acestei anexe.
    Pentru expunerea persoanelor din populaţie, Tabelul 4-A pentru ingestie conţine valorile corespunzătoare diferiţilor factori de transfer intestinal f(1), pentru copii mici şi persoane mai în vârsta. De asemenea, pentru expunerea persoanelor din populaţie, Tabelul 4-B pentru inhalare conţine valorile corespunzătoare diferitelor tipuri de absorbţie pulmonara cu valori adecvate f(1), pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal. Dacă exista informaţii cu privire la aceşti parametri atunci trebuie să fie utilizate valorile corespunzătoare; dacă nu exista informaţii, atunci trebuie să fie utilizate valorile cele mai restrictive.
    Pentru expunerea profesională, Tabelul 4-C1 conţine valorile pentru ingestie corespunzătoare diferiţilor factori de transfer intestinal f(1), şi valorile pentru inhalare corespunzătoare diferitelor tipuri de absorbţie pulmonară cu valori adecvate f(1), pentru componenta din încorporare eliberată în tractul gastrointestinal.
    Tabelul 4-D conţine factorii f(1), de transfer intestinal pentru încorporarea prin ingestie atât pentru element cât şi pentru compuşii săi, pentru persoane expuse profesional şi acolo unde este potrivit şi pentru persoane din populaţie. Tabelul 4-E conţine tipurile de absorbţie pulmonară şi factorii de transfer intestinal f(1), pentru încorporarea prin inhalare, de asemenea pe element şi compuşi şi de asemenea pentru persoane expuse profesional şi pentru persoane în curs de pregătire cu vârsta de 18 ani sau peste.
    Tipurile de absorbţie pulmonară şi factorii de transfer intestinal f(1), pentru persoane din populaţie trebuie să ia în considerare forma chimica a elementului pe baza evaluărilor internaţionale disponibile. În general, dacă nu sunt disponibile informaţii referitoare la aceşti parametri, trebuie să fie utilizata valoarea cea mai restrictivă.

    3. Pentru descendenţii radonului şi toronului se utilizează următorii factori de conversie convenţionali exprimaţi în doza efectivă pe unitatea de expunere la energie alfa potenţiala [Sv/Jhni^(-3)]:
    Radon în locuinţa: 1,1
    Radon la locul de muncă: 1,4
    Toron la locul de muncă: 0,5
    Energia alfa potenţiala (a descendenţilor radonului şi toronului) reprezintă energia alfa totală emisă prin dezintegrarea descendenţilor radonului şi toronului din lanţul de dezintegrare respectiv, până la, dar fără să includă ^(210)Pb pentru descendenţii ^(222)Rn şi până la izotopul stabil Pb pentru descendenţii ^(220)Rn. Unitatea de măsura pentru energie în SI este Joule, cu simbolul J. Pentru expunere la o concentraţie dată şi un timp dat unitatea este Jhm^(-3).
    Mai sunt utilizate următoarele unităţi tolerate:
    Nivel de lucru (WL): O unitate de măsura pentru concentraţia energiei alfa potenţiale rezultate ca urmare a prezentei descendenţilor radonului sau toronului şi care reprezintă emisia a 1,3 x 10^(5)MeV de energie alfa pe litrul de aer. În SI un WL corespunde la 2,1 x 10^(-5) Jm^(-3).
    Nivel de lucru luna (WLM): 1 WLM = 170 WLh ceea ce corespunde în SI la 3,54 mJhm^(-3).
    4. Tabele:
    (4-A) Doza efectivă angajată pe unitatea de încorporare prin ingestie [Sv Bq^(-1)] pentru persoane din populaţie.
    (4-B) Doza efectivă angajată pe unitatea de încorporare prin inhalare [Sv Bq^(-1)] pentru persoane din populaţie.
    (4-C1) Coeficienţii de doza efectivă [Sv Bq^(-1)].
    (4-C2) Coeficienţii de doza efectivă pentru gazele solubile sau chimie active.
    (4-D) Compuşii şi valorile pentru factorii f(1), care au fost utilizate în calculul coeficienţilor de doza pentru ingestie.
    (4-E) Compuşii, tipurile de absorbţie pulmonară şi valorile pentru factorii f(1), care au fost utilizate în calculul coeficienţilor de doza pentru inhalare.


                                   TABELUL 4-A

    Doza efectivă angajată pe unitatea de încorporare prin ingestie (Sv Bq^(-1)) pentru persoane din populaţie


┌─────────────┬────────────┬─────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │ │ Vârsta │ f(1) │ Vârsta │ Vârsta │ Vârsta │ Vârsta │ Vârsta │
│ │ Timp de │ g <= 1 a │ pentru │ 1-2 a │ 2-7 a │ 7-12 a │ 12-17a │ >17 a │
│ Nucleu │înjumătăţire├────────┬────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ f(1) │ h(g) │g > 1 a │ h(g) │ h(g) │ h(g) │ h(g) │ h(g) │
├─────────────┴────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┼────────┘
├─────────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┼────────┐
│Hidrogen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Apă tritiata │ 12.3 a│ 1.000 │6.4 E-11│ 1.000 │4.8 E-11│3.1 E-11│2.3 E-11│1.8 E-11│1.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tritiu legat │ 12.3 a│ 1.000 │1.2 E-10│ 1.000 │1.2 E-10│7.3 E-11│5.7 E-11│4.2 E-11│4.2 E-11│
│organic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Beriliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Be-7 │ 53.3 d│ 0.020 │1.8 E-10│ 0.005 │1.3 E-10│7.7 E-11│5.3 E-11│3.5 E-11│2.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Be-10 │ 1.60 E+06 a│ 0.020 │1.4 E-08│ 0.005 │8.0 E-09│4.1 E-09│2.4 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Carbon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│C-11 │ 0.340 h│ 1.000 │2.6 E-10│ 1.000 │1.5 E-10│7.3 E-11│4.3 E-11│3.0 E-11│2.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│C-14 │ 5.73 E+03 a│ 1.000 │1.4 E-09│ 1.000 │1.6 E-09│9.9 E-10│8.0 E-10│5.7 E-10│5.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fluor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│F-18 │ 1.83 h│ 1.000 │5.2 E-10│ 1.000 │3.0 E-10│1.5 E-10│9.1 E-11│6.2 E-11│4.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sodiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Na-22 │ 2.60 a│ 1.000 │2.1 E-08│ 1.000 │1.0 E-08│8.4 E-09│5.5 E-09│3.7 E-09│3.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Na-24 │ 15.0 h│ 1.000 │3.5 E-09│ 1.000 │2.3 E-09│1.2 E-09│7.7 E-10│5.2 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Magneziu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mg-28 │ 20.9 h│ 1.000 │1.2 E-08│ 0.500 │1.4 E-08│7.4 E-09│4.5 E-09│2.7 E-09│2.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Aluminiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Al-26 │ 7.16 E+05 a│ 0.020 │3.4 E-08│ 0.010 │2.1 E-08│1.1 E-08│7.1 E-09│4.3 E-09│3.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Siliciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Si-31 │ 2.62 h│ 0.020 │1.9 E-09│ 0.010 │1.0 E-09│5.1 E-10│3.0 E-10│1.8 E-10│1.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Si-32 │ 4.50 E+02 a│ 0.020 │7.3 E-09│ 0.010 │4.1 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│7.0 E-10│5.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fosfor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│P-32 │ 14.3 d│ 1.000 │3.1 E-08│ 0.800 │1.9 E-08│9.4 E-09│5.3 E-09│3.1 E-09│2.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│P-33 │ 25.4 d│ 1.000 │2.7 E-09│ 0.800 │1.8 E-09│9.1 E-10│5.3 E-10│3.1 E-10│2.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sulf │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│S-35 │ 87.4 d│ 1.000 │1.3 E-09│ 1.000 │8.7 E-10│4.4 E-10│2.7 E-10│1.6 E-10│1.3 E-10│
│(anorganic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│S-35 │ 87.4 d│ 1.000 │7.7 E-09│ 1.000 │5.4 E-09│2.7 E-09│1.6 E-09│9.5 E-10│7.7 E-10│
│(organic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Clor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cl-36 │ 3.01 E+05 a│ 1.000 │9.8 E-09│ 1.000 │6.3 E-09│3.2 E-09│1.9 E-09│1.2 E-09│9.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cl-38 │ 0.620 h│ 1.000 │1.4 E-09│ 1.000 │7.7 E-10│3.8 E-10│2.2 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cl-39 │ 0.927 h│ 1.000 │9.7 E-10│ 1.000 │5.5 E-10│2.7 E-10│1.6 E-10│1.1 E-10│8.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Potasiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│K-40 │ 1.28 E+09 a│ 1.000 │6.2 E-08│ 1.000 │4.2 E-08│2.1 E-08│1.3 E-08│7.6 E-09│6.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│K-42 │ 12.4 h│ 1.000 │5.1 E-09│ 1.000 │3.0 E-09│1.5 E-09│8.6 E-10│5.4 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│K-43 │ 22.6 h│ 1.000 │2.3 E-09│ 1.000 │1.4 E-09│7.6 E-10│4.7 E-10│3.0 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│K-44 │ 0.369 h│ 1.000 │1.0 E-09│ 1.000 │5.5 E-10│2.7 E-10│1.6 E-10│1.1 E-10│8.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│K-45 │ 0.333 h│ 1.000 │6.2 E-10│ 1.000 │3.5 E-10│1.7 E-10│9.9 E-11│6.8 E-11│5.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Calciu (*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ca-41 │ 1.40 E+05 a│ 0.600 │1.2 E-09│ 0.300 │5.2 E-10│3.9 E-10│4.8 E-10│5.0 E-10│1.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ca-45 │ 163 d│ 0.600 │1.1 E-08│ 0.300 │4.9 E-09│2.6 E-09│1.8 E-09│1.3 E-09│7.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ca-47 │ 4.53 d│ 0.600 │1.3 E-08│ 0.300 │9.3 E-09│4.9 E-09│3.0 E-09│1.8 E-09│1.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Scandiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-43 │ 3.89 h│ 0.001 │1.8 E-09│1.0 E-04│1.2 E-09│6.1 E-10│3.7 E-10│2.3 E-10│1.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-44 │ 3.93 h│ 0.001 │3.5 E-09│1.0 E-04│2.2 E-09│1.2 E-09│7.1 E-10│4.4 E-10│3.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-44m │ 2.44 d│ 0.001 │2.4 E-08│1.0 E-04│1.6 E-08│8.3 E-09│5.1 E-09│3.1 E-09│2.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-46 │ 83.8 d│ 0.001 │1.1 E-08│1.0 E-04│7.9 E-09│4.4 E-09│2.9 E-09│1.8 E-09│1.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-47 │ 3.35 d│ 0.001 │6.1 E-09│1.0 E-04│3.9 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│6.8 E-10│5.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-48 │ 1.82 d│ 0.001 │1.3 E-08│1.0 E-04│9.3 E-09│5.1 E-09│3.3 E-09│2.1 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sc-49 │ 0.956 h│ 0.001 │1.0 E-09│1.0 E-04│5.7 E-10│2.8 E-10│1.6 E-10│1.0 E-10│8.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Titan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ti-44 │ 47.3 a│ 0.020 │5.5 E-08│ 0.010 │3.1 E-08│1.7 E-08│1.1 E-08│6.9 E-09│5.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ti-45 │ 3.08 h│ 0.020 │1.6 E-09│ 0.010 │9.8 E-10│5.0 E-10│3.1 E-10│1.9 E-10│1.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Vanadiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│V-47 │ 0.543 h│ 0.020 │7.3 E-10│ 0.010 │4.1 E-10│2.0 E-10│1.2 E-10│8.0 E-11│6.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│V-48 │ 162 d│ 0.020 │1.5 E-08│ 0.010 │1.1 E-08│5.9 E-09│3.9 E-09│2.5 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│V-49 │ 330 d│ 0.020 │2.2 E-10│ 0.010 │1.4 E-10│6.9 E-11│4.0 E-11│2.3 E-11│1.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Crom │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cr-48 │ 23.0 h│ 0.200 │1.4 E-09│ 0.100 │9.9 E-10│5.7 E-10│3.8 E-10│2.5 E-10│2.0 E-10│
│ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ 0.020 │1.4 E-09│ 0.010 │9.9 E-10│5.7 E-10│3.8 E-10│2.5 E-10│2.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cr-49 │ 0.702 h│ 0.200 │6.8 E-10│ 0.100 │3.9 E-10│2.0 E-10│1.1 E-10│7.7 E-11│6.1 E-11│
│ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ 0.020 │6.8 E-10│ 0.010 │3.9 E-10│2.0 E-10│1.1 E-10│7.7 E-11│6.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cr-51 │ 27.7 d│ 0.200 │3.5 E-10│ 0.100 │2.3 E-10│12 E-10 │7.8 E-11│4.8 E-11│3.8 E-11│
│ │ ├────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ 0.020 │3.3 E-10│ 0.010 │2.2 E-10│1.2 E-10│7.5 E-11│4.6 E-11│3.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mangan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-51 │ 0.770 h│ 0.200 │1.1 E-09│ 0.100 │6.1 E-10│3.0 E-10│1.8 E-10│1.2 E-10│9.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-52 │ 5.59 d│ 0.200 │1.2 E-08│ 0.100 │8.8 E-09│5.1 E-09│3.4 E-09│2.2 E-09│1.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-52m │ 0.352 h│ 0.200 │7.8 E-10│ 0.100 │4.4 E-10│2.2 E-10│1.3 E-10│8.8 E-11│6.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-53 │ 3.70 E+06 a│ 0.200 │4.1 E-10│ 0.100 │2.2 E-10│1.1 E-10│6.5 E-11│3.7 E-11│3.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-54 │ 312 d│ 0.200 │5.4 E-09│ 0.100 │3.1 E-09│1.9 E-09│1.3 E-09│8.7 E-10│7.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mn-56 │ 2.58 h│ 0.200 │2.7 E-09│ 0.100 │1.7 E-09│8.5 E-10│5.1 E-10│3.2 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fier(*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fe-52 │ 8.28 h│ 0.600 │1.3 E-08│ 0.100 │9.1 E-09│4.6 E-09│2.8 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fe-55 │ 2.70 a│ 0.600 │7.6 E-09│ 0.100 │2.4 E-09│1.7 E-09│1.1 E-09│7.7 E-10│3.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fe-59 │ 44.5 d│ 0.600 │3.9 E-08│ 0.100 │1.3 E-08│7.5 E-09│4.7 E-09│3.1 E-09│1.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Fe-60 │ 1.00 E+05 a│ 0.600 │7.9 E-07│ 0.100 │2.7 E-07│2.7 E-07│2.5 E-07│2.3 E-07│1.1 E-07│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cobalt(*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-55 │ 17.5 h│ 0.600 │6.0 E-09│ 0.100 │5.5 E-09│2.9 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│1.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-56 │ 78.7 d│ 0.600 │2.5 E-08│ 0.100 │1.5 E-08│8.8 E-09│5.8 E-09│3.8 E-09│2.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-57 │ 271 d│ 0.600 │2.9 E-09│ 0.100 │1.6 E-09│8.9 E-10│5.8 E-10│3.7 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-58 │ 70.8 d│ 0.600 │7.3 E-09│ 0.100 │4.4 E-09│2.6 E-09│1.7 E-09│1.1 E-09│7.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-58m │ 9.15 h│ 0.600 │2.0 E-10│ 0.100 │1.5 E-10│7.8 E-11│4.7 E-11│2.8 E-11│2.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-60 │ 5.27 a│ 0.600 │5.4 E-08│ 0.100 │2.7 E-08│1.7 E-08│1.1 E-08│7.9 E-09│3.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-60m │ 0.174 h│ 0.600 │2.2 E-11│ 0.100 │1.2 E-11│5.7 E-12│3.2 E-12│2.2 E-12│1.7 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-61 │ 1.65 h│ 0.600 │8.2 E-10│ 0.100 │5.1 E-10│2.5 E-10│1.4 E-10│9.2 E-11│7.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Co-62m │ 0232 h│ 0.600 │5.3 E-10│ 0.100 │3.0 E-10│1.5 E-10│8.7 E-11│6.0 E-11│4.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nichel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-56 │ 6.10 d│ 0.100 │5.3 E-09│ 0.050 │4.0 E-09│2.3 E-09│1.6 E-09│1.1 E-09│8.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-57 │ 1.50 d│ 0.100 │6.8 E-09│ 0.050 │4.9 E-09│2.7 E-09│1.7 E-09│1.1 E-09│8.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-59 │ 7.50 E+04 a│ 0.100 │6.4 E-10│ 0.050 │3.4 E-10│1.9 E-10│1.1 E-10│7.3 E-11│6.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-63 │ 96.0 a│ 0.100 │1.6 E-09│ 0.050 │8.4 E-10│4.6 E-10│2.8 E-10│1.8 E-10│1.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-65 │ 2.52 h│ 0.100 │2.1 E-09│ 0.050 │1.3 E-09│6.3 E-10│3.8 E-10│2.3 E-10│1.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ni-66 │ 2.27 d│ 0.100 │3.3 E-08│ 0.050 │2.2 E-08│1.1 E-08│6.6 E-09│3.7 E-09│3.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cupru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cu-60 │ 0.387 h│ 1.000 │7.0 E-10│ 0.500 │4.2 E-10│2.2 E-10│1.3 E-10│8.9 E-11│7.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cu-61 │ 3.41 h│ 1.000 │7.1 E-10│ 0.500 │7.5 E-10│3.9 E-10│2.3 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cu-64 │ 12.7 h│ 1.000 │5.2 E-10│ 0.500 │8.3 E-10│4.2 E-10│2.5 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cu-67 │ 2.58 d│ 1.000 │2.1 E-09│ 0.500 │2.4 E-09│1.2 E-09│7.2 E-10│4.2 E-10│3.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zinc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-62 │ 926 h│ 1.000 │4.2 E-09│ 0.500 │6.5 E-09│3.3 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│9.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-63 │ 0.635 h│ 1.000 │8.7 E-10│ 0.500 │5.2 E-10│2.6 E-10│1.5 E-10│1.0 E-10│7.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-65 │ 244 d│ 1.000 │3.6 E-08│ 0.500 │1.6 E-08│9.7 E-09│6.4 E-09│4.5 E-09│3.9 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-69 │ 0.950 h│ 1.000 │3.5 E-10│ 0.500 │2.2 E-10│1.1 E-10│6.0 E-11│3.9 E-11│3.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-69m │ 13.8 h│ 1.000 │1.3 E-09│ 0.500 │2.3 E-09│1.2 E-09│7.0 E-10│4.1 E-10│3.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-71m │ 3.92 h│ 1.000 │1.4 E-09│ 0.500 │1.5 E-09│7.8 E-10│4.8 E-10│3.0 E-10│2.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zn-72 │ 1.94 d│ 1.000 │8.7 E-09│ 0.500 │8.6 E-09│4.5 E-09│2.8 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Galiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-65 │ 0.253 h│ 0.010 │4.3 E-10│ 0.001 │2.4 E-10│1.2 E-10│6.9 E-11│4.7 E-11│3.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-66 │ 9.40 h│ 0.010 │1.2 E-08│ 0.001 │7.9 E-09│4.0 E-09│2.5 E-09│1.5 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-67 │ 3.26 d│ 0.010 │1.8 E-09│ 0.001 │1.2 E-09│6.4 E-10│4.0 E-10│2.4 E-10│1.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-68 │ 1.13 h│ 0.010 │1.2 E-09│ 0.001 │6.7 E-10│3.4 E-10│2.0 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-70 │ 0.353 h│ 0.010 │3.9 E-10│ 0.001 │2.2 E-10│1.0 E-10│5.9 E-11│4.0 E-11│3.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-72 │ 14.1 h│ 0.010 │1.0 E-08│ 0.001 │6.8 E-09│3.6 E-09│2.2 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ga-73 │ 4.91 h│ 0.010 │3.0 E-09│ 0.001 │1.9 E-09│9.3 E-10│5.5 E-10│3.3 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Germaniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-66 │ 2.27 h│ 1.000 │8.3 E-10│ 1.000 │5.3 E-10│2.9 E-10│1.9 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-67 │ 0.312 h│ 1.000 │7.7 E-10│ 1.000 │4.2 E-10│2.1 E-10│1.2 E-10│8.2 E-11│6.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-68 │ 288 d│ 1.000 │1.2 E-08│ 1.000 │8.0 E-09│4.2 E-09│2.6 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-69 │ 1.63 d│ 1.000 │2.0 E-09│ 1.000 │1.3 E-09│7.1 E-10│4.6 E-10│3.0 E-10│2.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-71 │ 11.8 d│ 1.000 │1.2 E-10│ 1.000 │7.8 E-11│4.0 E-11│2.4 E-11│1.5 E-11│1.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-75 │ 1.38 h│ 1.000 │5.5 E-10│ 1.000 │3.1 E-10│1.5 E-10│8.7 E-11│5.9 E-11│4.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-77 │ 11.3 h│ 1.000 │3.0 E-09│ 1.000 │1.8 E-09│9.9 E-10│6.2 E-10│4.1 E-10│3.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ge-78 │ 1.45 h│ 1.000 │1.2 E-09│ 1.000 │7.0 E-10│3.6 E-10│2.2 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Arsen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-69 │ 0.253 h│ 1.000 │6.6 E-10│ 0.500 │3.7 E-10│1.8 E-10│1.1 E-10│7.2 E-11│5.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-70 │ 0.876 h│ 1.000 │1.2 E-09│ 0.500 │7.8 E-10│4.1 E-10│2.5 E-10│1.7 E-10│1.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-71 │ 2.70 d│ 1.000 │2.8 E-09│ 0.500 │2.8 E-09│1.5 E-09│9.3 E-10│5.7 E-10│4.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-72 │ 1.08 d│ 1.000 │1.1 E-08│ 0.500 │1.2 E-08│6.3 E-09│3.8 E-09│2.3 E-09│1.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-73 │ 80.3 d│ 1.000 │2.6 E-09│ 0.500 │1.9 E-09│9.3 E-10│5.6 E-10│3.2 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-74 │ 17.8 d│ 1.000 │1.0 E-08│ 0.500 │8.2 E-09│4.3 E-09│2.6 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-76 │ 1.10 d│ 1.000 │1.0 E-08│ 0.500 │1.1 E-08│5.8 E-09│3.4 E-09│2.0 E-09│1.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-77 │ 1.62 d│ 1.000 │2.7 E-09│ 0.500 │2.9 E-09│1.5 E-09│8.7 E-10│5.0 E-10│4.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│As-78 │ 1.51 h│ 1.000 │2.0 E-09│ 0.500 │1.4 E-09│7.0 E-10│4.1 E-10│2.7 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Seleniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-70 │ 0.683 h│ 1.000 │1.0 E-09│ 0.800 │7.1 E-10│3.6 E-10│2.2 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-73 │ 7.15 h│ 1.000 │1.6 E-09│ 0.800 │1.4 E-09│7.4 E-10│4.8 E-10│2.5 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-73m │ 0.650 h│ 1.000 │2.6 E-10│ 0.800 │1.8 E-10│9.5 E-11│5.9 E-11│3.5 E-11│2.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-75 │ 120 d│ 1.000 │2.0 E-08│ 0.800 │1.3 E-08│8.3 E-09│6.0 E-09│3.1 E-09│2.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-79 │ 6.50 E+04 a│ 1.000 │4.1 E-08│ 0.800 │2.8 E-08│1.9 E-08│1.4 E-08│4.1 E-09│2.9 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-81 │ 0.308 h│ 1.000 │3.4 E-10│ 0.800 │1.9 E-10│9.0 E-11│5.1 E-11│3.4 E-11│2.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-81m │ 0.954 h│ 1.000 │6.0 E-10│ 0.800 │3.7 E-10│1.8 E-10│1.1 E-10│6.7 E-11│5.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Se-83 │ 0.375 h│ 1.000 │4.6 E-10│ 0.800 │2.9 E-10│1.5 E-10│8.7 E-11│5.9 E-11│4.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Brom │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-74 │ 0.422 h│ 1.000 │9.0 E-10│ 1.000 │5.2 E-10│2.6 E-10│1.5 E-10│1.1 E-10│8.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-74m │ 0.691 h│ 1.000 │1.5 E-09│ 1.000 │8.5 E-10│4.3 E-10│2.5 E-10│1.7 E-10│1.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-75 │ 1.63 h│ 1.000 │8.5 E-10│ 1.000 │4.9 E-10│2.5 E-10│1.5 E-10│9.9 E-11│7.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-76 │ 16.2 h│ 1.000 │4.2 E-09│ 1.000 │2.7 E-09│1.4 E-09│8.7 E-10│5.6 E-10│4.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-77 │ 2.33 d│ 1.000 │6.3 E-10│ 1.000 │4.4 E-10│2.5 E-10│1.7 E-10│1.1 E-10│9.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-80 │ 0290 h│ 1.000 │3.9 E-10│ 1.000 │2.1 E-10│1.0 E-10│5.8 E-11│3.9 E-11│3.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-80m │ 4.42 h│ 1.000 │1.4 E-09│ 1.000 │8.0 E-10│3.9 E-10│2.3 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-82 │ 1.47 d│ 1.000 │3.7 E-09│ 1.000 │2.6 E-09│1.5 E-09│9.5 E-10│6.4 E-10│5.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-83 │ 2.39 h│ 1.000 │5.3 E-10│ 1.000 │3.0 E-10│1.4 E-10│8.3 E-11│5.5 E-11│4.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Br-84 │ 0.530 h│ 1.000 │1.0 E-09│ 1.000 │5.8 E-10│2.8 E-10│1.6 E-10│1.1 E-10│8.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rubidiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-79 │ 0.382 h│ 1.000 │5.7 E-10│ 1.000 │3.2 E-10│1.6 E-10│9.2 E-11│6.3 E-11│5.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-81 │ 4.58 h│ 1.000 │5.4 E-10│ 1.000 │3.2 E-10│1.6 E-10│1.0 E-10│6.7 E-11│5.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-81m │ 0.533 h│ 1.000 │1.1 E-10│ 1.000 │6.2 E-11│3.1 E-11│1.8 E-11│1.2 E-11│9.7 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-82m │ 6.20 h│ 1.000 │8.7 E-10│ 1.000 │5.9 E-10│3.4 E-10│2.2 E-10│1.5 E-10│1.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-83 │ 86.2 d│ 1.000 │1.1 E-08│ 1.000 │8.4 E-09│4.9 E-09│3.2 E-09│2.2 E-09│1.9 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-84 │ 32.8 d│ 1.000 │2.0 E-08│ 1.000 │1.4 E-08│7.9 E-09│5.0 E-09│3.3 E-09│2.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-86 │ 18.7 d│ 1.000 │3.1 E-08│ 1.000 │2.0 E-08│9.9 E-09│5.9 E-09│3.5 E-09│2.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-87 │ 4.70 E+10 a│ 1.000 │1.5 E-08│ 1.000 │1.0 E-08│5.2 E-09│3.1 E-09│1.8 E-09│1.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-88 │ 0.297 h│ 1.000 │1.1 E-09│ 1.000 │6.2 E-10│3.0 E-10│1.7 E-10│1.2 E-10│9.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rb-89 │ 0.253 h│ 1.000 │5.4 E-10│ 1.000 │3.0 E-10│1.5 E-10│8.6 E-11│5.9 E-11│4.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Strontiu(*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-80 │ 1.67 h│ 0.600 │3.7 E-09│ 0.300 │2.3 E-09│1.1 E-09│6.5 E-10│4.2 E-10│3.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-81 │ 0.425 h│ 0.600 │8.4 E-10│ 0.300 │4.9 E-10│2.4 E-10│1.4 E-10│9.6 E-11│7.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-82 │ 25.0 d│ 0.600 │7.2 E-08│ 0.300 │4.1 E-08│2.1 E-08│1.3 E-08│8.7 E-09│6.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-83 │ 1.35 d│ 0.600 │3.4 E-09│ 0.300 │2.7 E-09│1.4 E-09│9.1 E-10│5.7 E-10│4.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-85 │ 64.8 d│ 0.600 │7.7 E-09│ 0.300 │3.1 E-09│1.7 E-09│1.5 E-09│1.3 E-09│5.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-85m │ 1.16 h│ 0.600 │4.5 E-11│ 0.300 │3.0 E-11│1.7 E-11│1.1 E-11│7.8 E-12│6.1 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-87m │ 2.80 h│ 0.600 │2.4 E-10│ 0.300 │1.7 E-10│9.0 E-11│5.6 E-11│3.6 E-11│3.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-89 │ 50.5 d│ 0.600 │3.6 E-08│ 0.300 │1.8 E-08│8.9 E-09│5.8 E-09│4.0 E-09│2.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-90 │ 29.1 a│ 0.600 │2.3 E-07│ 0.300 │7.3 E-08│4.7 E-08│6.0 E-08│8.0 E-08│2.8 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-91 │ 9.50 h│ 0.600 │5.2 E-09│ 0.300 │4.0 E-09│2.1 E-09│1.2 E-09│7.4 E-10│6.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sr-92 │ 2.71 h│ 0.600 │3.4 E-09│ 0.300 │2.7 E-09│1.4 E-09│8.2 E-10│4.8 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ytriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-86 │ 14.7 h│ 0.001 │7.6 E-09│1.0 E-04│5.2 E-09│2.9 E-09│1.9 E-09│1.2 E-09│9.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-86m │ 0.800 h│ 0.001 │4.5 E-10│1.0 E-04│3.1 E-10│1.7 E-10│1.1 E-10│7.1 E-11│5.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-87 │ 3.35 d│ 0.001 │4.6 E-09│1.0 E-04│3.2 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│7.0 E-10│5.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-88 │ 107 d│ 0.001 │8.1 E-09│1.0 E-04│6.0 E-09│3.5 E-09│2.4 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-90 │ 2.67 d│ 0.001 │3.1 E-08│1.0 E-04│2.0 E-08│1.0 E-08│5.9 E-09│3.3 E-09│2.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-90m │ 3.19 h│ 0.001 │1.8 E-09│1.0 E-04│1.2 E-09│6.1 E-10│3.7 E-10│2.2 E-10│1.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-91 │ 58.5 d│ 0.001 │2.8 E-08│1.0 E-04│1.8 E-08│8.8 E-09│5.2 E-09│2.9 E-09│2.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-91m │ 0.828 h│ 0.001 │9.2 E-11│1.0 E-04│6.0 E-11│3.3 E-11│2.1 E-11│1.4 E-11│1.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-92 │ 3.54 h│ 0.001 │5.9 E-09│1.0 E-04│3.6 E-09│1.8 E-09│1.0 E-09│6.2 E-10│4.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-93 │ 10.1 h│ 0.001 │1.4 E-08│1.0 E-04│8.5 E-09│4.3 E-09│2.5 E-09│1.4 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-94 │ 0.318 h│ 0.001 │9.9 E-10│1.0 E-04│5.5 E-10│2.7 E-10│1.5 E-10│1.0 E-10│8.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Y-95 │ 0.178 h│ 0.001 │5.7 E-10│1.0 E-04│3.1 E-10│1.5 E-10│8.7 E-11│5.9 E-11│4.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zirconiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-86 │ 16.5 h│ 0.020 │6.9 E-09│ 0.010 │4.8 E-09│2.7 E-09│1.7 E-09│1.1 E-09│8.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-88 │ 83.4 d│ 0.020 │2.8 E-09│ 0.010 │2.0 E-09│1.2 E-09│8.0 E-10│5.4 E-10│4.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-89 │ 327 d│ 0.020 │6.5 E-09│ 0.010 │4.5 E-09│2.5 E-09│1.6 E-09│9.9 E-10│7.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-93 │ 1.53 E+06 a│ 0.020 │1.2 E-09│ 0.010 │7.6 E-10│5.1 E-10│5.8 E-10│8.6 E-10│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-95 │ 64.0 d│ 0.020 │8.5 E-09│ 0.010 │5.6 E-09│3.0 E-09│1.9 E-09│1.2 E-09│9.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Zr-97 │ 16.9 h│ 0.020 │2.2 E-08│ 0.010 │1.4 E-08│7.3 E-09│4.4 E-09│2.6 E-09│2.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Niobiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-88 │ 0.238 h│ 0.020 │6.7 E-10│ 0.010 │3.8 E-10│1.9 E-10│1.1 E-10│7.9 E-11│6.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-89 │ 2.03 h│ 0.020 │3.0 E-09│ 0.010 │2.0 E-09│1.0 E-09│6.0 E-10│3.4 E-10│2.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-89 │ 1.10 h│ 0.020 │1.5 E-09│ 0.010 │8.7 E-10│4.4 E-10│2.7 E-10│1.8 E-10│1.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-90 │ 14.6 h│ 0.020 │1.1 E-08│ 0.010 │7.2 E-09│3.9 E-09│2.5 E-09│1.6 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-93m │ 13.6 a│ 0.020 │1.5 E-09│ 0.010 │9.1 E-10│4.6 E-10│2.7 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-94 │ 2.03 E+04 a│ 0.020 │1.5 E-08│ 0.010 │9.7 E-09│5.3 E-09│3.4 E-09│2.1 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-95 │ 35.1 d│ 0.020 │4.6 E-09│ 0.010 │3.2 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│7.4 E-10│5.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-95m │ 3.61 d│ 0.020 │6.4 E-09│ 0.010 │4.1 E-09│2.1 E-09│1.2 E-09│7.1 E-10│5.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-96 │ 23.3 h│ 0.020 │9.2 E-09│ 0.010 │6.3 E-09│3.4 E-09│2.2 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-97 │ 1.20 h│ 0.020 │7.7 E-10│ 0.010 │4.5 E-10│2.3 E-10│1.3 E-10│8.7 E-11│6.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nb-98 │ 0.858 h│ 0.020 │1.2 E-09│ 0.010 │7.1 E-10│3.6 E-10│2.2 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Molibden │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mo-90 │ 5.67 h│ 1.000 │1.7 E-09│ 1.000 │1.2 E-09│6.3 E-10│4.0 E-10│2.7 E-10│2.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mo-93 │ 3.50 E+03 a│ 1.000 │7.9 E-09│ 1.000 │6.9 E-09│5.0 E-09│4.0 E-09│3.4 E-09│3.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mo-93m │ 6.85 h│ 1.000 │8.0 E-10│ 1.000 │5.4 E-10│3.1 E-10│2.0 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mo-99 │ 2.75 d│ 1.000 │5.5 E-09│ 1.000 │3.5 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│7.6 E-10│6.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Mo-101 │ 0.244 h│ 1.000 │4.8 E-10│ 1.000 │2.7 E-10│1.3 E-10│7.6 E-11│5.2 E-11│4.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tehnetiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-93 │ 2.75 h│ 1.000 │2.7 E-10│ 0.500 │2.5 E-10│1.5 E-10│9.8 E-11│6.8 E-11│5.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-93m │ 0.725 h│ 1.000 │2.0 E-10│ 0.500 │1.3 E-10│7.3 E-11│4.6 E-11│3.2 E-11│2.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-94 │ 4.88 h│ 1.000 │1.2 E-09│ 0.500 │1.0 E-09│5.8 E-10│3.7 E-10│2.5 E-10│2.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-94m │ 0.867 h│ 1.000 │1.3 E-09│ 0.500 │6.5 E-10│3.3 E-10│1.9 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-95 │ 20.0 h│ 1.000 │9.9 E-10│ 0.500 │8.7 E-10│5.0 E-10│3.3 E-10│2.3 E-10│1.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-95m │ 61.0 d│ 1.000 │4.7 E-09│ 0.500 │2.8 E-09│1.6 E-09│1.0 E-09│7.0 E-10│5.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-96 │ 4.28 d│ 1.000 │6.7 E-09│ 0.500 │5.1 E-09│3.0 E-09│2.0 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-96m │ 0.858 h│ 1.000 │1.0 E-10│ 0.500 │6.5 E-11│3.6 E-11│2.3 E-11│1.6 E-11│1.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-97 │ 2.60 E+06 a│ 1.000 │9.9 E-10│ 0.500 │4.9 E-10│2.4 E-10│1.4 E-10│8.8 E-11│6.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-97m │ 87.0 d│ 1.000 │8.7 E-09│ 0.500 │4.1 E-09│2.0 E-09│1.1 E-09│7.0 E-10│5.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-98 │ 420 E+06 a│ 1.000 │2.3 E-08│ 0.500 │1.2 E-08│6.1 E-09│3.7 E-09│2.5 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-99 │ 2.13 E+05 a│ 1.000 │1.0 E-08│ 0.500 │4.8 E-09│2.3 E-09│1.3 E-09│8.2 E-10│6.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-99m │ 6.02 h│ 1.000 │2.0 E-10│ 0.500 │1.3 E-10│7.2 E-11│4.3 E-11│2.8 E-11│2.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-101 │ 0.237 h│ 1.000 │2.4 E-10│ 0.500 │1.3 E-10│6.1 E-11│3.5 E-11│2.4 E-11│1.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tc-104 │ 0.303 h│ 1.000 │1.0 E-09│ 0.500 │5.3 E-10│2.6 E-10│1.5 E-10│1.0 E-10│8.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ruteniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ru-94 │ 0.863 h│ 0.100 │9.3 E-10│ 0.050 │5.9 E-10│3.1 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│9.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ru-97 │ 2.90 d│ 0.100 │1.2 E-09│ 0.050 │8.5 E-10│4.7 E-10│3.0 E-10│1.9 E-10│1.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ru-103 │ 39.3 d│ 0.100 │7.1 E-09│ 0 050 │4.6 E-09│2.4 E-09│1.5 E-09│9.2 E-10│7.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ru-105 │ 4.44 h│ 0.100 │2.7 E-09│ 0.050 │1.8 E-09│9.1 E-10│5.5 E-10│3.3 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ru-106 │ 1.01 a│ 0.100 │8.4 E-08│ 0.050 │4.9 E-08│2.5 E-08│1.5 E-08│8.6 E-09│7.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rodiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-99 │ 16.0 d│ 0.100 │4.2 E-09│ 0.050 │2.9 E-09│1.6 E-09│1.0 E-09│6.5 E-10│5.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-99m │ 4.70 h│ 0.100 │4.9 E-10│ 0.050 │3.5 E-10│2.0 E-10│1.3 E-10│8.3 E-11│6.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-100 │ 20.8 h│ 0.100 │4.9 E-09│ 0.050 │3.6 E-09│2.0 E-09│1.4 E-09│8.8 E-10│7.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-101 │ 3.20 a│ 0.100 │4.9 E-09│ 0.050 │2.8 E-09│1.6 E-09│1.0 E-09│6.7 E-10│5.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-101m │ 4.34 d│ 0.100 │1.7 E-09│ 0.050 │1.2 E-09│6.8 E-10│4.4 E-10│2.8 E-10│2.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-102 │ 2.90 a│ 0.100 │1.9 E-08│ 0.050 │1.0 E-08│6.4 E-09│4.3 E-09│3.0 E-09│2.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-102m │ 207 d│ 0.100 │1.2 E-08│ 0.050 │7.4 E-09│3.9 E-09│2.4 E-09│1.4 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-103m │ 0.935 h│ 0.100 │4.7 E-11│ 0.050 │2.7 E-11│1.3 E-11│7.4 E-12│4.8 E-12│3.8 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-105 │ 1.47 d│ 0.100 │4.0 E-09│ 0.050 │2.7 E-09│1.3 E-09│8.0 E-10│4.6 E-10│3.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-106m │ 2.20 h│ 0.100 │1.4 E-09│ 0.050 │9.7 E-10│5.3 E-10│3.3 E-10│2.0 E-10│1.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Rh-107 │ 0.362 h│ 0.100 │2.9 E-10│ 0.050 │1.6 E-10│7.9 E-11│4.5 E-11│3.1 E-11│2.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Paladiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pd-100 │ 3.63 d│ 0.050 │7.4 E-09│ 0.005 │5.2 E-09│2.9 E-09│1.9 E-09│1.2 E-09│9.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pd-101 │ 8.27 h│ 0.050 │8.2 E-10│ 0.005 │5.7 E-10│3.1 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│9.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pd-103 │ 17.0 d│ 0.050 │2.2 E-09│ 0.005 │1.4 E-09│7.2 E-10│4.3 E-10│2.4 E-10│1.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pd-107 │ 6.50 E+06 a│ 0.050 │4.4 E-10│ 0.005 │2.8 E-10│1.4 E-10│8.1 E-11│4.6 E-11│3.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pd-109 │ 13.4 h│ 0.050 │6.3 E-09│ 0.005 │4.1 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│6.8 E-10│5.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Argint │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-102 │ 0215 h│ 0.100 │4.2 E-10│ 0.050 │2.4 E-10│1.2 E-10│7.3 E-11│5.0 E-11│4.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-103 │ 1.09 h│ 0.100 │4.5 E-10│ 0.050 │2.7 E-10│1.4 E-10│8.3 E-11│5.5 E-11│4.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-104 │ 1.15 h│ 0.100 │4.3 E-10│ 0.050 │2.9 E-10│1.7 E-10│1.1 E-10│7.5 E-11│6.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-104m │ 0.558 h│ 0.100 │5.6 E-10│ 0.050 │3.3 E-10│1.7 E-10│1.0 E-10│6.8 E-11│5.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-105 │ 41.0 d│ 0.100 │3.9 E-09│ 0.050 │2.5 E-09│1.4 E-09│9.1 E-10│5.9 E-10│4.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-106 │ 0.399 h│ 0.100 │3.7 E-10│ 0.050 │2.1 E-10│1.0 E-10│6.0 E-11│4.1 E-11│3.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-106m │ 8.41 d│ 0.100 │9.7 E-09│ 0.050 │6.9 E-09│4.1 E-09│2.8 E-09│1.8 E-09│1.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-108m │ 127 E+02 a│ 0.100 │2.1 E-08│ 0.050 │1.1 E-08│6.5 E-09│4.3 E-09│2.8 E-09│2.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-110m │ 250 d│ 0.100 │2.4 E-08│ 0.050 │1.4 E-08│7.8 E-09│5.2 E-09│3.4 E-09│2.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-111 │ 7.45 d│ 0.100 │1.4 E-08│ 0.050 │9.3 E-09│4.6 E-09│2.7 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-112 │ 3.12 h│ 0.100 │4.9 E-09│ 0.050 │3.0 E-09│1.5 E-09│8.9 E-10│5.4 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ag-115 │ 0.333 h│ 0.100 │7.2 E-10│ 0.050 │4.1 E-10│2.0 E-10│1.2 E-10│7.7 E-11│6.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cadmiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-104 │ 0.961 h│ 0.100 │4.2 E-10│ 0.050 │2.9 E-10│1.7 E-10│1.1 E-10│7.2 E-11│5.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-107 │ 6.49 h│ 0.100 │7.1 E-10│ 0.050 │4.6 E-10│2.3 E-10│1.3 E-10│7.8 E-11│6.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-109 │ 1.27 a│ 0.100 │2.1 E-08│ 0.050 │9.5 E-09│5.5 E-09│3.5 E-09│2.4 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-113 │ 9.30 E+15 a│ 0.100 │1.0 E-07│ 0.050 │4.8 E-08│3.7 E-08│3.0 E-08│2.6 E-08│2.5 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-113m │ 13.6 a│ 0.100 │1.2 E-07│ 0.050 │5.6 E 08│3.9 E-08│2.9 E-08│2.4 E-08│2.3 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-115 │ 2.23 d│ 0.100 │1.4 E-08│ 0.050 │9.7 E-09│4.9 E-09│2.9 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-115m │ 44.6 d│ 0.100 │4.1 E-08│ 0.050 │1.9 E-08│9.7 E-09│6.9 E-09│4.1 E-09│3.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-117 │ 2.49 h│ 0.100 │2.9 E-09│ 0.050 │1.9 E-09│9.5 E-10│5.7 E-10│3.3 E-10│2.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cd-117m │ 3.36 h│ 0.100 │2.6 E-09│ 0.050 │1.7 E-09│9.0 E-10│5.6 E-10│3.5 E-10│2.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Indiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-109 │ 420 h│ 0.040 │5.2 E-10│ 0.020 │3.6 E-10│2.0 E-10│1.3 E-10│8.2 E-11│6.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-110 │ 4.90 h│ 0.040 │1.5 E-09│ 0.020 │1.1 E-09│6.5 E-10│4.4 E-10│3.0 E-10│2.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-110 │ 1.15 h│ 0.040 │1.1 E-09│ 0.020 │6.4 E-10│3.2 E-10│1.9 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-111 │ 2.83 d│ 0.040 │2.4 E-09│ 0.020 │1.7 E-09│9.1 E-10│5.9 E-10│3.7 E-10│2.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-112 │ 0.240 h│ 0.040 │1.2 E-10│ 0.020 │6.7 E-11│3.3 E-11│1.9 E-11│1.3 E-11│1.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-113m │ 1.66 h│ 0.040 │3.0 E-10│ 0.020 │1.8 E-10│9.3 E-11│6.2 E-11│3.6 E-11│2.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-114m │ 49.5 d│ 0.040 │5.6 E-08│ 0.020 │3.1 E-08│1.5 E-08│9.0 E-09│5.2 E-09│4.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-115 │ 5.10 E+15 a│ 0.040 │1.3 E-07│ 0.020 │6.4 E-08│4.8 E-08│4.3 E-08│3.6 E-08│3.2 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-115m │ 4.49 h│ 0.040 │9.6 E-10│ 0.020 │6.0 E-10│3.0 E-10│1.8 E-10│1.1 E-10│8.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-116m │ 0.902 h│ 0.040 │5.8 E-10│ 0.020 │3.6 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│8.0 E-11│6.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-117 │ 0.730 h│ 0.040 │3.3 E-10│ 0.020 │1.9 E-10│9.7 E-11│5.8 E-11│3.9 E-11│3.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-117m │ 1.94 h│ 0.040 │1.4 E-09│ 0.020 │8.6 E-10│4.3 E-10│2.5 E-10│1.6 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│In-119m │ 0.300 h│ 0.040 │5.9 E-10│ 0.020 │3.2 E-10│1.6 E-10│8.8 E-11│6.0 E-11│4.7 E-11│
├─────────────┴────────────┴────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┬────────────┬────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Staniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-110 │ 4.00 h│ 0.040 │3.5 E-09│ 0.020 │2.3 E-09│1.2 E-09│7.4 E-10│4.4 E-10│3.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-111 │ 0.588 h│ 0.040 │2.5 E-10│ 0.020 │1.5 E-10│7.4 E-11│4.4 E-11│3.0 E-11│2.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-113 │ 115 d│ 0.040 │7.8 E-09│ 0.020 │5.0 E-09│2.6 E-09│1.6 E-09│9.2 E-10│7.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-117m │ 13.6 d│ 0.040 │7.7 E-09│ 0.020 │5.0 E-09│2.5 E-09│1.5 E-09│8.8 E-10│7.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-119m │ 293 d│ 0.040 │4.1 E-09│ 0.020 │2.5 E-09│1.3 E-09│7.5 E-10│4.3 E-10│3.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-121 │ 1.13 d│ 0.040 │2.6 E-09│ 0.020 │1.7 E-09│8.4 E-10│5.0 E-10│2.8 E-10│2.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-121m │ 55.0 a│ 0.040 │4.6 E-09│ 0.020 │2.7 E-09│1.4 E-09│8.2 E-10│4.7 E-10│3.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-123 │ 129 d│ 0.040 │2.5 E-08│ 0.020 │1.6 E-08│7.8 E-09│4.6 E-09│2.6 E-09│2.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-123m │ 0.668 h│ 0.040 │4.7 E-10│ 0.020 │2.6 E-10│1.3 E-10│7.3 E-11│4.9 E-11│3.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-125 │ 9.64 d│ 0.040 │3.5 E-08│ 0.020 │2.2 E-08│1.1 E-08│6.7 E-09│3.8 E-09│3.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-126 │ 1.00 E+05 a│ 0.040 │5.0 E-08│ 0.020 │3.0 E-08│1.6 E-08│9.8 E-09│5.9 E-09│4.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-127 │ 2.10 h│ 0.040 │2.0 E-09│ 0.020 │1.3 E-09│6.6 E-10│4.0 E-10│2.5 E-10│2.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sn-128 │ 0.985 h│ 0.040 │1.6 E-09│ 0.020 │9.7 E-10│4.9 E-10│3.0 E-10│1.9 E-10│1.5 E-10│
├─────────────┼────────────┴────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┬────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Stibiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-115 │ 0.530 h│ 0.200 │2.5 E-10│ 0.100 │1.5 E-10│7.5 E-11│4.5 E-11│3.1 E-11│2.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-116 │ 0.263 h│ 0.200 │2.7 E-10│ 0.100 │1.6 E-10│8.0 E-11│4.8 E-11│3.3 E-11│2.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-116m │ 1.00 h│ 0.200 │5.0 E-10│ 0.100 │3.3 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│8.3 E-11│6.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-117 │ 2.80 h│ 0.200 │1.6 E-10│ 0.100 │1.0 E-10│5.6 E-11│3.5 E-11│2.2 E-11│1.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-118m │ 5.00 h│ 0.200 │1.3 E-09│ 0.100 │1.0 E-09│5.8 E-10│3.9 E-10│2.6 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-119 │ 1.59 d│ 0.200 │8.4 E-10│ 0.100 │5.8 E-10│3.0 E-10│1.8 E-10│1.0 E-10│8.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-120 │ 5.76 d│ 0.200 │8.1 E-09│ 0.100 │6.0 E-09│3.5 E-09│2.3 E-09│1.6 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-120 │ 0.265 h│ 0.200 │1.7 E-10│ 0.100 │9.4 E-11│4.6 E-11│2.7 E-11│1.8 E-11│1.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-122 │ 2.70 d│ 0.200 │1.8 E-08│ 0.100 │1.2 E-08│6.1 E-09│3.7 E-09│2.1 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-124 │ 60.2 d│ 0.200 │2.5 E-08│ 0.100 │1.6 E-08│8.4 E-09│5.2 E-09│3.2 E-09│2.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-124m │ 0.337 h│ 0.200 │8.5 E-11│ 0.100 │4.9 E-11│2.5 E-11│1.5 E-11│1.0 E-11│8.0 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-125 │ 2.77 a│ 0.200 │1.1 E-08│ 0.100 │6.1 E-09│3.4 E-09│2.1 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-126 │ 12.4 d│ 0.200 │2.0 E-08│ 0.100 │1.4 E-08│7.6 E-09│4.9 E-09│3.1 E-09│2.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-126m │ 0.317 h│ 0.200 │3.9 E-10│ 0.100 │2.2 E-10│1.1 E-10│6.6 E-11│4.5 E-11│3.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-127 │ 3.85 d│ 0.200 │1.7 E-08│ 0.100 │1.2 E-08│5.9 E-09│3.6 E-09│2.1 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-128 │ 9.01 h│ 0.200 │6.3 E-09│ 0.100 │4.5 E-09│2.4 E-09│1.5 E-09│9.5 E-10│7.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-128 │ 0.173 h│ 0.200 │3.7 E-10│ 0.100 │2.1 E-10│1.0 E-10│6.0 E-11│4.1 E-11│3.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-129 │ 4.32 h│ 0.200 │4.3 E-09│ 0.100 │2.8 E-09│1.5 E-09│8.8 E-10│5.3 E-10│4.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-130 │ 0.667 h│ 0.200 │9.1 E-10│ 0.100 │5.4 E-10│2.8 E-10│1.7 E-10│1.2.E-10│9.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sb-131 │ 0.383 h│ 0.200 │1.1 E-09│ 0.100 │7.3 E-10│3.9 E-10│2.1 E-10│1.4 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Telur │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-116 │ 2.49 h│ 0.600 │1.4 E-09│ 0.300 │1.0 E-09│5.5 E-10│3.4 E-10│2.1 E-10│1.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-121 │ 17.0 d│ 0.600 │3.1 E-09│ 0.300 │2.0 E-09│1.2 E-09│8.0 E-10│5.4 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-121m │ 154 d│ 0.600 │2.7 E-08│ 0.300 │1.2 E-08│6.9 E-09│4.2 E-09│2.8 E-09│2.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-123 │ 1.00 E+13 a│ 0.600 │2.0 E-08│ 0.300 │9.3 E-09│6.9 E-09│5.4 E-09│4.7 E-09│4.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-123m │ 120 d│ 0.600 │1.9 E-08│ 0.300 │8.8 E-09│4.9 E-09│2.8 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-125m │ 58.0 d│ 0.600 │1.3 E-08│ 0.300 │6.3 E-09│3.3 E-09│1.9 E-09│1.1 E-09│8.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-127 │ 9.35 h│ 0.600 │1.5 E-09│ 0.300 │1.2 E-09│6.2 E-10│3.6 E-10│2.1 E-10│1.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-127m │ 109 d│ 0.600 │4.1 E-08│ 0.300 │1.8 E-08│9.5 E-09│5.2 E-09│3.0 E-09│2.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-129 │ 1.16 h│ 0.600 │7.5 E-10│ 0.300 │4.4 E-10│2.1 E-10│1.2 E-10│8.0 E-11│6.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-129m │ 33.6 d│ 0.600 │4.4 E-08│ 0.300 │2.4 E-08│1.2 E-08│6.6 E-09│3.9 E-09│3.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-131 │ 0.417 h│ 0.600 │9.0 E-10│ 0.300 │6.6 E-10│3.5 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│8.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-131m │ 1.25 d│ 0.600 │2.0 E-08│ 0.300 │1.4 E-08│7.8 E-09│4.3 E-09│2.7 E-09│1.9 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-132 │ 3.26 d│ 0.600 │4.8 E-08│ 0.300 │3.0 E-08│1.6 E-08│8.3 E-09│5.3 E-09│3.8 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-133 │ 0207 h│ 0.600 │8.4 E-10│ 0.300 │6.3 E-10│3.3 E-10│1.6 E-10│1.1 E-10│7.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-133m │ 0.923 h│ 0.600 │3.1 E-09│ 0.300 │2.4 E-09│1.3 E-09│6.3 E-10│4.1 E-10│2.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Te-134 │ 0.696 h│ 0.600 │1.1 E-09│ 0.300 │7.5 E-10│3.9 E-10│2.2 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Iod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I-120 │ 1.35 h│ 1.000 │3.9 E-09│ 1.000 │2.8 E-09│1.4 E-09│7.2 E-10│4.8 E-10│3.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-120m │ 0.883 h│ 1.000 │2.3 E-09│ 1.000 │1.5 E-09│7.8 E-10│4.2 E-10│2.9 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-121 │ 2.12 h│ 1.000 │6.2 E-10│ 1.000 │5.3 E-10│3.1 E-10│1.7 E-10│1.2 E-10│8.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-123 │ 13.2 h│ 1.000 │2.2 E-09│ 1.000 │1.9 E-09│1.1 E-09│4.9 E-10│3.3 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-124 │ 4.18 d│ 1.000 │1.2 E-07│ 1.000 │1.1 E-07│6.3 E-08│3.1 E-08│2.0 E-08│1.3 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-125 │ 60.1 d│ 1.000 │5.2 E-08│ 1.000 │5.7 E-08│4.1 E-08│3.1 E-08│2.2 E-08│1.5 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-126 │ 13.0 d│ 1.000 │2.1 E-07│ 1.000 │2.1 E-07│1.3 E-07│6.8 E-08│4.5 E-08│2.9 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-128 │ 0.416 h│ 1.000 │5.7 E-10│ 1.000 │3.3 E-10│1.6 E-10│8.9 E-11│6.0 E-11│4.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-129 │ 1.57 E+07 a│ 1.000 │1.8 E-07│ 1.000 │2.2 E-07│1.7 E-07│1.9 E-07│1.4 E-07│1.1 E-07│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-130 │ 12.4 h│ 1.000 │2.1 E-08│ 1.000 │1.8 E-08│9.8 E-09│4.6 E-09│3.0 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-131 │ 8.04 d│ 1.000 │1.8 E-07│ 1.000 │1.8 E-07│1.0 E-07│5.2 E-08│3.4 E-08│2.2 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-132 │ 2.30 h│ 1.000 │3.0 E-09│ 1.000 │2.4 E-09│1.3 E-09│6.2 E-10│4.1 E-10│2.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-132m │ 1.39 h│ 1.000 │2.4 E-09│ 1.000 │2.0 E-09│1.1 E-09│5.0 E-10│3.3 E-10│2.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-133 │ 20.8 h│ 1.000 │4.9 E-08│ 1.000 │4.4 E-08│2.3 E-08│1.0 E-08│6.8 E-09│4.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-134 │ 0.876 h│ 1.000 │1.1 E-09│ 1.000 │7.5 E-10│3.9 E-10│2.1 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│I-135 │ 6.61 h│ 1.000 │1.0 E-08│ 1.000 │8.9 E-09│4.7 E-09│2.2 E-09│1.4 E-09│9.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cesiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-125 │ 0.750 h│ 1.000 │3.9 E-10│ 1.000 │2.2 E-10│1.1 E-10│6.5 E-11│4.4 E-11│3.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-127 │ 625 h│ 1.000 │1.8 E-10│ 1.000 │1.2 E-10│6.6 E-11│4.2 E-11│2.9 E-11│2.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-129 │ 1.34 d│ 1.000 │4.4 E-10│ 1.000 │3.0 E-10│1.7 E-10│1.1 E-11│7.2 E-11│6.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-130 │ 0.498 h│ 1.000 │3.3 E-10│ 1.000 │1.8 E-10│9.0 E-11│5.2 E-11│3.6 E-11│2.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-131 │ 9.69 d│ 1.000 │4.6 E-10│ 1.000 │2.9 E-10│1.6 E-10│1.0 E-10│6.9 E-11│5.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-132 │ 6.48 d│ 1.000 │2.7 E-09│ 1.000 │1.8 E-09│1.1 E-09│7.7 E-10│5.7 E-10│5.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-134 │ 2.06 a│ 1.000 │2.6 E-08│ 1.000 │1.6 E-08│1.3 E-08│1.4 E-08│1.9 E-08│1.9 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-134m │ 2.90 h│ 1.000 │2.1 E-10│ 1.000 │1.2 E-10│5.9 E-11│3.5 E-11│2.5 E-11│2.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-135 │ 2.30 E+06 a│ 1.000 │4.1 E-09│ 1.000 │2.3 E-09│1.7 E-09│1.7 E-09│2.0 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-135m │ 0.883 h│ 1.000 │1.3 E-10│ 1.000 │8.6 E-11│4.9 E-11│3.2 E-11│2.3 E-11│1.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-136 │ 13.1 d│ 1.000 │1.5 E-08│ 1.000 │9.5 E-09│6.1 E-09│4.4 E-09│3.4 E-09│3.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-137 │ 30.0 a│ 1.000 │2.1 E-08│ 1.000 │1.2 E-08│9.6 E-09│1.0 E-08│1.3 E-08│1.3 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Cs-138 │ 0.536 h│ 1.000 │1.1 E-09│ 1.000 │5.9 E-10│2.9 E-10│1.7 E-10│1.2 E-10│9.2 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Bariu(*) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-126 │ 1.61 h│ 0.600 │2.7 E-09│ 0.200 │1.7 E-09│8.5 E-10│5.0 E-10│3.1 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-128 │ 2.43 d│ 0.600 │2.0 E-08│ 0.200 │1.7 E-08│9.0 E-09│5.2 E-09│3.0 E-09│2.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-131 │ 11.8 d│ 0.600 │4.2 E-09│ 0.200 │2.6 E-09│1.4 E-09│9.4 E-10│6.2 E-10│4.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-131m │ 0.243 h│ 0.600 │5.8 E-11│ 0.200 │3.2 E-11│1.6 E-11│9.3 E-12│6.3 E-12│4.9 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-133 │ 10.7 a│ 0.600 │2.2 E-08│ 0.200 │6.2 E-09│3.9 E-09│4.6 E-09│7.3 E-09│1.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-133m │ 1.62 d│ 0.600 │4.2 E-09│ 0.200 │3.6 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│5.9 E-10│5.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-135m │ 1.20 d│ 0.600 │3.3 E-09│ 0.200 │2.9 E-09│1.5 E-09│8.5 E-10│4.7 E-10│4.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-139 │ 1.38 h│ 0.600 │1.4 E-09│ 0.200 │8.4 E-10│4.1 E-10│2.4 E-10│1.5 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-140 │ 12.7 d│ 0.600 │3.2 E-08│ 0.200 │1.8 E-08│9.2 E-09│5.8 E-09│3.7 E-09│2.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-141 │ 0.305 h│ 0.600 │7.6 E-10│ 0.200 │4.7 E-10│2.3 E-10│1.3 E-10│8.6 E-11│7.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ba-142 │ 0.177 h│ 0.600 │3.6 E-10│ 0.200 │2.2 E-10│1.1 E-10│6.6 E-11│4.3 E-11│3.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Lantan │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-131 │ 0.983 h│ 0.005 │3.5 E-10│5.0 E-04│2.1 E-10│1.1 E-10│6.6 E-11│4.4 E-11│3.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-132 │ 4.80 h│ 0.005 │3.8 E-09│5.0 E-04│2.4 E-09│1.3.E-09│7.8 E-10│4.8 E-10│3.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-135 │ 19.5 h│ 0.005 │2.8 E-10│5.0 E-04│1.9 E-10│1.0 E-10│6.4 E-11│3.9 E-11│3.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-137 │ 6.00 E+04 a│ 0.005 │1.1 E-09│5.0 E-04│4.5 E-10│2.5 E-10│1.6 E-10│1.0 E-10│8.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-138 │ 1.35 E+11 a│ 0.005 │1.3 E-08│5.0 E-04│4.6 E-09│2.7 E-09│1.9 E-09│1.3 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-140 │ 1.68 d│ 0.005 │2.0 E-08│5.0 E-04│1.3 E-08│6.8 E-09│4.2 E-09│2.5 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-141 │ 3.93 h│ 0.005 │4.3 E-09│5.0 E-04│2.6 E-09│1.3 E-09│7.6 E-10│4.5 E-10│3.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-142 │ 1.54 h│ 0.005 │1.9 E-09│5.0 E-04│1.1 E-09│5.8 E-10│3.5 E-10│2.3 E-10│1.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│La-143 │ 0.237 h│ 0.005 │6.9 E-10│5.0 E-04│3.9 E-10│1.9 E-10│1.1 E-10│7.1 E-11│5.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ceriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-134 │ 3.00 d│ 0.005 │2.8 E-08│5.0 E-04│1.8 E-08│9.1 E-09│5.5 E-09│3.2 E-09│2.5 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-135 │ 17.6 h│ 0.005 │7.0 E-09│5.0 E-04│4.7 E-09│2.6 E-09│1.6 E-09│1.0 E-09│7.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-137 │ 9.00 h│ 0.005 │2.6 E-10│5.0 E-04│1.7 E-10│8.8 E-11│5.4 E-11│3.2 E-11│2.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-137m │ 1.43 d│ 0.005 │6.1 E-09│5.0 E-04│3.9 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│6.8 E-10│5.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-139 │ 138 d│ 0.005 │2.6 E-09│5.0 E-04│1.6 E-09│8.0 E-10│5.4 E-10│3.3 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-141 │ 32.5 d│ 0.005 │8.1 E-09│5.0 E-04│5.1 E-09│2.6 E-09│1.5 E-09│8.8 E-10│7.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-143 │ 1.38 d│ 0.005 │1.2 E-08│5.0 E-04│8.0 E-09│4.1 E-09│2.4 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ce-144 │ 284 d│ 0.005 │6.6 E-08│5.0 E-04│3.9 E-08│1.9 E-08│1.1 E-08│6.5 E-09│5.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Praseodim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-136 │ 0.218 h│ 0.005 │3.7 E-10│5.0 E-04│2.1 E-10│1.0 E-10│6.1 E-11│4.2 E-11│3.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-137 │ 1.28 h│ 0.005 │4.1 E-10│5.0 E-04│2.5 E-10│1.3 E-10│7.7 E-11│5.0 E-11│4.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-138m │ 2.10 h│ 0.005 │1.0 E-09│5.0 E-04│7.4 E-10│4.1 E-10│2.6 E-10│1.6 E-10│1.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-139 │ 4.51 h│ 0.005 │3.2 E-10│5.0 E-04│2.0 E-10│1.1 E-10│6.5 E-11│4.0 E-11│3.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-142 │ 19.1 h│ 0.005 │1.5 E-08│5.0 E-04│9.8 E-09│4.9 E-09│2.9 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-142m │ 0.243 h│ 0.005 │2.0 E-10│5.0 E-04│1.2 E-10│6.2 E-11│3.7 E-11│2.1 E-11│1.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-143 │ 13.6 d│ 0.005 │1.4 E-08│5.0 E-04│8.7 E-09│4.3 E-09│2.6 E-09│1.5 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-144 │ 0288 h│ 0.005 │6.4 E-10│5.0 E-04│3.5 E-10│1.7 E-10│9.5 E-11│6.5 E-11│5.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-145 │ 5.98 h│ 0.005 │4.7 E-09│5.0 E-04│2.9 E-09│1.4 E-09│8.5 E-10│4.9 E-10│3.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pr-147 │ 0.227 h│ 0.005 │3.9 E-10│5.0 E-04│2.2 E-10│1.1 E-10│6.1 E-11│4.2 E-11│3.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Neodim │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-136 │ 0.844 h│ 0.005 │1.0 E-09│5.0 E-04│6.1 E-10│3.1 E-10│1.9 E-10│1.2 E-10│9.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-138 │ 5.04 h│ 0.005 │7.2 E-09│5.0 E-04│4.5 E-09│2.3 E-09│1.3 E-09│8.0 E-10│6.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-139 │ 0.495 h│ 0.005 │2.1 E-10│5.0 E-04│1.2 E-10│6.3 E.11│3.7 E-11│2.5 E-11│2.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-139m │ 5.50 h│ 0.005 │2.1 E-09│5.0 E-04│1.4 E-09│7.8 E-10│5.0 E-10│3.1 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-141 │ 2.49 h│ 0.005 │7.8 E-11│5.0 E-04│5.0 E-11│2.7 E-11│1.6 E-11│1.0 E-11│8.3 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-147 │ 11.0 d│ 0.005 │1.2 E-08│5.0 E-04│7.8 E-09│3.9 E-09│2.3 E-09│1.3 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-149 │ 1.73 h│ 0.005 │1.4 E-09│5.0 E-04│8.7 E-10│4.3 E-10│2.6 E-10│1.6 E-10│1.2 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Nd-151 │ 0.207 h│ 0.005 │3.4 E-10│5.0 E-04│2.0 E-10│9.7 E-11│5.7 E-11│3.8 E-11│3.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Prometiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-141 │ 0.348 h│ 0.005 │4.2 E-10│5.0 E-04│2.4 E-10│1.2 E-10│6.8 E-11│4.6 E-11│3.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-143 │ 265 d│ 0.005 │1.9 E-09│5.0 E-04│1.2 E-09│6.7 E-10│4.4 E-10│2.9 E-10│2.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-144 │ 363 d│ 0.005 │7.6 E-09│5.0 E-04│4.7 E-09│2.7 E-09│1.8 E-09│1.2 E-09│9.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-145 │ 17.7 a│ 0.005 │1.5 E-09│5.0 E-04│6.8 E-10│3.7 E-10│2.3 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-146 │ 5.53 a│ 0.005 │1.0 E-08│5.0 E-04│5.1 E-09│2.8 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│9.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-147 │ 2.62 a│ 0.005 │3.6 E-09│5.0 E-04│1.9 E-09│9.6 E-10│5.7 E-10│3.2 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-148 │ 5.37 d│ 0.005 │3.0 E-08│5.0 E-04│1.9 E-08│9.7 E-09│5.8 E-09│3.3 E-09│2.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-148m │ 41.3 d│ 0.005 │1.5 E-08│5.0 E-04│1.0 E-08│5.5 E-09│3.5 E-09│2.2 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-149 │ 2.21 d│ 0.005 │1.2 E-08│5.0 E-04│7.4 E-09│3.7 E-09│2.2 E-09│1.2 E-09│9.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-150 │ 2.68 h│ 0.005 │2.8 E-09│5.0 E-04│1.7 E-09│8.7 E-10│5.2 E-10│3.2 E-10│2.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Pm-151 │ 1.18 d│ 0.005 │8.0 E-09│5.0 E-04│5.1 E-09│2.6 E-09│1.6 E-09│9.1 E-10│7.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Samariu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-141 │ 0.170 h│ 0.005 │4.5 E-10│5.0 E-04│2.5 E-10│1.3 E-10│7.3 E-11│5.0 E-11│3.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-141m │ 0.377 h│ 0.005 │7.0 E-10│5.0 E-04│4.0 E-10│2.0 E-10│1.2 E-10│8.2 E-11│6.5 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-142 │ 1.21 h│ 0.005 │2.2 E-09│5.0 E-04│1.3 E-09│6.2 E-10│3.6 E-10│2.4 E-10│1.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-145 │ 340 d│ 0.005 │2.4 E-09│5.0 E-04│1.4 E-09│7.3 E-10│4.5 E-10│2.7 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-146 │ 1.03 E+08 a│ 0.005 │1.5 E-06│5.0 E-04│1.5 E-07│1.0 E-07│7.0 E-08│5.8 E-08│5.4 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-147 │ 1.06 E+11 a│ 0.005 │1.4 E-06│5.0 E-04│1.4 E-07│9.2 E-08│6.4 E-08│5.2 E-08│4.9 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-151 │ 90.0 a│ 0.005 │1.5 E-09│5.0 E-04│6.4 E-10│3.3 E-10│2.0 E-10│1.2 E-10│9.8 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-153 │ 1.95 d│ 0.005 │8.4 E-09│5.0 E-04│5.4 E-09│2.7 E-09│1.6 E-09│9.2 E-10│7.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-155 │ 0.368 h│ 0.005 │3.6 E-10│5.0 E-04│2.0 E-10│9.7 E-11│5.5 E-11│3.7 E-11│2.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Sm-156 │ 9.40 h│ 0.005 │2.8 E-09│5.0 E-04│1.8 E-09│9.0 E-10│5.4 E-10│3.1 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Europiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-145 │ 5.94 d│ 0.005 │5.1 E-09│5.0 E-04│3.7 E-09│2.1 E-09│1.4 E-09│9.4 E-10│7.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-146 │ 4.61 d│ 0.005 │8.5 E-09│5.0 E-04│6.2 E-09│3.6 E-09│2.4 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-147 │ 24.0 d│ 0.005 │3.7 E-09│5.0 E-04│2.5 E-09│1.4 E-09│8.9 E-10│5.6 E-10│4.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-148 │ 54.5 d│ 0.005 │8.5 E-09│5.0 E-04│6.0 E-09│3.5 E-09│2.4 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-149 │ 93.1 d│ 0.005 │9.7 E-10│5.0 E-04│6.3 E-10│3.4 E-10│2.1 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-150 │ 34.2 a│ 0.005 │1.3 E-08│5.0 E-04│5.7 E-09│3.4 E-09│2.3 E-09│1.5 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-150 │ 12.6 h│ 0.005 │4.4 E-09│5.0 E-04│2.8 E-09│1.4 E-09│8.2 E-10│4.7 E-10│3.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-152 │ 13.3 a│ 0.005 │1.6 E-08│5.0 E-04│7.4 E-09│4.1 E-09│2.6 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-152m │ 9.32 h│ 0.005 │5.7 E-09│5.0 E-04│3.6 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│6.2 E-10│5.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-154 │ 8.80 a│ 0.005 │2.5 E-08│5.0 E-04│1.2 E-08│6.5 E-09│4.1 E-09│2.5 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-155 │ 4.96 a│ 0.005 │4.3 E-09│5.0 E-04│2.2 E-09│1.1 E-09│6.8 E-10│4.0 E-10│3.2 E-20│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-156 │ 152 d│ 0.005 │2.2 E-08│5.0 E-04│1.5 E-08│7.5 E-09│4.6 E-09│2.7 E-09│2.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-157 │ 15.1 h│ 0.005 │6.7 E-09│5.0 E-04│4.3 E-09│2.2 E-09│1.3 E-09│7.5 E-10│6.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Eu-158 │ 0.765 h│ 0.005 │1.1 E-09│5.0 E-04│6.2 E-16│3.1 E-10│1.8 E-10│1.2 E-10│9.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gadoliniu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-145 │ 0.382 h│ 0.005 │4.5 E-10│5.0 E-04│2.6 E-10│1.3 E-10│8.1 E-11│5.6 E-11│4.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-146 │ 48.3 d│ 0.005 │9.4 E-09│5.0 E-04│6.0 E-09│3.2 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│9.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-147 │ 1.59 d│ 0.005 │4.5 E-09│5.0 E-04│3.2 E-09│1.8 E-09│1.2 E-09│7.7 E-10│6.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-148 │ 93.0 a│ 0.005 │1.7 E-06│5.0 E-04│1.6 E-07│1.1 E-07│7.3 E-08│5.9 E-08│5.6 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-149 │ 9.40 d│ 0.005 │4.0 E-09│5.0 E-04│2.7 E-09│1.5 E-09│9.3 E-10│5.7 E-10│4.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-151 │ 120 d│ 0.005 │2.1 E-09│5.0 E-04│1.3 E-09│6.8 E-10│4.2 E-10│2.4 E-10│2.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-152 │ 1.08 E+14 a│ 0.005 │1.2 E-06│5.0 E-04│1.2 E-07│7.7 E-08│5.3 E-08│4.3 E-08│4.1 E-08│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-153 │ 242 d│ 0.005 │2.9 E-09│5.0 E-04│1.8 E-09│9.4 E-10│5.8 E-10│3.4 E-10│2.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Gd-159 │ 18.6 h│ 0.005 │5.7 E-09│5.0 E-04│3.6 E-09│1.8 E-09│1.1 E-09│6.2 E-10│4.9 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Terbiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-147 │ 1.65 h│ 0.005 │1.5 E-09│5.0 E-04│1.0 E-09│5.4 E-10│3.3 E-10│2.0 E-10│1.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-149 │ 4.15 h│ 0.005 │2.4 E-09│5.0 E-04│1.5 E-09│8.0 E-10│5.0 E-10│3.1 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-150 │ 3.27 h│ 0.005 │2.5 E-09│5.0 E-04│1.6 E-09│8.3 E-10│5.1 E-10│3.2 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-151 │ 17.6 h│ 0.005 │2.7 E-09│5.0 E-04│1.9 E-09│1.0 E-09│6.7 E-10│4.2 E-10│3.4 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-153 │ 2.34 d│ 0.005 │2.3 E-09│5.0 E-04│1.5 E-09│8.2 E-10│5.1 E-10│3.1 E-10│2.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-154 │ 21.4 h│ 0.005 │4.7 E-09│5.0 E-04│3.4 E-09│1.9 E-09│1.3 E-09│8.1 E-10│6.5 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-155 │ 5.32 d│ 0.005 │1.9 E-09│5.0 E-04│1.3 E-09│6.8 E-10│4.3 E-10│2.6 E-10│2.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-156 │ 5.34 d│ 0.005 │9.0 E-09│5.0 E-04│6.3 E-09│3.5 E-09│2.3 E-09│2.5 E-09│1.2 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-156m │ 1.02 d│ 0.005 │1.5 E-09│5.0 E-04│1.0 E-09│5.6 E-10│3.5 E-10│2.2 E-10│1.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-156m │ 5.00 h│ 0.005 │8.0 E-10│5.0 E-04│5.2 E-10│2.7 E-10│1.7 E-10│1.0 E-10│8.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-157 │ 1.50 E+02 a│ 0.005 │4.9 E-10│5.0 E-04│2.2 E-10│1.1 E-10│6.8 E-11│4.1 E-11│3.4 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-158 │ 1.50 E+02 a│ 0.005 │1.3 E-08│5.0 E-04│5.9 E-09│3.3 E-09│2.1 E-09│1.4 E-09│1.1 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-160 │ 72.3 d│ 0.005 │1.6 E-08│5.0 E-04│1.0 E-08│5.4 E-09│3.3 E-09│2.0 E-09│1.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tb-161 │ 6.91 d│ 0.005 │8.3 E-09│5.0 E-04│5.3 E-09│2.7 E-09│1.6 E-09│9.0 E-10│7.2 E-10│
│─────────────┴────────────┴────────┴────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│─────────────┬────────────┬────────┬────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Disprosiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Dy-155 │ 10.0 h│ 0.005 │9.7 E-10│5.0 E-04│6.8 E-10│3.8 E-10│2.5 E-10│1.6 E-10│1.3 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Dy-157 │ 8.10 h│ 0.005 │4.4 E-10│5.0 E-04│3.1 E-10│1.8 E-10│1.2 E-10│7.7 E-11│6.1 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Dy-159 │ 144 d│ 0.005 │1.0 E-09│5.0 E-04│6.4 E-10│3.4 E-10│2.1 E-10│1.3 E-10│1.0 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Dy-165 │ 2.33 h│ 0.005 │1.3 E-09│5.0 E-04│7.9 E-10│3.9 E-10│2.3 E-10│1.4 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Dy-166 │ 3.40 d│ 0.005 │1.9 E-08│5.0 E-04│1.2 E-08│6.0 E-09│3.6 E-09│2.0 E-09│1.6 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Holmiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-155 │ 0.800 h│ 0.005 │3.8 E-10│5.0 E-04│2.3 E-10│1.2 E-10│7.1 Erl1│4.7 E-11│3.7 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-157 │ 0.210 h│ 0.005 │5.8 E-11│5.0 E-04│3.6 E-11│1.9 E-11│1.2 E-11│8.1 E-12│6.5 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-159 │ 0.550 h│ 0.005 │7.1 E-11│5.0 E-04│4.3 E-11│2.3 E-11│1.4 E-11│9.9 E-12│7.9 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-161 │ 2.50 h│ 0.005 │1.4 E-10│5.0 E-04│8.1 E-11│4.2 E-11│2.5 E-11│1.6 E-11│1.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-162 │ 0250 h│ 0.005 │3.5 E-11│5.0 E-04│2.0 E-11│1.0 E-11│6.0 E-12│4.2 E-12│3.3 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-162m │ 1.13 h│ 0.005 │2.4 E-10│5.0 E-04│1.5 E-10│7.9 E-11│4.9 E-11│3.3 E-11│2.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-164 │ 0.483 h│ 0.005 │1.2 E-10│5.0 E-04│6.5 E-11│3.2 E-11│1.8 E-11│1.2 E-11│9.5 E-12│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-164m │ 0.625 h│ 0.005 │2.0 E-10│5.0 E-04│1.1 E-10│5.5 E-11│3.2 E-11│2.1 E-11│1.6 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-166 │ 1.12 d│ 0.005 │1.6 E-08│5.0 E-04│1.0 E-08│5.2 E-09│3.1 E-09│1.7 E-09│1.4 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-166m │ 1.20 E+03 a│ 0.005 │2.6 E-08│5.0 E-04│9.3 E-09│5.3.E-09│3.5 E-09│2.4 E-09│2.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Ho-167 │ 3.10 h│ 0.005 │8.8 E-10│5.0 E-04│5.5 E-10│2.8 E-10│1.7 E-10│1.0 E-10│8.3 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Erbiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Er-161 │ 3.24 h│ 0.005 │6.5 E-10│5.0 E-04│4.4 E-10│2.4 E-10│1.6 E-10│1.0 E-10│8.0 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Er-165 │ 10.4 h│ 0.005 │1.7 E-10│5.0 E-04│1.1 E-10│62 E-11 │3.9 E-11│2.4 E-11│1.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Er-169 │ 9.30 d│ 0.005 │4.4 E-09│5.0 E-04│2.8 E-09│1.4 E-09│8.2 E-10│4.7 E-10│3.7 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Er-171 │ 7.52 h│ 0.005 │4.0 E-09│5.0 E-04│2.5 E-09│1.3 E-09│7.6 E-10│4.5 E-10│3.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Er-172 │ 2.05 d│ 0.005 │1.0 E-08│5.0 E-04│6.8 E-09│3.5 E-09│2.1 E-09│1.3 E-09│1.0 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tuliu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-162 │ 0.362 h│ 0.005 │2.9 E-10│5.0 E-04│1.7 E-10│8.7 E-11│5.2 E-11│3.6 E-11│2.9 E-11│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-166 │ 7.70 h│ 0.005 │2.1 E-09│5.0 E-04│1.5 E-09│8.3 E-10│5.5 E-10│3.5 E-10│2.8 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-167 │ 9.24 d│ 0.005 │6.0 E-09│5.0 E-04│3.9 E-09│2.0 E-09│1.2 E-09│7.0 E-10│5.6 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-170 │ 129 d│ 0.005 │1.6 E-08│5.0 E-04│9.8 E-09│4.9 E-09│2.9 E-09│1.6 E-09│1.3 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-171 │ 1.92 a│ 0.005 │1.5 E-09│5.0 E-04│7.8.E-10│3.9 E-10│2.3 E-10│1.3 E-10│1.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-172 │ 2.65 d│ 0.005 │1.9 E-08│5.0 E-04│1.2 E-08│6.1 E-09│3.7 E-09│2.1 E-09│1.7 E-09│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-173 │ 8.24 h│ 0.005 │3.3 E-09│5.0 E-04│2.1 E-09│1.1 E-09│6.5 E-10│3.8 E-10│3.1 E-10│
├─────────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│Tm-175 │ 0.253 h│ 0.005 │3.1 E-10│5.0 E-04│1.7 E-10│8.6 E-11│5.0 E-11│3.4